تحقیق رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰ سال


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰ سال مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰ سال نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

خلاصه پژوهش:   ۱
فصل یک   ۴
مقدمه:   ۵
بیان مسئله:   ۹
هدف و پژوهش:   ۹
اهمیت و ضرورت پژوهش:   ۹
فرضیه پژوهشی:   ۱۰
تعریف متغیرهای پژوهش:   ۱۰
تعریف عملیاتی:   ۱۱
فصل دوم   ۱۲
تیپ شناسی شخصیت و نظریه صفات:   ۱۳
نظریه صفات- تیپ تحلیل عاملی هانس، جی آیزنک (۱۹۱۶):   ۱۳
ابعاد شخصیت از دید آیزنک:   ۱۶
تیپ های روان شناختی یونگ:   ۱۷
نوروفیزیولوژی برون گرایی و درون گرایی:   ۱۸
نظریه دانشمندان در باره ازدواج:   ۱۹
فروید:   ۱۹
آدلر:   ۲۰
اریک اریکسون:   ۲۱
یونگ:   ۲۱
تاریخچه تحقیقات پیرامون تیپ های شخصیتی در رضایت زناشویی   ۲۵
فصل سوم   ۳۲
روش پژوهش:   ۳۳
موضوع پژوهش:   ۳۳
جامعه آماری:   ۳۳
نمونه:   ۳۳
روش نمونه گیری:   ۳۳
ابزار اندازه گیری:   ۳۳
اعتبار و روایی آزمون ها:   ۳۴
فصل چهارم   ۳۵
تنظیم نتایج و بررسی آن ها:   ۳۶
فصل پنجم   ۴۳
نتیجه گیری:   ۴۴
محدودیت های تحقیق:   ۴۵
پیشنهادها   ۴۶
فصل ششم   ۴۷
خلاصه پژوهش:   ۴۸
بیان مسئله:   ۴۸
هدف از تحقیق:   ۴۸
فرضیه پژوهشی:   ۴۹
جامعه آماری:   ۴۹
گروه نمونه:   ۴۹
روش نمونه گیری:   ۴۹
ابزار اندازه گیری   ۴۹
روش جمع آوری اطلاعات:   ۵۰
روش آماری:   ۵۰
نتایج پژوهش:   ۵۰
منابع و مآخذ:   ۵۱

منابع و مآخذ:

۱-  راس، آلن. روانشناسی شخصیت نظریه ها و فرایند ها. ترجمه سیاوش جمالفر (۱۳۷۴). تهران: انتشارات نشر روان.

۲-  شولتز، داون. شولتز، سیدنی. نظریه هیا شخصیت ترجمه یحیی سیدمحمدی (۱۳۷۹). تهران: انتشارات ویرایش.

۳-     شریعتی، حسن پاشا. شریفی، نسترن (۱۳۸۰). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات سخن.

۴-  رضوی، رضا (۱۳۷۹). مسأله ازدواج در آیینه تحقیق. دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران- پایان نامه فوق لیسانس.

۵-     شاملو، سعید (۱۳۵۶). بهداشت روانی. تهران: انتشارات چهر.

۶-     ستوده، هدایت الله (۱۳۷۴). روانشناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.

۷-     سیاسی، اکبر (۱۳۷۱) نظریه های شخصیت یا مکاتب روانشناختی. انتشارات دانشگاه تهران.

۸-  لارنس ای، پروین. روانشناسی شخصیت نظریه و تحقیق. ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور. جلد دوم (۱۳۷۴). تهران: مؤسه فرهنگی رسا.

۹-  نور افشان، نازی  (۱۳۷۹). ارتباط میزان صفت حس هیجان خواهی و درون گرایی- برون گرایی . دانشگاه آزاد- واحد رودهن- پایان نامه لیسانس.

۱۰- کامرانی، گیتا (۱۳۸۳). رابطه بین ترتیب تولد و میزان گرایش به درون گرایی و برون گرایی. دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران- پایان نامه لیسانس.

۱۱- رضایی، مریم (۱۳۸۳). دختران و پسران در رابطه با ازدواج چه معیارهایی دارند. دانشگاه آزاد – واحد تهران- پایان نامه لیسانس.

