تحقیق شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان رشته حسابداری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان رشته حسابداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان رشته حسابداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق   ۱
۱- مقدمه :   ۱
۲- بیان مسئله:   ۳
۳- اهداف تحقیق:   ۳
۱-۳: اهداف اصلی:   ۳
۲-۳:اهداف فرعی:   ۴
۴- فرضیات تحقیق:   ۴
۵- روش تحقیق:   ۴
۶- روشهای جمع آوری اطلاعات:   ۵
۷- قلمرو  تحقیق:   ۵
۸- دوره زمانی تحقیق :   ۶
۱۰- نمونه های آماری:   ۶
۱۱- استفاده کنندگان از تحقیق:   ۶
۱۲-محدودیت های تحقیق:   ۶
۱۳- تعریف واژها و نکات کلیدی :   ۷
فصل دوم-ادبیات موضوع تحقیق   ۱۱
۱- مقدمه:   ۱۱
۲- چشم انداز شغل حسابداری:   ۱۱
۳- آموزش مجازی:   ۱۳
۴- مدارس اختصاصی در ایالات متحده :   ۱۵
۵- اعتبار قانونی مدارس خصوصی:   ۱۶
۶- آموزش مجازی آسان:   ۱۶
۷- آموزش  دانش آموزان مجازی بالغ:   ۱۷
۸- شیوه های آموزش افراد بالغ:   ۱۹
۹- آموزش حسابداری:   ۲۱
۱۰- انگیزه دانشجویان مجازی حسابداری از آموختن:   ۲۵
۱۱- آموزش دائمی حسابداری:   ۲۶
۱۲- گواهینامه عمومی حسابداری:   ۲۸
۱۳- روش های تدریس جاری استفاده شده :   ۳۱
۲۱- پیشینه تحقیق :   ۵۱
فصل سوم  ـ روش تحقیق   ۶۱
۱- مقدمه:   ۶۱
۲- بیان دوباره مسئله:   ۶۲
۳- روشهای جمع آوری اطلاعات:   ۶۲
۴- قلمرو  تحقیق:   ۶۳
۵- دوره زمانی تحقیق :   ۶۳
۶- جامعه آماری:   ۶۳
۷- نمونه های آماری:   ۶۳
۸- استفاده کنندگان از تحقیق:   ۶۳
۹- انتظار تحقیق:   ۶۳
۱۰- توصیف علمی از ساختارها و متغیرهای کلیدی:   ۶۴
۱۱- توصیف مادی و ابزارآلات تحقیق:   ۶۴
۱۲- رویه ها :   ۶۶
۱۳- مذاکره و اقدام کردن دادها :   ۶۶
۱۴- اطمینان اخلاقی:   ۶۷
۱۵-آمار توصیفی تحقیق :   ۶۷
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها :   ۷۱
۱- مقدمه:   ۷۱
۲- نتیجه گیری ( یافته ها) :   ۷۲
۳- آزمون فرضیه :   ۱۰۵
فصل پنجم  ــ نتایج ، توصیه ها  و پیشنهادات   ۱۱۰
۱- مقدمه :   ۱۱۰
۲-محدودیت های تحقیق:   ۱۱۲
۳- توصیه ها و پیشنهادات تحقیق :   ۱۱۲
۴-  توصیه ها و پشنهادات برای تحقیقات آینده:   ۱۱۴
منابع فارسی   ۱۱۶
منابع خارجی :   ۱۱۷
پیوست الف ـ سوالات دموگرافی و پرسش های ادراکی اساتید مشارکت کننده   ۱۲۳

منابع فارسی

۱- قلی زاده حامد (۱۳۸۱) اولویت بندی راهبرد های ایجاد و توسعه سیستم آموزش مجازی برای کارکنان صداو سیما

۲- محمدی محمد جواد (۱۳۸۲)- طراحی مفهوم سیستم آموزش مجازی در مقاطع آموزش عمومی آموزش و پرورش

۳- نصیری فهیمه (۱۳۸۲) امکان سنجی نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در آموزش و پرورش

۴-فتحی مریم(۱۳۸۳) بررسی الگوهای آموزش مجازی برای تهیه و تدوین مناسب

۵-صالحی چشمه علی محمد(۱۳۸۴) امکان سنجی طراحی و پیاده سازی آموزش مجازی در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی

