تحقیق حرکات اصلاحی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق حرکات اصلاحی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و داری ۱۲۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک تحقیق حرکات اصلاحی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

تعریف مفاهیم

۱- حرکات اصلاحی

۲- خط ثقل

۳- مرکز ثقل

۴- صفحه شطرنجی

۵- خط شاقولی

۶-هنجار وناهنجار

۷- وضعیت بدنی استاندارد

۸- تعریف ارگونومی

۹- تست نیویورک

مزایای وضعیت بدنی مطلوب

علائم و نشانه‌های قابل رویت وضعیت بدنی نامطلوب

عواض وضعیت بدنی نامطلوب

 علل عمومی وضعیت بدنی نامطلوب یا پاسچر ضعیف

 رهنمودهایی برای بهبود پاسچر یا وضعیت بدنی

عدم تعادل عضلانی

ساختار ستون فقرات و اندامها

سیستم اسکلتی انسان

 اهمیت بررسی ستون فقرات و ناهنجاریهای آن

نحوه شکل‌گیری ستون فقرات

ساختار ستون فقرات

 میزان استقامت ستون فقرات

استفاده از شاخص‌ دلماس جهت بررسی وضعیت ستون فقرات

بررسی تعامل عضلات ، مفاصل و خط ثقل بدن

 استفاده از خط شاقولی برای تشخیص ناهنجاریهای بدن

ناهنجاریهای شایع ستون فقرات

سرکج

سربجلو

 پشت کج

 نحوه اندازه‌گیری طول اندامهای تحتانی

ارزیابی لگن

 پشت گرد

 کمر گود

 تست کوتاهی عضلات سوئز خاصره‌ای

تست کوتاهی عضلات چهار سر ران

 تست کوتاهی عضلات همسترینگ

 نحوه اندازه‌گیری قوس کمر

پشت تابدار

کمر صاف

پشت صاف

کمرصاف

پشت صاف

 کتف بالدار

 ناهنجارهای شایع اندام تحتانی

اهمیت بررسی ناهنجارهای اندام تحتانی

زانوی ضربدری

تست کوتاهی عضله کشنده پهن نیام

زانوی پرانتزی

 زانوی خم

 زانوی عقب رفته

پای چرخیده به داخل

پای چرخیده به خارج

 پای واروس

کف پای صاف

کف پای گود

شست کج

انگشت چکشی

انگشت چنگالی

ناهنجاریهای شایع اندام فوقانی

اهمیت بررسی ناهنجاریهای اندام فوقانی

 شانه نامتقارن

 افزایش زاویه حمل ( کوبیتوس و الگوس )

 کاهش زاویه حمل ( کوبیتوس واروس )

 انگشت گردن قویی

 انگشت جا تکمه‌ا ی

اصول ارگونومی در وضعیتهای نشستن – ایستادن – خوابیده – حمل اشیاء

 روش نوین در ارزیابی ناهنجاریهای ستون فقرات

ارزیابی ناهنجاریهای جسمانی با استفاده از نرم افزار حرکات اصلاحی

 منابع

منابع :

۱- شاهین ماشاءا… روشهای رفع خستگی در ورزشکاران ، چاپ اول ، انتشارات فردابه ، تهران دانشگاه تربیت مدرس ، ۱۳۷۰٫

۲- دانشمندی حسن ، علیزاده ، محمد حسین . قراخانلو رضا ، حرکات اصلاحی و درمانی ، چاپ سوم ، انتشارات جهاد دانشگاهی – واحد علامه طباطبایی ، ۱۳۸۱٫

۳- دانشمندی حسن ، بررسی میزان و علل ناهنجاری‌های اندام تحتانی دانش آموزان ۱۲-۱۵ ساله تهران ، رساله مدرسی تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۸٫

۴- الهی بهرام ، آناتومی اندام فوقانی ، تحتانی و مفاصل ، چاپ ششم ، تهران ، انتشارات جیحون ، ۱۳۸۰٫

۵- نوربخش ، سید تقی و همکاران . معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندامها ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات ماجد ۱۳۷۱٫

۶- اعلمی هرندی ، بهادر ، اصول ارتوپدی و شکسته بندی چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات شفق ، ۱۳۷۰٫

۷- بهرامی ، فرج ا… ، ورزشهای اصلاحی ، انتشارات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، تهران دانشگاه تربیت معلم .

