تحقیق رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان ایزوگام بام گستر دلیجان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان ایزوگام بام گستر دلیجان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسئله ۵
اهداف تحقیق ۶
هدف کلی ۷
اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
فرضیه اصلی ۹
متغیرهای پژوش ۹
تعاریف عملیات متغیرها ۱۱

فصل دوم: پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۳
تعاریف افسردگی ۱۳
تاریخچه¬ی افسردگی ۱۴
طبقه بندی افسردگی ۱۵
ضوابط تشخیص افسردگی بر اساس DSM IIIR 20
ضوابط افسردگی تشخیص گسترده مهاد ۲۲
ضوابط تشخیصی مالیخولیایی ۲۴
ضوابط تشخیصی خلق چرخه¬ای ۲۵
اختلالات خلقی ۲۶
کدهای دوره¬های افسردگی اساسی ۲۸
اختلال افسردگی عودکننده ۲۸
اختلال افسردگی خویی ۲۹
مدل بیولوژیکی افسردگی ۳۲
دیدگاههای نظری درباره افسردگی ۳۴
دیدگاههای رفتاری نگری ۳۷
الگوی استیصال اکتسابی ۳۹
الگوی اسنادی ۴۰
دیدگاه شناختی ۴۱
دیدگاه رفتار شناسی طبیعی ۴۶
دیدگاه یادگیری ۵۳
دیدگاه انسان گرایی، هستی گرایی ۵۵
افسردگی از دیدگاه علماء اسلامی ۵۵
نشانه شناسی حالات افسردگی ۵۶
افسردگی در زنان ۵۸
نقش هورمون ها در افسردگی ۵۹
سندرم پیش از قاعدگی ۶۱
افسردگی های فصلی ۶۱
افسردگی های دوران یائسگی ۶۲
علایم تشخیص افسردگی در زنان ۶۲
علایم عمده افسردگی ۶۳
روشهای درمان افسردگی ۶۴
داروهای افسردگی ۶۵
انواع داروهای SSRI 66
پیشگیری از افسردگی ۶۶
چه کارهایی باید کرد؟ ۶۸
رابطه میان افسردگی و اعتیاد ۶۸
دشمن به دنبال ایجاد افسردگی در میان جوانان است ۷۱
خانواده ها درگیر سردرگمی جوانان برای انتخاب مسیر صحیح زندگی هستند ۷۲
شادبودن جوانان باید نهادینه شود ۷۳
نگرانی از افسردگی جوانان ۷۶
تاریخچه بهره¬وری و تعاریف آن ۷۸
عوامل متشکل بهره¬وری ۸۲
فرمول بهره¬وری ۸۳
مدیریت بهره¬وری ۸۴
عوامل مؤثر بر ارتقای بهره¬وری ۸۸
راههای توسعه و افزایش بهره¬وری ۹۳
آموزش و بهره¬وری ۹۵
تأثیر مشارکت کارکنان در بهره¬وری ۹۹۷
ارزیابی عملکرد بهره¬وری ۹۸
آگاه کردن از نتایج عملکرد شغلی ۹۹
مراحل موفقیت ۱۰۱
بهره¬وری ۱۰۱
برای بهبود بهره¬وری موانعی ۱۰۷
فواید عمومی بهره¬وری ۱۰۸
منافع و فواید بهره¬وری برای سیستم های دولتی و شرکتها ۱۰۹
عوامل مؤثر بر افزایش سطح بهره¬وری ۱۱۰

فصل سوم:روش پژوهش
روش پژوهش ۱۱۳
جامعه آماری ۱۱۳
نمونه آماری ۱۱۳
روش نمونه گیری ۱۱۴
ابزار پژوهشی ۱۱۴
ویژگیهای پرسش نامه بهره¬وری شغلی ۱۱۴
پرسش نامه افسردگی بک ۱۱۵
معیارهای مورداستفاده در آزمون بک ۱۱۷
مزایای EBI 117
روایی آزمون افسردگی بک ۱۱۸
اعتبار تست بک EBI 118
روش محاسبات آماری ۱۱۹
پرسشنامه افسردگی بک ۱۱۹
پرسشنامه بهره وری شغلی ۱۲۹
فصل چهارم:تحلیل داده های آماری
تحلیل آزمونها ۱۳۵

