تحقیق تاثیر اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تاثیر اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق تاثیر اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اوّل: طرح تحقیق

۱-۱ مقدمه ۱
۱ـ۲ـ بیان مساله ۲
۱ـ۳ـ اهمیت مساله و ضرورت پژوهش ۲
۱ـ۴ـ بیان مساله پژوهش و موضوع پژوهش پژوهش ۴
۱ـ۵ـ بیان و تدوین هدفهای کلی و جزئی ۴
۱ـ۶ـ بیان سئوالهای پژوهش و تدوین فرضیه ۵
فرضیه ها ۵
۱ـ۷ـ بیان و تعریف متغیرها، واژه ها و اصطلاحات پژوهش ۵
اضطراب ۵
پیشرفت تحصیلی ۶

فصل دوّم: ادبیات پژوهش

۲ـ۱ـ تاریخچه پژوهش و مطالعات انجام شده ۷
۲ـ۱ـ۱ـ پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور ۸
۲ـ۱ـ۲ـ پژوهش‌های انجام شده خارج از کشور ۱۰
۲ـ۲ـ مبانی نظری موضوع پژوهش ۱۱
اضطراب چیست ۱۱
انواع اضطراب ازدیدگاه آنافروید ۱۳
اضطراب از دیدگاه فروید ۱۴
اضطراب از دیدگاه الیس ۱۶
علل‌ بروز اضطراب ۱۷
علل اضطراب ۱۸
نشانه هاوعلائم عمده اختلالات اضطرابی ۱۹
انواع اضطراب ۲۱
اضطراب در کودکان و نوجوانان ۲۶
شایعترین اختلالات اضطرابى در کودکان و نوجوانان ۲۸
۱ـ اضطراب جدایی ۲۸
۲ـ اضطراب اجتماعى ۲۸
۳- اضطراب امتحان ۲۸
علل اضطراب امتحان ۳۰
علائم اضطراب امتحان ۳۰
سبب شناسی اضطراب امتحان ۳۱
۴ـ ترس از مدرسه ۳۸
عوامل موثردر اضطراب نوجوانان و مقابله با آن ۳۳
فرق ترس و اضطراب ۳۸
معنای لغوی ترس و اضطراب ۳۸
معنای اصطلاحی ترس و اضطراب ۳۸
عناصر ترس و اضطراب ۳۹
تعریف ترس و اضطراب ۴۰
جمع بندی کلّی تفاوت های ترس و اضطراب ۴۲
پیشگیری از اضطراب ۴۳
آثار مخرّب اضطراب بر تن و روان ۴۹
مقابله با اضطراب ۵۰
درمان اضطراب ۵۸
۱- درمان طبیعی ۵۸
۲- درمان دارویى ۵۸
۳- درمان غیردارویى ۵۹
۴- روان درمانی ۶۰

فصل سوم: روش تحقیق

۱-معرفی جامعه مورد مطالعه ۶۱
۲-معرفی نمونه آماری و روش گزینش آن ۶۲
متغیر ۶۲
متغیر مستقل ۶۳
متغیروابسته ۶۳
انواع متغیر ۶۳
۳-ابزار گرد آوری اطلاعات ۶۳
۴-روش تجزیه و تحلیل آماری ۶۷
فرمول آزمون ۶۸
فرمول ضریب همبستگی پیرسون ۶۸

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها

آزمون فرضیه اول ۷۳
آزمون فرضیه دوم ۷۵
آزمون فرضیه سوم ۷۷

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ خلاصه پژوهش ۷۹
۲-۵ نتیجه گیری ۸۰
۳-۵ جمع بندی نهایی ۸۲
۴-۵ پیشنهادات ۸۲
۵-۵ محدودیت های پژوهش ۸۳
۶-۵ فهرست منابع ۸۴
ـ منابع و مآخذ ۸۴

 