              ۶- قاعدی بتول (۱۳۸۵) ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی رشته مهندسی کامپوتر

              گرایش فناوری از دیدگاه اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت ایران

              ۷- مجله آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد – سامانه آموزش مجازی

فصل اول- کلیات تحقیق

۱- مقدمه :

خیلی از مردم عقیده دارند که آموزش حسابداری زمینه های بیشتری را برای تجارت و دوره های گزارش دهی آماده می کند و به همین دلیل یک رشد انفجاری در ثبت نام دانشجویان در رقابت های آموزش مجازی دیده می شود زیرا که وقت طلا و دارای ارزش است و ثبت نام در آموزش مجازی رشدی مشابه یک داستان دارد که هر روز بر تعداد رقابت های حسابداری فعلی برای آموزش مجازی افزوده می شود و تعداد آن روز به روز در حال افزایش است. مطابق با بررسی سلیمی(۲۰۰۷) از وقتی که رقابت های آموزش مجازی حسابداری پیشنهاد شده است  خیلی از قسمت ها و بخش های مختلف برنامه های آموزش حسابداری چندان خوب است که آموزش مجازی را پیشنهاد کرده است و در دوره لیسانس و سطوح عالی که در بالا ذکر شده است فارغ التحصیل نیز داشته است.

مطابق چشم انداز حرفه ای کتابهای درسی در سال ۲۰۰۶ توقع استخدام شدن از حسابداری و حسابرسی این است که رشد سریع خود را بیشتر از این نیز افزایش دهند. که این رشد سریع برای همه حرفه ها تا سال ۲۰۱۴ باعث افزایش درآمدها نیز خواهد شد. در میان بازرگانی و دیگر حرفه های مالی حسابداران و حسابرسان و مدیران تجزیه و تحلیل می خواهند مشاغل دیگری را اضافه و دسته بندی نمایند با توجه به اینکه پیش بینی می شود که میانگین درآمدها تا سال ۲۰۱۴ به ۰۰۰/۳۸۶ دلار در سال در ایالات متحده خواهد رسید.

رشد انفجاری حسابداری سرعت کلاسهای آموزش مجازی را در سطوح آموزش عالی در دهه گذشته هدیه کرده است و اصلاً به نظر نمی رسد که این رشد انفجاری آهسته و رو به پایین باشد. تکامل اینترنت و دسترسی گسترده و آسان به آن در خانه و منزل باعث این احتمال شده است که آنها که می خواهند در کلاسهای درس شرکت کنند بدین وسیله بتوانند باعث ادامه رشد خود شوند. مطابق یک گزارش نقل شده آموزش مجازی باعث رتبه ساختن هم می شود: آموزش مجازی در ایالات متحده توسط آلفرد اسلوان  تأسیس شد و توسط گروه بررسی تحقیق باب سون جریان پیدا کرده است و در رابطه با کالج نیزیک رشد هم نواخت و یک دستی در ثبت نام های آموزش مجازی وجود داشته است. موسسات آموزش عالی نیز گزارشات ثبت شده ای دارند که ثبت نام آموزش مجازی هم از لحاظ عددی و هم از لحاظ درصدی به طور اساسی رو به افزایش است.

