تحقیق داده کاوی و اکتشاف دانش


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق داده کاوی و اکتشاف دانش Data Mining   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای  ۷۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق داده کاوی و اکتشاف دانش Data Mining نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه      ۱
مفاهیم      ۳
تاریخچه داده        ۵
فصل اول: کاربردهای داده۷
۱-۱- مراحل فرآیند کشف دانش        ۸
۲-۱- انبارش داده ها DATA WHER HOUSING       ۹
۳-۱- انتخاب داده ها  ۱۰
۴-۱- تبدیل داده ها   ١١
۵-۱- کاوش در داده ها         ١١
۶-۱- تفسیر نتیجه    ١١

فصل دوم: عملیاتها وتکنیکها در داده کاوی    ١٢
۱-۲- مدلسازی پیشگوی کننده   ۱۴
۲-۲- تقیطیع پایگاه داده ۱۵
۳-۲- تحلیل پیوند         ۱۶

فصل سوم: قابلیتها ی داده کاوی   ۱۹
۱-۳- داده کاوی وOLAP        ۲۲
۲-۳- کاربردهای داده کاوی      ۲۳
۳-۳- داده کاوی موفق  ۲۴
۴-۳- تحلیل ارتباطات  ۲۵
۵-۳- سلسله مراتبی از انتخابها ۲۹
۶-۳- طبقه بندی                        ۳۱
۷-۳- حدس بازگشتی  ۳۲
۸-۳- سری های زمانی ۳۳

فصل چهارم: مدل ها والگوریتم های داده کاوی ۳۴
۱-۴- شبکه های عصبی   ۳۵
۲-۴- درخت های انتخاب ۳۶
۳-۴- درختهای تصمیم گیری برای جریان داد      ۳۸
۴-۴- شرح عملکرد الگوریتمHOEFFDING        ۴۵
۵-۴- سیستم VFDT     ۴۶
۶-۴- شرح عملکرد الگوریتمVFDT        ۴۹

فصل پنجم: استنتاج قانون ۵۲
۱-۵- الگوریتم ﮊنتیک         ۵۳
۲-۵- مدل فرآیند          ۵۴

فصل ششم: مدل فرآیند دو سویه         ۵۵
۱-۶- تعریف مساله ۵۶
۲-۶- ساختن پایگاه داده مربوط به داده کاوی         ۵۷
۳-۶- جستجوی داده          ۵۹
۴-۶- آماده ساختن داده برای مدل سازی  ۵۹
۵-۶- ساختن مدل داده کاوی         ۶۰
۶-۶- ارزیابی مدل ۶۱
۷-۶- ماتریسهای پیچیدگی۶۱
۸-۶- ایجاد معماری مدل ونتایج      ۶۳
نتیجه گیری  ۶۴
گزیده مطالب ۶۶
منابع وماخذ    ۶۸

منابع  و مراجع:

 Jeffery W. Seifert , Analyst in information science and Technology Policy, Data Mining : An Overview ‘ December 2001

 

 David J. HAND , Data Mining: Statistics and More? , December 2005

 

 Eamonn Keogh , Stefano Lonardi , Chotirat Ann Ratanamahatana , ‘Towards Parameter-Free Data Mining ‘ Semtember 2008

 

 

Geoff Hulten, Laurie Spencer, Pedro Domingos: Mining time-changing data streams. KDD 2008 97-106

 

 Jiawei Han and Micheline Kamber “Data Mining: Concepts and

Techniques”, Morgan Kaufmann, 2001.

 

     مقدمه

امروزه با گسترش سیستم های پایگاهی و حجم بالای داده ها ی ذخیره شده در این سیستم ها ، نیاز به ابزاری است تا بتوان داده های ذخیره شده پردازش کرد و اطلاعات حاصل از این پردازش را در اختیار کاربران قرار داد .

