تحقیق رابطه حرمت ‌خود بر همدلی نوجوانان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه حرمت ‌خود بر همدلی نوجوانان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه حرمت ‌خود بر همدلی نوجوانان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش تحقیق   ۱۴
جامعه آماری، گروه نمونه و روش نمونه‌گیری   ۱۴
ابزار گردآوری اطلاعات   ۱۴
یافته‌های پژوهش   ۱۶
نتیجه‌گیری   ۲۱
منابع   ۲۹

منابع

ابوالقاسمی، عباس، «اعتباریابی و روایی مقیاس بهره همدلی برای دانش‌آموزان دبیرستانی»، مجله مطالعات روان‌شناختی، دوره پنجم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۸
احمدی، محمدرضا، «مبانی روان شناختی ارتباط مؤثر والدین با فرزندان در محیط خانواده»، معرفت، مرداد ۱۳۸۵، ش ۱۰۴، ص ۱۸ – ۲۵٫
آذربایجانی، مسعود و همکاران، روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، تهران، سمت، ۱۳۸۲٫
آری، دونالد، و دیگران، روش تحقیق در تعلیم و تربیت، ترجمه وازگن، سرکیسیان و دیگران، تهران، سروش، ۱۳۸۰٫
بازیاری، مهتاب، «بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌‌‌های شخصیتی، عوامل تنیدگی‌زا، شیوه‌‌‌های مقابله و شرایط اقتصادی و اجتماعی دختران فراری و غیرفراری»،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰٫
باعزت، فرشته و صدق‌پور، بهرام صالح، «مقایسه ابعاد حرمت‌خود در دانش‌آموزان نارساخوان و عادی پایه‌های سوم تا پنجم ابتدائی شهر تهران»، مجله مطالعات روا‌‌‌‌ن‌شناختی، زمستان ۱۳۸۷، ش ۱۷، ص ۶۵ تا ۸۰٫
براندن، ناتانیل، روان‌شناسی عزت‌نفس، ترجمه قراچه‌داغی، مهدی، تهران، نخستین، ۱۳۷۹٫
بشارت، محمدعلی، «بررسی رابطه کمال‌گرایی و حرمت‌خود در دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی»، مجله روان‌شناسان ایرانی، پاییز ۱۳۸۳، ش ۱،ص ۲۱ تا ۳۰٫
بیابانگرد، اسماعیل، روش‌‌های افزایش عزت‌نفس در کودکان و نوجوانان، تهران، انجمن اولیاء و مربیان، ۱۳۷۶٫
پوپ، الیس، مک‌هال، سوزان و کریهد، ادوارد، افزایش احترام به خود در کودکان و نوجوانان، ترجمه تجلی، پریسا، تهران، رشد، ۱۳۷۴٫
التمیمی، عبدالواحد محمد، غررالحکم و دررالکلم، قم: نشر مکتبه الأعلام الأسلامیه، ۱۳۶۶٫
الحرانی، ابومحمدالحسن، تحف‌العقول عن آل‌الرسول(ص)، قم، نشر مکتبه البصیرتی، ۱۴۰۰ق.
حرّعاملی، محمدبن‌حسن، وسائل‌الشیعه، کتاب‌فروشی اسلامیه، تهران، ۱۴۰۳ه.ق.
درویزه، زهرا، «بررسی رابطه همدلی مادران و دختران دانش‌آموز دبیرستانی و اختلالات رفتاری دختران شهر تهران»، مجله علمی پژوهشی زنان، سال اول، ش ۳، زمستان ۱۳۸۲
ذراتی، ایران، امین‌یزدی، امیر، آزاد‌فلاح، پرویز، «رابطه هوش هیجانی و سبک‌های دلبستگی»، مجله تازه‌های علوم شناختی، شه ۲۹، بهار ۱۳۸۵