مطابق یک گزارش تحویلی به حوزه آموزش ایالات متحده تقریباً ۷۵% درصد دانشجویان دوره لیسانس که این روزها مورد بررسی قرار گرفته اند غیر سنتی و مدرن هستند زیرا که سن و سال بالا و اوضاع و احوال مالی یا موارد دیگر باعث ثبت نام آنها در دانشکده های مدرن شده است گاهی اوقات دانشجویان آموزش مجازی که مراجعه می کنند سنتی هستند زیرا که معمولاً ۲۵ ساله یا بزرگتر هستند و یا اینکه به عنوان کارکنان بالغ مشغول به کار هستند و برخی نیز متأهل هستند و وقت کمتری را  برای رفتن به مدرسه در طول شبانه روز و یا  در طول هفته دارند دانشجویان آموزش مجازی حسابداری هم اکنون مشغول به کار در میدان های حسابداری می باشند و برای پیشرفت خود به مدرسه می روند تا مهارتهای خود را افزایش دهند و بتواند گواهینامه عمومی حسابداری را از طریق امتحان CPA دریافت نمایند (وان نورد ۲۰۰۶) اوب لی جز و دلی کارت (۲۰۰۰) بیان کردند که افزایش ثبت نام های زیاد در آموزش عالی حق دانش آموزان بالغ می باشد . او ب لی جر (۲۰۰۳) بررسی کرد که رشد ثبت نام دانشجویان مجازی  نشانه پاره وقت بودن آنان است زیرا که اکثراً ۲۵ ساله به نظر می رسند. در سال ۲۰۰۴ نادسان مطالعه ای را انجام داد و اظهار عقیده کرد که شیوه های آموزش افراد بالغ غیرسنتی اختلاف دارد و این اختلافات در شیوه های آموزش وقتی که روشهای تدریس آموزش مجازی انتخاب شده اند بیشتر خواهد بود. مطابق تحقیق و تینگ هام (۲۰۰۵) دانشجویان بالغ شیوه های آموزش خود را توسعه می دهند و نیاز دانشکده ها استفاده از وسیله های مختلف موجود و کلاسهای درس مادی که تعهد اثربخشی را در دانشجویان ایجاد کند می باشد و تکنیک های آموزش همه دانشجویان را بهبود می بخشد و مخاطبان روشهای تدریس برای دانشجویان حسابداری غیرسنتی در موارد ذیل اهمیت دارد:

۱-          اگر دانشجویان درخواست های خوب از حسابداری بکنند حرفه حسابداری درآمد آن ها را واقعا افزایش می دهد.

۲-          واقعاً نیاز است که هرکدام از حسابداران فرض های دانشجویان را اجرا کنند.

جین کتر (۲۰۰۳) گزارشی تسلیم کرد که دانشجویان غیرسنتی بالغ غالباً با این نیت به مدرسه می روند که حرفه های حسابداری بتوانند درآمدهای خوب برایشان آماده کنند بوسیله چنین آمادگی که رشته حسابداری دارد.

رفتار های دانش آموزان بالغ ممکن است مناسبت بهتری نسبت به دانشجویان جوان تر سنتی داشته باشد. زیرا که آنها می توانند از تجربیات خودشان برای گزارش دادن درحرفه  حسابداری استفاده کنند. روش اصلاح آموزش دانشجویان مجازی مدرن بالغ مطالعه کردن حسابداری می باشد بنابراین اهمیت دارد  آموزش عالی از وسایل تعلیم وتربیت آموزشی مربوط به هم استفاده کند. این مطالعه کیفی توصیفی توانایی های دانشکده ها را در زمینه های فرآیند آموزش حسابداری برای کیفیت آموزش دانشجویان مجازی را در یک دوره چهارساله لیسانس بررسی می نماید . مفهوم از این مطالعه تعیین روش تحقیق هایی می باشد که اعضا هیئت علمی توانایی اصلاح و بهبود آنها را در آموزش حسابداری برای دانشجویان  مجازی  بالغ خواهند داشت و بوسیله تمرینات و کار بهتر در محیط آموزش مجازی به کار خواهند گرفت و آنها را رشد خواهند داد.

۲- بیان مسئله:

این حق کارفرمایان می باشد که از کارمندانشان بخواهند که مهارتهای خود را به وسیله آموزش حسابداری از طریق آموزش مجازی ارتقا دهند و باعث رشد آموخته های خود شوند و در طی یک جریان فرآیند آموزش مجازی به عنوان دانش آموز بالغ وارد مؤسسات آموزش عالی شوند و با داشتن دسترسی آسان به اینترنت زمینه یک آموزش مجازی دائمی را برای خود فراهم آورند.

۳- اهداف تحقیق:

۱-۳: اهداف اصلی:

۱-   شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان رشته حسابداری با استفاده از تجربیات اساتید دانشگاههای دولتی و غیردولتی.

۲-          استفاده از تدریس آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری به عنوان یک اصل کلی.

۲-۳:اهداف فرعی:

۱-          شناخت میزان تأثیر ویژگیهای شغل حسابداری در صورت استفاده از آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی.

۲-          شناخت میزان تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر تعهدات دانشجویان آموزش دیده رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی.

