تحقیق خلاقیت در افراد درون گرا و برون گرا


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق خلاقیت در افراد درون گرا و برون گرا مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق خلاقیت در افراد درون گرا و برون گرا نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱- مقدمه ۵
بیان مسئله ۷
هدف پژوهش ۷
ضرورت و اهمیت تحقیق ۷
فرضیه تحقیق ۸
تعریف عملیاتی خلاقیت ۸
تعریف نظری شخصیت ۹
تعریف نظری برون گرایی ۹
تعریف عملیاتی برون گرایی ۹
تعریف نظری درون گرایی ۹
تعریف عملیاتی درون گرایی ۹
تعاریف و مفاهیم شخصیت ۱۰
عوامل تعیین کننده شخصیت ۱۳
نظریه های شخصیت و اهمیت مطالعه آن ۱۴
نظام مقوله ای در طبقه بندی شخصیت ۱۵
نظریه ابعادی وونت درباره شخصیت ۱۶
نظریه های تیپ شناسی کرچمر ، شلدن (۱۹۲۵ ,۱۹۵۴ ) ۱۶
نظریه تیپ شناسی اوتوگراوس ۱۹
نظریه مبتنی بر تحلیل عوامل کتل درباره شخصیت ۱۹
مفهوم معادله تشخیص از نظر کتل ۲۱
نظریه یونگ ۲۱
نظریه آنیرینک ۲۵
درون گرایان ۲۶
برون گرایان ۲۷
پایه های زیست شناختی برون گرایی – درون گرایی ۳۰
پایه های فیزیولوژیکی درون گرایی – برون گرایی ۳۲
الف- سیستم پایین رونده ۳۲
ب- سیستم بالارونده ۳۳
خلاقیت ۳۵
مغز انسان دارای چهار گونه تفکر است ۳۷
الگوی ذهنی خلاقانه مسئله ۳۹
خلاق ها و آزمونهای خلاقیت ۴۰
مفهوم خلاقیت ۴۱
فرایند خلاقیت ۴۳
همبستگی هوش و خلاقیت ۴۵
ویژگی افراد خلاق ۴۷
عناصر خلاقیت ۴۹
عوامل شکوفایی خلاقیت ۵۱
عوامل بازدارنده خلاقیت ۵۳
تعاریف خلاقیت ۵۴
نظریات برخی از روان شناسان درمورد خلاقیت ۵۸
نظر اسکاتل درمورد خلاقیت ۵۸
نظریه ویلیام جیمز درمورد خلاقیت ۵۹
جامعه تحقیق ۶۰
نمونه تحقیق ۶۰
چگونگی نمونه برداری ۶۰
ابزار تحقیق ۶۰
پیشینه آزمون ۶۱
ب) آزمون خلاقیت ۶۱
روش آماری ۶۲
روش جمع آوری داده ها ۶۲
تجزیه و تحلیل آماری ۶۳
نتیجه گیری کلی ۷۱
بحث و نتیجه گیری ۷۲
محدودیتهای تحقیق ۷۳
پیشنهاد های تحقیق ۷۳
منابع فارسی و غیر فارسی ۷۷

