تحقیق رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار، عادی و مذهبی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار، عادی و مذهبی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار، عادی و مذهبی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش   ۳
یافته‌ها   ۵
نتیجه‌گیری   ۱۱
منابع   ۱۸

منابع

نهج‌البلاغه، قم، دارالهجره، بی‌تا.

آذربایجانی، مسعود، روان‌شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۷٫

آذربایجانی، مسعود و موسوی‌اصل، سیدمهدی، درآمدی بر روان‌شناسی دین، تهران، سمت و قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۵٫

آزموده، پیمان و دیگران، «رابطة بین جهت‌گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان»، روان‌شناسی (۴۱)، س۱۱، ش ۱، بهار ۱۳۸۶٫

البرزى، محبوبه؛ حسن سامانى، بررسى رابطه اعتقادات مذهبى با افسردگى، اضطراب و فشار روانى در نوجوانان، در: اسلام و بهداشت روان ۲ (مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی نقش دین در بهداشت روان در سال ۱۳۸۰)، تهران، معارف، ۱۳۸۲٫

بیانی، علی اصغر و همکاران، «رابطه جهت گیری مذهبی با اضطراب و افسردگی در دانشجویان»، علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، ۱۳۸۷، ش ۳ (پیاپی ۳۹)، ص ۲۰۹-۲۱۴٫

پناهی، علی‌احمد، «نقش نماز در‌آرامش روان»،‌روان‌شناسی و دین، ۱۳۸۷، ش ۱٫

تان، سیانگ‌ـ‌یانگ و دانگ، نتالی جی، دخالت معنویت در بهبودی و تمامیت، ترجمه مهدی شیری، نقد و نظر (دین و بهداشت‌روانی ۱)، ۱۳۸۳، ش۳۳ و ۳۴، ص ۳۸۷-۳۹۳٫

تبرایی، رامین؛ فتحی آشتیانی، علی؛ رسول‌زاده طباطبایی، کاظم، «بررسی سهم تأثیر جهت‌گیری مذهبی بر سلامت روان در مقایسه با عوامل جمعیت‌شناختی»،روان‌شناسی و دین، ۱۳۸۷، ش ۳، ص ۳۷-۶۲٫

تورسن، کارل ای و همکاران، معنویت، دین و بهداشت-شواهد، موضوعات وعلائق، ترجمه احمدرضا جلیلی، نقد و نظر (دین و بهداشت‌روانی ۱)، ۱۳۸۳، ش۳۳ و ۳۴، ص ۱۶۶-۲۱۶٫

جانبزرگی، مسعود، »جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان»، پژوهش در پزشکی، دوره ۳۱، زمستان ۱۳۸۶، ش ۴، ص ۳۴۵ -۳۵۰٫

دادستان، پریرخ؛ جان‌بزرگی، مسعود و نوری، ناهید، «تأثیر روش تنش‌زدایی بر اضطراب، پیشرفت تحصیلی و حافظة کودکان دبستانی»، روان‌شناسی (۱۷)، سال ۵، ش ۱، بهار ۱۳۸۰٫

دادستان، پریرخ، روانشناسی مرضی تحولی، تهران: سمت، ۱۳۷۶٫

سرگلزایی، محمد و دیگران، هم‌بستگی بین فعالیت‌های مذهبی و سلامت روانی، در: اسلام و بهداشت روان ۱ (مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی نقش دین در بهداشت روان در سال ۱۳۸۰)، قم: نشر معارف، ۱۳۸۲، ص ۲۱۵-۲۲۲٫

شجاعیان، رضا؛ زمانی منفرد، افشین، ارتباط دعا با سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان فنی صنایع مهمات‌سازی، فصلنامه اندیشه و رفتار، ۱۳۸۱، ش ۲، ص ۳۳-۳۹٫

طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۱٫

علی‌محمدی، کاظم، «بررسی رابطه میان شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شادکامی روان‌شناختی و افسردگی در دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم»، روان‌شناسی و دین، ش ۲، ۱۳۸۷٫

