تحقیق ساخت و اعتباریابی مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق ساخت و اعتباریابی مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق ساخت و اعتباریابی مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
جامعة آماری   ۱۱
حجم نمونه   ۱۱
روش نمونه‌گیری   ۱۱
روش جمع‌آوری داده‌ها   ۱۲
ابزار پژوهش   ۱۲
پرسش‌نامه رضا‌مندی زناشویی (اسلامی)   ۱۲
روش ساخت   ۱۲
مؤلفه‌های آزمون   ۱۳
اعتبار   ۱۵
روایی   ۱۵
شیوة نمره‌گذاری   ۱۵
روش تجزیه و تحلیل داده   ۱۵
یافته‌ها   ۱۶
نتیجه‌گیری   ۲۰
منابع   ۲۵

منابع

ـ حسام‌الدین متقی هندی، کنز العمال، ج ۱۵، ص۸۳۵٫ بیروت، مؤسسة الرسالة، ۱۴۰۹ ق

ـ احمدی، خدابخش و دیگران «بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه»، طب نظامی‌، ش ۷، ۱۳۸۴، ص۱۵۲-۱۴۱٫

ـ احمدی، خدابش، و دیگران، «بررسی رابطه بین تغییرات مذهبی و سازگاری زناشویی»، خانواده پژوهشی، ش ۵، ۱۳۸۵، ص۶۷-۵۵

ـ اسماعیلی‌نسب، مریم، بررسی اثربخشی تکنیکهای شناختی- رفتاری در درمان زنان مبتلا به فوبیای جنسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، انیستیتو روانپزشکی، ۱۳۷۶٫

ـ امام خمینی‌قدس‌سره، تحریر‌الوسیله، ترجمه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌، ۱۳۷۴٫

ـ براتی، طاهره، «تأثیر تعارضات زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر»، پایان‌نامه کارشناسی ارشدروان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن، ۱۳۷۵٫

ـ تامیلسون، باربارارا، راهنمای سنجش خانواده، ترجمه فرشاد بهاری و سیداسماعیل مهدوی‌هرسینی. تهران، تزکیه، ۱۳۸۳٫

ـ ترکان، هاجر و دیگران، «بررسی اثر‌بخش گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی»، خانواده پژوهی، ش ۸، ۱۳۸۵، ص۴۰۳-۳۸۳

ـ تمیمی‌آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۶٫

ـ توماس، میشل، کلام مسیحی، ترجمه حسین توفیقی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۷۷٫

ـ ثنایی،باقر، مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج، تهران، بعثت، ۱۳۷۹٫

ـ حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت‌علیهم‌السلام، ۱۴۰۹٫

ـ حمید، نجمه، «بررسی و مقایسه اثرات فنون روان‌درمانی شناختی – رفتاری و مذهب درمانی بر رضایت‌مندی زناشویی زنان متقاضی طلاق و بررسی وضعیت روانی و سازگاری رفتاری فرزندان آنها»، چکیده مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۴٫

ـ حیدری، مجتبی، «بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی»، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌قدس‌سره، ۱۳۸۲٫

ـ دیلمی،حسن بن ابی الحسن، ارشاد القلوب، قم، شریف رضی، ۱۴۱۲٫

ـ ساپینگتون، اندرو، بهداشت روانی، ترجمه حمیدرضا حسین شاهی برواتی، تهران، روان،(تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی۱۹۸۹)، ۱۳۷۹٫

ـ سلیمانیان، علی‌اکبر، «بررسی تأثیرات تفکرات غیر منطقی بر نارضایتی زناشویی». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم، تهران،۱۳۷۳٫

ـ سهرابی، نادری و سیامک سامانی، «بررسی میزان تأثیر نگرش مذهبی بر بهداشت روانی نوجوانان»، چکیده مقالات اولین همایش بین‌المللی نقش دین در بهداشت روان،کمیته برگزار کننده، ۱۳۸۰٫

ـ صدوق،محمدبن علی، من لا یحضره الفقیه.قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۳٫

ـ طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمة موسوی‌همدانی، قم،‌جامعه مدرسین، ۱۳۷۷٫