منابع فارسی

۱- حسین ابراهیمی مقدم ۱۳۸۴ فورد پسیکو لوژی نشر ساوالان
۲- یوسف کریمی ۱۳۸۴ روانشناسی شخصیت نشر ویرایش
۳- علی اکبر سیف ۱۳۶۸ روانشناسی پرورش ( روانشناسی یادگیری و آموزش ) انتشارات آگاه
۴- علی شریعتمداری ۱۳۶۴ روانشناسی تربیتی انتشارات امیر کبیر
۵- میر محمد عباس زاده ۱۳۷۲ آشنایی با تعلیم و تربیت کودکان تیزهوش انتشارات جهاد دانشگاهی
۶- آنیرنک ، هانس ، یورگن ۱۳۷۷ واقعیت خیال در روانشناسی ترجمه براهنی ، محمد تقی ، گامان ، نیستان ، انتشارات رشد
۷- روز نهان ، دیوید ال وسکیفمن ، مارتین ای پی ۱۳۷۹ آسیب شناسی روانی ترجمه سید یحیی محمدی نشر ساوالان
۸- شوکز ، دوان و شوتز ، سیدنی من ۱۳۷۹ نظریه های شخصیت ترجمه سید یحیی محمدی نشر ویرایش
۹- نسیت ، جس ونسیت ، گریگور جی ۱۳۸۴ ترجمه یحیی سید محمدی نشر روان
۱۰- هالجین پی وریچارد ، ویتبورن ، سوزان کراس ۱۳۸۵ آسیب شناسی روانی ترجمه یحیی سید محمدی نشر روان .
۱۱- اس کارور ، چارنر وشی یر ، مایکل اف ۱۳۷۵ نظریه های شخصیت ترجمه احمد رضوانی نشر آستان قدس رضوی
۱۲- تورنس ، پال ۱۳۷۵ خلاقیت ترجمه حسن قاسم زاده انتشارات دنیای نو
۱۳- تورنس ، پال ۱۳۷۲ استعدادها و مهارتهای خلاقیت در راه های آموزش و پرورش آنها ترجمه حسن قاسم زاده انتشارات دنیای نو
۱۴- شل کراس ، دوریس جی ۱۳۷۰ آموزش رفتار انتشارات قدس رضوی
۱۵- سوری جی ۱۳۶۷ انگیزش و هیجان ترجمه براهنی انتشارات چهره
۱۶- کالاگر ، جیمز ۱۳۷۲ آموزش کودکان تیز هوش ترجمه مجید مهدی زاده انتشارات صفا .

 

1- مقدمه

آیا از بین چند عنوان تحقیقی که تابحال نظاره گر آن بوده اید متوجه موضوعی به نام خلاقیت شده اید ؟

ممکن است قدری سوال برانگیز باشد اما به خلاقیت کمتر از سایر موضوعات در تحقیقات نگاه می شود و این در حالی است که قدمت این موضوع تا آنجا که محقق اطلاع دارد به دوران افلاطون حتی بیشتر به آفرینش بر می گردد.

خلاقیت موضوعی نا آشنا برای ما نیست به تعبیری خلاقیت همان ابداع جهان و خلق انسان است و این زیباترین وصفی است که از قرآن کریم می توان به امانت گرفت .(قاسم زاده ۱۳۶۸ )

کشف استعداد ها و رفتارهای خلاق در افراد همواه یکی از آرزوهای بشر در همه زمانها بوده است.

سرهربرک دید معتقد است که تخریب و خلاقیت دو نیروی متفاوتی هستند که اجزای تشکله ذهن را تشکیل می دهند و خلاقیت بعنوان یک دانش طبقه بندی شده تعریف شده است و به عبارتی خلاقیت جوهر مجردی است که در تمام اشخاص غیر از بیماران روانی با یک نسبت معین یافت می شود .(قاسم زاده به نقل از تورسن ۱۳۷۲)

از طرف دیگر شخصیت واژه ای است که اغلب هنگام توصیف خود و دیگران از آن به کار می بریم و همگی معتقدیم که معنی آن را می دانیم .

شاید واقعا چنین باشد یک روان شناس پیشنهاد می کند اگر زمانی که واژه ” من” را به کار می بریم مقصود خود را از آن بدانیم می توانیم نظریه خوبی درباره معنی شخصیت داشته باشیم هنگامی که واژه” من” را به کار می بریم در اصل همه چیز را درباره خودمان جمع بندی می کنیم تمایلات ، محاسن ، ترس ها و قوت ها و ضعفمان .

واژه ” من” همان چیزی است که شمارا به عنوان یک فرد ،فردی مجزا از دیگران تعریف می کند.(دوان شوکر ،۱۹۹۴).

به عبارتی تعریف ما از شخصیت امکان دارد اندیشه منحصر به فرد بودن انسان را در بر گیرد . ما بین افراد شباهتهایی را می بینیم ، ولی احساس می کنیم که هر یک ویژگی هایی خاص داریم که مارا از دیگران متمایز می نماید .

بنابراین پیشنهاد می کنیم که شخصیت ممکن است عبارت باشد از مجموعه ای از ویژگی های منحصر به فرد و با دوام که دریامنبع به موقعیتهای متفاوت ممکن است تغییر یابد .(شوکر ۱۹۹۴).

یکی از متداولترین طبقه بندیهایی که روانشناسان به کار می بندند دو تیپ «درونگرا» و «برونگرا » می باشد که برای اولین بار توسط یکی از پزشکان معروف به نام «کارل یونگ » به کار رفت .(نرمال.ل.،ن ۱۳۶۴ ، ۵۱۷).