تیپ شناسی شخصیت و نظریه صفات:

نظریه صفات از جمله نظریه هایی است که تأثیر بسیاری بر تحقیق و نظریه در شخصیت داشته است و فرض اصلی این دیدگاه این است که پاسخ های متفاوت انسان ها به موقعیت های خاص به دلیل آمادگی های شخصی است که در آن ها موجود است به این آمادگی ها صفات گفته می شود به عبارت دیگر افراد را می توان با توجه به این طرز و رفتار خاص آن ها شناسایی و توصیف کرد. مثلاً این احتمال است که انسان موجودی معاشرتی و صمیمی باشد و یا سلطه جو و با جرأت، افرادی که برای این طرز رفتار آمادگی بیش تری د ارند در این صفات زیاد درجه بندی می شوند. اگر چه این نظریه پردازان در تعیین صفاتی که شخصیت انسان را تشکیل می دهد از یکدیگر متفاوتند ولی همگی بر این باورند که این صفات پایه های اصلی شخصیت انسان را تشکیل می دهد. (لارنس ای، ترجمه پروین، ۱۳۷۴).

نظریه صفات- تیپ تحلیل عاملی هانس، جی آیزنک (۱۹۱۶):

در نظریه صفات شخصیت انسان ساختار طبیعی دارد و با تحلیل عاملی می توان آن ها را انمایان کرد. اگر متغیرها و پاسخ آزمون ها با یکدیگر همانند باشد، یعنی حضور و عدم حضور آن ها همراه باشد، می توان این طور نتیجه گرفت که بین این دو زمینه های مشترکی موجود است  و آن ها به یک واحد کارکردی شخصیت متعلق اند. تحلیل عاملی فرض را بر این می گذارد که رفتارهای همانندی با یکدیگر مرطبتند و بنابراین پیوستگی ها یا عناصر طبیعی یک شخصیت را مشخص می کند. این فرآیند سپس بر عواملی منجر می شود که صفات نام دارد. این نامگذاری با توجه به ویژگی های مشترک پرسش ها یا رفتارهایی است که با یکدیگر مرتبط اند. آیزنک با استفاده از شیوه های آماری دیگر به ابعاد اصلی یا زمینه های این عوامل یا صفات نیز دست یافت به ابعاد اصلی تیپ گفته می شود.

بنابراین می توان برای مثال صفاتی چون اجتماعی بودن، تکانشی بودن، فعالیت، سرزندگی و تحرک پذیری در زیر عنوان مفهوم برون گرا در یک گروه جمع کرد. البته اگرچه در این جا از اصطلاح تیپ استفاده می شود باید توجه داشت که در واقع این اصطلاح دارای دو حد نهایی بالا و پایین است و افراد ممکن است در نقاطی بین این دو حد قرار گیرند.

به نظر آیزنک معمولاً فرد برون گرا فردی است، اجتماعی، علاقمند به میهمانی، دارای دوستان فراوان و طالب هیجان که بدون تفکر و اندیشه به صورت تکانشی عمل می کند. به نظر می رسد که دو جنبه از این صفت یعنی اجتماعی بودن و تکانشی بودن را می توان تا حد زیادی از یکدیگر جدا در نظر گرفت ولی درعین حال آنقدر با یکدیگر مرطبتند که هر دو را تحت عنوان برون گرا آورد. فرد درون گرا برخلاف خصوصیات بالا فردی است آرام ، درخود فرورفته، خوددار وتأملی که به احساسات اعتماد نمی کند و زندگی با نظم و قاعده را بر زندگی بر مبنای شانس و خطر ترجیح می دهد. آیا تفاوت های عمده و معنی دار دیگری در رفتار افراد وجود دارد که با نظرات درون گرایی و برون گرایی مرتبط باشد؟

مرور جدیدی که در این مورد شده است یافته های جانبی را در اختیار ما می گذارد. برای مثال درون گرایمان در مقایسه با برون گرایان به درد حساس و زود خسته می شوند. هیجان در عملکرد آن ها تأثیر می گذارد و سرانجام این که دقیق تر ولی کندتر عمل می کنند.سایر تفاوتهای مشاهده شده بین این دو گروه به شرح زیر است:

۱) درون گرایان در مدرسه موفق تر عمل می کنند این موفقیت به خصوص در درسهای پیشرفته تر آشکار است. همین طور دانشجویانی که به دلیل درسی ترک تحصیل می کنند بیش تر برون گرا هستند ولی افرادی که به دلیل روانی از تحصیل باز می مانند درون گرا هستند.

۲) برون گرایان ترجیح می دهند که تعطیلات را با دیگران بگذرانند در حالی که درون گرایان تعطیلات را به تنهایی به پایان می رسانند. برون گرایان به دنبال تغییر و تحول در شغل روزمره هستند در حالی که درون گرایان نیاز چندانی به تغییر احساس نمی کنند.

