تحقیق سلامتی روان دختران جوان و راه های آرامش در دختران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق سلامتی روان دختران جوان و راه های آرامش در دختران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق سلامتی روان دختران جوان و راه های آرامش در دختران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:  ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱-تعریف و تبیین موضوع:  ۳
۱-۲-ضرورت و اهمیت موضوع:   ۴
۱-۳-اهداف و فواید تحقیق:  ۵
۱-۴-پیشینه و سابقه ی موضوع:  ۶
۱-۵-سؤال های تحقیق:  ۷
۱-۵-۱- سؤال اصلی:  ۷
۱-۵-۲- سؤالات فرعی:  ۷
۱-۶-فرضیه تحقیق:  ۷
۱-۷- روش تحقیق:  ۸
۱-۸- ساختار و محدوده ی تحقیق:  ۹
۱-۹- مفاهیم و اصطلاحات کلیدی:  ۱۰
۱-۱۰- مشکلات و موانع تحقیق:  ۱۳
فصل دوم: سلامتی روان دختران جوان و راه های آرامش در دختران
۲-۱- بوی خوش و اثر آن در نشاط و آرامش دختران و راه های آرامش در دختران  ۱۶
۲-۱-۱- زادگاه بوی خوش:  ۱۶
۲-۱-۲- دختران و بوی خوش بدن:  ۱۶
۲-۱-۳- نفوذ عمیق بوها  ۱۷
۲-۱-۴- نگاه علمی به بوی خوش:  ۱۸
۲-۱-۵- عرق خوب، عرق بد:  ۱۸
۲-۱-۶- درمان بوی عرق  ۱۸
۲-۱-۷- سرطان غدد لنفاوی در دختران  ۱۹
۲-۱-۸- بوی بهشت!  ۱۹
۲-۲- یک راه تازه برای آرامش!  ۲۰
۲-۳- خواب و استراحت راهی برای آرامش:  ۲۰
۲-۳-۱- خواب و هضم غذا:  ۲۱
۲-۳-۲- شب نشینی:  ۲۱
۲-۳-۳- دستشویی قبل از خواب:  ۲۲
۲-۳-۴- دستورات ائمه برای خوابی آرام  ۲۲
۲-۴- لبخند راهی برای شادابی و آرامش:  ۲۳
۲-۵- رابطه ی مادران و دختران راهی برای آرامش:  ۲۳
۲-۶- نماز صبح و ایجاد آرامش  ۲۴
۲-۶-۱- کاهش خطر حمله ی قلبی با نماز صبح  ۲۴
۲-۷- بهبود زودتر زخم با داشتن آرامش و اخلاقی خوش  ۲۴
۲-۸- ایجاد شادابی و آرامش با خوردن دو وعده غذا در شبانه روز:  ۲۵
۲-۹- بوئیدن بعضی از گیاهان در کاهش اضطراب:  ۲۵
۲-۱۰- آرامش در کسب علم و تهذیب نفس:  ۲۵
۲-۱۱- بهترین ویژگی دختران برای آرامش آنها:  ۲۶
۲-۱۲- حفظ حجاب و آرامش:  ۲۶
فصل سوم: سلامت تن دختران جوان
۳-۱- اهمیت تغذیه در سلامت تن و روان دختران:  ۳۰
۳-۱-۱- تعریف غذا و تغذیه:  ۳۰
۳-۱-۲- منشأ پیدایش غذا:  ۳۰
۳-۱-۳- ارزش تغذیه برای دختران :  ۳۰
۳-۱-۴- ارتباط تغذیه ی حلال با تربیت دخترانی آسمانی:  ۳۲
۳-۱-۵- اهمیت اسلام به سلامت جسم:  ۳۲
۳-۱-۶- مزاج:  ۳۴
۳-۱-۷- مزاج از نظر سن افراد:  ۳۴
۳-۱-۸- مزاج و تغذیه:  ۳۴
۳-۱-۹- ما همانیم که می خوریم:  ۳۴
۳-۱-۱۰- توصیه های اسلامی درباره بدن:  ۳۵
۳-۱-۱۱- پرورش جسم از نظر اسلام:  ۳۵
۳-۲- آداب تغذیه در دستورات اسلامی:  ۳۵
۳-۲-۱- آداب خوردن غذا:  ۳۵
۳-۲-۱-۱- آداب پیش از آغاز به خوردن غذا  ۳۵
۳-۲-۱-۱-۱- شستن دست ها:  ۳۵
۳-۲-۱-۱-۲- در آوردن کفش ها:  ۳۶
۳-۲-۱-۲- آداب هنگام خوردن غذا:  ۳۶
۳-۲-۱-۲-۱- بر زبان آوردن نام خدا:  ۳۶
۳-۲-۱-۲-۲- منتظر نماندن پس از گذاشتن نان:  ۳۶
۳-۲-۱-۲-۳- خواندن دعای ویژه قبل از خوردن و آشامیدن:  ۳۶
۳-۲-۱-۲-۴- آغاز کردن غذا با نمک و پایان دادن غذا با نمک:  ۳۶
۳-۲-۱-۲-۵- خوردن با دست راست و سه انگشت:  ۳۷
۳-۲-۱-۲-۶- پاره نکردن نان با کارد:  ۳۷
۳-۲-۱-۲-۷- قرار ندادن نان زیر ظرف غذا:  ۳۷
۳-۲-۱-۲-۸-آغاز کردن با سبک ترین غذاها:  ۳۷
۳-۲-۱-۲-۹- طول دادن نشستن سر سفره:  ۳۷
۳-۲-۱-۲-۱۰- خوردن غذای گرم:  ۳۷
۳-۲-۱-۲-۱۱- دمیدن در غذا و نوشیدنی  ۳۷
۳-۲-۱-۲-۱۲- پرهیز از خوردن غذای داغ:  ۳۸
۳-۲-۱-۲-۱۳- تکه تکه کردن گوشت با دندان به هنگام خوردن و تکه نکردن آن با چاقو:  ۳۸
۳-۲-۱-۲-۱۴- پاک نکردن کامل گوشت استخوان:  ۳۸
۳-۲-۱-۲-۱۵- گرفتن لقمه های کوچک و جویدن کامل آن:  ۳۸
۳-۲-۱-۲-۱۶- دست کشیدن از غذا پیش از سیری و پرهیز از زیاده روی:  ۳۸
۳-۲-۱-۳- آداب پس از پایان غذا:  ۳۸
۳-۲-۱-۳-۱- شستن دست ها:  ۳۸
۳-۲-۱-۳-۲- سپاس خداوند و دعا کردن:  ۳۹
۳-۲-۱-۳-۳- به پشت دراز کشیدن و نخوابیدن پس از غذا:  ۳۹
۳-۲-۱-۳-۴- خلال کردن  ۳۹
۳-۲-۱-۴- آداب خوردن با دیگران:  ۳۹
۳-۲-۱-۴-۱- شروع و پایان غذا و شستن دست ها از سوی میزبان:  ۳۹
۳-۲-۱-۴-۲- خوردن از قسمت جلوی خود:  ۴۰
۳-۲-۱-۴-۳- کم تر نگریستن به چهره ی دیگران:  ۴۰
۳-۳- آداب آشامیدن آب در دستورات اسلامی:  ۴۰
۳-۳-۱- گفتن بسم الله الرحمن الرحیم : پیش از آشامیدن و الحمدالله پس از آن.  ۴۰
۳-۳-۲- آشامیدن به سه نفس و مکیدن آن:  ۴۰
۳-۳-۳- ایستاده آب آشامیدن در روز و نشسته آشامیدن در شب:  ۴۰
۳-۳-۴- آشامیدن آب ولرم:  ۴۰
۳-۳-۵- ندمیدن در آب:  ۴۱
۳-۳-۶- نیاشامیدن آب بادست چپ:  ۴۱
۳-۳-۷- نیاشامیدن آب در ضمن غذا خوردن:  ۴۱
۳-۳-۸- نیاشامیدن آب از کنار دسته ی ظرف یا لبه ی شکسته آن:  ۴۱
۳-۳-۹- یاد کردن امام حسین u و لعن قاتلان او پس از آشامیدن آب:  ۴۱