منابع و مآخذ

۱ـ پورافکاری، نصرت‌‌الله. افسردگی واکنش یا بیماری (ترجمه)، انتشارات آزاده، ۱۳۷۱٫

۲ـ پورافکاری، نصرت‌الله. روان‌شناسی نابهنجاری. نویسنده، تیموتی کاستلو و جزوفسکاستلو، انتشارات آزاده، ۱۳۷۳٫

۳ـ قرچه‌داغی، مهدی. از حال بد به حال خوب. نویسنده دیوید برنر، انتشارات آرین‌کار، ۱۳۷۱٫

۴ـ معانی، ایرج، بیماری نامرئی افسردگی روانی. انتشارات چاپ نقش، ۱۳۵۸٫

۵ـ نیکخواه، محمدرضا و همکاران. روان‌پزشکی بالینی. نویسنده، تسویی و تکورا، ای، اچ انتشارات رشد، ۱۳۷۱٫

۶ـ وهاب‌زاده، جواد. مباحث عمده در روان‌پزشکی. انتشارات انقلاب، ۱۳۶۶٫

۷-روان شناسی نابهنجاری، آسیب شناسی روانی، دیوید روزِنْمان و مارتین سلیگمن، ترجمه: یحیی سیّد محمدی، تهران: ساوالان، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۳۰۱ و ۳۰۷

۸- بهداشت روانی، شاملو، تهران: رشد، ۱۳۸۱، ص ۱۱۱٫

۹- روان شناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی ، پریرخ دادستان، تهران ،انتشارات رشد  ،۱۳۷۶، ج ۱، ص ۷۵٫

۱۰-نظریه های مشاوره و روان درمانی ( دکتر عبدالله شفیع آبادی – غلامرضا ناصری  ۱۳۶۵)

۱۱- اختلالات روان تنی، بِنجامین وُلمن ، بهمن نجاریان و دیگران، تهران: رشد، ۱۳۷۵، ص ۲۴۰٫

۱۲- مسئله ترس و اضطراب کودکان، علی قائمی امیری، تهران: امیری، ۱۳۷۶، ص ۱۶ ـ ۱۷ .

۱۳- روان شناسی تربیتی، علی شریعتمداری، ص ۲۷۷ ؛ ۱۳۶۹،به نقل از: مسئله ترس و اضطراب کودکان، ص ۳۰۶ و ص ۲۰۶

۱۴- اسلام و بهداشت روان، سیّد احمد واعظی، تهران: دفتر نشر معارف، ۱۳۸۲، ص ۱۶۳

۱۵- کریگ ودابسون ۱۹۹۵

۱۶-باندالوس و همکاران، ۱۹۹۵

۱۷- مانفرواکرالپتیز  ۱۳۶۹

۱۸- راس ۱۳۷۳

۱۹-قرآن کریم: سوره رعد، آیه ۲۸، سوره طه، آیه۱۱۴

۲۰- تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۶۷

۲۱-  لغت نامه دهخدا.

۲۲- فرهنگ عربی تاج العروس .

۲۳- فرهنگ عربی ـ فارسی، آذرتاش آذرنوش.

۲۴-دانش نامه رشد

۲۵- ابوالفضل محمدی روزنامه جوان

۲۶- عاطفه تاج داری کارشناس روان شناسی مجله شادکامی و موفقیت

۲۷- اداره بهداشت، امور درمان و مشاوره دانشجویان

۲۸- روزنامه اطلاعات سلیمه بحرینی

۲۹-ماهنامه پیام دریا ، شماره ۱۱۸

۱-۱ مقدمه :

“اضطراب” از جمله اختلالات روحی روانی است که به دلیل شیوع و گسترش آن در اشکال مختلف میان همه سنین، با عنوان “بیماری قرن” شناخته شده است.

اضطراب از شیوع بسیار بالایی برخوردار است و فقط در ایالات متحده بیش از ۶۵ میلیون نفر را درگیر کرده است! بسیاری از ما درطول زندگی خود به درجاتی از اضطراب دچار شده یا می شویم.

“اضطراب” مادر و پایه پیدایش دیگر بیماریهای روحی روانی و یکی از شایعترین بیماریهایی است که آثار فراوانی بر فرد و زندگی روزمره او بر جا می‌گذارد.

