تحقیق رابطه بین پیشرفت تحصیلی و طبقه اجتماعی دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه بین پیشرفت تحصیلی و طبقه اجتماعی دانش آموزان  پسر مقطع راهنمائی   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه بین پیشرفت تحصیلی و طبقه اجتماعی دانش آموزان  پسر مقطع راهنمائی   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش
بیان مسئله    ۱
فرضیه های پژوهش    ۳
هدف پژوهش    ۳
متغیرهای پژوهش    ۳
تعریف اصطلاحات    ۴
فصل دوم : ادبیات پژوهش
بخش اول : پیشرفت تحصیلی    ۵
تعریف پیشرفت تحصیلی    ۵
عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان    ۵
تنبیه بدنی و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی    ۸
نظر قرآن در مورد تنبیه    ۱۱
تکلیف شب و پیشرفت تحصیلی    ۱۲
اُفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان    ۱۳
افت تحصیلی چرا    ۱۴
خانواده عامل کلیدی در افت تحصیلی دانش آموز    ۱۵
پیشنهادهایی به والدین برای پیشرفت تحصیلی فرزندان    ۱۸
بخش دوم : طبقه اجتماعی    ۱۹
تعریف طبقه اجتماعی    ۱۹
طبقه اجتماعی از دیدگاه ماکس وبر    ۲۰
وبر قشربندی اجتماعی را مبتنی بر ۳ عامل می داند    ۲۱
تعریف طبقه اجتماعی از نظر وبر    ۲۱
جایگاه طبقه اجتماعی در جامعه شناسی کلاسیک    ۲۳
دشواریهای بررسی مفهوم طبقه    ۲۴
طبقه اجتماعی، چه چیزهایی نیست!    ۲۵
طبقه اجتماعی در آثار مارکس    ۲۷
مختصری از تاریخچه استفاده  مارکس از مفهوم طبقه    ۲۸
بخش سوم خانواده    ۳۰
بررسی شغل والدین و تاثیر آن در تحصیلات    ۳۸
تعداد افراد خانواده چه تأثیری در تحصیلات فرزندان دارد ؟    ۴۶
نارسائیها تغذیه با مواد پروتئین دار ؟    ۵۱
آهن و اثرات بر رشد هوشی    ۵۲
میزان تأثیر عوامل فرهنگی در تحصیلات فرزندان    ۵۳
بخش چهارم : پیشینه تحقیق    ۶۳
الف ) پژوهشهایی داخلی    ۶۳
ب ) تحقیقات خارجی    ۷۴
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه    ۷۶
نمونه و روش نمونه گیری    ۷۶
ابزار گرد آوری اطلاعات    ۷۸
شیوه تحلیل آماری    ۷۹
فصل چهارم : تجزه و تحلیل داده ها
مقدمه    ۸۰
تحلیل توصیفی داده های مورد مطالعه    ۸۰
تحلیل داده های جمعیت شناختی پرسشنامه    ۸۱
یافته های استنباطی پژوهش    ۸۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه    ۹۵
بحث و تفسیر یافته های پژوهش    ۹۵
نتایج کلی    ۹۸
پیشنهادات    ۹۹
محدودیت ها    ۱۰۰
منابع :
کتابها    ۱۰۱
پایان نامه ها    ۱۰۳
مقالات و مجلات    ۱۰۴

فهرست  منابع و مآخذ .

کتابها :

۱- احمدی , سید احمد ـ روان شناسی نوجوانان و جوانان , اصفهان : مشعل, ترمه ۱۳۷۱ .

۲- امینی , ابراهیم , آئین تربیت , تهران : انتشارات اسلامی ۱۳۵۹ .

۳- قلی زاده , آذر , جامعه شناسی آموزش و پرورش ( جزوه ) اصفهان : ۱۳۷۱ .

۴- بست , جان , روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری , ترجمه : حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی , تهران : رشد , ۱۳۷۱٫

۵- دابلیو , ماسگریو , ترجمه : ناهید فخرایی , جامعه شناسی و تعلیم و تربیت ۱۳۵۷ .

۶- راجر , هارلی ـ ترجمه : نصرت الله پور افکاری , فقر و کم هوشی , تبریز : ذوقی , ۱۳۶۵٫

۷- شریعتمداری , علی ماروان شناسی تربیتی , تهران : امیر کبیر , ۱۳۷۲ . چاپ هفتم .