بیان مسئله

بررسی خلاقیت در افراد درون گرا و برون گرا

هدف پژوهش:

این پژوهش قصد دارد که خلاقیت را در افراد «درون گرا » و « برون گرا » مورد بررسی قرار دهد .

ضرورت و اهمیت تحقیق:

بعلت مواجه جوامع بشری با مسائل پیچیده فزاینده وابستگی متقابل بین کشورها و تحلیل رفتن منابع طبیعی ، سرعت فزاینده تغییرات ، نیاز به ابداع و خلاقیت اجتناب ناپذیر است .

از سویی نیاز به یافتن تصویری هر چه جامع تر و دقیق تر از آینده برای هر جامعه از ضروریات است لذا هر جامعه ای برای دستیابی به بقاء و توسعه یافتن می بایست حوزه استعدادهای درخشان را در کانون توجه قرار دهد. (تورنس ۱۳۷۲ )

نیروی خلاقی که در تعداد معدودی از افراد بشر نهاده شده است انجام دهد.

 اگر جامعه در حداکثر بهره گیری از این تنها موهبت بشری توفیق نیابد و یا بدتر از آن اگر به خطا عزم سرکوب آنرا نماید آن وقت است که بشر حق مادرزایی خود یعنی اشرف مخلوقات بودن را از دست می دهد و در عوض محکوم به این خواهد بود که در سینه اش کمترین نوع مخلوقات باشد .( مهدی زاده ، رضوانی ۱۳۶۹ ).

از طرفی دیگر شخصیت را شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روان شناسی دانست ، زیرا محور اساسی بحث در زمینه هایی مانند یاد گیری ، انگیزه ، ادراک ، تفکر ، عواطف و احساسات ، هوش و مواردی از این قبیل دانست .

به عبارتی موارد فوق الذکر اجزاء تشکیل دهنده شخصیت به حساب می آیند .

 بنابراین حتی مطالعه بیماریهای روانی و به خصوص بیماریهای روان کنشی_که از دیدگاه روان شناسان شامل اکثر پیکوزها مانند اسکیزوفرنیا ، پیکوزهای عاطفی ، تمام نورزها و تمام اختلالات شخصیتی و منشی ، رفتارهای ضد اجتماعی ، ضد اخلاقی ، اعتیاد و انحرافها می شود _ را می توان جزء امراض شخصیت دانست ( شاملو ، سعیر ۳۶۸ )

انجام چنین پژوهشی از این جهت از اهمیت برخوردار است که می تواند به افراد کمک کند تا رفتارهای خلاق و استعدادهای درخشانی که شخصاً از آن برخوردارند ( با توجه به تیپ شخصیتی شان ) با عمق بیشتر مورد بررسی قرار داد ه و اصول آن را در زندگی روزمره به کار گیرد و از طرف دیگر آگاهی از ارتباط بین خلاقیت و تیپ شخصیتی موجب آن می گردد که به سوی رشد و شکوفایی سوق یابد .

فرضیه تحقیق :

–         بین درون گرا یی افراد و میزان خلاقیت آنها رابطه وجود دارد .

–         بین برون گرا یی افراد و میزان خلاقیت آنها رابطه وجود دارد .

تعریف مفاهیم و اصطلاحات :

تعریف خلائق از نظر نحوی به معنی خلاق در «به فتح خا و تشدید لام » بسیار آفریننده و آفریدگار. ( فرهنگ عمید ۱۲۴۳)

خلاقیت عبارتست از ظرفیتی برای خلق ایده های بدیع و نوین و توانایی برای درک عمیق معانی اشیا در دیدارهای بین فردی و موادنمادین . (قاسم زاده ۱۳۷۲).

تعریف عملیاتی خلاقیت :

افرادی که در این پژوهش در آزمون خلاقیت نمره ۱۸۰ بیاورند دارای خلاقیت می باشند .

تعریف نظری شخصیت :

شخصیت از واژه لاتین « پرسونا » به معنی نقاب که توسط هنرپیشه ها در نمایش ها بکار می رفت مشتق شده است ( شوکر ، ۱۹۹۴).