۳-          شناخت میزان تأثیر تجربیات اساتید تدریس کننده آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی.

۴-          شناخت میزان تأثیر مؤسسات آموزش دهنده وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی.

۵-          آموزش حسابداری به روش مجازی به عنوان یک روش کم هزینه ساده وآسان.

۴- فرضیات تحقیق:

۱-    بین میزان اثر بخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی و دانشجویان رشته حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

۲-    بین روش تدریس های آموزش مجازی و دیدگاههای اساتید حسابداری رابطه معناداری وجود دارد

۵- روش تحقیق:

در این روش تحقیق میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در رابطه با دانشجویان رشته  حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و یک روش تحقیق کیفی توصیفی به نام بررسی ارائه نموده است  که قابل تغییر و  توسعه می باشد و از وسایلی مانند پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و اظهارنظر و بیانات مصاحبه شوندگان یا پاسخ دهندگان استفاده کرده است  تا باعث شود نتایج بهتری بدست آید. متغیرهای اصلی مورد استفاده دانشگاهها و اساتید و دانشجویان و آموزش مجازی می باشند و هم چنین از متغیرهای کمی و کیفی مانند سطوح آموزش عالی دانشگاه ها و یا انگیزه دانشجویان در یادگیری آموزش مجازی و متغیرهای شغلی و دیگر متغیرهای مستقل و یا وابسته استفاده شده است و یکی از مهم ترین متغیرهای آن اینترنت می باشد که نقش بسیار مهمی در یادگیری و تدریس آموزش مجازی دارد.

و یکی دیگر از مزایای این روش تحقیق این است که از طریق پرسشنامه نظرات ۲۲۵ نفر از اعضای هیئت علمی را درباره  مزایای استفاده از روش آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری  آموزش مجازی جمع آوری کرده است که  از آنها به عنوان روش تحقیق های تدریس استفاده خواهد شد  و دیدگاه اساتید حسابداری را در رابطه با میزان این اثربخشی ها در رابطه با آموزش مجازی بدست آورده است . ولی در حال حاضربه خاطر اینکه در دانشگاه آزاد اسلامی از آموزش مجازی استفاده نمی شود پرسشنامه های تحقیق توسط اساتید دانشگاههای دولتی و غیردولتی تکمیل شده است و البته این نکته لازم است که برخی از اساتید دانشگاههای دولتی و دانشگاه آزاد مشترک هستند که کمک خوبی می تواند به این روش تحقیق بنماید و هم چنین نظرات اساتید دانشگاه آزاد اسلامی نیز در نتایج تحقیق دخالت شده است  و هم چنین از برخی اساتید حسابداری دانشگاه آزاد که در این زمینه اطلاعاتی دارند نظرخواهی به عمل آمده است  و برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها از روشهای پارامتری و غیرپارامتری استفاده شده است .

۶- روشهای جمع آوری اطلاعات:

روش معمول جمع آوری اطلاعات همان کتب، مقالات، مشاهدات و سایر روشهای جمع آوری اطلاعات می باشد و در این تحقیق از روش پرسش نامه ای به صورت حضوری استفاده شده است. که این پرسش نامه های حاوی سئوالات در رابطه با میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی بین اعضای هیئت علمی  دانشگاههای دولتی و غیردولتی توزیع شده است و سپس اطلاعات خواسته شده و نظرات اعضای هیئت علمی  جمع آوری شده است. لازم به ذکر است که این پرسشنامه شامل دو نوع سئوال دمگرافی و ادراکی می باشد.

۷- قلمرو  تحقیق:

این تحقیق کلیه دانشگاهها و اساتید و دانشجویان و حتی کسانی را که مشغول تهیه و طراحی و نصب و فروش نرم افزارهای کامپیوتری هستند ر ا شامل می شود و در بر می گیرد.

۸- دوره زمانی تحقیق :

یک دوره هفت  ساله از زمان  پیشنهاد آموزش مجازی تا کنون یعنی از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷  را در بر می گیرد ولی آموزش مجازی در ایران سابقه ای سه تا چهار  ساله بیشتر ندارد و اما در ایالت متحده از سال ۱۹۹۸ تدریس آموزش مجازی شکل گرفته است و حدود ده سال است که در دانشگاه ها از این روش استفاده می شود..

