تحقیق رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین آموزش و پرورش نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۶
هدف و علت انتخاب موضوع ۶
مقدمه ۱۱
رشد اخلاق در کودک ۱۴
روش آموزش اخلاقی ۱۵
رویکرد های به آموزش اخلاق از نظر روانشناسی ۱۵
رویکرد قدیمی تر ۱۵
رویکرد های جدید به آموزش اخلاقی ۱۷
پر خاشگری ۱۸
ارتباط بین نیاز ها و روابط آدمی ۱۹
خلاصه تحقیق ۱۹
بررسی تحقیقات گذشته ۲۲
انگیزش ۲۴
اهمیت انگیزش ۲۵
چهار چوب انگیزش ۲۶
شدت انگیزه ۲۶
دیدگاه های تاریخی در انگیزش ۲۷
دیدگاه های اولیه انگیزش ۲۸
دیدگاه مدیریت علمی (کلاسیک) ۲۸
دیدگاه روابط انسانی (نئوکلاسیک) ۲۹
پژوهش های ابراهام مازلو Abrahom H.Maslow 29
کاربردهای سلسسله مراتب مازلو بریا مدیران ۳۲
پژوهش های فردریک هرزبرگ Fredrick Herzberg 33
کاربردهای تئوری هرزبرگ برای مدیران ۳۷
پژوهش استی سی آدامز (برابری) ۳۷
کاربردهای تئوری برابر ی برای مدیران ۴۱
رضایت شغلی ۴۱
عوامل موثر ب رضایت شغلی ۴۲
پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی ۴۵
رضایت شغلی و عملکرد ۴۷
روش جمع آوری اطلاعات ۵۰
جامعه مورد مطالعه ۵۰
روش تحقیق ۵۰
تاریخچه آموزش و پرورش ناحیه ۴ شهرستان کرج ۵۰
تجزیه و تحلیل سئوالات پرسشنامه ۵۳
بحث و نتیجه گیری ۷۱
تجزیه و تحلیل دوم و سوم تحقیق ۷۲
پیشنهادات ۷۴
منابع و ماخذ ۷۶

 

 

منابع و ماخذ:

۱ ) آصفی ، رضا، «رابطه تصمیم گییر مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران»، کارشناسی ارشد، ۱۳۷۵، دانشگاه ترتیب مدرس.

۲ ) استونر، فری من، « مدیریت» ، ترجمه علی پارسایگان و محمد اعرابی، ۱۳۷۹، دفتر پژوهش های فرهنگی.

۳ )  بلامچارد، کنت هرسی، «رفتار سامانی »، ترجمه علی علاقه بند، ۱۳۷۷، انتشارات امیر کبیر.

۴ ) رضا یگان، علی، «مدیریت رفتار سازمان»، ۱۳۷۲، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

۵ ) رضایگان، علی ، «اصول مدیریت»؛ ۱۶۹، انتشارات سمت.

۶ ) رابینر، استیفن، «مدیریت رفتار سازمانی »، ترجمه علی پارسایگان و محمد اعرابی، ۱۳۷۴، مموسسه مطالعات و پژوهش های فرهنگی.

۷ ) رابینز، استیفین، «رفتار سازمانی»، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، ۱۳۷۷، دفتر پژوهش های فرهنگی.

۸ ) زهی، بهناز، «بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی زنان شاغل در مشهد»، کارشناسی ارشد، ۱۳۷۷، دانشگاه تربیت مدرس.

۹ ) عظیمی انارکی، شهلا، «بررسی تطبیقی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد تاثیر کنترل بر رضایت شغلی کارشناسان سازمان های دولتی شهرستان زاهدان»، کارشناسی ارشد، ۱۳۷۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.

۱۰ ) علوی، سید محسن، «بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی روسای ادارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان فارس»، کارشناسی ارشد، ۱۳۸۰؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

۱۱ ) علوی، سید امین الله، «روانشناسی مدیریت و سازمان»، ۱۳۷۱، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

۱۲ ) گریفین، مورهد، «رفتار سازمانی»، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معما زاده، ۱۳۷۴، انتشارات مروارید.

