تحقیق رابطه بین اعتماد به نفس و عملکرد دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه بین اعتماد به نفس و عملکرد دانشجویان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۸صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه بین اعتماد به نفس و عملکرد دانشجویان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
بیان مسئله   ۴
اهمیت مسئله   ۵
اهداف پژوهش:   ۶
فرضیه های پژوهش :   ۶
مواد و روش ها:   ۷
پرسشنامه   ۷
ضرورت و اهمیت تحقیق:   ۹
تعریف متغیرهای پژوهش :   ۱۰
پیشینه پژوهش :   ۱۱
بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران   ۱۴
بررسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران:   ۲۴
روابط بین اعتماد و عملکرد   ۳۳
روش پژوهش   ۳۴
جامعه آماری و نمونه آماری   ۳۴
یافته ها   ۳۴
روش آماری   ۳۵
روش تجزیه و تحلیل آماری   ۳۸
نتیجه گیری   ۳۹
مواد و روش ها:   ۴۱
یافته ها:   ۴۱
محدودیت های تحقیق:   ۴۲
پیشنهادات   ۴۳
منابع   ۴۴

منابع

الوندی.داوود،(۱۳۸۲).­ماهنامه زیور جوان ،سال سوم،شماره۱۶

امیرزاده فرزانه,آقاعلی نژاد حمید,رجبی حمید,صدیق سروستانی رحمت اله.­(۱۳۸۴).­ بررسی عوافط پاک از سر محبت در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه امیر کبیر .طرح پزوهشی

انورالخولی،امین.(۱۳۸۱).روانشناسی اجتمایی .ترجمه حمید رضا شیخی.چاپ اول .مشهد  .انتشارات آستان قدس رضوی

انصار،ابراهیم.­(۱۳۸۵).دورن شناسی و قشربندی اجتماعی .دانشگاه آزاد شوشتر ،اوجی،­ سالومه.­(۱۳۸۲).­ماهنامه زیور ورزش.­ شماره ۲٫­سال چهارم

باقری.قدرت ا…..­(۱۳۷۹).اصول تفکر مثبت به جامعه .­­چاپ دوم.­تهران.­انتشارات صید

بوام گارتنر،­تدای.­جکسون،­آندرواس.­(۱۳۸۲).نو اندیی و تفکر متعالی  جلد اول .ترجمه دکترحسین سپاسی وپریوش نوربخش.­چاپ چهارم.نهران.­انتشارات سمت

چکیده

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته عبارست است رابطه بین اعتماد به نفس و عملکرد دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه  می باشد ..

در این رابطه فرضیه های مورد نظر عبارتند از اینکه چه رابطه ای بین اعتماد به نفس و عملکرد دانشجویان. و فرضیه دوم عبارت است از اینکه بین دانشجویان پسر و دخترچه عملکردی در طول یک ترم گذشته داشته اند .

فرضیه سوم : این عملکرد تا چقدر در تحصیل و یا عدم تحصیل دانشجویان موثر است .

فرضیه چهارم : این رابطه اعتماد به نفس و عملکرد تا چقدر در روحیه دانشجویان پسر و چقدر در روحیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اید تاثیر گذاشته .

برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تجزیه و تحلیل واریانس دو راهه و استفاده از آزمونهای پسین با مقایسه های چند گانه استفاده شده است .

نتیجه بدست آمده از این تحقیق این است که بین اشتغال والدین در آموزش و پرورش و عملکرد تحصیلی فرزندان رابطه معنا دار وجود دارد .

لازم به ذکر است فرضیه ششم که عبارت است از بین دانش آموزان پسر دارای پدران شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد . این فرضیه تأیید نشده است

چون تحقیق انجام شده در مقطع متوسطه بوده لذا برای رسیدن به نتایج مشابه یا غیر آن پیشنهاد می شود که علاقمندان به این موضوع تحقیق را در مقاطع پایین تر مورد بررسی قرار دهند .