۳) برون گرایان شوخی های تند و زننده را دوست دارند در حالی که درون گرایان شوخی های روشنفکرانه مانند استفاده از کلمات و لطیفه های ظریف را می پسندند.

۴)   برون گرایان در مقایسه با درون گرایان از لحاظ جنسی فعالترند.

۵)   برون گرایان تلقین پذیرتر از درون گرایان هستند. (لارنس ای، ترجمه پروین ۱۳۷۴)

ابعاد شخصیت از دید آیزنک:

آیزنک تیپ های شخصیتی را به دو صورت گروه های مستقل و مجزا از هم که بتوان مردم را بر اساس آن ها طبقه بندی کرد تفسیر نمی کند بلکه معتقد است که تیپ های شخصیتی به شکل ابعاد به هم پیوسته هستند که در راستای آن مردم با هم تفاوت دارند. همان طوری که یک صفت کم و بیش می تواند معرف خصوصیات یک فرد باشد همچنین می تواند به عنوان یک تیپ شخصیتی هم شود. درون گرایی و برون گرایی این امر بی شباهت به بعد میزان؟ که دو حد نهایی غول آسا و کوتوله وجود دارد اما تعداد بسیار کمی از مردم در هر یک از این دو انتخاب قرار می گیرند. (راس آلن، ترجمه جمالفر ۱۳۷۴)

تیپ های روان شناختی یونگ:

یونگ هشت تیپ روان شناختی را بر اساس تعامل دو نگرش و کارکرد معرفی کرد.

۱)       تیپ برون گرای متفکر: که به طور جدی منطقی، عینی، متعصب و طبق مقررات جامعه زندگی می کند.

۲)   تیپ برون گرای احساسی: به سرکوب شیوه تفکر و عاطفی بودن زیاد تمایل دارد این افراد عاطفی، حساس، معاشرتی، بیش تر خاص زنان است تا مردان.

۳)   تیپ برون گرای حسی: اجتماعی، لذت جو، انعطاف پذیر این افراد بر لذت و شادی و بر جستجوی تجربه های  جدید تمرکز دارند.

۴)   تیپ برون گرای شهودی: موفقیت را در کسب و کار و سیاست می بینند. زیرا توانایی زیادی برای بهره برداری از فرصت ها دارد. خلاق، قادر به برانگیختن دیگران و غنیمت شمردن فرصت ها.

۵)   درون گرای متفکر: بیش تر به اندیشه ها علاقمند است تا مردم، با دیگران به خوبی کنار نمی آید و در انتقال افکار مشکل دارد.

۶)   تیپ درون گرای احساسی: تفکر عمیق را سرکوب می کند، تودار، خوددار با این حال قادر به داشتن عواطف عمیق.

۷)   تیپ درون گرای حسی: بی تفاوت، آرام و بریده از دنیای روزمره به نظر می آید در ظاهر بی اعتنا و خشک است و وجود خود را در فعالیت های هنر شناختی ابزار می کنند.

۸)   تیپ درون گرای شهودی: بیش تر در ارتباط با ناهشیار هستندتا واقعیت روزمره، چنان با دقت بر شهود تمرکز دارد که افراد این تیپ تماس کمی با واقعیت دارند. (شولتز، ترجمه سید مهدی ۱۳۷۹)

نوروفیزیولوژی برون گرایی و درون گرایی:

آیزنک یک فرضیه مسلم نوروفیزیولوژیکی مطرح می سازد که باید با انتقال تکانشهای عصبی انجام شود انتقال این تکانش ها از یک نورون به نورون دیگر را آیزنک برانگیختگی می نامد. بلوکه شدن چنین انتقال ها را آیزنک بازداری می نامد. پراکندگی اصطلاحی است که وی برای کاهش احتمالی اثر یک تکانش انتقال یافته از آن استفاده می کند. بر اساس نظریه آیزنک برون گراها افرادی هستند که در آن ها برانگیختگی به آرامی و به طور ضعیف صورت می گیرد در حالی که بازداری در آن ها به سرعت و به طور قوی اتفاق می افتد و اثر آن به آرامی پراکنده و از بین می رود. برعکس درو نگراها افرادی هستند که برانگیختگی در آن ها به سرعت و به طور قوی ایجاد می شود در حالی که بازداری به آرامی و به طور ضعیف ایجاد شده و اثر آن به سرعت پراکنده و از بین می رود.