۹- جامعه آماری:

دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی و غیر دولتی  به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است.

۱۰- نمونه های آماری:

اعضا هیئت علمی و اساتید دانشکده های دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مشهد به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شده اند و پرسش نامه ها به طور حضوری بین آنها توزیع شده است.

۱۱- استفاده کنندگان از تحقیق:

تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دانشگاههای دولتی و غیردولتی، دانشگاهیان، اساتید، محققان و دانشجویان مختلف قرار بگیرد.

۱۲-محدودیت های تحقیق:

این تحقیق شامل پنج محدودیت بزرگ می باشد که به شرح ذیل می باشند:

۱-           اول اینکه یافته ها محدود به همین مشارکت کنندگانی می باشد که پرسشنامه ها بین آنها توزیع شده است .

۲-          دومین محدودیت بزرگ اینکه تفسیراتی که به وسیله محقق انجام شده است فقط محدود به همین جوابهای مشارکت کنندگان می باشد.

۳-          سوم اینکه ممکن است محقق به طور ناخواسته کمی در نتایج دست کاری کرده باشد و یا اینکه تجربه کافی  را برای این کار را نداشته باشد.

۴-           چهارم اینکه مشارکت کنندگان شناخت کافی یا علاقه ای نسبت به آموزش مجازی نداشته باشند.

۵-          پنجم این که هیچکدام از مشارکت کنندگان در رشته حسابداری تدریس آموزش مجازی نداشته اند. :

۱۳- تعریف واژها و نکات کلیدی :

۱- ۱۳ : دوره تحصیلات: به رقابت های رسمی برای گرفتن مهارت یا بدست آوردن گواهینامه های حسابداری عمومی دوره تحصیلات گفته می شود در برخی از کشورها مؤسسات بزرگی زیر نظر آموزش عالی قراردارند که این مؤسسات گواهینامه های حسابداری را به دانشجویان و یا کارآموزان خود اعطاء می کنند که مورد تأیید آموزش عالی نیز می باشد.

۲-۱۳ :کمیسیون تغییرات آموزش حسابداری (AECC). این یک سازمان غیرانتفاعی می باشد که در سال ۱۹۸۹ به وسیله انجمن حسابداری ایالات متحده تأسیس شد و شش شرکت بزرگ از لحاظ مالی این سازمان را پشتیبانی می کنند. وظیفه AECC این است که فهرستی از کمبودهای آموزش حسابداری را  تهیه کند و آنها را بهبود بخشد و شناخت حسابداران را نسبت به رشته حسابداری بیشتر نماید و زمینه های رشد و ارتقای مهارتهای حسابداری را فراهم آورد و برگزاری دوره های حسابداری را از لحاظ کیفیت بهتر زیر نظر داشته باشد.

۳-۱۳ :حسابداری پزشکی: یک حسابداری حرفه ای می باشد که به کسانی که می خواهند در شرکت های عمومی استخدام شوند گواهینامه عمومی اعطا می کند. هدف حسابداری پزشکی وابسته کردن استانداردهای حرفه حسابداری می باشد زمانیکه خدمات مشاوره ای مدیریت برای مشتری و ارباب رجوع لازم باشد.

۴-۱۳ :برنامه حسابداری: برنامه های حسابداری مطالعات آماده شده حسابداری می باشند که مؤسسات آموزش عالی در حدود استوارنامه آنرا امضا می کنند. این برنامه ها مجموعه ای از قوانین می باشند که منجر به یک رتبه حسابداری می شوند. این برنامه های حسابداری شامل رقابتهای آموزش عمومی، بازرگانی و گزارشات ناحیه ای یا دورن سازمانی منطقه ای می باشند.

۵-۱۳ : دانش آموزان بالغ: به افرادی گفته می شود که معمولاً حدود ۲۵ سال یا بالاتر می  باشند که این افراد معمولاً مشغول به کار و دارای تجربه زندگی هستند خیلی از آنها نیروی کار برگشت پذیرو سودآوری هستند که می توانند مهارتهای خود را توسعه و رشد بدهند. و برخی از آنها نیروهای تحصیل کرده ای هستند که آماده بازارکار می باشند و منتظر استخدام شرکتها هستند و یا اینکه خودشان برای خود شغلی پیدا می نمایند و به رقابت های خود در بازار ادامه می دهند.