 

مقدمه

نشاط یک مفهوم جدید روان شناسی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است . تعریف مفهوم نشاط علی رغم آن که ساده به نظر می رسد، دشوار است . با وجود این بسیاری از روان شناسان براین عقیده اند که نشاط یک هیجان کنترل رفتارها و افکار اعتماد به نفس  انتظار دانشجو از شکست یا پیروزی اعتماد به نفس نام دارد . اعتماد عقیده ای است مبنی بر اینکه فرد می تواند به طور موفقیت آمیزی یک رفتار دلخواه را در یک موقعیت خاص انجام دهد . همخوان ترین عامل مشخص که موفقیت سطح بالا را ازموفقیت سطح پایین در بازی تنیس متمایز می سازد ،‌ اعتماد بازیکن می باشد . بازیکنان عالی رتبه به توانائی هایشان عقیده قوی دارند .

برای نمونه هنگامی که یک بازیکن افکار تدافعی یا منفی دارد معمولا موجب می شود که حرکاتش به سمت اندام قسمت پشتی (بیشتر وزن بر روی پای عقب قرار می گیرد) سوق پیدا کند و در راست ایستادن (عدم تعادل در ایستادن و به پشت خمیده شدن) دچار عدم توازن گردد. هنگام وقوع چنین اتفاقی ، بازیکن معمولا هیچ قدرتی برای ضربه زدن به توپ ندارد و بیشتر سعی می کند . از طریق زور بازوی خود هر کاری را انجام دهد .

اعتماد باعث رشد هیجانات و تفکر مثبت ، تسهیل تمرکز ، انتخاب اهداف چالش انگیز بیشتر ، پافشاری و تلاش ، تاثیر بر انتخاب زدن ضربه و نهایتا منجر به اعمال سریع روانشناختی می شود ، همچنین موجب می گردد که بازیکن واقع گراتر و خوش بین تر شود . بدیهی است که بین شایستگی فنی و اعتماد یک رابطه قوی وجود دارد . مثبت است که حاوی سه عنصر اساسی لذت ، خرسندی و رضایت از زندگی است (۱). به تعبیر دقیق تر آدم با نشاط و شاد کسی است که اولاً تقریباً از تمام فعالیت های خود لذت می برد، ثانیاً در اکثر اوقات راضی و خرسند به نظر می رسد و ثالثاً از فرآیند زندگی خویش راضی است.

علاوه برآن، اخیراً نیز عنصر چهارمی به هیجان نشاط افزوده اند و آن عنصر فقدان اضطراب و افسردگی است.

بنابراین از این تعریف می توان نتیجه گرفت که آدم با نشاط معمولاً لبخند به لب دارد، دنیای درون آدم آرام است وکمتر یا به ندرت درگرداب هیجانات منفی)غم و غصه، دلهره، ناامیدی و بحران(گرفتار         می شود.

آرجل و کروس لند ( ۱۹۸۷ ) بیان کرده اند که نشاط دارای سه شاخص عاطفه مثبت یا خوشی، احساس رضایت از زندگی و فقدان احساس منفی از نظر اضطراب و افسردگی است. به باور آرجل، فرد با نشاط نگرش مطلوب و رضایت از خود دارد، روابط اجتماعی متعادلی دارد، ازکینه و نفرت دوری می جوید و فرآیند زندگی خود را مثبت ارزیابی می کند  [۱] از طرفی به اعتقاد جمعی از روان شناسان، مهم ترین ابزار انسان برای رسیدن به پیروزی و خوشبختی اعتماد به نفس است. عدم اعتماد به نفس یا احساس حقارت در تماس با دیگران خود را به صورت خجالت، شرمندگی، خودبینی اغراق آمیز و نیاز به خودنمایی وتمایل شدیدبه تمجید و تأکیددیگران بروز می دهد[۲]. با توجه به اهمیت شادی و نشاط درزندگی ما به طوری که بسیاری از روان شناسان اعتقاد دارند که با نشاط بودن یا به عبارتی سرزنده بودن بار روزانه ما را سبک         می کند و از آن جا که بررسی هایی که پیرامون شادی و نشاط صورت گرفته است به مراتب کمتر از تحقیقاتی است که در زمینه اضطراب و افسردگی انجام شده است، در این پژوهش به بررسی میزان اعتماد به نفس و عملکرد آن در سال تحصیلی  در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد  ایذه و ارتباط آن با اعتماد به نفس پرداخته ایم.