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
مقدمه ۱۴۱
بحث و نتیجه گیری ۱۴۲
پیشنهادات ۱۴۳
محدودیت ها ۱۴۴
منابع ۱۴۵

منابع

۱٫ افسردگی آفتی که سلامت جامعه را تهدید می¬کند، نشریه کار و کارگر، نمایه، ۱۳۷۹٫
۲٫ افسردگی بیماری شایع اما قابل پیشگیری، نشریه قدس، نمایه، ۱۳۸۱٫
۳٫ اخوت ولی¬الله میرجلیلی، احمد. «افسردگی» انتشارات رز، ۱۳۶۲٫
۴٫ افسردگی تا تل ساعتهای کاری، نشریه روز زن، نمایه، ۱۳۸۰٫
۵٫ الطبرسی، شیخ ابوعلی¬الفضل¬بن¬الحسن «تفسیر مجمع¬البیان»، تهران، مؤسسه انتشارات فراهانی، ۱۳۵۸٫
۶٫ بیابانگرد، اسماعیل «روشهای پیشگیری از افت تحصیلی» تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، ۱۳۷۸٫
۷٫ پورافکاری، نصرالله «افسردگی»، واکنش یا بیماری، انتشارات ذوقی، ۱۳۶۱٫
۸٫ خورشیدی عباس – غندالی، شهاب¬الدین، «مقدمات مدیریت آموزشی»، تهران، ۱۳۸۰٫
۹٫ دادستان، پریرخ «روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی»، انتشارات دریا، ۱۳۷۰٫
۱۰٫ دادستان، پریرخ «روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی»، انتشارات سمت، ۱۳۷۶٫
۱۱٫ درویش نرجس¬خاتون (۱۳۸۱) «بررسی رابطه افسردگی با افت تحصیلی»، پایان¬نامه کارشناسی، دانشگاه امام حسین (ع)
۱۲٫ دلاور، علی «روشهای اماری در روانشناسی و علوم تربیتی»، انتشارات دانشگاه و کارگر، نمایه، ۱۳۷۹٫
۱۳٫ دلخوش، فتیده، نرگس «افسردگی از دیدگاه اجتماعی»، نشریه کار و کارگر، نمایه، ۱۳۷۹٫
۱۴٫ ساراسون، ایروین¬چی – ساراسون، باربارآر «روانشناسی مرضی»، بخاریان، بهمن – اصغری مقدم، محمدعلی – دهقانی، محسن – چاپ صدای مردم، ۱۳۷۱٫
۱۵٫ سیاسی – علی¬اکبر «نظریه¬های شخصیت با مکاتب روانشناسی»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷٫
۱۶٫ صالحی، محمد «یافته¬های پژوهشی یا طرح پژوهشی»، ۱۳۸۰٫
۱۷٫ صالحی¬خواه، علی «افسردگی از دیدگاه اسلام و علم روز»، انتشارات بوستان تهران، ۱۳۷۴٫
۱۸٫ طوسی، خواجه نصرالدین «اخلاق ناصری» به تصحیح مینویی، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۰٫
۱۹٫ فتحی آشتیانی، علی (۱۳۷۴) «بررسی تحولی تصور از خود، حرمت نفس، اضطراب و افسردگی در نوجوانان تیزهوش و عادی»، پایان¬نامه دکتری روانشناسی تربیت مدرس.
۲۰٫ قائم¬مقامی، وجیهه¬السادات (۱۳۸۳)، «طراحی برنامه آموزشی جهت پیشگیری از ابتلا به افسردگی در معلمین شهرستان یزد»، پایان¬نامه کارشناسی ارشد تربیت مدرس.
۲۱٫ میچل، رأس «افسردگی» مترجم غلامرضا خواجه¬پور، نشر مینا، ۱۳۷۵٫
۲۲٫ کاپلان، هارولد – سادوک، بنیامین – برگ، جک «خلاصه روانپزشکی» پورافکاری، نصرالله، ناشر شهر آب، امید انقلاب، ۱۳۷۱٫
۲۳٫ کوشان، محسن (۱۳۶۹) «بررسی عوامل روانی – اجتماعی مؤثر در بروز افسردگی دانش¬آموزان ۱۲-۱۶ ساله شهر تهران، پایان¬نامه کارشناسی ارشد تربیت مدرس.
۲۴٫ حقیقی، محمدعلی و دیگران، ۱۳۸۰، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات ترمه.
۲۵٫ خاکی، غلامرضا، ۱۳۷۶، آشنایی با مدیریت بهره¬وری، انتشارات کانون فرهنگی، انتشارات سایه¬نما.
۲۶٫ ساعتچی، محمود، ۱۳۷۶، روانشناسی کاربردی برای مدیران در خانه، مدرسه، سازمان، مؤسسه، نشر ویرایش.
۲۷٫ سوزوکی، هاجیم، ۱۳۷۳، مقدمه¬¬ای بر رویکرد جامع بهره¬وری – بهپوشی، ترجمه دکتر مجد اقدسی، ناشر سازمان بهره¬وری ملی.
۲۸٫ گلابیان، نسرین، ۸۰-۷۹، همبستگی فرهنگ سازمانی و بهره¬وری نیروی انسانی، پایان¬نامه منتشر شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، مقطع کارشناسی ارشد.
۲۹٫ مرکز بهره¬وری ژاپن، دروس استراتژیک برای شرکت، ترجمه فرهاد شفتی، ۱۳۷۶، نشر بصیر، تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی موجود نیست.
۳۰٫ یوسفی، سمیه، ۸۴-۱۳۸۳، بررسی رابطه بین میزان سازگاری و میزان بهره-وری کارکنان شرکت زامیاد، پایان¬نامه منتشر شده دانشگاه آزاد اسلامی، مقطع کارشناسی.
۳۱٫ یوسفی مشهور، ۹۰-۷۹، اندازه¬گیری و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره-وری، پایان¬نامه منتشر شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مقطع کارشناسی ارشد.
۳۲٫ محمود حدادی، شاغل در دفتر توسعه فن¬آوری اطلاعات آموزشی.
۳۳٫ سلطانی، ایرج، ۱۳۴۱ / کتاب بهره¬وری منابع انسانی / اصفهان، انتشارات ارکان، ۱۳۸۴٫
۳۴٫ کینان، کیت / کتاب چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم؟ / ترجمه قاسم کریمی، تهران، انتشارات قدیانی، ۱۳۷۷٫