۳-۳-۱۰- نیاشامیدن آب سرد، در پی شیرینی و چیز گرم  ۴۱
۳-۳-۱۱- نیاشامیدن آب فراوان:  ۴۲
۳-۳-۱۲- نیاشامیدن آب سرد در حمام:  ۴۲
۳-۳-۱۳- بستن دهانه ی ظرف آب:  ۴۲
۳-۴- آداب خوردن میوه در دستورات اسلامی:  ۴۲
۳-۴-۱- شستن میوه  با آب:  ۴۲
۳-۴-۲- خواندن دعای ویژه به هنگام دیدن میوه ی نوبر:  ۴۲
۳-۴-۳- خوردن میوه در آغاز فصل آن و نخوردن آن در اواخر فصلش:  ۴۳
۳-۴-۴- خوردن میوه با پوست آن:  ۴۳
۳-۴-۵- دور انداختن میوه پیش از خوردن کامل آن :  ۴۳
۳-۴-۶- خوردن خربزه:  ۴۳
۳-۴-۷- خوردن خیار:  ۴۳
۳-۴-۸- خوردن شیرینی:  ۴۴
۳-۵- دستورات کلی اسلام درباره ی تغذیه  ۴۴
۳-۵-۱- رعایت کم خوری و پرهیز:  ۴۴
۳-۵-۲- پرهیز از پرخوری، سیر خوردن و خوردن پس از سیری و پیامد های پرخوری  ۴۴
۳-۵-۳- رعایت میانه روی و پرهیز از اسراف:  ۴۵
۳-۵-۴- دست کشیدن از خوردن، با وجود اشتها و پیامدهای کم خوری  ۴۵
۳-۶- بهداشت پوست:  ۴۶
۳-۶-۱- نظافت پوست صورت:  ۴۶
۳-۶-۲- نحوه ی نظافت پوست:  ۴۶
۳-۶-۳- پوست بدن:  ۴۷
۳-۶-۴- انواع پوست و طرز تشخیص آن:  ۴۷
۳-۶-۵- تغذیه و پوست زیبا:  ۴۷
۳-۶-۶- مواد غذایی مورد نیاز پوست:  ۴۸
۳-۶-۶-۱- آب:  ۴۸
۳-۶-۶-۲- ویتامین A:  ۴۸
۳-۶-۶-۳- ویتامین C:  ۴۸
۳-۶-۶-۴- ویتامین E:  ۴۹
۳-۶-۶-۵- روی:  ۴۹
۳-۶-۷- محافظت پوست از نور خورشید  ۴۹
۳-۷- بهداشت دهان و دندان  ۴۹
۳-۷-۱- نقش دندان  ۴۹
۳-۷-۲- علل فساد دندان:  ۵۰
۳-۷-۳- یکی از علل مهم بدبویی دهان:  ۵۲
۳-۷-۴- نکته مهم در مورد آدامس به دختران جوان:  ۵۳
۳-۸- بهداشت دوران قاعدگی در دختران  ۵۴
۳-۸-۱- بلوغ:  ۵۴
۳-۸-۲- بلوغ زودرس:  ۵۴
۳-۸-۳- بلوغ دیررس:  ۵۴
۳-۸-۴- عوامل مؤثر بر زمان شروع بلوغ:  ۵۵
۳-۸-۵- نشانه های بلوغ در دختران:  ۵۵
۳-۸-۶- به وجود آمدن بیماری در دستگاه تناسلی دختران (بانوان):  ۵۶
۳-۸-۷- راه جلوگیری از بیماری های رحمی:  ۵۶
۳-۸-۸- راه تقویت رحم:  ۵۶
۳-۸-۹- قاعدگی:  ۵۶
۳-۸-۹-۱- سن شروع قاعدگی:  ۵۷
۳-۸-۹-۲- تناوب:  ۵۷
۳-۸-۹-۳- مدت خونریزی:  ۵۷
۳-۸-۹-۴- مقدار خونریزی:  ۵۸
۳-۸-۹-۵- ویژگی خونریزی:  ۵۸
۳-۸-۱۰- درد هنگام قاعدگی:  ۵۸
۳-۸-۱۰-۱- دیس منوره های اولیه:  ۵۸
۳-۸-۱۰-۱-۱- علت دیس منوره های اولیه:  ۵۸
۳-۸-۱۰-۱-۲- درمان:  ۵۹
۳-۸-۱۰-۱-۲-۱- ورزش:  ۵۹
۳-۸-۱۰-۱-۲-۲- نرمش:  ۵۹
۳-۸-۱۰-۱-۲-۳- گرم کردن:  ۵۹
۳-۸-۱۰-۱-۲-۴- سرد کردن:  ۵۹
۳-۸-۱۰-۱-۲-۵- کلسیم:  ۶۰
۳-۸-۱۰-۱-۲-۶- آرامش:  ۶۰
۳-۸-۱۰-۲- دیس منوره ثانویه:  ۶۰
۳-۸-۱۰-۲-۱- درمان دیس منوره ی ثانویه:  ۶۰
۳-۸-۱۱- سندرم قبل از قاعدگی:  ۶۰
۳-۸-۱۱-۱- تجمع آب:  ۶۱
۳-۸-۱۱-۲- درد:  ۶۱
۳-۸-۱۱-۳- واکنش های سیستم عصبی خودکار:  ۶۱
۳-۸-۱۱-۴- تغییرات خُلقی:  ۶۱
۳-۸-۱۱-۵- کاهش دقت:  ۶۱
۳-۸-۱۲- عوامل روانی دیس منوره:  ۶۱
۳-۸-۱۳- علائم متفرقه سندرم:  ۶۱
۳-۸-۱۳-۱- تذکر بسیار مهم در مورد سندرم:  ۶۱
۳-۸-۱۳-۲- علت سندرم قبل قاعدگی:  ۶۲
۳-۸-۱۳-۳- علل احتمالی:  ۶۲
۳-۸-۱۳-۳-۱- تجمع مایعات:  ۶۲
۳-۸-۱۳-۳-۲- تغذیه:  ۶۲
۳-۸-۱۳-۳-۳- شخصیت عصبی:  ۶۲
۳-۸-۱۳-۴- درمان سندرم:  ۶۲
۳-۹- بهداشت پا:  ۶۳
۳-۹-۱- ایفای نقش کفش در برخورداری از تحرک و شخصیت:  ۶۳
۳-۹-۲- رابطه ی پا با سرما و گرما:  ۶۴
۳-۹-۳- پای ما:  ۶۵
۳-۹-۴- محافظت از پا به وسیله ی کفش مناسب:  ۶۵
۳-۹-۵- شماره ی کفش:  ۶۵
۳-۹-۶- محافظت از قلب دوم خود  ۶۶
۳-۹-۷- رابطه ی بهداشت پا با اندام های دیگر  ۶۶
۳-۹-۸- کفش مناسب و ایجاد بیماری های متعددی با کفش نامناسب:  ۶۶
۳-۹-۹- چند نکته ی کاربردی برای سلامتی ریحانه های جوان:  ۶۷
۳-۹-۱۰- چند بیماری مهم و شایع در قلب دوم شما :  ۶۸
۳-۹-۱۰-۱- ناخن در گوشت:  ۶۸
۳-۹-۱۰-۲- قارچ های مزاحم:  ۶۸
۳-۹-۱۰-۳- پاشنه های خاردار:  ۶۸
۳-۹-۱۰-۴- اگزمای پا:  ۶۸
۳-۹-۱۱- در جستجوی آرامش:  ۶۹
۳-۱۰- بهداشت استخوان ها  ۶۹
۳-۱۰-۱- پوکی استخوان:  ۶۹
۳-۱۰-۲- تعادل کلسیم و دستگاههای بدن:  ۷۰
۳-۱۰-۳- رژیم های غذایی کم انرژی در بالغین:۷۱
۳-۱۰-۴- اثر استروژن و ورزش بر توده ی استخوانی:  ۷۱
۳-۱۰-۵- اثر تغذیه بر روی توده ی استخوانی:  ۷۱
۳-۱۰-۶- نیازمندیهای استخوانها به شیر  ۷۲
۳-۱۱- بهداشت لباس:  ۷۳
۳-۱۱-۱- لباس تنگ:  ۷۳
۳-۱۱-۲- برخی عوارض فشار:  ۷۴
۳-۱۱-۳- دانستنیهای دختران جوان در مورد لباس تنگ  ۷۴
۳-۱۱-۴-  لباس سنگین:  ۷۵
۳-۱۱-۵- کیف سنگین:  ۷۶
۳-۱۱-۶- پوشش بهداشتی ویژه بانوان:  ۷۶
۳-۱۱-۷- فلسفه ی پوشش زنان در اسلام:  ۷۷
۳-۱۲- کم خونی  ۷۸
۳-۱۲-۱- نقش خون در بدن:  ۷۸
۳-۱۲-۲- کم خونی، فقر آهن:  ۷۸
۳-۱۲-۳- ارزیابی کم خونی:  ۷۹
۳-۱۲-۴- انواع آهن و رژیم غذایی:  ۷۹
۳-۱۲-۵- جذب آهن و رژیم غذایی روزانه:  ۸۰
۳-۱۲-۶- روش های پیشگیری کم خونی فقر آهن:  ۸۰
۳-۱۲-۷- آهن:  ۸۱
مقاله  ۸۲
نتیجه  ۸۷
پیشنهادات:  ۸۸
فهرست منابع  ۸۹
کتاب شناسی:  ۹۴

