تحقیق خدا و تصور مثبت و منفی از او و رابطه آن با عزت نفس و سلامت روانی دانش‌آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق خدا و تصور مثبت و منفی از او و رابطه آن با عزت نفس و سلامت روانی دانش‌آموزان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق خدا و تصور مثبت و منفی از او و رابطه آن با عزت نفس و سلامت روانی دانش‌آموزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدّمه   ۲
۱٫ پرسش‌نامة سلامت روانی گلد برگ ( ۲۸ ـ G.H.Q(  ۱۹   ۴
۲٫ پرسش‌نامة عزّت نفس کوپر اسمیت   ۵
۳٫ پرسش‌نامه تصور از خدا   ۵
یافته‌ها   ۷
بحث و نتیجه‌گیری   ۱۱
منابع   ۱۷

منابع

ایزوتسو، توشیهیکو، خدا و انسان در قرآن، ترجمة احمد آرام، تهران، بهمن ،۱۳۶۱٫

پور رضائیان، مهدی، « نقش دین در رواندرمانی امروز جهان»، اصلاح و تربیت، ش ۷۵ و ۷۶ ، سال ۱۳۸۰، ص ۲۸-۲۶٫

تقوی، محمدرضا، « بررسی روایی و اعتبار پرسش‌نامه سلامت عمومی»، روان‌شناسی، ش ۲۰، سال ۱۳۸۰، ص ۳۹۸ – ۳۸۱٫

خدارحیمی، سیامک، مفهوم سلامت روانشناختی، مشهد، جاودان خرد، ۱۳۷۴٫

خدایاری‌فرد، محمد، « گزارش نهایی طرح پژوهش تهیه مقیاس اندازه‌گیری اعتقادات و نگرش مذهبی »، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴٫

خسروی،زهره و سلیمه فیض آبادی، «سبک دلبستگی و تصور از خدا در بین زنان متاهل خواهان طلاق و غیر خواهان طلاق شهر کاشان»،  اندیشه‌های نوین تربیتی، ش ۱۹، سال ۱۳۸۸، ص ۵۴- ۳۷٫

دادستان، پریرخ، تنیدگی یا استرس، تهران، رشد، ۱۳۷۷٫

ذوالفقاری، اکرم‌السادات، بررسی روایی، اعتبار و نرم یابی پرسش‌نامه عزت نفس کوپراسمیت در دبیرستان‌های اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷٫

ساکی، بهزاد، بررسی رابطه بین ناهماهنگی مولفه‌های خود -پنداشت با اضطراب و افسردگی در دبیران شهرستان اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳٫

شجاعیان، رضا و زمانی منفرد، افشین، «ارتباط سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان فنی صنایع مهمات سازی»، اندیشه و رفتار، ش ۲، سال۱۳۸۱، ص ۳۹- ۳۳٫

علوی، زهرا، بررسی احساس گناه مرضی و تصور از خدا با افسردگی و امیدواری در بیماران سرطانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، ۱۳۸۵٫

نجاتی، محمد عثمان، قرآن و روان‌شناسی، ترجمة عباس عرب، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۶۷٫

یعقوبی، نورالله، بررسی همه‌گیری شناسی اختلالات روانی در مناطق شهری و روستای صومعه سرا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۴٫

Clough, W.R. , “To be loved and to love”,Journal of psychology and theology,  ۲۰۰۶,۳۴(۱):۲۳-۳۱٫

Francis, L.J., Gibson, H.M., Robbins, M,” God images and self-worth among adolescents in Scotland”,Journal of Mental health, religion & culture,2001,4(2):103-110.

Gorsuch,R.L.,Smith,C.S.,”Attribution of responsibility to god : An interaction of religious beliefs and outcomes”, journal for the scientific study of religion,1983,22(4)340-352.

Greenway, A.P., Milne, L.C & Clarke, V. ,” Personality variables, self-esteem and depression and an individual’s perception of God” Journal of Mental health, religion & culture,2003, 6(1):45-57.