۸- عسگریان , مصطفی , جامعه شناسی آموزش و پرورش

۹- عظییم , سیروس ـ روان شناسی کودک , تهران : بدر ۱۳۶۳ .

۱۰- فرجادی , غلامعلی , توسعه اقتصادی در جهان سوم : تهران : سازمان برنامه و بودجه ۱۳۶۴ .

۱۱- فرجاد ـ محمد حسین ـ جامعه شناسی آموزش و پرورش , تهران : سازمان برنامه و بودجه ۱۳۶۴ .

۱۲- قائمی , علی ـ دشواریهای رفتاری کودکان , تهران : انجمن اولیاء و مربیان ۱۳۶۴٫

۱۳- قلی زاده , آذر ـ جامعه شناسی آموزشی و پرورش ( جزوه ) اصفهان : ۱۳۷۱ .

۱۴- کرمی نوری , رضا و علیرضا مرادی , روان شناسی تربیتی , قم : ۱۳۶۷ ( کتاب درسی تربیت معلم )

۱۵- کیاوند , عزیز ( مترجم ) اشتغال و فقر در جهانی پر آشوب , تهران : سازمان برنامه و بودجه ۱۳۶۵ .

۱۶- کیاوند , عزیز ( مترجم ) نشست کارشناسان ارشد دفتر بین المللی کار و اشتغال , تهران : سازمان برنامه و بودجه ۱۳۶۵ .

۱۷- نادری : عزت الله و مریم سیف نراقی , روشهای تحقیق در علوم انسانی تهران , بدر ۱۳۷۱ .


پایان نامه ها :

۱- اسماعیلی , طاهره ـ بررسی تأثیر تعداد و فرزندان بر افت تحصیلی در دورة راهنمایی شهرستان نجف آباد  ۱۳۷۳ .

۲- ایران نژاد , زهرا ـ بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی ـ فرهنگی والدین بر افت تحصیلی فرزندان شهرکرد ۱۳۷۲ .

۳- باباخانی , پروین ـ بررسی رابطه سواد والدین , تعداد اولاد و تربیت اولاد در پیشرفت تحصیلی فرزندان , شهرکرد ۱۳۷۲ .

۴- سجاد پور , الله داد ـ بررسی تأثیر اقتصاد خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس دوم پسرانه ابتدایی , سامان ۱۳۷۲ .

۵- سلامه زاده , محمد , بررسی رابطه وضعیت اقتصادی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان حبیب آباد برخوار , اصفهان ۱۳۷۲ .

۶- نصیری فر , رضا ـ بررسی  رابطه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با وضعیت اقتصادی والدین , اصفهان ۱۳۷۲ .


مقالات و مجلات :

۱- پژوهشهایی در دربارة نسل جوان , انتشارات انجمن اولیاء و مربیان شماره ۵ .

۲- رشد معلم : انتشارات دفتر کمک آموزشی , شماره ۳ , ۱۳۷۲ .

۳- پیوند , نشریة ماهانه انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران , شماره های : ۱۶۷ ـ ۱۶۶ ـ ۱۶۵ ـ ۱۶۰ ـ ۹۱ ـ ۸۳ ـ ۸۲ ـ ۸۱ ـ ۷۸ ـ ۶۷ ـ ۶۶ ـ ۵۳ ـ ۴۷ ـ ۴۶ ـ ۴۵ .

۴- تربیت , ماهنامة پرورشی وزرات آموزش و پرورش شمارة ۱۰ .

۵- مقالة پژوهش تحصیلی در زمینه افت تحصیلی , چهارمین دوره مقاله نویسی , کرمان ۱۳۶۷ .

بیان مسئله :

مطالعه تفاوت هوش و پیشرفت تحصیلی در پسران و پسران، اثر سواد پدر و اعضای خانواده بر هوش، نقش تجارب دوران کودکی و قبل از دبستان(کودکستان) برهوش و پیشرفت تحصیلی از جمله مطالعاتی است که در فرهنگ ما صورت گرفته است و کم و بیش مورد توجه علاقه مندان و عالمان تعلیم و تربیت نیز قرار گرفته است. برپایه این مطالعات و سایر بررسیهای انجام شده می توان به این نتیجه رسید که هوش و یا پیشرفت تحصیلی به طور عمده تابعی است از تجارب محیطی کودک یا برخورد و تجربه آموز او با محرکهای محیط اجتماعی و فرهنگی.

