تحقیق رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
فرضیه‌ پژوهش   ۵
پرسش‌های پژوهش   ۵
روش   ۵
ابزار   ۵
۱) پرسش‌نامه تاب‌آوری بزرگسالان۴۹ (RSA):   ۵
۲ )مقیاس جهت‌گیری مذهبی   ۶
یافته‌ها   ۷
نتیجه‌گیری   ۱۰
منابع   ۱۲

منابع

بهرامی احسان، هادی و آناهیتا تاشک، «ابعاد رابطه میان جهت‌گیری مذهبی و سلامت روانی و ارزیابی مقیاس جهت‌گیری مذهبی»، روان‌شناسی و علوم تربیتی، ش ۲، زمستان ۱۳۸۳، ص ۶۳-۴۱٫

جوکار، بهرام و همکاران، «پیش بینی تاب آوری بر اساس جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان»، مجموعه مقالات پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه شاهد، اردیبهشت ۱۳۸۹، ص ۶۸-۶۷٫

چاوشی، اکبر و همکاران، «بررسی رابطه نماز و جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان»، علوم رفتاری، ش ۲ ، تابستان ۱۳۸۷، ص ۱۵۶-۱۴۹٫

حسینی قمی، طاهره و همکاران، «اثربخشی آموزش تاب آوری بر سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان ۱۰ تا ۱۳ ساله مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران»، مطالعات بالینی، ش ۱، زمستان ۱۳۸۹، ص ۱۰۰-۷۷٫

رحیمی، چنگیز، «اعتقادات مذهبی ، سلامت روان و رفتارهای پر خطر در دانشجویان»، مجموعه مقالات پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه شاهد، اردیبهشت ۱۳۸۹، ص ۱۲۹-۱۲۸٫

شاکریان، حمیدرضا، دین شناسی، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۷٫

کشتی دار، محمد، «بررسی رابطه تحلیل رفتگی با منبع کنترل و مقایسه آن در بین مدیران دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های آموزش عالی کشور»، پژوهش در علوم رفتاری، ش ۱۰، پائیز ۱۳۸۱، ص ۴۲-۳۱٫

کیانی، احمد رضا، بررسی رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی با نوع مرزهای ارتباطی در خانواده‌های ساکن شهر نکا، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره خانواده، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۹٫

نصر، سید‌حسین، قلب اسلام، ترجمه محمدصادق خرازی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۵٫

نوابخش، مرداد و حمید پور یوسفی، «نقش دین و باورهای مذهبی بر سلامت روان»، پژوهش دینی، ش ۱۴، زمستان ۱۳۸۵، ص ۹۴-۷۱٫

وولف، دیویدام، روان‌شناسی دین، ترجمه محمد دهقانی، تهران، رشد،۱۳۸۰٫

Call, T. L., “The role of religious resources for older adults coping with illness”, Journal of Pastoral Care & Counseling, v 57(2), June 2003, p 21-24.

Crook, G., The negative relationship between religion and substance use/abuse, Guliford press, v 66, July 2003, p 122-129.

Dent, M., Real kids in an unreal world: building resilience and self-esteem in today’s children, Murwillumbah, Pennington Publications, N.S.W, 2009.

Fountoulakis, K. N. et al.,”life depression, religiosity cerebrovascular disease, cognitive impairment and attitudes towards death in the elderly: Interpreting the data”, Medical Hypotheses, v 70, 2008, p 493- 496.

Klarreich, S. H., “Resiliency the skills needed to move forwarding a changing environment”, In S. H. Klarreich (ed), Handbook of Organizational Health Psychology:Programs to Make the Workplace Healthier, madison, CT: psychosocial press, v 4, July 1998, p 124-130.

Lindenthal, j. et al., “Mental status and religious behavior”, Journal Scientific Study Religious, v 9, August 1970, p 90-143.

Neenan , M., “Developing resilience: a cognitive”, Behavioural Approach, v2, 2009, p 425-444.

Newman, R., “Resilience initiative .Professional psychology”, Research and practice, v 36(3), 2005, p 227-229.