۱۳ ) گروهی از اساتید و نویسندگان مدیریت، «مقاله هایی درباره مبانی رفتار سازمانی و انگیزش »، ۱۳۷۵، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

۱۴ ) مقیمی، سید محمد ، «سازمان و مدیریت رویکردی پژوهش»، ۱۳۷۷، انتشارات ترمه.

۱۵ ) میرسپاسی، ناصر، «مدییرت منابع انسانی و روابط کار»، ۱۳۷۲، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

۱۶ ) روان شناسی اجتماعی، تالیف دکتر یوسف کریمی، ۱۳۷۹، انتشارات ارسباران.

۱۷ ) روان درمانی و مشاوره گروهی، دکتر باقر شناسی، ۱۳۷۹، انتشارات چهر.

مقدمه

موضوع این تحقیق عبارتست : «بررسی رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین خانم آموزش و پرورش ناحیه ۴ کرج».

در این تحقیق رضایت و عدم رضایت نسبت به عوامل و پاداش های مختلف مادی و معنوی و اجتماعی و سلامت عمومی بررسی شده است و در این بررسی ها تاثیر عوامل مادی با شاخص هایی از قبیل حقوق و مزایا، امکانات و تسهیلات، خدمات درمانی، اعطاء مسکن و غیره، و تاثیر عوامل معنوی با شاخص هایی از قبیل تحسین و تمجید، تشویق نامه کتبی، توبیخ نامه، اعطای بورس تحصیلی، توجه به افکار و احساسات فرهنگیان و غیره و یک سری عوامل از قبیل افزایش مسئولیت و نیاز به کسب موفقیت مورد سنجش قرار گرفته و ارتباط هر یک از آنها با رضایت شغلی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

هدف و علت انتخاب موضوع :

علت و هدف اصلی از انتخاب موضوع تحقیق بررسی اثرات بعضی از عوامل مادی و معنوی و اجتماعی بر روی رضایت شغلی و سلامت عمومی معلمین آموزش و پرورش ناحیه ۴ کرج بوده و از آنجا که اهم وظایف و ماموریت سازمانها ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و توسعه و رشد امور تکنولوژیکی مملکت می باشد و در این راستا میزان موفقیت واثر بخشی بستگی به موفقیت و اثر بخشی کار کنان دارد. بنابراین می بایست انگیزه و علاقه آنها در انجام کار ورضایت و عدم رضایت آنها از شغل و تمایلات و محرکات درونی افراد که موجب آغاز فعالیت و تلاش بیشتر وبا کیفیت تر می گردد، بررسی و مشخص شود.

اهمیت موضوع تحقیق :

نقش عامل انسانی در سازمانها از اهمیت زیادی بر خوردار است، بنابراین با توجه به روحیات و انگیزه های عامل انسانی در هر سازمانی از ضرورت و اولویت بالایی بر خوردار است.

از طرفی موفقیت و کارایی و اثر بخشی بالای سازمانها بستگی به کارائی و اثر بخشی نیروی انسانی آن دارد و آن نیز بدست نمی آید مگر چرا های رفتار و علل تمایل افراد برای کار کردن، ماهیت رفتار و انگیزه آنها برای رفتار به سوی تحقق اهداف، مشخص و معین گردد.

از طرفی اهمیت بعدی این موضوع پیدا کردن جواب برای یک سری سئوالات است که معمولاً هر مسئول و سر پرستی با آن مواجه می شود. اینکه براستی انسان چرا کار می کند؟ تفاوت و فرق میان یک کارمند موفق و یک کارمند ناموفق در چیست؟

این همه تلاش و کوشش افراد برای چیست؟ چرا افراد رفتار ویژه خود را در مقابل محرک های خارجی و داخلی دارند؟ چرا عده ای از کار و شغل خود راضی و گروهی نا راضی هستند؟ اینها سئوالاتی هستند که هر مسئول و سر پرستی بدنبال پیدا کردن پاسخی برای آنها هستند.

فرضیه ها :

گاهی سئوالاتی پیش می آید که کار و کوشش افراد آیا بخاطر پاداش های معنوی است؟ یا پاداش های مادی؟ آیا مسئولیت بیشتر دادن به افراد موجب رضایت از کار و انگبزش برای تلاش و کوشش زیاد می شود؟ آیا افراد وقتی که در وظایف محوله موفق بشوند، رضایتی حاصل می شود یا خیر؟ آیا در وادار کردن برای کار و کوشش پاداش های معنوی موثرتر است یا مادی؟ و سئوالات از این قبیل بسیار هست.