غباری‌بناب و دیگران، «رابطه توکل به خدا با اضطراب، صبر و امیدواری در شرایط ناگوار در دانشجویان دانشگاه تهران»، اسلام و بهداشت روان، ش ۱ (مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی نقش دین در بهداشت روان در سال ۱۳۸۰)، قم: نشر معارف، ۱۳۸۲، ص ۱۲۷-۱۵۱٫

کاپلان، روبرت ام و ساکوزو، دنیس پ، روان‌آزمایی، ترجمه علی دلاور، فریبرز درتاج، نورعلی فرخی، تهران، ارسباران، ۱۳۸۶٫

کجباف، محمد‌باقر؛ رئیس‌پور، حفیظ‌اله، «رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه اصفهان»، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، ش ۲، ۱۳۸۷، ص ۳۱-۴۳٫

کراز، ژاک، بیماری‌های روانی، ترجمه محمود منصور و پریرخ دادستان، تهران، رشد، ۱۳۸۱٫

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۲٫

گنجی، حمزه، ارزشیابی شخصیت، تهران، ساوالان، ۱۳۸۸٫

محمدپور، احمدرضا، ویکتور امیل فرانکل بنیانگذار معنادرمانی، تهران، دانژه، ۱۳۸۵٫

مکارم‌شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴٫

نوربالا، احمدعلی، «شواهد پژوهشی در رابطه بین وابستگی مذهبی و افسردگی»، اسلام و بهداشت روان، ش۱ (مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی نقش دین در بهداشت روان در سال ۱۳۸۰)، قم، نشر معارف، ۱۳۸۲، ص ۱۵-۲۲٫

Berman, S. L., Weems, C. F., & Stickle, T. R., Existential anxiety in adolescents: prevalence, structure, association with psychological symptoms and identity development, Journal of Youth and Adolescence, 2006, 35(3), 303–۳۱۰٫

Hullett, Michael A., A Validation Study of the Existential Anxiety Scale, Middle Tennessee Psychological Association Nashville, Tennessee, April 30, 1994.

Mascaro, Nathan, Longitudinal Analysis of the Relationship of Existential Meaning with Depression and Hope, Dissertation Prepared for the Degree of Ph.D., Texas A&M University, 2006.

Shreve-Neiger, A.K.; Edelstein, B.A., Religion and anxiety: A critical review of the literature, Clinical Psychology Review, 2004, 24, 379–۳۹۷٫

The Existential Anxiety Scale Test; In:

Weems, Carl F.; Costa, Natalie M.; Dehon, Christopher; Berman, Steven L., Paul Tillich’s theory of existential anxiety: A preliminary conceptual and empirical examination, Anxiety, Stress, and Coping, December, 2004, Vol. 17, No. 4, pp. 383_399

چکیده

این مقاله به بررسی رابطة بین اضطراب وجودی و اضطراب مرضی، و مقایسة آنها در سه گروه افراد بزهکار، عادی و مذهبی می‌پردازد. روش پژوهش، از نوع پس‌رویدادی ـ مقایسه‌ای به روش هم‌بستگی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو مقیاس «اضطراب وجودی گود» و «اضطراب کتل» که از اعتبار و روایی خوبی برخوردارند، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش هم‌بستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک‌طرفه، تحلیل رگرسیون استفاده شد.

یافته‌های پژوهش نشان داد که بین اضطراب وجودی و اضطراب مرضی هم‌بستگی معنادار مثبت وجود دارد. اضطراب وجودی پیش‌بینی‌کنندة اضطراب مرضی است. مقایسة افراد بزهکار، عادی و مذهبی در میزان اضطراب وجودی و مرضی معنادار بوده، دین‌داری و تحصیلات سهم زیادی در تأثیرگذاری بر کاهش اضطراب، به‌ویژه اضطراب وجودی داشت. در نهایت، اضطراب وجودی یکی از پایه‌‌ها و منشأ اضطراب مرضی است. افراد مذهبی کمتر از اضطراب وجودی رنج می‌برند؛ در مقابل، بزهکاران بیشتر به این نوع اضطراب مبتلایند؛ و این نشانگر تأثیر مثبت پایبندی مذهبی، و اثر منفی بزهکاری بر اضطراب است.