۸- مظفری ، سید امیر احمد ، ورزشهای اصلاحی ، جزوه درسی انتشارات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران ، دانشگاه تربیت معلم ، ۱۳۶۲٫

۹- هالیس اف فیت ، تربیت بدنی وبازپروری ، ترجمه تقی منشی طوسی ، چاپ دوم تهران انتشارات آستان قدس ، ۱۳۶۹ .

۱۰- عزیز غلامعباس ، خسروی محمد رضا ، اطلس رنگی ناهنجاریهای پا ، پایان نامه کارشناسی ارتوپدی فنی ، تهران ، دانشکده علوم توانبخشی ۱۳۷۲ .

۱۱- گلپایگانی مسعود . بررسی ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات کارمندان دولت ، پایان نامه کارشناسی ارشد تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۲ .

۱۲- جولیوس فاست ، بیماری‌های پا ، ترجمه نصرت ا… رئیسی ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات کلبه ، ۱۳۶۳٫

۱۳- سخنگویی یحیی ، جزوه درسی انتشارات توانبخشی ، تهران ، دانشگاه علوم پزشکی اران ، ۱۳۶۹٫

۱۴- سخنگویی یحیی ، کتاب حرکات اصلاحی ، تهران ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره کل تربیت بدنی پسران ، پاییز ۱۳۷۹٫

۱۵- دانشمندی حسن و همکاران ، حرکات اصلاحی و درمانی ، چاپ اول ، دانشگاه گیلان ، جهاد دانشگاهی ، ۱۳۷۲٫

۱۶- علیمرادیان ، شاهرخ ، جزوه بهداشت و ورزش ، جزوه درسی منتشر شده تهران ، ۱۳۶۷٫

۱۷- طباطبایی محمود ، استخوان شناسی ، چاپ دوم تهران ، انتشارات ایران ارشاد ، ۱۳۶۸٫

۱۸- احدی کاظم ، بیماریهای مفاصل و استخوانها ،چاپ اول، تهران ،جهاد دانشگاهی ، ۱۳۶۵٫

۱۹- اعلمی هرندی ، بهادر ، معاینه فیزیکی اندامها و ستون فقرات ، چاپ ششم ، تهران ، جهاد دانشگاهی ، ۱۳۶۴٫

۲۰- وفائی خانجانی ، محمد تقی . دردهای زانو ، پایان نامه کارشناسی فیزیوتراپی . تهران ، دانشکده توان بخشی و رفاه اجتماعی ، ۱۳۵۹٫

۲۱- دانشمندی حسن . کفش نامناسب و عوارض ناشی از آن ، فصلنامه ورزشی ، شماره دوم ، تهران ، دفتر تحقیقات سازمان تربیت بدنی ایران ، ۱۳۶۶ .

۲۲- گائینی عباس . ورزشهای اصلاحی ، دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی تهران ، وزارت آموزش و پرورش ، ۱۳۶۶٫

۲۳- امیری ایرج و یزدانی نسب محمد رضا ، بیماریها و ناهنجاری‌های مادر زادی پا ، رساله‌ی تحقیقی تهران .دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۶۷٫

۲۴- قراخانلو . رضا ، بررسی میزان و علل ناهنجاری ستون فقرات در دانش آموزان پسر تهران ، رساله کارشناسی ارشد ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۸٫

۲۵- قنبری ، عباس تربیت بدنی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی جلد اول ، انتشارات سازمان تربیت بدنی ، تهران ، علامه طباطبائی ، ۱۳۶۷٫

۲۶- بست جان ، روشهای تحقیق در علوم تربیتی ورفتاری ، ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی ، تهران ، انتشارات رشد .

۲۷- هنری حبیب ، بررسی و شناخت ناهنجاری‌های وضعیتی دانش آموزان ورزشکار پسر سراسر کشور ، رساله کارشناسی ارشد ، تهران ، دانشگاه تهران ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۲٫

۲۸- عبدالملکی علیرضا ، یکصد تست کلینیکی ، چاپ دوم ، انتشارات مفتون همدانی ، ۱۳۷۵٫

تعریف مفاهیم

 ۱- تعریف حرکات اصلاحی :

حرکات اصلاحی به مجموعه حرکات کششی و تقویتی اطلاق می‌شود که انجام آنها ، ضمن تقویت عضلات و یا ایجاد کشش در ‌آنها ، باعث تغییر شکل در جهت اصلاح مفاصل و عضلات و در نتیجه وضعیت بدنی می‌شود.