 

مقدمه

در سالهای اخیر توجه به بهداشت روان در جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه به دلیل نیاز روزافزون ساکنین آنها به خدمات بهداشتی ابعاد تازه تری یافته است. با این وجود نیازمند مبرم به برنامه ریزی صحیح و جامع در تأمین بهداشت روانی کارمندان کاملاً محسوس است ، چرا که آنان نقش مهم و تعیین کننده­ای در ساختن جامعه به عهده دارند و اگر به مشکلات روانی آن توجه نشود این احساسات نمی تواند به جامعه کمکی برساند.

افسردگی یکی از رایج ترین انواع ناراحتی های روانی است که باعث مراجعه به روانپزشکان، روانشناسان و دیگر متخصصان بهداشت روانی می گردد از این لحاظ افسردگی با سرماخوردگی در میان ناراحتی های جسمانی قابل مقایسه است. (زلیگمان ۱۹۷۵) در هر لحظه از زمان ۱۵ تا ۲۰ درصد افراد بزرگسال جامعه ممکن است عوارض و نشانه های مختلف افسردگی شدید را از خود نشان دهند. حداقل ۱۲ درصد از جمعیت کشورهای توسعه یافته در طی عمر خود برای معالجه علائم افسردگی شدید به متخصصان روانی مراجعه می کنند.

