تحقیق رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی با پایداری هیجانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی با پایداری هیجانی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی با پایداری هیجانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش و ابزار پژوهش   ۴
تجزیه و تحلیل   ۵
بحث و نتیجه‌گیری   ۱۳
منابع   ۱۵

منابع

نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم، خوشرو، ۱۳۸۱٫

آذربایجانی، مسعود و موسوی اصل، مهدی، درآمدی بر روان‌شناسی دین، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، ۱۳۸۷٫

بابائی، غلامرضا و همکاران، تأثیر آموزش فرهنگ دینداری بر میزان افسردگی، فصلنامة حیات، سال دهم، ش ۲۳، ۱۳۸۳٫

بهرامی احسان، هادی و همکاران، «رابطة بین ابعاد جهت‌گیری مذهبی، سلامت روانی و اختلال‌های روان‌شناختی»، روان‌شناسان ایرانی، سال دوّم، ش ۵، ۱۳۸۴٫

بهرامی احسان، ‌هادی؛ تاشک، آناهیتا، «ابعاد رابطه جهت‌گیری مذهبی و سلامت روانی و ارزیابی مقیاس جهت‌گیری مذهبی»، روان‌شناسی و علوم تربیتی، ش ۶۹، ۱۳۸۳٫

جان‌بزرگی مسعود، بررسی اثر بخشی روان‌درمانگری کوتاه‌مدت با و بدون جهت‌گیری مذهبی بر مهار اضطراب و تنیدگی، پایان نامه دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۸٫

جان‌بزرگی، مسعود، جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان، تهران، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره ۳۱، شماره ۴، ۱۳۸۶٫

حق‌شناس، حسن، طرح پنج عاملی ویژگی‌های شخصیت، راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون‌های NEO PI-R و NEO-FFI، شیراز، دانشگاه علوم پزشکی، ۱۳۸۵٫

دادستان، پریرخ، روان‌شناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی، تهران، سمت، ۱۳۸۳٫

طباطبایى، سیدمحمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن‏، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ ق.

کجباف‌نژاد، ‌هادی؛ اعتباری، صدیقه، «بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان»، دانشگاه اسلامی، ش ۲۷، ۱۳۸۳٫

مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰٫

هومن، حیدرعلی، استنباط آماری در پژوهش رفتاری، تهران، پارسا، ۱۳۷۳٫

Compton C. William. USA: An Introduction In Positive Psychology, 2005.

Linley, P. Alex; Joseph, Stephen. USA: Positive Psychology in practice, 2004.

Wulff, David, M. editor. Psychology of Religion: Classic and Contemporary, Johr Wiley & Sons Inc. 1997.

چکیده

یکی از موضوعات عرصه مناسبات مذهب با سلامت روان و مؤلفه‌های شخصیت، توجه به نوعی جهت‌گیری دینی است که به بهزیستی روانی کمک می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی و پایداری هیجانی در پایان دوره نوجوانی می‌باشد.

نمونه آماری این پژوهش ۲۹۵ نفر؛ (۱۶۸ دختر و ۱۲۷ پسر) از دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی شهرستان قم می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌‌ای انتخاب شدند. تمامی آزمودنی‌ها با دو پرسش‌نامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت و شخصیت NEO مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌های پژوهشی نشان داد که بین پایداری هیجانی و جهت‌گیری مذهبی رابطه معناداری وجود دارد؛ به این صورت که بین جهت‌گیری مذهبی درون‌سو با ناپایداری هیجانی رابطه عکس، و بین جهت‌گیری مذهبی برون‌سو با ناپایداری هیجانی رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین هرچه جهت‌گیری مذهبی افراد برونی‌تر می‌شود، پایداری هیجانی آنها پایین‌تر می‌رود. در این جامعه آماری، افراد کمتر متصف به دین‌گریزی هستند و کمتر افرادی به جهت‌گیری مذهبی نامتمایز متصف می‌باشند.

کلید واژه‌ها: جهت‌گیری مذهبی، مذهب درون‌سو، مذهب برون‌سو، پایداری هیجانی

 

