تحقیق رابطه باورهای دینی و ازدواج موفق


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه باورهای دینی و ازدواج موفق مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه باورهای دینی و ازدواج موفق نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 فصل اول :         ۱
مقدمه         ۲
کلیات            ۴
بیان مساله         ۸
اهمیت و ضرورت تحقیق             ۱۱
اهداف تحقیق                ۱۳
فرضیه ها ی تحقیق             ۱۴
متغیرهای تحقیق                ۱۴
تعاریف عملیاتی                ۱۵
فصل دوم :        ۱۶
انتخاب همسر      ۱۷
از دست دادن همسر ، شاخصترین فقدان    ۲۰
آغاز و مبدا خلقت انسان چیست؟          ۲۸
خانواده و ساختار آن             ۴۶
چرخه زندگی خانواده             ۵۰
فصل سوم :        ۶۹
روش تحقیق      ۷۰
جامعه         ۷۱
نمونه آماری        ۷۲
جمع آوری اطلاعات              ۷۳
محاسبه نمونه آماری              ۷۳
روش جمع آوری اطلاعات           ۷۴
جداول         ۷۶
نمودارها         ۸۱
آزمون فرضیه                ۸۴
تحلیل یافته ها                ۸۷
فصل چهارم :                ۸۸
تحلیل یافته ها      ۸۹
فصل پنجم :         ۹۳
نتیجه گیری         ۹۴
محدودیت های تحقیق              ۹۴
پیشنهادات         ۹۷
منابع و مأخذ      ۹۸

ازدواج یا مقدسترین سنت الهی در جهان طبیعت :

یکی از اساسی ترین نکات بعثت انبیاء این بود که بشر بداند، جهان – با تمام نظم و ترتیب و دقتی که در آن بکار رفته است – حادث می باشد؛ و لذا در پدید آمدن خود، به محدث و خالقی نیازمند است، و او است که خدای همۀ آفریده ها، و دانا و بینا است، و بندگان خود را به تکالیف و مقرراتی موظف کرده، مطیعان را پاداش نیک، و گناه کاران را کیفر می دهد. توجه به این مطلب جز از طریق ارسال انبیاء ممکن نبود. بهمین جهت اگر کسی متنکر رسالت باشد، منکر خدائی است، و خداوند دربارۀ منکران رسالت چنین می گوید :

« و ما قدروالله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شیئی[۱] »

و ارج ننهادید خدایرا، شایان ارجمندش، به آن هنگام که گفتند : خداوند بر بشر چیزی را فرو نفرستاده است.

پس چون حکمت ارسال رسل و بعثت انبیاء، تبیین تکالیف بشری است، لذا ما بآسانی می توانیم معاملات و رفتار خود را به این تکالیف عرضه و تطبیق نمائیم. و امر ازدواج که – بمنظور ایجاد نسل – از سنتهای بزرگ و مقدس الهی در جهان آفرینش، و مهمترین رفتار در زندگانی بشری است باید از آن طبق موازین دین و برنامه الهی بهره برداری شود.

قبل از آنکه از تکالیف مربوط به ازدواج آگاهی بدست آوریم لازم است به حکمت تشریع و ایجاد این سنت در جهان خلقت آشنائی پیدا کنیم :

خداوند متعال در قرآن کریم میگوید :

«یا ایها الناس اتقو ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالاً کثیراً و نساء …[۲]»

ای مردم! پروردگار خود را پرهیزگار باشید، پروردگاریکه شما را از یک تن آفرید، و از او جفتش را خلق کرد، و از ناحیۀ آندو مردان و زنان زیادی را پراکند.

پس منظور از ازدواج : اولاً ایجاد و تکثیر نسل میباشد، و ثانیاً پیوندی است که بوسیلۀ آن میان دو فرد بیگانه بوجود میآید. زیرا هیچ انسجام و پیوندی بملنند پیوستگی و اتحادیکه میان زن و شوهر از ناحیۀ ازدواج برقرار می شود، وجود ندارد. لذا خداوند آنرا از علائم قدرت و عظمت معرفی کرده است آنجا که می گوید :

« و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون[۳] »

و از آیات و نشانه های خدا این است که از موجودی شبیه خودتان، جفتهائی آفرید تا بدانها بیارامید، و درمیان شما دوستی و مودت و مهر برقرار ساخت، در این نکته، نشانه هائی است برای آن گروهی که می اندیشند.