۶-۱۳ : ارتباط غیرهمزمانی: ارتباط و اثربخشی بین بخشهای مختلف یک سازمان را در زمانها و مکانهای مختلف به طور نا هماهنگ را ارتباط غیرهمزمانی می گویند.

۷-۱۳ : ارتباط همزمانی :  ارتباط و ابلاغ اثربخشی هرکدام از بخشها را بر همدیگر به طور همزمان ارتباط همزمانی می گویند.

۸-۱۳ : امتحان برای گواهینامه عمومی حسابداری (CPA): یک امتحان غیررسمی داخلی برای حسابداران حرفه ای می باشد که حالتهای مختلف حسابداری را بررسی می کند. این امتحان در دو روز و به صورت سنتی در ابالات متحده برگزار می شود و مهم ترین مطالب آن شامل حسابداری مالی، حسابرسی، قانون تجارت، مالیات، مدیریت و سیاست می باشد. امتحان (CPA) تمام استانداردهای شناخته شده حسابداری را به رسمیت شناخته است و برای کسانی که شیفته کارکردن در حسابداری عمومی می باشند بسیار مفید می باشد.

۹-۱۳ : کلاس درس چهره به چهره: منظور از کلاس چهره به چهره یک کلاس درس سنتی می باشد که در یک مکان و زمان معین تشکیل می شود و استاد و دانشجویان به طور فیزیکی در آن حضور دارند.

۱۰-۱۳ : ابزار شیوه آموزش کولب(LSI): یک پرسشنامه توسعه داده شده می باشد که شیوه های آموزش آن توسط کولب در سال (۱۹۸۴) شناسایی شده بود آموزش تجربی کولب شرح و توصیفی از چهارنوع شیوه آموزش شامل تقارب، منشعب، جذابیت و همراهی می باشد.

۱۱-۱۳ : شیوه های آموزش: به مجموعه ای از طریقه های آموزش گفته می شود که هرکدام آنها بیشترین تأثیر را بر دانشجو  داشته باشد  و یا هر چیزدیگری که باعث یادآوری دانش شود.

۱۲-۱۳ : رقابت مجازی: یک رقابت همزمانی یا غیرهمزمانی می باشد که می تواند در همه جا قابل دسترسی باشد. این رقابت از طریق اینترنت به وسیله کامپیوتر و بدون جلسات کلاس درس سنتی انجام می گیرد.

۱۳-۱۳ : آموزش مجازی: یک فرآیند آموزشی می باشد که دانش آموزان از طریق رسانه ها ی آموزشی مطالب خود را فرا می گیرند ولی در این جا آموزش مجازی بدین مفهوم است که استاد از طریق اینترنت در محل کار یا منزل برای ۱۰ یا ۲۰ دانشجو به مدت چند ساعت تدریس یا صحبت می نماید و دانشجویان نیز اگر سئوال یا مشکلی داشتند در همان لحظه و زمان می توانند از استاد بپرسند و کلاس به همین صورت اداره می شود.

۱۴-۱۳ : دانشجوی مجازی: به یک دانشجو گفته می شود که در یکی از رقابت های آموزش مجازی دانشگاهها برای ادامه تحصیل واحدهای درسی خود ثبت نام می کند این دانشجویان معمولاً ۲۵ ساله یا بیشتر هستند که در شرکت ها و مؤسسات یا سازمانهای اداری مشغول به کار هستند.

۱۵-۱۳ : مؤسسه خصوصی: به مؤسسه ای گفته می شود که با توجه به توانایی های خود تعدادی از دروس آموزش مجازی را پیشنهاد می کند. این مؤسسات انتفاعی هستند و زیرنظر آموزش عالی قراردارند و مدارک آنها مورد تأیید نیز می باشد این مؤسسات بیشتر از مدلهای بازرگانی برای آموزش مجازی استفاده می کنند.

