تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات ۱
عنوان تحقیق۲
هدف تحقیق۲
فرضیات تحقیق ۲
موانع ومشکلات تحقیق ۳
پیشنهادات ۳
فصل دوم – پیشینه ماهیت ارتباط۴
پیشینه نظری۵
پژوهش درزمینه اثر رسانه ها۱۰
تبلیغات سیاسی۱۲
شرایط اجتماعی ارتباطات معاصر۱۳
بخش اول۱۶
مفاهیم ارتباط۱۶
بررسی تاثیر تماشای برنامه های ماهواره ای برفرهنگ ۲۰
انواع ارتباط۲۰
رسانه های جمعی وزندگی اجتماعی ۲۵
رسانه‌های جمعی به عنوان واسطه ارتباط ۲۶
قدرت رسانه‌های جمعی ۲۷
رسانه‌های جمعی وخانواده۲۸
تکنولوژی نوین ارتباطی ۲۹
ماهواره‌های ارتباطی ۳۰
ماهواره‌های ثابت ۳۱
ماهواره‌های مداری ۳۱
کاربرد ماهواره‌های ارتباطی ۳۲
نقش ماهواره‌ها در ارتباطات محلی ، منطقه‌ای وجهانی ۳۵
تکنیک‌های نوین تلویزیونی۳۶
بخش دوم ۳۸
جایگاه زیست محیطی رسانه‌های ارتباط جمعی ۳۸
تلویزیون ۳۹
رادیو ۴۰
آثار روان‌تنی ناشی از تلویزیون ۴۴
تلویزیون وفرهنگ ۴۵
آثارموسیقی برجوانان ۴۵
ماهواره ومُد ومُدپرستی ۴۷
هنوز در مرحله چانه‌زنی ۴۸
چه باید کرد؟۴۸
استفاده از برنامه های ماهواره ای مفید است یا مضر ۵۰
فصل سوم – توصیف داده‌های آماری۵۲
جدول مشخصه سن افراد۵۳
جدول مشخصه جنس افراد۵۴
جدول مشخصه وضعیت تاهل ۵۴
فصل چهارم – تجزیه وتحلیل داده‌ها۷۱
تجزیه وتحلیل داده‌ها ۷۲
کاربرد توزیع (X2)72
شرایط کاربرد (X2) 73
فرضیه اول ۷۴
فرضیه دوم۷۶
فرضیه سوم۷۸
فرضیه چهارم۸۰
نتیجه‌گیری۸۳
ضمائم ۸۶
منابع ۹۱

منابع

طلوع ماهواره وافول فرهنگ ، تالیف دکتر صادق طباطبایی

وسایل ارتباط جمعی ، تالیف دکتر کاظم معتمدنژاد

مبانی ارتباطات جمعی ، تالیف دکتر سید محمد دادگران

جامعه‌شناسی فرهنگ ، تالیف احمد رجب‌زاده – حسین کچویان و نعمت‌الله فاضلی

تلویزیون وخانواده

مقدمه

تاثیرگوناگون رسانه‌های ارتباط جمعی موضوع مباحث گسترده ای است که در حال حاضر در کشورهای صنعتی جهان جریان دارد هر کدام از وسایل ارتباط جمعی بردریافت ها واستنتاج ها وانتقال واقعیتها به جهان اندیشه ما وحتی در دگرگونی درآداب وسنن اجتماعی واخلاقی ما دارای تاثیرات ویژه‌ای می باشد.

توسعه وفرهنگ ، دو مقوله هستند که در تصوردیرینه ما با تحرک وجابجایی وخلاقیت در ارتباطی مستقیم قرار داشتند. اما در این روزگار ، روزبه‌روز بر شما وافرادی که دائماً در کنجی لمیده وبه تماشای برنامه های ماهواره ای وتلویزیون نشسته اند افزوده می شود. انسان فعال ومحرک وخلاق گذشته به یک تماشاچی منفعل راکد بدل شده است به میزانی که این وسایل پیام رسانی برسرعت جابجایی ونقل وانتقال اخبرا واطلاعات وگزارش وقایع از مکانی به مکانهای دیگر می افزاید ، به همان میزان عنصر سرعت انتقال وتحرک را از بیننده خود می‌رباید وعاملی برای سکون وروکود منفعل بودن انسان می گردد.

هر کدام از ابزارها و وسایل ارتباط جمعی ، به نوی معین نظم وسازمان دهی تفکر واندیشیدن ونیز جذب وهضم اطلاعات را در ما هدایت می کنند. لذا در شکل‌دهی حوزه‌های خود آگاهی وهمچنین ساختار نهادهای اجتماعی مانقش گسترده وگوناگون دارند. لذا این امر تا آنجا به پیش می رود که حتی نوع رفتار ما را نسبت به استنباط وتصورات ما از جهان هستی و رویدادها متاثر می سازددر حالیکه در عصر کتاب وکتابخوانی ، مناظرات مردمی امروزه وافکار عامه غالباً هماهنگ وبرخوردار از انسجام ، جدی ومنطقی وعاقلانه بوده است. در حالیکه رسانه‌های تصویری والکترونیکی با برنامه‌های تفریحی وسرگرم کننده وشوهای تجاری در دراز مدت ، یکسان‌سازی سلائق وذائقه‌های قشرهای عظیمی از جامعه را باعث خواهد شد از این طریق داد وستدهای فکری را درافکار عامه وگفتگوهای مردمی به حداقل رسانده وقدرت تفکر واندیشه را کاهش داده ونظام شکل‌گیری آراء وعقاید بیننده را مخدوش می سازد، از سوی دیگر این رسانه‌ها هم باعث پدایش شکافهای جدید طبقاتی شده است وهم شکافهای موجود اجتماعی را که ریشه در سطح دانش عمومی وقدرت فهم واندیشه ونیز توانایی رسانه‌های تصویری والکترونی در دراز مدت باعث کاهش قدرت تفکر ، توانایی وتحلیل وتفسیر وتبیین در انسان بوده وقدرت تخیل وحافظه را نیز به مرور زمان تضعیف درک وفراگیریمسائل جدید دارد. عمیق‌تر می‌سازد. تاثیر رسانه‌های تصویری والکترونی در درازمدت باعث کاهش قدرت تفکر ، توانایی وتحلیل وتفسیر وتبیین در انسان بوده وقدرت تخیل وحافظه را نیز به مرور زمان تضعیف می‌کند.