Janssen, J., Dehart, J., Gerardts, M.,” Images of God in adolescence”,Journal for the Psychology of Religion,1994, 4(2): 105-121.

Koenig,H.,”aging and god : religion and mental health in later life ” religion and mental health,1994pp.177-88.

Kramer,D., Moore, M.,” Happy is the man that fearth always” psychology VS. Religion.2005 .

Odonohue,W.,”the bolder model :the clinical psychologist as metaphysician –scientist –practioner” ,american psychologist ,۱۹۸۹,۴۴(۱۲):۱۴۶-۶۸٫

Olthuis, J.H., With-ing: A psychotherapy of love, Institute for the Christian studies,2006.

Phillips, R.E., Pargament, K.I., Lynn, O.K., crossley, C.D. ,”Self-Directing Religious Coping: A Deistic God, Abandoning God, or no God at all?”, Journal for the scientific Study of Religion,2004, 43(3):409-418.

Richards ,P and Bergin . A. , Religious diversity and psychotherapy :conclusions,recommendations,and future directions ,(eds.)2000.

Richter R.J. ,” Correlation of Psychological Well-being and Christian spiritual Well- being at a small Christian liberal Arts collage in the urban”, Midwest.journal  of psychology and theology,2000,28(2):322-330.

Roberts, C.W.,” Imagining God: who is created in whose image?” Review of  Religious Research, 1989,30(4):375-385.

Schaap – Jonker, H., Eurelings – Bontekoe, E., Verhagen, P.J., Zock, H.,” Images of God and personality pathology: an exploratory Study among psychiatric patient”  , Journal of Mental health, Religion & culture ۲۰۰۰, ۵(۱):۵۵-۷۱٫

Spilka, B., Addison, J., Rosenson, M.,” Parents, Self and god: A test of competing theories of individual – religion relationships”,Review of  Religious Research,1975,16(3): 154-165.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة تصور مثبت و منفی از خدا با عزّت نفس و سلامت روانی انجام شد. در این پژوهش، ۳۰۰ دانش‌آموز دبیرستانی از رشته‌های تحصیلی گوناگون با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسش‌نامة تصور از خدا، پرسش‌نامة عزّت نفس کوپر اسمیت و پرسش‌نامة سلامت روانی (G.H.Q.28) پاسخ دادند. داده‌ها با شاخص‌های آماری همچون «همبستگی»، «واریانس چند متغیری» و «رگرسیون گام به گام» تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین تصور مثبت از خدا با سلامت روان و عزّت نفس، همبستگی مثبت وجود داشت. همچنین نتیجة آزمون «رگرسیون گام به گام» نشان داد اولین عاملی که سهم تعین‌کننده‌ای در پیش‌بینی سلامت روان دارد عامل عزّت نفس و دومین عامل تصور منفی از خداست.

کلیدواژه‌ها: خدا، تصور، عزّت نفس، سلامت روان.

 

