تحقیق روشهای تقویت ارزشهای اخلاقی در دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق روشهای تقویت ارزشهای اخلاقی در دانش آموزان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق روشهای تقویت ارزشهای اخلاقی در دانش آموزان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
تعریف رشد    ۱
مفاهیم اخلاقی    ۳
دیدگاههای مختلف    ۴
پرورش اخلاقی دانش آموزان    ۱۰
تقویت ارزشهای اخلاقی در دانش آموزان    ۱۱
نقش آموزش و پرورش در تقویت ارزشهای اخلاقی دانش آموزان    ۱۶
روشهای رشد ارزشهای اخلاقی از راه پرورش اجتماعی    ۱۹
آموزش ارزشهای اخلاقی در دانش آموز و معرفی «میزان »به او    ۲۱
معلمان و نقش آنها در تربیت    ۲۴
روابط انسانی در مدارس    ۲۸
جدیدترین تکنیک برای رشد ارزش های اخلاقی دانش آموزان    ۳۶
پیشبرد رشد اخلاقی در دانش آموزان    ۳۹
مدرسه و ارتقای سلامت روان    ۴۳
طرح حجاب در آموزش و پرورش    ۴۴
منابع    ۵۱

منابع:

۱ ـ اسمایلز ،سموئیل ـ اخلاق ـ مترجم ، محمد سعیدی ،انتشارات صفیعلی شاه ، ۱۳۴۲٫

۲ ـ اسمایلز ،سموئیل ـ وظیفه .مترجم ، مهرداد مهرین. ناشر ، کانون معرفت .

۳ ـ افجه ای ، علی اکبر ـ اهمیت گروه در تأمین نیازهای فردی ، فصلنامه مدیریت ، شماره ی ۱۷ ، ۱۳۶۹ .

۴ ـ الوانی ، مهدی ، خویشتن شناسی مدیران ، تهران :نشرنی ، ۱۳۷۳ ،

۵ ـ بازرگان ، زهرا .۱۳۷۶ .یازده قدم در رشد اخلاقی کودکان .پیوند . شماره ۲۱۱ .

۶ ـ باهنر ، ناصر . ۱۳۷۸ .آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد . تهران :سازمان چاپ و نشر بین الملل .

۷ ـ بلاسی ، ۱۹۸۳ ، به نقل از کدیور ، ۱۳۷۸

۸ ـ پارسا ، محمد . ۱۳۷۵ .روانشناسی رشد . چاپ دهم ، تهران : انتشارات بعثت .

۹ ـ جریس ، بروس .۱۳۷۳ .الگوهای تدریس ،ترجمه محمدرضا بهرنگی

۱۰ ـ طوسی ، محمد علی ، مفهوم تازه ای از آموزش و پرورش در روزگار کنونی .فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، شماره ی ۱۴ ، ۱۳۷۵ ،.

۱۱ ـ علی اشرف جودت ، تقی ، ۱۳۷۰ .نقش عادت در تربیت ، ماهنامه ی تربیت .

 

مقدمه

ارزش‌های اخلاقی و اخلاقیات با ملاک‌ها و مقیاس‌های مادی‌ قابل سنجش و اندازه‌گیری نیستند.ارزش‌ها اخلاقی مانند: مسئولیت‌پذیری،احترام به حقوق دیگران،همکاری،صداقت، شجاعت،مهارت‌های ارتباطی و باید در خانه و مدرسه برنامه‌ریزی‌ شده و به‌طور مستقیم آموزش داده شوند.ارزش‌های اخلاقی ذاتی‌ نیستند و در طی فرایند رشد به تدریج در خانه و سپس در مدرسه‌ آموخته شده و درونی می‌شوند.اهمیت ارزش‌های اخلاقی سبب‌ شده که آموزش آن در برنامه‌های مدرسه و برنامه‌های خارج از مدرسه دنبال گردد و به محیط خانه و اجتماع متصل شود.معرفت‌ دینی و اخلاقی دانش‌آموزان آنان را در تقویت و تحکیم ارزش‌های‌ اخلاقی یاری می‌نماید.بر این اساس،در این مقاله با توجه به اهمیت‌ خانواده در تبیین ارزش‌های اخلاقی دانش‌آموزان،به نقش خانواده‌ در تبیین این ارزش‌ها پرداخته شده است و سعی بر آن است تا رویکرد جامع‌اندیشی و قابلیت یادگیری ارزش‌های اخلاقی در موقعیت‌های متعدد زندگی خانوادگی ارائه گردد.

