تحقیق سیستم حقوق و دستمزد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق سیستم حقوق و دستمزد  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق سیستم حقوق و دستمزد  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: هدف کلی از سیستم حقوق و دستمزد  ۱
هدف کلی از سیستم حقوق و دستمزد  ۳
بررسیهای دستمزد   ۴
اطلاع از سیستم حقوق و دستمزد  ۶
چگونگی سیستم حقوق و دستمزد   ۷
اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد
فصل دوم : کار گزینی  ۸
وظیفه دایره کارگزینی چیست   ۱۰
وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست
روش برآورد هزینه های پرسنلی
حقوق یا مزد بر مبنا چیست
اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد
مالیات حقوق و دستمزد چیست                                          ۱۰
حق بیمه های اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می شود
انواع بیمه کدام است و دفترچه بیمه چیست
دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چگونه عمل می نماید
فصل سوم : پرداخت حقوق
انتخاب نظام پرداخت حقوق  ۳۹
حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است   ۵۱
فصل چهارم : مالیات
مالیات چیست  ۵۷
فصل پنجم : پاداش
محاسبه عیدی و پاداش آخر سال   ۶۸

مقدمه

کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت ولی باید توجه داشت بحث هزینه و حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در حقوق و دستمزد سازمان یا مؤسسه ای کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را به صورت خلاصه می توان شناخت سیستمهای کنترلی حقوق و دستمزد، سناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موار قانونی همچون، اضافه کاری و مأموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهایحقوق و دستمزد و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.
می دانید هزینه نیروی کار بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و در واقع تأثیر قابل توجه ای بر سود واحد های تجاری خواهد داشت البته اهمیت حقوق و دستمزد در واحد های مختلف متفاوت است ولی به طور معمول هزینه حقوق دستمزد از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می دهد بنابراین پر واضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافس در این

زمینه داشته باشند.

هدف کلی از سیستم حقوق و دستمزد

سازمانهای کنترل کننده حقوق و دستمزد دوایری از قبیل کارگزینی , برنامه ریزی , تولید , زمان سنجی , ثبت اوقات کار دایره حسابداری حقوق و دستمزد , دایره حسابداری صنعتی باید با یکدیگر هماهنگی و همکاری نمایند که به توضیح آن می پردازیم .

دستمزد تولید عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می گردد . بنابراین کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه های مربوط آن از موضوعاتی است که همواره باید کنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب , کیفیت نیروی کار حفظ شود . کنترل حقوق و دستمزد به لحاظ ارتباط و تاثیری که این هزینه ها با تولید و بهای تمام شده هر واحد محصول دارند .

دستمزد مستقیم : عبارت است از هزینه کار انجام شده ای که مستقیماً به جهت ساخت محصول پرداخت و یا تعهد شود . به عبارت دیگر , دستمزد کارگرانی را که مستقیماً به ساخت محصول اشتغال دارند دستمزد مستقیم می گویند . مثل کارگران در یک کارگاه تولید مبل و صندلی .

دستمزد غیر مستقیم : عبارت است از هزینه نیروی کار انجام شده که مستقیماً ساخت محصول صرف نشده باشد . به عبارت دیگر دستمزد سرکارگران , سرپرستان و کسانی که به تعمیر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیماً تاثیری در تولید ندارند دستمزد غیر مستقیم گویند.

دایره حسابداری حقوق و دستمزد : وظیفه این دایره تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد است . همچنین این دایره بر مبنای اطلاعاتی که از روابر دیگر دریافت داشته است وظیفه طبقه بندی لیست حقوق و دستمزد را بر حسب نوع کار , دوایر و مراحل تولید بر عهده دارد مدارک و حقوق و دستمزد شامل حقوق پایه , اضافه کاری , حق نوبتکاری , پاداش , مرخصی استحقاقی , هزینه اوقاف تلف شده , طرحهای تشویقی دستمزد , حق بیمه های اجتماعی سهم  کارفرما , بیمه عمر , بیمه حوادث و هزینه های رفاهی کارگران می باشد که شرح مختصری در مورد بعضی داده شده است . در سالهای اخیر با توجه به توسعه و رشد سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر , استفاده و بکارگیری آن در محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد امری اجتناب پذیر شده است .

خصوصاً اینکه به علت مزایای متعدد کامپیوتر از قبیل سرعت و دقت محاسبه بالا کیفیت کلیه شرکتها و کارگاههای را که دارای کارکنان قابل توجهی هستند به کارگیری سیستم های نرم افزاری کامپیوتر نموده است .

بررسیهای دستمزد

پیش از آنکه هر گونه تصمیمی بتواند در زمینه سیاست حقوق و دستمزد اتخاذ گردد انجام یک بررسی در مورد حقوق و دستمزد به منظور نیل به استاندارد های پرداخت در دیگر سازمانها ضرورت دارد .