Park, C. et al., “Intrinsic religiousness and religious coping as life stress moderators for catholics versus protestants”, Journal of Personality and Social Psychology, v 59(3), 1990, p562-574.

Schoon, I., “Risk and resilience adaptation in changing times”, Journal of Marriage and Family, v 68, October 2006, p 1383-1384.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری است که فرزندانشان در بهمن ۱۳۸۹ پرونده پزشکی در بیمارستان امام خمینی داشته‌اند. روش پژوهش به کار گرفته شده همبستگی بوده است. با روش نمونه‌گیری در دسترس، یگ گروه صد نفری از مادران انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری فرایبرگ (شامل ۴۳ گویه) و جهت‌گیری مذهبی بهرامی احسان (۶۴ گویه) بوده است. نتایج به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معناداری بین سن، سطح تحصیلات و تاب‌آوری و جهت‌گیری مذهبی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: تاب‌آوری، جهت‌گیری مذهبی، مادران.

 

مقدمه

نیاز انسان به دین قدمتی به عمر تاریخ دارد، زیرا بشر از همان آغاز زندگی خود به حامی و مقتدر و تکیه‌گاه قدرتمند احساس نیاز می‌کرده است. مذهب، سیستم سازمان یافته‌ای از باورها شامل مشارکت، سنت، ارزش‌های اخلاقی، رسومات، مشارکت در یک جامعه دینی برای اعتقاد راسخ‌تر به خدا یا یک قدرت برتر است (والش۱، ۲۰۰۹م). لینسکی۲ (۱۹۶۳م) مذهب را مجموعه عقایدی در باره طبیعت نیروهایی می‌داند که سرنوشت فرد را شکل می‌دهند و اعمالی که در نتیجه توسط یک گروه پذیرفته می‌شوند. پارگامنت۳ (۱۹۹۷م) مذهب را این گونه تعریف می‌کند: « جست‌وجو برای معنا و ارزشی که مقدس شمرده می‌شود ». در این تعریف، سه واژه کلیدی وجود دارد: ارزش، جست‌وجو و مقدس. در اینجا فرض بر این است که مردم درپی چیزی می‌روند که در زندگی‌شان ارزش و معنا داشته باشد. همچنین در این تعریف از مذهب، بر این تکیه شده است که انسان‌ها موجودهایی فعال و هدف‌مدار هستند (فولد۴، ۱۹۸۷م) و در جست‌وجوی ارزش و اهمیت می‌باشند. جست‌وجو، فرایند پویایی است که شامل کشف ارزش، محافظت از آن ارزش‌ در زمانی که به‌دست آمد و در نهایت، تبادل ارزش در زمان مورد نیاز است.۵

کلمه «دین» در زبان عربی، نزدیک‌ترین مفهوم را به واژه «RELIGION» در زبان انگلیسی دارد و از ریشه‌ای به معنای اطاعت، تسلیم و فروتنی در برابر خداوند گرفته شده، و «دین» در گسترده‌ترین مفهوم خود، معیار مقدسی است که به تمام زندگی انسان شکل می‌بخشد. به عبارت دیگر، دین چگونگی زندگی در تمام جوانب آن است که در آموزش‌های پروردگار ریشه دارد۶

آثار مبتنی بر رویکرد آماری به دین، امروزه حجم عظیمی یافته و به سرعت هم رو به افزایش است. کتاب‌هایی که این ادبیات را تا حدود ۱۹۷۰م بررسی کرده‌اند (آرگایل و بیت، هلاهی، ۱۹۷۵م؛ اسکوبی، ۱۹۷۵م و استرومن، ۱۹۷۰م ترجمه دهقانی، ۱۳۸۶) همه پر از ارجاع به پژوهش‌هایی است که در باره موضوع‌های بسیار متنوع صورت گرفته است.۷

آلن برگین ۱۹۸۳م در فراتحلیلی از ادبیات این موضوع، دریافت که ۴۷درصد بررسی‌های مورد مطالعه او رابطه‌ای مثبت را میان دین و بهداشت روانی نشان می‌‌دهد. ۲۳درصد بیانگر رابطه منفی است و ۳۰درصد اصلاً رابطه‌ای میان این دو نشان نمی‌دهد. علت برخی از این ناهمخوانی‌ها ممکن است نوع معیارهایی باشد که به کار می‌رود.

