تحقیق دستیابی و شناخت و طبقه بندی انواع آلودگی های حاصل از فعالیتهای انسانی، صنایع، تاسیسات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق دستیابی و شناخت و طبقه بندی انواع آلودگی های حاصل از فعالیتهای انسانی، صنایع، تاسیسات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق دستیابی و شناخت و طبقه بندی انواع آلودگی های حاصل از فعالیتهای انسانی، صنایع، تاسیسات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول   ۱
طرح تحقیق   ۱
چکیده   ۱
پیشگفتار   ۲
مقدمه   ۶
۱-۱- بیان مسئله:   ۱۰
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق   ۱۱
۳-۱- پیشینه تحقیق   ۱۶
مروری بر  تحقیقات انجام شده   ۱۶
۱-۳-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   ۱۷
۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور   ۲۰
۴-۱- اهداف تحقیق   ۲۸
۵-۱- فرضیات:   ۲۹
۶-۱- روش شناسی تحقیق   ۳۰
۷-۱- موانع و مشکلات تحقیق   ۳۲
۸-۱- اصطلاحات و واژه ها   ۳۴
۲-۶- نتیجه گیری   ۴۱
مهمترین چالش های زیست محیطی شهرستان ری :   ۴۱
مقدمه   ۴۱
۳-۶ پیشنهادات   ۵۷
منابع و مآخذ مورد استفاده در رساله:   ۶۴

منابع و مآخذ مورد استفاده در رساله:

۱-    آرن ای، گیر، پست مدرنیسم و بحران زیست محیطی، ترجمه عرفان ثابتی، تهران، نشر چشمه، ۱۳۸۰

۲-    ارجمندنیا،اصغر، جمعیت و مسکن، محیط شناسی، مرکز هماهنگی مطالعات زیست دانشگاه تهران، ۱۳۷۰٫

۳-    البود و برج، هاشم، گزارش بررسی و شناخت صنایع آلوده کننده مسیل ها و کانالهای فاضلاب کش شهر تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست مهرماه ۱۳۶۰٫

۴-    بهرام سلطانی ، کامبیز، کلیاتی راجع به محیط زیست( شناخت محیط زیست) انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۶۵٫

۵-    بدری فر، منصور، مبانی جغرافیای انسانی سیستم انسان- محیط ۱۳۸۰، انتشارات سمت.

۶-    بحرینی، محمد، توسعه شهری پایدار: از فک تا عمل جلمه محیط شناسی شماره ۲۷، دانشکده محیط، ۱۳۷۷٫

۷-    باقری، اسفندیار، توانمندیهای کشاورزی و دامپروری شهرستان ری، رساله ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، ۱۳۸۲٫

۸-    بهرام سلطانی، کامبیز، مقدمه ای بر شناخت محیط زیست تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست چاپ اول۱۳۶۵٫

۹-    بدیعی، ربیع، جغرافیای مفصل ایران، انتشارات اقبال، ۱۳۶۱٫

۱۰-                       ترنر، پیوس، باتمن، اقتصاد محیط زیست، ترجمه دهقانیان و کوچکی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۴٫

۱۱-                       توسعلی، غلامعباس، جامعه شناسی شهری، تهران، دانشگاه پیام نور چاپ سوم ۱۳۷۴

۱۲-                       تاریخ الیعقوبی، آیین محمد ابراهیم(مترجم) ناشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۱۳۶۶٫

۱۳-                       جنیدی، محمد جواد، صنایع معدنی وآلودگی محیط، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲٫

۱۴-                       جغرافیای استان تهران، انتشارات وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۵٫

۱۵-                       جهاد کشاورزی شهرستان ری، گزارش طرح تغذیه مصنوعی آب زیر زمینی دشت فشافویه، ۱۳۸۳٫

۱۶-                       جداری، عیوضی، جمشید، جغرافیای آبها، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫

۱۷-                       جنید، محمد جوا، محیط زیست و آلودگی آن، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲٫

۱۸-                       حسینیان، سید مرتضی، اصول طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پساب صنعتی چاپ اول، تهران، انتشارات آینده سازان، ۱۳۷۷٫

۱۹-                       خلیلی شورینی، سیاوش، روشهای تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات یادواره کتاب، ۱۳۷۵٫

۲۰-                        خضرایی، زهرا، بررسی پتانسیلهای توریستی شهر ری در جهت ساماندهی و تعیین شناسنامه توریستی شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری رساله کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۲٫

۲۱-                       دبیری، مینو، آلودگی محیط زیست ، چاپ اول، تهران، انتشارات اتحاد بهمن، ۱۳۷۹٫