یعنی ممکن است گاهی دختری از یک نقطۀ دنیا با پسری از نقطۀ دیگر، ازدواج کنند، ولی ازدواج، این فاصله ها و مسافتها را از میان برداشته، و هماهنگی و علاقۀ متقابلی میان آندو برقرار می سازد، آنچنانچه آنها را مانند اعضاء یک پیکر قرار میدهد.

علوه بر پیوند محبت آمیزی که ازدواج میان دو شخص دور و بیگانه از هم بوجود میآورد، دو موجود را از خطر انحراف جنسی و اخلاقی حفظ می کند. ولی حکمت اساسی ازدواج متوجه توالد و تناسل است. پیغمبر اسلام فرمود :

« تناکحوا تکثروا فانی ابهی بکم الامم یوم القیمه …[۴]»

ازدواج کنید و تکثیر نسل نمائید زیرا من بشما ملتهای مسلمان در روز رستاخیز مباهات مینمایم.

برای فرزند صالح و سالم، فضائل و پاداشهای فراوانی در اسلام برای پدران و مادران مقرر شده است که ما در فصول آنده بسیاری از احدیثی که در این باره وارد شده است متذکر خواهیم شد. علاوه بر این پدر از ناحیۀ فرزند در زندگانی برخوردار، و از دعاء او پس از مرگ بهره مند است؛

امام صادق (ع) میفرماید :

« میراث الله من عبده المؤمن : ولد صالح یستغفرله[۵] »

میراث خوا از بندۀ مؤمن، فرند شایسته ای است که برای او طلب آمرزش نماید.

پس چون هدف اساسی ازدواج، ساختن نسل صالح و سالم است لذا اسلام در انتخاب همسر راهنمائی های لازم را ارائه کرده، و دقیقترین نکات را در امر ازدواج گوشزد نمده است، و برای اینکه از این راهنمائیها آگاهی کافی بدست آوریم نخست قانون وراثت را – که مدخل این باب است.

از دست دادن همسر ، شاخصترین فقدان :

دربارۀ پیامدهای «داغدیدگی»[۶] بر سلامتی انسان مطالب زیادی نوشته شده است. مطالعات عرضی نشان می دهد زنانی که شوهرانشان را به تازگی از دست داده اند احساس فناپذیری در آنها به طور چشمگیری افزایش یافته است؛ میزان مرگ و مبر در این موقعیت ده برابر آنچه انتظار می رفت، برای گروه سنی خاص افزایش یافته است (کراس[۷] و لیلینفلد[۸]، به نقل از ویلیامز ۱۹۸۹). افزایش اندکی نیز در مرگ و میر به وسیلۀ «پارکز[۹]» و همکارانش یافته شد (۱۹۶۹). مطالعه آنها مربوط به مردهایی بود که زن های خود را از دست داده بودند. این افزایش به طور عمده همراه با بیماری های قلبی در شش ماه اول بعد از داغدیدگی گزارش شده است. مطالعه ای دیگر با کنترل سنّ و جنس و اقامت در یک دورۀ ده ساله به وسیلۀ «هلسینگ[۱۰]» و همکارانش (۱۹۸۱) صورت گرفت. این مطالعه نیز افزایش در مرگ و میر را تأیید نمد؛ لیکن نتایج این مطالعه هم در مورد بیوه زن ها و هم در مورد بیوه مردها صادق بود. مطابق یافته های دیگر، متغییرهای متعددی مانند طبقۀ اجتماعی، اعتیاد به سیگار به طور محسوسی نتایج را برای مردهایی که همسران خود را از دست داده اند و یا ازدواج مجدد کرده اند، پایین می آورد.

اثرهای زیانبار فقدان همسر را بر سلامتی همسر دیگر هرگز نمی توان انکار کرد، اما چهار نکتۀ روشنگر و قابل بحث وجود دارد که دلیل بالا بودن میزان مرگ و میر را در میان مردهایی که همسران خود را از دست داده اند روشن می کند. نکات مذکور عبارتند از :

۱ ) کسانی که ناسالم هستند تمایل دارند با افراد ناسالم ازدواج کنند.

