تحقیق تاثیر حجاب بر استحکام خانواده های تحصیل کرده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تاثیر حجاب بر استحکام خانواده های تحصیل کرده  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق تاثیر حجاب بر استحکام خانواده های تحصیل کرده  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
بیان مسئله    ۷
سوال تحقیق    ۸
فر ضیه های تحقیق    ۸
ضرورت و اهمیت تحقیق    ۹
هدف تحقیق    ۱۰
متغیر های تحقیق    ۱۱
تعاریف مهم اصطلاحات    ۱۱
تعریف حجاب و بدحجابی    ۱۲
عامل بدحجابی و بی حجابی    ۱۲
الف:عوامل بدحجابی و بی حجابی    ۱۳
۱-تلاش استعمار در زدودن پوشش    ۱۳
۲-دگرگونی ارزش ها    ۱۳
۳-الگو های ناهنجار    ۱۴
۴-خلاهای درونی    ۱۴
جنبه های حجاب    ۱۴
پیدایش حجاب    ۱۵
تاریخچه حجاب    ۱۶
قدرت و اهمیت حجاب    ۱۷
فلسفه حجاب از دیدگاه قرآن کریم    ۱۹
حجاب حق الهی    ۱۹
تفاوت حجاب زن ومرد    ۲۰
تاثیرات بدحجابی    ۲۲
ضایع کردن حق شوهر    ۲۲
محروم از محبت    ۲۳
پیوسته زیان کار    ۲۳
تباهی شخصیت    ۲۳
فلسفه پوشش    ۲۴
حرمت بخشیدن به زن    ۲۴
امنیت و آرامش برای زن    ۲۴
جواز حضور در اجتماع    ۲۵
استحکام پیوند خانوادگی    ۲۵
مبارزه با نفس    ۲۵
روشهای کاربردی در ترویج فرهنگ حجاب در جامعه    ۲۶
-۱ تقویت ایمان و اعتقاد دینی    ۲۶
۲- احیاء فرهنگ اصیل اسلامی    ۲۶
۳- شناساندن و معرفی الگوهای والا در زمینه حجاب    ۲۷
۴- کتب درسی    ۲۸
۵-روزنامه ها و مجلات    ۲۸
نقش خانواده ها درگسترش فرهنگ حجاب    ۲۸
آثار دنیوی حجاب    ۲۹
آثار معنوی    ۲۹
آثار خانوادگی    ۲۹
آثار اجتماعی    ۳۰
آثار اقتصادی    ۳۰
آثار اخروی    ۳۲
آثار دنیوى بدحجابى    ۳۲
اثر حجاب(به مفهوم کلی)در استحکام پیوند خانوادگی    ۳۳
نتیجه    ۳۶
پیشینه تحقیق    ۳۷
منبع    ۳۸

منبع

نظام حقوق زن در اسلام صفحه ۶۳ چاپ هشتم »

– نشریه صبح ۹۱، مرتضایی، علیرض

-سایت راه بهشت

-عزیزی ، محسن ، (مقاله) در سایت .
–  عطایی ، محمد عاصف ،(مقاله ) درسایت ایشان .
–  مطهری(ره ) ، مرتضی ، مسئله حجاب ، چاپ ۴۱ ، فروردین ۱۳۷۴ .
-اکبری ، محمدرضا ، حجاب در عصر ما ، چاپ ۱۳۸۰ ، انتشارات پیام .
– بانک معارف قرآن ( سایر علوم ).سایت .
-جوادی آملی ، عبدالله ، آئینه جمال و جلال ، نشر اسراء ،نوبت چاپ ۱۹ .
– حجاب و آزادی ، مجموعه مقالات کنگره اسلام و زن ، نشر سازم

-تبلیغات اسلامی ، تهران ، چاپ اول ، ۱۳۲۴

-قاضی زاده، کاظم، عفاف در آیات قرآن و نگاهی به روایات،‌فصلنامه کتاب زنان، شماره ۳۶، ۱۳۸۶٫

-.قرطبی،‌ محمد، الجامع لاحکام القرآن،‌ بیروت،‌ داراحیاء التراث العربی،‌ ۱۹۶۷م.

