تحقیق دفع سموم و آفات در کشاورزی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق دفع سموم و آفات در کشاورزی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق دفع سموم و آفات در کشاورزی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول   ۱
سموم دفع آفات (علفکشها)   ۱
۱-۱- مقدمه:   ۲
۱-۲- تاریخچه:   ۳
۱-۳- کاربردها :   ۴
فصل دوم   ۸
عنوان :ادبیات تحقیق   ۸
۲-۲- کاهش فتوکاتالیتیکی ناهمگن از Prometryn در محلولهای آبی با استفاده از تابش UV.Vis:   ۱۷
۲-۳- کاهش فتوکاتالیتیکی متیل پاراتیون، مسیرهای واکنش و محصولات واکنش حد واسط:   ۱۸
فصل سوم   ۳۴
بخش تجربی   ۳۴
۳-۱ بخش تجربی   ۳۵
۳-۱-۱ مواد شیمیایی مورد استفاده:   ۳۵
۳-۱-۲-دستگاه های مورد استفاده   ۳۵
۳-۱-۳- تهیه محلولهای مورد نیاز:   ۳۵
۳-۱-۴-  طیف جذبی   ۳۷
۳-۱-۵- نحوه انجام کار   ۳۷
۳-۱-۶- بررسی و بهینه سازی پارامتر ها   ۴۰
۳-۱-۶-۱- اثر غلظت سدیم نیتریت   ۴۰
۳-۱-۶-۲- اثر غلظت معرف ۱ و ۳ و ۵ – تری هیدروکسی بنزن   ۴۲
۳-۱-۷- نتایج بدست آمده از مرحله بهینه سازی   ۴۷
۳-۱-۸- منحنی کالیبراسیون   ۴۷
فصل چهارم   ۵۱
عنوان : نتایج و بحث   ۵۱
۴-۱- واکنش دی آزوتیزاسیون :   ۵۲
۴-۲-حد تشخیص و حد کمی سازی:   ۵۲
۴-۳- اندازه گیری نمونه واقعی :   ۵۴
مراجع   ۵۷

۱-۲- تاریخچه:

اولین علف­کش ثبت شده در ایران مربوط به سال ۱۳۴۷ می­باشد و از آن تاریخ تا کنون ۷۰ علف­کش از گروههای مختلف در ایران به ثبت رسیده است. به این ترتیب به طور متوسط از زمان ثبت اولین علف­کش تا کنون سالانه دو علف­کش به ثبت رسیده است. روند ثبت علف­کشها با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه نوسانات شدیدی داشته است. بیشترین تعداد علف­کشها در حد فاصل سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰ و سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵ بوده است و از آن تاریخ به بعد به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و مشکلات حاکم بر کشور این روند کاهش یافته، تا جائیکه بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ تنها دو عدد علف­کش جدید به ثبت رسیده است. از سال ۱۳۶۵ با پشت سر گذاشتن پاره­ای از مشکلات در کشور ما ثبت سموم جدید بیشتر شده و این روند ادامه یافته است. تا اینکه در ۵ سال اخیر حدود ۱۳ علف­کش جدید به ثبت رسیده است [۲].

در طی بیست سال گذشته همواره در دنیا سهم فروش علف­کشها از کل سموم آفت­کش فروخته شده بیشتر است.

شکلهای زیر سهم فروش جهانی علف­کش­ها و حشره­کشها و قارچ­کشها و بقیه سموم کشاورزی را در سالهای ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰ نشان می­دهد.

۱-۳- کاربردها :

دی­نیتروآنیلین­ها علف­کش­هایی هستند که برای کنترل علف­های هرز باریک و پهن برگ در برخی از محصولات زراعی مورد استفاده قرار می­گیرند. این علف­کش­ها از نوع پیش­رویشی بوده و در خاک مصرف شده و از طریق جلوگیری از تقسیم و طویل شدن سلول مانع از رشد علف­های هرز می­گردند. از جمله مکانیزمهایی که باعث مقاومت گیاهان زراعی نسبت به علف­کش­های دی­نیتروآنیلین می­شود، می­توان به متابولیسم علف­کش و جاسازی علف­کش در بخشهای لیپیدی و تغییر محل عمل علف­کش اشاره نمود. علف­کش­های دی­نیتروآنیلین به خانواده­ای از ترکیبات شیمیایی تعلق دارند که مکانیزم اصلی عمل آنها دپلی­مریزاسیون میکروتوبولها است. میکروتوبولها از اجزای ضروری برای تقسیم سلولی و طویل شدن سلولهای ریشه هستند این علف­کش­ها به مختل کننده تقسیم میتوز نیز معروفند. وقتی علف کش های دی نیترو آنیلین از طریق اختلال در فعالیت میکرو توبول ها، از تقسیم سلولی جلوگیری می کنند تقسیم سلولی ناقص صورت می گیرد و گاهی اوقات منجر به تولید سلولهای چند هسته ای می گردد. این علف کش ها گیاهان و قسمت هایی از گیاهان که سریع رشد و تقسیم می شوند را تحت تاثیر قرار می دهند. تقسیم سلولی ابتدا در نواحی مریستمی گیاه اتفاق می افتد. بنابراین وقتی دی نیترو آنیلین ها با نواحی مریستمی تماس حاصل می کنند، از تقسیم سلولی آنها جلوگیری به عمل می آورند.

جدول (۱-۲)علف­کش­های دی­نیتروآنیلین ثبت شده در ایران

خانواده شیمیایی

نام عمومی

نام تجاری

دی­نیتروآنیلین

تریفلورالین

اتان­فلورالین

دی­نیترآمین

پندی­متالین

ترفلان

سونالان

کوبکس

استومپ

اتصال دی­نیتروآنیلین­ها به ذرات خاک باعث محدود شدن حرکت آنها به سوی گیاه می­شود. هنگامی که گیاهچه از درون لایه­های خاک تیمار شده با علف­کش دی­نیتروآنیلین به سمت بیرون خاک رشد می­کند، این علف­کش­ها به سهولت در غشاهای چربی گیاهچه حل می­شوند. از آنجا که پس از جذب سرعت انتقال این علف­کش­ها زیاد نیست، بنابراین به جز دی­نیتروآنیلین­هایی که با منطقه مریستمی تماس حاصل می­کنند و وارد هسته سلولها می­گردند، بقیه اثر کمی بر جا می­گذارند. علف­کش­های دی­نیتروآنیلین هیچگونه اثری بر روی تقسیم میتوزی سلولهای حیوانی ندارند. این علف­کش­ها برای پرندگان بی­خطرند،در خصوص نحوه توزیع علف کش های دی نیتروآنیلین در قسمت های مختلف سلول اطلاعات زیادی در دست نیست.

دی­نیترآمین: (Dinitramine) علف­کشی از گروه دی­نیتروآنیلین­ها که جذب آن از طریق ریشه است. اثر آن مانع جوانه زدن بذر و بازدارنده ریشه است. دی­نیترآمین با نام تجاری کوبکس (Cobex) با فرمولاسیون EC 25% ، دارای وزن مولکولی(۲/۳۲۲= MW)،رنگ زرد کمرنگ،نقطه ذوب۵/۹۴ درجه سا نتی گرادوساختمان مولکولی زیرمی باشد

ساختمان کوبکس

 مقدار مصرف آن ۳ لیتر در هکتار برای پنبه و سویا می­باشد. علاوه بر آن برای کنترل علف­های هرز غلات دانه­ریز، سبزیجات و همچنین درختان میوه کاربرد دارد. در صورتی که این علف­کش­ها بلافاصله پس از مصرف، با لایه ۵ سانتی­متری بالای خاک مخلوط شوند، خطر تجزیه نوری کم می­شود. از آنجا که حلالیت این علف­کش­ها در آب کم است بنابراین در منطقه­ای که اکثر علفهای هرز جوانه می­زنند باقی خواهند ماند]۳٫[

