تحقیق زمینه های موثر در بروز بحران ناحیه ای سیستان و بلوچستان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق زمینه های موثر در بروز بحران های ناحیه ای در استان سیستان و بلوچستان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق زمینه های موثر در بروز بحران های ناحیه ای در استان سیستان و بلوچستان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
اهمیت موضوع ۲
بیان مسئله ۲
اهداف تحقیق ۳
سوال تحقیق ۳
فرضیه ۴
روش تحقیق ۴
محدوده مکانی ۴
مشکلات ومحدودیت های تحقیق ۴
شیوه جمع آوری اطلاعات ۵
پیشینه و سوابق تحقیق ۵
منابع ۵
مفاهیم ۵
فصل دوم : ادبیات تحقیق
تعریف و مفهوم بحران ۱۰
بحران هویت ۱۰
هویت ملی و سرزمین ۱۱
هویت و طبقه ۱۲
هویت ملی و تقسیمات قومی ۱۳
بحران مشروعیت ۱۳
بحران مشارکت ۱۴
بحران های قومی ۱۶
بحران های مذهبی ۱۹
گروه های افراطی قومی ۲۰
محیط بحران ۲۱
ابعاد بحران ۲۱
سطح بحران ۲۱
ویژگیهای بحران ۲۲
بررسی نظریه ای درباب رفتار در بحران ها ۲۴
نحوه حرکت بحران ۲۵
مدیریت بحران ۲۶
مکعب بحران ۲۷
فصل سوم : تشریح وضعیت استان سیستان و بلوچستان از ابعاد سیاسی ، فرهنگی ، جغرافیایی ، تاریخی ، اقتصادی و اجتماعی
شهرستان زاهدان ۳۱
شهرستان زابل ۳۴
شهرستان زهک ۳۸
شهرستان خاش ۴۰
شهرستان ایرانشهر ۴۳
شهرستان سرابان ۴۴
شهرستان سرباز ۴۷
شهرستان نیک شهر ۵۰
شهرستان چابهار ۵۳
موقعیت جغرافیایی استان ۵۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل زمینه های موثر در بروز بحران های ناحیه ای در استان سیستان و بلوچستان
مقدمه ۱۰۲
انقلاب اسلامی و تحولات بنیادین اهل سنت ۱۰۴
اهل سنت و خبرگان قانون اساسی ۱۰۵
اهل سنت و رشد در ابعاد مختلف ۱۰۶
اهل سنت و مطالبه مدیریت ها ۱۰۸
اهل سنت و تشکیلات سیاسی ۱۰۹
اهل سنت و موضع گیری سیاسی ۱۱۱
اهداف کلان اهل سنت ۱۱۲
اختلافات جاری فی ما بین اهل سنت استان با نظام ۱۱۳
تاثیر وهابیت بر نگرش فکری اهل سنت ۱۱۸
مقدمه ۱۲۰
تنش های قومی ۱۲۰
پیشینه تاریخی قوم بلوچ ۱۲۰
از بین رفتن اعتماد بلوچ ها به حکومت مرکزی ۱۲۳
تقویت احساس بیگانگی و قومیت گرایی ۱۲۴
خصوصیات فرهنگی – اجتماعی قوم بلوچ ۱۲۵
قوم بلوچ پس از انقلاب اسلامی ۱۲۷
وضعیت قوم بلوچ در دوران دفاع مقدس ۱۳۲
وضعیت قوم بلوچ دردوران سازندگی ۱۳۵
وضعیت قوم بلوچ در دوره دولت نهم و دهم ۱۴۰
فعالیت گروهک های معاند با نظام و اشرار با تاکید بر گروهک جندالله ۱۴۱
گروهک جندالله ۱۴۶
علت و انگیزه همکاری افراد با اشرار ۱۴۷
حمایت بیگانگان از اشرار ۱۴۸
طرحهای منطقه ای در برخورد با اشرار ۱۵۰
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای کاربردی
نتیجه گیری ۱۵۲
پیشنهادهای کاربردی ۱۵۴
منابع ۱۵۷

 