برای پاسخ پیدا کردن به این سئوالات و یک سری سئوالات دیگر، فرضیاتی را به شرح ذیل مطرح کرده و در این تحقیق سعی شده است با جمع آوری یک سری اطلاعات و تایید یا رد آنها پاسخ قطعی برای سئوالات فوق پیدا نمائیم.

۱ ) پاداش های معنوی بیش از پاداش های مادی موجب رضایت شغلی معلمین می شود. (فرضیه اصلی)

۲ ) افزایش مسئولیت شغلی معلیمن موجب رضایت شغلی آنها می شود. (فرضیه اصلی)

۳ ) موفقیت در کار موجب رضایت شغلی معلمین می شود. (فرضیه اصلی)

۴ ) سلامت عمومی مثبت در در کار موجب رضایت شغلی معلمین می شود. (فرضیه اصلی)

فرض مورد قبول در رابطه با هر یک از پارامتر های فوق به شکل زیر می باشد:

۱ ) ۹/۲ <  :            و ۹/۲ >  :

۲ )۵۹% < R :       و ۵۹% > R :

مقدمه :

امروزه آموزش و پرورش همگانی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شناخته شده است هر کشوری در جهان بخش بزرگی از در آمد ملی خود را برای گسترش ، بهبود و کارآیی آن اختصاص می دهد. در واقع آموزش و پرورش رکن اساسی جامعه انسانی است و یکی از اهداف عمده آن پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان توسط معلمان و مدیران است.

اغلب صاحب نظران و متفکران مسایل تربیتی بر این نظرند که معلمان، بزرگترین و مهمترین عامل موثر در جریان تعلیم و تربیت هستند. بنابراین بی راه نیست اگر گفته شود شالوده و اساس یک سیستم آموزشی موفق را معلمان تشکیل می دهند.

اولین قدم در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفق درک عوامل و سلامت عمومی است که بر کیفیت فعالیت معلمان موثر است. یکی از عوامل، رضایت شغلی معلمین است. چرا که در رابطه مستقیمی بین رضایت شغلی افراد با عملکرد آنان وجود دارد و کسانی که رضایت داشته باشند، کار خود را بهتر انجام می دهند. بنابراین لازم است آموزش و پرورش به موضوع رضایت شغل و سلامت عمومی معلمان، بیش از پیش توجه نشان دهد.

اولین قدم در جهت رسیدن به کار آموزشی موفق درک عوامل است که بر کیفیت فعالیت معلمان موثر است. یکی از این عوامل، رضایت شغلی معلمین است، چرا که رابطه مستقیمی بین رضایت شغلی افراد با عملکرد آنان وجود دارئ و کسانی که رضایت داشته باشند، کار خود را بهتر انجام می دهند.

پدیده ارتباط نقش مهم در زندگی اجتماعی انسان باز نی کند. آدمی از طریق پیامهای کلامی و غیر کلامی که از محیط دریافت می کند نظام نکوشی و فکری و عاطفی و رفتار های خود را شکل دهد. پس از اینکه کودک از خانواده گسسته، به کودکستان یا کلاس اول وارد می شود، مدرسه برای سالهای متمادی خانه دوم او شد، و مرکز جهان خارج از خانواده اش را تشکیل می دهد.

از آنجا که شخصیت معلمان به عنوان الگوی همانند سازی برای دانش آموزان است دارای اهمیت است از این رو آموزش و پرورش در انتخاب معلمان سلامت عمومی آنان را مد نظر دارد سلامت عمومی شامل : سلامت جسمانی، روحی،  اخلاقی، پر خاشگری ، روانی می باشد.

سلامت جسمی یک بعد از سلامت روانی شامل حفظ تعادل در تغذیه و رژیم غذایی، انجام ورزش به صورت مرتب، خواب مناسب، استراحت کافی و توجه به علائم هشدار دهنده جسمانی است.

سلامت جسمانی توانایی استفاده از دانش، انگیزش، تعهد و رفتار خود مدیریتی را به همراه داشته که د نهایت منجر به ایجاد تعادل و تناسب در فرد می شود. آنچه مسلم است، حصول این امر با شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود:

سبک خوردن و آشامیدن خود را مورد با زنگری قرار دهیم.