فرمولاسیون، ترکیبات یک علف­کش است که به وسیله سازنده برای استفاده عملی تهیه می­شود. فرمولاسیون همچنین  نشان­دهنده تمامی اجزای ترکیبی محتوی ظرف است که شامل ماده فعال (مسموم کننده واقعی) به اضافه مواد خنثی همچون مواد حل­شدنی، مواد رقیق کننده و مواد افزوده شده دیگر می باشد]۴[.

علف­کشهای قابل استفاده باید به راحتی قابل حمل باشند و اگر به طرز صحیحی استفاده شوند، بتوانند به صورت یکنواخت و دقیقی بدون هیچگونه ضرری برای استفاده کننده مصرف شوند. اکثرعلف­کش ها طوری فرموله شده اند که بتوان آنها را با یک حمل کنندۀ مناسب و راحت به کار برد.

علف­کش های رایج که با قابلیت اسپری تهیه شده اند، به گونه­ای فرموله شده­اند که می­توان آنها را با آب، با کودهای مایع و یا با روغنهای با غلظت گازوئیل به کار برد. بعضی از علف­کشها به نحوی فرموله شده­اند که سموم به صورت گرانول­های خشک یا ذرات پوشش­دار (pelleted) از مخازن خارج می­شوند. علف­کشها را معمولاً به صورت گرد (dust) استفاده نمی­کنند زیرا علاوه برمشکل حمل و نقل احتمال فرار (drift) آنها به طرف گیاهان حساس غیر هدف نیز وجود دارد[۵].

فصل دوم

عنوان :ادبیات تحقیق

 ۲-۱-مقدمه

حضور آفت کش ها به طور کلی اکوسیستم  را تحت تاثیر قرار می دهند.بنا براین لزوم کنترل دقیق و میزان مصرف درست آنها مدنظر است. هرچند علف کش ها در کشاورزی کاربرد وسیعی دارندولی وجود بشر به طور غیر مستقیم با این سموم در معرض خطر قرار گرفته که عمده خطرات مربوط  به مقادیر کم آنها در مواد غذایی ومنابع آبی می باشد. این فصل به بحث در مورد روشهایی از قبیل اسپکتروفتومتری، الکتروشیمی، استخراج و کروماتوگرافی در مورد اندازه گیری سموم دفع آفات اختصاص یافته است .

یاسمین شاها[۱] و همکارانش در سال ۲۰۰۶ ، روی ترکیب استاران که نام عمومی علف کش فلورکسی پیر( ۴- آمینو ۳و۵- دی­کلرو ۶ ـ فلوئور و ۲- پیریدولوکسی استیک اسید) می باشد، به روش اسپکتروفتومتری مطالعه کردند. علف­کش استاران از لحاظ اسپکتروفتومتری به وسیله روش دی­آزوتیزاسیون در یک سیستم تزریق جریان تعیین شده است.

  گروه NH2 در موقعیت پارا در ترکیب استاران برای واکنش دی­آزوتیزاسیون مورد استفاده قرار گرفت. استاران با نیتریت دی­آزو شده و محصول حاصل با  نفتول کوپل می­شود .جذب رنگ آزو در ۳۹۵ نانومتر با ضریب جذب مولار  ×۱۰۴ lmol-1cm-15/1 اندازه­گیری شده است. منحنی کالیبراسیون در گستره ۶/۰ تا ۱۰ میکروگرم بر میلی­لیتر خطی و انحراف استاندارد نسبی (R.S.D) برابر %۶۷/۱ و نمونه­برداری از ۶۰ نمونه در ساعت انجام می­شود. بازده تعیین استاران %۹۶ بود و این روش به طرز موفقیت­آمیزی برای تعیین جزء فعال علف­کش استاران در نمونه­های غذایی مورد استفاده قرار گرفت. این علف­کش در اروپا برای کنترل ضروری سالیانه و بادوام علف­های پهن­برگ به کار می­رود. در دانه­هایی از قبیل گندم و جو و جودوسر و محصولات چراگاهی نیز مورد استفاده قرار می­گیرد [۶].