کلید واژه‌ها: اضطراب وجودی، اضطراب مرضی، معنای زندگی، دین‌داری، بزهکاری.

 

مقدمه

انسان تنها موجودی است که نه‌تنها هست، بلکه هستی او با آگاهی از کیستی و چیستی همراه است. این آگاهی، پرسشی را که او چه کسی است و یا چه‌چیزی می‌تواند بشود را نیز دربرمی‌گیرد.۶۱ اولیای دین از پیشگامان توجه‌بخشی به این نیاز بشری و آگاهی از معنای زندگی‌اند؛ که انسان پاسخ مناسبی به این پرسش‌های اساسی بیابد که از کجا آمده است، آمدنش به چه دلیل بوده و به کجا می‌رود.۶۲

با وجود این‌همه پیشرفت‌و رشد سرسام‌آور فناوری و رفاه مادی، دنیای امروز ما بسیار ناپایدار و نامطمئن شده است. بسیاری از افراد از یک احساس تنهایی و ناامیدی رنج می‌برند و در احساسی از بی‌معنایی دست‌وپا می‌زنند که بیشتر همراه با پوچی و تهی شدن (خلاء وجودی)۶۳ است. همین مسئله، ریشة روان‌آزردگی و اضطراب روزمره‌ای است که سلامت روانی آنان را تهدید می‌کند.۶۴

اگرچه حدی از اضطراب برای تأمین سازش‌یافتگی فرد لازم است، اما حالت‌های اضطرابی فزون‌یافته، حتی «اضطراب روزمره» که از نگاه برخی روان‌شناسان و ضوابط تشخیصی مجموعه‌های تشخیصی و آماری بیماری‌های روانی (DSM یا ICD) به دور مانده است،۶۵ می‌توانند مانع‌های قابل ملاحظه‌ای را در تحقق امکانات بالقوة فرد ایجاد کرده، پایه‌ای برای بسیاری از اختلالات روانی ‌شوند.۶۶

مکتب‌ها، اندیشمندان و نویسندگان مختلف، خاستگاه اضطراب را به عوامل متفاوتی نسبت داده‌اند. اسلام، ضعف ایمان، دوری از منبع هستی‌بخش، یاد خدا و ازخودبیگانگی انسان را منشأ اضطراب و استرس معرفی می‌کند.۶۷ رویکرد وجودگرایی، در ساختاری پویشی شبیه روان‌تحلیل‌گری، خاستگاه اضطراب را مسائل هستی‌شناختی، نیازهای پاسداشت وجود خود و نگرانی‌‌های نهایی۶۸ تشکیل‌دهندة روان‌پویه‌‌های وجودی،۶۹ چون مرگ، تنهایی و بی‌معنایی می‌داند که اضطراب را فرامی‌خوانند. از نظر هر دو نظام، روان‌تحلیل‌گری و روان‌درمانی وجودی اضطراب باعث شکل‌گیری آسیب‌های روانی می‌شود.۷۰ کرکگار۷۱ (۱۸۵۵ – ۱۸۱۳) «اضطراب وجودی»۷۲ را خاستگاه اولیة بیماری‌های روانی می‌دانست.۷۳ پل تیلیش۷۴ دربارة این نوع اضطراب می‌گوید: «اضطراب آگاهی وجودی از نیستی است».۷۵ رولو می۷۶ نیز اضطراب را به‌صورت «تهدید وجود یا ارزش‌هایی که وجودمان با آنها شناخته می‌شود» تعریف می‌کند.۷۷ تیلیش اضطراب وجودی را بر اساس سه جهت تهدید وجود توسط نیستی، به سه نوع تقسیم می‌کند: الف) «اضطراب مرگ» یا سرنوشت، در تأیید خود وجودی انسان؛ ب) «اضطراب بی‌معنایی» یا پوچی، در تأیید خودِ معنوی؛ و ج) «اضطراب محکومیت» یا گناه، در تأیید خودِ اخلاقی.۷۸