مقدّمه

موضوع سلامت روانی جنبه‌ای از مفهوم کلی سلامتی است و با وجود تلاش‌هایی که از سوی پیش‌گامان سلامت روانی در جهان به منظور تأمین هرچه بیشتر سلامتی به عمل آمده است، می‌توان گفت: هنوز در ابتدای راه هستیم۱ و مشکلات بهداشت روانی از جمله گرفتاری‌های مهم رو به افزایش جوامع است. از سوی دیگر، هر روزه بر شمار افرادی که باور دارند «معنویت» درمان روان‌رنجوری‌ها و درماندگی روحی آنهاست، همچنین متخصصانی که برای درمان بیماری‌های روانی و بهداشت روان بر باورها و رفتارهای مذهبی متمرکز می‌شوند، افزوده می‌شود.۲ ارتباط بین مذهب و سلامت روانی مسئله‌ای مهم است و مطالعات بسیاری ارتباط بین این دو را به اثبات رسانده است.۳ به نظر ادوناهو،۴ این مسئله غیر قابل اجتناب است که مذهب و معنویت در قلب روان‌درمانی قرار دارد. شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد اعمال و مداخله‌های معنوی می‌تواند بیماران را در تلاششان برای مقابله و درمان یاری کند.۵ اما با توجه به اینکه موضوع خدا از جمله تفکرات اساسی مذهبی است و در رأس موضوعات مذهبی قرار دارد، در بین روان‌شناسان گرایش‌هایی پیدا شده است مبنی بر اینکه در ایمان به خدا، نیروی خارق‌العاده‌ای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان متدین می‌بخشد و در تحمّل سختی‌های زندگی او را کمک می‌کند و مردم را از نگرانی و اضطرابی که بسیاری اکنون در معرض ابتلای آن هستند، دور می‌سازد. یکی از پیش‌گامانی که این مسئله را مطرح کرد ویلیام جیمز بود. وی می‌گوید: میان ما و خداوند رابطه‌ای ناگسستنی وجود دارد. اگر ما خود را تحت اشراف خداوند درآوریم و تسلیم او شویم تمام آمال و آرزوهای ما محقق خواهد شد.۶

ریچاردز و برگین۷ در تحقیقی گزارش کردند: مراجعانی که ایمان به خداوند داشتند و از منابع معنوی در زندگی‌شان استفاده می‌کردند، در طول درمان روان‌شناختی، از قدرت بیشتری برای مقابله برخوردار بودند. اما یکی از عواملی که بر رابطة افراد با خداوند تأثیر می‌گذارد، نوع تصوری است که افراد از خداوند دارند.۸

خداوند در قرآن دو سیمای متفاوت از خود نشان می‌دهد که به‌صورت اساسی مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. البته برای عقل متّقی مؤمن، این دو سیما چیزی جز دو جانب خدای یگانه نیست، ولی برای عقل معمولی، این دو متضاد به نظر می‌رسند. در یکی از این دو سیما، خدا خود را خدای خیر و نیک‌خواهی بی‌پایان و خدای محبت و رحمت نامتناهی و بخشنده و آمرزنده نشان می‌دهد. در جایی دیگر، خدا سخت‌گیر در دادگستری و داور نرم‌نشدنی در روز داوری و سخت کیفر (شدیدالعقاب) و تلافی‌کننده است که غضب وی بر هر که فرود آید او را از پا درمی‌آورد.۹

بنابراین، برای منطق عقل معمولی، تصوری که از خدا در افراد شکل می‌گیرد به تصور مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در تصور مثبت، خدا به‌صورت مهربان، حمایتگر و راهنما تصور می‌شود که می‌تواند نقش آرامش‌بخش داشته باشد. در تصور منفی، خدا با اصطلاحات منفی همچون طردکننده، نامهربان، سخت‌گیر و مانند آن تصور می‌شود که موجب نومیدی، تنفّر و خلق منفی در افراد می‌شود.۱۰

البته توجه به این نکته مهم است که به‌طور کلی، اصطلاح «تصور خدا» می‌تواند به‌عنوان شناخت هیجانی افراد از خدا تعریف شود و بیشتر بر پایة تجارب هیجانی و عاطفی فرد مبتنی است.۱۱ پارگامنت۱۲ نیز ضمن پذیرش قاطعانة مذهب به عنوان یک عامل مؤثر در رسیدن به سلامت روانی، می‌نویسد: «آنچه باید مهم تلقّی شده و روی آن تمرکز شود نوع برداشت و تعریفی است که افراد از مذهب و خدای خود دارند.»۱۳ وی تأکید می‌کند وقتی به افراد خیلی نزدیک می‌شویم، می‌بینیم دریافت‌ها و برداشت‌های مشخص و چندگانه‌ای از مذهب در ذهن و دل خود دارند که برخی از آنها یاریگر و مفید، و برخی دیگر نومیدکننده و مضر هستند.