۲۲-                       دفتر مطالعات و برنامه ریزی شهرداری منطقه ۲۰، طرح مطالعاتی ناحیه۳، گزارش نواحی شهر ری، سال ۱۳۷۱٫

۲۳-                       دوبواز، نیلسون کاول، تاریخ سیاسی پارت«اشکانیان» ناشر کتابخانه ابن سینا، ۱۳۷۴٫

۲۴-                       روزنامه همشهری، شماره ۳۴۰۷، سال ۱۳۸۳٫

۲۵-                       روزنامه جام جم، شماره ۱۲۱۹، سال ۱۳۸۳٫

۲۶-                       رهنمایی، محمد تقی، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سال ۱۳۶۹٫

۲۷-                       رضویان، محمد تقی، مکان گزینی واحدهای صنعتی بحثی در اقتصاد فضا، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۶۷٫

۲۸-                       روزنامه کیهان، محیط زیست شهر تهران، مورخه ۲۴/۶/۱۳۶۴٫

۲۹-                       رحیمی زاده، محیط زیست شهر تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲٫

۳۰-                       روزنامه همشهری، ۱۲ خرداد۷۳، مهندس داود تاجران مدیر عامل سازمان بازیافت.

۳۱-                       رهنمایی، محمد تقی، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی، جغرافیا، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۷۱٫

۳۲-                       رضایی، مجید، بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بازیافت در محیطهای شهری( مطالعه موردی منطقه ۲۰ شهرداری تهران)پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ۱۳۸۱٫

۳۳-                       سلیمانی ، محمد، شناخت رابطه شهر و روستا در منطقه گرمسار ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۷٫

۳۴-                       سرور، رحیم، آمایش سرزمین ، انتشارات سمت دانشگاه تهران، ۱۳۸۴٫

۳۵-                       سازمان برنامه و بودجه استان تهران، گزارش وضع موجود امور تولید استان تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، اسفند ۱۳۷۵٫

۳۶-                       سازمان برنامه و بودجه استان تهران«افق ۱۴۰۰»، انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان تهران، ۱۳۷۷٫

۳۷-                       سید مرتضی حسینیان«اصول طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پساب صنعتی»چاپ اول، تهران، انتشارات آینده سازان ، ۱۳۷۷٫

۳۸-                       سالنامه آماری استان تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، ۱۳۸۱٫

۳۹-                       سالنامه آماری استان تهران، مرکز آمار ایران نتایج تفصیلی، سرشماری عمومی نفوس ومسکن(شهرستان ری)، ۱۳۷۵٫

۴۰-                       سلیمیان ، زهرا، ۱۳۸۲، مکان یابی غلط واحدهای صنعتی در سطح شهر ری، پایان نامه ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.

۴۱-                       سادات شاهی، شهناز، بررسی توانمندیهای طبیعی حوزه های اکوتوریستی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین دانشکده شهید بهشتی ۱۳۷۴٫

۴۲-                       سیری، مجید، گزارشات طرح شناسایی صنایع و منابع آلوده کننده آب و خاک استان تهران اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، ۱۳۶۹٫

۴۳-                       سازمان زمین شناسی کشور، مطالعات زمین شناسی منطقه تهران سال ۱۳۸۴٫

۴۴-                       سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ری، وضعیت پتانسیلهای شهرستان ری، ۱۳۸۰٫

۴۵-                       شریعت، منوری، ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۷۵٫

۴۶-                       شهرداری تهران، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، الگوی توسعه شهری، جلد ۴، ۱۳۷۴٫

۴۷-                       شهرداری شهر ری حوزه معاونت امور اجتماعی سال ۱۳۸۵٫

۴۸-                       شهرداری تهران، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، مطالعات تهیه طرح الگوی توسعه منطقه ۲۰ مطالعات تاریخی، اقلیمی، جغرافیایی سال ۱۳۸۳٫

۴۹-                       شیعه، اسماعیل، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۵٫

۵۰-                       صمدی، پریسا، محیط زیست ، نویسنده ژاک ورنیه، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ اول، ۱۳۷۳٫

۵۱-                       طبیبیان، منوچهر، گزیده منظر شهری/ گوردون کالس، ترجمه منوچهر طبیبیان تهران، دانشگاه تهران، موسسه زیست دانشگاه تهران، انتشارات چاپ، ۱۳۷۷٫

۵۲-                       عرب حلوایی، سعید، بررسی اوضاع طبیعی و جمعیتی شهرستان ری، پایان نامه دوره کارشناسی ۱۳۷۱٫

۵۳-                       فرید، یداله، کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا دانشگاه تبریز، ۱۳۷۱٫