رحیمی‌نژاد، عباس، «بررسی تحولی هویت و رابطه آن با حرمت‌خود و حالت اضطراب در دانشجویان دوره کارشناسی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تابستان و پاییز ۱۳۸۰، ش ۱۵۸ و ۱۵۹، ص ۴۷۷ تا ۵۰۰٫
رمضانی، ولی‌الله، شمس اسفندآبادی، حسن و طهماسبی، شهرام، «بررسی پیامدهای هیجانی سبک‌های دلبستگی در دانشجویان»، فصلنامه پژوهشی در سلامت روان‌شناختی، دوره اول، ش اول، بهار ۱۳۸۶٫
زرشقانی،‌ مسعود، «هنجاریابی و اعتباریابی مقیاس‌های همدلی و رفتار مدنی – سازمانی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۴٫
شجاعی، محمدصادق، توکل به خدا؛ راهی به سوی همدلی و سلامت روان، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۳٫
شجاعی، محمدصادق، «رابطه میزان توکل به خدا با حرمت‌خود»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۲٫
شعاع‌کاظمی، مهرانگیز، «نقش حرمت‌خود در رفتار کمک‌خواهی دانش‌آموزان»، معرفت، آذر ۱۳۸۳ – ش ۸۴، ص ۱۰۱ تا ۱۰۸٫
شیخ صدوق، محمد بن على بن بابویه، الخصال، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ ه.ق.
غضنفری، فیروزه، «رابطه مفهوم خود و سلامت روانی در فرهنگ شرق و غرب»، مجله پژوهش زنان، بهار و تابستان ۱۳۸۵، ش ۱۴، ص ۱۲۱ تا ۱۴۰٫
فتحی‌آشتیانی، علی، «ابعاد شخصیتی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی»، مجله مدرس علوم انسانی، تابستان ۱۳۷۶، ش ۳، ص ۴۷ تا ۶۰٫
فیض‌آبادی، زهرا، ولی الله فرزاد و مهرناز شهرارای، «بررسی رابطه همدلی با سبک های هویت و تعهد در دانشجویان رشته‌های فنی و علوم انسانی»، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، دوره ۳، ش ۲، تابستان ۱۳۸۶.
کیومرثی، محمدرضا، «رابطه جهت‌گیری مذهبی با عوامل شخصیت»، معرفت، اسفند ۱۳۸۲، ش ۷۵، ص ۵۹ تا ۷۷٫
گل‌پرور، محسن، عریضی، حمیدرضا و مدنی قهفرخی، سعید، «نقش نگرش به رفاه اجتماعی در رابطه همدلی و گرایش اجتماعی با عدالت اجتماعی»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، ش ۳۲، ۱۳۸۸٫
مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق.
مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، دارأحیاء التراث العربی، بیروت،، ۱۴۰۳ق.
محمدی ری‌شهری، محمد، منتخب میزان‌الحکمه، قم، دارالحدیث، ۱۳۸۳٫
محمدی، نورالله، «بررسی مقدماتی اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت‌خود روزنبرگ»، مجله روانشناسان ایرانی، تابستان ۱۳۸۴، ش ۴، ص ۳۱۳ تا ۳۲۰٫
منصور، محمود، روان‌شناسی ژنتیک؛ تحول روانی از تولد تا پیری، تهران، سمت، ۱۳۷۸٫
ورثینگتون، اورت ال و دابلیو.بری، جک و پاورت، لس و حیدری، مجتبی (مترجم)، «کینه‌توزی، گذشت، دین و سلامتی»، مجله نقد و نظر، بهار و تابستان ۱۳۸۳، ش ۳۳ و ۳۴٫

