تحقیق رابطه میزان انس با قرآن و الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان‌های دولتی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه میزان انس با قرآن و الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان‌های دولتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه میزان انس با قرآن و الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان‌های دولتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
پیشینة بحث   ۴
روش   ۵
ابزارهای اندازه گیری   ۵
نتایج   ۶
نتیجه گیری   ۱۱
پرسش‌‌‌‌‌نامه انس با قرآن   ۱۳
پرسش‌نامه الگوی مصرف   ۱۵
منابع   ۲۲

منابع

آقامیری، سیده‌طاهره، نمای شخصیت در فر هنگ نامه ایمان و کفر در قرآن. ساوه: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ۱۳۸۳٫

احمدی، علی اصغر، روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۴٫

باقری، فریبرز، پیش «فرض‌ها، عناصر و بنای روانشناسی و روانپزشکی مبتنی بر قرآن»، اخلاق در علوم رفتاری، ویژه نامه اخلاق پزشکی. پیوست شماره ۱، ۱۳۸۵٫

بخشوده، محمد و فرج زاده، زکریا، بررسی رفتار مصرف کنندگان شهری ایران: با تاکید بر الگوی مصرفی، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)،۱۳۸۳٫

توانایی، محمدحسین، قرآن و بهداشت روانی، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)، ۱۳۸۷٫

جلوداران، مریم، الگوی مصرف از منظر قرآن، چاپ در خبرگزاری جمهوری اسلامی. ۱۸ فروردین، ۱۳۸۸.

دلاور،علی، احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، رشد، ۱۳۸۵٫

راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، بیروت، الدار الشامیه، ۱۴۲۱ق.

رحمتی، محمد، بهترین الگوی مصرف از دیدگاه قرآن، چاپ شده در روزنامه کیهان، اول اردیبهشت ۱۳۸۸٫

صالح نیا، نرگس و دیگران، «بررسی تعرفه‌های آب شرب شهری و تاثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه موردی: شهر نیشابور»، آب و فاضلاب، ش ۶۳، ۱۳۸۶٫

طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ ق.

کلانتری، علی اکبر، اسلام و الگوی مصرف، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۸٫

گروه راهکار، راهکارهای استفاده بهینه از رایانه، پورتال جامع الگوی مصرف، ۳۱ فروردین، ۱۳۸۸٫

مصباح یزدی، محمدتقی، چکیده اخلاق در قرآن، به قلم علی شیروانی، قم، دارالفکر، ۱۳۷۸٫

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، نظری اجمالی بر اصول و مبانی مصرف در اسلام، تهران، وزارت بازرگانی، ۱۳۶۸٫

مهدوی راد، محمد علی و زرسازان، عاطفه، «روش تربیت انسان در سیره انبیا از دیدگاه قرآن کریم»، پژوهش دینی، ش ۱۴، ۱۳۸۵، صفخات ۱۴۳-۱۶۴

مهدوی کنی، محمدرضا، اخلاق عملی، تلخیص و تنظیم : محمد سلمانی کیاسری. قم، مسجد مقدس جمکران، ۱۳۸۶٫

Samuel,W, Personality searching for the sources of human behaviours. Mc Grow Hill, 1981.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه میزان انس با قرآن و الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان ارومیه است. به همین منظور، از جامع آماری ۲۰۰ نفر به عنوانه نمونه‌، انتخاب گردید و با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته، میزان انس با قرآن و الگوی مصرف، سنجیده شد و داده‌های لازم گردآوری گردید. نتایج تحلیل آماری، با آزمون t نشان داد که : ۱٫ بین میزان انس با قرآن در سطح بالا، و الگوی صحیح مصرف در ابعاد مصارف فردی و دولتی، رابطه معناداری وجود دارد. ۲٫ افراد دارای انس قرآنی در سطح متوسط، به طور معناداری الگوی صحیح مصرف در ابعاد مصارف فردی دارند، ولی این رابطه در مصارف دولتی ضعیف است. ۳٫ افراد دارای انس قرآنی در سطح پایین، به طور معناداری الگوی صحیح مصارف فردی و دولتی را رعایت نمی‌کنند. همچنین، بین کارکنان مرد و زن دارای انس قرآنی بالا و متوسط، از لحاظ بالاترین و پایین ترین الگوی مصرف تفاوت دیده شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که، ترویج آموزه‌های قرآنی در میان آنان و برخورداری کارکنان از درجه بالای انس با قرآن، در الگوی صحیح مصارف فردی و دولتی تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.

