تحقیق رابطه افسردگی با عوامل خانوادگی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه افسردگی با عوامل خانوادگی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه افسردگی با عوامل خانوادگی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱-۱ بیان مسئله ۸
مقدمه ۸
۱-۱-۲طرح مسئله ۹
۱-۲ گزاره های تحقیق ۱۰
۱-۲-۱هدف کلی تحقیق ۱۰
۱-۲-۲اهداف ویژه تحقیق ۱۱
۱-۲-۳سؤالات تحقیق ۱۱
۱-۳ متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها ۱۲
۱-۳-۱ متغیرهای تحقیق ۱۲
۱-۳-۲:تعریف عملیاتی متغیرها ۱۲
۲-۱ تعریف افسردگی ۱۴
۲-۲علل و عوامل افسردگی ۱۷
۱-علل زیست شناختی ۱۷
۲-عوامل ژنتیک ۱۹
۳-عوامل روانی و اجتماعی ۱۹
– رویدادهای استرس آمیز قبل از بیماری ۲۰
۴-عوامل شخصیتی قبل از بیماری ۲۵
عوامل روانکاوی ۲۵
۵-عوامل هیجانی و محیطی افسردگی ۲۷
۶-عوامل جسمانی افسردگی ۲۸
۲-۳-افسردگی در خانواده ها ۲۸
۲-۴-افسردگی در دانشجویان دانشگاه ۳۱
۲-۵-علایم افسردگی ۳۴
الف-شرح حال ۳۵
۲-۶-انواع اختلالات افسردگی ۳۹
۲-۷-روشهای درمان افسردگی ۴۶
خانواده درمانی ۴۷
زوج درمانی ۴۸
داروهای ضد افسردگی ۴۹
داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای ۴۹
دارودرمانی ۵۰
رابطه درمانی ۵۱
درمان با شوک الکتریکی ۵۱
لیتیوم ۵۲
۲-۸-نظریه های افسردگی ۵۳
۱-نظریه های زیست شناختی ۵۳
۲-دیدگاه روانپویش ۵۴
۲-۹-مقایسه نظریه های روانشناختی افسردگی ۵۶
۲-۱۰-چارچوب نظریه ها ۵۷
۳-۱-طرح تحقیق ۶۰
۳-۲-جامعه، نمونه، روش نمونه گیری ۶۱
۳-۲-۱-جامعه ۶۱
۳-۲-۲-نمونه ۶۲
۳-۲-۳-روش نمونه گیری ۶۲
۳-۳-ابزارهای اندازه گیری ۶۳
پرسشنامه عوامل خانوادگی ۶۶
۳-۳-۱-روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ۶۶
۳-۴-نحوة اجرای تحقیق ۶۷
۳-۵ استخراج تحلیل داده ها‌ ۶۷
۴-۱-ویژگی های جامعه مورد مطالعه ۸۱
۴-۲-یافته های تحقیق ۸۱
۴-۲-۱-بررسی سوال اول تحقیق ۸۱
۴-۲-۲-بررسی سوال دوم تحقیق ۸۲
۴-۲-۳-بررسی سوال سوم تحقیق ۸۵
۴-۲-۴-بررسی سوال چهارم تحقیق ۸۶
۵-۱-نتایج تحقیق ۸۸
۵-۲-پیشنهادات ۸۸
۵-۳-محدودیت های تحقیق ۸۹
منابع ۹۰
پیوست ۹۲

 

منابع :