سخنی با بیننده تلویزیون

پدران و مادران خوب می توان تغییرات روحی وحتی جسمانی کودکان خود را دریابند. کودک با نشاط ، باهوش وخوشروی آنان به موجودی عبوس وگوشه‌گیر یاپرخاشگر وناآرام تبدیل می شود. در دوره پیش دبستانی وسال اول حوصله کلاس درس وقدرت فهم وکار با کتاب وقلم وکاغذ را ندارد از انجام تکالیف مدرسه تا آنجا که بتواند طفره می‌رود. این تغییر وتایر در کودک به میزانی که بیشتر به تماشای تلویزیون بنشیند، افزوده‌تر وعمیقتر خواهد بود. این همه تازه آثار تماشای تلویزیون خودمانی است که حتی‌المقدور از معیارها وضابطه‌های ارزهای پذیرفته شده فرهنگ خودی پیروی می کند. هنگامیکه فریاد پدران وماردان در آمریکا واروپا از محتوای تلویزیون بلند است وآنها را ویرانگر روح واخلاق وتربیت کودکان خود می بینند. تکلیف ما وحالات فرزندانمان از تماشای این برنامه‌ها که از ماهواره‌ها فرستاده می‌شوند روشن است واین درحالیکه که فاصله وتفاوت ارزش فرهنگ حاکم میان آمریکا واروپا، با آنچه از رسانه‌های تصویری‌شان پخش می وشد با ضوابط اخلاقی و روانی ودینی وفرهنگی ما در قیاس نمی‌گنجد.

نکته دیگر، خطاب به کسانی است که روی آوردن وبهره‌گیری از امواج ماهواره‌ای را نشانه تجدد وآشنایی خود وفرزندانشان با جهان متمدن دانسته وبه بهانه یکنواخت بودن وخسته‌کننده تلویزیون خودی، حریم خصوصی خانواده‌هایشان را وذهن پاک وبیزنگار کودکانشان را برروی این پیام‌آوران نامحرم وموزی گشوده‌اند.

عده‌ای هم از این خوشحالند که فرزندانشان سریعتر وراحت‌تر زبان خارجی را فرامی‌گیرند ودر جریان جدیدترین رویدادهای ورزشی قرار دارند وموسیقی شاد وتحرک نهفته درآن هنرموجد جوشش وتکاپوی جسمی وروحی آنان می‌باشد.

گروهی هم هستند که از قانون منع استفاده از آنتن‌های ماهواره‌ای ناراضی هستند وعلیرغم آن وبدون توجه به تبعات روحی و روانی آن متوسل به اتخاذ شبکاری و روپوش و روکش حفاظتی جهت دریافت کانالهای تلویزیونی شده‌اند.

عنوان تحقیق

بررسی تاثیر تماشای تلویزیون برنامه‌های ماهواره ای برفرهنگ خانواده براساس تحقیق در مورد مردم روستای شاوور

هدف تحقیق

تحقیق وبررسی درباره آثار وپیامدهای برنامه‌های ماهواره‌ای وتاثیرآن برجامعه بطور اعم وخانواده به طور اخص بوسیله تحقیق کتابخانه‌ای وپیمایشی گرفته است.

فرضیات تحقیق

کسانی که برنامه‌های ماهواره‌ای را پیگیر هستند بیشتر از افراد دیگر در زندگی تقلید می‌کنند(تحت تاثیر تبلیغات قرار می گیرند).
کسانی که برنامهم های ماهواره‌ای را بیشتر تماشا می‌کنند ، بیشتر از بقیه افراد از مدلهای لباس وآرایش بیگانه استفاده می‌کنند.
افرادی که برنامه‌های ماهواره‌ای را می‌پسندند کمتر از دیگران حجاب را رعایت می‌کنند.
استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای برافت تحصیلی افراد خانواده تاثیر دارد.

موانع ومشکلات تحقیق

عدم دسترسی به منابع مستقل در رابطه با موضوع تحقیق در کتابخانه دانشگاه وسایر کتابخانه‌ها
نبود کارشناس آمار

پیشنهادات

از مسئولین دانشگاه خواستاریم که کتابها ومنابع تحقیق داشنجویان بویژه در رابطه با موضوع رسانه‌ای جمعی(ماهواره) را تهیه نمایند.
معرفی کارشناس آماری برای راهنمایی وارشاد ورفع مشکلات دانشجویان در خصوص مسائل پژوهشی از طرف داشنگاه
ازاساتید مربوطه خواستاریم به دانشجویانی که در حال انجام کار پژوهشی هستند ونیاز به راهنمایی ومشاوره دارند زمان بیشتری اختصاص دهند.

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تلوزیون و سبک زندگی
 • پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد
 • مقاله نقش رسانه های جمعی بر بزهکاری کودکان و نوجوانان
 • تحقیق تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده
 • مقاله تأثیر تلویزیون بر رشد مهارتهای گفتاری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.