کلید واژه‌ها: انس با قرآن، الگوی مصرف، مصارف فردی، مصارف دولتی، کارکنان سازمان‌های دولتی، شهرستان ارومیه.

 

مقدمه

با توجه به مرور ادبیات موجود دربارة انس با قرآن و الگوی مصرف، می‌توان رابطة این دو متغیر را از دو بُعد آسیب شناختی و اصلاح الگوی مصرف مورد توجه قرار داد. الگوی صحیح مصرف از جمله مقولاتی است که در فرهنگ اسلامی بسیار مورد تأکید قرار گرفته و آیات قرآن کریم و کلمات ائمه اطهار‰ نیز بیانگر اهمیت این مسئله است. در مقابلِ الگوی صحیح مصرف، الگوی نادرست و یا «اسراف» مطرح است. «اسراف» عبارت است از: بیهوده خرج کردن مال، حیف ومیل کردن مواد مورد نیاز زندگی و زیاده روی کردن در استفاده از بیت المال و همچنین به معنای بی توجهی به الگوی صحیح مصرف در امور مختلف زندگی است.۲۸۶ محقق اردبیلی۲۸۷ در ذیل آیة «… و لا تسرفوا» می‌نویسد: اسراف، با حرام نمودن حلال و حلال نمودن حرام و هر گونه تعدّی از حدود و احکام الهی تحقق می‌یابد. شیخ طوسی در یکی از فروع مربوط به زکات می‌نویسد: «هرگاه دهنة اسب انسان مزین به طلا یا نقره باشد، زکات آن لازم نیست و استفاده از آن حرام است؛ زیرا از مصادیق اسراف است».۲۸۸ راغب اصفهانی۲۸۹ تحقق اسراف را هم در اندازه مصرف مردم و هم در چگونگی آن دانسته و نقل می‌کند: «آن‌چه در غیر طاعت الهی خرج کنی، اسراف است اگرچه اندک باشد». از آن جایی که انسان موجودی تجاوزگر از حدود و تعدی کننده است، خداوند برای مدیریت رفتاری وی، به ویژه در مورد تصرفات هستی و جهان، قوانین و سنت هایی را به دو شکل تکوینی و تشریعی بیان کرده است. قوانین تکوینی، که از آن به قوانین طبیعی و جبری یاد می‌شود، خود به اشکال مختلف، بازدارنده انسان از تصرفات نادرست و نابجا در ابعاد هستی می‌باشد. با این همه، از آن جایی که هدف از آفرینش انسان به عنوان موجودی دارای اراده و اختیار و انتخاب، آن است که آدمی بتواند با آزادی کامل هدف خویش را یافته و از همه ظرفیت‌ها و امکانات برای تعالی و تکامل خود و سایر موجودات هستی استفاده کند، به وی این امکان داده شده تا بر خلاف سایر موجودات بتواند در همه چیز تصرف کند و آن را تغییر شکل و ماهیت داده، به کار گیرد. این گونه است که حیطه آزادی و تصرفات بشر فوق العاده بیش از سایر موجودات است. در این راستا، هرگونه الگوی رفتاری مصرف نادرست یا اسراف می‌تواند نه تنها سد راه تکامل و پیشرفت فردی شود، بلکه جامعه را با خطرات جدّی مواجه سازد.۲۹۰ در مقابلِ اسراف، قناعت به عنوان یکی از ویژگی‌های افراد با ایمان و از امتیازات انسان‌های با فضیلت مطرح شده و یکی از مصادیق اخلاق عملی به حساب می‌آید. به گونه‌ای که قناعت موجب می‌شود رضایت خاطر و روحیه بالا نسبت به مقدرات عالم شکل بگیرد و فرد نسبت به موجود بودن به اندازه کفاف و حتی کمتر از آن راضی باشد. ۲۹۱ درآیات قرآن کریم و کلمات ائمه اطهار‰ از اسراف به شدت نهى شده است؛ به گونه ای که درقرآن کریم چندین بار واژة اسراف با الفاظ گوناگون به کار رفته است. در نکوهش اسراف، تبذیر، ارزش و جایگاه میانه روی و الگوی صحیح بهره‌گیری از نعمت‌های الهی و قناعت، در آیات قرآنی و روایات اسلامی سخن فراوان به بیان آمده است: از جمله خداوند در قرآن می‌فرماید: «اسراف کاران از اصحاب آتش‌و همراهان آتش اند.»(غافر:۴۳)؛ «و بدینسان گمراه کند خدا هر که را که فزونی خواه و شک آورنده است.»(غافر:۳۴)؛ «اسراف نکنید، چرا که خداوند اسراف‌کنندگان را دوست نمی‌دارد.»(انعام:۱۴۱)؛ «و این چنین جزا می‌دهیم به هر کس اسراف کند و به آیت‌های خداوند نگرود و برای او عذاب سخت و پاینده است.»(طه:۱۲۷)؛ «خداوند مسرفان را دوست ندارد.»(اعراف: ۳۱)؛ «از رفتار روسای مسرف ستمگر پیروی نکنید.»(شعرا:۱۵۱)