حدس زده می شود که ۷۵ درصد افرادی که در مؤسسات درمان روانی بستری می شوند دچار افسردگی هستند به دلایلی که هنوز کاملاً روشن نشده درصد بیشتری از بانوان دچار افسردگی می شوند. نسبت زنان به مردان افسرده در ممالک پیشرفته صنعتی تقریباً دو بر یک است . (براون وهرس، ۱۹۸۷)

مطالعاتی که در سالهای اخیر از طرف متخصصان سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه آسیا و آمریکا انجام گرفته از افزایش دامنه شیوع افسردگی در میان علل در حال رشد حکایت می کند (سازمان جهانی بهداشت، ۱۹۷۳).

هدف آموزش در ادارات و مؤسسات مالی پرورندان شخصیتهای سالم و متعالی است که با دانش خویش بتوانند برای جامعه مفید باشند چون کارمندان با مسائل و مشکلات زیادی روبرو هستند. توجه به بهداشت روانی آنها از مهمترین مسائل و در رأس مسائل آموزشی است، با این وجود بدون پژوهش و انجام نظرسنجی های لازم نمی توان به صراحت اعلام نمود که رسیدگی به مسائل روانی در مراکز از چه اولویتی برخوردار است. (صالحی، طرح پژوهش، ۱۳۸۰).

بنابراین توجه بیشتر به سلامت روانی کارمندان لازم و ضروری است. بیماری افسردگی جسم، روان، افکار انسان را گرفتار می سازد. خوردن و خوابیدن وی را مختل می کند و به طرز تفکر رفتار بیمار با دیگران اثر می گذارد. بیماری افسردگی را نباید به حالت زودگذر افسردگی در موقعیت های خاص برای مدتی کوتاه پیش می آید، اشتباه گرفت. افراد مبتلا به این بیماری به تنهایی قادر نیستند از عهده زندگی خود برآیند و برای بازیافتن سلامتی به فرد کمک کنند. (جلالی، منیژه، ۱۳۸۰).

مشکل روحی افسردگی با ضریب بالایی در میان کلیه اقشار به ویژه نسل جوان و مخصوصاً زنان میدان تاخت و تاز فزاینده­ای به خود گرفته و هر روز جمعی را به سوی خود جذب می کند تا آن جا که پی آمدهای این بیماری روحی زنگ خطری برای آنان که دلسوز نسل جوان هستند نواخته است و باید همه و همه را برای شناخت پیشگیری و مقابله با این مشکل بسیج کرد. متأسفانه از جمله تأثیرات این مشکلات بر روی کارمندان مسأله است بر روی بهره­وری شغلی که با توجه به اهمیت بسزایی که در رفع نیازهای زندگی دارد این مشکل باید مورد توجه علما و متخصصین و روانشناسی و جامعه شناسی قرار گیرد.

شیوع روزافزون این اختلال افسردگی به قدری است که عده­ای از محققین و صاحبنظران را بر آن داشته است تا از آن بعنوان (سرماخوردگی روانی) یاد کنند. همان گونه که کسی در طول حیات خود در مقابل سرماخوردگی قبلاً شود هیچ کس نیز در مقابل افسردگی مصونیت نداشته و امکان ابتلا به افسردگی در مقایسه با سایر اختلالات روانی بیشتر است. (اویسون، ۱۹۸۲، هیدرینگتون، ۱۹۸۶).

با توجه به عوامل یادشده و تعاریف افسردگی آن چه که در این پژوهش مورد نظر محقق است تأثیر این اختلال در بوجود آوردن افت بهره­وری شغلی می باشد، چرا که این مسئله از نگرانیهای شایع خانواده هاست و هم مسئله تعداد زیادی از شاغلین با این مسئله مواجه هستند و اثرات سوئی که بر سلامت روان آنها وارد و آن را مخدوش می سازد.

در حال حاضر، روند رو به توسعه تکنولوژی در بخشهای مختلف صنعت و معدن، خدمات کشاورزی و همچنین ارتباط نزدیک بین انسان و ماشین آلات، انسان به ویژه کارگران را با عوامل فیزیکی، بیولوژیکی متعددی مواجه ساخته که اثرات نامطلوب و بیماری زای بسیاری از این عوامل به خوبی شناخته شده و به اثبات رسیده است. این امر متخصصان علوم بهداشتی را بر آن داشته تا پیشگیری از اثرات ناخواسته و مضر عوامل زیان آور بپردازند، چرا که در غالب موارد بیماری های شغلی غیرقابل درمان بوده و اصولاً پیشگیری از کلیه جهات بهتر از درمان می باشد. از طرفی بهره­وری و مسئله کارایی و اثربخشی سازمانهای تشکیل دهنده یک جامعه عامل اصلی رشد و توسعه آن جامعه محسوب می شود.