 در کودکان دبستانی و نوجوانان دوره راهنمایی در سنین رشد هستند و هنوز صفحه رشد (اپیفیز ) استخوانهایشان بسته نشده و قابل انعطاف است ، حرکات ورزشی – اصلاحی بیشترین تاثیر را در اصلاح وضعیت قامتی دارد ، لذا توجه به حرکات اصلاحی در این سنین از اهمیت خاصی برخوردار است .

 

 ۲- خط ثقل :

خطی فرضی است که از مرکز ثقل بدن در جلو مهره دوم خارجی عبور می کند خط ثقل بدلیل تاثیر در وضعیت تعادل بدن از جایگاه ویژه‌ای در مطالعه و ارزیابی برخوردار است .


۳ – مرکز ثقل یا مرکزجاذبه بدن :

مرکز جاذبه بدن در جلو مهره دوم خارجی قرار دارد و از محل تلاقی سه صفحه اصلی آناتومیکی حاصل می شود که این صفحات عبارتند از صفحه تاجی ، صفحه سهمی و صفحه افقی ( عرضی ) .

در ناحیه‌ای که این سه صفحه یکدیگر را قطع می‌کنند برآیند نیروهای وارده صفر است . در صورتیکه اختلالی در ساختار بدون بوجود آید مرکز ثقل از محل خود جابجا شده و باعث وارد شدن فشارهای غیر طبیعی به بدن می‌شود .

۴- صفحه شطرنجی :

 چهارچوبی است که از وسط آن خط شاقولی عبور داده شده و عرض و طول آن قیطان‌های نازکی به فاصله ۵ سانتی‌متر از یکدیگر قرار دارند ، با استفاده از این وسیله و تست مربوطه به آن به نام « نیویورک » می‌توان بسیاری از ناهنجاریهای ساده اسکلتی را تشخیص داد .

 

۵- خط شاقولی :

 خطی است که در وسط صفحه شطرنجی قرار دارد و با تنظیم آن بر نقاط شاخص بدن ، تغییر شکلهای وضعیتی بدن را می‌توان تشخیص داد .

۶- وضعیت قرارگیری بدنی طبیعی وغیر طبیعی ( هنجار و ناهنجار )

 منظور از این دو واژه انطباق وضعیت بدنی فرد با معیارهای استاندارد است . طبیعی به معنای همسانی وضعیت بدنی با معیارهای موجود در منابع علمی ، و غیر طبیعی به معنای تفاوت وضعیت بدنی با این معیارها است به عبارت دیگر غیر طبیعی به معنای تفاوت آزمودنی با تست نیویورک و معیارهای موجود زیبایی شناسی است .

۷- وضعیت بدنی استاندارد ( شاخص ):

نوعی از وضعیت بدنی است که حداقل مقدار فشار و کشیدگی ( استرس واسترین ) را بر مفاصل و عضلات فرد وارد کرده و حداکثر کارائی بدنی را به همراه دارد کمترین میزان مصرف انرژی وجلوگیری از بروز خستگی زودرس و عدم اختلال عملکرد ارگانهای داخلی و کلیه بخش‌های بدن ، آمادگی برای انجام حرکات مختلف و در نهایت عملکرد مناسب بدن از مزایای این وضعیت است .

این وضعیت بیش از ‌آنکه یک وضعیت متداول باشد یک وضعیت ایده آل است و در آن مرکز ثقل بخشهای مختلف بدن مانند سر ، بالا تنه ، لگن خاصره و پا در یک راستا قرار می‌گیرند و مقدار نیروی اعمال شده توسط عضلات بدن در مقابل فشار جاذبه به تعادل رسیده بگونه‌ای که فرد کمترین میزان مصرف انرژی را در آن وضعیت دارد .

۸- ارگونومی :

 تعریف ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی از دو کلمه ارگو به معنی کار و ( نومی ) به معنی قاعده وقانون مشتق شده است و در لغت به معنای « قوانین طبیعی کار » است . مهندسی فاکتورهای انسانی نام مترادف دیگری است که به علت تعریف مفهومی ویژه ارگونومی به آن اطلاق می‌شود ، طبق تعریف به جای تناسب انسان با کار ، ارگونومی کوششی است در جهت تناسب کار با انسان ، هدف از این علم بهبود نحوه انجام کار ، روش‌های انجام کار ، و وسایل کار و منطبق کردن آنها با خصوصیات بدن و روان انسان است .