۱-ساراسون ، ایروین جی ؛ ساراسون ، باربارا آر ، ؟ / روان شناسی مرضی ، ترجمة بهمن نجاریان و محمدعلی ، مقدم و حسن دهقان (۱۳۷۱) ،‌انتشارات رشد .
۲-آزاد ، حسین (۱۳۷۶) ، آسیب شناسی روانی ، موسسه انتشارات بعثت .
۳-کلایتون ، پلاجی ؛ بارت جیمزای ، ؟ / درمان افسردگی ، ترجمه حسن سلطانی فر ، (۱۳۶۹) ناشر د.معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی .
۴-انجمن پزشکی آمریکا ؟ . راهنمای علمی درمان افسردگی ، ترجمه مهدی گنجی
(۱۳۷۸) ، مؤسسه نشر ویرایش .
۵-آذر ، عادل ، مؤمنی ، منصور (۱۳۷۹) ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) .
۶-حمیدی ، اصغر (۱۳۶۸) ، آمار و احتمال برای رشته های مختلف علوم ، انتشارات عمیدی .
۷-دلاور ، علی (۱۳۸۰) ، احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی ، انتشارات رشد .
۸-دیوید ، د.بورنز ، ؟ .افسردگی چرا ، ترجمه نجلا حریری ، انتشارات پیشتاز ، علم . (۱۳۶۹) .
۹-فلک فردریک ؟ ، افسردگی ، واکنش یا بیماری ، ترجمه نصرت الله پورافکاری
(۱۳۶۱) مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی .
۱۰-نیکتاش ، جهان . (۷۸-۱۳۷۷) ، بررسی نقش طلاق والدین و مرگ والدین در دوران کودکی بر روی افسردگی آتی در بزرگسالی . استاد راهنما ، دکتر ارفعی .
۱۱-پورامامعلی ، شقایق ، (۷۵-۱۳۷۴) بررسی تاثیر ورزش در پیشگیری و درمان افسردگی ، استاد راهنما : دکتر وفائی .
۱۲-سرگلزاین (۱۳۸۲) ، گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، مشهد .
۱۳-داواس ، دی . ای ؛ ؟ / پیمایش در تحقیقات اجتماعی . (۱۳۷۷) ترجمه هوشنگ نایبی ، نشر نی .

 

 

1-1 بیان مسئله:

مقدمه:

ابعاد وجودی انسان بسیار گسترده و پیچیده است و در نتیجه تغییرات و تحولات روانی و اجتماعی ناشی از آن نیز بسیار است.

بنابراین تأمین سلامتی جسمانی و روانی افراد یکی از مهمترین اهداف ملی کشور محسوب می شود و بخش عمده ای از سرمایه های مادی و معنوی دولتها و ملتها به این امر اختصاص می یابد. بدیهی است کسب توفیق در زمینه پیشگیری از بیماریها و تأمین سلامت افراد به شناخت همه جانبه عوامل موجه و متجلی شده بیماریها وابسته است.

افسردگی نیز نوعی از اختلالات روانی است که انسان ممکن است به آن دچار شود. بیماری افسردگی نوعی از بیماری است که خصوصیت اول و عمدة آن تغییر خلق است. این تغییر خلق شامل یک احساس غمگینی است که از نومیدی حفیف تا احساس یأس شدید نوسان دارد. خصوصیات اصلی و مرکزی حالات افسردگی کاهش عمیق میل به فعالیتهای لذت بخش روزمره مانند معاشرت، تفریح و ورزش و … است. حال این بیماری می تواند با عوامل متعددی رابطه داشته باشد. این تحقیق در نظر دارد رابطه این عوامل با افسردگی را تعیین کند.

حدود ۴۷۲ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ در جهان دچار افسردگی اساسی شده اند به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان.

دکتر سرلگراین استادیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این مطلب در سمینار تعرفه های پزشکی گفت: در همان مقطع زمانی در ایران ۵ میلیون نفر دارای افسردگی اساسی، یک میلیون و دویست هزار نفر دارای عقب ماندگی ذهنی، ۵۰۰ نفر اسکیزوفرین، ۶۰۰ نفر صرع، ۱۵۰ هزار نفر دمانس (نوعی بیماری روحی و روانی را دارا بوده اند.)

۱-۱-۲طرح مسئله:

افسردگی را می توان شایع ترین اختلال عاطفی دانست این حالت عاطفی از دیرباز مورد توجه بوده است. افسردگی یکی از رایج ترین ناراحتیهای روانی است که باعث مراجعه افراد به روانپزشکان، روانشناسان و دیگر متخصصان بهداشت روانی می گردد. از این لحاظ افسردگی با سرماخوردگی در میان ناراحتیهای جسمی قابل مقایسه است. تحقیقات مورد مطالعه این مسأله را تأیید می کند.

