تحقیق رابطه بین افسردگی با عزت نفس در بین دانشجویان دختر و پسر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه بین افسردگی با عزت نفس در بین دانشجویان دختر و پسر  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه بین افسردگی با عزت نفس در بین دانشجویان دختر و پسر  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۶
چکیده ۸
بیان مسئله ۱۰
اهمیت و ضرورت ۱۱
اهداف پژوهش ۱۲
فرضیه تحقیق ۱۲
متغیر های پژوهش ۱۳
متغیر پیشبین ۱۳
متغیرهای ملاک ۱۴
تعریف عملیاتی واژه ها ۱۴
تعریف عملیاتی افسردگی ۱۴
تعریف عزت نفس ۱۴
تعریف عملیاتی واژه ها ۱۸
تعریف افسردگی ۱۸
پیشینه تحقیق ۲۰
روانشناسی عزت نفس ۲۱
روانشناسی افسردگی ۲۲
تأثیر موفقیت و شکست تحصیلی در رابطه با افسردگی و عزت نفس دانشجویان ۲۳
هدفهای آموزشی ۲۳
افسردگی با چه کلماتی بیان می شود؟ ۲۴
تفاوتهای اساسی «اندوه» و «افسردگی» کدام اند؟ ۲۵
چه کسانی ممکن است به افسردگی دچار شوند؟ ۲۶
عزت نفس ۲۹
الف : مبانی نظری ۲۹
نظریه های عزت نفس ۳۳
تحقیقات داخلی ۳۴
الف : تحقیقات خارجی ۳۹
روانکاوان درباره رابطه بین محبّت و افسردگی چه می گویند؟ ۴۲
محبّت، چه نقشی در درمان افسردگی دارد؟ ۴۳
عزت نفس ۴۳
الف : مبانی نظری ۴۳
● اعتماد به نفس ۴۶
● طبقه بندی عزت نفس ۴۷
● نظریه های عزت نفس ۴۷
۱-شأن و منزلت دانش آموز ۴۸
۲- رعایت عدالت در کلاس درس ۴۹
۳- توجه به توانمدیهای خود ۴۹
۴- توجه ۵۰
جامعه آماری و روش نمونه گیری ۵۲
الف) جامعه آماری ۵۲
ب) روش نمونه گیری ۵۲
ابزار گرد آوری داده ها ۵۲
ابزار تحقیق ۵۲
الف) آزمون عزت نفس کوپر اسمیت ۵۲
روش اجرای پرسشنامه ۵۳
روشهای آماری بکار رفته ۵۳
روشهای توصیفی ۵۴
روشهای استنباطی ۵۴
پیشنهادات ۵۵
راه های پیشنهادی ۵۶
جمع بندی و نتیجه گیری ۵۷
محدودیت های تحقیق ۵۸
منابع ۵۹
پرسشنامه بک (Beck) 61

 

 

 

منابع

. برادلی ،  خانواده+ آموزش= موفقیت، ترجمه نازنین رادمنش

ماهنامه رشد معلم- سال بیست و دوم- اسفند ۱۳۸۲- شماره ۱۸۰

۲٫ دلاور، دکتر علی، احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی .انتشارات رشد، تهران- ۱۳۷۵

۳٫ دلاور، دکتر علی، روش های تحقیق در روان شناس و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور- تهران سال ۱۳۷۶٫

۴٫ شریف زاده ملکه و عصاره پروین، پایان نامه تحصیلی ۷۲-۷۱ دانشگاه شهید چمران اهواز.

۵٫ صدری سید ضیاءالدین، نقش در پیشرفت تحصیلی فرزندان، پیوند شماره ۱۱۹- سال ۱۳۶۸٫

۶٫ صیاهی توحید، انتظار خانواده عملکرد تحصیلی فرزندان، ماهنامه رشد معلم- سال بیست و دوم- آبان ۱۳۸۲- شماره ۱۷۶٫

مقدمه

اعتماد به نفس به میزان علاقه، اطمینان و غروری که نسبت به خود دارید می گویند. اما همیشه افراد زیادی وجود داشته اند که به دلایل بسیاری زندگی را دو بعدی میبینند و به همین دلیل پیدا کردن توانایی های خودشان برایشان مشکل شده و زندگی برایشان بی معنی شده است.