– قمی،‌ شیخ عباس،‌ سفینه البحار،‌بیروت، دارالمرتضی، بی تا.

 – کهن، ابراهام، گنجینه‌ای از تلمود،‌ مترجم امیر فریدون گرگانی، تهران، انتشارات اساطیر،‌۱۳۸۲٫

 -ماضی، محمد، سیاست و دیانت در اسرائیل، مترجم غلامرضا تهامی، تهران، انتشارات سنا،‌۱۳۸۱٫

-مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت،‌ موسسه الوفاء،‌۱۴۰۴ق.

-مصطفوی،‌ حسن،‌ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران‌، ۶۷

– طباطبایی،‌ محمدحسین،‌ المیزان فی تفسیر القرآن،‌ بیروت،‌ موسسه الاعلمی، ۱۴۱۷ق.

– طبرسی،‌ فضل بن حسن،‌مجمع البیان فی تفسیر القرآن،‌ تهران،‌ مکتبه العلمیه الاسلامیه، ‌۱۴۱۵٫

– طریحی، فخرالدین،‌ مجمع البحرین،‌ تهران،‌المکتبه المرتضویه،‌۱۳۹۵ق.

-.  طیب، سیدعبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران،‌بنیاد فرهنگ اسلامی، بی تا.

-فتاحی زاده،‌ فتحیه،‌ حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، قم،‌ بوستان کتاب،‌ ۱۳۸۸٫

–  فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم،‌ دارالهجره، ۱۴۰۵ق.

-فیومی، احمد،‌ مصباح المنیر،‌ قاهره، مطبعه الامیدیه،‌ ۱۹۲۸م.

 – قاسمی، جمال الدین، محاسن التأویل، بیروت،‌ دارالفکر، ۱۳۹۸ق.

مقدمه

دختر م ،روز قیامت محشور میشود در حالیکه لباس کرامت به تن دارد،لباسی که با آب حیات عجین شده بر تن و خلائق به عظمت او مینگرند واز مقام والای او در شگفتی فرو می روند.

       حجاب وپوشش در دین اسلام از جایگاه ویژه ای بر خور دار است .اسلام   به عنوان آخرین دین الهی برای حفظ  فرد و جلو گیری جامعه از انحرافاتی که سر چشمه ی آ نها بی حجابی و بی عفتی و عدم رعایت پوشش صحیح  می باشد،برنامهای   را به مردم داده است که این دستور العمل شامل همه ی افراد بشر اعم از مرد و زن می باشد .اسلام متناسب با جسم و روح مردان و زنان ،پو ششهای تعریف شده ایی را به انان اختصاص داده است.

      حجاب اسلامی یعنی ،مصونیت نه ممنوعیت و مثال حجاب برای زن ،چون  در گران بهایی درون صدف است.

حضر ت فاطمه (س)نمونه ی کامل یک زن مسلمان است و زنان بایستی در زندگی خود تحت این الگوی بی عیب و نقص باشند.

ما در این تحقیق سعی داریم اهمت حجاب رادر خانواده ها  ،بررسی کنیم ،چالش ها را معرفی کنیم ودر ادامه راهکارهایی را برای به نتیجه رسیدن این هدف ارائه دهیم.

 بیان مسئله

 اکثر خانواده هایی که به امر حجاب اهمیت نمی دهند دارای یک نوع بی تفاوتی و بی توجهی به دین اسلام هستند،یکی از عوامل مهمی که مردم به سمت رعایت نکردن مسئله ی حجاب می روند،تهاجم فرهنگی و الگوبرداری غلط از جوامع غیراسلامی می باشد.

