تحقیق حکم تکلیفی و وضعی شبیه‌سازی انسانی از منظر علمای شیعه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق حکم تکلیفی و وضعی شبیه‌سازی انسانی از منظر علمای شیعه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق حکم تکلیفی و وضعی شبیه‌سازی انسانی از منظر علمای شیعه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه    ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱ تعریف و تبیین موضوع
۱-۲ ضرورت و اهمیت پژوهش
۱-۳ فوائد و اهداف پژوهش
۱-۴ پیشینه موضوع پژوهش
۱-۵ سؤال‌های پژوهش
۱-۶ فرضیه تحقیق
۱-۷ روش تحقیق
۱-۸ ساختار تحقیق
۱-۹ واژگان کلیدی
فصل دوم: درآمدی بر شبیه‌سازی
۲-۱ مفهوم شبیه‌سازی
۲-۲ فرآیند شبیه‌سازی در انسان
۲-۳ انواع شبیه‌سازی
۲-۳-۱ شبیه‌سازی گیاهی و نباتی
۲-۳-۲ شبیه‌سازی حیوانی
۲-۳-۳ شبیه‌سازی انسانی
۲-۳-۳-۱ شبیه‌سازی رویانی
۲-۳-۳-۲ شبیه‌سازی درمانی
۲-۳-۳-۳ شبیه‌سازی تولیدی
۲-۴ آثار مثبت و منفی شبیه‌سازی انسانی
۲-۴-۱ آثار مثبت شبیه‌سازی انسانی
۲-۴-۲ آثار منفی شبیه‌سازی انسانی
۲-۵ حکم شبیه‌سازی
۲-۵-۱ حکم تکلیفی
۲-۵-۲ حکم وضعی
۲-۶ حکم شبیه‌سازی حیوانی از منظر علمای شیعه
۲-۷ ادله‌ی علمای شیعه بر شبیه‌سازی حیوانی و نباتی
فصل سوم: حکم تکلیفی شبیه‌سازی انسانی از منظر علمای شیعه
۳-۱ حکم تکلیفی شبیه‌سازی انسانی
۳-۲ ادله‌ی علمای شیعه در شبیه‌سازی انسانی
۳-۲-۱ جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی
۳-۲-۲ جواز محدود شبیه‌سازی انسانی
۳-۲-۳ حرمت ثانوی شبیه‌سازی انسانی
۳-۲-۴ حرمت اولی شبیه‌سازی انسانی
فصل چهارم: حکم وضعی شبیه‌سازی انسانی از منظر علمای شیعه
۴-۱ حکم وضعی شبیه‌سازی انسانی
۴-۲ ادله‌ی علمای شیعه بر احکام وضعی شبیه‌سازی انسانی
۴-۲-۱ وجود مادر در شبیه‌سازی انسانی
۴-۲-۲ وجود پدر در شبیه‌سازی انسانی
۴-۲-۳ ارث در شبیه‌سازی انسانی
۴-۲-۴ نفقه در شبیه‌سازی انسانی
نتیجه

۲-۱ مفهوم شبیه‌سازی

استنساخ یا شبیه‌سازی که به آن «کلونینگ» نیز گفته می‌شود، از کلمة یونان «کلون» به معنی قلمه زدن، جوانه زدن و تکثیر کردن گرفته شده است. نخستین بار هالدین، ژنتیک‌دان و فیزیولوژیست انگلیسی، این اصطلاح را به معنای امروزی آن به کار برد، اما پیش از آن به حوزه‌ی گیاه‌شناسی تعلق داشت.

در علم زیست‌شناسی تولید مثل در طبیعت به دو شکل «جنسی» و «غیر جنسی» انجام می‌شود که در تولیدمثل جنسی دو سلول جنسی تخمک و اسپرم به هم می‌پیوندند و یک سلول جدید را تشکیل می‌دهند. اما در تولیدمثل غیر جنسی، سلول جنسی دخالت ندارد بلکه سلول غیر جنسی برای تشکیل یک سلول جدید تقسیم می‌شود.