افسردگی دارای نشانه ها و ویژگیهایی می باشد از جمله دو نشانه اصلی افسردگی عبارتند از: احساسات مستمر غم و از دست دادن علاقه و لذت نبردن از چیزهایی که قبلاً از آن لذت می برده و باید دست کم یکی از این دو نشانه حداقل برای دو هفته وجود داشته باشد تا بیماری افسردگی تشخیص داده شود بعلاوه این خلقها به اندازه‌ای شدید باشد که از کارکرد عادی فرد در کار یا در موقعیتهای اجتماعی مانع شوند.

از جمله علل احتمالی بروز این بیماری میتوان به عوامل خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و… اشاره کرد که در تحقیق حاضر در پی دست یافتن به رابطه افسردگی با عوامل خانوادگی است، البته عوامل خانوادگی متعددی را می توان نام برد که در این تحقیق چهار مورد از آنها مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد: از جمله:

رابطه افسردگی و وجود صمیمیت فرد در بین اعضاء خانواده.

رابطه افسردگی و تعداد اعضای خانواده، رابطه افسردگی و فاصله سنی فرد با والدینش و رابطة افسردگی و چندمین فرزند بودن فرد در خانواده.

همچنین نباید پیامدها و اثرات مخرب این بیماری را از نظر دور داشت. افسردگی هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ انسانی اثرات جبران ناپذیری دارد. هزینه اقتصادی به علت اتلاف وقت و نیروی وقت و نیروی تولید و جایگزینی نیروی کار و مراقبت پزشکی قابل توجه است، هیچ راهی برای اندازه گیری هزینه انسانی آن در اختیار وجود ندارد. این بیماری اگر درمان نشود به عزت نفس آسیب می رساند، سوء استفاده از مواد را افزایش می دهد، روابط و شغلها را مختل می کند و گاهی باعث ناتوانی یا حتی مرگ می شود.

تحقیق حاضر به روش توصیفی است و روش نمونه گیری بصورت تصادفی می‌باشد و ابزار اندازه گیری آزمون افسردگی بک خواهد بود. همچنین عوامل خانوادگی از طریق پرسشنامه محقق ساخته سنجش خواهد شد، که در بین دانشجویان دختر رشته حسابداری بعمل خواهد آمد.

۱-۲ گزاره های تحقیق

۱-۲-۱هدف کلی تحقیق

مشخص کردن رابطه افسردگی با عوامل خانوادگی در دانشجویان دختر رشته حسابداری.

 

۱-۲-۲اهداف ویژه تحقیق:

۱-مشخص کردن رابطه افسردگی و تعداد اعضای خانواده در دانشجویان دختر رشته حسابداری

۲-مشخص کردن رابطه افسردگی و وجود صمیمیت فرد در بین اعضاء خانواده در دانشجویان دختر رشته حسابداری

۳-مشخص کردن رابطه افسردگی و فاصله سنی فرد با والدینش در دانشجویان دختر رشته حسابداری

۴-مشخص کردن رابطه افسردگی و چندمین فرزند بودن در خانواده در دانشجویان دختر رشته حسابداری

۱-۲-۳سؤالات تحقیق:

۱-آیا بین افسردگی و تعداد اعضاء خانواده در دانشجویان دختر رشته حسابداری رابطه وجود دارد؟

۲-آیا بین افسردگی و صمیمیت فرد بین اعضاء خانواده، در دانشجویان دختر رشته حسابداری رابطه وجود دارد؟

۳-آیا بین افسردگی و فاصله سنی فرد با والدین در دانشجویان دختر رشته حسابداری رابطه وجود دارد؟

۴-آیا بین افسردگی و چندمین فرزند بودن فرد در خانواده در دانشجویان دختر رشته حسابداری رابطه وجود دارد؟

۱-۳ متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها:

۱-۳-۱ متغیرهای تحقیق:

متغیر مستقل:عوامل خانوادگی

متغیر وابسته : افسردگی

متغیر کنترل:رشته تحصیلی، جنسیت، ورودی.