 به عبارت دیگر، افرادی که دارای ناتوانی های فیزیکی هستند، یا کسانی که عادت های بدی مانند سیگار کشیدن و یا اعتیارد به مواد مخدر دارند و یا افرادی که مستعد چاق شدن هستند برای ازدواج، افرادی را انتخاب می کنند که از نظر سلامتی مشکلات مشابهای داشته باشند. به مصداق مثل معروف «کبوتر با کبوتر، باز با باز – کند هم جنس با هم جنس پرواز» افراد سعی می کنند در انتخاب به سراغ کسانی بروند که مهلت های زندگی شان تقریباً برابر باشد. در نتیجه یک تمایل مشترک بین زوجین برای مرگ زودرس یا مردن همزمان وجود دارد. جهت حمایت از این دیدگاه مطالعه ای به وسیله «فراملینگهام[۱۱]» بر روی ریسک تصلب شرایین[۱۲] صورت گرفت. یافته های او همگامی قابل توجه همسران را در عواملی مانند فشار خون[۱۳]، سیگار کشیدن، بالا بودن کلسترول[۱۴] و زیادی وزن نشان داد ؛ شیوه کار به شکلی بود که هزگز نمی شد نتایج را به شانس نسبت داد (ویلیامز، ۱۹۸۹). علاوه بر این، درصد بالای انتخاب همسر از یک ملیت، نژاد، دین و مذهب و محل سکونت و زبان نیز مؤید این دیدگاه است. همچنین این سبک انتخاب همسر در دراز مدت نیز دچار تغییرات چشمگیر نشده است.

 ۲ ) تمایل همسان زوج ها به سهیم بودن در ناگواریهای فیزیکی محیط، و در نتیجه تمایل مساوی برای ریسک کردن.

 

 آنها ممکن است در یک جو آلوده زندگی کنند و قوای خود را در محیط سربسته سمی از دست بدهند. یا غذای آغشته از روغن و یا فاقد مواد غذایی خاص مصرف نمایند و در نتیجه تسلیم یک بیماری مشابه گردند. از طرف دیگر، آنها به یک شیوه زندگی کرده اند، تقریباً استرس های وارده به آنها، نوع غذا، ساختمان، رطوبت، درجه حرارت و …. جز موارد جزیی و استثنایی، عوامل حاکم بر زندگی آنها مساوی بوده است، لذا منطقی به نظر می رسد که موعد مرگ آنها نیز نزدیک به هم باشند.

 ۳ ) فقدان همسر به فقدان مراقبت و آن هم به مرگ زودرس منجر می شود.

 سلسله پیوندهای حمایتی و اجتماعی حاکم بر زندگی هر فرد معمولاض بعد از مرگ همسر سست تر می شود. علاوه بر این افرادی که از نظر سلامتی دچار مشکل هستند نسبت به کسانی که از سلامتری بهتری برخوردار هستند تمایل بیشتری به تماس های اجتماعی دارند و همچنین علاقمند به زندگی در داخل سیستم های حمایت کننده تر هستند. بنابراین، این حقیقت که از دست دادن همسر اثر جدی بر روی سلامتی می گذارد، انکارناپذیر است و به همان اندازه که به از دست دادن حمایتهای اجتماعی و در نتیجه آسیب دیدن سلامتی فیزیکی منجر می شود، باعث آسیب دیدگی سلامت روانی – عاطفی نیز می گردد.

 یکی از عوامل اصلی هنجار بودن رفتارهای فرد، داشتن تعلقات گروهی و حمایتهای اجتماعی است. به همان ترتیب از دست رفتن آنها منجر به ناهنجار شدن رفتارها می گردد. بدیهی است که فقدان این تعلقات و حمایتها در افراد مشکل دار استرس زاتر از فقدان آنها در افراد دیگر خواهد بود. به این ترتیب، مرگ همسر به نوعی در همه، موجب تزلزل در این رابطه ها می شود. البته در بعضی از خانواده ها به کلی موجب گسستن پیوندهای حمایتی می شود و در نتیجه میزان مرگ و میر در اعضای این خانواده ها که همسر خود را از دست داده اند نسبت به خانواده های دیگر بالاتر خواهد بود.

 ۴ ) فقدان همسر به کاهش مقاومت در برابر بیماریها می انجامد.