Anderson V.L. (1993).Gender differences in altruism among holocaust rescuers. Journal of social Behavior and Personality, 8, 43-58.
Baron R.A.,& Byrne D. (1997): Social Psychology, 8th ed., Allyn and Bacon.
Batson, C. D., Bolen, M. H., Cross, J. A., &Neuringer-Benfiel (1986). Where is the altruism in the altruistic personality? Journal of Personality and Social Psychology, 52, 212-220.
Batson, C.D. (1991). The altruism question: Toward a social-psychological answer. Hillsdale: Erlbaum Associates.
Benson, P. and B. Spilka (1973).God image as a function of self-esteemand locus of control. Journal for the Scientific Study of Religion ۱۲: ۲۹۷-۳۱۰٫
Brothers, L. (1990).The neural basis of primate social communication. Motivation and Emotion, 14, 81-91.
Buie, Dan H. (1981). Empathy: Its nature and limitation. Journal of the American Psychoanalytic Association, 29, 281-307
Cheung, C.K. & Lee, J.J. & Chan, C.M . (1994). Explicating filial piety in relation to family cohesion. Journal of social Behavior and Personality, 9, 565-580.
Coopersmith, S. A, The Antecedents of self Esteem, Sanfrancisco, CA: W. H. freeman, 1967.
D’Ambrosio, F, Olivier, M, Didon, D &Besche, C, (2009). The basic empathy scale: A French validation of a measure of empathy in youth, Personality and Individual Differences, 46 (2), 160-165.
Davis M.H., Luce C., & Kraus S.J. (1994). The heritability of characteristics associated with dispositional empathy. Journal of Personality, 62, 369-391.
Feshbach, N. D., &Feshbach, S. (1969). The relationship between empathy and aggression in two age groups.Developmental Psychology. P: 127-192
Feshbakh, N. D. (1978). Studies of Empathic Behavior in Children, Progress in Experimental Psychology Research. Vol. 8. Academic Press, New York.
Freud, Sigmund. (1905). Jokes and their relation to the unconscious. SE, 8: 1-236.
Greenson, Ralph R. (1960). Empathy and its vicissitudes. International Journal of Psycho-Analysis, 41, 418-424.
Jolliffe, D & Farrington, D.P, (2006). Developmental and validation of the basic empathy scale, Journal of Adolescence, 29 (4),589-611.
Kalliopuska, M. (1992).Attitudes towards health, health behavior, and personality factors among school students very high on empathy. Psychological Reports, 70, 1119-1122.
Lucase, R., Diener, E., and suh, E. (1996).”Discriminant Validity of Subjective Well-Being Measures”.Journal of personality and social psychology ۷۳:۱۱۴۱-۵۷٫
Macmillan, P. (2005). International Dictionary of Psychoanalysis, Volume 1: empathy , Gale, Michigan.
Manstead, A, (1992).Gender differences in emotion. In: A. Gale and M.W. Eysenck, Editors, Handbook of individual differences biological perspectives, Wiley, Oxford.
McCullough, M. E., Worthington, E. L., Jr, & Rachel, K. C. (1997).Interpersonal forgiveness in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 321-326.
Monto, M., Zgourides, G. & Harris, R. (1998). Empathy, Self-Esteem, and the Adolescent Sexual Offender, Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, Volume 10, Number 2, 127-140
Reber, A. S. (1995). Dictionary of psychology.London, Penguin Books. Second edition, P:249
Salovey, P, Stroud, L R, Woolery, A and Epel, E S (2002). “Perceived emotional intelligence, stress reactivity, and symptom reports”, Psychology and Health, vol. 17 no.5, pp.611–۶۲۷٫
Sroufe, L. A. (1989). Relationships, self, and individual adaptation. In A. J. Sameroff& R. N. Emde (Eds.), Relationship disturbances in early childhood: A developmental approach (pp. 70-94). New York: Basic Books.
Strayer, J & Roberts, W, (1989). Children’s Empathy and Role Taking: Child and Parental Factors, and Relations to Prosocial Behavior, Journal of Applied Developmental Psychology, Volume 10, Issue 2, P 227-239
Tice, D.M., Bratslavsky, E., &Baumeister, R.F. (2001). Emotional distress regulation takes precedence over impulse control: If you feel bad, do it! Journal of Personality and Social Psychology, 80, 53-67.
Trobst K.K., Collins R.L., &Embree J.M. (1994). The role of emotion in social support provision: Gender, empathy and expressions of distress. Journal of social and Personal Relationships, 11. 45-62.
Ungerer, J.A., Dolby, R., Waters, B., Barnett, B., Kelk, N., &Lewin, V. (1990). The early development of empathy: Self-regulation and individual differences in the first year. Motivation and Emotion, 14, 93-106.
Waterman,A.S (1992).Identity as an aspect of optimal Psychological funtioning-in Adams,G.R.,Gullotta, T.P.,Montemayor,R(eds), Adolescent identity formation-sage publication.
Widlöcher, Daniel. (1993). L’analyse cognitive du silence en psychanalyse: Quand les mots viennentàmanquer. Revue internationale de psychopathologie, 12, 509-528.

