تحقیق تاثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی میزان تاثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۳ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی میزان تاثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق۷
مقدمه۷
توصیف موضوع مسأله۹
اهداف و اهمیت تحقیق۱۱
فرضیه ۱۳
تعیین و تعریف مفهومیوعملیاتی متغیرها۱۴
فصل دوم : پیشینه ی تحقیق۱۸
فصل سوم : چگونگی انجام تحقیق۷۰
روش تحقیق۷۰
جامعه ی آماری۷۰
تعداد نمونه۷۰
شیوه ی نمونه گیری۷۰
ابزار جمعآوری اطلاعات۷۰
روش آماری۷۰
فصل چهارم : توصیف و تجزیه و تحلیل آماری۷۲
تحلیل پرسشنامه۷۲
آزمون فرضیه های تحقیق۹۰
فصل پنجم:یافته های تحقیق۹۶
نتایج اصلی تحقیق۹۶
یافته های فرعی تحقیق۹۷
جمع بندی۹۸
محدودیت های تحقیق۹۹
منابع و مآخذ۱۰۰
ضمائم۱۰۲

منابع و آخذ:

پرستشگاه در عهد سنت و تجدد، باقی ،عمادالدین ،تهران، سرایی، ۱۳۸۱،  مجموعه مقالات

قلیچ خانی ،علی اکبر ،شیوه هاو عوامل جذب جوانان به مسجد ، نشریه فروغ مسجد

کتاب پی دی اف آقای  محمد سحر خوان

چکیده ی تحقیق:

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی و مشخص نمودن کارکرد های اساسی مسجد که سبب شده در طول تاریخ نقشی سرنوشت ساز هم ازجهات اجتماعی ، سیاسی و هم در زمینه ی تربیت نسل جوان داشته باشد مشخص شود و سپس به بیان ضعف امروزی مساجد که سبب دوری نسل جوان امروزی از مسجد شده پرداخته شده تا با تکیه بر تحقیقاتی که در گذشته در این زمینه انجام شده بتوان پاسخ گوی سؤالاتی از این دست بود :

آیا مساجد تنوانسته اند تبلیغات گسترده برای جذب جوانان منطقه انجام دهند تا پس از آن بتوانند برنامه های فرهنگی را اجرا کنند ؟

آیا متولیان فرهنگی مساجد(امام جماعت،بسیج مسجد،هیأت امنای مسجد) توانسته اند برنامه هایی را طرح ریزی و اجرا کنند که هم جوانان را به مسجد جذب کندوهم بتواند پاسخ گوی مسایل روز و اساسی آنان نیز باشد ؟
آیا مساجد توانسته اند از نیروهای متخصص و نخبه ی خود که برای جوانان جذاب باشند بهره برده و به حل و فصل معضلات فرهنگی جوانان بپردازند ؟

در فصل اول تحقیق پس از بیان مسأله به ترتیب اهداف تحقیق ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،سؤال و فرضیه تحقیق ، متغیر های تحقیق و تعاریف و مفهوم های اولیه پرداخته شده است .

در فصل دوم تحقیق سوابق نظری و عملی تحقیق تا جایی که مقدور بوده از منابع مختلفی نظیر مقالات ، کتابها وسایت های علمی تهیه شده است .

در فصل سوم روش تحقیق ، جامعه ی آماری ، حجم نمونه ، شیوه ی نمونه گیری ابزار جمع آوری اطلاعات و روش آماری در تجزیه و تحلیل اطلاعات ذکر شده است .

در فصل چهارم اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه به دست آمده اند با استفاده از نمودار توصیف شده اند و سپس با استفاده از آزمون خی دو فرضیه ها آزمون شده اند و اطلاعات به دست آمده از آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

در فصل پنجم نتایج اصلی تحقیق و یافته های فرعی از تحلیل پرسشنامه به دست آمده اند ذکر شده و سپس به جمع بندی نتایج پرداخته شده است در آخر هم محدودیت ها و موانع فرا روی تحقیق و همچن ینتوصیه به پژوهشگران دیگر ذکر شده است

البته در پایان تحقیق نیز منابع و مآخذ و همچنین یک نسخه از پرسشنامه به عنوان ضمیمه در تحقیق قرار داده شده است .