۱-۳-۲:تعریف عملیاتی متغیرها:

افسردگی: عبارت است از نمره ای که فرد در آزمون افسردگی بک بدست می‌آورد.

عوامل خانوادگی:عبارتند از میزان صمیمیت فرد بین اعضاء خانواده، تعداد اعضاء خانواده، فاصله سنی فرد با والدین و چندمین فرزند بودن فرد در خانواده که از طریق پرسشنامه محقق ساخته سنجش می شود.

رشته:مجموعه ای از برنامه های درسی که مصوب بوده که در این تحقیق رشته حسابداری مد نظر است

جنسیت:عبارت از زن یا مرد بودن.

۲-۱ تعریف افسردگی:

افسردگی یکی از نخستین اختلالهای روانی است که پزشکان به شرح آن پرداخته اند. معمولاً با نشانه های زیست شناسی از جمله: بروز تغییراتی در اشتها، فعالیت حرکتی، علاقه یا فعالیت جنسی و خواب همراه است ]بورنز؟/ترجمه مجله حریری
(۱۳۶۹).

شاید بتوان گفت افسردگی شایعترین اختلال روان پزشکی را تشکیل می دهد، سن متوسط شروع افسردگی ۴۰ سالگی است ولی احتمال ابتلاء به آن در سراسر عمر وجود دارد(نیکتاش، ۷۸-۱۳۷۷)

افسردگی در نوع شدید به علت تداخل در کار و فعالیتهای روزمره بیمار و اثرات مخربی که در زندگی فردی و خانوادگی و نیز اجتماعی بیمار دارد همواره در نزد روانپزشکان و روان کاوان از گذشته های دور تا امروز از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.(پورامامعلی، ۷۵-۱۳۷۴)

افسردگی نوعی اختلال روانی[۱] است که در آن خلق شخص آشفته می شود. خلق انسان به رنگین کمان شباهت دارد. هر خلق متمایز از خلقهای دیگر است، ولی هر یک با دیگری ترکیب می شود. سایه های این رنگین کمان از افسردگی شدید تا افسردگی خفیف، غمگینی عادی، خلق روزانه، مانی(شیدایی) خفیف[۲] و مانی (شنگولی همراه با مشکلات رفتاری) گسترده است. همه ما از سایه های مختلف این رنگین کمان گذر می کنیم؛ احساسهای غم و ناراحتی، در مقابل از دست دادن شغل یا عزیزان، یک پاسخ عادی است؛ با این حال، وقتی این احساسها نامناسب، افراطی و مخل کارآیی می شوند، از آنها به عنوان اختلال خلقی یاد می شود. (انجمن پزشکی امریکا،؟/ترجمه گنجی، ۱۳۷۸)

خلق افسرده، احساس غمیگینی مفرط می باشد که با کاهش انرژی. کندی پیسکوموتور، ناتوانی در کسب لذت ، احساس گناه، اشکال در تمرکز، تفکر بدبینانه، بی اشتهایی، افکار مرگ و خودکشی مشخص می شود.(پورامامعلی، ۷۵-۱۳۷۴)

خلق به کیفیت هیجانی و احساسات درونی فرد اطلاق می شود و از آنجا که یکی از اساسی‌ترین خصوصیات اختلالات خلقی، غیر عادی بودن خلق است، بیماریهای مزمن بدین نام مشهور شده اند. امروزه این اصطلاح محدود به اختلالی است که به شکل افسردگی یا نشئه[۳] ظاهر می شوند اما سابقاً حالات اضطراب در این مقوله جای گرفت.(اکبری، ۱۳۸۰)

افسردگی یک واکنش روانی- زیستی عادی در مقابل استرس است. (فلک/ترجمه پورافکاری، ۱۳۶۱) در زبان روزمره افسرده برای اشاره به یک حالت احساسی، واکنش به یک موقعیت، و سبک رفتار مختص به فرد به کار می رود. احساس افسردگی معمولاً به عنوان اندوه شناخته می شود و امکان دارد در هوای بارانی، سرمای گزنده یا بعد از منازعه یک دوست رخ دهد. موقعیتی که انتظار می رود شادی آور باشد غالباً به احساس اندوهی پایان می بخشد. (ساراسون، ساراسون،؟/ترجمه نجاریان، مقدم و دهقان، ۱۳۷۱).