سوبووا[۲] و همکارانش در سال ۲۰۰۶،به بررسی فلوئورسانسی آفت­کش آسولام به روش تجزیه تزریق جریان پرداختند. آسولام یک متیل ۴- آمینوبنزین سولفانیل کربامات است و برای کنترل علف­های پهن­برگ و پایا و گیاهان غیر گل­ده به کار می­رود و دارای ساختمان مولکولی زیر است.

 آسولام اغلب به وسیله دی آزو شدن  گروه آمین که با معرف مارشال[۳] [۷] کوپل شده، تعیین می شود. این روش از لحاظ تجزیه ای دارای انتخاب گری کمی می باشد.

بررسی روی این سم به روش تابش فلوئورسانسی صورت می گیرد.  در این آزمایش دو روش تزریق جریان و یا روش پیوسته، مطالعه شده و ماکزیمم شدت فلورسانس در pH محلول بازی و در طول موج جذبی ۲۵۸ نانومتر و نشری ۳۴۲ نانومتر مشاهده شده است. تاثیر پارامترهای مختلف تجربی همانند pH ،حضور سورفاکتانت ، حلال قطبی و مقدار اکسیژن مورد مطالعه قرار گرفته و گستره کالیبراسیون با یک معادله خطی از ۰۱/۰ تا  ۳ میلی گرم برلیتر برای تزریق جریان و ۰۰۵/۰ تا ۱۵ میلی گرم برلیتر از آسولام برای روش پیوسته به دست آمده است. انحراف استاندارد نسبی برای هر دو روش ۱% بود، بعد از بررسی این روش برای نمونه های آبی مختلف به کار برده شد.روش پیوسته بعداز استخراج فاز جامد،برای حذف مواد مزاحم ازماتریس نمونه به کار رفته ، (۱۰-۸) pH=­ می باشد]۷[.

کار موجود بر پایه مطالعه تأثیر سورفاکتانت روی فلوئورسانس ساده آسولام با اثر تابش ماوراء بنفش همراه می باشد. این روش ،یک روش ساده برای تعیین آسولام در نمونه­های آبی است. بنابراین تجزیه تزریق جریان (FIA) به عنوان یک تکنیک تجزیه­ای معمولی برای تعیین آسولام انتخاب شده است. برای رسیدن به این هدف، مطالعه روش پیوسته به وسیله تأثیر پارامترهای مختلف روی  نمونه­های آّبی شروع شد. این آزمایش روی تعیین تجزیه­ای آفت­کش آسولام که بر پایه فلوئورسانس طبیعی است پایه­گذاری شده و با هر دو روش تزریق جریان و یا روش پیوسته صورت می گیرد. ماکزیمم شدت فلوئورسانس در pH محلول بازی و در طول موج جذبی ۲۵۸ نانومتر و طول موج نشری ۳۴۲ نانومتر مشاهده شده و تأثیر پارامترهای مختلف تجربی همانند pH ، حضور سورفاکتانت و یا حلال قطبی و مقدار اکسیژن حل شده مورد مطالعه قرار گرفته است[۸].

در این آزمایش، مزیت­ سیستم تزریق جریان، یکی سریع بودن و دیگری کم خرج بودن آن است.. روش پیشنهاد شده دارای حد تشخیصی برابر ۵ میلی­گرم بر لیتر می باشد. روش تزریق جریان این امکان را فراهم می­آورد که ۷۸ نمونه  در ساعت مورد آزمایش قرار گیرد .