وی دریافت که تقریباً تمام تعاریف و دریافت‌های مردم از خدا در دو الگوی کلی جای می‌گیرد: در الگوی اول، افراد خدا را به صورت منبعی از خشم، قهر و انتقام محض می‌شناسند و انسان را گناه‌کاری مبتلا به هبوط و اسیر در پنجه‌های این خدای خشمگین تصور می‌کنند. شناخت خدا در این الگو، خواسته یا ناخواسته هراس‌آور و اضطراب‌برانگیز است. مردمی که بر اساس این الگو با خدا رابطه برقرار کرده‌اند، روز به روز از سلامت روانی خود بیشتر فاصله می‌گیرند. در نقطة مقابل این گروه، افرادی هستند که از الگوی دوم در اتباط با خدا پیروی می‌کنند. آنها در این الگو، خداوند را بخشنده و دوست خود می‌دانند و با او از طریق برقراری یک رابطة عاشقانه، ملاقات صمیمانه و گرم به عمل می‌آورند. در این الگو، خدا خیلی به انسان نزدیک است. این گروه بسیاری از دشواری‌ها و رنج‌ها را فرصت‌هایی برای رشد و تعالی بیشتر می‌دانند. افرادی که از این الگو پی‌روی می‌کنند بهداشت روانی پایدارتری را تجربه می‌کنند و از زندگی خود بیشتر لذت می‌برند.

از سوی دیگر، بیشتر صاحب‌نظران برخورداری از «عزت نفس» را به‌عنوان عامل مرکزی و اساسی در سازگاری عاطفی اجتماعی فرد می‌دانند و چون میزان عزّت نفس در سلامت روانی نقش بسزایی دارد بر اهمیت آن تأکید دارند. بدین‌روی، برخی همچون براون۱۴ در سال ۱۹۹۷ ادعا می‌کند عزّت نفس مثبت ارزشمندترین نیاز روان‌شناختی ماست و پیش‌نیازی برای سلامت روانی به شمار می‌رود.۱۵ این در حالی است که اسپیلکا و همکاران او۱۶ در سال ۱۹۷۵ گفتند: تصور از خدا با عزّت نفس رابطه دارد و بر اساس نظریة «هماهنگی شناختی»، تصور افراد از خودشان بر اینکه آنها خداوند را چگونه ببینند تأثیر می‌گذارد. فرض این نظریه آن است که داده‌هایی که به‌طور ضمنی با ادراک خود واقعی افراد مخالف است، ناهماهنگی شناختی ایجاد می‌کند. برای کم کردن آشفتگی روان‌شناختی ایجاد شده توسط این ناهماهنگی، افراد ممکن است از فنونی همچون انکار، تحریف یا درک گزینشی برای اطمینان یافتن از اینکه اطلاعات هماهنگ با تصور خود آنهاست، استفاده کنند. بنابراین، تصور از خود، می‌تواند بر توانایی افراد برای دیدن خدا به‌عنوان پرورش‌دهنده، پذیرنده، طردکننده، و حمایت‌کننده تأثیرگذار باشد.

علاوه بر این، در تحقیقاتی که رابطة مذهب و سبک‌های اسنادی بررسی گردیده است، مشاهده گردیده هنگامی که افراد درگیر وقایع بحرانی می‌شوند این اتفاقات را نسبت به وقایع معمولی، بیشتر به خدا و جنبة قهّاریت آن نسبت می‌دهند.۱۷

حال با توجه به اینکه اندیشة خدا از جمله تفکرات اساسی مذهبی است،۱۸ و از سوی دیگر، می‌بینیم که موضوعات عشق و ترس در ارتباط با خدا، در کتب مقدّس دایم تکرار شده‌ و هر دو موضوع کاملاً اساسی و مهم هستند، به این دلیل، این دو بعد برای این مطالعه انتخاب شده‌ است. اما این‌گونه فرض نشده که این تصاویر خداوند کاملاً دو قطبی است، بلکه ارجحیت نسبی هریک از این تصاویر در ذهن پاسخ‌دهندگان در این نقطة زمانی و رابطة آن با سلامت روان و عزّت نفس مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس، فرضیه‌های ذیل تدوین و بررسی شده است:

۱٫ بین تصور مثبت از خدا با سلامت روان همبستگی مثبت معنادار وجود دارد.