          چون افسردگی، اغلب مورد درمان قرار نمی گیرد، پزشکان از تعداد واقعی افراد مبتلا به افسردگی اطلاع ندارند. با این حال آنها می دانند که تعداد افراد افسرده کم نیست، در واقع، افسردگی به قدری متداول است که گاهی از آن به عنوان «سرماخوردگی روانی» یاد می شود.

اگر افسردگی عمده درمان نشود می تواند خطرناک باشد. افکار خودکشی[۴] جزء جدایی ناپذیر این بیماری است. هرچند که افراد مبتلا به افسردگی عمیق به ندرت نیروی کافی برای خودکشی دارند، با کم شدن افسردگی، احتمال بیشتری وجود دارد که اقدام به خودکشی کنند. افسردگی درمان نشده عمده ترین عامل خودکشی در ایالات متحده است. در بعضی افراد، دوره های افسردگی به تناوب جای خود را به دوره های خوشحالی مفرط و کژکاری رفتاری موسوم به مانی می دهند. این گونه افراد نوعی بیماری افسردگی به نام اختلال دو قطبی یا افسردگی شیدایی، یا بیماری افسردگی شیدایی دارند. این بیماری می تواند به پیش فعالی، تحریک پذیری و خود اعتمادی افراطی در بیمار منجر شود. به علاوه این بیماری می تواند نیروی قضاوت عادی را از بین ببرد و باعث بروز رفتار جسورانه و بی پروا بشود برای نمونه، احساس شکست ناپذیر بودن و ولخرجی مفرط همگی نشانه های مانی یا شیدایی هستند.

انواع خفیفتر و کم رواج تر افسردگی شامل افسرده خویی[۵]، که در آن را اختلال

افسرده خویی یا روان رنجوری افسردگی[۶] نیز می نامند. نوعی افسردگی جزئی است

که آن را اختلال افسردگی خفیف نیز می نامند.

اختلال افسردگی کوتاه مدت عود کننده[۷] شبیه افسردگی عمده است ولی فقط مدت کوتاهی طول می کشد. افسردگی پس از زایمانی[۸] یک بیماری افسردگی است که در زایمانهای اول، در حدود یک هفته تا شش ماه پس از زایمان روی می دهد.(انجمن پزشکی امریکا،؟/ترجمة گنجی، ۱۳۷۸)

۲-۲علل و عوامل افسردگی:

۱-علل زیست شناختی:

آمینهای بیوژنیک.

مطالعات زیادی در این زمینه انجام گرفته و نابهنجاری های متعددی گزارش شده است از جمله دوپامین که در بیماران مبتلا به افسردگی متابولیت اصلی آن یعنی HVA در CSF کاهش نشان می دهد. سیستم نور آدرنرژیک هم در افسردگی دخیل است و در مطالعات انجام شده متابولیت نوراپی نفرین (MHPG) ادراری در بیماران افسرده تغییرات مختلفی را نشان داده است، سروتونین بیشتر از سایر عوامل نورو شیمیایی در ایجاد اختلال افسردگی دخیل شناخته شده است، بعضی از مطالعات کاهش متابولیت سبروتونین (۵HIAA) را در (CSF) بیماران نشان داده اند و مطالعات دیگر رابطه بین کاهش (۵HIAA) موجود در CSF افزایش بروز خودکشی موفق، اقدام به خودکشی و تکانه ای عمل کردن را نشان داده اند.


۱ -material disorder

2 -mild mania

1 -Euphoria

1 -Suicidal  Thoughts

2 -dysthymia

3 -depressine neurosis

1 -recurrent brief depressive disorder

2 -post partum depression

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پاورپوینت بزهکاری
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.