سبک های سنجش سلامت را جدی بگیریم.

از مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی و با هر گونه موادی که مصرف آن ها باعث بروز آسیب جسمی و روحی است خود داری کنیم.

از یک رژیم غذای سالم و تمرینات ورزشی منظم و مناسب غافل نشویم.

توجه به اهمیت موضوع لازم است آموزگاران گرامی در جهت ایجاد فضای آموزشی و تربیتی مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد های دانش آموزان ، اصولی را دررابطه خود با دانش آموزان باید رعایت کنید.

۱ ) معلم کار آمد از سلامت روانی کافی بر خوردار است و بر این اساس سعی می کند رابطه متقابل سازنده ای با دانش آموزان بر قرار کند تا به دانبال این ارتباط جنبه های مثبت شخصیت طرفین رشد و اعتلا یابد.

۲ ) معلم خوب آموزش را نباید در جهت ارضای عقده های روانی خود به کار گیرد. بلکه با بر خوردهای صحیح و منطقی سعی در شکوفا ساختن استعداد های بالقوه دانش آموزان و بهبود بشخیدن سازگاری آنها با جامعه دارد.

۳ ) معلم باید با کودکان به اقتصادی وضع روحی و شرایط نسبی آنان رفتار کند، و انتظارت و خواسته هایش متناسب با توانایی های واقعی و شرایط زندگی هر یک از دانش آموزان باشد .

۴ ) کشمکش ها و تعارضات روانی معلمان در زندگی شخصی متعلق به اوست.

معلمی که با خود راحت نیست قاعدتاً با کودکان نیز راحت نخواهد بود. کشمکشهای درونی حاصل از مشکلات اقتصادی، شغلی و خانوادگی معلمان به نحوی می تواند روی دانش آموزان جا به جا شود و کودک معصوم قربانی تمایلات خشونت آمیز و تکانه های نا خود آگاه آنان می گردد.

تعریف اخلاق :

در مکتب روانکاوی، اخلاق معادل است با فرا خود یا وجدان و عبادت است از احساس گناه در برابر تخلف از اصول و احساس سرزنش و باز خواست درونی در برابر ارتکاب عمل خطا وجدان در این معنی یک نیروی باز دارنده است. و هدایت کننده قوی می باشد که در ضمیر شخص جای گرفته و بر رفتار او حاکم است باید بدانیم که در مکتب روانکاری شاخص اخلاق یعنی عملی که نشان می دهد شخص دارای ارزشهای اخلاقی است یا نه.

احساس گناه در برابر خطاست یعنی اگر کسی با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی در خود احساس گناه کند مفهوم آن این است که وی دارای وجدان یا نیروی باز دارنده و سرزنش کننده درونی هست. امّا اگر در برابر عمل خلاف اخلاق احساس گناه نداشته باشد باید نتیجه گرفت که وجدان درچنین شخصی شکل نگرفته و بنابراین فاقد اخلاق است.

رشد اخلاق در کودک :

نظریه روانکاری، رضد اخلاق را در کودکان نتیجه فرآیند های همانند سازی در ایجاد وجدان یا فرا خود می داند. بر طبق نظر فروی کودک از هنگام خردسالی در معرض مجموعه وسیعی از ناکامیها قرار دارد. برخی از این نا کامیها ناشی از دخالتهای بزرگتر ها در حلقه خانواده است و برخی دیگر حاصل منابع دیگری چون بیماریهاست. احساس خصومتی که در کودک به علت این نا کامیها به وجود می آید عمدتاً متوجه پدر و مادر می شود. امّا چون خصومت نسبت به والدین ، خط تنبیه شدن از سوی آنها را به همراه دارد و همچنین از نظر اجتماعی نا پسند و نا معقول است، کودکان این احساس خصومت را سر کوب می کنند. برای ممانت از بروز این خصومت سر کوب شده، کودک سعی می کند که ارزشها و استاندارد های والدین خود را اقتباص کند.

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله رابطه شغل و آینده و هویت آدمی
 • پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ
 • پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت
 • پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
 • پایان نامه بررسی میزان رضایت وعدم رضایت شغلی مربیان پرورشی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.