فهرست منابع

 ! قرآن کریم

آخوندی، مـصطفی: غذا و تغذیه در آمـوزه های دینی و یافتـه های علمی، پژوهشکده ی تحقیقات اسلامی، زمزم هدایت، قم، ۱۳۸۸٫
آذرنوش، آذرتاش: فرهنگ عربی-فارسی، انتشارات فی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۲٫
افروز، غلامعلی: روان شناسی رابطه ها، انتشارات نوادر، بیطرفان، تهران، ۱۳۷۹٫
اکبری، محمود: دختران؛ پندها و هشدارها، ناشر: گلستان ادب، چاپ یاران، قم، چاپ چهاردهم، تابستان ۱۳۸۷٫
انصاریان، حسین: نظام خانواده در اسلام، انتشارات ام ابیها، قم، چاپ هجدهم، پاییز ۱۳۸۰٫
اصفهانی، محمد مهدی: آئین تندرستی، انتشارات تندیس، چاپ بهرام، تهران، چاپ دهم، ۱۳۸۶٫
امین شیرازی، احمد: اسلام پزشک بی دارو، دفتر انتشارات اسلامی، تهران، ۱۳۷۶٫
بهرامی، غلامرضا: بهداشت دهان و دندان در اسلام، انتشارات انتظار سبز، چاپ زیتون، چاپ دوم، ۱۳۸۲٫
پورحسینی، مژده: از قلب دوم خود محافظت کنید، مرکز نشر هاجر( وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)، چاپخانه زلال کوثر، قم، بهار ۸۷٫
پاک نژاد، شهید سید رضا: اولین دانشگاه و آخرین پیامبر (بهداشت غذا و تغذیه)، ج ۴ و ۱۸ ، انتشارات بنیاد فرهنگی شهید پاکنژاد یزد، چاپ هما، تهران، بهار ۱۳۶۳٫
تقدیمی، محمدرضا: چگونه جوان بمانید و عمر طولانی نمائید، ناشر: مؤلف، چاپ گوتنبرگ، پاییز ۷۱٫
جاناتان. اس، برک: بیماری های زنان نودک، ج۲، انتشارات نوردانش، سرپرست مترجمین: دکتر سونیا کاظم زاده، چاپ نقش هزاررنگ، تهران، چاپ سیزدهم.
جان اف. آلویا: پوکی استخوان راهنمای پیشگیری و درمان، مؤسسه نشر علم و حرکت، ترجمه ی شهرام فرج زاده، چاپ صنوبر، تهران، ۱۳۷۳٫
حاتمی ورزنه، مجید، اشرف حاتمی ورزنه: بهترین روش های درمان پوکی استخوان و آرتروز با گیاهان داروئی، انتشارات درمانگر بستر، چاپ زیتون، اصفهان، پاییز ۱۳۸۷٫
حاجی شریفی، احمد(عطار اصفهانی) : دایرة المعارف گیاه درمانی ایران (نسخه های شفابخش)، انتشارات حافظ نوین، چاپ گلشن، چاپ دوم،۱۳۸۸٫
حسینی دشتی، سید مصطفی: معارف و معاریف (دایرة المعارف جامع اسلامی)، ناشر: موسسه فرهنگی آرایه، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۹٫
حاجبی، محمد حسین: پزشک بانوان (دانستنی های بهداشتی و ضروری برای زنان)، انتشارات اقبال، چاپ رشدیه، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۰٫
خدایی، زبیده: خدایا چه بخورم؟، انتشارات نگاران نور، چاپ نهضت، قم، ۱۳۸۷٫
خدادادی، جمشید: ۱۵ روز تا سلامتی، انتشارات دفتر پژوهشی و نشر سهروردی، تهران، چاپ ششم، زمستان ۱۳۸۶٫
دشتی، محمد: ترجمه نهج البلاغه، ناشر: مؤسسه فرهنگی تحقیقات امیرالمؤمنین u، چاپخانه الهادی، قم،چاپ پانزدهم، پاییز ۱۳۸۲٫
ربانی، مهرداد، محسن سفایی: عادت ماهانه (علل، عوارض، نکات بهداشتی)، ناشر: کتابدرمانی، چاپ مهشید، چاپ دوم، ۱۳۸۲٫
رضایی اصفهانی، محمد علی: صحیفه صحت، انتشارات قدس رضوی، چاپ: مؤسسه فرهنگی قدس، مشهد، ۱۳۸۸٫
صبور اردوبادی، احمد: بلوغ (نقش بلوغ در تکامل انسان ها)، انتشارات رسالت قم، چاپ پژمان، ۱۳۷۷٫
طباطبایی، علامه سید محمد حسین: سنن النبی، ترجمه حسین استادولی، انتشارت پیام آزادی، چاپخانه چارگل، تهران، ۱۳۸۵٫
… ، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، ج۱۵ و ۱۸، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم.
طباطبایی، سید مصطفی: فرهنگ نوین (عربی- فارسی) از انطون الیاس، ناشر: کتابفروشی اسلامی،. چاپ هشتم، ۱۳۷۰٫
طیب، مهدی: مصباح الهدی در نگرش و روش عرفانی اهل محبت و ولاء، انتشارات سفینه، چاپ چهارم، چاپ شریعت، خرداد ۱۳۸۲٫
عمید، حسن: فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۰٫
فیض الاسلام، ترجمه نهج البلاغه، ج۱ تا ۶٫
فاضل، جواد: ترجمه طب الرضا و طب الصادق و طب النبی و ائمه اطهار، انتشارات دنیای کتاب، چاپخانه پیک ایران، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۷٫
فرخیان، خشایار: پوست من زیبا بمان، انتشارات اندیشه عالم، ۱۳۸۳٫
قمی، شیخ عباس: مفاتیح الجنان، انتشارات صبا، ترجمه استاد کمره ای، چاپخانه اسوه، چاپ سوم، ۱۳۸۰٫
قرشی، سید علی اکبر: قاموس قرآن، ج۳، ناشر: دارالکتب الاسلامیه،  چاپ یازدهم، تهران.
قائمی، علی: شناخت، هدایت، تربیت نوجوانان و جوانان، انتشارات امیری، چاپ هفتم، قم، چاپخانه سپهر.
… ، تربیت و بازسازی کودکان، انتشارات امیری، تهران، ۱۳۵۸٫
مهرین، مهرداد: طب الشفا یا چرا مریض می شویم؟، انتشارات مؤسسه مطبوعاتی عطایی، تهران، تابستان ۱۳۶۰٫
موسوی خمینی، روح الله: توضیح المسائل امام خمینی رحمة الله علیه، انتشارات انصار المهدی المنتظر عج الله تعالی فرجه.
… ، صحیفه امام خمینی رحمة الله علیه ، انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمة الله علیه ، ج۱۰، چاپ چهارم، ۱۳۸۵٫
محمدی جاویدی، رضا: فرهنگ جامع گیاهان دارویی و میوه ها، انتشارات انصار المهدی المنتظر عج الله تعالی فرجه. چاپ مسعود، ۱۳۸۷٫
مجلسی، محمد باقر: حلیقة المتقین، انتشارات نسیم حیات، چاپ سوم، ۱۳۸۳٫
ملک محمودی، امیر: چگونه می توان فردی سرزنده، امیدوار و موفق بود؟، ناشر: منشور وحی، قم، چاپ هشتم، ۱۳۸۹٫
مطهری، شهید مرتضی: تعلیم و تربیت در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ چهل و پنجم، شهریور ۱۳۸۴٫
… ، مسأله حجاب، انتشارات صدرا، تهران، آذر ۱۳۷۹٫
معین، محمد: فرهنگ فارسی معین، انتشارات بهزاد، تهران، ۱۳۸۲٫
نورانی، مصطفی: طب اسلامی، ج۱ در بهداشت، انتشارات مکتب اهلبیت u ، ۱۳۵۸٫
یاسری، علی: زیبا و جوان بمانید، انتشارات چاف، قم، ۱۳۸۱٫