دلهره و اضطراب آن چیزی است که هر روزه در روابط کاری، اجتماعی، تحصیلی و حتی در زندگی خانوادگی در ارتباط با موضوعات متفاوت تجربه می‌کنیم، به عقیده روانشناسان لازمه زندگی و باعث تلاش و تکاپو در امور روزمره انسان است.

بر همین اساس روانشناسان می‌گویند وجود استرس نشانه وجود فهم و شعور است و هر موجودی که “فکر” داشته باشد با استرس و اضطراب نیز آشنا است زیرا وجود اضطراب زیانی برای انسان ندارد بلکه این ترس از آینده و خطرهای قریب‌الوقوع است که مشکلاتی را به همراه دارد.
اما در این میان نبود شناخت از شرایط و فقدان اعتماد به نفس کافی برای افراد در مدیریت، مشکلات و مسایل مختلف در اغلب موارد منجر به بروز اضطراب به شکل و شمایلی می‌شود که خواب و آرامش را از انسان ربوده و همچون آفتی سلامت روانی و حتی جسمی را تهدید می‌کند.

۱-۲ بیان مساله :

در این تحقیق به بررسی تاثیر گذاری اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته شده است .

۱-۳ اهمیت مساله و ضرورت پژوهش :

در چارچوب تعاریف روانپزشکی: اضطراب حالتها و فشارهای روحی و روانی است که انسان را دچار سردرگمی می‌کند و به نوعی احساس نگرانی او را بالا می‌برد.
به گفته آنان فرد مضطرب بی‌دلیل و بی‌اراده اسیر تخیلاتی است که از ترس و تشویش ذهنی او نشات گرفته است.

نزدیک به یک چهارم ما دچار درجاتی از اضطراب و اختلالات اضطرابی هستیم! و بقیه نیز بیش از حد مورد قبول از نگرانی، دلهره و هیجانات رنج می بریم. اضطراب، به صورت موذیانه و ناپیدا با بیقراری و زیرکی خاصی، به مرور تمام گوشه های ذهن را اشغال می کند و آرام آرام به پیش می تازد و مثل خوره همه جای وجود فرد را درگیر می کند.

برای کاستن از این اختلالات روحی ، روانی و رفتاری خصوصاً درنسل آینده ساز دنیای نو ، باید عوامل وعلل را شناخت و باتدبیر و کمک از اهل فن و متخصصان در جهت رفع و پیشگیری این بیماری گاهی مؤثر برداشته شود .

اغلب ما متوجه نمی شویم که اضطراب تمام وجود ما را در بر گرفته و ممکن است بدون اینکه بدانیم اخمی روی پیشانی مان نقش بسته یا در حالی که به آرواره هایمان فشار می آوریم وارد محل کار می شویم.

همه انسانها اضطراب را در زندگى خود تجربه می‌کنند و طبیعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعیتهاى تهدیدکننده و تنش‌زا مضطرب می‌شوند.
جامعه بشری در طی چند دهه اخیر شاهد پیشرفت های شگرفی در رشته های مختلف علمی بوده است . در میان نقش و ارزش پیشرفت های ، به عمل آمده در علم روان شناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، چرا که این علوم با سلامتی روان انسان ارتباطی تنگاتنگ دارید .

شناخت هر چه بیشتر علل و عوامل ایجاد کننده بیماری های روانی ،افزایش توانایی در روش های تشخیص ، شناخت روش های پیشگیری و سرانجام کشف و ابداع داروها و روشهای درمانی موثر همگی باعث بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر متوسط انسان در جوامع مختلف شده است .

تحقیقات مختلف در مورد انواع بیماری ها ، این نکته را بیش از پیش به اثبات رسانیده که همواره پیشگیری بهتر از درمان است.