ـ طبرسی، رضی الدین حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، قم، شریف رضی، ۱۴۱۲٫

ـ عامری، فریده و دیگران، «بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی»، روان‌شناسی، ش ۲۷، ۱۳۸۲، ص۲۱۸ تا ۲۳۲٫

ـ فتحی آشتیانی، علی و خدابخش احمدی، «بررسی ازدواج‌ها موفق و ناموفق در بین دانشجویان، دانشور رفتار، ش۷،۱۳۸۳، ص۱۶-۹

ـ کلینی، محمد بن یعقوب،‌ اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵٫

ـ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴٫

ـ محقق اردبیلی، احمد، مجمع الفائده، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۰۳٫

ـ محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، بیروت،‌داراحیاء التراث العربیه، ۱۴۲۲٫

ـ نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسایل، قم، مؤسسه آل‌البیت‌علیهم‌السلام، ۱۴۰۸٫

ـ هومن، حیدرعلی، اندازه‌گیری روانی و تربیتی و فن تهیه تست، تهران، پارسا، ۱۳۷۴٫

-Aluja.A.Barrio,D,V. and Garcia,F.L, Personality, social values, and marital saticfa as predictors of clinical and health psychology, 2007, P.737-725.. 7(3)

-Benneer,D.G and Hill,P.C, baker encyclopedia of peychology and counseling. Michigan:baker books, 1999, P.714.

-Bradbery,N.T, Fincham, D.F, & Beach, R. S, Research on the nature and, 2000. and determinants of marital satisfaction:A decade in review.Journal of marriage and family.62,964-980.

-Dadley, Margaretg, Kosinski, Frederick, religiosity and marital satisfaction: a resarch note. Review of religious research Vol.32, No.1, Sep, 1990, P.78-86.

-Brant, R. Burleson; Wayne,H.Denton, the relationship between communication skill and marital satis taction. Journal of marriage and the family, 1999, Vol.50, No.4, Nov, 1999, P.884-902.

-Christopher,F, Scott; Sprecher, Susan, Sexuality in marriage, dating and other relationships abecade review. Journal of marriage and the family, Vol,62, No.4, Nov, 2000, P.999-1017.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس رضامندی زناشویی (براساس معیارهای دینی) انجام شده است. با توجه به نبود آزمونی معتبر برای رضامندی زناشویی از دیدگاه دینی ـ که بتوان با آن کنش یک خانوادة مسلمان را سنجید، محقق بر آن شد تا برای ساخت و اعتباریابی مقیاس رضامندی‌ زناشویی براساس معیارهای دینی اقدام کند.

با توجه به هدف پژوهش، ۱۱۰ نفر از دانش‌پژوهان مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(ره) با استفاده از روش تصادفی خوشه‌ای برگزیده شدند و دو پرسش‌نامة رضامندی زناشویی اسلامی و تست رضامندی‌ زناشویی انریچ ـ برای به دست آوردن روایی مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی ـ در میان آنان توزیع شد. نتایج به کمک روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف‌استاندارد) و آمار استنباطی (آلفای کرونباخ، دونیمه‌سازی، آزمون معناداری ضریب همبستگی) بررسی شد.

استفاده از روش‌های محاسبة اعتبار و روایی پرسش‌نامه، نشان داد که مقیاس رضامندی‌ زناشویی ‌اسلامی اعتبار و روایی بالایی دارد.

کلید واژه‌ها: اعتبار، روایی، مقیاس، رضامندی زناشویی، اسلام.

 

مقدمه

ازدواج و تشکیل خانواده یک سنت فطری و الهی است،۱ که در همة ادیان تقدس خاصی دارد.۲ ازدواج، اساس ارتباط انسانی را تشکیل می‌دهد. در ازدواج مرد و زن از طریق یک نیروی رمزی ناشی از غرایز، آیین، شعائر و عشق، به هم جذب شده و به طور آزادانه و کامل تسلیم (متعهد) یکدیگر می‌شوند تا واحدی پویا به‌نام خانواده‌ تشکیل دهند.۳