مجلات و سایت ها:

مجله ی آشنا، ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، ج۶۸، تهران.

مجله ی پیام زن، سال دوم ، شماره ۶ و ۱۷، شهریور ۱۳۷۲٫

مجله یاس، ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اطلاع رسانی، قم، شهریور و مهر،

 

فهرست منابع عربی:

احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، موضوع گوناگون، چاپ دارالکتب الاسلامیه، قم ، ۱۳۷۱ هجری قمری.
عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ۱ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات، قم، ۱۳۶۶٫
امام رضا u: طب الرضا، ۱ جلد، انتشارات خیام، قم، موضوع: روایات پزشکی، ۱۴۰۲ هجری قمری.
بندر ریگی، محمد: ترجمه المعجم الوسیط، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۲٫
حسن بن شعب حرانی: تحف العقول، انتشارات جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۴ هجری قمری، ۱ جلد.
راوندی، قطب الدین : الدعوات، ۱ جلد، موضوع ادعیه، چاپ مدرسه امام مهدی عج الله تعالی، قم، ۱۴۰۷٫
شعیری، تاج الدین: جامع الخبار، ۱ جلد، انتشارات رضی، قم، ۱۳۶۳ هجری شمسی.
شیخ صدوق: الامالی للصدوق، ۱ جلد، موضوع گوناگون، انتشارات کتابخانه اسلامیه، ۱۳۶۲ هجری شمسی.
… ، من لا یحضره الفقیه، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه ی علمیه قم،ج ۳ و ۴، چاپ سوم، قم، ۱۴۱۳ هجری قمری.
شیخ طوسی، تهذیب الحکام، موضوع فقه، ج۹، چاپ دارالکتب اسلامیه، تهران، ۱۳۶۵٫
طبرسی، رضی الدین حسن بن فضل، مکارم اخلاق، موضوع: اخلاق ، ادعیه، ۱ جلد، انتشارات شریف رضی، قم، ۱۴۱۲ هجری قمری.
شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، موضوع: فقه، ج۹ و ج۲۴٫ انتشارات موسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۹ هجری قمری.
الکافی، ثقة الاسلام کلینی، دائرة المعارف روایی ، ج۶، انتشارات دارالکتب اسلامیه، تهران، ۱۳۶۵٫
مستغفری، ابوالعباس: طب النبی r روایات پزشکی، ۱ جلد، انتشارات رضی، قم، ۱۳۶۲٫
ری شهری، محمد مهدی: میزان الحکمة،ج ۱۲ ، ناشر: دارالحدیث، چاپ سوم، ۱۳۷۷٫
علامه مجلسی: بحارالانوار، ج۵۹ و ۶۳ و ۹۲، ناشر: مؤسسه الوفاء بیروت ، لبنان، ۱۴۰۴٫
محدث نوری، مستدرک الوسایل، موضوع: فقه، ج۱و ج ۱۶، انتشارات موسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۸ هجری قمری.

۲-۱- بوی خوش و اثر آن در نشاط و آرامش دختران و راه های آرامش در دختران

۲-۱-۱- زادگاه بوی خوش:

وقتی آدم و حوا از بهشت بر زمین آمدند، حضرت آدم بر کوه صفا قرار گرفت، حضرت حوا بر کوه مروه و حضرت حوا چون در بهشت از بوی خوش آنجا گیسوی خود را شانه کرده و بسته بود، چون به زمین آمد، گفت: چه امید داشته باشم؟ از مشاطگی و آراستن؟ حال آنکه خدا از من در خشم است.

پس گیسوهای خود را گشود، پس آن بوی خوش بهشتی از گیسوان او ساطع شد و همه ی عالم را گرفت و باد آن عطر را به مغرب و مشرق زمین برد.