پیشگیری از بروز یک بیماری علاوه بر شناخت اصول و روش هایی جهت مقابله زودرس با عوامل ایجاد کننده آن ، شامل شناخت اولیه و مشخصات کل بیماری نیز می باشد و آشنایی با این علائم اولیه و مشخصات کلی بیماری نیز می باشد . آشنایی با این علائم و مشخصات باعث مراجعه زودهنگام بیمار به پزشک و انجام درمان های لازم و ضروری می گردد و تجربیات متعدد ثابت کرده اند که احتمال بهبود بیماری های مختلف در مراحل اولیه به مراتب بیشتر از مراحل پیشرفته می باشد .

برای رسیدن به این منظور باید به انجام پژوهش ها و تحقیقات در زمینه های علوم تربیتی و روان شناسی پرداخت تا از وارد آمدن آسیب های روانی بیشتر به انسان ها جلو گیری شود.

این تحقیق به بررسی میزان تاثیر گذاری اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه می پردازد و میزان اضطراب در گروه را بررسی می کند و نتایج این تحقیق برای کلیه نهادهایی که به نوعی با مراکز متوسطه سروکار دارند از قبیل آموزش و پرورش ، سازمان بهزیستی و … مفید و موثر خواهد بود .

۱-۴ بیان مساله پژوهش و موضوع پژوهش :

مساله پژوهش :

بررسی میزان تاثیر یا رابطه عوامل گوناگون از قبیل میزان اضطراب، میزان تحصیلات، سن،سطح درآمد، نبود انگیزه ، مسائل خانوادگی، مشکلات اجتماعی و….با بیماری اضطراب که باعث تاثیر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه می شود.

۱-۵ بیان و تدوین هدفهای کلی و جزئی :

هدف های کلی:

تعیین میزان تاثیر عوامل مختلف بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع اول

هدف های جزئی :

۱- تعیین فراوانی و تنوع اضطراب در دانش آموزان مقطع اول دبیرستان

۲- تعیین میزان اضطراب بالا و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی.

۳- تعیین میزان اضطراب پایین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی.

۱-۶ بیان سئوالهای پژوهش و تدوین فرضیه :

سئوال ها :

۱- آیا بین میزان اضطراب دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه وجود ندارد!؟

۲- آیا بین میزان اضطراب دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد!؟

۳- آیا بین میزان اضطراب بالای دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه وجود ندارد!؟

۴- آیا بین میزان اضطراب بالای دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد!؟

۵- آیا بین میزان اضطراب پایین دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه وجود ندارد!؟

۶- آیا بین میزان اضطراب پایین دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد!؟

فرضیه ها:

فرضیه ی اول:

۱ Hبین میزان اضطراب دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد.

فرضیه ی دوم:

۱ Hبین میزان اضطراب بالای دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد.

فرضیه ی سوم:

۱ Hبین میزان اضطراب پایین دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد.

۱-۷ بیان و تعریف متغیرها، واژه ها و اصطلاحات پژوهش :

اضطراب :

میزان نمره ای است که هر یک از دانش آموزان در آزمون اضطراب زانک بدست می‎آورند

که عبارت‌ است‌ از یک‌ احساس‌ ناراحت‌کننده‌ و مبهم‌ ترس‌ ، وحشت ‌، یا خطر با منشای‌ ناشناخته‌ که‌ بر فرد مستولی‌ می‌گردد. برای‌ بعضی‌ از افراد این‌ حالت‌ ممکن‌ است‌ ناگهانی‌ روی‌ دهد و بر طرف‌ شود، اما برای‌ بعضی‌ دیگر این‌ حالت‌ به‌ صورت‌ مزمن‌ در می‌آید.

پیشرفت تحصیلی:

عبارت است از میزان یادگیری دانش آموزان یا دانش آموز از مطالب درسی آموخته شده که بر اساس نمره امتحانات گرفته شده از دانش آموزان سنجیده می شود و منظور اندازه گیری میزان آموخته های فردی دانش آموزان، مقایسه ی میزان موفقیت دانش آموزان یا میزان نیل به هدف های آموزشی می باشد.

85,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک
 • پاورپوینت اضطراب و نگرانی و تأثیر آن در امتحانات دانش آموزان ابتدایی
 • پاورپوینت اضطراب در امتحان
 • پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.