 «شلایفر[۱۵]» و همکاران (۱۹۸۳) دریافتند که در طول دوره داغدیدگی به طور قابل توجهی از میزان گلبولهای سفید خون افراد کاسته می شود و از این استدلال حمایت می کنند که بعد از مرگ همسر افت چشمگیری در سیستم ایمنی فرد روی می دهد. این رویداد موجب کاهش مقاومت در مقابل بیماری می شود. علاوه بر این، افت مصرف غذا و همچنین مختل شدن بهداشت شخصی فرد داغدیده، خطر بیماری را افزایش می دهد. این عوامل ممکن است میزان بالای مرگ و میر را در میان مردانی که قبلاً در پختن غذا و خرید کردن به زنانشان متکی بودند، بهتر تبیین نماید.

 اما فراتر از همه عوامل مذکور، در هر دو جنس، علت روان شناختی مرگ همسر است که زمینه را برای مرگ فرد داغدیده فراهم می کند. همین علت، مرگ همسر را استرس زاتر از همه فقدان های دیگر می نماید. در یک زندگی سالم خانوادگی، همچنان که از بد. تولد به شکل پنهان در سیستم شناختی کودک این نکته درونی می شود که والدین او چند سالی زودتر از وی خواهند مرد، با همان ساز و کار این نگرش نیز در او درونی می شود که هر زوجینی نیز تقریباً با هم خواهند مرد.

 پس از ازدواج، این نگرش قوت می گیرد و به باور تبدیل می شود. و به طور ناخودآگاه و بدون طرح آن در هشیاری با شروع زندگی به زوجین چنین القاء می شود که شروع همزمان پایانی همزمان خواهد داشت. مرگ همسر این باور ناخودآگاه درونی شده را به هشیاری تبدیل می کند و یک خبر واقعی ناخوشایندی را به ارمغان می آورد :

 « او که زندگی را با تو شروع کرده بود و قرار بود با تو به پایان برساند به مقصد ناخوشایند رسید، تو نیز باید بالاجبار بار سفر بربندی ». هرچه از لحظه ازدواج به اواخر زندگی حرکت کنیم، به همان میزان این عامل آُیب رسانتر است، به عبارت ساده تر، مرگ همسر هرکس بهتر از هر رخداد دیگر زندگی او، مرگ خود را تداعی می کند، لذا تغییر شگرفی در زندگی او پدید می آورد و سازگاری مجدد مربوط به آن را مشکل می سازد.

 از علل دیگر شدت تاثیر منفی همسر نسبت به فقدان های دیگر این است که این فقدان نسبت به فقدان های دیگر، سریعتر زندگی را از هم می پاشد. با مرگ فرزند یا پدر زندگی آنچنان آسیب نمی بیند که با مرگ همسر آنچنان آسیب می بیند.

 یکی از نتایج بعدی داغدیدگی ناشی از مرگ همسر «واکنش سوگواری سالگردی[۱۶]»، گاهی اوقات چند سال بعد از فقدان، و دقیقاً در همان روزی که همسر مرده است به صورت علایم فیزیکی بیماری خاصی که سبب مرگ بوده است، اغلب به شکل تقلید استتاری به طور غیرمنتظره می تواند پیش آید. بعضی از این تقلیدها به وضوح واکنش های تبدیلی بوده و بعضی دیگر ارگانیک می باشند؛ از قبیل حمله های قلبی، عود دردهای موضعی و اختلال عمیق خلقی. سوگوگاری سالگردی که در موردش صحبت شد عبارت از زمانی است که فشار فیزیکی ناخودآگاه، علایم احساس همدردی را در افرادی که در گذشته مرگ یکی از عزیزانشان را بر اثر بیماری تجربه کرده اند، فعال می کند ( پالوک[۱۷]، ۱۹۷۰). چنین واکنش هایی ممکن است در عمل به شکل عادی و طبیعی جلوه نمایند و تشخیص آنها فوق العاده مشکل باشد. از یک دید، سوگواری سالگردی و برقراری ارتباط خارج از زمان میان علایم، به فرد داغدیده کمک می کند که رویداد را بهتر ادراک کند و با شرایط جاری خویش بهتر سازگاری کند. همچنین ممکن است از بازگشت مجدد آن علایم در آینده جلوگیری کند.