مطالعات و بررسیهای که تا کنون در زمینه عوامل پیشرفت یا افت تحصیلی دانش آموزان انجام شده نشان می دهد که این مسئله با زمینه خانوادگی در ارتباط می باشد.

خانواده یکی از عوامل موثر در رفتار فرد است. محیط خانواده اولین و بادوامترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تاثیر می گذارد. نفوذ والدین در بچه ها تنها محدود به جنبه های ارثی نیست در آشنایی کودک با زندگی جمعی و فرهنگ جامعه نیز خانواده نقش موثری را ایفا می کند. موقعیت اجتماعی خانواده، وضع اقتصادی آن، افکار و عقاید آداب و رسوم، ایده آلها و آرزوهای والدین و سطح تربیت آنها در طرز رفتار کودکان اثر فراوان دارد.

عوامل و متغیرهای گوناگون موجب شکست یا پیشرفت تحصیلی فرزندان می شود که بیشتر آنها برای همگان روشن است. بطور مثال بهره هوشی دانش آموزان، کیفیت تدریس معلم فضای آموزشی، شرایط اقتصادی و منطقه … همه عوامل اثر گذار بر وضعیت تحصیلی داشن آموزان می باشند .

ما در این تحقیق بیشتر به تحلیل وضع طبقه اجتماعی دانش آموزان پسر ( مقطع راهنمائی ) و نیز وضعیت و پیشرفت تحصیلی و آموزشی آنها می پردازیم . یکی از اقدامات مشخص ، منسجم و پیگیری در چارچوب برنامه ریزی نظام آموزش و پرورش اهمیت دارد . بررسی مستمر و ویژگیهای زیستی ، تحصیلی ، اجتماعی و خانوادگی کودکان سنین مختلف است که از جهات مختلف حائز اهمیت است .

چگونگی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با عوامل مختلفی چون محیط جغرافیایی ، وضعیت اقتصادی، مسائل فرهنگی ، میزان سواد اولیاء و … ارتباط دارد . لذا در این تحقیق فقط ارتباط دو متغیر وضعیت طبقه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در مورد جغرافیای ناحیه ۳  آموزش و پرورش شهر اصفهان در مقطع راهنمائی پسرانه مورد بررسی قرار می گیرد .

ارتباط بین متغیرهای پیشرفت تحصیلی و وضعیت طبقه اجتماعی خانواده در محدوده جغرافیایی ناحیه ۳ اصفهان و مقطع راهنمائی پسرانه مورد بررسی قرار می گیرد .

از میان عوامل متعددی که بر پیشرفت با افت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد و صرفاً عامل وضعیت اقتصادی مطرح است و نه عوامل دیگر و نتایج اسباط شده از این تحقیق برای جامعه فعل قابل استفاده است و برای جوامع دیگر باید با احتیاط به کاربرده شود .

فرضیه های پژوهش :

۱)                    بین درآمد خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان رابطه وجود دارد .

۲)                  بین میزان سواد تحصیلات والدین و پیشرفت فرزندان رابطه وجود دارد .

۳)                 بین تعداد افراد خانواده و پبشرفت تحصیلی فرزندان رابطه وجود دارد .

هدف پژوهش :

ارتباط بین پیشرفت تحصیلی با طبقه اجتماعی دانش آموز ( خانواده )

متغیرهای پژوهش :

متغیر مستقل : طبقه احتماعی و وضعیت اقتصادی

متغیر وابسته : پیشرفت تحصیلی

تعریف اصطلاحات :

پیشرفت تحصیلی :

در پایان هر یک از برنامه های آموزشی ، معلمان علاقمندند تا بازده فعالیتهای دانش آموزان یا به عبارت دیگر تغییرات حاصل در رفتار دانش آموزان را مورد بررسی و بازرسی قرار دهند که با انجام امتحانات و میزان نمرات دانش آموزان ، نحوه تحصیلی آنان و میزان رسیدن به هدفهای درس مشخص خواهد شد . ( دستورالعمل ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش )

طبقه اجتماعی :

گروههای از مردم هستند که دارای  شرایط و خصوصیات مادی و معنوی همسان و یا مشابه هم می باشند مانند : ارزشهای فرهنگی قرین هم و امرار معاش متجانس ( مصطفی عسگریان ، جامعه شناس آموزش و پرورش ص ۲۵)

بخش اول : پیشرفت تحصیلی

تعریف پیشرفت تحصیلی :

پیشرفت تحصیلی یعنی این که از سطح مورد انتظار آموزشی برآورده شود و سازمان آموزش و پرورش به اهداف از پیش تعیین شده نزدیک تر شود. پیشرفت تحصیلی یعنی ، افزایش میزان یادگیری ، افزایش سطح نمرات و قبولی دانش آموزان در دروس و پایه تحصیلی.