این داستان کهن پیدایش عطر در زمین است، نگران نباشید گوینده ی آن بسیار صادق و قابل اعتماد است، آن قدر راستگو که نام او را صادق u نهاده اند.[۱]

حضرت رسول r می فرمایند:

بوی خوش زنان باید که رنگش ظاهر و بویش مخفی باشد.[۲]

۲-۱-۲- دختران و بوی خوش بدن:

حضرت رسول:

هر زنی که بوی خوش کند و از خانه بیرون آید، پیوسته لعنت الهی بر او باشد تا به خانه برگردد.[۳]

دختران و زنان باید بدانند بوی خوش نمی توانند استفاده کنند ولی در بیرون خانه بلکه حضرت علیu می فرمایند:

«زن مسلمان باید پیوسته برای شوهر، خود را خوشبو کند.»[۴]

ولی باید بدانند، بوی خوش همیشه عطر یا ادکلن نیست بکله این بوی بدن است که مؤثر در روابط ما می باشد و در آموزه های بزرگان نیز به آن توجه شده است و آنچه چشمگیر است، در این آموزه ها اثر بوی خوش بر فعالیت عقلی، نشاط روحی، پرورش جسمی، ارتقاء سطح عبادی و ارتباط معنوی وابسته به سلامت روابط اجتماعی است.

تأثیرات مثبت و منفی بوی لباس و بدن در روابط اجتماعی و در احساس سلامتی و اعتماد به نفس و در شادمانی و نشاط و یا کسالت و بی حوصلگی ناگفته پیدا است!

همه ی ما تجربه کرده ایم که وقتی از لباس ما بوی تند عرق متساعد می شود اطرافیان را می آزارد و از ما دور می کند و برخی را به اعتراض و تذکّر وا می دارد!

احساس کثیفی بر جسم ما سایه می افکند و ماکِسل و بی حوصله می سازد، احساس می کنیم تا استحمام نکنیم و این بوی آزارنده را از خود دور نکنیم قادر به انجام هیچ کاری نیستیم و هیچ تصمیم مهمی را نمی توانیم اتخاذ کنیم.

برعکس وقتی که بدنی پاک و پاکیزه را در لباسی شسته و تمیز جای می دهیم و استحمام می کنیم و با یک عطر ملایم لباس خود را خوشبو می سازیم، توجه مثبت و تحسین دیگران را برمی انگیزیم و احساس شادی و شخصیت و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنیم و نشاط و انرژی ما را بیشتر می کند.

۲-۱-۳- نفوذ عمیق بوها

بوی خوش یکی از اخلاقیات پیغمبران است، زیرا می دانستند که بوی خوش چه میزان در روابط اجتماعی و مقبولیت عمومی مؤثر است و چه اندازه مردم را اطراف آنها نگه می دارد.

تصور کنید اگر شما از بهترین استاد خود در بهترین دانشگاه کشور سؤال علمی نمایید و او چون لب از لب گشـود بوی تنـد و نامطبـوعی مشـام شما را بیـازارد چه پیش می آید؟ عقب می رویـد، دهـان خود را محکـم می بندید و از تنفس عمیق اجتناب می کنید و اصلاً حواستان پرت می شود و نمی فهمید او چه می گوید و هر لحظه انتظار می کشید که صحبت ایشان تمام شود. با وجود اینکه از علم و جایگاه اجتماعی او خوشتان می آید اما ناخواسته و آرام آرام محبوبیت او در ذهن شما کاسته می شود.

حال ببینید که این یک واقعیّـت است و بـوی خوش، افـراد را به هـم نزدیـک و احساس جاذبه و تمایل ایجاد می کند و حتی منجر به نوعی محبوبیت مخفی و غیر ارادی می کند و برعکس بوی نامطبوع افراد را از هم دور و تفاهمات بین فردی و اجتماعی به نحو مرموز و مستقر اثر منفی می گذارد، حال دلیل رفتار عالی پیغمبران را درک کردید.

حال دلیل توصیه های بهداشتی آیین ما واضح می شود و هرگاه اسمی از اجتماع و گردهمایی می آید سریعاً توصیه های بهداشتی و پاکیزگی آغاز می شود.

تا نام جمعه می آید و نمازجمعه استحباب مؤکد (غسل جمعه) مطرح می شود تا نام رفتن به مسجد برای هر امر اجتماعی پیش می آید، کراهت خوردن خوراکی های بودار مانند سیر و پیاز و تره … و استحباب شستشوی بدن با آب و عطرزدن و شستن پاها … در کنار آن وارد می شود.

در اعیاد و ایام عزاداری توصیه به استحمام و غسل وارد شده است.[۵]

حال منظور ما از رابطه ی مستقیم سلامت روابط اجتماعی انسان ها و بوی بدن آنها شناخته می شود.

۲-۱-۴- نگاه علمی به بوی خوش:

پاوول ویلسون در کتاب کوچک آرامش می نویسد:

«بوی خوش موجب افزایش (سروتونین) در مغز و پدید آورنده آرامش است.»

دکتر فرهودی در شماره ی ۶۷ از نشریه ی حکیم اطلاعات جالبی از اثرات بوی خوش در اجتماع و محیط های کار می دهد، او می نویسد:

« مهندسان ژاپنی به تازگی در ساختمان مدرن دستگاه های تهویه مطبوع خاص تعبیه می کنند، که از خواص طبیعی مواد معطر بهره می برند. به عنوان مثال رایحه طبیعی گیاه اسطوخدوس و رزماری را به داخل اتاق انتظار مطب پزشکان وارد می کنند و در بیماران ایجاد آرامش می کنند و یا عطر طبیعی اکالیپتوس و لیمو را در فضای بانک ها وارد می سازند و افزایش هوشیاری و دقت کارمندان بانک را نتیجه می گیرند.

مطالعاتی که روی فرکانس امواج مغزی به انجام رسیده نشان می دهد، بوئیدن اسطوخودوس امواج آنها را در مغز تقویت می کند که نتیجه آن ایجاد آرامش است و بوی یاسمن موجب افزایش امواج بتا در مغز می شود که افزایش هوشیاری و دقت را به همراه دارد.»[۶]

۲-۱-۵- عرق خوب، عرق بد:

عرق ریزش یکی از مکانیسم های سلامتی بخش و ضروری بدن انسان است و چنانچه به هر دلیلی تعریق صورت نگیرد بیماری های چندی گریبانگیر انسان می کند.

عرق به خودی خود بوی نامطبوعی ندارد و بوی ناخوشایند عرق در اثر میکروب ها و قارچ هایی است که در سطح پوست انسان و در دهانه ی غدد عرق رشد و تکثیر پیدا می کنند و با رسیدن رطوبت عرق و چربی های پوستی طی فعل و انفعالاتی ایجاد بوی نامطبوع می کند و باید در درمان آن کوشید.

۲-۱-۶- درمان بوی عرق

از صابون های ضد میکروب اگر استفاده شود و تا مدتی پس از اصلاح به طور منظم محل های مهم تعریق یعنی زیربغل، کشاله ی ران، زیر سینه و در چین های پوستی که در اثر چاقی به وجود آمده اند باعث خلاص شدن از این بوع نامطبوع می کند.

 البته پودرها و محلول هایی ضدبو وجود دارد که پس از استحمام به صورت موضعی استفاده می شود ولی از محلول ها و مالیدنی هایی که با مکانیسم ضد عرق عمل می کنند و تعریق بدن جلوگیری می نمایند استفاده نکنید زیرا خود را گرفتار دردسرهای دیگری خواهید کرد.