منابع

۱- حسن زنده دل، استان سیستان و بلوچستان، نشر تهران، ۱۳۷۹، ص ۲۵٫
۲- حمید احمدی، قومیت قوم گرایی در ایران از افسانه تا واقعیت ، نشر نی، ۱۳۷۸، ص ۲۸٫
۳- ولفرز، گزیده مقالات سیاسی – امنیتی موسسه پژوهش های اجتماعی ، ۱۳۷۹، جلد اول ، ص ۳۱۹٫
۴- عیسی ابراهیم زاده ، مهاجرت های روستایی ، نشریه تحقیقاتی جغرافیایی تهران، ۱۳۸۲٫
۵- آنتونی اسمیت ، منافع ناسیونالیسم ، فصلنامه مطالعات راهبردی، ۱۳۷۷، ص ۱۸۶و ۱۸۹٫
۶- استیوات هیوز، آگاهی ، ترجمه عزت الله فولاوند، سازمان آموزش انقلاب ، ۱۳۶۹، ص ۱۰۵٫
۷- منوچهر خدایار، بنیاد دین و جامعه شناسی ، نشر زوار، ۱۳۴۲، ص ۵۵٫
۸- رابرت ماندل، چهره متغیر امنیت ، پژوهشکده مطالعات راهبردی ، ۱۳۷۷٫
۹- ادوارد آی، آزر چونگ این مون، امنیت ملی در جهان سوم ، پژوهشکده مطالعات ، ص ۱۲۷٫
۱۰- ایرج افشار ، بلوچستان و تمدن دیرینه آن ، نشر وزارت ارشاد ، سال ۱۳۷۱، ص ۲۷۸و ۲۹۱٫
۱۱- کمال الدین غراب ، بلوچستان یادگار مطرود قرن، انتشارات کیهان ، ص ۲۰٫
۱۲- ناصر رضایی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، ۱۳۷۵٫
۱۳- ربیع بدیعی ، جغرافیای مفصل ایران، جلد سوم ، انتشارات اقبال ، چاپ ششم ، ۱۳۷۸٫
۱۴- روزنامه مردم سالاری، مقاله جایگاه ترکیه در استراتژی های جدید.، ۲۷/آذر/۱۳۸۱٫
۱۵- مصطفی ساوه درودی ، احزاب و گروههای سیاسی ۲، ۱۳۸۸، ص ۲۷۶٫
۱۶- تحلیل راهبردی مسائل امنیتی در استان س و ب ، ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی ، ۱۳۸۶، ص ۱۳٫
۱۷- دکتر پیروز مجتهد زاده ، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ، ناشر سمت ، ص ۴۹٫
۱۸- بحران ها وتوالی ها در توسعه سیاسی ، ترجمه غلامرضا خواجه سروری ، پژوهشکده مطالعات راهبردی ، ص ۱۷۴٫
۱۹- مدیریت بحران ۱، معاونت آموزش ناجا، ص ۲۳٫
۲۰- مدیریت بحران ۲، معاونت آموزش ناجا.
۲۱- آمارنامه استانداری سیستان و بلوچستان ، معاونت برنامه ریزی
۲۲- حضرت آیت الله خامنه ای ، دیدار با جوانان ، مصلای تهران ، روزنامه جمهوری ، ۲۴/۳/۵۸٫

 

چکیده :

استان سیستان و بلوچستان به واسطه بافت خاص سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی با تحولات عمده در زمینه بروز بحران های ناحیه ای در تاریخ خود روبرو بوده است. عمده این تحولات نشأت گرفته ازتنش های مذهبی ، قومی و فعالیت گرو ه های افراطی ،اشرارومعاندین با حکومت وقت مرکزی بوده است.  در کنار این موضوع شرایط خاص اقلیمی، نژادی و سرزمینی استان، به گونه‌ای بوده که تحولات عمیق و گسترده‌ای از لحاظ امنیتی در طول تاریخ بر استان سایه افکنده است که این مهم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صور گوناگون ظاهر شده و در مقایسه با قبل از آن از روندی صعودی برخوردار بوده است.