تعریف رشد :

دانشمندان ،تغییروتداوم درزندگی را رشد می نامند .به نظر آنها ،رشد یعنی تغییراتی که به طور مستمردرطول زندگی ارگانیسم،از لحظه ی انعقاد نطفه تا لحظه ی مرگ به وجود می آید.

تعریف رشد از دیدگاه روانشناسان رشد :

از این دیدگاه تعریف رشد عبارت است از تغییر درساخت بدنی ،عصبی ، رفتار و نشانه های ویژه ی شخص که همه به ترتیب بروز می کنند و در حد معقولی باثباتند .

چند گونگی رشد :

به طور کلی رشد بر دو گونه است :یکی رشد طبیعی و دیگری رشد محیطی .

چند گونگی رشد از جهتی مربوط به وحدت شخصیت است .

کودک به عنوان یک کل یا واحدی که جنبه های گوناگون دارد ،درمعرض رشد و دگرگونی تدریجی واقع می شود .بنابراین ارتباط هرجنبه از شخصیت کودک را باید با کل شخصیت و جنبه های دیگر او در نظر گرفت .

رشد طبیعی به غدد جسمی و عصبی کودک سر و کار دارد .

رشد محیطی به نوبه ی خود دارای جنبه های گوناگون است و به صورت رشد عقلی ، هیجانی یا عاطفی ،اخلاقی ،اجتماعی ، دینی و هنری نمایان است.

در این پروژه بیشتر مبحث رشد اخلاقی مورد نظر می باشد .

رشد اخلاقی :

رشد اخلاقی ،تحت تاثیر میزان علاقه ی کودک به معیارها و ارزشهای معمول ، ارتباط بسیاری با رشد و تکامل اجتماعی دارد .

از سوی دیگر به رشد دینی و میزان علاقه وی به آداب و رسوم و واکنشهای او در مقابل خیرو شر وابسته است.

مفاهیم اخلاقی :

مفهوم اخلاق در روانشناسی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی می باشد .این مفهوم به یک سلسله ارزشها و باورهای درونی اطلاق می شود که به عنوان یکی از عوامل مهار کننده عمل می کند .به این ترتیب وجدان از یک قضاوت ساده نسبت به درست و نادرست فراتر می رود و به مقام تشخیص و به کار بستن اصول ، تکالیف و قوانین اخلاقی می رسد .

مفاهیم اخلاقی در جوامع و محیط های مختلف ارزشهای متفاوت دارد و حتی در یک اجتماع نیز مفاهیم اخلاقی در بین طبقات مختلف ارزشهای متفاوتی دارد. جنسیت نیزدراین مورد مؤثراست ،به طوری که ارزشهای اخلاقی میان دو جنس زن و مرد متفاوت است .

کودک در آغاز ارزشهای اخلاقی را در خانواده می آموزد و پس از ورود به اجتماع و قرار گرفتن در گروههای مختلف با ارزشهای گوناگون مواجه می شود و همین امر اغلب او را دچار تضاد و دو دلی می کند .درنتیجه گاهی اوقات ارزشهای اخلاقی قبلی را تغییر می دهد .مثلاً مفهومی را کودک در خانواده آموخته است و آن را خوب می داند ،درحالی که همین مفهوم در گروه همسالان و در محیط آموزشگاه ارزش دیگری دارد.

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تجربیات مدون نقش و وظایف معلمان در امر آموزش و تربیت دانش آموزان
 • تحقیق بررسی چگونگی تغییر یافتن رشد اخلاقی (تفکر وفعالیت های جامعه پسندانه) کودکان در حال رشد پیش دبستانی و پنجم ابتدایی
 • تحقیق بررسی رابطه بین هویت یابی و رشد اخلاقی در دانشجویان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.