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطة سطح حرمت‌ خود با همدلی دانش‌آموزان مقطع سوم دوره راهنمایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را دانش‌آموزان مقطع سوم راهنمایی بخش روزانه شهر قم از هر دو جنس (مذکر و مؤنث) تشکیل می‌دهند. از تمام جامعه آماری، تعداد ۲۲۰ نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. شایان توجه است که در این تحقیق، از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که: رابطة معناداری بین متغیرهای حرمت‌ خود و همدلی، وجود ندارد، اما متغیر حرمت ‌خود و زیرمقیاس‌هایش، رابطة منفی و معناداری با زیرمقیاس اندوه شخصی و رابطه مثبت و معناداری با زیرمقیاس دیدگاه‌پذیری دارند. این پژوهش نشان می‌دهد که جنسیت، با میزان همدلی رابطه داشته و میزان همدلی دختران بیش از پسران است.

کلیدواژه‌ها: همدلی، حرمت‌ خود، نوجوان.


 

مقدمه

در خلال نیم قرن گذشته، «حرمت‌ خود» به‌عنوان یکی از سازه‏های اصلی شخصیت، همواره مورد توجه روان‌شناسان‏ بوده است. که حرمت ‌خود برای انسان، به‏ منزلة سرمایه ارزشمند حیاتی، از عوامل پیشرفت و شکوفایی استعدادها و خلاقیت‏هاست. به‌طور کلی فرایندهای شناختی، احساسات، انگیزه‏ها، برقراری روابط با یکدیگر، شیوة زندگی، تصمیم‏ها و انتخاب‏های انسان به‌طور قابل توجهی، تحت تأثیر میزان‏ حرمت ‌خود و اعتماد به نفس افراد است. حرمت ‌خود بر همه سطوح زندگی انسان‏ تأثیر می‏گذارد. نتایج برخی از تحقیقات حاکی از آن است که چنانچه نیاز انسان‏ها به حرمت‌ خود ارضا نشود، نیازهای گسترده‏تر، مانند نیاز به خودشکوفایی و پیشرفت یا درک استعداد بالقوه، محدود می‏ماند. دو نیاز اساسی بشر که در بیشتر نظریه‏های روان‏شناسان و نیز پژوهش‏های‏ آنها دربارة خصوصیات روانی انسان مشاهده می‏شود، نیاز به حرمت ‌خود و احتیاج به احساس‏ امنیت است،۱ ازاین‌رو حرمت ‌خود بالا و همخوانی خود، شاخص‌های اصلی بهداشت روانی تلقی شده‌اند‏.۲

حرمت ‌خود از جمله مفاهیمی است که بسیاری از روان‌شناسان و پژوهشگران در چند دهه اخیر بدان توجه کرده و یکی از موضوع‌های مهم جنبه‌‌‌های فردی، اجتماعی و روان‌شناختی است. موضوع حرمت ‌خود از نظر قدمت، از مباحثی که عالمان و فیلسوفان تعلیم و تربیت در گذشته داشته‌اند، نشئت می‌گیرد. در طول هزاران سال گذشته، گزارش‌‌‌های تاریخی، دیدگاه‌های فیلسوفان و اندیشمندان بر این مطلب گواهی دارند که برای انسان هیچ حکم ارزشی‌ای مهم‌تر از داوری و قضاوت وی در مورد خودش نیست.۳

ویلیام جیمز از کسانی است که نخستین بار در اثری با عنوان اصول روان‌شناسی بر ضرورت حرمت‌ خود تأکید کرده است. هم‌زمان با او، جامعه‌شناسانی، مانندچالز کولی۴ به بررسی حرمت ‌خود پرداخته و آن را به منزلة نیاز حیات‌بخش آدمی توصیف کرده‌اند. در واقع، با پیدایش رویکرد روانی‌ـ اجتماعی، محققانی نظیرهورنا،۵ فروم۶ و سالیوان۷ به بررسی‌‌‌های نظام‌داری در‌بارة حرمت‌خود پرداختند، اما اوج مطالعات در این‌باره و قلمداد کردن آن به ‌مثابه یک سازه شخصیتی، در آثار انسان‌گرایانی، مانند راجرز۸ و مازلو دیده می‌شود.۹

پاره‏ای از محققان نیز نشان داده‏اند که انسان مانند شیء، دو ارزش‏ ابزاری و درونی دارد. این دو بعد، به ترتیب به جنبه ‏های‏ کنشی و کیفی انسان بازگشته و تشکیل‌دهندة ابعاد اصلی حرمت ‌خود به حساب می‏آیند؛ ابعادی که در چهارچوب دو مؤلفه احترام (صلاحیت، استعداد و سطح‏ عملکرد) و تمایل یا علاقه‏مندی (هویت اجتماعی، منش‏ اخلاقی و جذابیت) متمایز می‏شوند. این نویسندگان نشان‏ داده‏اند که حرمت ‌خود کلی در دو سطح صلاحیت‌ خود و علاقه به خود قابل جداسازی است. صلاحیت‌خود، نوعی‏ تجربه شخصی ارزشمند است که فرد در آن، خود را عامل‏ عمل احساس کرده، هوشیارانه و هدفمند به کسب تجربه‏ پرداخته و پیامدهای مورد علاقه و نیاز خود را از رهگذر تمرین و تجربه به دست می‏آورد. بنابراین، سطح صلاحیت ‏‌خود می‏تواند جهت‏گیری مثبت یا منفی داشته باشد. این‌گونه جهت‏گیری‌ها معمولاً در مقایسه با منبع قدرت درونی فرد و سطح کارآمدی وی، سمت و سوی منفی یا مثبت پیدا می‏کنند. علاقه به خود، به‌عنوان بعد دیگر حرمت‌خود نیز شرایط و عوامل تجربه مفیدی را برای فرد به‌عنوان یک‏ موجود اجتماعی فراهم می‏آورد. رشدیافتگی علاقه به خود، نوعی احساس ارزش اجتماعی است که فرد درون خود آن را تجربه می‏کند.۱۰