 پاولیکوا[۴] و همکارانش در سال ۲۰۰۶ بر رو ی ترکیب برموکسینیل(۳و۵ دی-برومو-۴هیدورکسی­بنزونیتریل) که یک علف­کش نیتریلی است و برای کنترل علفهای پهن­برگ به ویژه در جو و ذرت و ذرت خوشه­ای و پیاز و نعنا و محصولات دیگر از این قبیل به کار برده می­شود مطالعه نمودند. این آفت­کش فتوسنتز را متوقف می­کند و ساختمان مولکولی آن در شکل زیر نشان داده شده است.

 ابوبکر[۵][۹]، فرایندکمولومینسانس پراکسی اگزالات را برای تعیین علف­کشهای فنلی در خاک بررسی کرد. یک استر به وسیله واکنش با تری اتیل آمین بی آب و اگزالیل کلرید در تتراهیدروفوران(THF) تشکیل وبعد از حذف مایع دوباره در THF که شامل ۹و۱۰ فنیل آنتراسن است حل شد. تزریق H2O2 به داخل سل کوارتز استاندارد دستگاه اسپکتروفتومتر، نشر نور را ایجاد کرد که در دو وقفه زمانی متفاوت یعنی ۱ و ۳ ثانیه اندازه گیری و  گستره خطی برای غلظت­های بالا یعنی متجاوز از  (۱۰-۱۰۰)مشاهده شد[۱۰]. طیف های مربوطه در طول موج  ۲۶۴nm برای تحریک و ۴۲۰nm برای نشر در حلالهای ( اتر – ایزوپنتان – اتانول) به نسبت (۵:۵:۲) در ۷۷ درجه کلوین ثبت و رفتار خطی در گستره ۲/۰ (حد کمی­سازی) تا ۷/۵ برای بروموکسنیل مشاهده شد. روش پیوسته همراه با روش تزریق جریان صورت گرفت و بعد از مدت زمان ۱۲ ثانیه تابش با یک لامپ جیوه با توان پایین ۸ وات انجام شد.  روش کمولومینسانس با پرمنگنات­پتاسیم در حضور پلی­فسفریک­اسید مورد بررسی قرار گرفته، فتولیز به یک بازی مثل KOH باغلظت  ۰/۰۱۴ مول بر لیتر همراه با اتانول %۱به عنوان یک حسگرنیاز دارد. این روش برای تعیین ۱۳۴ نمونه در ساعت از برموکسینیل در یک فاصله گسترده از غلظتها که متجاوز از گستره (۱-۳- ۱۰×۵) است به کار برده می­شود. حد تشخیص برابر   (۳- ۱۰×۵)   و انحراف استاندارد نسبی (n=24) در ۲۵/۰ میلی گرم بر لیتر از سطح حشره­کش %۳/۲ بود.[۱۱]

توماس پریز[۶] و همکارانش در سال ۲۰۰۴، یک روش فلوریمتری خیلی حساس برای تعیین منادیون با استفاده از سیستم تزریق جریان پیشنهاد کردند. روشهای مورد بررسی دیگر برای تعیین منادیون شامل اسپکتروفتومتری[۱۴]، پلاروگرافی[۱۵]، ولتامتری عاری سازی[۱۶] و فلوریمتری [۱۷-۱۹] و اندازه گیری های سینتیکی می باشند.روش فلورسانسی حساسیت را افزایش می دهد. کینون به وجود آمده از منادیون فاقد فلوئورسانس طبیعی است و می بایستی به دی هیدرو نفتو کینون احیا شود تا اینکه تشخیص فلوئورسانسی را با به کار بردن روشهای مختلف مانند روش های شیمیایی و یا احیای فتوشیمیایی بهبود بخشد.