۵۴-                       فرید، یداله، جغرافیا وشهرشناسی، دانشگاه تبریز، ۱۳۷۰٫

۵۵-                       فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور جمهوری اسلامی ایران جلد۳۸، تهران، سازمان جغرافیای نیروهای مسلح، ۱۳۷۰٫

۵۶-                       فرمانداری شهرستان ری، راهنمای ری سال ۱۳۷۹٫

۵۷-                       فرمانداری شهرستان ری، گامی دیگر، سال ۱۳۸۲٫

۵۸-                       فرمانداری شهرستان ری، طرح تکریم ارباب رجوع، انتشارات نگین ری سال ۱۳۸۳٫

۵۹-                       فامیلیان سورکی، حسن، تکنولوژی دفت بهداشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹٫

۶۰-                       فرمانداری شهرستان ری، حوزه معاونت اجتماعی سال ۱۳۸۵٫

۶۱-                       قشقایی، حمید، مطالعات قابلیتها و پتانسیلهای توسعه در شهرستان ری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، ۱۳۷۷٫

۶۲-                       قدیانی ، عباس، تاریخ ادیان و مذاهب در ایران، ترجمه حکمت، علی اصغر ناشر اینس، ۱۳۷۴( فرانکلین)، ۱۳۷۴٫

۶۳-                       قاسمعلی، عمرانی،دفن بهداشتی زباله ها، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲٫

۶۴-                       هئیت مولفان، زیست شناسی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۳٫

۶۵-                       کردوانی، پرویز، ژئنوهیدرولوژی(جغرافیا) استخرهای تغذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰٫

۶۶-                       کنفرانس بین المللی محیط زیست در ریو، لواسانی احمد(مولف) تهران، وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۲٫

۶۷-                       کریمان، حسین، ری باستان، دانشگاه ملی ایران، جلد اول، ۱۳۴۹٫

۶۸-                       کردوانی پرویز، حفاظت منابع طبیعی خاک، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۳٫

۶۹-                       کردوانی، پرویز، حفاظت خاک ، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱٫

۷۰-                       گزارش آلودگی هوا طرح مطالعات جامع آلودگی های محیط زیست تهران، موسسه مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران، ۱۳۶۹٫

۷۱-                       مخدوم، مجید، ارزیابی آثارتوسعه برمحیط زیست، جزوه درسی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹٫

۷۲-                       مجله محیط زیست جلد هشتم شماره چهارم نگاهرش مهندس محمود داود الجهاب ترجمه حسام کرمخانی زمستان ۱۳۷۵٫

۷۳-                       منز وی، محمد تقی، جمع آوری فاضلاب شهری، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲٫

۷۴-                       مجله پیام، شماره ۳۲، سال سوم فروردین ماه ۱۳۵۱٫

۷۵-                       مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ۱۳۷۱٫

۷۶-                       محرم نژاد، ناصر، مقدمه ای بر آلودگی هوا، ناشر ، وزارت مسکن و شهرسازی مرکز مطالعاتی و تحقیقات شهر سازی و معماری ۱۳۸۳٫

۷۷-                       مزینی، منوچهر، سیمای  شهر، انتشارات روابط عمومی صنعت نفت ایران سال ۱۳۸۱٫

۷۸-                       محمد علی عبدلی، سیستم مدیریت مواد زائد، وجامد شهری و روشهای کنترلی آن، تهران، سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران، ۱۳۷۹٫

۷۹-                       مجنونیان، هنریک، درختان و محیط زیست، تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۶۹٫

۸۰-                       مخدوم، مجید، زیستن، در محیط زیست انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱٫

۸۱-                       مهندسین مشاور مهرآزان، کاربری اراضی سال ۱۳۸۳٫

۸۲-                       نشریه سبز در سبز ۱۳۷۸، شماره ۱۶ و ۱۵٫

۸۳-                       نوری، راهنمای صنعت و محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست تهران، ۱۳۷۳٫

۸۴-                       نکاتی در مورد آلودگی محیط زیست( جزوه درسی حفاظت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، ۱۳۷۰٫

۸۵-                       نور بخش، مسعود، باکاروان تاریخ، مروری بر تاریخچه سفر و سیاحت در ایران از باستان تا امروز جلد اول، تهران، انتشارات ایرانشهر، ۱۳۷۰٫

۸۶-                       ورقا، علی محمد، حفظ منابع طبیعی«جزوه درسی دانشگاه تربیت معلم» ۱۳۸۳٫

۸۷-                       وزارت راه و ترابری خلاصه گزارش طرح احداث فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) سال ۱۳۷۹٫

چکیده

هدف اصلی این تحقیق دستیابی و شناخت و طبقه بندی انواع آلودگیهای حاصل از فعالیتهای انسانی، صنایع، تاسیسات و خدمات شهری می باشد. نتایج حاصل از بررسیها و مطالعات انجام شده نشان دهنده وضعیت شرایط زیست محیطی در سطح شهرستان ری  می باشد.