برخی دیگر از پژوهشگران، حرمت ‌خود را به منزلة نوعی بازخورد تلقی کرده‏اند؛ بازخوردی که می‏تواند به‏ صورت کلی (مانند بازخورد نسبت به دانشگاه، جامعه و…) یا به شکل خاص‏ یا موردی (مانند جذابیت‏های موقعیتی‏ و با کیفیت یا گروه خاصی از دانشگاه) باشد. افزون بر این، بازخورد، دو مؤلفه اساسی شناختی‏ (تجسم فرد از چیز خاصی، مانند شخص، گروه، شیء و…) و عاطفی‏ (جهت‏گیری مثبت یا منفی به شخص، گروه، شیء و…) دارد.۱۱ از نظر براندن،۱۲ ارزشیابی فرد از خویشتن به اندازة مسئله مرگ و حیات برای وی اهمیت دارد، زیرا چون ارزشیابی شخص از خویشتن، آثار برجسته‌ای در جریان فکری، احساسات، تمایلات، ارزش‌‌‌ها و هدف‌‌های وی دارد، کلید فهم تمامی رفتار‌‌های اوست و به منظور شناخت حالات روانی انسان و پی‌بردن به روحیات او، باید به طبیعت و میزان حرمت ‌خود و معیارهای قضاوت وی دربارة خویشتن آگاهی یافت.

شیهان۱۳ از حرمت ‌خود سالم به منزلة نیاز اساسی انسان و چیزی که به او پیوسته است و برای دستیابی به آن تلاش می‌کند، یاد کرده است. مازلو۱۴ در طبقه‌بندی نیاز‌‌های انسان، نیاز به احترام و حرمت ‌خود را از نیاز‌‌های اساسی و عالی دانسته و دربارة اهمیت و کارکرد آن چنین می‌گوید:

ارضای نیاز حرمت ‌خود، به احساساتی، از قبیل اعتماد به نفس، ارزش، قدرت، لیاقت، کفایت و مفید بودن در جهان منتهی خواهد شد، اما بی‌اعتنایی به این نیاز موجب احساساتی، از قبیل حقارت، ضعف و درماندگی می‌شود.۱۵

همچنین او معتقد است که حرمت‌ خود، حوزه‏هایی از جمله نگرش‏ به خود، آگاهی داشتن از استعدادهای خود و تصدیق آنها، روش‏های مقابله با شکست و توانایی مقابله با چگونگی نگرش دیگران دربارة خود را دربر می‌گیرد.۱۶

بسیاری از روان‌شناسان در طول سال‌‌‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که حرمت ‌خود، منعکس‌کنندة تفاوتی است که میان خودپنداره واقعی (چه کسی هستم؟) و خودپنداره آرمانی (دوست داشتم چه کسی باشم؟) درک می‌کنیم. هرچه فاصله بین این دو نوع «خود» بیشتر باشد، «حرمت‌‌خود» فرد، پایین‌تر خواهد بود.۱۷«خودآرمانی» تصویری از فردی است که مایلیم باشیم. وقتی خود ادراک شده و خود آرمانی با هم منطبق باشند، حرمت ‌خود بالاست. برای مثال، دانش‏آموزی که آرمان‏های تحصیلی بالایی داشته و دانش‏آموز موفقی نیز هست، احساس خوبی دربارة خودش دارد و ارزیابی مثبتی نیز از ویژگی‏های خود خواهد داشت. برعکس، دانش‏آموزی که خودآرمانی اجتماعی دارد، اما در عالم واقع، دوستان کمی دارد، حرمت ‌خود ضعیفی دارد. این مطلب، بیانگر تفاوت خود درک شده و خودآرمانی است که در نهایت، مشکلاتی را در خصوص حرمت ‌خود در پی دارد.۱۸