 از روشهای مختلف دیگری نیز برای این کار استفاده شده که این روشها شامل روشهای شیمیایی (کلرید قلع (П) که در گلیسرول پایدار شده ، تتراهیدروبورات و یا فلز  روی) می باشد. احیا فتوشیمیایی منادیون با یک اتم هیدروژن­ در غیاب اکسیژن صورت گرفته است و یا این عمل با استون همراه با سدیم سولفیت انجام می شود . اخیراً اثبات شده است که منادیون اتم هیدروژن را از سدیم دو دسیل سولفات به وسیله تابش با نور UV جذب می­کند. تعیین منادیون با استفاده از روش فلوریمتری انجام شده ، ویژگیهای این روش حد تشخیص برابر ۳۲/۰ و فرکانس نمونه­برداری ۹۰h-1 است. به علاوه محلول های واکنشگر به کار برده شده (NaOH–Na2SO3–Acetone) پایدار نیستند و می بایستی روزانه عوض شوند. علی رغم پیشرفتهای که در تبدیل نوری منادیون به یک محصول فلوئورسانسی وجود دارد، دمای اتاق برای بهبود پایداری سیستم تزریق جریان و حساسیت آن بهتر است. بر طبق  بررسیهای فعلی یک روش ساده و سریع و حساس برای تعیین منادیون به کار برده شده است. احیا فتوشیمیایی مستقیم منادیون به طور موثری در حضورلامپ جیوه با توان پایین، موقعی که سدیم دو دسیل سولفات و متانول موجود هستند صورت می­گیرد. مایسلهای سدیم دو دسیل سولفات یک اثر افزایشی روی فلوئورسانس و پایداری منادیون احیا شده دارند و از نیاز به افزودن عامل احیا کننده جلوگیری می­کنند. روش پیشنهاد شده دارای دقت، صحت وگستره خطی بودن مناسب است. این روش به طرزموثری برای تعیین ویتامین K3 در مواد دارویی به کار می رود. یک روش فلوریمتری خیلی حساس برای تعیین منادیون با استفاده از سیستم تزریق جریان پیشنهاد شد . روش روی احیا مستقیم منادیون در مایسل­های دودسیل        سولفات که مورد تابش UV قرار گرفته ، پایه­گذاری و فلوئورسانس ترکیب، در طول موج برابر ۳۴۰ نانومتر مورد اندازه­گیری قرار گرفت. روش گستره خطی بین ۴۲/۲ و     ۲۴۵ و یک حد تشخیص برابر ۰/۱۸ را نشان می­دهد. کاربرد این آزمایش به وسیله تجزیه این ویتامین در خواص دارویی و تجارتی اثبات شده بود .

کارول کاتاستینی[۷]  و همکارانش در سال ۲۰۰۴ به بررسی احیاء ترکیب آمیترول پرداختند. کاهش القایی آمیترول (۳- آمینو – ۱,۲,۴- تری­آزول یا آمینوتری­آزول) به وسیله تحریک کمپلکس­های آبی آهن (Ш) مورد بررسی قرار گرفته و با تابشی در طول موج برابر ۳۶۵ نانومتر انجام می­شود. فرآیند عمدتاً گونه­های مونومری بیشتری از آهن (Ш) را در بر می­گیرد به طور مثال Fe(OH)2+  منتهی به تشکیل رادیکالهای هیدروکسیل با تحریک در بالاتر از ناحیه UV.Vis می­شود. عمل فتولیزبه منظور تعیین ثابت سرعت مرتبه دوم برای واکنش آمیترول با رادیکالهای هیدروکسیل به کار رفته است و مقداری برابر ۱۰۹mol-1ls-1×۱/۵ به دست آمده است. برای عمل فتوشیمیایی گونه های متنوعی استفاده شده که شامل رادیکالهای هیدروکسیل، موادی­ با فعالیت بالا که می­توانند اکثر ترکیبات آلی را اکسید کنند می­باشند. پتانسیل اکسیداسیون برابر ۲/۸۰ ولت است. این تکنیک پیشرفته بوده و برای پتانسیلهای مشخص به کار برده شده است . کمپلکس­های آبی آهن (Ш) کسری از نور خورشید (تا بالاتر از ۵۰۰nm )را جذب می­کنند. کمپلکسهای آبی آهن (III)مطابق واکنش بالامنجر به تولید رادیکالهای هیدروکسیل می گردند.