فرضیه های مبتنی بر این صورت بندی بارها مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان مثال برون گراها و درون گراها به طور متفاوت نسبت به داروهایی که بر عملکرد عوامل انتقال دهنده عصبی تأثیر می گذارد واکنش نشان می دهد. داروهای کند ساز موجب می شوند که درون گراها خیلی شبیه به برون گراها رفتار کنند در حالی که داروهای محرک باعث می شوند که برون گراها خیلی شبیه به درون گراها رفتار کنند. (راس آلن، ترجمه جمالفر ۱۳۷۴)

نظریه دانشمندان در باره ازدواج:

فروید:

در رابطه انسان ها به مسئله جنسی بسیار اهمیت می دهد و معتقد است که ارضاء شدن غرایز جنسی در انسان مانع بروز بسیاری از مشکلات می شود و یا راه حلی برای بسیاری از موضوعات زندگی فرد است. وی که یک روانشناس ماهر و برجسته اطریشی بود به کیفیت مهمی در روان کاوی نایل آمد. وی از عواقب خطرناک ناکامی جنسی سخن گفت اما در اینجا به جای داشتن یک راه قانونی و اجتماعی جلوگیری از ناکامی جنسی یعنی «ازدواج آزادی جنسی» را پیشنهاد کرد. فروید ریشه تمام ناکامی ها و بیماری ها را در مسائل جنسی دنبال می کرد به عقیده فروید لیبیدو منشاء تمام ناراحتی های جنسی است.

فروید در قسمتی از کتاب خود می نویسد: در اینجا ناگزیرم تا آنچه را که در نوشته های گوناگونم متذکر شده ام در اینجا نیز اختصار کوتاهی یادآور شوم این تذکر حاکی از آن حد و اندازه ایی که تجارب و آزمایش های من نشان داده است حالات عصبی وابسته به نیروهای عامل میل جنسی می باشد.

آدلر:

آدلر هیچگاه اهمیت امور جنسی را در زندگی زناشویی انکار نکرده است وی اعتقاد دارد که برای انتخاب همسر بی شک جذابیت جنسی نقش مهمی را بازی می کند اما به نظر آدلر تنها شرط مهم نیست روابطی که فقط بر تمایلات جنسی استوار می باشند نمی تواند یک رابطه کامل باشد. به عقیده آدلر گروهی از مردم هیچ وقت رفیق و شریک مناسب خود را نمی یابند کسانی هستند که نمی توانند مسئله محبت را درست حل کنند و برای این که ناتوانی خود را از نظر دور بدارند بهانه های مختلف می تراشند.

انتخاب همسر به طریق صحیح برای خوشبخت زندگی کردن فرد بسیار مهم است و آدلر و طرفدارانش معتقدند که انسان باید همسر خود را از گروه هایی انتخاب کند که از لحاظ فکری، اجتماعی با گروه او متناسب باشد (رجایی ۱۳۵۶)

اریک اریکسون:

اریکسون یک نظام هشت مرحله ایی برای توصیف میسر رشد از گهواره تا گور پیشنهاد کرده است وی این عوامل را روانی – اجتماعی نامیده است وی می گوید که افراد در نخستین سال های بزرگسالی پیشه ایی برمی گزینند، بسیاری از آن ها ازدواج می کنند یا در روابط صمیمانه دیگر وارد می شوند. صمیمیت به معنای علاقمندی به دیگران و داشتن تجارب مشترک با آن هاست که خود نقش مؤثری در سلامت عاطفی و جسمانی را دارا می باشد.

یونگ:

یونگ ازدواج را یکی از موارد تکامل شخصیت می داند وی اعتقاد دارد که دومین مرحله تکامل شخصیت در واقع تولد روانی مرد پس از بلوغ است و آن را زمان مسائل تعارضها و انطباق های بی شمار می داند. وظیفه اصلی در این دوره را آماده شدن برای شغل و به عهده گرفتن مسئولیت های یک فرد بالغ
می داند. وی تأکید را در ابتدا به تحصیلات، کار، ازدواج، تشکیل خانواده نهاده است. (رجایی ۱۳۵۶)

در سال های اخیر محققین و کارشناسان زناشویی مطالعات زیادی نموده اند که پی می برند چرا برخی زن و شوهرها با هم سازگاری داشته و زندگی زناشویی سعادت آمیزی دارند ولی عده ای دیگر نمی توانند سعادتی را که طالب آن هستند را بیابند. گرچه هنوز راه زیادی در پیش است لیکن کارشناسان بر سه عامل تکیه کرده اند که این سه عامل می تواند در کامرانی یک زوج مؤثر باشد این سه عامل عبارتند از:

۱- تناسب شخصیت: به این معنا که شوهر روشی در ابراز احساسات و رفتار خود اتخاذ کند که زن طالب آن است و از آن لذت می برد و بالعکس.