با استفاده ار پرسش های ساده در SQL و ابزارهای گوناگون گزارش گیری معمولی ، می توان اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار داد تا بتوانند به نتیجه گیری در مورد داده ها و روابط منطقی میان آنها بپردازند اما وقتی که حجم داده ها بالا باشد ، کاربران هر چند زبر دست و با تجربه باشند نمی توانند الگوهای مفید را در میان حجم انبوه داده ها تشخیص دهند و یا اگر قادر به این کار هم با شند ، هزینه عملیات از نظر نیروی انسانی و مادی بسیار بالا است .

از سوی دیگر کاربران معمولا فرضیه ای را مطرح می کنند و سپس بر اساس گزارشات مشاهده شده به اثبات یا رد فرضیه می پردازند ، در حالی که امروزه نیاز به روشهایی است که اصطلاحا به کشف دانش[۱] بپردازند یعنی با کمترین دخالت کاربر و به صورت خودکار الگوها و رابطه های منطقی را بیان نمایند .

داده کاوی[۲] یکی از مهمترین این روشها است که به وسیله آن الگوهای مفید در داده ها با حداقل دخالت کاربران شناخته می شوند و اطلاعاتی را در اختیار کاربران و تحلیل گران قرار می دهند تا براساس آنها تصمیمات مهم و حیاتی در سازمانها اتخاذ شوند .

در داده کاوی از بخشی از علم آمار به نام تحلیل اکتشافی داده ها[۳] استفاده می شود که در آن بر کشف اطلاعات نهفته و ناشناخته از درون حجم انبوه داده ها تاکید می شود . علاوه بر این داده کاوی با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیز ارتباط تنگاتنگی دارد ، بنابراین می توان گفت در داده کاوی تئوریهای پایگاه داده ها ، هوش مصنوعی ، یادگیری ماشین و علم آمار را در هم می آمیزند تا زمینه کاربردی فراهم شود .

باید توجه داشت که اصطلاح داده کاوی زمانی به کار برده می شود که با حجم بزرگی از داده ها ، در حد مگا یا ترابایت ، مواجه باشیم . در تمامی منابع داده کاوی بر این مطلب تاکید شده است .

هر چه حجم داده ها بیشتر و روابط میان آنها پیچیده تر باشد دسترسی به اطلاعات نهفته در میان داده ها مشکلتر می شود و نقش داده کاوی به عنوان یکی از روشهای کشف دانش ، روشن تر می گردد .


        مفاهیم پایه در داده کاوی

در داده کاوی معمولا به کشف الگوهای مفید از میان داده ها اشاره می شود . منظور از الگوی مفید ، مدلی در داده ها است که ارتباط میان یک زیر مجموعه از داده ها را توصیف می کند و معتبر ، ساده ، قابل فهم و جدید است .

انباره داده data where housing

بسیاری از سازمانها داده های خود را از مخازن داده همگن و ناهمگن در یک مجموعه داده عمومی به نام انبار داده جمع آوری و ذخیره مینمایند.

انبار داده شامل داده های فعلی و قبلی است که برای برنامه ریزی و پیش بینی در سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری (Decision Support System) استفاده خواهد گردید.

. پایگاه های داده سنتی: پایگاه هایی عملیاتی هستند که داده های روزانه را در خود ذخیره مینمایند.

star -schema, Snow-Flakes و Galaxy مدلهای رایج در انبارهای داده هستند.

 برای افزایش کارایی در DW تکنیکهای مختلفی مانند خلاصه کردن و denormalization استفاده میگردد.

تعریف داده کاوی

در متون آکادمیک تعاریف گوناگونی برای داده کاوی ارائه شده اند . در برخی از این تعاریف داده کاوی در حد ابزاری که کاربران را قادر به ارتباط مستقیم با حجم عظیم داده ها می سازد معرفی گردیده است و در برخی دیگر ، تعاریف دقیقتر که درآنها به کاوش در داده ها توجه می شود موجود است . برخی از این تعاریف عبارتند از :

داده کاوی عبارت است از فرایند استخراج اطلاعات معتبر ، از پیش ناشناخته ، قابل فهم و قابل اعتماد از پایگاه داده های بزرگ و استفاده از آن در تصمیم گیری در فعالیت های تجاری مهم.