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان :

بدون شک در دنیای پیشرفته ی امروزی یکی از علائم موفقیت فرد، موفقیت تحصیلی می باشد که بدون آن توسعه و ترقی هیچ کشوری امکان پذیر نخواهد بود. ترقی هر کشوری رابطه ی مستقیم با پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی آن کشور دارد. پیشرفت علمی نیز حاصل نمی شود مگر این که افراد متفکر و خلاق تربیت شده باشند. پیشرفت تحصیلی ضمن این که در توسعه و آبادانی کشور مؤثر است در سطوح عالی منجر به یافتن شغل و موقعیت مناسب و در نتیجه در آمد کافی می شود. دانش آموزان و دانشجویانی که از موفقیت های تحصیلی برخوردارند خانواده و جامعه با دیده ی احترام به آنان می نگرد و در جامعه با روحیه و نشاط بیشتری حضور خواهند یافت و در کنار این ها از هزینه های گزافی که از افت تحصیلی تحمیل آموزش و پرورش می شود کاسته خواهد شد.

عوامل مؤثر را در سه سطح فردی ، خانوادگی ، آموزشی می توان بررسی کرد.

 الف: عوامل فردی :

۱-  هوشی و توانایی ذهنی : روان شناسان « هوش را توانایی اتخاذ رفتارهای سازگارانه یا خلاق تعریف می کنند.»هوش معمولاً زیر بنای توانایی یا ظرفیت یادگیری به حساب می آید.

۲-  انگیزه : انگیزه یعنی ، سبب علت و آن چه کسی را به کار وادار می کند. انگیزه یک عامل درونی است و به طور کلی موجود زنده را به حرکت در می آورد.

ب ) عوامل خانوادگی یکی از مهمترین نهادهای مؤثر در تربیت و رفتار آدمی را سازمان خانواده می دانند. زیرا خانواده اولین و با دوام ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان و زمینه ساز رشد جسمانی ، اخلاقی عاطفی و عقلانی آنان است. والدین در شکل گیری نگرش فرزندانشان نسبت به تحصیل نقش دارند. نگرش مثبت به مدرسه و معلمان و تحصیل از متغیرهای اثر گذار سطح تحصیلات و میزان در آمد خانواده می باشد. مهمترین نقش والدین در زمینه ی پیشرفت تحصیلی ایجاد محیط آرام و مساعد برای مطالعه و انجام تکالیف است.

عوامل آموزشی :

۱-  امکانات و فضای مناسب آموزشی

 ۲-  برنامه ریزی آموزشی

۳-  شیوه های تدریس دبیران

امکانات و فضای مناسب آموزشی : استاندارد بودن اندازه ی کلاس ها و تراکم دانش آموزان ؛ بطور کلی مطالعات نشان می دهند که در کلاس های کم تراکم موفقیت دانش بیشتر نیست ، مگر آن که تراکم کلاس کمتر از ۱۵ نفر باشد که در این صورت امکان آموزش انفرادی فراهم می شود. نور کافی ، سرما و گرمای لازم به موقع لزوم امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی دسترسی به سایت های اینترنتی و غیره را می توان جزو امکانات و فضای مناسب آموزشی تلقی نمود که در یادگیری دانش آموزان تأثیر دارند.

۲-  برنامه ریزی های آموزشی : برنامه های آموزشی مدارس باید مناسب باشد.  برنامه ی درسی هفتگی، برنامه ساعات معلمان و برنامه ی امتحانات باید بتواند مطلوب دانش آموزان و اولیاء و مربیان قرار بگیرد و از معلمان و دبیران در جای خود استفاده شود. در برخی مدارس به دلیل کمبود متخصص از غیر متخصص تدریس رشته های غیر مرتبط استفاده می شود. و یا برای رفع گیرِ برنامه و یا تکمیل ساعات یک دبیر از دروس غیر تخصصی استفاده می شود. این امر مسلماً مانع رشد و پویایی دانش آموزان می گردد. دو مقوله باید مورد توجه قرار گیرد. یکی تکنولوژی برنامه ریزی درسی و دیگری عوامل تعیین کننده برنامه درسی  برنامه های درسی باید با دقت جرح و تعدیل شوند.