هر چند ممکن است افرادی باشند که در هیچ زمینه ای اعتماد به نفس ندارند اما معمولاً کمبود اعتماد به نفس افراد در جنبه های بخصوص هر فرد است. به طور مثال، آنها که از لحاظ ظاهر اعتماد به نفس ندارند، زندگی اجتماعی برایشان بسیار دشوار خواهد شد. این افراد تصور خواهند کرد که در مجامع عمومی کسی به آنها توجه نخواهد کرد و مجبور خواهند شد که از اول تا آخر مجلس در گوشه ای تنها بنشینند.

در زندگی زناشویی هم ممکن است کمبود اعتماد به نفس مشکلات زیادی ایجاد کند. ممکن است فرد همچنان در رابطه ای که خود می داند بسیار برای وی مسموم و ناسالم است باقی بماند در حالیکه آگهی کامل دارد که اصلاً از این رابطه خوشحال نیست. این به این دلیل است که فرد تصور می کند که قادر نیست این وضعیت را بهبود بخشد.

این مسئله می تواند در زندگی کاری افراد هم تاثیر منفی بگذارد. کمبود اعتماد به نفس منجر به فقدان انگیزه و علاقه در فرد برای پیشرفت خواهد شد.

اما اگر این مسئله را در مقیاس کلی تر بررسی کنیم، فرد فاقد اعتماد به نفس ممکن است از انجام همه کارها سر باز زند و بی هدف باشد فقط به این دلیل که تصور میکند که توانایی انجام کاری را ندارد. اما الان دیگر زمانش رسیده است که این رویه را تغییر داده و این را باور کنید که شما قادر به انجام هر کاری که می خواهید هستید.


چکیده :

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین افسردگی و عزت نفس در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه   است . بدین منظور به روش نمونه گیری تصادفی ۱۸۰ آزمودنی شامل ۴۰ نفر یه صورت تصادفی  برابر انتخاب شدند آزمون عزت نفس گوپر و اسمیت و آزمون افسردگی بک (تجدید نظر شده) به صورت گروهی در هر کلاس اجرا گردید .

تحقیق حاضر دارای ۳ فرضیه می باشد که رابطه بین دو متغیر را مورد آزمایش قرار  می دهد و نتایج آن در زیر می آید :

پس از تجزیه و تحلیل داده ها ، نتایج نشان داد که همبستگی منفی معناداری بین نمرات کل آزمونهای عزت نفس و افسردگی وجود دارد  همچنین رابطه منفی معناداری بین نمرات کسب شده توسط آزمودنی های پسر در هر دو آزمون عزت نفس و افسردگی وجود دارد  و نیز رابطه منفی معناداری بین نمرات کسب شده توسط آزمودنی های دختر در هر دو آزمون عزت نفس و افسردگی یافت شد  همچنین به غیر از فرضیات که نتایج آن ذکر شد یافته های زیر نیز در رابطه با پژوهش به دست آمد :

تفاوت معناداری بین افسردگی و عزت نفس دختران و پسران  دانشجو وجود ندارد . همچنین بین افسردگی و عزت نفس در بین دانشجویان  تفاوت معناداری وجود دارد که در آزمون افسردگی تفاوت بین رشته های مختلف دانشگاه مختلف و در حالت متغیر می باشد و در آزمون عزت نفس تفاوت بین رشته های تجربی و انسانی می باشد .

بیان مسئله :

اگر بنا باشد نقدی بر این پژوهش داشته باشم این است که این پژوهش خیلی مهمتر حیاتی تر ، موثرتر و کارسازتر از آنست که به نظر می آید و شاید هم آنطور که باید و شاید نتواند اهمیت خود را منتقل کند گاهی به فکر می روم که آیا نویسنده توجه داشته است که به غیر از جنبه روانی کتاب یعنی «حال انسان و افسردگی» این پژوهش از نظر اجتماعی و فرهنگی به خصوص جامعه شناسی ، فلسفه و منطق دارای چه اهمیت و کاربردی است و در شناخت شناسی و روش تحقیق و پژوهش به جویندگان این راه چه کمکهای شایانی می کند ؟