   اگر چه در یک دهه اخیر اقدامات گسترده و چشمگیری به وضعیت ایده آل و مطلوب غیرممکن نمی باشد، ولی راه بسیار طولانی و دشواری در پیش است و فقط در سایه تحقیقات و مطالعات جامع و بهره گرفتن از توان مدیران لایق و انجام سرمایه گذاریهای کلان در ابعاد ملی است که می توان بر این گونه مشکلات غلبه کرد و از همه مهمتر استفاده بهینه از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه های زیست محیطی یکی از راههای بسیار خوب و موثر می باشد. بطور مثال در زمینه کاهش آلودگیها، بالا بردن سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه و رسیدگی و بسامان نمودن فعالیتهای اقتصادی، صنایع و مهار انواع آلوده کننده ها از اقدامات مفید و موثر می باشد.

   در حال حاضر سطح وسیعی از اراضی شهرستان ری توسط واحدهای صنعتی، بنگاههای حمل و نقل و انبارها اشغال گردیده که باعث تحمیل ترافیک سنگین به شبکه معابر شهری گشته و باعث بروز مشکلات و آلودگیها از قبیل آلودگی هوا و آلودگی صوتی و پایین آوردن ایمنی در تردد سواره و پیاده در این شهرستان را باعث شده است.

   از جهتی دیگر وجود گسلهای متعدد در این منطقه، بالا بودن سطح زیرزمینی، جهت وزش باد از غرب به شرق و از جنوب به شمال و مهاجرت نیروی انسانی به این منطقه و افزایش جمعیت و انتقال صنایع آلاینده از کلان شهر تهران به سوی این منطقه از جمله مسائلی هستند که لازم است مورد ارزیابی قرار گرفته و تاثیرات نامطلوب زیست محیطی آنها را مورد توجه قرار داد.

   لذا با ذکر این مطالب نگارنده سعی بر آن دارد که ضمن توجه به منابع آلاینه و انواع آلودگی های زیست محیطی در سطح شهرستان ری در جهت رفع این آلودگی ها و خطرات ناشی از آنها راهکارها و پیشنهاداتی را ارائه نماید.

پیشگفتار

بشر علیرغم دستیابی به کرات دیگر و پیشرفت و تکنولوژی، متاسفانه هنوز نتوانسته است محیطی را که خود در آن زندگی می کند را به خوبی مدیریت نماید و این مسئله منجر به بحران محیط زیست می شود که خود ناشی از مشکلاتی است که در ارتباط با هم هستند از جمله افزایش سریع جمعیت، مصرف بیش از حد منابع و تخریب آنها و آلودگی محیط زیست همانند افزایش فزاینده آلودگی هوا، آبهای سطحی و زیرزمینی، سر و صدا، فاضلاب، ترافیک، مسکن و حاشیه نشینی، کمبود آب، نازیبایی و کمبود فضای سبز و تفرجگاه ها و نمونه ای از این مشکلات که خود آنها سبب بروز اثرات زیست محیطی دیگر می گردد و مدتها است که از مرز استاندارد گذشته و به مرحله بحرانی رسیده است. با این روند و با توجه به پایداری آلودگیها در محیط و غیر قابل تجزیه بودن بعضی از پس مانده ها، تنها سیاره مسکون کهکشان رو به نابودی و نیستی قدم گذاشته است. در این راستا به شناخت و بررسی مراکز و منابع آلوده کننده محیط زیست و نوع آلودگی ایجاد شده توسط آنها باید در جهت کاهش یا رفع آلودگیها کوشید.

با آغاز زندگی بشر مسئله آلودگی محیط زیست نیز مطرح شد و با شناخت آتش و بهره برداری از آب و خاک به تدریج محیط را آلوده کرد البته با توجه به جمعیت کم و زندگی ساده آن دوران، طبیعت توان از بین بردن آلودگی را داشت.

آلودگی محیط زیست با شروع انقلاب صنعتی سیر صعودی خود را پیمود و در اواسط قرن حاضر با افزایش فعالیتهای صنعتی متعاقباً رفع آلاینده های خطرناک به محیط، به صورت یک معضل جدی درآمد و این آلاینده ها در کوتاه مدت و یا دراز مدت اثر سوء بر سلامتی انسان داشته است و ما می دانیم بعد از ایمان به خداوند مهمترین نعمت سلامتی است در مکاتب الهی و در دین اسلام ارزش جان آدمی در حدی است که اگر کسی به عمد قصد جان فرد دیگری را کند و او را به قتل برساند قتل او واجب گردیده است.