ائمه اطهار‰ نیز مردم را به پرهیز از اسراف و در پیش گرفتن راه صحیح بهره‌گیری ازموهبت‌های الهی، بسیار سفارش و توصیه کرده‌اند. حضرت علی† بخشش و ترحم اسراف کار را مذموم و نکوهش کرده، می‌فرماید: زیاده روی و اسراف مکن؛ زیرا بخشش اسراف کار مورد ستایش نیست و تنگدستی او هم موردترحم واقع نمی‌شود» حضرت علی† همچنین می‌فرمایند: «آگاه باشید مال را در غیر مورد استحقاق صرف کردن، تبذیر و اسراف است. ممکن است این عمل انسان را (به ظاهر) در دنیا بلند مرتبه کند، اما مسلماً در آخرت پست و حقیر خواهد بود. در نظر توده مردم ممکن است سبب اکرام شود، اما در پیشگاه خداوند موجب سقوط مقام انسان می‌شود.»۲۹۲

از اشارات و روایات قرآن کریم و ائمه اطهار‰ چنین بر می‌آید که «اسراف» و «تبذیر» همواره مورد نکوهش بوده و در ردیف یکی از ناپسندیده‌ترین کارها قرار دارد که هیچگاه انسان را به سمت سعادتمندی سوق نخواهد داد و در آخرت نیز عذابی دردناک به همراه دارد. ۲۹۳ در مقابل، رعایت الگوی مصرف و قناعت مورد تحسین بوده است. امام علی† از قناعت به حیات طیبه تعبیر کرده‌اند۲۹۴ و آن را پایدارترین عزت شمرده اند.۲۹۵ به طور کلی، رعایت الگوی مصرف می‌تواند موجب سرفرازی فرد شده، او را بی نیاز و صاحب گنجی بی پایان نماید. در مقابل، عدم رعایت الگوی مصرف و قانع نبودن، موجب ذلّت و خواری انسان شده و او را همیشه در نگرانی قرار خواهد داد.۲۹۶