بهره­وری یک ابزار اساسی برای توسه در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و اقتصادی است. بهره­وری بالا در جامعه و در سطح کوچکتر در سازمان از یک سو زمینه حرکت ملی را فراهم می آورد و از سوی دیگر باعث تقویت انگیزه­های یکایک افراد در به ثمر رسانیدن این تلاشها می شود. به طور کلی فعالیتهایی که سه مشخصه کارایی، اثربخشی و کیفیت را در برداشته از بهره­وری مناسبی برخوردار خواهند بود. (حقیقی، ۱۳۸۰).

با توجه به اینکه افسردگی می تواند یکی از مسائل مهم در کاهش بهره­وری باشد تحقیق حاضر بر این است که رابطه افسردگی و بهره­وری را بسنجد و ببیند که افسردگی تا چه حد بر روی بهره­وری سازمان تأثیر می گذارد.

بیان مسئله

تحقیقات و بررسی های انجام شده و نیز تجربیات روزانه حاکی از آنند که تعداد قابل توجهی از کارمندان در عاطفه، ادراک، تفکر خود علایم  نشانه هایی را بروز دهند که بیانگر افسردگی آنان است. این عارضه افسردگی، علاوه بر آن که موجب کاهش کارایی شغلی و اجتماعی کارمندان می شود آنان را به مشابه کودکانی خجول و گوشه گیر و ناامید، درمانده و فاقد اعتماد به نفس بالا و … انگشت نمای همکارا نشان می سازد و مانع  از به فصل درآمدن و بروز توانمندیهای بالقوه این افراد می شود.

گرچه کارمندان افسرده در خانواده افرادی آرام و حتی منفعل هستند و دردسرها و شیطنت های کمتری در خود نشان می دهند ولی تفاوت رفتاری آنها با دیگر افراد موجبات نگرانی خانواده را فراهم می آورد و ممکن است آنان را برانگیزاند تا در پی کمک و چاره برآیند (به نقل از پایان نامه نرگس خاتون درویش).

سازمان مدیریت جهانی سال ۲۰۰۱ را به بهداشت روان اختصاص داد. در سال ۱۹۹۰ در میان ۱۰ علت اول ناتوانی در جهان از ۵ علت مربوط به اختلالات روانی اولین عامل، افسردگی تک قطبی است. در حال حاضر افسردگی چهارمین علت بیماریهای شایع در جهان می باشد. افسردگی تک قطبی است. و طبق برآوردهای انجام شده تا ۲۰۲۰ دومین، علت شایع بیماری در جهان افسردگی خواهد بود. بر اساس آمار WHO در حال حاضر ۳۴۰ میلیون نفر درجهان از افسردگی رنج می برند.

بنا به گفته همین سازمان مسائل عصبی – روانی سبب بخش عظیمی از ناتوانی ها و درد و رنج بشر است. کمبود تحقیق در خصوص این پدیده کارمندان موجب ناشناخته ماندن ابعاد و جنبه های مختلف آن شده است و هر نوع اظهارنظر در خصوص آن تنها ملاکی بر تحقیقات دیگران و داد­های نظری است.

حال با توجه به این که قشر عظیمی از جمعیت کشورها را کارمندان تشکیل می دهد بنابراین آینده کشور ما بستگی به اینان دارد. مطمئناً اگر بتوان با تشخیص به موقع مسائلی که باعث افسردگی آنان می شود را شناخت و موانع را از سر راه آنان برداشت، آنان با روحیه بهتری خواهند توانست در محیط کاری پیشرفت نمایند.