      این سوال در اینجا مطرح می شود:

   -چرا در جامعه ای که اسلامی است و حجاب یک مسئله ی شرعی و دینی  است،حجاب نادیده و رعایت نمی شود؟

–          آیا افرادی که که در تبلیغ و تبیین دین هستند نتوانستند به خوبی از عهده ی گسترش اهمیت این امر بپردازند؟

–          آموزش های مناسبی که برای پذیرش حجاب شکل می گیرد باید چگونه باشد؟

–          آیا حجاب نقش خوبی را در استحکام خانواده ایفا می کند؟

–          حجاب والدین در تربیت فرزندان چقدر می تواند تاثیرگذار باشد؟

–          رفتار والدین باید چگونه باشد تا رعایت این مسئله بتواند تاثیر گذار باشد؟

       زمانه و تغییرات ناشی از خواسته های انسانی و نیازهای متنوع و زیاده خواهی ها و تجملات و بسیاری از عوامل دیگر،انسان را با اصل و هدف پیدایش  هستی دورانداخته و دچار روزمرگی شده و غرق در ظواهر گشته،و در نتیجه  در مساله ی دین کمتر پرداخته است.

      باتوجه به این امر باید از جامعه ی کوچک که خانواده نام دارد شروع کرد. خانواده ای که موجب شکل گیری شخصیت فرزندان میشود.

 

 

سوال تحقیق:

آیا حجاب بر استحکام خانواده های تحصیل کرده  تاثیر گذار است؟

فر ضیه های تحقیق

۱-      بین رفتار والدین مذهبی با پوشش جوانان رابطه معنا داری وجود دارد .

۲-      پایداری خانواده های با حجاب و تحصیل کرده بیشتر از خانواده های بی بند وبار  می باشد.

۳-      بین فرهنگ سازی جامعه ورعا یت درست حجاب از سوی جوانان رابطه مثبت وجود دارد .

۴-      رعایت الگوی درست پوشش از جانب خانواده ها موجب تاثیر پذیری بیشتر جوانان  می شود.

۵-      رسانه های جمعی بالاخص صدا وسیما تاثیر مستقیم بر پوشش نسل امروز دارد .

۶-      بین رعایت حجاب و کاهش نا هنجاری های خانوادهرابطه مثبت وجود دارد.

۷-      بین مکان های آموزشی با پوشش جوانان رابطه دارد.

۸-       بین رعایت حجاب و ایجاد امنیت در خانواده ها رابطه معنا داری وجود دارد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

      مساله ی حجاب و اخلاق اجتماعی زن چیزی نیست که به تازگی مطرح شود،زیرا مسایل مربوط به این بحث در آیات و روایات وکتب فقهی و علمی قرن ها ،در معرض دید همگان قرار داشت .صاحب نظران در باره ی آن بحثهاکرده ،کتابها نوشته اند.  در سده ی اخیر نیز که فکر و فرهنگ اروپایی از دروازه های غرب به کشورهای اسلامی رخنه کرد و الگوی زنان مسلمان را به الگوی زنان غرب و آب و رنگ مخصوص آن تغییر داد و بسیاری از ارزش های اخلاقی و سنتی و اعتقادی دست خوش دگرگونی شد و تبعات شومی را به بار آورد.صاحبان علم و اندیشه در مقام دفاع        از ارزش های اصیل اسلامی به بازنگری حقوق و حدود حجاب،عفت زن در جامعه پرداختند. در این زمینه کتب و نشریات و مقالات بسیاری را عرضه کردند،با این حال علی رغم واقعیات فطری و اعتقادی که مورد تهاجم تبلیغات غربی و غرب گرایی واقع شده بود،سیلست های حاکم برجوامع اسلامی که دیکته شده ی کارگزاران طرحهای غرب بوده اند همچنان کوشیده و می کوشند که زن مسلمان چهره ای مسخ شده،متاثر از لجام گسیختگی های بیگانه سازند.

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی مبانی حجاب و عفاف در قرآن
 • تجربیات مدون حجاب و نهادینه سازی آن در مدارس
 • تحقیق حجاب
 • مقاله تاریخچه حجاب در اسلام
 • مقاله گزیده‌ای از پاسخهای استاد مطهری در رابطه با مسأله حجاب
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.