عوامل مختلفی در الگوی صحیح مصرف دخالت دارند که می‌توان آنها را در سه دسته عوامل فردی، اجتماعی و خانوادگی بیان کرد. یکی از عوامل فردی، ویژگی‌های شخصیت است. شخصیت هر انسان‌، همان چیزی است که رفتار او را شکل داده و جهت بخشیده، موجب پیش بینی رفتار فرد شده و تفاوت‌های فردی را به وجود می‌آورد. شخصیت یک مولفه چند عاملی است. عوامل وراثتی، زیستی، شناختی، محیطی و اجتماعی آن را شکل می‌دهند.۲۹۷ مفاهیم و آموزه‌های قرآن در ابعاد گوناگون زندگی از جمله شکل‌گیری، رشد و تکامل شخصیت تأثیرگذار است. از همان دوران اولیه زندگی، انس با قرآن از طریق آموزش‌های رسمی و غیررسمی آغاز می‌شود و بسته به میزان انس با مفاهیم و معانی عمیق قرآن و به کارگیری آنها در زندگی عملی، میزانی از شخصیت دینی در فرد شکل می‌گیرد. تأثیرات قرآن درشخصیت انسان چندگانه است. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الف. درمان دردهای درونی: «‌و از قرآن‌، آنچه شفا و رحمت است، بــرای مؤمنان نازل کردیم.»(اسراء:۸۲)؛ ب. نتیجة شخصیت قرآنی دانستن و فهمیدن است: «آنان که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آن‌گاه که بر پهلو خوابیده‌اند، یاد می‌کنند و در اسرار آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند.»(آل‌عمران: ۱۹۱)؛ ج. مسئولیت‌پذیری‌: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خودتان و کسان خود را از آتشی که سوخت آن مردم و سنگ‌ها هستند حفظ کنید.»(تحریم:۶)؛ د. روحیه برابری و برادری‌: «همانا مؤمنان برادران یک دیگر می‌باشند.»(نشر:۹)؛ ه‍ . ایثار وفداکاری‌: «و آنها را بر خود مقدم می‌دارند، هر چند خودشان بسیار نیازمندباشند.»(حجرات:۱۰)؛ و. اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط: «آنها کسانی هستند که هر گاه انفاق می‌کنند نه اسراف می‌کنند و نه سخت گیری، بلکه در میان این دو حد اعتدالی قرار دارند.»(فرقان: ۶۷)؛ و ویژگی‌های مختلف دیگری چون پرهیز از تقلید کورکورانه و ترغیب به استقلال فکری، استواری و پایداری، ترغیب به بندگی خدا و رهایی از بندگی دیگران‌، اعتقاد به مبدأ و معاد، فروتنی و تواضع، اعراض از لغو، پرداخت زکات، پاسداری از عفت، رعایت امانت مردم و امانت الهی، مراقبت بر نماز، خوف از مجازات الهی، عبادت شبانه، شرک ستیزی، توکل بر خدا و مبارزه با فساد به دنبال شخصیت قرآنی در فرد شکل می‌گیرد.۲۹۸ قرآن سلامتی شخصیت انسان را مقدمة زندگی اخروی سعادتمندانه برشمرده است‌، به گونه‌ای که می‌فرماید: «امّا کسی که در این جهان از دیدن چهرة حق‌نابینا بوده است‌، در آخرت نیز نابینا و گمراه‌تر است.»(اسراء:۷۲) انس با قرآن در سطوح مختلف، ویژگی‌های خاص خود را دارد. مثلاً آیا شما هر روز قرآن می‌خوانید، یا هر چند روز یا هر چند هفته یا هر چند ماه؟ تا چه اندازه در زندگی عملی خود به معانی قرآن توجه می‌کنید و زندگی قرآن وار دارید؟ مسلماً درجة انس با قرآن در افراد جامعه متفاوت است، همین امر می‌تواند به عنوان یک عامل فردی در مورد الگوی مصرف نقش ایفا نماید.