علاقمندان به این موضوع تحقیق را در مقاطع پایین تر مورد بررسی قرار دهند .

بیان مسئله

در این تحقیق ، محقق در صدد است رابطه اعتماد به نفس و عملکرد تحصیلی دانشجویان  شهرستان ایذه از طریق پرسش شوندگان مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار دهد و از روش اسناد ومدارک موجود مشخص نماید که بین دانشجویان  دختر از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد .

از آنجایی که  عوامل دخیل و موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان  بسیار زیادند و به عوامل گوناگون در داخل نظام آموزشی  و عوامل خارج از نظام آموزشی ( عوامل خانوادگی ) تقسیم می شوند که در مقدمه به بسیاری از پر اهمیت ترین آنها اشاره شده است از بین آن عوامل فراوان که بیش از همه دارای اهمیت بیشتری هستند انتخاب و مورد سوال قرار می گیرند.

۱- آیا رابطه ای بین میزان اعتماد به نفس  والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان دانشجوی وجود دارد؟

۲- آیا رابطه ای بین میزان عملکرد عامیانه و روزانه  والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان دانشجو وجود دارد؟


 

اهمیت مسئله

این تحقیق صرفاً در رابطه با مسائل آموزش و پرورش و نظام آموزش و پرورش کشور می باشد  و با توجه به بررسیها وتحقیقاتی که در این زمینه می شود می توان   مشخص نمود که چه عواملی  می توانند در نظام آموزش و پرورش دخیل باشند و از این عوامل چه عواملی  مضر و چه عوملی  می توانند مفید باشند .

بررسی نمودن این عوامل  و تحقیق و کار کردن  بر روی آنها  می توان علل پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان  مشخص نمود .

و از آنجائیکه تعلیم و تربیت  امریست پیوسته  ،مستمر و همه  جانبه  ، تاثیر فاکتورهای چون  شراط خانواده و میزان تحصیلات و آگاهی اولیاء  شرایط فرهنگی و اقتصادی   و مجموعه شرایط  محیط آموزش  بر یکدیگرو نتیجتاًدر تعلیم و تربیت امری است اجتناب ناپذیر ، لذا مطالعه هر یک  بدون در نظر گرفتن  تاثیر و تاثر  شرایط دیگر امریست دشوار  با این پیش فرض  ما برای تاثیر میزان  تحصیلات  و آگاهی  اولیاء و دانش آموزان   در عملکرد  تحصیلی  فرزندانشان  را مورد بررسی قرار داده ایم .

از مجموعه نظرات روان شناسی  اجتماعی ، روان شناسی تربیتی  در روانشناسی رشد  چنین بر

 می آید که کودکان همه مهارتهای و ارزشها  را از محیط خود کسب می کنند و اولین محیط اجتماعی  مهم خانواده است کودکان چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ، چه مستقیم و چه  غیر مستقیم تحت تاثیر  پدر و مادر خود قرار می گیرند  و به دست آنها تربیت  می شوند .

جریان تربیت کودکان در خانواده یک امر لحظه ای و منقطع  نیست . بلکه جریانی است دائمی و مستمر و بالطبع والدین  تحصیل کرده  در امر تربیت و تعلیم فرزندانشان در پیشبرد  اهداف اموزشی نقش بسزائی  خواهند داشت .

اهداف پژوهش:

هدف کلی تحقیق: بررسی رابطه بین اعتماد به نفس و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان ایذه بوده است.