اگر چه ریشه اصلی ناامنی‌ها مرتبط با دخالت عوامل بیگانه و با سوءاستفاده از مباحث نژادی و عصبیت‌های قومی صورت گرفته است. با این حال نگاه عمیق فرهنگی بر این خطه از کشور می‌تواند بار مباحث ضدامنیتی ،تنش زا و عوامل بروز بحران را تا حد امکان کاهش دهد. این تحقیق بر آن است تا با تشریح مقوله بحران در ابعاد مختلف و با بررسی وضعیت  اقلیمی ، تاریخی ، جغرافیایی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی استان ، مهمترین علل چالش های موجود در استات که همان تنش های مذهبی ،قومی و فعالیت گروه های افراطی و اشرار با تاکید بر گروهک جندا… به سرکردگی عبدالمالک ریگی را مورد موشکافی قرار داده و سپس با جمعبندی و نتیجه گیری موضوع راهکارهای متعددی را برای رفع زمینه های بروز بحران در استان سیتان و بلوچستان بیان نماید.

مقدمه :

منطقه سیستان و بلوچستان در طول تاریخ همواره با مشکلات و معضلات سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی ،اقتصادی مذهبی و فرهنگی  برای حکومت‌های مرکزی همراه بوده است و برای ورود به بررسی دقیق و فنی علل و عوامل مؤثر در آن بایستی ابتدا شناخت کامل و نسبی با وضعیت و موقعیت منطقه احراز گردد.

تاریخ‌نگاران سیستان را به گرشاسب یکی از نوادگان کیومرث نسبت داده‌اند. نام سیستان از نام اقوام آریایی (سکا) اخذ شد است. (سکاها) در حدود سال ۱۲۸ قبل از میلاد، سیستان را به تصرف خود در آورده و در پهنه آن استقرار یافته‌اند. نام دیگر سیستان، نیمروز است.

سرزمین بلوچستان که ناحیه جنوبی استان را تشکیل می‌دهد در قدیمی‌ترین اسناد تاریخی به اسم (مکا) مشهور بوده و در نوشته‌های “هرودت” تاریخ نگار مشهور یونانی از آن به عنوان (گدروزیا) یاد شده است. پس از ساسانیان توسط اعراب مسلمان در زمان خلیفه دوم اکثر مردم این سرزمین بلافاصله به اسلام گرویدند که از زمان ساسانیان به بعد سیستان و بلوچستان همواره جزیی از ایران محسوب می‌شد

استان سیستان و بلوچستان به لحاظ وسعت در رتبه اول کشور قرار دارد. این استان از دو ناحیه سیستان و بلوچستان که به طور کامل با یکدیگر متفاوتند تشکیل شده است و وسعتی در حدود ۱۸۷۵۰۲  کیلومتر مربع تشکیل و با کشور پاکستان ۹۰۰ کیلومتر و با کشور افغانستان ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد. در قسمت جنوب با دریای عمان به طول ۲۷۰ کیلومتر مرز آبی دارد و از قسمت شمال و شمال غرب با استان خراسان رضوی و در قسمت غرب با استان کرمان و استان هرمزگان همجوار است.

بدون شک وضعیت منطقه، موقعیت جغرافیای منطقه و همجواری با دو کشور پاکستان و افغانستان باعث گردیده تا این استان همواره با تهدیدات و خطرات عمده ای روبرو شود که مهترین آنها  تنش های قومی ،مذهبی و فعالیت گروه های افر اطی و اشرار بود ه است .

تنش های قومی عمدتا به دلایل تبعیضات ،مدیریت های سلیقه ای و بدون برنامه ریزی بوده که با دخالت بیگانگان تشدید یافته و هم اکنون می تواند تهدیدی برای نظام محسوب گردد. تنش های مذهبی نیز با توجه به وجود دو مذهب عمده شیعه و سنی که البته اکثریت آن را اهل تسنن تشکیل می دهند به عنوان یک فاکتور عمده در بروز زمینه  های ایجاد بحران در استان محسوب شده و در چند سال اخیر نیز شاهد اختلافاتی در این زمنیه بود ه ایم که عمده دلایل آن دست بردن بر روی خط قرمز های دینی این دو مذهب بو ده که این اختلافات را تشدید نموده است . همچنین فعالیت گروه های افراطی و اشرار با تاکید بر گروهک جندا.. به سرکردگی عبدالمالک ریگی که توانسته در چند سال اخیر آرامش را از مردم استان سلب و در مقاطعی نیز استان را بحران روبرو نماید به طور مثال جمشید برزگر (گزارشگر بی.بی.سی) در تهران در تاریخ ۲۱/۱/۸۵  طی گزارشی اعلام داشت:

«طی چند روز اخیر تعداد زیادی از مردم در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته شدند. بیش از این برخی منابع خبری از ادامه ناامنی‌ها در این استان خبر داده بودند».

از این رو این تحقیق بر آن است تا با توجه به حساسیت های فوق   زمینه های موثر در بروز بحران ناحیه ای را  مورد بررسی قرار دهد.

 اهمیت موضوع

حکومت مرکزی در کشور ایران همواره برای غلبه بر چالش‌های امنیتی، سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و مذهبی منطقه با مشکلاتی روبرو بوده است و اقدامات مسلحانه اشرار در منطقه، ترانزیت موادمخدر جابجایی کاروان‌های بزرگ موادمخدر، وضعیت قومی و مذهبی منطقه. مشکلات مرزی و ترددهای مربوطه باعث گردیده تا موضوع در ابعاد ذکر شده حائز اهمیت فراوان گردد.

این تحقیق در نظر دارد به منظور یافتن راه‌ کارهایی جهت تقلیل مواردی که باعث بروز بحران در استان می گردد ، همچنین به تشریح اوضاع سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی و  موقعیت سوق‌الجییشی استان بپردازد و راه‌کارهای مناسبی را در این خصوص ارائه دهد توجه به این راه‌کارها که براساس تجربیات حضور محقق در منطقه و همچنین مصاحبه‌های متعدد با دست‌اندرکاران ،محققین و مسوولین استانی است می‌تواند مورد توجه مسوولین امر قرار گرفته و ضریب امنیت ملی کشور را در آن منطقه به حداقل برساند.

بیان مسئله

بحران وضعیتی است ناپایدار که در آن تغییری ناگهانی در یک یا چند قسمت از عناصر متغیر نظم موجود ایجاد می گردد . در مطالعه جغرافیایی بحران ها نیز به ۲ دیدگاه توجه
می شود.  در نوع اول بحران ها به صورت کلی و در مقیاس جهانی مورد بررسی قرار می گیرد و در نوع دوم تحقیق شامل بررسی همه جانبه یک بحران خاص در یک محدوده جغرافیایی و دریک زمان مشخص است که در این حالت دیدگاه ناحیه ای یا موردی مبنای مطالعه است. بروز بحران ناحیه ای در حوزه سیستان و بلوچستان که شامل نوع دوم است متاثر از عواملی همچون تنش های قومی ،مذهبی و فعالیت اشرار و گروهک های معاند با نظام ج.ا.ا است  که در صورت تشدید حتی باعث تقلیل مشروعیت و مقبولیت حکومت مرکزی نزد مردم منطقه شده و در مقابل  کاهش اشرافیت و مدیریت حکومت مرکزی را در منطقه به همراه دارد  . البته منطقه وسیع سیستان و بلوچستان در کشور ایران در طول تاریخ با این مشکل مواجه بوده و همواره دولت‌های حاکم در راستای رفع مشکلات آن تلاش های زیادی  نموده‌اند.

همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان و قرار داشتن در مسیر بین‌المللی ترانزیت موادمخدر از یک طرف و اتصال استان به کویر “لوت” و بیابان‌های لم‌یزرع افغانستان و پاکستان و مهاجرت‌های گوناگون و بافت غیرهمگون۱ همگی باعث گردیده تا منطقه با ناامنی‌های سیاسی و امنیتی مواجه باشد. و نقش آن را می توان در ایجاد بحران  قابل بررسی دانست.