روابط زن و شوهر به منزلة هسته اصلی خانواده، بر بسیاری از ابعاد حیات انسانی تأثیر دارد. چگونگی زندگی زناشویی می‌تواند بر رضایت یا نارضایتی فرد از زندگی، رضا‌مندی یا نارضایتی شغلی، نحوة تربیت فرزندان و میزان موفقیت در امور مختلف زندگی تأثیر بگذارد.۴ زن و شوهر انتظار دارند ‌زندگی‌شان با خوشبختی، سعادت و رضایت همراه باشد و از هر لحظة زندگی خود لذت ببرند. از‌این‌روی، مهم‌تر از خود ازدواج، موفقیت در ازدواج یا رضا‌مندی در بین زوجین است.۵

رضامندی زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند.۶ بنر و هیل۷ (۱۹۹۰) رضا‌مندی زناشویی را پیامد توافق زناشویی۸ می‌دانند که رابطة مناسب بین زن و شوهر را توصیف می‌کند.‌ ایشان می‌نویسد: «هنگامی‌که زن و شوهر به میزان قابل توجهی از برآورده شدن نیازها و انتظارات‌شان در رابطة‌ زناشویی رضایت داشته باشند، رضا‌مندی زناشویی را گزارش خواهند کرد». آلوجا و باریو و گارسیا۹ (۲۰۰۷) به نقل از هاولت (۱۹۶۹) می‌نویسند: «رضا‌مندی زناشویی عبارت است از برونداد ناشی از مجموعه‌ای از عوامل نظیر حل تعارض موفقیت‌آمیز، یا موفقیت در فعالیت‌های مرتبط با شادکامی‌در فرآیند ازدواج».

در سال‌های اخیر، در بیشتر کشور‌های جهان و از جمله ایران، ساختار خانواده‌ها تغییر کرده و همین امر روابط موجود میان اعضای خانواده را دچار دگرگونی ساخته است. درپی ‌این دگرگونی، هنوز هنجار‌ها به مثابه قواعد رفتاری که مورد پذیرش همگانی باشند، به صحنة اجتماعی نیامده‌اند. به همین علت، رفتار در محیط خانوادگی دارای پراکندگی است. در نتیجه، قوی‌ترین پیوند‌های انسانی در مستحکم‌ترین قرار‌گاه‌ آن، یعنی نظام ریشه‌دار خانواده، در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد. روزبه‌روز کارایی خانواده در تحقق وظایفش کم‌رنگ‌تر می‌شود و‌ این، سلامت جامعه را تهدید می‌کند؛ زیرا اختلال در کارآیی خانواده، مشکلاتی را در منظومة خانواده ‌ایجاد می‌کند و در صورت تشدید مشکلات، خانواده را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد. طلاق و یا اختلاف شدید خانوادگی، ضمن بر هم زدن تعادل روانی ـ عاطفی افراد خانواده، به بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نیز منجر می‌گردد.۱۰

آمار طلاق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی است، نشان‌ می‌دهد آن است رضایت زناشویی۱۱ به آسانی قابل دستیابی نیست.۱۲ افزون براین، بسیاری از زوج‌ها در خانواده‌ای زندگی می‌کنند که طلاق روانی در آن حکم‌فرماست؛ بدین معنا که هیچ‌گونه رابطة عاطفی و جسمانی بین زن و شوهر وجود ندارد و زندگی به صورت اجباری و با کمترین تعامل به پیش می‌رود.

با توجه به اینکه نارضا‌مندی زناشویی و طلاق موجب بروز اختلال‌های جسمانی و روانی زوجین شده۱۳ و می‌تواند موجبات بزهکاری فرزندان را فراهم آورد و در نهایت، از جانب خانواده‌های ناسالم، جامعه نیز آسیب خواهد دید، همه ‌این امور متخصصان را به چاره‌جویی وا داشته است، تا در پی کشف، سنجش و درمان مشکلات بین همسران باشند.