پیشینة بحث

تحقیقات گوناگون، آثار قرآن را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بررسی کرده اند. باقری (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان «پیش فرض ها، عناصر و زیر بنای روان شناسی و روان پزشکی مبتنی بر قرآن» به این نتیجه رسیده که بیش از نیمی از کلمات قرآن، به مباحث روان‌شناختی مربوط هستند و در چهار حوزة روان‌شناسی عمومی، رشد، اجتماعی و شخصیت تقسیم بندی می‌شوند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که قرآن یکی از عوامل شکل گیری شخصیت انسان است.۲۹۹

مهدوی راد و زرسازان (۱۳۸۵) در تحقیق خود با عنوان «روش تربیت انسان در سیرة انبیا از دیدگاه قرآن کریم»، به روش‌های الگوبرداری، موعظه، مهرورزی، محبت، عبرت آموزی، تشویق، تنبیه و مداومت در عمل در تربیت و شکل گیری شخصیت انسان از دیدگاه قرآن اشاره کرده‌اند.۳۰۰ در یک بررسی با عنوان «بررسی رفتار مصرف کنندگان شهری ایران: با تاکید بر الگوی مصرفی»، محققان ضمن بررسی رفتار مصرف کنندگان شهری طی دوره ۷۹-۱۳۵۹، نقش عادات مصرفی را در شکل‌گیری الگوی مصرف بررسی کرده‌اند. در تحلیل‌های پویای اقتصاد خرد اعتقادبر این است که رفتار مصرف کنندگان علاوه بر دو اثر جانشینی و درآمدی حاصل از تغییرقیمت، که در تحلیل‌های ایستا مطرح می‌شود، از عادات مصرفی (موسوم به اثر رفتاری)گذشته نیز متاثر می‌شود. اقلام مورد مطالعه از گروه مواد خوراکی و دخانی شاملِ آرد، رشته و نان، انواع گوشت، لبنیات و تخم‌مرغ، روغن‌ها و چربی‌ها، میوه وسبزی، خشکبار و حبوبات، قند و شکر و چای، چاشنی‌ها و نوشابه و دخانیات می‌باشد. نتایج حاصل از تفکیک اثر کل تغییر قیمت، حاکی از اهمیت بالا و تعیین‌کننده نقش اثر رفتاری در تغییرات مصرف کالاهای مورد مطالعه می‌باشد. بدین معنی که، علی‌رغم افزایش قیمت دراغلب گروه‌ها، مصرف کنندگان تمایل به حفظ عادات مصرفی گذشته دارند. پس از اثر رفتاری نیز به اهمیت دو اثر درآمدی و جانشینی قرار دارند.۳۰۱

در تحقیقی با عنوان «بررسی تعرفه‌های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه موردی: شهر نیشابور» تعرفه‌های موجود در بخش آب شرب و الگوی مصرف مربوط به جامعه آماری مشترکان در شهر نیشابور، طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ و برای شش دوره دو ماهه در هر سال بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که، متوسط سرانة مصرف ۱۳۵ لیتر در شبانه روز بوده و این سرانه از دورة اول تا دوره سوم سیر صعودی، و از دوره چهارم تا دوره ششم سیر نزولی داشته است. همچنین بیشترین درصد مشترکان (۳۵/۷۰ درصد با ۵۰ درصد کل مصرف)، مصرفی بین ۵ تا ۵/۲۲ مترمکعب در ماه و کمترین درصد مشترکان (۵۱/۰ درصد با مصرف ۸۵/۶ درصد کل مصرف)، مصرفی بیش از ۶۵ مترمکعب را به خود اختصاص داده اند. نتایج ترکیبی تعرفه‌ها و مقادیر مصرف آب شرب، نشان دهنده عدم تطابق بین الگوی مصرف جامعه آماری با الگوی مصرف پیشنهادی و تعرفه‌های وضع شده از سوی دولت است.۳۰۲

با این پیشینة نظری و تحقیقاتی اشاره شده، این مقاله، به بررسی رابطه میزان انس با قرآن و الگوی صحیح مصرف در بین کارکنان دولت در شهرستان ارومیه پرداخته است.

روش

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.