شخصیت به مجموعه ویژگی های جسمی ، روانی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می کند اطلاق می شود ( کریمی ۱۳۷۴ )

تعریف نظری برون گرایی :

فردی اجتماعی است که در فعالیت های گروهی پیشرفت می کند و به دنبال فعالیت های مهیج است و چنین فردی      می تواند تکامنشی و خوشبین باشد این افراد مردم آمیز و هیجان طلبند و فعالیتهای اجتماعی را بر فعالیتهای انفرادی ترجیح می دهند ( به نقل از آیزینگ ، ساروخانی ۱۳۷۰ )

تعریف عملیاتی برون گرایی :

منظور از برون گرایی نمره ای است که فرد در میزان E آزمون EPI بالاتر از نمره ۱۳ بیاورد.

تعریف نظری درون گرایی:

بر فعالیتهای فردی و نیازمند تفکر علاقه دارد و به آزمونهای خود بها می دهد و سعی می کنند به آن آزمونها برسند این افراد همراهی با کتاب را به همراهی با مردم ترجیح می دهند ، مردم گریزند ، منظم و جدی هستند و در کارهای خود احساس مسئولیت می کنند (به نقل از آیزینگ ،ساروخانی ۱۳۷۰)

تعریف عملیاتی درون گرایی :

منظور از درون گرایی نمره ای است که فرد در میزان E  آزمون EPI پایین تر از نمره ۱۳ بیاورد.

تعاریف و مفاهیم شخصیت :

در تعریف شخصیت به موارد زیر باید توجه داشت :

الف) هر شخص یکتا و بی همتاست . به عبارتی دیگر هیچ دو فردی از لحاظ خلاقیت ، علاقه ها ، رغبت ها و انگیزه ها و کلاً رفتار به همدیگر شباهت ندارند .

ب) رفتار هر فردی از یک موقعیت به موقعیت دیگر ممکن است متفاوت باشد یعنی ما در همه موقعیت ها یکسان رفتار نمی کنیم .

ج) با وجود همه این تفاوتها ، در رفتار آدمی وجه اشتراک قابل ملاحظه ای وجود دارد یعنی غالب مردم نمونه ها یا الگوهای رفتاری نسبتاً ثابتی دارند .

با بکارگیری تیپ های شخصیتی ما می توانیم اشخاص را به نوعی طبقه بندی کنیم که الگوهای مهم رفتاری آنان له دقت قابل توصیف باشند (پوراستادی ۱۳۷۹ )

پیر بادن واژه شخصیت را از واژه شخص جدا می سازد وی در این مورد توضیح می دهد .

شخصیت یک مفهوم کلی روانی است که محتوای آن مورد تحلیل قرار می گیرد.

شخص واژه ای است که یک آدم واقعی را مشخص می کند که در فلسفه غالباً به عنوان مفهومی از انسان به کار برده می شود ( ایروانی ۱۳۷۴ ص ۶۱ )

شخصیت در واقع پدیده ای تکاملی و تدریجی است که تحت تأثیر بسیاری از عوامل درونی و بیرونی ، مسئله وراثت ، خصوصیات جسمانی و شرایط اجتماعی قرار می گیرد و رشد و تکامل می یابد بر اساس تعریف فوق می توان تعریف نسبتاً جامعی از شخصیت ارائه داد.

شخصیت عبارتست از : مجموعه ای سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً ثابت و مداوم که برروی هم یک فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد ( کاشی تبار ۱۳۷۸)

شخصیت در زبان لاتین Personality است که ریشه در کلمه لاتین پرسونا دارد .

این اصطلاح در زبان لاتین برای سخن گفتن درباره صورتکهایی که بازیگران در یونان ورم باستان به چهره می زدند به کار می رفت بنابراین مفهوم اصلی و اولیه شخصیت تصویری صورتی و اجتماعی است و بر اساس نقشی که فرد در جامعه بازی می کند ترسیم می شود .

بنابراین در تعریفی که بسیار رواج یافته ، شخصیت به معنای مجموعه صفاتی است که ویژگی یک فرد را مشخص می کند .

کارل راجرز شخصیت را یک خویشتن سازمان یافته و دائمی می داند که محور تمامی تجربه های وجود ماست .

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب
 • پرسشنامه خلاقیت تورنس
 • پرسشنامه خلاقیت
 • تحقیق افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی
 • تجربیات مدون بررسی خلاقیت و ایده پردازی در دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی )
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.