اهل پژوهش می دانند که شناخت درست و در نتیجه رفتار و برخورد درست در زندگی اجتماعی در رابطه با کار و روابط انسانی ، مدیریت ، سازماندهی ، طرحها و پروژه ها دارای چه اهمیتی است . این کتاب در واقع به ما یاد می دهد که چگونه از خطاهای شناخت رهایی یافته و با شناخت درست ، اندیشه درست به رفتار و برخورد درست و احوال سالم برویم . خطاهای شناخت به قدری مهم و باز دارنده است که اساس تمام مشکلات و مسائل را تشکیل داده و مانع اثر کلید راه حلها است حتی در حل مشکلات اقتصادی و عدالت اجتماعی بدون شناخت درست و برخورد درست نمی توان حرکتی اصولی انجام داد .

– از طریق برخورد سیستمی با «شناخت درمانی» می توانیم به شناخت مشکلات روانی و اجتماعی انسان و حل آنها می پردازیم .

– شما همانطور که حس می کنید فکر می کنید ، ارزش یابی می کنید ، و قضاوت می کنید .

– شما می توانید اختیار حالات خود را داشته باشید و از حال ناسالم و منفی به حال سالم و مثبت بروید .

شیوه روان درمانی جدیدی که به «شناخت درمانی» مشهور است عبارتنداز :

شناخت دروانی نام گرفته زیرا به انسان افسرده امکان می دهد تا با شناخت و با تغییر طرز تلقی هایش ، از دلتنگی به خوشحالی و از افسردگی به شادابی برسد .

با توجه به پژوهش های انجام شده به این نتیجه رسیده ایم که در شرایط افسردگی شدید و به نسبت شدید ، تاثیر شناخت درمانی اگر بیشتر از دارو درمانی باشد کمتر از آن نیست . به رغم فایده داروهای ضد افسردگی ، بسیاری از دلتنگ ها و افسرده ها با استفاده از روشهای شناخت درمانی و بدون مصرف دارو ، نشاط از دست رفته را باز یافته اند . حتی اگر برای رهایی از افسردگی داروهای اعصاب مصرف می کنید می توانید به کمک روشهای پیشنهادی ، سرعت بهبود را بیشتر کنید . افسردگی تقدیر ناچاری انسان نیست همه ما می توانیم با بکار بردن این روشها روحیه بهتری پیدا کنیم .

 اهمیت و ضرورت

این تحقیق صرفاً در رابطه با مسائل دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی واحد ایذه  می باشد  و با توجه به بررسیها وتحقیقاتی که در این زمینه می شود می توان   مشخص نمود که چه عواملی  می توانند در نظام آموزشی دانشگاه ها دخیل باشند و از این عوامل چه عواملی  مضر و چه عوملی  می توانند مفید باشند .

بررسی نمودن این عوامل  و تحقیق و کار کردن  بر روی آنها  می توان علل پیشرفت تحصیلی  دانشجویان  مشخص نمود .

و از آنجائیکه تعلیم و تربیت  امریست پیوسته  ،مستمر و همه  جانبه  ، تاثیر فاکتورهای چون  شراط خانواده و میزان تحصیلات و آگاهی اولیاء  شرایط فرهنگی و اقتصادی   و مجموعه شرایط  محیط آموزش  بر یکدیگرو نتیجتاًدر تعلیم و تربیت امری است اجتناب ناپذیر ، لذا مطالعه هر یک  بدون در نظر گرفتن  تاثیر و تاثر  شرایط دیگر امریست دشوار  با این پیش فرض  ما برای تاثیر میزان  تحصیلات  و آگاهی  دانشجویان در عملکرد  تحصیلی  را مورد بررسی قرار داده ایم .

اهداف پژوهش:

هدف کلی تحقیق: بررسی رابطه بین افسردگی با عزت نفس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه   بوده است.