شبیه‌سازی، قلمه‌زنی در گیاهان و تشکیل دو یا چندقلویی در رحم، مثال‌هایی از تولیدمثل غیر جنسی هستند که سلول جدید بدون انجام لقاح و دخالت سلول‌های جنسی به وجود می‌آید.[۱]

۲-۲ فرآیند شبیه‌سازی در انسان

عمل شبیه‌سازی معمولاً به دو روش انجام می‌گیرد:[۲]

۱- سلول تخم (که ترکیبی از سلول نر و ماده می‌باشد) را در مرحله‌ی تقسیم به دو سلول از هم جدا می‌کنند. در نتیجه دو انسان کاملاً شبیه به هم به وجود می‌آید. البته نوزادان شبیه‌سازی که با این روش به وجود می‌آیند با دوقلوهای طبیعی تفاوت دارند. زیرا دوقلوها از ترکیب دو سلول نر با دو سلول ماده به وجود می‌آیند که کاملاً از هم جدا و خصوصیات ژنتیکی هر کدام نیز جداست. امّا در شبیه‌سازی با این روش، یک سلول نر با یک سلول ماده ترکیب شده‌اند و پس از ترکیب در مرحلة تکثیر، سلول‌ها را از هم جدا می‌کنند در نتیجه دو فرد کاملاً شبیه به هم به وجود می‌آید.

۲- هسته یک تخمک را خارج کرده و به جای آن هستة یک سلول غیر جنسی را قرار می‌دهند. سپس تخمک را در رحم جاسازی می‌کنند تا به تکامل رسد، چنین موجودی را کلون گویند که کاملاً شبیه همان موجودی است که سلول‌های اولیه از آن گرفته شده است. این شباهت در همة صفات ظاهری و باطنی، عواطف، احساسات و سایر موارد به چشم می‌خورد.

۲-۳ انواع شبیه‌سازی

شبیه‌سازی به سه نوع تقسیم می‌شود:

۱- شبیه‌سازی گیاهی و نباتی، ۲- شبیه‌سازی حیوانی، ۳- شبیه‌سازی انسانی.

۲-۳-۱ شبیه‌سازی گیاهی و نباتی

همان گونه که بیان شد قلمه‌زنی و تکثر در گیاهان، از نمونه‌های شبیه‌سازی است که شاخه یا ریشه‌ای از گیاه را جدا کرده و در جای دیگر می‌کارند و بعد از مدتی این شاخه یا ریشه، ریشه دوانده و مواد غذایی خود را از خاک می‌گیرد و رشد می‌کند.[۳]

۲-۳-۲ شبیه‌سازی حیوانی

به صورت فرآیند شبیه‌سازی در انسان است، مثلاً سلولی از یکی از اعضای حیوان گرفته شده و هستة آن در تخمک حیوان ماده تزریق می‌شود.

۲-۳-۳ شبیه‌سازی انسانی

شبیه‌سازی در انسان اقسامی دارد:[۴] ۱- شبیه‌سازی رویانی (جنینی)، ۲- شبیه‌سازی درمانی (عضوی)، ۳- شبیه‌سازی تولیدی (جسدی)

۲-۳-۳-۱ شبیه‌سازی رویانی

همانطور که قبلاً ذکر شد، در این روش یک سلول تخم را قبل از رسیدن به مرحلة تقسیمات جنینی، با ایجاد تحریکات به دو سلول تقسیم می‌کنند، در نتیجه دو انسان کاملاً متفاوت به وجود می‌آید، دوقلوهای همسان نتیجة چنین فرایندی هستند. به نوع شبیه‌سازی، شبیه‌سازی جنینی نیز گفته می‌شود.

۲-۳-۳-۲ شبیه‌سازی درمانی

شبیه‌سازی درمانی غالباً برای درمان امراض لاعلاج استفاده می‌شود. سلول‌هایی که اطلاعات تمامی بافت‌ها و اعضاء در آن‌ها به صورت فعال وجود دارد، به مرحلة تخصصی نرسیده، برای تولید بافت یا عضو کامل و جهت پیوند به همان فرد سلول‌دهنده استفاده می‌شود. تفاوت این نوع شبیه‌سازی با شبیه‌سازی تولیدی این است که در این نوع، پس از ترکیب تخمک خالی از هسته با هسته‌ی سلول دیگر و تشکیل رویان، رویان از بین می‌رود و از سلول بنیادی آن جهت تولید بافت استفاده می‌شود. اما در شبیه‌سازی تولیدی رویان باقی است و در رحم جاسازی می‌شود تا جنین شکل گیرد و نوزاد حاصل شود. به این نوع شبیه‌سازی، شبیه‌سازی عضوی نیز گفته می‌شود.