سنجش برای تعیین نقاط قوت و ضعف خانواده انجام می‌شود تا به دغدغه‌های خانوادگی رسیدگی شود. معنابخشی به اطلاعات خام از طریق سنجش سه خاصیت دارد: ۱٫ درک و شناخت مسایل خانواده؛ ۲٫ برنامه‌ریزی برای مداخلات؛ ۳٫ شناسایی پشتوانه‌ها و منابعی که خانواده به آن نیاز دارد.۱۴

به طور کلی، متخصصان در فرایند جمع‌آوری اطلاعات، از رویکردهای مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می‌کنند. رویکردهای مستقیم عبارت‌اند از: مصاحبه، استفاده از قالب‌های استاندارد و غیراستاندارد، روش‌های نموداری و ترسیمی و مشاهدات رفتاری از طریق تجربه و تعیین تکالیفی که به متخصص مجال مشاهده تعامل خانوادگی را در نگاه اول می‌دهد. رویکردهای غیرمستقیم اطلاعات را از سوابق، گزارش‌های مربوط به درمان یا ارائه خدمات، پرسش‌نامه‌ها، مقیاس‌های خودسنجی و ابزارهای اندازه‌گیری، اهداف خانوادگی، یادداشت‌های روزانه و امور روزمره در اختیار می‌گذارند.۱۵

دیدگاه‌های سیستمی ناتان آکرمن۱۶ در حوزة خانواده که بر ساختار، کارآیی و الگوهای تعاملی اعضای خانواده و در نهایت رضایت‌مندی از زندگی زناشویی تکیه دارد، زمینه‌ای را فراهم کرد تا برخی محققان برای ساخت و طراحی ابزارهای سنجش عملکرد و رضایت‌مندی زناشویی در خانواده اقدام کنند. برای نمونه، تولیاتوس۱۷پرل موتلر۱۸ و استراوس۱۹ در سال ۱۹۹۰ کتابی را منتشر کردند که در آن حدود ۱۰۰۰ ابزار معرفی شده است و اکنون در ارزیابی خانواده و رضامندی زناشویی به کار گرفته می‌شوند.۲۰ مقیاس‌هایی چون «ابزار سنجش خانواده(FAD)»، «پرسشنامة رضامندی زناشویی(ENRICH)»، «آزمون سازگاری زناشویی لاک ـ‌ والاس(LWMAT)» از این جمله‌اند.۲۱

در سال‌های اخیر، به مذهب و آموزه‌های مذهبی به مثابه یکی از متغیر‌های مؤثر رفتار و حالات روانی، بسیار توجه می‌کنند؛ تا جایی که برخی دین را عامل اساسی بهداشت فردی و اجتماعی معرفی کرده‌اند.۲۲ پژوهش‌های متعددی نیز نشانگر اثر‌بخشی روان‌درمانی مذهبی بر مشکلات روان‌شناختی می‌باشد.۲۳ بررسی‌های متعدد انجام شده دربارة مذهب و رضا‌مندی زناشویی نیز بیانگر وجود رابطة مثبت بین ‌این دو مؤلفه است.۲۴

بنابراین، می‌توان دریافت که گرایش‌ها و مداخله‌های مذهبی، یکی از مؤثر‌ترین روش‌ها برای بهبود شرایط خانواده است. برای مثال، حمید (۱۳۸۴) در بررسی و مقایسة آثار فنون روان‌شناختی ـ رفتاری و مذهب‌درمانی بر رضایت‌مندی زناشویی، دریافت گروهی که افزون بر فنون شناختی ـ رفتاری، روان‌درمانی مذهبی نیز دریافت کرده‌اند، از میانگین بالاتری در رضایت‌مندی زناشویی درمقایسه با دیگر گروه‌ها (گواه و گروه ‌روان‌درمانی شناختی – رفتاری) برخوردارند.

با‌ این توصیف، کشف مؤلفه‌های رضا‌مندی از متون دینی و تهیة آزمونی بر همان اساس، می‌تواند زمینه را برای مداخله‌های هدف‌مند آماده سازد. ‌این باور که ممکن است شاخص‌های تهیه‌شده برای سنجش عملکرد خانواده بر اساس مؤلفه‌های مذهبی و دینی که الهام گرفته از وحی الهی هستند، بتواند کنش یک خانواده (به‌ویژه خانواده‌های مسلمان) را دقیق‌تر ارزیابی کند، ضرورت ‌این پژوهش را برجسته می‌سازد.