پژوهش‌های تجربی نیز ارتباط معنادار اضطراب وجودی با بیماری‌های روانی، و معناداری زندگی با سلامت روانی را تأیید ‌کرده‌اند. استرجن و حاملی۷۹ در پژوهش‌های خود، بین اضطراب وجودی و رگة اضطرابی (AT) رابطة معنادار یافتند.۸۰ در پژوهش هالت،۸۱ بین سطح اضطراب وجودی بالا و افسردگی بالا، پیگردی اهداف معرفتی ۸۲(SONG) بالا و هدفمندی در زندگی (PIL)83 پایین، هم‌بستگی معناداری وجود داشت.۸۴ ومز و همکارانش۸۵ در دو نمونة پژوهشی نتیجه‌گیری کردند که اضطراب وجودی و نشانگان اضطراب با افسردگی رابطة مستقیمی دارند.۸۶ برمن و همکارانش۸۷ نیز در پژوهش خود ارتباط معکوس اضطراب وجودی و سلامت روانی را یافتند.۸۸ پژوهش گستردة ماسکرو۸۹ در یک نمونة ۳۹۵ نفری، با به‌کارگیری انواع مختلف آزمون‌های روان‌شناختی نشان داد که به‌کارگیری معنا تأثیر یک‌سویه بر افسردگی دارد؛ بدین صورت که معناداری کاهش‌یافته، به افزایش نشانگان افسردگی می‌‌انجامد؛ همچنین افراد دارای سطح معنای ‌وجودی کم، بیشتر از افراد دارای سطح معنای افزوده، نشانگان بیشتر افسردگی را در پاسخ به میزان استرس زیاد، تجربه می‌کنند.۹۰

در این میان، دین از مهم‌ترین عواملی است که زندگی بشری را معنا می‌بخشد و از رنج‌ها، اضطراب‌ها و تنیدگی‌ها رهایی می‌دهد. اساساً از اهداف بسیار مهم اسلام رها ساختن انسان از پوچ‌گرایی، ارائة تصویری روشن و با‌معنا از زندگی و حیات جاویدان، تحریک به سوی گام برداشتن در مسیری هدفمند و معنادار، و رسیدن به رشد، تعالی و خوشبختی است.۹۱ پژوهش‌های بسیاری تأثیر مثبت دین‌داری و عوامل مذهبی بر افزایش سطح بهزیستی و سلامت روانی، بهبودى بیماری‌‌های روانى و جسمی، مقاوم کردن افراد در برابر تنیدگی‌، اضطراب و افسردگی، و ایجاد آرامش، امید، معناداری و شادکامی را به دست آورده‌اند.۹۲لارسون۹۳ و دیگران در بررسی ۱۳۹ مطالعة تحقیقاتی، و ماتیوس۹۴ با بازبینی بیش از ۲۰۰ پژوهش، به‌طورکلی رابطة مثبتی را بین باورهای مذهبی، التزام دینی و بهداشت روانی یافتند.۹۵ جهت‌گیری مذهبی درونی‌نیز بیشتر از بیرونی در سلامت‌روانی و کاهش اقدام‌های انتحاری، که بیشتر در نتیجة عدم معناداری زندگی، ناامیدی و شکست هستند، تأثیر دارد.۹۶

با وجود پژوهش‌های تجربی اندک در حوزة هستی‌نگری، تحقیق‌هایی یافت‌می‌شود که ارتباط دین‌داری و اضطراب وجودی را مطالعه قرار کرده‌اند. پژوهشاسترجن و حاملی نشان داد که جهت‌گیری مذهبی درونی بر کاهش اضطراب وجودی و رگة اضطرابی تأثیر دارد.۹۷

با توجه به تلاش زیاد برای یافتن تحقیق داخلی در زمینة اضطراب وجودی و کمبود پژوهش میدانی مربوط، و نیز اهمیت فوق‌العادة این موضوع در آسیب‌شناسی روانی، و مطالعات اندک داخلی و خارجی۹۸ دربارة تأثیر اضطراب وجودی بر اضطراب مرضی و میزان این اضطراب در گروه‌های مختلف مردم با سبک‌های زندگی مذهبی، سالم و بزهکارانه، ضروری است تا در این زمینه پژوهشی صورت پذیرد. بنابراین، به هدف پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها که آیا اضطراب وجودی با اضطراب مرضی رابطه دارد، و آیا بین اقشار مختلف مردم، به ویژه کسانی که مرتکب بزهکاری می‌شوند و کسانی که پایبندی مذهبی بیشتری دارند، تفاوت معناداری وجود دارد، به انجا پژوهشی با عنوان «رابطة بین اضطراب وجودی و اضطراب مرضی، و مقایسة آنها در افراد بزهکار، عادی و مذهبی با تحصیلات عالی» اقدام کردیم.