فرضیه تحقیق :

در رابطه با بررسی افسردگی و عزت نفس در بین دانشجویان

با عزت نفس زیاد به احتمال بیشتری در برابر مشکلات می ایستیم اما در شرایط کمی عزت نفس و موقعیت افسردگی و فشارزا احتمال اینکه تسلیم شویم و یا از همة توان خود استفاده نکنیم بیشتر می شود .

با توجه به برررسیهای به عمل آمده دانش آموزانی که از عزت نفس بیشتری برخوردارند در مقایسه با دانشجویان فاقد عزت نفس در برابر مشکلات درسی و افت تحصیلات مقاوم تر عمل می کنند و اگر استقامت کنم و پایداری نشان دهم ، این احتمال وجود دارد که بیش از آن که شکست بخورم موفق شوم و در غیر این صورت امکان شکست خوردن از امکان موفق شدن فراتر می رود . در هر دو مورد برداشتی که از خود دارم تقویت می شود . ریشه هر احساس افسردگی تفکر منفی است ریشه را پیدا کنید . پیشینه قبل از افسردگی و هنگام آن چه افکاری از ذهنتان گذشته است و چون این افکار علت اصلی ناراحتی شما بوده اند با بازسازی آنها حالتان تغییر می کند .

 فرضیه های پژوهش عبارتند از:

۱-    بین عزت نفس با افسردگی در بین دانشجویان زن  دانشگاه آزاد ایذه رابطه معناداری وجود دارد

۲-    بین عزت نفس با افسردگی در بین دانشجویان مرد زن  دانشگاه آزاد ایذه رابطه معناداری وجود دارد

۳-    بین افسردگی با عزت نفس دانشجویان  زن و مرد معناداری وجود دارد.

بیم افسردگی دانشجویان زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد .

بین عزت نفس دانشجویان زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد .

متغیر های پژوهش  :

در این قسمت  محقق باید  متغیرهای خود را تفکیک کرده و نوع(مستقل و یا وابسته و معیار ویا ملاک ) آنها را مشخص کرد .

نوع تحقیق، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل،دانشجویان دانشگاه ایذه  است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است.

نتایج حاکی ازآن است که:

متغیر پیش­بین:

 وضعیت روحی روانی – افسردگی و عزت نفس  دانشجو به عنوان متغیر پیش­بین این پژوهش در نظر گرفته شد.

  متغیرهای ملاک:

موفقیت تحصیلی ومشکلات افسردگی و اخلاق و اعتماد به نفس خود دانشجو به عنوان متغیرهای ملاک تحقیق محسوب  می­شوند.

تعریف عملیاتی واژه ها

تعریف عملیاتی افسردگی :

افسردگی اختلالی است که در آن خلق و نیروی زیستی فرد کاسته شده وانسان به نقطه پریشانی   می رسد . در چنین شرایطی فرد ممکن است بی ارزش به نظر برسد وجهان معنای خودرا از دست بدهد واحساس بدبختی و بیچارگی وناامیدی در فرد پدید آید .

    شیوه افسردگی در زنان جوان بیشتر بوده وبا افزایش سن کاهش می یابد . درحالی که شیوع آن در مردان جوان پایین تر است وافزایش آن با سن نسبت مستقیم دارد .   (  مایرز و ویزمن ، (۱۹۷۸)  افسردگی عصبی دوبرابر افسردگی روحی شیوع داشته . ودرکشور انگلستان روبه افزایش است . ( دالی وهارینگتون ، ۱۹۷۵).

تعریف عزت نفس

از آنجا که عزت* نفس مفهوم روان*شناختی بسیار عام و در عین حال بسیار مبهمی است، والدین معمولاً تشویق به رشد ویژه آن را دشوار می*یابند، مگر اینکه عزت* نفس را به طور مشخص تعریف کنند.

شما می*توانید با این تعریف شروع کنید که عزت* نفس همان ارزیابی نفس است که بر طبق معیارهای فردی خاص صورت می*پذیرد. هر فرد، نقش آن معیارها را در تعیین ارزش انسانی خود بسیار تلقی می*کند.