اصطلاح داده کاوی به فرایند نیم خودکار تجزیه و تحلیل پایگاه داده های بزرگ به منظور یافتن الگوهای مفید اطلاق می شود .

داده کاوی یعنی جستجو در یک پایگاه داده ها برای یافتن الگوهایی میان داده ها .

داده کاوی یعنی استخراج دانش کلان ، قابل استناد و جدید از پایگاه داده ها

داده کاوی یعنی تجزیه و تحلیل مجموعه داده های قابل مشاهده برای یافتن روابط مطمئن بین داده ها .

همانگونه که در تعاریف گوناگون داده کاوی مشاهده می شود ، تقریبا در تمامی تعاریف به مفاهیمی چون استخراج دانش ، تحلیل و یافتن الگوی بین داده ها اشاره شده است .

 

 

تاریخچه داده کاوی

اخیرا داده کاوی موضوع بسیاری از مقالات ، کنفرانس ها و رساله ها ی عملی شده است ، اما این واژه تا اوایل دهه نود مفهومی نداشت وبه کار برده نمی شد .

در دهه شصت و پیش از آن زمینه هایی برای ایجاد سیستم ها ی جمع آوری و مدیریت داده ها ایجاد شد و تحقیقاتی در این زمینه انجام پذیرفت که منجر به معرفی و ایجاد سیستم های مدیریت پایگاه داده ها گردید .

ایجاد و توسعه مدلهای داده ای برای پایگاه سلسله مراتبی ، شبکه ای و بخصوص رابطه ای در دهه هفتاد ، منجر به معرفی مفاهیمی همچون شاخص گذاری و سازماندهی داده ها و در نهایت ایجاد زبان پرسش SQL در اوایل دهه هشتاد گردید تا کاربران بتوانند گزارشات و فرمهای اطلاعاتی مورد نظر خود را ، از این طریق ایجاد نمایند .

توسعه سیستم های پایگاهی پیشرفته در دهه هشتاد و ایجاد پایگاه های شی گرا ، کاربرد گرا[۴] و فعال[۵] باعث توسعه همه جانبه و کاربردی شدن این سیستم ها در سراسر جهان گردید . بدین ترتیب DBMS هایی همچون DB2 ، Oracle ، Sybase ، … ایجاد شدند و حجم زیادی از اطلاعات با استفاده از این سیستم ها مورد پردازش قرار گرفتند . شاید بتوان مهمترین جنبه در معرفی داده کاوی را مبحث کشف دانش از پایگاه داده ها ([۶]KDD) دانست بطوری که در بسیاری موارد DM و KDD بصورت مترادف مورد استفاده قرار می گیرند .

همانطور که در تعریف داده کاوی ذکر شد ، هدف از جستجو و کشف الگوهایی در پایگاه داده ها و استفاده از آنها در اخذ تصمیمات حیاتی است ، بنابراین می توان گفت که DM بخشی از فرایند KDD است که در نهایت به ایجاد سیستم های DSS[7]  برای اولین بار مفهوم داده کاوی در کارگاه[۸] IJCAI در زمینه KDD توسط Shapir مطرح گردید . به دنبال آن در سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ ، کارگاههای KDD مفاهیم جدیدی را در این شاخه از علم ارائه کردند بطوری که بسیاری از علوم و مفاهیم با آن مرتبط گردیدند.


[۱] Knowledge Discovery

[2] Data Mining

[3] Exploratory Data Analysis

[4] Application Oriented

[5] Active DBMS

[6] Knowledge Discovery From Database

[7] Decision Support System

[8] Workshop

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانش
 • مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی
 • مقاله داده کاوی (Data mining)
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.