فصل دوم-ادبیات موضوع تحقیق

۱- مقدمه:

مرور ادبی این تحقیق در پنج بخش بزرگ تقسیم بندی شده است: ۱)چشم انداز شغل حسابداری ۲)آموزش مجازی

۳) آموزش دانش آموزان بالغ ۴) آموزش حسابداری ۵)روش های تدریس دانشکده های حسابداری مجازی

۲- چشم انداز شغل حسابداری:

مطالعات حسابداری خیلی مفید هستند زیرا که انتظار می رود اقتصاد محصولات بیشتر و بزرگتری را برای بازرگانی جدید با توجه به آموزش و مهارتهای روزافزون و متعدد تولید نماید و به همین خاطر حسابداران و حسابرسان بیشتری اهمیت حرفه حسابداری را می دانند. مطابق یک بررسی که برای حرفه های حسابداری توسط سالزمان (۲۰۰۶) انجام شد بازار حرفه های حسابداری داغ هستند و باید بازارشان داغتر از این هم بماند تا زمانی که موارد ذیل را داشته باشند:

۱-   ثبت نام های مدارس بازرگانی در این سالهای اخیر به دریایی بزرگ تبدیل شده است که به وسیله کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و مدیریت بازرگانی صورت گرفته است فارغ التحصیلان  تازه در حسابداران جامعه را کفایت نمی کند و شکاف بین عرضه و تقاضارا در حسابداری بوجود آورده است.

۲-   رویدادهای تجاری جدید در جهان عمومی شده است و  بازرگانان کوچک حالا می خواهند  تا برای خودشان یک پشتوانه اقتصادی داشته باشند بازرگانان کوچک به حسابدارانی برای کمک به رویدادهای بازرگانی،  مشاوره اظهارات مالی، بودجه و برگشت مالیات اضافی که پرداخت شده است نیاز دارند.

۳-   اختلاس و رسوایی های تازه در حسابداری تغییرات عمده ای را در قوانین و مقررات به وجودآورده است این افزایش تقاضا برای حسابداران و تخصص های حسابداری که جدید هستند جالب است و تلاش  حرفه حسابداری  برای جلوگیری  از فریب و کلاهبرداری رو به بالا خواهد بود.

۴-   افزایش تعداد حوزه های بازرگانی و رویدادهای بالای میانه سالهای ۱۹۹۰ نشان می دهد که افزایش تقاضا برای حسابداران وجود داشته است و شرایط موجود در بازارتقاضا را برای حسابداران افزایش داده است زیرا که شرکاء تجاری علاقه مند می باشند که چگونه می توانند با حساب و کتاب کردن در حوزه های بازرگانی درآمدها را افزایش و هزینه ها را کاهش دهند.

مطابق بررسی سالوین(۲۰۰۰) آموزش حسابداری در حال تغییرات تند و سریعمی باشد  و حق استفاده بیشتری را  برای مردم به وسیله اینترنت و مسیر آموزش بوجود آورده است و شرکتهای حسابداری می خواهند بزودی کارمندان تازه ای را از میان دانشجویان بالغ مدرن استخدام کنند.

شرکت های  بزرگ هم اکنون در حال شمارش کمبودهای مسیر آموزش حسابداری می باشند تا به وسیله آن برنامه های  آموزش حسابداری را آماده کنند تا فارغ التحصیلان  حسابداری و غیرحسابداری آموزش حرفه ای خود را فرا بگیرند  و یک آموزش همیشگی و فراگیر را برای کارمندان خود  فراهم کنند. خیلی از افراد بالغ کم تجربه هستند زیرا از نظر اوضاع اقتصادی فقیر هستند و به همین خاطر به دنبال ترفیعات گم شده خود هستند که آن را ناشی از فقدان آموزش می دانند

این حق کارفرمایان است که تقاضاهای معقول و خوب از کارمندانشان داشته باشند تا بوسیله آموزش حسابداری زمینه های  رشد خود را فراهم آورند و در آموزش مجازی حسابداری شرکت کنند تا  جزء جامعه  دانشجویان مجازی به حساب بیایند و خیلی از آرزوهایی  که دانش آموزان بالغ مجازی می خواستند برآورده  شود از طریق نمرات آموزش مجازی حسابداری به حقیقت پیوسته است.

۳- آموزش مجازی:

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت آموزش مجازی جلوه ای از انقلاب علمی سوم
 • مقاله آموزش مجازی جلوه ای از انقلاب علمی سوم
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.