۳ –  شیوه های تدریس معلمان : در بسیاری از مدارس هنوز معلمان از روش های سنتی مبتنی بر سخنرانی استفاده می کنند و دانش آموزان این گونه مدارس محکوم به نشستن و شنیدن هستند. بدون این که در فرایند یادگیری نقش داشته باشند و معلم متکلم وحده و فعال ترین عنصر یادگیری است و طبیعی است در چنین موردی حجم یادگیری بسیار اندک خواهد بود. پژوهش های زیادی در ارتباط با روش های تدریس و آنچه معلمان باید برای به دست آوردن پیشرفت بیشتر در امر فرایند یادگیری و یاددهی انجام دهند صورت گرفته است.

تجربه معلمان : معلمان با سابقه گرایش بیشتری به سمت پرورش مهارت های آموزش و کلاس داری از خود نشان می دهند. آنها میزان وقتی را که برای امور اداری کلاس صرف می شود کاهش می دهند.

آ ماده کردن درس و نمره دادن : معلمینی که برای آماده ساختن درس و همچنین نمره دادن تکالیف درسی و کار کلاس دانش آموزان وقت گذاری می کنند نسبت به معلمین که این کار را انجام نمی دهند، دانش آموزان آنها نتایج بهتری کسب می نمایند.

مهارت ها : معلمینی که در نظر دانش آموزان سخت گیرتر و متوقع تر هستند ، معلمینی که توانایی برقراری سریع نظم را در کلاس دارا هستند، معلمینی که به روش نظام مند از کار خود ارزیابی می کنند و بر آنچه که یک دانش آموز یاد گرفته یا یاد نگرفته در برابر همه آنچه باید یاد می گرفت به درستی واقفند و به دانش آموزانی که مطالب را در بار نخست یاد نگرفته اند، فرصت فراگیری مجدد را می دهند و معلمینی که به دانش آموزان کمک می کنند تا میزان اهمیت مطالب را پی ببرند و بتوانند بین مطالب اصلی و فرعی تمیز دهند در معلمی موفق تر از معلمین دیگرند و دانش آموزان آنها از پیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردارند .

تنبیه بدنی و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی :

انسان در ادوار گوناگون زندگی ، چه در دورة خردسالی و نوجوانی و چه بزرگسالی و پیری ( اعم از زن و مرد ) در معرض ارتکاب فساد و شر و بدی قرار داشته و همواره خطر رفتارهای ناستودة اخلاقی وی را تهدید می کند.

موجودی چون انسان ـ که از لحاظ شرافت و کرامت در تارک همه مخلوقات و پدیده های متنوع هستی قرار دارد و موقع و مقامی در خور را احراز کرده ، کمال نسبی برخوردار است ، لذا هرگز نمیتواند خویشتن را از صفات و افعال ناستوده ، تبرئه نموده و به اصطلاح تزکیه نفس نماید.

پس بشر از لحاظ پاکی و ناپاکی و ارتکاب خیر و شر ، در درجات نسبی و مراحل متفاوت کمال و نقص قرار دارد. در موضوعات مربوط به تربیت کودکان تنبیه بدنی از مباحثی است که موجب اختلاف نظر بین طرفداران و مخالفان تنبیه بدنی در امر تربیت گردیده است. عده ای از علمای تعلیم و تربیت با تکیه بر علوم روان شناسی تنبیه را روشهای خشن و نامطلوب توصیف کرده و با توجه به مشکلات و زیانهای ناشی از این روش توصیه نموده اند تا هرگز به عنوان یک شیوة آموزشی مورد استفاده قرار نگیرد زیرا :

۱- موقتی بودن اثر تنبیه در کاهش رفتار نامطلوب

۲- ایجاد انزجار و نفرت در تنبیه شونده نسبت به تنبیه کننده

۳- ایجاد روحیه پرخاشگری در تنبیه شونده

۴- کودکان را ترسو به بار می آورد و به وسیله تنبیه شخصیت کودک در هم شکسته می شود .

در برابر این گروه دسته دیگری قرار دارند که تنبیه را امری واجب برای رشد و یادگیری کودک دانسته و آنرا لازم و ضروری می دانند واقعیت این است که هر کدام از نظرات ارائه شده از سوی موافقین و مخالفین چهره ای از حقیقت را داراست و نفی و اثبات مطلق هر یک به تنهایی می تواند به انکار بدیعیات امور ملموس بیانجامد .

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مقاله تاثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری )
 • تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر
 • تحقیق تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.