شهرستان ری از مسائل و مشکلات زیست محیطی مختلفی از جلمه آلودگی هوا وجود کانالهای فاضلاب بدون روکش در اطراف شهر یا در سطح شهر و استفاده از آب آلوده این فاضلابها جهت آبیاری مزارع کشاورزی، وجود مناظر زشت در سطح شهر، کم عرض بودن خیابانها و ایجاد ترافیک شدید، کمبود فضای سبز و مکانهای تفریحی و فرهنگی و آموزشی و کمبود امکانات خدمات درمانی بهداشتی و غیره در رنج می باشد.

در واقع شهرری همچون پیکری پیر و فرتوت و مریض در قسمت جنوبی شهر تهران مورد بی مهری واقع شده است شاید تنها عاملی که باعث شده که گوشه چشمی توجه به آن داشته باشند وجود اماکن مذهبی مانند حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (س) می باشد.

ولی این شهر کهنسال که سالیان دراز است که مورد هجوم و حمله اقوام مختلف قرار گرفته و رازها، گنج ها و سخنهای بسیار در خود پنهان دارد به توجه بیشتر نیاز دارد تا بتواند مجدداً موقعیت و قداست قبل خود را بازیابد.

تمرکز فعالیتهای تجاری- بازرگانی، صنعتی و اداری در نیم قرن اخیر نه تنها موجب افزایش قابل ملاحظه محدوده شهر تهران گردیده بلکه آثار و عوارض کالبدی، ترافیکی و زیست محیطی قابل توجهی در مناطق همجوار آن نیز داشته است.

رساله حاضر به عنوان گامی در راستای شناسایی و معرفی هر چه بیشتر مشکلات زیست محیطی در شهرستان ری بوده و مقدمه ای برای تحقیق هر چه بیشتر در این زمینه محسوب می شود.


مقدمه

در حالیکه شهرها روزبروز توسعه می یابند. مشکلات نیز بیشتر رخ می نمایند و بصورت مسائلی بسیار جدی در زندگی روزمره ما ظاهر می گردند. مشکلات بسیار اقتصادی و اجتماعی و مشکلات بسیار محیط زیستی که ناشی از تمرکز جمعیت در این شهرهای بزرگ است. چون آلودگی های هوا، صوت، آب و فاضلاب هایی که مواد سمی و آزاردهنده در خود دارند که رودخانه ها و آبهای سطحی و نیز آبهای زیرزمینی را آلوده می نماید و حیات گونه های گیاهی و جانوری را نیز با خطر جدی مواجه می سازدف هوای آلوده ای که جان میلیونها انسان را در معرض خطر قرار می دهد، و بر رشد و باروری گیاهان و جانوران نیز بسیار موثر است. مواد زائد و فضولاتی که در صورت نادیده انگاشتن برنامه های مدیریتی مناسب براحتی در طبیعت حل نشده و تجزیه نمی گردند و آلوده کننده و سمی اند و حرص و خواست بی پایان انسانهای شهرنشین در توسعه بی رویه شهرها و  اشغال زمینهایی که یا مستعد شهرسازی و توسعه نیستند، یا قابلیت آنها در چرخه اکوسیستم و تبدیل آنها به مجموعه شهری زیانهای اقتصادی و زیستی درازمدتی به نسل های آتی وارد می سازد تنها گوشه ای از مشکلات امروز شهرهاست.

صنایع مزاحم در اطراف شهرهای بزرگ چون تهران به مشکلات مسکن، حمل و نقل، تراکم بیش از حد ساختمانها و کمبود فضای سبز انواع آلودگی های زیست محیطی و افزایش فزاینده جمعیت در شهرها به دلیل کسب درآمد بیشتر بخصوص در کشورهای در حال توسعه لزوم برنامه ریزی و توجه به مسائل محیط زیست و مطالعه و سنجش بحرانهای زیست محیطی در توسعه شهری را حتمی و ضروری نموده و امروزه در اکثر کشورها نیز این توجه به نظر می رسد و خوشبختانه هر روز که می گذرد صحبت از محیط زیست در برنامه ریزهای کلان و طرحهای توسعه از جایگاه مناسب تری برخوردار می گردند که جای خوشبختی است. در شهرهایی که امروزه تسهیلات فراوان را برای انسانها به همراه دارد چنانچه گفته شد مشکلات فراوانی نیز به دلیل دخل و تصرف بی حد و حصر ما ایجاد شده که با کمی دقت به آمار و ارقام امراضی که ناشی از آلودگی شهرهاست انسان را به تفکر وامی دارد و لزوم توجه عمیق تر به محیط زیست را در برنامه ریزیهای شهری و منطقه ای ایجاب می نماید.(دهقانیان و کوچکی ۱۳۷۴ ص ۱۸) برنامه های توسعه در حال حاضر یکی از اولویتهای عمده در هر کشور به ویژه در جوامع در حال توسعه است. این امر هر چند نقش اساسی در رشد و زیربنای سیاسی- اقتصادی کشورها به  عهده دارد. در عین حال اثرات بارزی در محیط زیست پیرامون خود باقی می گذارد. ادامه کلیه فعالیتهای صنعتی مستلزم بهره گیری از منابع طبیعی نظیر آب و خاک است که نتیجه آن تاثیر مستقیم و غیرمسقتیم بر تمام عوامل زیست محیطی خواهد گذاشت. تبدیل منابع طبیعی به محصولات تکمیل شده و یا واسطه ای، تولید پس مانده هایش را به همراه دارد که اغلب به صورت مواد زائد زیان آور محیط زیست را می آلایند.