۲- هم فکری و هماهنگی: هر یک از طرفین در مورد روابط زناشویی و رفتار زن و شوهر با دیگری هم عقیده می باشد.

۳- آرزوی کامیابی: هر دو مصمم باشند که ناامیدی های غیرقابل اجتناب و اختلافات را به طریق مثبت پشت سر گذاشته و ازدواج را تبدیل به تجربه ایی شیرین بنمایند.

شاملو مهم ترین عوامل توافق در ازدواج را چنین نام می برد:

۱- رشد عاطفی و فکری: مهم ترین عامل موفقیت در زندگی زناشویی رشد عاطفی و فکری است که فقط بستگی به سن ندارد بلکه سن روانی – اجتماعی- عاطفی- سن جسمانی که همه از عوامل مؤثر رشد فکری هستند.

۲- توافق و تشابه به علائق و طرز فکر: مسئله مهمی که قبل از ازدواج وجود دارد این است که طرفین در موضوعات مهم زندگی اتفاق نظر داشته باشند و این توافق معمولاً روی علائق و طرز فکر قرار میگیرد و طرز تفکر مهم است زیرا بر اساس آن فلسفه زندگی هر فردی ریخته می شود. علائق رابطه نزدیک با طرز تفکر دارد که شامل فعالیت های متعدد روزانه از قبیل: رفتن به سینما، تئاتر، کنسرت، خواندن کتاب، رفتن به مهمانی می شود. البته نباید انتظار داشت هر زن و شوهر در تمام علائق با هم توافق داشته باشند ولی برای سعادت خانواده توافق کلی در قسمت عمده ایی از علائق ضرورت دارد.

۳- تناسب و هماهنگی مذهبی: شباهت در عقاید مذهبی به قدری در سعادت کانون زناشویی اهمیت دارد که روان شناسان ازدواج دو نفر از مذاهب مختلف را معمولاً غیرعاقلانه می دانند زیرا به دنبال آن اختلاف نظردر زمینه تربیت کودکان بر حسب عقاید مذهبی بخصوص در زمینه خانوادگی و  غیره پیش می آید.

۴- تشابه تحصیل و طبقاتی: روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که تفاوت میان سطح تحصیل و طبقاتی یکی از عوامل بسیار مهم اختلاف خانوادگی است زیرا مقدار تحصیل مربوط است به مقام اجتماعی شخص هر چه زن و شوهر از جهات مختلف به هم بیشتر شباهت داشته باشند امکان سعادت و خوشبختی نیز بیشتر است.

۵- توافق و طرز فکر راجع به امور جنسی: اگرچه زناشویی سعادتمندانه فقط تا اندازه ایی مربوط به روابط لذت بخش جنسی است ولی این روابط از مهم ترین علل خوشبختی یا عدم خوشبختی زندگی زناشویی است. اگر این روابط قانع کننده نباشد منجر به احساس محرومیت و ناکامی و عدم احساس ایمنی می گردد. تحقیقات درباره این موضوع انجام شده که نشان می دهد که مسئله جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه اول قرار گرفته است. در روابط زناشویی سه عامل اصلی موجود است که سبب ارضاء و ایجاد لذت جنسی خواهد بود:

الف- داشتن اطلاعات کافی در امور جنسی.

ب- آزاد بودن از ترس ها و تعصبات و انحرافات مربوط به موضوعات جنسی.

ج- توازن میان مقدار تمایل جنسی زن و مرد.

۶- داشتن روابط با خانواده زن و شوهر: یکی از علائم بارز رشد عاطفی و اجتماعی مقدار استقلالی است که هر جوان نسبت به اولیای خود دارد. شخصی که رشد واقعی کرده باشد علائق و عواطف خود را از اولیاء به همسر و فرزندان خود انتقال می دهد یعنی او دیگر از لحاظ عاطفی و اجتماعی متکی به کمک های والدین خود نیست. او آن ها را دوست دارد ولی اجازه مداخله و کنترل زندگی خود را به آنان نمی دهد. بنابراین جوانانی که خیال ازدواج دارند باید در این گونه روابط با اولیاء خود تعمق نمایند. (شاملو ۱۳۵۶)

 

تاریخچه تحقیقات پیرامون تیپ های شخصیتی در رضایت زناشویی

55,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی به مانند افسردگی– اضطراب و کمرویی و ترتیب تولد دانش آموزان
 • مقاله آیا بین تیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟
 • بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.