مقابله مذهبی،‌ بر نقش سازنده دین در درک و کنار آمدن با مشکلات شخصی و موقعیتی زندگی انسان‌ها تأکید دارد. به گفته پارگامنت (۱۹۹۰م)، هر یک از عناصر روند سازگاری، مستلزم سنجش دقیق است. رویداد یا موقعیت مشکل‌آفرین را که ممکن است هر چیزی باشد (از تهییجی ناچیز گرفته تا تغییری عمده در زندگی) باید بر اساس معنای مذهبی آن در نظر فرد فهمید. اینکه شخص چگونه موقعیتی را تجربه و ارزیابی کرده، سپس توانایی خود را برای رویارویی با آن می‌سنجد، طبیعتاً تأثیر مهمی در ایجاد نتیجه دارد۸

بیشتر پژوهش‌هایی که امروزه در باره همبسته‌های روانی – بهداشتی دین صورت می‌گیرند از مقیاس جهت‌گیری مذهبی آلپورت – راس استفاده کرده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که مقیاس جهت‌گیری دینی درونی با موارد زیر همبستگی مثبت داشته است: رضایت از زندگی (تسوینگهان۹، ۱۹۹۱م)، سازگاری روان‌شناختی (واتسون۱۰، موریس۱۱ و هود۱۲، ۱۹۹۴م). خویشتن داری و عملکرد بهتر شخصی (برگین۱۳، سترز۱۴ و ریچاردز۱۵، ۱۹۸۷م)، عزت نفس (نلسون۱۶، ۱۹۹۰م)، کنترل درونی (جکسونو کورزی۱۷، ۱۹۸۸م)، هدفمندی زندگی (بولت۱۸، ۱۹۷۵م) روحیه و سازگاری درکهنسالی (کوتنیگ۱۹، کوالوفرل۲۰، ۱۹۸۸م). همچنین مقیاس جهت‌گیری درونی با موارد زیر همبستگی منفی داشته است: اضطراب و به ویژه اضطراب مرگ (برگین، مسترزو ریچاردز۲۱، ۱۹۸۷م، پاول و تورسون۲۲، ۱۹۹۱م) روان رنجوری۲۳ (چاو۲۴ و دیگران، ۱۹۹۰ م)افسردگی (دور۲۵، ۱۹۸۷م؛۱۹۹۲م، گنیا۲۶ و نلسون۲۷، ۱۹۸۹م) تکانش وری۲۸ (رابینسون۲۹، ۱۹۹۰م) و خود شیفتگی۳۰ ناسازگاراند.۳۱

به نظر می‌رسد مذهب برای افراد نقش سپر دفاعی را بازی کرده، مجموعه وسیعی از آثار مثبت روان‌شناختی را در افراد ایجاد می‌کند.۳۲

تحقیقات در باره مذهب نشان می‌دهد که تداوم باورهای مذهبی بر رفتارهای افراد مذهبی تأثیر می‌گذارد. از ۱۹۸۰م به رابطه مذهب و خانواده با علاقه به موضوعاتی، مانند تأثیر مذهب و سلامت فردی توجه بیشتری شد. همان‌طور که توماس و هنری رابطه مذهب و خانواده را بررسی کرده و گفته‌اند که این دو نهاد یک‌پارچه هستند و باعث افزایش سلامت می‌شوند.۳۳

10,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق کمی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی
 • تحقیق رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی با پایداری هیجانی
 • مقاله ابعاد جهت‌گیری مذهبی و مرزهای ارتباطی خانواده یک همبستگی بنیادی
 • مقاله رابطه‌ جهت‌گیری مذهبی با اختلالات روانی و پیشرفت تحصیلی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.