۲-۳-۳-۳ شبیه‌سازی تولیدی

این نوع شبیه‌سازی برای تولید انسان یا حیوان از طریق تولیدمثل غیرجنسی است و همان گونه که قبلاً بیان شد موجود جدید همه‌ی ماده‌ی ژنتیک خود را تنها از یک (والد) می‌گیرد. بنابراین کاملاً شبیه اوست. این نوع شبیه‌سازی که شبیه‌سازی جسدی نیز گویند موضع نزاع علما و دانشمندان قرار گرفته است.

۲-۴ آثار مثبت و منفی شبیه‌سازی انسانی

شبیه‌سازی دارای یک سری محاسنی است که بسیاری از قائلان به جواز شبیه‌سازی در دلایل خود به آن استناد یا اشاره کرده‌اند. در مقابل یک سری از معایبی هم دارد که باعث شده قائل به حرمت ثانوی یا حرمت اولی در دلایل خود به آن استناد یا اشاره کنند. بنابراین لازم است در این فصل با محاسن و معایب شبیه‌سازی آشنا شویم.

۲-۴-۱ آثار مثبت شبیه‌سازی انسانی[۵]

۱- از طریق شبیه‌سازی دانشمندان می‌توانند به پیشرفت‌های علمی چشمگیری دست یابند از جمله: تمایز سلول‌ها، شناخت امراض سرطانی، آثار منفی وراثت، عوامل مصونیت از بیماری، علل سقط جنین، وسایل جلوگیری از بارداری و …

۲- درمان ناباروری

۳- کمک به نسل آینده و بهینه‌سازی حیات آنان

۴- مشارکت در استفاده از صفات ممتاز افراد و افزایش آنان

۵- کمک به موفقیت تحقیقات با اجرای آن‌ها بر روی انسان‌های کاملاً مشابه، به منظور اطمینان از سلامت نتایج تحقیقات

۶- پیوند عضو انسان شبیه‌سازی شده به کسی که از او شبیه‌سازی شده است.

۷- تداعی و ایجاد خاطره برای بازماندگان شخص اصلی که فوت کرده است، از طریق شبیه‌سازی از سلول شخص فوت شده.

۸- تجدید سلول‌های آسیب‌دیده با تکثیر سلول‌های جدید و جایگزین کردن آن‌ها.

۹- به وجود آوردن انسان‌های سالم برای جبران خطرهای ناشی از بیماری‌های ارثی نهفته در برخی ترکیب‌های حسی (پاکسازی ژنتیکی).

۱۰- تنظیم جنس کودکان و انسان‌ها در آینده (انتخاب جنین).

۱۱- حل مشکل والدین نامناسب.

۱۲- نزدیک شدن به جاودانگی.

۱۳- تأمین آینده مالی خانواده.

۱۴- استفاده از حق آزادی شخصی.

۱۵- داشتن والدین بهتر.

۱۶- حفظ موجودات در حال انقراض.

۱۷- هدایت و کنترل زندگی شخصی.

۱۸- داشتن روابط خویشاوندی جدید.

۱۹- حل مشکل همجنس‌گرایانی که خواهان فرزندند.

۲-۴-۲ آثار منفی شبیه‌سازی انسانی[۶]

۱- تغییر در خلقت خداوند.

۲- دخالت در خلقت خداوند.

۳- نقض سنت تنوع.

۴- نقض سنت زوجیت.

۵- پایان یافتن نقش مردان در جامعه.

۶- به هم خوردن توازن جنسیتی.

۷- افزایش بی‌حساب جمعیت.

۸- رواج برده‌داری.

۹- احتمال سوء استفاده مجرمان حرفه‌ای از این روش (قاچاق و تجارت اعضای بدن).

۱۰- نقض کرامت ذاتی انسان.

۱۱- امکان شکل‌گیری روابط نامشروع.

۱۲- ایجاد کلون افراد خشن و بی‌عاطفه.

