تحقیق تاثیر نور در معماری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تاثیر نور در معماری  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق تاثیر نور در معماری  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۵
مقدمه    ۶
خانه ها و مساجد    ۸
پیشینه نور و وسایل روشنایی در معماری اسلامی ایران    ۱۲
نور در معماری سنتی ایران    ۱۲
نور و روشنایی    ۱۳
تاریخچه بهره‏گیری از نور طبیعی    ۱۴
عناصر نورگیری در معماری سنتی    ۱۶
کنترل‏کننده‏های نور    ۱۶
نورگیرها    ۱۷
در و پنجره‏های مشبک    ۱۸
روزن    ۱۸
ارسی    ۱۸
جامخانه    ۱۹
هورنو    ۱۹
روشندان    ۱۹
فریز و خوون در ساختمان    ۲۰
گلجام    ۲۰
پالکانه    ۲۰
پاچنگ    ۲۰
پاچلاقی    ۲۰
باجه    ۲۰
تهرانی    ۲۱
سنگ مرمر    ۲۱
کاربندی و مقرنس    ۲۱
نقش هشتی در نور رسانی به بنا.    ۲۱
ابزار و وسایل روشنایی    ۲۲
بررسی ویایل روشنایی در نگارگری ایران:    ۲۳
نحوه روشنایی بنا از دید نگارگر    ۲۳
وسایل رووشنایی در نگارگری    ۲۴
محل قرار گیری مسجد شیخ لطف الله :    ۲۵
.ساختن مسجد شیخ لطف الله    ۲۵
نور در معماری اسلامی    ۲۶
ویژگیهای نور پردازی     ۲۸
مکانیسم نورپردازی     ۲۸
۱_ مهار نور     ۲۸
۲ _ تلطیف نور     ۲۹
۳_ انعکاس و جذب نور     ۳۰
۴_ هماهنگ کردن قدرت بینایی به نور     ۳۱
نقش نور بر آیات روی دیوار     ۳۲
معابد    ۳۳
خصوصیات نور یا رنک آبی    ۳۳
خصوصیات نور یا رنگ سبز    ۳۳
خصوصیات نور یا رنگ قرمز    ۳۴
خصوصیات نور یا رنگ فیروزه ای    ۳۴
خصوصیات نور یا رنگ قهوهای    ۳۴
خصوصیات نور یا رنگ سفید    ۳۴
بازارها    ۳۵
نقش رنگ در معماری اسلامی    ۳۶
دیوارها و پیش زمینه های روشن    ۳۷
پنجره ها و مبلمان با زمینه رنگ و سایز متوسط    ۳۷
ملحقات تیره    ۳۸
نور    ۳۸
رنگ    ۳۸
آب    ۴۰
نور و تاریکی درمعماری اسلامی    ۴۰
نور    ۴۱
رنگ، هم نشین نور    ۴۲
رنگ آبی در معماری اسلامی    ۴۲
نتیجه گیری    ۴۴
منابع و مآخذ      ۴۵

 

منابع و مآخذ  :

۱-      احمدی،بابک، “معمای مدرنیته” نشر مرکز ، تهران،۱۳۷۸

۲-      اقبالی،سید رحمان،هویت معماری معاصر ایران :بررسی تطبیقی نظریه ها و تجربه ها ،رساله دکتری ،دانشگاه تهران، تهران،۱۳۷۸

۳-      حبیبی، سید محسن، از شار تا شهر،دانشگاه تهران، تهران ،۱۳۸۳

۴-      حجت،عیسی،هویت انسان ساز،انسان هویت پرداز(تاملی در رابطه هویت و معماری)،نشریه هنرهای زیبا،شماره ۲۴، تهران، ۱۳۸۴

۵-      دهخدا،علی اکبر،لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، تهران،۱۳۷۸

۶-      نجم آبادی، محمد حسین ،مسجد شیخ لطف الله و ویژگیهای آن ،نشر فرزان،۱۳۸۱

۷-      سلطان زاده،حسین،فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران،دفتر پژوهشهای فرهنگی،تهران،۱۳۸۵

۸-      فکوهی، ناصر (۱۳۸۳) انسان شناسی شهری، تهران، نی.

۹-      معین ،محمد،فرهنگ معین، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۵

۱۰-   نصر، سید حسین ،معرفت و امر قدسی،ترجمه فرزاد حاجی میرزایی،نشر فرزان،تهران ، ۱۳۸۰

۱۱-   نقی زاده، محمد، ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتو تفکر اسلامی، انتشارات شهرداری اصفهان، اصفهان، ۱۳۸۶

۱۲-   هنرفر،لطف الله، میدان نقش جهان، خوشه، تهران، ۱۳۶۳

۱۳-     نقی زاده، محمد، رابطه هویت “سنت معماری ایران” با “مدرنیسم”و “نوگرایی”، نشریه هنر های زیبا،شماره ۷،تهران،۱۳۷۹

۱۴-      هاشم‌نژاد، هاشم،”فضای شهری سند تاریخی شهر و شهروندان” معماری  و فرهنگ، شماره ۲۴، ۱۳۸۵

احمدرضاکابلی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر)

چکیده:

لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه: و همان مسجد که بنیانش از اول بر تقوای محکم بنا گردید بر اینکه در ان اقامه نماز کنی سزاوار تر است.                  (توبه ۱۰۸)

درآیات متعددی در قران کریم به اهمیت مسجد در زندگی اشاره شده است و کلمه مسجد فقط برای پرستش به کار نرفته بلکه عبادتگاه موحدین در سایر ادیان الهی است.