برسی حقوق و دستمزد به منظور وصول یک تعادل و همبستگی پرداخت برون سازمانی صورت می گیرد . یعنی تعادل بین سطح حقوق و دستمزد یک سازمان با آنچه در سازمانهای قابل مقایسه وجود دارد برای این منظور حقوق ها و دستمزدهایی را که به افراد موجود در یک طبقه شغلی مثلاً مسئول نگهداری و نصب پرداخت می شود می توان از محل آمارهای منتشره توسط دولت بدست آورد . با این وجود این آمارها ممکن است مناسب و قابل اعمال نباشند زیرا :

الف ) امکانات اشتغال بیش از اندازه که در آن حقوق ها و دستمزدهای پرداختی برای جلب افراد می تواند بیشتر از میانگین ملی باشد .

ب ) بیکاری که در آن حقوق ها و دستمزدهای پرداختی کمتر از میانگین ملی است .

نتایج حاصله از بررسیهای حقوق و دستمزد باید با دقت و احتیاط تفسیر شود زیر نرخهای پرداخت متاثر از عواملی چون کمکهای جنبی , پرداختهای تشویقی و امنیت شغلی هستند . بهرحال بررسیها شاخص هایی را بدست می دهد که سازمان بدان وسیله بتواند اشکال های حقوق و دستمزد کنونی مشاغل خود را مقایسه کند و در صورت لزوم با انجام تعدیل های لازم در جهت مسیر سیاست کلی حقوق و دستمزد قرار گیرد .

برای بیشتر مردم حقوق یا دستمزدشان موضوع حساسی است و لذا در قبال تغییر دلبخواه آن مقاومت نشان می دهند و نسبت به هر گونه اقدامی که منجر به ارزش گذاری بر شغلشان می شود بدگمان هستند . بنابراین از پیش توجیه کردن افراد در زمینه آنچه در نظر است درباره تغییر نظام پرداخت انجام گیرد گامی است عقلانی , منطقی و ضروری . هنگامی که مشاغل مورد تجزیه و تحلیل و ارزشیابی قرار می گیرد شایسته است برخی افراد منجمله نمایندگانی که مورد قبول کارکنان هستند و نسبت به شغل تحت بررسی آگاهی دارند مشارکت داشته باشند .

نظام در قلمرو حقوق و دستمزد طی چندین سال به منظور ایجاد منطقی درونی و قابلیت رقابت سازمانی با دیگر نظامهای پرداخت تکامل یافته است . مدیریت پرداخت کارآمد به معنای ایجاد و حفظ ساختارهای پرداختی است که سازمان برای حصول اهدافش بتواند به کمک آن به جذب , نگهداری , پرورش و انگیزش کارکنان مورد نیازش با کیفیات مورد نظرش بپردازد .

 

اطلاع از سیستم حقوق و دستمزد

کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا میگیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت ولی باید توجه داشت بحث هزینه حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار با کسی که در واحد حقوق و دستمزد سازمان یا موسسه ای کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را به صورت خلاصه می توان شناخت سیستمهای کنترلی حقوق و دستمزد , شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونی همچون , اضافه کاری و ماموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزد و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد .

می دانید هزینه نیروی کاربخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و در واقع تاثیر قابل توجه ای بر سود واحدهای تجاری خواهد داشت البته اهمیت هزینه حقوق و دستمزد در واحدهای مختلف متفاوت است ولی بطور معمول هزینه حقوق و دستمزد  از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می دهد بنابراین پر واضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافی در این زمینه داشته باشند .

چگونگی سیستم حقوق و دستمزد

اشاره کردیم که هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های یک موسسه را به خود اختصاص می دهد پرواضح است مدیریت واحدهای اقتصادی نیاز به کنترل دقیق و منظمی در این زمینه دارند و از طرفی می دانید کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم دریافت کنند و همچنین باید توجه داشت که محاسبات تعیین حقوق و مزایا پر حجم و گسترده است و در ضمن معمولاً قوانین کشورها , واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کارکنان , حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاه های ذیربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال دارند در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است .

بنابراین یک سیستم حقوق و دستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری و مبلغ صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان و دستگاههای مربوطه را محاسبه کند و در ضمن روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیرقانونی به افراد سوء استفاده کننده را ایجاد نماید .

باید اشاره کرد امروزه رایانه بخش عمده ای از محاسبات حقوق و دستمزد را در مدت زمان بسیار کوتاه انجام می دهد و لیکن رایانه یک ابزار , در دست کاربران می باشد و داشتن اطلاعات در ارتباط با حقوق و دستمزد لازم و ضروری می نماید .

 

 

اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد

اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک سیستم حقوق و دستمزد به طور کلی و بدون در نظر گرفتن اینکه این سیستم برای موسسه بازرگانی  و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر می باشد.

ـ دایره کارگزینی

ـ دایره ثبت ورود و خروج پرسنل

ـ دایره حسابداری حقوق و دستمزد

که ما برای بررسی اجزاء و عناصر فوق الذکر ابتدا به شکل کلی آنها را معرفی کرده و در ادامه بیشتر در ارتباط با آنها بحث کرده و جزئیات وظایف آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد .

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • کارآموزی شرکت کنسرو
 • پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش
 • پروژه مالی حقوق و دستمزد
 • مقاله بررسی در مورد سیستم پرداخت ودستمزد با ترجمه فارسی
 • پروژه مالی حقوق و دستمزد مخابرات
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.