مقدمه

از جمله ابعاد گسترده شخصیت، ثبات و پایداری هیجانی در برابر ناپایداری هیجانی می‌باشد. داشتن احساسات و هیجانات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دائمی و فراگیر، اساس ناپایداری هیجانی را تشکیل می‌دهند. فردی که از لحاظ هیجانی ناپایدارتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که دارای باورهای غیرمنطقی بوده و قدرت کمتری در کنترل تکانه‌ها داشته باشد و درجه انطباق ضعیف‌تری با دیگران و محیط از خود نشان دهد.۱ البته در زندگی همه ما، موقعیت‌هایی وجود دارد که چنین احساسات منفی را تجربه می‌کنیم، اما اگر این حالات به صورت اختلال‌های روانی در آیند، نوع، تعداد، شدت و طول مدت آنها به حدی می‌رسند که به جریان بهنجار زندگی و سلامت روانی فرد آسیب می‌رسانند.۲ در مقابل، افرادی که در شاخص عصبیت یا روان‌نژندی نمره پایینی دارند، از نظر عاطفی افراد با ثباتی به شمار می‌روند. این افراد معمولاً آرام، دارای خلقی یکنواخت و راحت بوده و به آسانی می‌توانند بدون برآشفتگی و مشکل رفتاری با موقعیت‌های سخت رو به رو شوند.۳ به نظر می‌رسد، پایداری هیجانی به عنوان یک شاخص سلامت روانی مد نظر قرار گرفته است.

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در حوزه مطالعات و تحقیقات روان‌شناسی برای کنترل هیجانات منفی و فراهم آوردن سلامت روان مطرح بوده، بررسی تأثیرات دینداری و معنویت گرایی می‌باشد. در حال حاضر مطالعات نسبتاً قابل توجهی وجود دارد که چگونگی تأثیر دین‌داری و معنویت را بر سلامت جسمی و روانی مد نظر قرار می‌دهند.۴

در اولین تحقیقات نظام مند آماری در حوزه روان‌شناسی دین، فرانسیس گالتون (۱۸۷۲) مشهورترین کار خود را درباره تأثیر عینی نیایش حاجتمندانه انجام داد.۵از این پس، تحقیقات در حوزه تأثیرات دینداری و موضوعات همبسته با دین ادامه یافت و منجر به تولید نظریات بسیار و احیاناً با نتایج متفاوت گردید. روبرت امونز (۱۹۹۹) معتقد است که دین تا حدودی به این علت که یکپارچگی شخصیت را فراهم می‌سازد، موجب افزایش بهزیستی می‌گردد.۶ بابایی و همکاران (۱۳۸۳) از آموزش مجموعه معارف و فرائض دینی (نماز، روزه، مناجات) و تأثیر آن در جهت تسکین (کاهش) افسردگی بهره بردند و به این نتیجه رسیدند که ۵۵ درصد از افرادی که در این بررسی شرکت کرده بودند، پس از انجام عبادت‌ها احساس آرامش بهتری داشتند. یافته‌های دیگری نیز حاکی از ارتباط معناداری میان نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان بوده است.۷ در پژوهشی که بهرامی احسان و تاشک (۱۳۸۳) رابطه میان جهت‏گیری مذهبی و سلامت روان را مورد مطالعه قرار دادند، میان جهت‏گیری مذهبی و اختلالات روانی، همبستگی منفی به دست آمد.

با اینکه بسیاری از مطالعات و پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بین دین‌داری و بهزیستی روان‌شناختی رابطه وجود دارد، اما تحقیقات روان‌شناسان یک رابطه مطلق و ساده را میان دینداری و بهزیستی به دست نداده است، بلکه این تحقیقات یافته‌های ناهمسان را ارائه می‌دهند. مثلاً آرگیل (۱۹۹۹) نشان داده است که ارتباط میان بهزیستی و دین‌داری در زنان معمولاً قوی‌تر از مردان است و یا این ارتباط در میان امریکایی‌های آفریقایی‌تبار قوی‌تر از سفید پوستان است. حتی سن نیز می‌تواند عاملی تعیین کننده باشد، به طوری که مک فادن (۱۹۹۵) ارتباط بین دینداری و بهزیستی را در افراد مسن به طور معمول، قوی‌تر یافته است.۸