اهداف تحقیق

در این پژوهش سعی خواهد شدعوامل ایجاد بحران را که به صورت  بالقوه و بالفعل در استان سیستان و بلوچستان  همواره حکومت مرکزی را درگیر نموده است، مورد بررسی قرار گیرد نهایتاً راه‌کارهای مناسب و عملی در راستای مقابله با این تهدیدات  ارایه گردد. از این جهت مهمترین اهداف تحقیق به صورت موردی به شرح زیر خواهد بود:

۱-تشریح اوضاع سیاسی، امنیتی، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی  استان.

۲-تدوین مهمترین عوامل بروز بحران در استان

۳- بیان راه‌کارهای مناسب و منطقی در مقابله با تهدیدات و آسیب‌ها

سئوال تحقیق

عوامل موثر در بروز بحران های ناحیه ای در استان سیستان و بلوچستان کدامند؟

فرضیه

بحران های ناحیه ای جنوب شرق کشور(استان سیستان و بلوچستان ) عمدتا تابع عواملی همچون تنش های قومی ،مذهبی و فعالیت گروهک ها و اشرار در منطقه با تاکید بر گروهک جندا.. به سرکردگی عبدالمالک ریگی می باشد.

روش تحقیق

بدلیل توصیف واقعیت های موجود در سطح منطقه و کشور و ارائه تحلیل از اوضاع حاکم بر مبنای بررسی داده های حاصله از تحقیق کتابخانه ای و میدانی این تحقیق توصیفی و تحلیل بوده است.

محدوده مکانی

حوزه تحقیق صرفا استان سیستان و بلوچستان می باشد.

مشکلات  و محدودیت های  تحقیق

۱- عدم همکاری لازم از سوی برخی نهادهای استانی در جهت ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز و وجود محدودیت زمانی در بهره برداری از اسناد موجود.

۲- عدم وجود ارقام و آمار جدید و و دقیق در ارتباط با موضوع پایان نامه

۳- با توجه به شرایط و وضعیت موجود در استان ( فعالیت اشرار و گروهک های معاند از جمله گروهک ریگی در منطقه ) باعث گردید ، انجام تحقیقات و اخذ اطلاعات میدانی از طریق مصاحبه با سختی صورت پذیرد.

شیوه جمع آوری اطلاعات

اسنادی ،کتابخانه ای و میدانی: در جمع آوری اطلاعات از مدارک ،اسناد و مکتوبات کتابخانه ای ، استفاده از اطلاعات ارگانها و نهادهای استانی و همچنین از روش میدانی و مصاحبه با مسوولین و محققین استانی استفاده شده است.

پیشینه و سوابق تحقیق

جهت تکمیل مباحث تحقیق به منابع مختلف اعم از کتب ،اسناد  ، پایان نامه ها ،نشریات  و مجله ها و سایر مطالب مکتوب مراجعه و مشخص گردید که اهم موارد مندرج در آن پیرامون بحرانهای امنیتی و سیاسی بوده  کمتر به مباحث قوی ممذهبی و فعالیت اشرار و گروهک های معاند موجود در استان اشاره داشته اند. ولی در این تحقیق سعی گردیده زمین های بروز
بحران های ناحیه ای بر اسای موارد فوق تشریح گردد. و به ارائه اه کار جهت حل این موضعات پرداخته شود.

منابع

دراین تحقیق از بیش از ۳۰ منبع استفاده تحقیقی شده و از افراد مختلفی مصاحبه به عمل آمده که  به دلیل رعایت برخی ملاحظات از نگارش نام برخی از این منابع خودداری شده است.

مفاهیم

ناحیه:

یک ناحیه در جغرافیا هنگامی قابل تشخیص است و از یک شخصیت یکپارچه و متمایز از دیگر نواحی جغرافیایی برخوردار است که عوامل پیوند دهنده اجزاء آن بخوبی آشکار و قابل شناسایی باشد مانند واقع شدن در محیط جغرافیایی ویژه ای که از محیط های دیگر جدا و متمایز باشد یا واقع شدن در محیط اقتصادی ویژه ای که ساکنانش را به دلیل مشغله خاصی یکپارچه سازد یا اینکه ممکن است عوامل فرهنگی و معنوی باشد که محیط جغرافیایی – سیاسی ویژه ای را پدیدآورد.