 

مقدمه:

مسا جد از آغاز تأیسشان تا کنون محل تجمع همه ی اقشار جامعه ی اسلامی به ویژه جوانان بوده اند  مساجد از صدر اسلام به‌منزله‌ی پایگاه‌های اجتماعی مهم و مکانی برای تصمیم‌گیری‌های حساس بودند و نقش تعیین‌کننده‌‌ای در سرنوشت مردم و جامعه ایفا می‌کردند که متأسفانه در حال حاضر تحت‌الشعاع شرایط روز قرار گرفته‌اند. در صدر اسلام مساجد محلی برای مباحثه و مطالعه ی مسایل اعتقادی و علمی بوده و پیامبر اکرم (ص) نیز به این موضوع اهمیت می داده اند و حتی نقل شده که ایشان روزی وارد مسجد شدند و گروهی را مشغول قرآن خواندن وعده ای را نیز مشغول مباحثه و تفکرات علمی یافتند و به گروه دوم ملحق شدند  . این امر نشان دهنده ی آن است که ایشان به مسائل علمی و آموزشی اهمیت می دادند و نیز مساجد در زمان ایشان مکانی برای  مطالعات علمی و اجتماع مؤمنین جهت حل مسایل اعتقادی ، اجتماعی و فرهنگی بوده است .با نگاهی به کارکرد مسجد در عصر پیامبر اعظم (ص) و ائمه ی اطهار (ع) در می‌یابیم که مساجد علاوه براینکه محلی برای عبادت و راز و نیاز بوده‌اند، محل تحصیل علم، قضاوت، اعزام به جهاد و در یک سخن، محلی برای تامین نیازها و رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی مردم بوده است.

این مسأله چیزی است امروز که خلأ آن در جامعه حس می شود و به نظر می رسد مساجد نقش کاربردی و اساسی خود را از دست داده اند و حتی برخی از نقش های آنها به مراکز دیگری سپرده شده است؛ مراکزی نظیر خانه های فرهنگ و فرهنگ سراها .

اگر چه وجود چنین مراکزی ضروری به نظر می رسد وباید  کوشش کرد که چنین مراکزی را گسترش داد و لی نباید از این امر نیز غافل شد که با احیای دوباره کارمرد های مساجد می توان بسیاری از کمبود ها و خلأ ها ی فرهنگی و علمی را پر کرد .

مثلا با احیای کتابخانه های مساجد و تجهیز آنها میتوان از شبستان مسجد نیز به عنوان قرائت خانه بهره جست ، از نیروهای فعال و نخبه ی مسجدی جهت ارتقای سطح علمی و آموزشی جوانان و با تربیت طلاب جوان و که در عین حال عالم نیز باشند و بتوانند از نیروی جوانی خود جهت جذب جوانان و تربیت آنها با مؤلفه های زنگی جدید و حل معضلات سیاسی و اجتماعی آنان پرداخت .

آن چه مسلم است مساجد نیرو ها و پتانسیل های بالایی دارند که نیاز به مدیریتی دارد که بتواند کارکرد های مساجد را دوباره احیا کند که در این صورت شاهد رشد و شکوفایی فرهنگ دینی و ملی خواهیم بود که چون ریشه در اعتقادات دارد به راحتی دستخوش تهاجم قرار نخواهد گرفت.

توصیف موضوع مسأله:

با توجه به آن که مساجد در طول اعصار و زمان های مختلف محل اجتماع مسلمانان بوده و مؤمنان هر یکدیگر را در مسجد ملاقات می کنند می توان گفت که مساجد یکی از مراکز مهم برای ارتقای فرهنگی جوانان است .

از آن جا که بحران هویت فرهنگی واسلامی یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها ومسؤولان است مساجد با وجود نیروهای جوان و نخبه می توانند نقشی اساسی در جذب جوانان داشته باشند وبا عرضه ی یک فرهنگ متعالی که با نیاز های امروزی جوانان سازگار باشد هم آن ها را در گذر از این بحران هدایت کرده و همدر جذب آنان به مکانی امن که خانه ی خداست موفق باشند.

از آن جا که بنده در خانواده ای مذهبی متولد و در محیط های مذهبی مثل مساجد رشد کردم و سال ها در چنین مکان هایی در رفت و آمد بوده ام در طی این سال ها شاهد نقاط قوت و ضعف های مسجد و اهالی آن بوده ام و به نظر بنده آسیب شناسی فرهنگی مساجد وتعیین آنها میتواند در برنامه ریزی وتبدیل مساجد به پایگاه اجتماعی قوی و مستحکم و مکانی پر رفت و آمد ومنشأ تحولات فرهنگی و محلی برای تولد ، رشد وبروز نخبگان فرهنگی وحل معضلات آتی منطقه ؛ و حتی در صورت انجام تحقیقاتی ازاین دست در سطح گسترده تر؛اجرایی کردن آن بتوان بخشی از مشکلات فرهنگی جامعه را نیزحل کرد.