روش

این پژوهش از نوع پس‌رویدادی ـ مقایسه‌ای به روش هم‌بستگی است. جامعة آماری شامل ۱۰۰ نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی از نمونه‌های در دسترس، از سه گروه بزهکاران محبوس در ندامتگاه قم (۳۰ نفر)، جمعیت عادی شهرستان میانه (۳۲ نفر) و افراد مذهبی مشغول به تحصیل در سطح عالی حوزه و مؤسسة آموزشی پژوهشی امام‌خمینی(ره) قم (۳۸ نفر)، انتخاب شدند. از مزایای جامعة آماری این پژوهش، فراگیری نمونه‌های آن در اقشار مختلف مردم از نظر سن، تحصیلات و سبک زندگی است، که در جدول ۱ توصیف شده است.

جدول ۱ـ فراوانی تحصیلات و میزان سن نمونه‌ها

افراد

فراوانی

تحصیلات

فراوانی

سـن

سال

مذهبی

۳۸

بی‌سواد و ابتدایی

۱۳

حداقل

۱۷

سیکل

۱۳

عادی

۳۲

دیپلم

۱۴

حداکثر

۵۴

کاردانی و کارشناسی

۱۶

بزهکار

۳۰

کارشناسی‌ارشد و بالاتر

۴۴

میانگین

۵/۳۳

کل

۱۰۰

کل

۱۰۰

مشارکت‌کنندگان به‌صورت داوطلب، آزاد و بدون ذکر نام و نام خانوادگی پرسش‌نامه‌ها را تکمیل کردند؛ و به گروه زندانیان نیز اطمینان داده شد که اطلاعات آنها محرمانه و برای کار پژوهشی است. ابزارهای این پژوهش شامل دو مقیاس زیر است:

۱٫ مقیاس اضطراب وجودی گود: این مقیاس را لورنس و کاترینا گود۹۹ در سال ۱۹۷۴ در ۳۲ ماده ساخته‌اند.۱۰۰ این آزمون در پژوهش کنونی به روش آلفایکرونباخ اعتباریابی گردید،۱۰۱ که ضریب آلفای خوبی برابر با ۸۸۸/۰ =α به دست آمد. هم‌سانی درونی این پرسش‌نامه به روش دونیمه‌سازی نیز به دست آمد که عبارت است از:

جدول ۲ ـ پایایی مقیاس اضطراب وجودی به روش دونیمه‌سازی

آلفای کرونباخ

بخش اول

۷۲۱/۰

بخش دوم

۸۶۲/۰

هم‌بستگی بین دو فرم

۷۸۰/۰

ضریب اسپرمن ‌ـ براون

۸۷۶/۰

ضریب دونیمه‌سازی گاتمن

۸۶۸/۰

هالت در سال ۱۹۹۴ به منظور مطالعة روایی مقیاس اضطراب وجودی۱۰۲ اقدام به پژوهشی با نمونة آماری ۴۴۷ نفر کرد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که این پرسش‌نامه با آزمون‌های هدفمندی در زندگی پیگردی اهداف معرفتی و افسردگی، روایی همگرا و واگرای مطلوبی دارد. هم‌بستگی کل ۶۶/۰ بود که نشان از قدرت روایی بالای این آزمون دارد.

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نقش والدین در کاهش یا افزایش بزهکاری کودکان
 • مقاله اهمیت نماز در کاهش جرم و بزهکاری
 • مقاله نقش وراثت در بزهکاری
 • پایان نامه ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان
 • پایان نامه جرم و بزهکاری
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.