اهداف تحقیق

افسردگی از جمله اختلالاتی است که در ایران کمتر موضوع مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است و ارتباط آن با فاکتورهای احتمالی مختلف از جمله بهره­وری شغلی کودکان ناشناخته مانده است و این در حالی است که محققین خارجی به خصوص روانشناسان و روانپزشکان غربی جلدها تحقیق و بررسی پیرامون افسردگی می افزاید. در کشورهای مختلف همواره از مسایل مهم و حیاتی در برنامه ریزی های مقطعی برنامه ریزی های بلندمدت بوده و هست. در کشور ما نیز این موضوع به دلیل وجود کثیر جوانان و ضرورت بهره­وری مناسب و مکفی از این نیروها در جهت توسعه و پیشرفت کشور یکی از مهمترین مسائل در برنامه ریزیهای مقطعی و بلندمدت کشورمان را تشکیل می دهد.

هدف کلی

بررسی مقایسه­ای میزان افسردگی و تأثیر آن بر بهره­وری شغلی مردان و زنان شاغل در شرکت ایزوگام بام گستر دلیجان می باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

بهره­وری شغلی امروزه یکی از نگرانیهای مهم مدیران و دست اندرکاران است همه ساله تعداد زیادی از کارمندان در کشورهای جهان با پدیده­ای به نام افت بهره­وری شغلی مواجهند و علاوه بر افت شغلی بر آثار سوء اقتصادی در شکل ملی تأثیر ناگواری بر سلامت روان مردم گذاشته و نگرانی نامطلوبی برای خانواده ها به دنبال داشته است.

راستی افت راندمان کاری چیست؟

چگونه می توان افت راندمان کاری و عوامل بوجود آورنده آن را در کارمندان تشخیص داد؟ وظیفه خانواده و مدیران و مسئولین در این خصوص است.

«منظور از افت بهره­وری شغلی یا افت راندمان کاری کاهش عملکرد شغلی که (شرکت ایزوگام بام گستر دلیجان) مقدار از نمره ۱ – ۲۰ توسط مسئولین به کارمندان داده می شود) از سطحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب است» آن چه مهم است این است که بسیاری از کارمندان توانایی بالقوه برای موفقیت و پیشرفت و بهره­وری بهتر را دارند ولی دچار افت یا شکست می شوند که با شناخت دقیق و درست علل و عوامل این پدیده، می توان جلوی بسیاری از افتها و شکستهای کاری را گرفت. از جمله عواملی که می توان در موفقیت و شکست کارکنان مؤثر دانست سه دسته است:

۱- عوامل فردی

۲ – عوامل سازمانی

۳ – عوامل خانوادگی و اجتماعی

آن چه که در این پژوهش مورد نظر است تا بررسی گردد تأثیر افسردگی بر بهره­وری شغلی است که می تواند هر سه عامل بطور مثال عده­ای از کارمندان محیط کار به دلیل فشارکاری بالا و عدم رسیدن به اهداف در خود فرو می روند، تنهایی و گوشه گیری را انتخاب می کنند و به افسردگی های خفیف زودگذر مبتلا می شوند. این حالت در زنان بیشتر دیده می شود. که اغلب بی حوصله­اند معمولاً یکی از دلایل آن عادت ماهانه می باشد که نگرانند مبادا دیگران از وضع و حال آنان باخبر شوند این موضوع اگر از حد معمول تجاوز کند و در آن افراط شود از یک حالت طبیعی خارج شده و منجر به گوشه گیری و افسردگی در فرد می شود. عده­ای دیگر به علت مسائل خانوادگی و تربیتی، برخوردهای تحقیرآمیز دیگران، مراقبتهای شدید و افراطی از آنها و یا به علت عوامل درونی دیگر، خود را از تماسهای اجتماعی برکنار می دارند به جزء با  عده معدودی از افراد غیرمعاشرتی گفت و گو و رفت و آمدی ندارند و کمرویی و حیای افراطی آنان باعث منزوی شدن آنها می گردد. در محیط کار هم همیشه تنها هستند و در گوشه گیری کز می کنند. در رفتارشان نیز حالت تردید، ناشی گری، کم حرفی و عدم مشارکت در فعالیتهای جمعی وجود دارد و سعی دارند هیچ وقت در مقابل سؤالات دیگران قرار نگیرند. همیشه از حضور در میان جمع ناراحتند وگاهی از شدت شرم و خجالت سرخ می شوند و عرق بر روی پیشانی­شان می نشیند. اگر کمرویی و گوشه گیری های اولیه شدت داشته باشد ممکن است فرد را به افسردگی های شدید بکشاند و او را فردی سست عنصر، مأیوس، خوار و از زندگی بیزار نماید و افکار خودکشی در او ظاهر می شود.