مقاله حاضر به نقش جایگاه مسجد شیخ لطف اله که عنصر شاخص و هویت کالبدی در میدان نقش جهان با عناصر پیرامون خویش دارا می باشد را بررسی می نماید.مسجد ازلحاظ ارزش فرهنگی و عنصر زیبا شناسانه کاملا هماهنگ با محیط می باشد و روند شکل گیری سازمان فضای میدان به عنوان محور و عنصر اول قرار دارد و دارای سلسله مراتب منطقی و کیفیت هویتی می باشد و مهمترین شاخص ان مکانیزم نور  و نداشتن صحن و مناره و گنبد کم ارتفاع و محراب بی بدیل آن و کتیبه ها و طره های که با گلدان مرمر صورت گرفته است و همچنین اندازه کوچک و هماهنگی با بناهای اطراف میدان و داشتن خط ثلث بسیار زیبا با کاشی سفید معرق را دارا می باشد.

عناوین اصلی مقاله پس از ذکر مقدمه عبارتند از :نقش مسجد در میدان- نقش نور در میدان-مکانیزم نور و سلسله مراتب فضایی مسجد.

واژگان کلیدی:مسجد- هویت- نور- محراب- زیبایی شناسانه- گنبد

مقدمه:

نور باعث و بوجود آورنده تضاد در معماری اسلامی می باشد .

از جمله علوم و عناصری که می توان به نقش نور ر آن اشاره داشت هنر معماری است. در هنر معماری نور یکی ازاجزایی است که کنار عناصر و مفاهیم دیگر از

قبیل ساختار – نظم فضایی- مصالح- رنگ و… مطرح می شود. ودر طراحی به عنوان

یک عنصر مجزا باید نقش خود را ایفا کند. یکی دیگر از مهمترین مشخصه های نور

طبیعی توالی و دگرگونی آن در طول روز است که باعث حرکت و تغییر حالت در ساعات مختلف میشود.

نور نماد عقل الهی و منشاء تمام پاکی ها و نیکی هاست و خارج شدن انسان از تاریکی جهل و تابیده شدن نور معرفت در وجودش همواره یکی هدف نهایی می باشد و نور اولین شرط برای هر نوع ادراک بینایی است. نور جزئی از ذات زندگی انسان می باشد.

در معماری اغلب بناهای مذهبی- نور به عنوان عنصری بارز و مستقل از سایر عناصر و مفاهیم به کار رفته در ساختمان به کار گرفته می شود. و در بسیاری از فرهنگ ها نور یا خورشید به عنوان منبع نور- عنصری خدایی محسوب می شود.

فضاهای عمیق و تاریک مساجد اسلامی که با عنصر نور مزین شده اند به خوبی قادر به انتقال یک حس روحای و معنوی می باشد. انسان در چنین فضاهایی که با نوری ضعیف روشن می شوند با مشاهده سایه های مبهم اشیاء و احجام در ذهن خود به کامل کردن تصاویر پرداخته وبا این عمل به نوعی خلسه فرو می رود که نتیجه آن یک حس نزدیکی به منبع وجود هستی در درونش بیدار می شود.

اولین تاریکی که می توان نام برد سده ی سوم هزاره چهارم ق.م می باشد. که در آن زمان جهت کسب نور و سایه از ایجاد اختلاف سطح در دیواره های خارجی استفاده می کرد.

نور شفافترین نرم ترین و آسانترین و ارزانترین مواد ساختاری موجود در تولید کیفیت ها واشیاء مورد نیاز محیط انسانی است. چیزی است که امکان شخصت سازی و حیاط بخشیدن به فعالیتهای روزمره و با نمائی زندگی در تصورات و حالات روانی متغیر را فراهم می سازد نور میتواند در فضای خشن و بی روح همچون مبلی راحتی از ما استقبال کند. بدین دلیل نور مناسب ترین مده ساختاری است ک میتواند به فعالیتهای روزمره ما شکل- زیبائی-لذت و راحتی ببخشد.