عزت* نفس همیشه از ارزش ثابتی برخوردار نیست، بنابراین می*تواند بسته به شرایط جسمی (سلامت یا بیمار&#1740، تجربه*های زندگی (موفقیت یا شکست) و حالات روحی (شاد یا غمگین) بین مثبت و منفی نوسان داشته باشد. در طول زمان اکثر افراد پستی و بلندی*هایی را در عزت* نفس خود تجربه می*کنند و دوره*های متفاوتی را که در آن*ها احساس بسیار بد و یا خوبی نسبت به خود داشته*اند به یاد می*آورند. بنابراین اگر پسر یا دختری دوره کاهش را تجربه می*کند به این معنا نیست که دچار مشکلی خاص شده است. مشکل اصلی بازیافت ارزیابی مثبت به خویش است که از طریق تغییر رفتار (مثلاً نمرات بهتر در مدرسه) یا تغییر معیارهای فردی (مثلاً قضاوت*های کمتر سختگیرانه نسبت به خود) حاصل می*شود. بزرگ*ترین اشتباه این است که با رفتار خود موجب کاهش عزت* نفس یا وخیم*تر شدن شرایط شویم.

مسأله عزت* نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی*ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است. برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم*گیری و ابتکار، خلاقیت و نوآوری، سلامت فکر و بهداشت روانی رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت* نفس و خودارزشمندی فرد دارد. امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از اصلاحات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان نظیر کمرویی و گوشه*گیری، لجبازی، پرخاشگری، تنبلی و کندروی به*عنوان اولین یا مهم*ترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت* نفس، تقویت اعتماد به نفس و مهارت*های فردی و اجتماعی آنان می*پردازد.

بدون تردید نوجوانانی که دارای احساس خودارزشمندی و عزت* نفس قابل توجهی هستند، نسبت به همسالان خود در شرایط مشابه پیشرفت تحصیلی و کارآمدی بیشتری از خود نشان می*دهند و نیز از برجسته*ترین ویژگی*های صاحبان تفکر واگرا و افراد خلاق داشتن اعتماد به نفس و احساس خودارزشمندی بسیار بالاست.

پرورش احساس خودارزشمندی و عزت* نفس در کودکان و نوجوانان از مهم*ترین وظایف و رسالت*های اولیا و مربیان می*باشد، که در این ارتباط بیشترین نقش بر عهده الگوهای رفتاری است.

چرا عزت  نفس اهمیت دارد؟

اکثر صاحب*نظران برخورداری از عزت* نفس (ارزیابی مثبت از خود) را به عنوان عامل مرکزی و اساسی در سازگاری عاطفی-اجتماعی فرد می*دانند. ابتدا روان*شناسان و جامعه*شناسان از جمله ویلیام جیمز، هربرت مبد، و چارلز کولی بر اهمیت عزت* نفس مثبت تأکید داشتند و نتیجه گرفتند که عزت* نفس (ارزیابی مثبت از خود) با شادکامی و کارکرد مفید فرد رابطه*ای متقابل دارد. برای مثال: افسردگی را به یک سبک شناختی که مشتمل بر ارزیابی*های شدیداً منفی و انتقادی از فرد خود است، ارتباط داده*اند.

ارزیابی عزت* نفس

ارزیابی کودکان و نوجوانان با عزت* نفس پایین امر دشواری است. زیرا غالباً عزت* نفس پایین با دیگر مشکلات همراه است. کودکانی که کناره*گیر، بیش*فعال، پرخاشگر یا از نظر تحصیلی پایین هستند همگی ممکن است مشکلاتی در زمینه عزت* نفس داشته باشند. شناخت افکار و احساسات درونی یک کودک همیشه مشکل*آفرین است و به همین دلیل یک ارزیابی جامع توصیه می*شود. برای این منظور باید از منابع مختلف از جمله پرسشنامه خودسنجی کودک، مشاهده مصاحبه با والدین و معلم و آزمون*ها به جمع*آوری اطلاعات پرداخت. هیچ*یک از این منابع نمی*تواند کاملاً دقیق باشد اما با جمع*بندی آن*ها می*توان به نتایجی رسید. به زبان علمی*تر، آنچه که از اطلاعات حاصله انتظار داریم دو هدف عمده را تعقیب می*کند.

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پرسشنامه عزت نفس
 • پاورپوینت بزهکاری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.