برخی از پژوهشگران ایرانی همچون سلیمانیان (۱۳۷۳)، براتی(۱۳۷۵) و اسماعیلی‌نسب (۱۳۷۶) تلاش‌هایی به‌منظور ساخت ابزاری برای مسائل زناشویی داشته‌اند؛ اما تاکنون مقیاسی برای رضامندی زناشویی که برگرفته از آموزه‌های دینی باشد، ساخته نشده است. تنها در یک مورد صفورایی (۱۳۸۸) برای ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه سنجش کارآمدی خانواده از دیدگاه اسلام اقدام کرده است.

نتایج پژوهش حاضر، کشف و بررسی مؤلفه‌هایی برای رضامندی زناشویی از متون دینی و ساخت و اعتباریابی مقیاس آن است. از متون دینی، مؤلفه‌هایی چون ارتباط، پایبندی‌های مذهبی زوجین، حل اختلاف و تعارض، ارضای نیاز جنسی، مدیریت مالی و اقتصادی خانواده، صفات شخصیتی، تفریح و اوقات فراغت خانواده، رفت‌وآمد‌های فامیلی، تولید فرزند و فرزند‌پروری و نقش زن و شوهری را می‌توان به مثابه مؤلفه‌های تقویت‌کنندة روابط زناشویی و رضا‌مندی زناشویی به دست آورد که به برخی از این موارد به طور خلاصه اشاره می‌شود.

ارتباط، نقش محوری در زندگی زناشویی ‌ایفا می‌کند.۲۵ به همین دلیل، بر اساس یافته‌های زمینه‌یابی، مشکلات ارتباطی رایج‌ترین شکایت زوج‌های مراجعه‌کننده برای درمان را تشکیل می‌دهند.۲۶ آموزه‌های دینی دربارة چگونگی گفت‌وگو و همچنین محتوای آن، نکات و توصیه‌های ارزنده‌ای دارد.

چگونگی گفت‌وگو بین زن و شوهر آن‌چنان باید باشد که همدلی و آرامش را به همراه آورد. استفاده از قول «لَیّن»‌۲۷ زمینه‌ساز گفت‌وگوی سازنده و محبت‌آمیز بین زوجین است. نرمی‌بیان و پرهیز از گفتار خشن، موجب می‌شود طرف مقابل نیز در ارائه پاسخ همچون او رفتار کند؛۲۸ اما استفاده از کلمات زشت در ارتباط، جز خشم و کینه، نتیجه‌ای نخواهد داشت.۲۹ اثر دیگر نرمی ‌بیان در بین زن و شوهر، افزایش دوستی و محبت بین آنهاست۳۰ لازمة نرمی ‌بیان، ملایم بودن آهنگ صداست. قرآن کریم برای تشویق افراد به لطیف کردن صوت، تشبیهی دارد که فرد در همه جا، به ویژه در محیط خانه، صدایش را بلند نکند.۳۱

از نکات مهم در روابط کلامی ‌این است که زن و شوهر یکدیگر را به بهترین نامی‌که هر یک دوست دارند، خطاب کنند.۳۲ این کار به تعبیر روایت می‌تواند محبت بین دو فرد را صاف و خالص گرداند. از دیگر نکات مهم در تعامل کلامی‌ زوجین، ابراز محبت و دوستی با گفتار نسبت به طرف مقابل است؛ به‌ویژه با توجه به ویژگی‌های زنان، اگر این کار توسط مردان انجام گیرد، باعث عمیق شدن روابط عاطفی ایشان می‌گردد.۳۳

دین و دین‌داری موضوعی مورد علاقه برای محققان است؛ زیرا به نظر می‌رسد نقش مهمی ‌در شکل دادن به زندگی افراد ‌ایفا می‌کند.۳۴ بسیاری از تحقیقات نشان داده‌اند که دین‌داری عامل پیش‌بینی‌کنندة مهمی دربارة رضا‌مندی زناشویی است.۳۵ برای مثال، نتایج تحقیقی که در زوج‌هایی که به طور متوسط ۹ سال از ازدواج آنها می‌گذشت، نشان داد زوج‌هایی که در رفتن به مراسم مذهبی در روز‌های تعطیل مقید هستند، رضایت زناشویی بیشتری دارند.۳۶ از منظر دین، زندگی زمانی شیرین و با آرامش است که فرد از خداوند و یادش غافل نبوده و نعمت‌هایش را فراموش نکند و شب و روز در طلب رضای الهی باشد؛۳۷ در چنین زندگی‌هایی است که خداوند به موجب عمل صالح زن و شوهر، آنها را با حیات طیب زنده می‌کند.۳۸