هر فضا نور دو چهره می یابد نور در عصر دوره زمانی احساس و مفهومی خاص به معماری و زندگی داده است. آن زمان که آتش در آتشکده ها در عهد زرتشت مقدس بوده بخاطر نور و گرماایآن بوده بدین ترتیب نور نیز مورد ستایش قرارمی گرفته و نور یک حس خدایی بودن را القاء می کرده است و نور اولین شرط برای هر نوع ادراک بینایی است. در تاریکی مطلق ما نه فضا را می توانیم ببینیم و نه رم و رنگ را ولی با این همه حال نور تنها یک ضرورت فیزیکی نمی باشد. بلک ارزش روانشناختی آن یکیاز مهمترین عوامل زندگی انسانی در همه زمین هاست.

خانه ها و مساجد:

در معماری اسلامی به حکم آن که از همه تجربیات معماری دینی ی از خود حداکثر بهره ممکن را اندوخت و حیقت دینی را در کاملترین گونه ممکن اعلام داشت. شاخص ترین لوه معماری دینی به شمارمی رود. ماهیت اینمعماری سازگاری با ماهیت ایلام و عناصر ساختاری و تزئینی آن پیوسته از ارزشهای مستمر در نهاد اسلام پیروی کرده است.

در قرآن سوره ای به نام نور وجود دارد که در آن شخصا” نور خدا رابه چراغی شبیه می داند چراغی که نور را در میان محظه ای شیشه ای نگه می دارد حتی می تواند شکل فیزیکی محراب را همچون کشتی های بالارونده یک شعله ای نورانی دانست و کاشی های براق و شیشه گون در بدنه معراب را نیز می توان همان حفظه ی شیشه ای تصور کرد ر معماری اسلامی ماسجد نور را به صورت تابیده در نقطه ای خاص نداریم

برای اینکه اولا” در مسجد نقطه ای خاص نداریم ثانیا” تنها و تنها روشنائی برای مسجد کافی است و حتی در زیر گنبد و یا در کنار محرلب ما شاهد تعبیرصوفی مشربانه ی نور سیاه هستیم نور گیری های زیر گنبد ها هم طوری ساخته می شده اند که به جای تامین و انتقال نورروشنایی نقطه ی ضعیف جدی به شمار نمی آید زیر نور همیشه از پشت سر جماعت می تابد و بر روی محراب و امام تمرکز می یابد.

کلا” در معماری تاکید بیشتر بر روی برخی از بخشهای نما می توان از نور طبیعی بهره جست بدین گونه که با ایجاد بر آمدگی ها و فرو رفتگی هایی بر روی محل مورد نظر سایه های در بخشهایی از نما ایجاد نمود که تاکیدی بر روی بخش مذکور باشند و از نور برای شدت بخشیدن به هدفی مانند مرتفع نشان دادن فضایست برای مثال در معبد پانتئون نوری که از نورگیر موجود در مرکز گنبد معبد به درون می تابد فضای تاریکتر داخلی را از لحاظ عمودی کشیده تر نشان می دهد.

نور و تاریکی در کنار فضا و سطح به یک راز تبدیل می شوند.

در همه کتابهای آسمانی و آئین های کهن نور ماد هستی و پاکی و الویت است. این خاصیت که نور به صورت مستقل در هستی ظهور می کند و واسطه ای ست برای دیدن و درک کردن پدیده های اطراف با مفاهیم عینی و انتظاعی نور را به ساحده ای درفضا تدیل کرده است برای مثال فضایی که با نور ضعیف مذین شده اند می تواند نوعی حالت خلسه در انسان ایجاد کند. از این رو در بسیاری از آرامگاه ها و یا بناهای مذهبیس می توانیم شاهد تابش شعاع های خیف تر به درون فضای تاریک داخلی باشیم.

در بناهای مذهبی نور به عنوان عنصری بارز و مستقل از سایر عناصر و مفاهیم به کار رفته در ساختمان به کار گرفته می شود. به گونه ای که شعاع های آن به طور واضح در داخل کالبد مادی و تاریک حجم قابل مشاهده است فضاهای عمیق تاریک کلیساهای قرون وسطی و یا مساجد اسلامی که از عنصر نور مذین شده اند به خوبی ادر به انتقال یک حس روحانی و معنوی می باشد انسان در چنین فضاهایی که با نوری ضعیف روشن می شوند. با مشاهده سایه های مبهم از اشیاء و احجم در ذهن خود به کامل کردن تصاویر پرداخته وبا این عمل به نوعی خلسه فرومی رود که نتیجه آن یک حس نزدیکی به منبع وجود هستی در درونش بیدار می شود.

نوردر تاریکی حامل پیام ها و اشاراتی برای انسان است وازاین خاصیت در مشخصکردن ورودی ها خروجی های می توان جست نور در ساختمان و خارج آن به عنوان یک راهنما عمل می کند.

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت نور – آینه – عدسی
 • مقاله تاریخچه نور
 • مقاله نگاه و معنا در هنر عکاسی
 • مقاله انرژی نور و دانشمندان این عرصه در طی قرون
 • مقاله نور در گرافیک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.