فرضیه های پژوهش :

میزان وابستگی دانشجویان به هم و رابطه بین اعتماد به نفس و عملکرد دانشجویان چه عملکردی وجود دارد .

۱- آیا بین میزان سواد و میزان عزت نفس دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد؟

۲- آیا بین سن دانشجویان و میزان عزت نفس رابطه معنی دار وجود دارد؟

۳- آیا بین نوع خانواده دانشجو و میزان عزت نفس دانشجو رابطه معنی دار وجود دارد؟

۴- آیا بین تعداد دوستان و میزان اعتماد به نفس نفس دانشجو رابطه معنی دار وجود دارد؟

۵- آیا بین ترتیب تولد دانشجو در خانواده و میزان عزت نفس دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد؟

۶- آیا بین سطح درآمدخانواده و میزان عزت نفس دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد؟

۷- آیا بین جنسیت دانشجویان و میزان عزت نفس دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد؟

۸- آیا بین میزان عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان  رابطه وجود دارد؟


 

مواد و روش ها:

در این مطالعه توصیفی  مقطعی تعداد ۵۰ نفر از دانشجویان روزانه دانشگاه آزاد ایذه  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. برای انجام این مطالعه از دو ابزار سنجش میزان اعتماد به نفس و عملکرد استفاده شد

پرسشنامه

مربوط به نشاط فرم کوتاه مقیاس نشاط است که در سال ۱۹۸۹ توسط روان شناسان دانشگاه آکسفورد ساخته شد. برای سنجش اعتماد به نفس

تجزیه SPSS نیز از یک پرسشنامه۵۸  سئوالی که دارای دو حالت بلی، خیر است، استفاده شد. اطلاعات استخراج شده و با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل شدند.

۱۹% از دانشجویان میزان نشاط پایینی داشتند. میزان نشاط ۶۲ % آن ها در حد

یافته ها: تحلیل اطلاعات به دست آمده نشان داد که ۳

۲۹ % اعتماد به نفس خیلی پایینی داشتند، / ۱۸ % میزان نشاط خیلی خوبی داشتند. از نظر میزان اعتماد به نفس دانشجویان نیز ۳۳ / قابل قبولی بود و ۷

۱۲ % اعتماد به نفس خیلی خوبی داشتند. بین میزان نشاط بر حسب رشته تحصیلی تفاوت معنی داری وجود / %۵۸ در سطح حد متوسط و فقط ۶۷

بین میزان اعتماد به نفس بر حسب جنسیت .(p<0/ نداشت، اما بین اعتماد به نفس بر حسب رشته تحصیلی تفاوت معنی دار وجود داشت ( ۰۱

بین میزان نشاط و اعتماد به نفس .(p<0/ تفاوت معنی دار وجود نداشت، اما بین میزان نشاط و جنسیت رابطه معنی دار وجود داشت ( ۰۳

معنی دار وجود داشت. (r=0/ همبستگی ( ۵۸

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده اجرای برنامه های پیشگیرانه و درمانی به منظور بالا بردن سطح نشاط در بین دانشجویان

می تواند به بهبود سطح بهداشت روانی و در نهایت بالا بردن عملکرد تحصیلی دانشجویان کمک نماید.* واژه های کلیدی: Cross-Sectional نشاط، اعتماد به نفس، دانشجویان، ایذه


 

ضرورت و اهمیت تحقیق:


[۱] عبدالرضا مخملباف، روانشناسی رشد، ج۱ ،چ۴، تهران انتشارات صدر، ۱۳۸۰،ص ۱۵

[۲] همان،ص۱۶

45,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق عوامل موثر در بهداشت روانی دانش آموزان و اعتماد به نفس
 • پایان نامه بررسی مقایسه اعتماد به نفس زنان شاغل و زنان غیرشاغل
 • مقاله اعتماد به نفس
 • تحقیق رابطه اعتماد به نفس
 • مقاله رابطه جسم و روان
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.