۲-۱-۷- سرطان غدد لنفاوی در دختران

مواردی چند از سرطان غدد لنفاوی به علت استفاده ی بیش از حد و مستقیم دئودورانت ها و ادکلن های زیر بغلی گزارش شده، که نشان می دهد چنانچه این مواد شیمیایی مستقیماً با پوست تماس پیدا کند از طریق عروق سطحی با درصد بالایی جذب شده و در غدد لنفاوی تجمع پیدا کرده و آرام آرام غدد و عروق لنفاوی را سرطانی می کنند و عوارض جبران ناپذیری به جای می گذارد پس اولین راه بوی خوش بدن استحمام به موقع است و چنانچه قصد استفاده از ادکلن ها و خوشبو کننده ها را دارید، ابتدا لباس خود را از قبل آغشته کرده و در معرض هوا خشک کنید سپس آن لباس را بپوشید.[۷]

۲-۱-۸- بوی بهشت!

« اِذَا اَرَدتَ اَکلَ التُّفَّاحِ فَشَمَّهُ ثُمَّ کُلهُ، فَانَّکَ اِذَا فَعَلتَ ذَلِکَ اَخرَجَ مِن بَدَنِکَ کُلَّ دَاءٍ وَ غَائِلَةٍ وَ یَسکُنُ مَا یُوجِدُ مِن قِبَلِ الاَروَاحِ کُلّهَا»[۸]

امام باقر u : هنگامی که خواستی سیب بخوری، آن را ببوی و سپس بخور، اگر این کار را انجام دادی، هر درد و عارضه ای از بدنت بیرون می رود و همه ی آنچه از سوی ارواح انسان ایجاد می شود، فرو می نشیند.

آمیل استرهای موجود در سیب ایجاد بوی معطری می نماید که در مشام اهل دل خیری شبیه بوی بهشت است! کسی روی این خاک بوی بهشت را استشمام نکرده امّا انسان ناخودآگاه احساس می کند که بعضی از عطر ها شبیه بوی بهشت است، یکی از این بوهای بهشتی و روح افزا متعلق به سیب است.

حتماً شما بارها سیب را بوییده اید و باخود گفته اید عجب بوی روح بخشی! شما ناخودآگاه به مطلب حکیمانه ای اشاره نموده اید! چرا که در سیب خواصی است که روح را آرامش می بخشد و اندوه را برطرف می سازد و احساس گشایش و نشاط درونی ایجاد می کند که در کلام حضرت محمد باقر u نیز به آن اشاره می شود.

دکتر پاک نژاد می گوید: «در کتاب اولین دانشگاه آخرین پیامبر»

«سیب به دلیل داشتن فسفر فراوان اعصاب را تقویت می کند و خوابی خوش و آرام پدید می آورد.»

سیب دارای پتاسیم فراوان است و پتاسیم هم در سیستم اعصاب ایجاد راحتی و نشاط می کند و جزو عناصر معدنی فرح بخش و آرامش به حساب می آید.

از طرفی سیب دارای ماده ی معدنی تازه کشف شده ای به نام بُرُن است که به تازگی دریافته اند، کسانی که میزان بُرُن دریافتی در مواد غذایی آن ها پایین است، دچار عدم تمرکز و ضعف حافظه می شوند.

و سیب به دلیل داشتن این ماده ی حیاتی (بُرُن) باعث می شود مقاومت انسان در مقابل فشار فیزیکی و روحی و بروز خستگی و کسالت رابطه ای مستقیم دارد و همچنین سیب سرشار از کربوهیدرات های تازه و طبیعی و منبع عالی انرژی است  و انرژی در بدن انسان منشاء نشاط و شادابی و تحرک است از طرفی ویتامینc فراوانی دارد که باعث سلامتی و تندرستی است.

خوب دختران جوان آنهایی که می خواهید شادابی و جوانی را تا ابد داشته باشید برخیزید و سراغ یخچال بروید و اولین سیبی که به دستتان می رسد برداشته و از عمق جان خویش آن را ببوئید و همانگونه که مشغول گاز زدن سیب می شوید به این مطلب فکر کنید ، که الان همه ی ناراحتی های روحی شما به راحتی از وجودتان خارج می شود؛ به راحتی گاز زدن یک سیب نه استفاده از قرص های آرام بخش بی اثر و کسل کننده.[۹]

۲-۲- یک راه تازه برای آرامش!

انسان در هر سنی و جنسی که باشد نمی تواند ادعا کند که از آرامش درونی بی نیازند! همه ی ما به روحی آرام و وجودی بی دغدغه نیازمندیم  پس تلاش می کنیم در زندگی به یک آرامش واقعی دست پیدا کنیم.

یکی از آسانترین راه ها برای کسب آرامش جسمی و روحی استفاده مداوم از سبزیجات در وعده های غذایی است.[۱۰]

رسول خدا  می فرمایند که :

«خوردن سبزی خستگی و گرفتگی شما را برطرف می سازد و وجود شما را نیرو می بخشد.»

حالا دختران جوان چه مجرد و چه متأهل قضاوت کنید و ببینید که سفره ی ناهار و شام خود را چگونه می توانید بچینید و چه غذاهایی را برای خوردن انتخاب کنید. سبزیجات را در غذاهای خود به کار ببرید که امام صادق u می فرمایند: « زینت سفره ی بهشتیان است.» پس یقیناً رابطه ی تغذیه صحیح با فلاح و رستگاری را دریافته اید.[۱۱]

۲-۳- خواب و استراحت راهی برای آرامش:

خواب برای جوانان مادامی که اضطرابی نداشته باشد، بسیار و در عین حال برای او ضروری است و این ضرورت برای این است که خواب وسیله ای برای تسکین و آرامش آنان و تجدید قوا است.[۱۲]

* «وَ اعلَم اَنَّ اَلنَّومِ سُلطَانُ الدَمَاغِ وَ هُوَ قَوامُ الجَسَدِ وَ قُوَتِهِ فَاِذَا اَرَدتُ النَّومَ فَلیَکُنِ اضطِجَاعُکَ اَوَّلاً عَلَی شَّقِکَ الاَیمَنِ ثُمَّ انقَلِب عَلَی الَایسَرِ وَ کَذَلِکَ فَقُم مِن مَضجَعِکَ عَلَی شَقِّکَ الاَیمَنِ کَمَا بَدَأتَ بِهِ عِندَ نَومِکَ»[۱۳]

(بدانکه خواب بر مغز مسلط می شود و بدن را نیرو و استقامت می بخشد، پس وقتی که اراده ی خواب کردی، اول بر پهلوی راست دراز بکش آنگاه به طرف چپ برگرد همچنین هنگام برخاستن از طرف راست شروع کن چنانکه موقع خوابیدن از همان طرف آغاز کردی.)

مغز سر مرکز اعصاب است، علائم حیاتی بدن به وسیله ی اعصاب صورت می گیرد یعنی حس و حرکت، کار آن هاست. در مورد چگونگی خواب همیشه میان دانشمندان اختلاف نظر وجود داشته اما عقیده به تسلط خواب بر اعصاب و مغز از کشفیات کنونی علم پزشکی محسوب می شود ولی این حقیقت را امام هشتم u قرن ها قبل بیان فرموده است.

خواب یک استراحت طبیعی و ضروری است که اعصاب را آرامش می دهد و نیرو را برای ساعات بعد ذخیره می نماید.[۱۴]

۲-۳-۱- خواب و هضم غذا:

برای اینکه از مزایای طبیعی خواب بهتر بهره مند شویم و به خصوص در کار هضم غذا از آن کمک گرفته باشیم نیکو است به دستوری که در متن روایت بالا بیان شده رفتار کنیم.