حال سؤال اساسی این است که آیا مساجد تنوانسته اند تبلیغات گسترده برای جذب جوانان منطقه انجام دهند تا پس از آن بتوانند برنامه های فرهنگی را اجرا کنند ؟

آیا متولیان فرهنگی مساجد(امام جماعت،بسیج مسجد،هیأت امنای مسجد) توانسته اند برنامه های را طرح ریزی و اجرا کنند که درحالی که جوانان را به مسجد جذب میکند بتواند پاسخ گوی مسایل روز و اساسی آنان نیز باشد ؟
آیا مساجد توانسته اند از نیروهای متخصص و نخبه ی خود که برای جوانان جذاب باشد بهره گیری کنند و به حل و فصل معضلات فرهنگی جوانان بپردازند ؟

اهداف و اهمیت تحقیق

الف)اهداف تحقیق :

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان ۱۷ تا ۳۰ سال است .تا با استفاده از نتایج آن بتوان علاوه بر آسیب شناسی مساجد ،راه کارهایی نیز برای حل معضلات فرهنگی مساجد پیدا کرد و ریشه ی پایین بودن بهره وری مساجد را با توجه به امکانات مادی و معنوی بسیار بالا و پتانسیل بسیار زیاد آن پیدا کرد.

ب)اهمیت تحقیق :

تحقیقات تقریبا زیادی در زمینه ی دوری خانواده ها از مساجد انجام شده است و خیلی ها از پر کردن خلأ فرهنگی ناشی از کم کاری مساجد صحبت کرده اند .

اما با توجه به مشکلات فرهنگی بسیار زیادی که امروز جامعه و خانواده ها درگیر آن هستند و نیز تبلیغات گسترده و ترویج فرهنگ بیگانه که با قدرت بسیار بالایی انجام می شود و با ابزار های گسترده در ذهن جوانان تأثیر می گذارد که بخش بزرگی از این تغییر فرهنگ نه تنها سبب رشد و تعالی و مدرن شدن جامعه نمی شود بلکه جوانان را درگیر ظواهر می کند .

در چنین شرایطی به نظر می رسد بیشترین مشکل ناشی از دوری از فرهنگ معنوی ،اصیل و غنی ایرانی و اسلامی است که البته مروجین این فرهنگ نتوانسته اند آن را با معیار های زندگی مدرن و امروزی مطابقت دهند تا بتوانند نسل نوخواه امروز را که دیگر در قالب سنتی نمی تواند زندگی کند را نیز جذب کنند .

و مساجد به عنوان پایگاه های ترویج دین و فرهنگ دینی با توجه به پراکندگی و فراگیری بسیار بالا و این که در تمامی نقاط و حتی دور افتاده ترین روستا ها حضور دارند و همواره به عنوان مراکزی امن و قابل اعتماد برای خانواده ها به شمار می روند اگر کارکرد لازم را داشته باشند می توانند نقش بسیار مؤثر و بالایی را در ارتقاء مسایل فرهنگی داشته باشند.

فرضیه :

الف)به نظر می رسد بین” تبلیغات  علمی و مبتنی بر فنون تبلیغ مساجد” و “جذب نیروهای جوان” رابطه وجود دارد .

ب)به نظر می رسد بین “فرصت و زمان کافی قرار دادن پیشنمازمسجد برای جوانان ” و “حل مسائل فرهنگی آنان ” رابطه وجود دارد.

ج)به نظر می رسد بین استفاده از”نیروهای فعال و کارشناس”و”ارتقای سطح فرهنگی جوانان” رابطه وجود دارد.

د)به نظر می رسد بین” فعالیت های فرهنگی مسجد”و”پاسخ گویی به شبهات روز “جوانان رابطه وجود دارد.

ه)به نظر می رسد بین “فعالیتها و کلاسهای فرهنگی مسجد” و”آموزش م‍ؤلفه های زندگی دینی جدید” رابطه وجود دارد.

و) به نظر می رسد بین “فعالیت های فرهنگی مسجد”و”حل معضلات سیاسی و اجتماعی جوانان” رابطه وجود دارد .

تعیین و تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها

تعریف مفهومی :

فرهنگ : فرهنگ از دو قسمت تشکیل شده یکی فر که به معنای شکوه و عظمت است و دیگری هنگ که به معنای فرهختن است .

اما در اصطلاح فرهنگ را به مجموعه ی آثار، مادی و معنوی بشر می دانند که طی اعصار و قرون از نسلی به نسل دیگر اتقال پیدا کرده است.

آنتنی گیدنز در کتاب جامعه شناسی خود فرهنگ را چنین تعریف می کند “فرهنگ عبارت است از ارزش هایی که اعضای یک گروه معین دارند ، هنجارهایی که از آن پیروی می کنند و کالا هایی که تولید می کنند .

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله فرهنگ و شخصیت
 • مقاله فرهنگ
 • مقاله اخلاق و فرهنگ آفرینی
 • مقاله موسیقی در فرهنگ ایرانی
 • مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.