 این بحث را با یک واقعیت طنزگونه به پایان می برم. در فرهنگ خودمان در میان خانم ها این باور رایج است که آقایان نه تنها پس از مرگ همسرانشان استرسی را تحمل نمی کنند، بلکه شانس ازدواج مجدد را نیز به دست آورده، بلافاصله دست به کار می شوند. البته در ارتباط با آن تمثیل ها و مثل هایی نیز ساخته اند. اینکه، بعضی از مواقع این اتفاق صورت می گیرد غیرقابل انکار است، اما واقعیت امر این است که خود این اتفاقات نشان دهنده و تأیید کننده استرس زایی مرگ همسر است. در غالب موارد، این اقدام به عنوان یک واکنش جبرانی به کار گرفته می شود که هدفش کمک به سازگاری مجدد است و در نهایت به ندرت این اقدام منجر به سازگاری می گردد؛ در حالی که به کثرت مشکلی را بر مشکلات قبلی اضافه کرده و مرگ زودرس فرد داغدیده را زودرس تر می کند.

 آغاز و مبداء خلقت انسان چیست؟

 قرآن راجع به مبداء خلقت انسان می گوید :

«انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج ….[۱۸] »

 ما بشر را از نطفه آمیخته آفریدیم.

 خداوند متعال در این آیه مبداء آفرینش بشر را از نطفه آمیخته زن و مرد معرفی می کند، چنانکه در بسیاری روایات «نطفه امشاج» به نطفه زن و مرد که با هم آمیزش یافته تفسیر شده است[۱۹]. پس طبق منطق این آیه، پدر و مادر – هر دو – سازنده جنین و کودک هستند، و مادر صرفاً مجرای وجودی کودک نیست، بلکه در ساختن نسل، سهمی برابر با پدر دارد و حتی در دوران جنینی، در ساختن نسل سالم، بیشتر سهیم است.

 منطق علم نیز ناظر به همین نکته موجود در آیه می باشد، زیرا چنانکه در بابا «دوران جنینی کودک» خواهیم دید زندگی بیش از پیش از تولد شروع می شود، زمان باروری دو سلول نر و ماده به یک معنی، آغاز زندگی بشر است؛ برای اینکه هر موجود اعم از نبات و حیوان زندگانی را از یک سلول آغاز می کنند و زندگانی بشر نیز از یک تخم بارور شده بسیار ریز که درشتی آن در حدود  سانتیمتر است، شروع می شود. و این تخم از اتحاد سلول نطفه ای مادر – که در تخمدان پرورش یافته – و سلول نطفه پدر – که در بیضه رشد کرده – تشکیل شده است، و در محیط محصوری که عبارت از رحم مادر است حمایت شده، و بدو، و چهار، و هشت، و شانزده، و سی و دو و ووو …. و همینطور تا میلیونها تقسیم می شود. پس مادر در این رهگذر مانند پدر و بلکه به یک معنی بیش از او در تکوین کودک سهیم است.

 آراء پیشینیان درباره آغاز خلقت :[۱]  . سوره انعام، آیه ۹۱

[۲]  . سوره نساء ، آیه ۱

[۳]  . سوره روم : آیه ۲۴

[۴]  . رک : محجه البیضاء ۲ – ۳۰

[۵]  . رک : مکارم الاخلاق ص ۱۳۲ ، چاپ سنگی، ۱۳۱۱

[۶]  . Bereavement

[7]  . Kraus

[8]  . Lilienfeld

[9]  . Parkes

[10]  . Helsing

[11]  . Framlingham

[12]  . Coronary risk

[13]  . Blood pressur

[14]  . Cholestrol

[15]  . Schleifer

[16]  . Anniversary reaction

[17]  . Pollock

[18]  . سوره انسان، آیه ۲

[۱۹]  . عن ابن عباس فی قوله «نطفه امشاج» قال : ماء الرجل و ماء المرئه حین یختلطان :

100,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تأثیر ازدواج
 • مقاله ازدواج و آثار آن
 • پاورپوینت ازدواج و طلاق
 • تحقیق علل افزایش سن ازدواج در جوانان گروه سنی ۲۶ تا ۳۵ سال
 • مقاله خلقت انسان از نظر قرآن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.