زن و شوهری که خواستار روابطی خوب و پرعاطفه بین خود هستند، ناگریز باید روابط خود را با خداوند اصلاح کنند؛۳۹ اگر چنین کنند، خداوند نیز روابط آنها را اصلاح می‌کند. هرچقدر زن و شوهر خود را با طاعت خداوند بیشتر زینت ببخشند،۴۰ غضب خداوند را از خود دور کرده،۴۱ و موجبات سعادت خود را در دنیا و آخرت فراهم می‌آورند.۴۲ مسکن وسیع،۴۳ مرکب راهوار۴۴ شاغل بودن در شهر خود،۴۵ داشتن۴۶ دوستان صالح و همسایة خوب۴۷ از سعادت‌های دنیوی است؛ اما می‌توان بهترین سعادت را داشتن اولاد۴۸ و همسر صالح۴۹ دانست؛ زیرا این سعادت دنیوی زمینه را برای سعادت اخروی۵۰ فراهم می‌کند و زن و شوهر بهترین یاور همدیگر در رسیدن به سعادت اخروی‌اند.۵۱

بنابراین، خوشبختی زناشویی زمانی تحقق می‌یابد که زن و شوهر ارتباط خوبی با مبدأ داشته باشند و برای معاد خود نیز عمل صالح انجام دهند و پایبند به احکام و دستورهای الهی باشند؛ نه اینکه مسائل زندگی آن‌قدر فرد را سرگرم کند که از یاد خداوند غافل شود۵۲ یا به‌دلیل توجه بیش از انداز به خانواده، از رعایت وظایف دینی فاصله بگیرد.۵۳ وظیفه زن و شوهر است که همدیگر را از معصیت خداوند بر حذر دارند؛ البته در این باره مرد مسئولیت بیشتری دارد.۵۴ آموزه‌های دینی مواردی را برای تحکیم و استقرار معنویت در بین زن و شوهر بیان می‌کند؛ مانند: برگزاری نماز جماعت در خانه،۵۵ بیدار کردن یکدیگر برای نماز شب۵۶ از راه تلاوت قرآن۵۷ و ترغیب یکدیگر به انجام کارهای خداپسندانه.

پایبندی یا پایبند نبودن به دستورهای الهی توسط زن و شوهر، زمینه را برای رضایت‌مندی و یا نارضایت‌مندی زندگی زناشویی فراهم می‌آورد. یکی از این موارد، حفظ نگاه از نامحرم است. قرآن کریم هم به زنان مؤمنه و هم به مردان مؤمن دستور می‌دهد که عفت پیشه کنند و از نگاه به نامحرم بپرهیزند.۵۸ نگاه به نامحرم، نگاهی شیطانی بوده و در دل فرد چیزی جز حسرت طولانی باقی نمی‌گذارد۵۹ و همیشه فرد را از زندگی با همسرش ناراضی نگه می‌دارد؛ و اگر فرد چشمان خود را کنترل نکند و تکرار مرتکب زنای چشم۶۰ شود، این فعل او را به سوی ارتکاب «زنا» خواهد کشاند.۶۱ نگاه به نامحرم تهییج‌پذیری فرد را افزایش داده و این تهییج و تحریک فرد را به فساد کشانده و او را وارد کارهای ناشایست می‌کند،۶۲ اما اگر چشم خود را بر حرام ببندد قلبش نیز راحت شده و آرامش گرفته۶۳ و صفات و شخصیتش نیز نیکو و احسن می‌شود۶۴٫ نگاه به نامحرم از هر دوی زن و شوهر زشت و ناپسند است؛ اما نگاه زنان شوهر‌دار به مردان نامحرم، خشم و غضب خداوند را شدید‌تر و افزون‌تر می‌کند.۶۵

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق تأثیر آموزش زوج‌درمانی اسلام‌محور بر تعهد زناشویی زوجین
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.