رشد و گسترش نواحی شهرری در چند دهه اخیر یکی از پیامدهای توسعه صنایع  اعم از کوچک و بزرگ در کشور ما بشمار می آید. همچنین عدم وجود برنامه از پیش طراحی شده در خصوص نحوه رشد و گسترش صنایع و مشاغل و دگرگونی و نابسامانی را در قالب شهرها به ویژه تهران پدید آورده است. که این امر خود باعث آثار و عوارض کالبدی، ترافیکی و زیست محیطی قابل توجهی در تهران و نواحی اطراف آن شده است.

استقرار بی رویه کارگاههایی که در چند دهه اخیر بدون توجه به برنامه ای جامع، در حاشیه تهران بصورت پراکنده و غالباً با نماهایی بدمنظر ساخته شده اند. به لحاظ گسترش غیرقابل اجتناب تهران در محاصره بافتهای مسکونی قرار گرفته و به تدریج مزاحمتهای آنان برای محیط اطراف به انحاء مختلف نظیر آلودگی هوا، صدا، فاضلابهای صنعتی و شیمیایی و مشکلات ترافیکی و غیره ظاهر شده است.

با رشد و توسعه تهران از ابندای قرن حاضر و نیاز این شهر بزرگ به انواع کارگاهها، صنایع و انبارهای مختلف حومه تهران و از جمله جنوب آن به واسطه وجود اراضی وسیع و ارزان زیر پوشش انواع کاربریهای صنعتی و کارگاهی رفت. اما در اثر رشد و گسترش سریع تهران طولی نگذشت که بسیاری از واحدهای صنعتی فوق در داخل محدوده شهری قرار گرفته و با بافتهای مسکونی نیز مربوط گردیدند و امروزه شاهد همجواری و ادغام نامناسب انواع کاربریهای مزاحم با نواحی مسکونی می باشیم.

در حال حاضر سطح بسیاری وسیعی از اراضی شهرری توسط کاربریهای مزاحم اشغال گردیده که انواع آلودگیهای زیست محیطی از قبیل آلودگی آبهای سطحی، آلودگی هوا، صدا را در این شهر تاریخی به وجود آورده اند از طرف دیگر وجود کاربریهای فوق باعث تحمیل ترافیک سنگین به شبکه معابر شهرری گشته و مشکلات عدیده ای از جمله ایجاد آلودگی هوا و صدا و پایین آوردن ایمنی در تردد سواره و پیاده را به وجود آورده است، که با خارج شدن کاربریهای مزاحم، بسیاری از مسائل و مشکلات شهرری حل خواهد شد.

طرح رساله حاضر روش کاربردی بررسی مسائل زیست محیطی حاکم بر شهرستان ری می باشد که شامل ۶ فصل به شرح زیر می باشد:

فصل اول: تحت عنوان کلیات طرح تحقیق؛ شامل مقدمه، طرح موضوع، اهداف تحقیق ادبیات تحقیق، فرضیه، متدلوژی و مشکلات و موانع موجود در این زمینه می باشد.

فصل دوم: به بیان مفاهیم و تعاریف و مبانی نظری تحقیق پرداخته است.

فصل سوم: به بیان ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی منطقه پرداخته است.

فصل چهارم: به بیان خصوصیات انسانی و ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی می پردازد.

فصل پنجم: به بیان مشکلات و معضلات شهرستان ری پرداخته است.

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات مورد نظر در خصوص معضلات می باشد و ارزیابی و همچنین به رد یا قبول فرضیه های مورد نظر پرداخته و ضمن نتیجه گیری از آن راهکارهای مناسب در جهت بهره برداری بهینه از فضاهای موجود می پردازد.