رابطة هویت‌یافتگی به‌عنوان منزلت مطلوب هویتی با ابعاد کنش‌وری بهینه روان‌شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. واترمن۱۹ طی مروری بر پژوهش‏های انجام شده در این زمینه، رابطة هویت‌یافتگی را با حرمت‌ خود بالا، اضطراب و افسردگی پایین، هدفمند بودن، همکاری و کمک به دیگران، ظرفیت صمیمیت بالا و برخی جنبه‏های تفکر انتزاعی، گزارش کرده است. کروگر۲۰ نیز با اشاره به نتایج پژوهش‌های مختلف، رابطه سردرگمی هویت را با حرمت ‌خود پایین، استقلال پایین، پایین‌بودن سطح قضاوت اخلاقی (اخلاق پیش‌قراردادی یا قراردادی)، سطح بالای ناامیدی، فاصله‌گرفتن از دیگران و انزواطلبی و نیز استفاده از سبک‏های شناختی کمتر پیچیده در مقایسه با هویت‌یافتگی و بحران‌زدگی، گزارش کرده است.۲۱

بسیاری از تحقیقات توانسته‏اند که همخوانی مثبتی بین دین‌داری و حرمت‌خود، نشان داده و تنها تعداد اندکی از آنها عدم رابطه بین آن دو را گزارش کرده‏اند. نتایج یک نظرسنجی ملی امریکایی ـ افریقایی در سال ۸۰ نشان می‏دهد که دل‏مشغولی مذهبی با حرمت‌خود، همبستگی دارد. در پژوهشی از نوجوانان کاتولیکِ ایتالیایی که از پنج فرهنگِ مختلف بوده‌اند، همبستگی مثبتی بین دین و حرمت‌ خود یافت شده است.۲۲ بنسون و اسپیلکا۲۳ بین حرمت‌خود و تصور مثبت از خدا در بین دین‌د‌‌اران، به یک همبستگی دست یافته‌اند.

از میان شاخص‏های مختلف کنش‌وری بهینه روان‌شناختی، بهره‌مندی از حرمت‌خودِ مناسب و اضطراب پایین به سبب نقش آنها در سلامت روانی، اهمیت بیشتری دارند. بسیاری از مطالعات انجام‌شده در خصوص رابطة حرمت ‌خود و مقوله هویت است. نتایج پژوهش‏های مختلف نشان‌دهندة وجود حرمت ‌خود بالاتر در افراد هویت‌یافته است، در حالی که سطح حرمت ‌خود سایر منزلت‌های هویتی، پایین‏تر است.۲۴ حاصل حرمت ‏خود، یعنی ارزش و احترامی که فرد برای‏ خویشتن قائل است. همچنین حرمت خود یکی از تعیین‏کننده‏های اصلی افکار، عواطف، بازخوردها و رفتارهای شخصی شمرده می‏شود. تأثیر متقابل حرمت‏ خود و تجربه‏های‏ موفق و شکست در زمینه‏های مختلف آموزشی و غیرآموزشی، در پژوهش‌های مختلف، بررسی و تأیید شده است. کوپر اسمیت۲۵ با مطالعات‏ وسیع خود در مورد حرمت ‏خود، به این نتیجه رسیده که افراد دارای سطح بالای حرمت ‏خود در مقایسه با افراد دارای سطح حرمت ‏خود پایین، استرس، اضطراب، درماندگی و نشانه‏های روان‏تنی‏ کمتری داشته و حساسیت کمتری در برابر شکست و انتقاد نشان می‏دهند.۲۶

حرمت‌ خود، پیش‌بینی‌کنندة قوی برای رضایت از زندگی در میان مردمان شمال امریکاست. البته این امر در مناطق مختلف متفاوت بوده و یافته‌های بین‌فرهنگی اخیر خاطرنشان می‌کند که نیرومندی رابطه بین حرمت ‌خود و رضایت از زندگی در بین فرهنگ‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت است.۲۷غضنفری در پژوهش خود، ضمن بحث در مورد چگونگی تأثیر‏گذاری فرهنگ در شکل‏گیری مفهوم خود، رابطة بین الگوی فرهنگی جمع‌مداری و حرمت‌ خود با بهزیستی در دختران ایرانی و کانادایی را بررسی کرده است. نتایج این بررسی نشان می‏دهد که تمایلات جمعی در دختران ایرانی نقش مهمی در شکل‏گیری مفهوم خود و سلامت روانی دارد، در حالی‌که حرمت ‌خود فردی در دختران کانادایی نقش بیشتری در سلامت روانی ایفا می‏کند.۲۸

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.