۹- تست نیویورک :

ابزار اندازه‌گیری استاندارد شده‌ای که توسط دانشگاه ایالتی واشنگتن تدوین شده و وضعیت طبیعی و تغییر شکل‌های بدنی فرد را از دید جانبی ، خلفی و روبرو مورد ارزیابی قرار می‌دهد .

مزایای وضعیت بدنی مطلوب :

۱-   تنفس آسانتر و کاملتر

۲-   احساس ا جرای آسان حرکات

۳-   درد وفشار کمتر در عضلات ومفاصل

۴-   وسعت دامنه حرکتی مفاصل

۵-   احساس مطلوب در زندگی

۶-   افزایش اعتماد به نفس

۷-   ظاهر زیبا و اندام متوازن

۸-   عملکرد بهینه ارگانهای داخلی مانند سیستم تنفسی و گردش خون و …

۹-   افزایش انگیزه برای تشویق دیگران به وضعیت صحیح بدنی

۱۰-     موزونی حرکات

۱۱-     کاهش کاراستاتیک بدن

۱۲-     تجمع کمتراسید لاکتیک

علائم و نشانه‌های قابل مشاهده وضعیت بدنی نامطلوب ( پاسچر ضعیف ) :

 برخی از علائم قابل مشاهده ناشی از وضعیت‌های نامطلوب قامتی عبارتند از : شانه‌های نامتعادل و گرد شده ، ستون فقرات تابدار ، سرکج یا سر به جلو ، شکم برآمده ، زانوی عقب رفته ، پشت صاف ، پشت کج ، پشت گرد ، لگن مایل ، لگن بیش از حد به جلو یا به عقب چرخیده ، پاهای به داخل یا به خارج چرخیده ، پای ضربدری ، پای پرانتزی .


عوارض وضعیت نامطلوب بدن :

 در نتیجه وضعیت ضعیف بدنی ممکن است در افراد مختلف عوارضی مشاهده شوند . سردرد ، کمردرد ، پائین آمدن آستانه خستگی عضلات ، خستگی عضلانی ، مفاصل دردناک ودر حال تخریب ، راه رفتن بد شکل ، کاهش دامنه حرکتی مفاصل ، افزایش فشار به عضلات و مفاصل ، افسردگی ، خستگی ، عدم اعتماد به نفس ، عدم تعادل عضلانی ، اختلال در خواب ، آرتروز ، افزایش سطح اسید لاکتیک خون ، افزایش وام اکسیژن ( مقدار اکسیژن مصرفی شود که در دوره برگشت به حال اولیه و در مدت زمانی برابر ، بیش از مقدار زمان عادی به مصرف برسد ) ، تاخیر مرحله برگشت ، افزایش کار استاتیک بدن ، سرخوردن دیسکهای ستون فقرات ، قاعدگی دردناک از جمله این عوارض هستند .

علل عمومی وضعیت بدنی نامطلوب :

علتهای رایج ایجاد وضعیت بدنی غیر طبیعی و نامطلوب عبارتند از عدم تعادل عضلانی ، نگهداشتن بدن در وضعیت‌های بد و ضعیف در هنگام کار و استراحت، آسیبهای قلبی ، بارداری ، ضعف عضلانی ، تنگی نفس و مشکلات تنفسی مانند آسم ، کفشهای پاشنه بلند ، ابتلاء به برخی از بیماریها ، داشتن وزن اضافی ، قد بلند ، افزایش سن ، عادت‌های نادرست ، الگوهای غلط حرکتی ، پوشاک نامناسب (مثل کفش‌های تنگ و نوک باریک ) ، حالت‌های روحی روانی مانند افسردگی یا خجالتی بودن ، کم تحرکی و ….

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تغذیه ورزشی
 • مقاله حرکات اصلاحی و درمانی ،بررسی ضعفها و ناهنجاری های اکتسابی دستگاه استخوانی ،عضلانی و مفصلی
 • مقاله ارگونومی
 • مقاله آسیب شناسی ورزشی
 • مقاله تغذیه ورزشی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.