وقتی به پهلوی راست بخوابیم غذا به انتهای معده می ریزد و چون به پهلوی چپ برمی گردیم کبد روی معده قرار گرفته سبب زیادی حرکت و تسهیل عمل هضم می گردد.[۱۵]

۲-۳-۲- شب نشینی:

وَ عَوِّد نَفسَکَ اَلقُعُودِ مِنَ اللَیلِ سَاعَتَینِ (خود را عادت بده که پاره ای از شب را بنشینی)[۱۶]

عبارت فوق را به چند نحو می توان معنی کرد:

در اولین ساعتی که هوا تاریک می شود در بستر خواب نروید بلکه ساعتی را بیدار باشید.
تا آخرین ساعات را نخوابید بلکه یک ساعت زودتر بیدار شوید.
مقداری از شب را که در بستر خواب هستید بنشینید و تمام را دراز نکشید.
ممکن است اشاره به هنگام نماز شب و فضیلت آن باشد.

احتمال دارد قعود به معنای نشستن (معنای حقیقی) یا بیدار بودن (معنای مجازی) و یا بیداری در حال قعود باشد و نیز ممکن است منظور نشستن بعد از غذای شام باشد که موجب تمدد اعصاب می شود.[۱۷]

۲-۳-۳- دستشویی قبل از خواب:

وَ ادخُلِ الخَلَاءَ لِحَاجَةِ الِانسَانِ وَ البَث فِیهِ بِقَدرِ مَا تَقضِی حَاجَتَکَ وَ لَاتُطِل فِیهِ فَاِنَّ ذَلِکَ یُورِثُ دَاءَ الفِیلِ.[۱۸]

(قبل از خواب به دستشویی برو، به قدری که نیازت برطرف شود در آن جا بمان. زیاد در دستشویی درنگ نکن چون مکث زیاد در آنجا موجب بیماری می شود.)

تخلیه ی مرتب روده در شبانه روز از شرایط مهم تندرستی است. یبوست مزاج که آن را ام الامراض باید نامید همان چیزی است که علاوه بر ایجاد درد و ناراحتی، مولد بیماری های خطرناک می باشد.

بیشتر از مقدار حاجت نباید در دستشویی مکث کرد زیرا طولانی کردن مکث موجب ناراحتی و امراض مختلف می شود.

افکاری که از مکان آلوده و اعصاب نامنظم پدید می آید آلوده و غیرمنظم است. بهترین اوقات برای تخلیه ی معده، شب هنگام خوابیدن است زیرا خوابی که پس از عمل تخلیه بوده باشد گواراتر و رویا را شیرین می کند، اعصاب را آرامش می دهد و قلب را مضطرب نمی کند و موجب بدخوابی نمی شود.[۱۹]

و آنچه که برای جوانان مهم است این است که شب هنگام با اطمینان و آرامش بخوابند و چنین کاری امکان پذیر نیست مگر آنگاه که آنان به اتکای قدرت بزرگی بخواب روند. دلشان به این مسأله گرم باشد که اگر اوخواب است قدرت بینهایتی تا صبح مراقب اوست (یعنی خدا بیدار است) که در چنین صورتی خوابشان عمیق و آرامش دهنده خواهد بود.

۲-۳-۴- دستورات ائمه برای خوابی آرام

¯ امام هادی u : ما اهل بیت هنگام خوابیدن چندچیز را مراعات می کنیم:

۱- طهارت داشتن. ۲- صورت بر کف دست راست نهادن. ۳- سی و سه مرتبه سبحان الله ، سی و سه مرتبه الحمد الله و سی و چهار مرتبه الله اکبر گفتن. ۴- رو به قبله خوابیدن به گونه ای که صورت ها مان رو به قبله قرار گیرد. ۵- خواندن سوره حمد. ۶- آیة الکرسی. ۷- آیه ی شهدالله … . پس هر که چنین کند بهره ی خود را از آن شبِ خود گرفته است.[۲۰]

¯ از حضرت رسول r روایت است که هر که در وقت خواب ۱۱ مرتبه سوره ی قدر را بخواند، حق تعالی ۱۱ ملک بر او موکل گرداند، که او را از شیطان حفظ کنند تا صبح.[۲۱]

و در روایات معتبر بسیاری منقول است که موقع خواب قرائت سوره ی واقعه، سوره توحید و کافرون، سه مرتبه سوره توحید که ثواب یک ختم قرآن را دارد، ۱۰۰ مرتبه ذکر لا اله الا الله، ۱۰۰ مرتبه ذکر استغفرالله، سوره ی الهیکم التکاثر، ۱۰۰ مرتبه سوره توحید … [۲۲]

پیامبر اکرم r به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: شب موقع خواب سه مرتبه سوره ی اخلاص بخوان که یک ختم قرآن است، یک تسبیحات اربعه بگو که یک عمره است، همه ی انبیاء را از خود راضی کن با گفتن اللهم صل علی محمد و آل محمد و  صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین، و برای همه ی مؤمنین و مؤمنات نیز طلب مغفرت کن با گفتن اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات.[۲۳]

۲-۴- لبخند راهی برای شادابی و آرامش:

خداوند برای غلبه بر دشواری های زندگی سه روش در اختیار انسان قرار داده است که عبارتند از: خنده، امید و خواب.

خنده یکی از مهمترین راه های شادی در همه ی دنیا است. خنده باعث بروز اندیشه های نو و خلاّق، افزایش طول عمر و پیش گیری از سکته ی قلبی و مغزی می شود.

یک خنده ی خوب، تغییرات شگرفی در کبد ایجاد می کند و فوراً باعث می شود احساس بهتری برای هر کاری داشته باشیم.

خنده موسیقی روح است.

منتظر نباشید که دیگران شما را بخندانند بلکه خودتان قایقی از خنده را در دریای شادی بفرستید تا این قایق دوباره به سمت خودتان برگردد. سعی کنید دیگران را شاد کنید و از شادی دیگران لذت ببرید.

صبح ها سعی کنید موقع بیدارشدن با خنده بیدار شوید و لبخند بر لبان خود داشته باشید نه با کسالت بیدار شوید که تا شب همین روحیه را دارید و آثار تبسم را ببینید.[۲۴]

۲-۵- رابطه ی مادران و دختران راهی برای آرامش:

هنگامی که مادران صمیمی ترین و مطلوب ترین رابطه ها را با فرزندان و به خصوص دختران به وجود آوردند آنگاه آغوش گرم و پر مهرش مأمن و آرامشگاه همیشه ی فرزندان می باشد.

مادران با حفظ پرجاذبه ترین رابطه ها و رفتارهای معقول و مملو از صمیمیت ، صداقت، شفقت، استواری، صلابت و اعتماد به نفس موفق به جلب اعتماد و اطمینان و پرورش احساس محبت دختران نوجوانشان شده اند، در جایگاه محرم ترین و شایسته ترین دوست برای آنان قرار می گیرند.

مادران می توانند به عنوان غنی ترین و مهمترین الگوی رفتاری برای دختران باشند. و با رفتارهای گیرا و غنی و دوست داشتنی می توانند نیاز های دوران نوجوانی دختران را به شایستگی تأمین کنند.

مادران در کمال عطوفت ومهرورزی می توانند باورها و رفتارهای متعالی مذهبی، همچون نماز، عفاف و حجاب، صداقت و درستی، حلم و شکیبایی و خوش خلقی و گشاده رویی را تأمین کنند و آرامش روانی دختران را فراهم کنند.[۲۵]

۲-۶- نماز صبح و ایجاد آرامش

۲-۶-۱- کاهش خطر حمله ی قلبی با نماز صبح

 تحقیقات نشان می دهد ادای به موقع نماز صبح و بیدارشدن از خواب طولانی مدت به ویژه در حوالی صبح می تواند در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی موثر باشد.