۲٫ بین تصور مثبت از خدا با عزّت نفس همبستگی مثبت معنادار وجود دارد.

۳٫ تصور از خدا و عزّت نفس نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی سلامت روان دارد.

روش جامعة آماری و روش نمونه‌گیری؛ جامعة آماری این پژوهش تمام دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر میناب است که در سه رشتة تحصیلی «علوم انسانی»، «علوم تجربی» و «ریاضی ـ فیزیک» مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه، بر اساس جدول کرجسی و مورگان، ۳۰۰ نفر (۱۴۹ دختر و ۱۵۱ پسر) به‌صورت «نمونه‌برداری تصادفی ساده» انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌ها پاسخ دادند.

ابزار‌های پژوهش؛ در پژوهش حاضر، از ابزارهای ذیل استفاده شد:

۱٫ پرسش‌نامة سلامت روانی گلد برگ ( ۲۸ ـ G.H.Q(  ۱۹

این پرسش‌نامه در سال ۱۹۷۲ به‌وسیله گلد برگ ارائه شد و می‌توان آن را به‌عنوان مجموعه پرسش‌هایی در نظر گرفت که از پایین‌ترین سطوح نشانه‌های مشترک مرضی، که در اختلالات روانی وجود دارد، تشکیل شده و منظور اصلی آن ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامت است.۲۰ اطلاعات مربوط به مقیاس علایم جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی از این پرسش‌نامه قابل حصول است. نمره‌گذاری پرسش‌نامه به روش لیکرت چهار گزینه از۰ تا ۳ از سمت راست تعلّق می‌گیرد که در این شیوة نمونه‌گذاری، نمره‌های بالاتر نشان‌دهندة سلامت عمومی ضعیف‌تر و نمره‌های پایین‌تر نشان‌دهندة سلامت عمومی بهتر است.

یعقوبی ضریب پایایی کلی این پرسش‌نامه را ۸۸ /۰ و ضریب پایایی خرده آزمون‌ها را بین ۵۰/۰ تا ۸۱/۰ گزارش کرده است. ۲۱

تقوی در روش «آزمون ـ آزمون مجدّد»، ضریب پایایی کلی این پرسش‌نامه را ۷۳ /۰ و ضریب پایایی خرده مقیاس‌ها را بین ۵۷/۰ تا ۶۸/۰ به دست آورد.۲۲

در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش‌نامه ۹۰/۰، و برای خرده مقیاس‌های علایم جسمانی‌، اضطراب و بی‌خوابی‌، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی، به ترتیب ۷۷/۰، ۸۰ /۰  ، ۶۳ /۰ و ۸۵ /۰ به دست آمد. همچنین همبستگی بین این خرده مقیاس‌ها با نمرة کلی اختلالات روانی، به ترتیب ۸۰ /۰، ۸۴ /۰، ۷۰/۰ و ۸۵ /۰ به دست آمد.

۲٫ پرسش‌نامة عزّت نفس کوپر اسمیت

15,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه عزت نفس سازمانی
 • پاورپوینت بررسی ارتباط عزت نفس و جو سازمانی با انگیزه پیشرفت پرستاران در بیمارستان
 • تحقیق رابطه قدردانی از خدا با عامل‌های شخصیت، بهزیستی و سلامت روانی
 • تحقیق بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان
 • تحقیق بررسی تأثیر درمان چند وجهی اسلامی بر افسردگی و عزت نفس دانشجویان
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.