سیستان و بلوچستان:

 سیتان و بلوچستان منطقه دای است در جنوب شرق ایران با وسعتی در حدود ۱۸۷۵۰۲  کیلومتر مربع (وسیع ترین استان کشور) و با کشور پاکستان ۹۰۰ کیلومتر و افغانستان ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد. در قسمت جنوب با دریای عمان به طول ۲۷۰ کیلومتر مرز آبی دارد و از قسمت شمال و شمال غرب با استان خراسان رضوی و در قسمت غرب با استان کرمان و استان هرمزگان همجوار است.(زنده دل،۱۳۷۹:۲۵)

هویت:

هویت پاسخی به نیاز طبیعی در انسان برای شناساندن خود به یک سلسله عناصر و
پدیده های فرهنگی تاریخی و جغرافیایی است

قوم یا قومیت:

 قوم یک گروه اجتماعی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و اعضای آن اشتراکات تاریخی ،فرهنگی و زبانی باهم دارند که آنها را از اقوام دیگر متمایز می کند و قومیت. به خود آگاهی سیاسی گروه های مختلف زبانی ،مذهبی و نژادی در یک سرزمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قائل شدن میان خود و سایر گروه های ساکن در همان منطقه است.(احمدی، ۱۳۷۸: ۲۸ )

امنیت:

 ادید ولفرز امنیت در معنای عینی فقدان تهدید در برابر ارزش های کسب شده را مشخص می نماید و در معنای ذهنی فقدان ترس و وحشت از وجود تهدید بر ضد ارزش ها را معین
می کند(ولفرز ،۱۳۷۹: ۳۱۹)

بحران:

((یک لحظه تعیین کننده))،((مقطع حیاتی))،(( نقطه برگشتن برای بهتر یا بدتر شدن وضعیت)) نمونه هایی از تعریف بحران در فرهنگ لغات می باشد ولی  از نظر برداشت عمومی بحران عبارت است از: بوجود آمدت شرایطی غیر معمول یا غیر متعارف در روند حرکت و به بیان دیگر بحران وضععیتی است ناپایدار که در آن تغییری نهاگهانی در یک یا چند قسمت از عناصر متغیر نظم موجود ایجاد می گردد.(معاونت آموزش ناجا ،۱۳۸۶: ۲۳)

بحران های قومی:

هرگاه گروه های قومی در یک منطقه وضعیت ناپایدار و متزلزلی را برای حکومت مرکزی ایجادنمایند بطوری که این پدیده حالتی از نابسامانی را ایجادنماید یا نظمی مختل گردد و حالتی غیر طبیعی پدید آورد را بحران قومیت گویند.

بحران مشروعیت:

بحران مشروعیت می تواند به شکل تغییر در ساختار بنیادین یا ماهیت حکومت ، منبعی که حکومت مدعی است اقتدار عالی خود را وامدار آن می باشد ،یا آرمان هایی که حکومت ادعای ارائه آنها را دارد،تبیین و تعریف شود.

بحران هویت:

بحران هویت با دو بعد متفاوت نمایان می شود یکی مسئله پیدایش هویت قومی است همراه با گرایش خود مختاری ملی میان آن دسته از اقوام ایرانی که بخشی از آنان در بیرون از مرزهای ایران زندگی می کنند. مانند بلوچ ها، دوم پیدایش مفاهیم گوناگون از هویت ملی است بر مبنای برداشت های متفاوت از دولت ملی ،جامعه مدنی و گروه های قومی و رابطه ملیت و مذهب.

بحران مشارکت:

در تعریف بحران مشارکت می توان گفت وقتی نخبگان حاکم تقاضاها و یا رفتار افراد و گروه هایی را نامشروع و غیر قانونی تلقی نمایند که خواستار مشارکت در نظام سیاسی اند ،تعارضی روی می دهد . این تعارض را بحران مشارکت می نامند.


۱ در این راستا شهر زاهدان را شهر هتفاد دو ملت نام نهاده‌اند.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدیریت بحران
 • مقاله مدیریت بحران
 • مقاله مدیریت در بحران
 • تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
 • پایان نامه مدیریت بحران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.