دکتر مهرداد فخر الدینی، متخصص قلب و عروق گفت:

با توجه به اینکه حملات قلبی به خصوص سکته های قلبی در اوایل صبح بیشتر اتقاق می افتد و در این زمان غلظت خون به حداکثر رسیده و فشار خون و عوامل لخته شدن خون در رگها در بیشترین میزان آن است، بنابراین بیدار شدن در این زمان می تواند به کنترل و تنظیم گردش خون و کارکرد قلب کمک کند.

وی عامل اصلی تصلب شرایین و انسداد شاهرگ ها را خواب طولانی مدت در شبانه روز بیان کرد و افزود:

نماز صبح به دلیل همزمانی آن با اولایل صبح و همچنین ایجاد آرامش روحی در افراد، در کاهش عوامل خطر حملات قلبی مؤثر است.

دکتر فخرالدینی خاطر نشان کرد:

نماز به موقع در هنگام صبح به جلوگیری از سکته های قلبی کمک کرده و نقش مؤثری در فعالیت هورمون ها و سلول ها و در نتیجه گردش خون دارد و نیز در فصل زمستان به دلیل تأثیر سرما، افزایش گرفتگی عروق و حملات قلبی بیشتر دیده می شود.[۲۶]

۲-۷- بهبود زودتر زخم با داشتن آرامش و اخلاقی خوش

دکتر فرشته نوری روانپزشک در گفت و گو با خبرنگار ایسنا- واحد علوم پزشکی ایران- گفت: سایتوکین موجب می شود سلول هایی که برای ترمیم زخم یا هر نقطه آسیب دیده ی بدن مورد نیاز هستند، سریع تر در تکثیر شوند، در نتیجه زخم زودتر بهبود می یابد:

وی می گوید: بد اخلاقی و رفتار خصمانه و خشونت آمیز، طول مدت بهبود زخم ها و کبود شدگی ها را افزایش می دهد، اما خوش رفتاری و مثبت اندیشی موجب می شود که میزان واسطه شیمیایی سایتوکین در بدن افزایش یابد.[۲۷]

۲-۸- ایجاد شادابی و آرامش با خوردن دو وعده غذا در شبانه روز:

در روایات، برای تداوم سلامتی و شادابی انسان، خوردن دو وعده غذا در صبح و شام توصیه شده است. اهل بهشت نیز در دارالسلام، جاوید هستند، در همین دو وعده، غذا می خورند.

« … وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیهَا بُکْرَةً وَعَشِیًّا (۶٢)» : « … و در بهشت هر صبح و شام، روزی آنان آماده است.»[۲۸]

نخستین نکته برای رعایت دستورهای بهداشتی درباره خوردن، توجه به این حقیقت است که در نظام آفرینش «خوردن»، ابزاری برای زندگی است، نه آن که زندگی، ابزاری برای خوردن، چنان که در حکمتی منصوب به امام علی u است:

لا تطلب الحیاة لتأکل، بل اطلب الاکل لتحیا: زندگی را برای خوردن مخواه، بلکه خوردن را برای زندگی بخواه.[۲۹]

۲-۹- بوئیدن بعضی از گیاهان در کاهش اضطراب:


[۱]  علامه محمد باقر مجلسی، حلیة المتقین، باب هشتم، ص۱۵۲

[۲]  همان، ص۱۵۳

[۳]  همان، ص۱۵۴

[۴]  همان

[۵]  مژده پور حسینی ،برداشت از کتاب از قلب دوم خود محافظت کنید ، صص ۷۹ تا ۸۳

[۶]  مژده پور حسینی ، تلخیص از کتاب از قلب دوم خود محافظت کنید ، ص۸۴

[۷]  مژده پورحسینی، از قلب دوم خود محافظت کنید ، برداشت،  صص ۸۳ الی ۸۶

[۸]  علامه مجلسی، بحار ج۶۳،ص ۱۷۵

[۹]  مژده پورحسینی،برداشت از قلب دوم خود محافظت کنید، صص۲۸ تا ۳۰

[۱۰]  در نشریه بین المللی یوگا شماره ی نوامبر ۱۹۹۹ مقاله ای به عنوان فلسفه گیاهخواری به قلم هریش جوهری آمده است: « گوشتخواری خصوصاً از نوع افراطی ایجاد اضطراب و تشویش روحی می کند و هرچه حیوان مورد نظر در لحظه ی کشتار بیشتر ترسیده باشد و وحشت زده باشد، در فرد گوشتخوار اضطراب بیشتری ایجاد می کند. آهنگ تنفس گوشتخواران افراطی تند و سطحی است در حالی که گیاهخواران آهسته و عمیق نفس می کشند. در انسان ها تنفس سطحی و سریع ناشی از اضطراب و تنش و درد است و علت آن است که آدرنالین موجود در گوشت حیوان وحشت زده وارد خون انسان می شود و حالت طپش و اضطراب و تنش ایجاد می کند.

آقای هریش جوهری این گونه استدلال می کند: « از میان منابع انرژی، آن هایی از همه بهترند که به سرچشمه حیات یعنی خورشید نزدیـکتر باشند به همین دلیل، گیـاهان بهترین ماده ی غذایی برای سیستم انسانی هستند، گیاهان پایه چرخه غذایی همه ی موجودات را می سازند و به سرچشمه ی زندگی نزدیک ترند و هر چه به سرچشمه ی یک چیز نزدیکتر باشیم آن را خالص تر دریافت می کنیم.

[۱۱]  مژده پورحسینی،همان، صص ۵۰ تا ۵۲

[۱۲]  دکتر علی قائمی، شناخت هدایت تربیت، نوجوانان وجوانان، ص۲۴۰

۱ امام رضا u ، طب الرضا، ص۴۸

[۱۴] محمد علی رضایی اصفهانی، صحیفه صحت، صص ۳۷ و ۳۸

[۱۵] همان، ص۳۸

[۱۶] علامه مجلسی، بحار الانوار، ج۵۹، ص۳۱۴

[۱۷]  محمد علی رضایی اصفهانی، همان، ص۳۹

[۱۸]  علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۵۹، ص۳۱۷ / محدث نوری، مستدرک الوسایل، ج۱، ص۲۶۸

[۱۹]  محمد علی رضایی اصفهانی، همان، ص۴۰

[۲۰]  علامه سید محمد حسین طباطبائی، سنن النبی، باب هفتم، ص۱۴۱

[۲۱] علامه محمد باقر مجلسی، حلیة المتقین، باب هشتم، ص۱۸۷

[۲۲]  علامه محمد باقر مجلسی، حلیة المتقین، باب هشتم ، صص۱۸۵ تا ۱۸۷

[۲۳]  مهدی طیّب، مصباح الهدی، ص۲۷۴

[۲۴]  امیرملک محمودی، برداشت: چگونه می توان فردی سرزنده و امیدوار و موفق بود، ص۶۳

[۲۵]  غلامعلی افروز، تلخیص روانشناسی رابطه ها، تلخیص، صص ۳۹ تا ۴۴

[۲۶]  تاریخ ۲/۵/۱۳۸۹، بخش تغذیه و سلامت تبیان، ایسنا

[۲۷]  تاریخ ۲۴/۱/۸۸، همان

[۲۸]  مریم، آیه ۶۲

[۲۹]  تبیان

110,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.