۱-۱- بیان مسئله:

     محیط زیست مجموعه ای است عظیم و متراکم از اجزاء و عوامل فعال گوناگون که ابر اثر یک روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده به وجود آمده است بنابراین اجزای گوناگون محیط زیست که طبیعت و کلیه موجودات زنده را در بر می گیرد با یکدیگر همبستگی دایمی و دقیقی دارند.

    حال چنان چه بهره برداری از هر یک از اجزای این پدیده حیاتی و پیچیده بودن آگاهی و برنامه ریزی کافی و بدون توجه به تاثیرات جنبی درازمدت آن صورت پذیرد مشکلات و مخاطرات در محیط زیست و چرخه های حساس اکولوژیک به وجود خواهد آمد.

رشد تکنولوژی و صنایع و آثار ویرانگر ضایعات خطرناک ناشی از فعالیت های صنعتی و آلودگی ناشی از آنها سلامت محیط زیست آب، هوا و گونه های گیاهی و جانوری را تحت الشعاع قرار داده است و باعث بروز مشکلات زیست محیطی می شود.

از آنجا که شهرستان ری در جنوب شهر تهران قرار دارد و همچنین وجود شیب طبیعی زمین از شمال به جنوب و جریان پیدا کردن اکثر فاضلابهای تهران به طرف شهر ری، همین طور وجود کارخانه و کارگاههای صنعتی در داخل و حاشیه شهر، افزایش جمعیتف کمبود امکانات رفاهی باعث ایجاد مسائل و مشکلات زیست محیطی در شهرری شده است از جمله آلودگی ناشی از فاضلابها و آلودگی هوا و صوت و عوارض ناشی از آن.

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

«اوست خدایی که زمین را برای شما رام و هموار کرد پس شما بر پستی و بلندی آن راه روید و از رونق و از رزق و روزی خدا بهره ور شوید»

(سوره ملک. آیه ۱۵)

و طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می گوید:

«در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع  است.»

محیط زیست بعنوان یکی از حوزه های علم، مانند هر حوزه ی دیگری در علم، تعریفها و مفاهیم خاص خود را دارد. محیط زیست عبارتست از محیطی که فرآیند حیات را فراگرفته و با هم برکنش دارد.

محیط زیست از طبیعت، جوامع انسانی شهری و روستایی و نیز فضاهایی که با فکر و دست بشر ساخته شده اند تشکیل یافته است و در مفهوم کلی «محیط زیست» سه نوع محیط قابل تشخیص است که عبارتست از: محیط طبیعی، محیط اجتماعی، محیط انسان ساخت. البته این تفکیک صرفاً در قلمرو نظری میسر می باشد بخشی از محیط زیست ارتباط تام با برنامه ریزی شهری دارد. با توجه به اینکه روابط انسانی تا حدودی تاثیر پذیر از شرایط بیرونی است و در این راستا افزایش بی رویه جمعیت شهری و عوارض جانبی مختلف آن در حال حاضر یکی از دشواریها و مشکلاتی است که در سطح ملی و منطقه ای اذعان عمومی و مسئولین کشور را به خود مشغول داشته در این میان رشد بی رویه شهر تهران و افزایش جمعیت آن بیش از همه موجب این مشکلات و معضلات و تغییر در نظام شهری ایران شده است.

امروزه با توجه به اهمیت روزافزون محیط زیست و منابع آن در زندگی انسانها و معضلات و مشکلاتی که در این زمینه بویژه در محیط های شهری بواسطه عواملی چون افزایش بار جمعیتی، مصرف گرایی افراطی، عدم رعایت ضوابط و ملاک عملهای زیست محیطی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، عدم آگاهی کامل شهروندان نسبت به محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن، پدیدار گشته است، موضوعات مرتبط با محیط زیست، نحوه برخورد با معضلات آن و چگونگی حفظ و احیاء منابع زیست محیطی را در کانون توجه قرار داده. بنحوی که در موضوعات مرتبط با توسعه پایدار مطالعات و برنامه ریزیهای زیست محیطی از اهمیت درخور توجهی برخوردار گشته است و اصولاً برنامه های مرتبط با توسعه پایدار بدون این بخش فاقد جامعیت لازم خواهد بود.