در رابطه با ناهمسانی این یافته‌ها، یک فرضیه این است که عوامل متفاوتی به چگونگی تأثیر دینداری و بهزیستی روانی کمک می‌کند. بنابراین، یافته‌های ناهمسان ضرورتاً ارتباط میان بهزیستی و دینداری را نفی نمی‌کنند، بلکه موقعیت‌هایی را مشخص می‌کنند که ارتباطات در آنها قوی‌تر است. از جمله باید بین نوعی از جهت‌گیری دینی، که به سلامت روان کمک می‌کند و نوعی که در بهزیستی کمتر تأثیر دارد یا ندارد، تفاوت قائل شد. یکی از نخستین تلاش‌ها در این زمینه، اقدامات گوردون آلپورت است. وی به شیوه‌های گوناگون کاربرد دین در زندگی افراد، علاقمند بود و برای کمک به فهم و ارزیابی این تفاوت‌ها، مفاهیم دین‌داری درونی و بیرونی و مقیاس جهت‌‌گیری دینی را بر همین اساس ابداع نمود. از آن پس، چنین نگرشی به جهت‌گیری مذهبی در مطالعات و تحقیقات مورد توجه قرار گرفت. مثلاً، باتسون و همکارانش یافته‌های ۱۱۵ مطالعه در مورد همبستگی میان دینداری و بهداشت روانی را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که ۳۷ مورد از این مطالعات، نشان دهنده همبستگی مثبت این دو و ۴۷ مورد، نشان از ارتباط منفی دارد و ۳۱ مورد نیز هم هیچ گونه همبستگی نشان ندادند. این پژوهشگران، نتایج این مطالعات را به صورت جداگانه برای دینداری درون‌سو و برون‌سو تحلیل کردند. نتایج تحلیل ۱۱۵ مطالعه باتسون و همکاران برای دینداری درون‌سو و برون‌سو نشان داد که نگرش مذهبی درون‌سو با بهداشت روانی همبستگی مثبت دارد، اما نگرش مذهبی برون‌سو غالباً با بهداشت روانی، همبستگی منفی دارد.۹ احسان بهرامی و همکاران (۱۳۸۴) نیز در یک مطالعه، که رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی (جهت‌گیری مذهبی، سازمان نایافتگی مذهبی، ارزنده سازی مذهبی و کامجویی) و ابعاد مختلف سلامت – اختلال روانی بررسی کردید، به این نتیجه رسیدند که ابعاد مختلف جهت‌گیری مذهبی الگوی منسجمی را برای تبیین شاخص‌های کلی اختلالات روانی مطرح می‌سازند.۱۰

به نظر می‌رسد، مناسبات مذهب و سلامتی، واجد ملاحظاتی پیچیده و چند بعدی است که تحقیقات در این قلمرو نیازمند غنای بیشتری است. یکی از موضوعات این عرصه توجه به نوعی از جهت‌گیری دینی است که به بهزیستی روانی کمک می‌کند، در برابر نوعی که در بهزیستی کمتر تأثیر دارد یا تأثیر ندارد. چنانچه گونه‌ای خاص از جهت‌گیری مذهبی با پایداری هیجانی رابطه مثبت نشان دهد، احتمالاً می‌توان با استفاده از مفاهیم و آموزه‌های مرتبط با آن، سبک‌های تربیتی را، که منتج به پایداری هیجانی بالاتر در کودکان می‌شود، سازمان دهی کرد. به علاوه، اهمیت ناپایداری هیجانی (شامل اضطراب، خشم، افسردگی، هوشیاری به خویشتن، تکانشوری و آسیب‌پذیری از استرس)، به عنوان یک عامل شخصیت، در سنین گذار از نوجوانی به جوانی بر ضرورت این پژوهش افزوده است. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی و پایداری هیجانی در پایان دوره نوجوانی می‌باشد.

روش و ابزار پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی همبستگی است که رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و پایداری هیجانی را مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر را تعداد ۸۰۵۱ دانش‌آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان قم تشکیل داده‌اند که از هر چهار منطقه آموزش و پرورش شهرستان قم، با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای پنج آموزشگاه در مقطع پیش دانشگاهی انتخاب شد. در هر آموزشگاه نیز به تناسب تعداد کلاس‌ها، یک الی دو کلاس به روش خوشه‌ای انتخاب شده و پرسش‌نامه‌ها در بین دانش‌آموزان آن کلاس‌ها منتشر و پس از تکمیل جمع‌آوری شد. نمونه آماری این پژوهش ۲۹۵ نفر، شامل ۱۶۸ دانش‌آموز دختر (۹۴/۵۶ درصد) و ۱۲۷ دانش‌آموز پسر (۰۶/۴۳ درصد) می‌باشد. انتخاب تعداد نمونه در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان انجام گرفت. دانش‌آموزان در جریان این تحقیق قرار گرفتند و تأکید شد به غیر از جنسیت و سن، مشخصات فردی دیگری را در پرسش‌نامه‌ها ننویسند. میانگین سنی جامعه آماری ۵۳/۱۸ سال بود.

به منظور بررسی ابعاد جهت‌گیری مذهبی و پایداری هیجانی، به ترتیب از دو مقیاس زیر استفاده شده است:

۱٫ مقیاس جهت‌گیری مذهبی:۱۱ این مقیاس ۲۰ ماده دارد که برای فهم و ارزیابی دین‌داری درونی و بیرونی به کار می‌رود. به اعتقاد آلپورت افرادی که فعالیت‌های دینی‌شان بیرونی است، دین را به عنوان ابزاری برای اهداف شخصی و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌دهند. در مقابل دین داری درونی، بدون لحاظ منافع اجتماعی که ممکن است برای فرد حاصل ‌شود، سبکی از دین‌داری را برای به ‌دست آوردن احساس معنی و هدف شامل می‌شود. آلپورت وراس (۱۹۶۷) با افزودن دو مقولة اضافی، جهت‌گیری مذهبی را به یک سنخ‌شناسی چهار قسمتی گسترش دادند. دو مقولة اضافی عبارتند از: دین‌مداری نامتمایز؛۱۲یعنی نمرات بالای همزمان در درونی و بیرونی. و دین‌گریزی نامتمایز؛۱۳ یعنی نمرات پایین همزمان در درونی و بیرونی.۱۴ بنابراین، به وسیله این مقیاس می‌توان چهار سنخ از جهت‌گیری مذهبی را شناخت: دینداری درون‌سو، دینداری برون‌سو، دین‌مداری نامتمایز و دین‌گریزی نامتمایز. این مقیاس در ایران، توسط جان بزرگی (۱۳۸۷) ترجمه و بر روی ۴۵ نفر دانشجوی دانشگاه‌های تهران اجرا و اعتبار آن با ضریب آلفای کرونباخ ۷۳۷/۰ محاسبه گردید.۱۵

۲٫ پرسش‌نامه پنج عاملی شخصیت NEO-FFI: این پرسش‌نامه فرم کوتاه شده آزمون NEO PI-R (NEO Personality Inventory – Revised) است که ویژگی‌های بهنجار شخصیت را می‌سنجد. مقیاس اول (N16)، ثبات هیجانی و دربرگیرنده اضطراب، خشم و کینه، افسردگی، حساسیت، تکانشوری و آسیب‌پذیری می‌باشد. مقیاس دوم (E17)، برون گرایی و دربرگیرنده صمیمیت، جمع گرایی و…؛ مقیاس سوم (O18)، بازبودن به تجربه و دربرگیرنده تخیل، زیباشناسی و…؛ مقیاس چهارم (۱۹A)، توافق دربرگیرنده اعتماد، سادگی و…؛ و مقیاس پنجم (۲۰C)، وجدانی بودن و دربرگیرنده شایستگی، نظم و… می‌باشد. بر خلاف آزمون‌های شخصیتی رایج در محدودۀ روان‌شناسی بالینی، که بر آسیب شناسی تأکید دارند، مجموعه NEO PI-R به بررسی ویژگی‌های سالم شخصیت می‌پردازد. هدف عمده آن بررسی بافت شخصیت است. اگر چه هدف از ساخت این آزمون، بررسی ابعاد سالم شخصیتی است، اما برای اهداف بالینی نیز مناسب است و شواهد پژوهشی به دست آمده حاکی از کارآمد بودن این آزمون در اهداف بالینی می‌باشد. اعتبار این آزمون برای فرم NEO PI-R، توسط کاستا و مک ری، در یک نمونه آمریکایی به دست آمد. ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس‌های این آزمون برابر بود با: N=0/92, E=0/89, O=0/87, A=0/86, C=0/90. حق‌شناس (۱۳۷۸) نیز بر روی نمونه ۵۰۲ نفری جمعیت شیراز به نتایج مشابهی رسید. ضریب آلفای کرونباخ برابر بود با: N=0/81, E=0/71, O=0/57, A=0/71, C=0/83.21

NEO-FFI نوع ۶۰ ماده‌ای NEO PI-R است که برای ارزیابی مختصر و سریع پنج عامل اصلی شخصیت طراحی و در این پژوهش از آن استفاده شده است. این آزمون از پنج مجموعه ۱۲ جمله‌ای مربوط به هر یک از شاخص‌های بیان شده تشکیل شده است. در این فرم، ضرایب آلفای کرونباخ برای شاخص‌های N، E، O، A، C، توسط کاستا و مک ری به ترتیب ۸۶/۰، ۷۷/۰، ۷۳/۰، ۶۸/۰، ۸۱/۰ به دست آمد. برای نمونه ایرانی این فرم، همان جمله‌های انتخاب شده توسط کاستا و مک ری به کار برده شدند که در آزمون NEO PI-R ایرانی قرار داشتند.۲۲

آزمودنی‌ها ابتدا پرسش‌نامه جهت‌گیری مذهبی را دریافت کردند. پس از گرفتن توضیحات لازم و دستورالعمل اجرای آن، فرم‌ها را تکمیل نمودند. سپس، فرم پرسش‌نامه شخصیت NEO را تحویل گرفته و تکمیل کردند. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون با نرم‌افزار (Version 11.0, SPSS Inc, USA) SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

تجزیه و تحلیل

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق کمی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی
 • تحقیق رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری
 • مقاله ابعاد جهت‌گیری مذهبی و مرزهای ارتباطی خانواده یک همبستگی بنیادی
 • مقاله رابطه‌ جهت‌گیری مذهبی با اختلالات روانی و پیشرفت تحصیلی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.