موضوع دیگر قابل بحث تأثیر استرس محیطی و حوادث زندگی بر افسردگی است. بسیاری از روانشناسان بالینی معتقدند که رابطه­ای بین آغاز افسردگی و استرس محیطی وجود داشته و عده­ای نیز بر این باورند که چنین حوادثی نقش عمده­ای را بازی می کنند جمعی تحقیقات اخیر وجود رابطه بین عوامل استرس زای محیطی و شروع افسردگی را تأیید میکنند. حال با توجه به این که برخورداربودن از سلامت روح و روان در دوره جوانی از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا محقق را بر آن داشت تا به تأثیر افسردگی بر بهره­وری شغلی بپردازد و آن را مورد بررسی قرار دهد.

فرضیه اصلی پژوهش

بین افسردگی کارکنان با بهره­وری شغلی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

متغیرهای پژوهش: متغیرهای مورد بررسی پژوهش عبارت است از :

متغیر پیش بین که شامل افسردگی می باشد.

متعغیر ملاک که شامل بهره­وری شغلی می باشد.

تعاریف عملیاتی متغیرها:

افسردگی (تعریف نظری)

مایکل گیلدار[۱] و همکارانش (۱۹۸۸) در کتاب روانپزشکی آلسفورد می نویسد احساس غمگینی در موقعیتهای ناجور یکی از تجارب طبیعی انسان است. علایم افسردگی جزیی از بسیاری از سندرمهای روانپزشکی بوده و در برخی بیماریهای جسمی نیز نظیر ثبت غده­ای[۲] یکی از یافته های شایع است.

نلسون وایزرائل[۳] (۱۹۸۴) در میان افرادی که دست به خودکشی می زنند تعداد جوانان افسرده بوضوح بیشتر از جوانانی است که دچار افسردگی می شوند.

کلارسن ج راو[۴] (۱۹۸۷) پس از افسردگی یک هیجان عادی بشری نیز هست. این افسردگی های عادی با علایم مثل غمگینی، دلشکستگی، نومیدی، ناکامی یا ناشادی مشخص می شوند. این احساس همگانی و عمومی است و هبط ن اختلال عینی عادی تلقی نمی شود اما گاهی به حدی شدید است که بیمار ممکن است رابطه خود را با واقعیت از دست بدهد دچار هذیان شود و چه بسا دست به خودکشی بزند (لو[۵]و لو[۶]، ۱۹۹۱) افسردگی به منزله و یک بیماری خلق و خو یا اختلال کنش خلق و خو است.

(بلاک برن[۷] و کوترو[۸] ، ۱۹۹۰).

در سطح معمول، بالینی افسردگی نشانگانی است که تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا غیرلفظی عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالتهای برانگیختگی نشان داده می شود.

افسردگی (تعریف عملی)

منظور از افسردگی در این پژوهش نمره­ای است که آزمودنی در تست بک از ۱۵ سال به بالا میگیرد که البته این آزمون بر اساس مقیاسهای بالینی و روانشناسی طراحی شده است.

بهره­وری شغلی (تعریف نظری)

بهره­وری عبارت است از نسبت مطلوبیتهای حاصله (ستانده­ها) بر منابع و آن چه که برای حصول به نتیجه صرف شده (داده­ها) است. (مرکز بهره­وری ژاپن، ترجمه از شفقی، ۷۶)


[۱] . Michael Gelder, Dennis Gath, Richardmayou

[2] . Glandalar tever.

[3] . Kaplan, sadock

[4] . Kiarehs.

[5] . Loo. H.

[6] . Loo. P.

[7] . Blackburn, J. M.

[8] . Gottraux , J.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پاورپوینت بزهکاری
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.