از سوی دیگر مسلم می نماید که انجام هر گونه عمل در راستای حفاظت از منابع زیست محیطی و مرتفع سازی معضلات و مشکلات محیط زیست، چه از جنبه ساختاری و راهبردی و چه در حوزه موضوعات اجرایی، در درجه نخست مستلزم وجود آگاهی و اشراف کامل نسبت به منابع زیست محیطی، موضوعات مرتبط با محیط زیست، مشکلات و معضلات زیست محیطی و عوامل مرتبط و موجد آنها بوده، که این همه صرفاً از طریق مطالعات مستمر و پایش متواتر در این زمینه ها بدست آمده و لازمه قابل استفاده بودن آنها نیز در گرو بروز نگهداشتن مطالعات صورت گرفته خواهد بود.

شهرستان ری با قدمتی چند هزار ساله با ۲۲۹۵ کیلومتر مربع وسعت و یک میلیون نفر جمعیت در منتهی الیه جنوب شرقی کلان شهر تهران قرار دارد. این شهرستان همراه با مدرنیزه شدن شهر تهران در طول دوران معاصر بتدریج بصورت شهری در حاشیه پایتخت درآمده و به همین دلیل، علیرغم قدمت تاریخی این شهرستان عملاً نسبت به کلانشهر تهران موقعیت حاشیه نسبت به متن را یافته است، از اینرو در عین حال که این شهرستان محل استقرار صنایع، پایانه ها، کارخانجات و کارگاه های کوچک و بزرگ گردیده، با توجه به وضعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در وسط راههای مواصلاتی جنوب و شرق کشور، محل تردد خودروهای سنگین و سبک حامل انسان و کالا نیز می باشد.

همراه با این دو وضعیت وجود اراضی کشاورزی فراوان در محدوده شهرستان ری، از دیرباز اهمیت بخش کشاورزی را در این شهرستان مورد توجه قرار می دهد. از دیگر سو و در کنار ویژگیهای یاد شده، انبوهی جمعیت شهرستان در سالهای اخیر، به همراه سرریز شدن بسیاری از مشکلات زیست محیطی کلان شهر تهران به شهرستان ری نظیر آبهای سطحی، مسائل اجتماعی و فرهنگی، استقرار برخی از امکانات و تاسیسات شهری مرتبط با پایتخت همچون: محل دفن زباله در کهریزک، بهشت زهرا، فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و استقرار تصیفه خانه فاضلاب تهران در این شهرستان موجب گردید که بطور روزمره بر مسائل و معضلات زیست محیطی آن افزوده گردد بنحوی که امروزه شهرستان ری به تنهایی بیش از مجموع معضلات زیست محیطی چندین شهرستان را با خود یدک می کشد.

با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی شهرستان ری و مشکلاتی که به دلیل تعامل با کلان شهر تهران به این حوزه منتقل می گردد، تهدیدهای حادث بر شهرستان مورد نظر را بایستی در گروه های تهدیدهای قابل مشاهده بر محیط زیست انسانی، بهداشت شهروندان، افزایش بارگذاری جمعیتی ناشی از زاد و ولد، مهاجرت و احداث شهرکهای جدید شمارش نمود. وجود معضلات بر جای مانده از شهرکهای احداثی در سنوات گذشته در داخل مجموعه شهر و حواشی آن و عدم رفع آنها، تبعات ناشی از بهره برداری مستقیم تصفیه فاضلاب شهر تهران در شهرستان ری و گستردگی جغرافیایی شهرستان ری که شامل کل شهر، کهریزک و حسن آباد می گردد از دیگر مسائلی است که در رابطه با معضلات زیست محیطی این شهرستان بایستی به آنها اشاره شود.

وفور موضوعات اشاره شده و گستردگی آنها باعث گردیده که علیرغم، هممه اقداماتی که در جهت ساماندهی معضلات این شهرستان در حوزه های مختلف در سنوات اخیر صورت پذیرفته، کماکان تا دستیابی به تصویری مطلوب و قابل قبول، حداقل در زمینه زیست محیطی فاصله بلندی وجود داشته باشد.

و بر طرف سازی این فاصله را بطور قطع بایستی در برنامه ریزیها و تلاشهای اجرائی دست اندرکاران این موضوع از یک سو و نیز حمایتها و هدایت های ارشاد گرایانه مقامات ذیربط مافوق از سوی دیگر جستجو نمود.

ضمن آنکه به واسطه ارتباط مستقیم معضلات زیست محیطی با حیات فردی و اجتماعی گروههای شهروندان، ارتقاء سطح فرهنگی شهروندان از طریق آموزشهای عمومی و همچنین مشارکت آنها در قالب تشکلهای صنفی، صنعتی، اجتماعی و تشکیل NGOها می تواند ضمن کاستن از مشکلات و معضلات موجودف در بلند مدت موجب ساماندهی موضوعات مرتبط با محیط زیست و برطرف سازی معضلات حاد زیست محیطی گردد.

۳-۱- پیشینه تحقیق

75,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.