برای معدنی کردن مواد آلی لازم به تولید گونه­های آهن(III) می­باشد. این کار به منظور تولید محصول از رادیکالهای هیدروکسیل مربوطه صورت می گیرد. چنین رفتاری طرز عمل از طریق یک چرخه فتوکاتالیتیکی هموژنه شامل آهن(II) و آهن(III) و اکسیژن را نشان می­دهد[۲۰]. چندین روش دیگر که منتهی به تولید آهن (III) می­شوند نشان داده شده است.

 آمیترول به خاطر فراریت پایین و قابلیت حل شدن خوب در آب (۲۸۰ گرم بر لیتر) می­تواند در مقادیر مهم نسبی در آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی یافت شود. کاهش آمیترول به وسیله تحریک Fe(OH)2+  موثراست . مکانیسم کاهش فتوالقایی توسط رادیکالهای هیدروکسیل انجام شده و محصول عمده اورازول می باشد که از ۵- هیدروکسی آمیترول تشکیل یافته است. تحت شرایط آزمایش، احیای کلی به مدت ۱۰ ساعت بعد از زمان تابش صورت گرفته ، در حالیکه معدنی کردن محلول بعد از مدت ۱۶۰ ساعت انجام شده است[۲۴].

ماهالاکشمی[۸] و همکارانش در هند روی کاهش فتوکاتالیتیکی کربوفوران(۲ و ۳- دی­هیدرو- ۲ و۲ دی­متیل بنزوفوران ۷- ایل­متیل­کربامات) که جزء حشره­کشهای کربامات می­باشد، بررسی های راانجام دادند. احیای فتوکاتالیتیکی کربوفوران در محلول های آبی با استفاده از TiO2 و ZnO  به عنوان فتوکاتالیز صورت می گیرد.

 ساختمان کربوفوران

از TiO2به خاطر فعالیت فتوکاتالیتیکی بالا و مقاومت در برابر خوردگی استفاده می شود. تابش روی مواد نیم هادی با انرژی بالا،حالت برانگیخته بالایی از الکترون و حفره ایجاد می کند و گستره وسیعی از واکنش های انتقال را سبب شده و منتهی به معدنی کردن گونه های آلی نیز می شود. معدنی کردن کربوفوران در مدت ۱۶ ساعت با TiO2که روی یک صفحه شیشه ای قرار گرفته، صورت می گیرد[۲۱]. ۲۰% معدنی کردن با TiO2 درمدت ۶ ساعت مشاهده شده است[۲۲]. اثرات پارامترهای تجربی مانند غلظت کربوفوران، pH محلول و شدت نور روی بازده کاهش بررسی شده، نتایج مورد بحث قرار گرفته اند. احیای کربو فوران با لامپ جیوه در طول موج های ۲۵۴ و ۳۶۵ نانومتر مورد آزمایش قرار گرفت. سرعت احیا در طول موج ۳۶۵ نانومتر کمی بالاتر از ۲۵۴ نانومتر است و آن هم به خاطر جذب جزئی و تلف شدن نور در ۲۵۴ نانومتر به وسیله کربوفوران می باشد. عمل احیاء با ZnO بازده کمتری نسبت به TiO2 دارد. تشکیل نیترات با استفاده از روش HPLC مورد شناسایی کمی قرار می گیرد و محصولات حدواسط به وسیله روشهای گاز-کروماتوگرا فی و اسپکترومتری جرمی تعیین می شوند.

۲-۲- کاهش فتوکاتالیتیکی ناهمگن از Prometryn در محلولهای آبی با استفاده از تابش UV.Vis:


[1] – jasmine shaha

[2] – subova

[3] – marshal

[4] -z. pawlicova

[5] -Abubaker

[6]– tomas prez

[7] -carole catastini

[8] -m. mahalakeshmi

60,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.