۱۳- شناخته شدن فرد شبیه‌سازی شده به عنوان شهروند درجه دوم.

۱۴- ترویج هم‌جنس‌گرایی.

۱۵- ایجاد عوارض عاطفی و روانی در فرد شبیه‌سازی شده.

۱۶- ایجاد جامعه‌ای بی‌هویت.

۱۷- مستلزم اختلاط انساب است.

۱۸- ابهام در روابط خویشاوندی.

۱۹- نبود پدر در موارد خاص.

۲۰- ابهام در نفقه و ارث.

۲۱- از بین رفتن نهاد ازدواج.

۲۲- نابودی مفهوم مادری.

۲۳- افزایش بیکاری.

۲۴- پیری زودرس.

۲۵- افزایش بیماری‌های ژنتیکی.

۲-۵ حکم شبیه‌سازی

احکام شرعی به دو قسم تقسیم می‌شوند:[۷]

۱- حکم تکلیفی، ۲- حکم وضعی.

۲-۵-۱ حکم تکلیفی

احکامی که تنها به افعال مکلف تعلق می‌گیرد، نه به ذات مکلف و اشیاء خارجی، مثلاً وجوب و استحباب که انسان را به سوی انجام عمل و حرمت و کراهت انسان را در جهت ترک و اباحه انسان را در جهت آزادی و اختیار راهنمایی می‌کند.

۲-۵-۲ حکم وضعی

احکامی که انسان را مستقیماً در مرحلة عمل توجیه نمی‌کند که گاه به ذات مکلف تعلق می‌پذیرد مثل زوجیت و گاه به اشیاء خارجی تعلق می‌گیرد: مثل ملکیت و گاه به فعل مکلف تعلق می‌پذیرد: مثل محبت و بطلان.

حکم شبیه‌سازی نیز از دو جهت حکم تکلیفی و وضعی جای بحث دارد:

۱- شبیه‌سازی در دین اسلام چه حکمی دارد؟ (یعنی آیا شبیه‌سازی حرام، حلال، مستحب، مکروه یا مباح است؟)

۲- نتیجه‌ای که از عملیات شبیه‌سازی به دست می‌آید چه حکمی دارد؟ (یعنی آیا احکام محرمات نسبیّه را دارد؟ از چه کسانی ارث می‌برد؟ نفقه و حضانت آن با چه کسی است؟ اگر کسی او را به قتل رساند آیا قصاص و دیه دارد؟ اگر مسلمان شود آیا اسلامش پذیرفته می‌شود؟ و …)

در این فصل حکم شبیه‌سازی حیوانی بررسی می‌شود و حکم شبیه‌سازی انسانی در دو فصل جداگانه بررسی خواهد شد.

۲-۶ حکم شبیه‌سازی حیوانی از منظر علمای شیعه[۱] سید حسن اسلامی، برداشت از شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام، ص۶۸-۶۷

[۲] بابک پورقهرمانی، برداشت از نگاهی به پدیده‌ی شبیه‌سازی انسانسی در مجله رواق اندیشه، ش۳۷، ص۱۰۱

[۳] همان، ص۱۰۰

[۴] ثریا رستمی، تلخیص از نقد و بررسی اجمالی دلایل تحریم شبیه‌سازی از منظر عالمان اهل سنت، در مجله تخصصی آموزه‌های فقهی، ش۳، ص۱۴۶

[۵] محمدعلی تسخیری، نگاهی به موضوع شبیه‌سازی انسان به کمک تکنولوژی جدید، در مجله فقه اهل بیت، ش۵، ص۶۵؛ بابک پورقهرمانی، نگاهی به پدیدیه شبیه‌سازی انسان در مجله رواق اندیشه، ش۳۷، ص۱۰۳؛ سید حسن اسلامی، شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه کاتولیک و اسلام، ص۵۵ و ۵۴

[۶] همان و ثریا رستمی، نقد و بررسی اجمالی دلایل تحریم شبیه‌سازی از منظر علمای اهل سنت، در مجله تخصصی آموزه‌های فقهی، ش۳، ص۱۷۰-۱۴۸

[۷] سید محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول (حلقه دوم)، ص۱۷۶

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.