تحقیق شناخت محرومیت و علل آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق شناخت محرومیت و علل آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق شناخت محرومیت و علل آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

پیشگفتار:  ۱
مقدمه  ۲
طرح موضوع :  ۴
بیان مسئله  ۵
بخش اول:  ۷
تاریخچه ، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی  ۷
منابع مالی کمیته امداد امام خمینی  ۹
قسمت دوم  ۹
اهداف و وظایف امداد امام  ۹
قسمت سوم  ۹
وظایف اساسی کمیته امداد امام خمینی  ۹
قسمت چهارم  ۱۰
ارکان کمیته امداد امام خمینی  ۱۰
قسمت پنجم  ۱۲
ساختار کمیته امداد امام خمینی  ۱۲
قسمت ششم  ۱۲
وضعیت نیروی انسانی کمیته امداد امام خمینی  ۱۲
قسمت هفتم  ۱۴
جایگاه آموزش در کمیته امداد امام خمینی  ۱۴
قسمت هشتم  ۱۵
اهم فعالیتهای آموزشی کمیته امداد  ۱۵
بخش دوم  ۱۹
صدقه و انفاق در اسلام  ۱۹
بخش سوم:  ۲۲
موقعیت و امکانات کمیته امداد  ۲۲
الف –  تعداد واحدهای امداد، روستاهای تحت پوشش  ۲۲
قسمت اول:  ۲۳
تعداد خانوار تحت پوشش  ۲۳
قسمت دوم:  ۲۳
تعداد نفرات تحت پوشش  ۲۳
قسمت سوم:  ۲۴
تعداد تحت پوششهای موردی  ۲۴
قسمت چهارم:  ۲۴
سایر اطلاعات در مورد مددجویان  ۲۴
قسمت پنجم:  ۲۵
توزیع کارت پوشاک  ۲۵
بخش چهارم :  ۲۷
طرح شهید رجایی  ۲۷
قسمت اول :  ۲۹
جنسیت افراد:  ۲۹
قسمت دوم:  ۲۹
وضعیت مسکن خانوارهای تحت پوشش  ۲۹
قسمت سوم :  ۳۰
کمکهای پرداختی  ۳۰
بخش پنجم  ۳۱
امور بیمه و خدمات بهداشتی و درمانی اقشار نیازمند  ۳۱
قسمت اول:  ۳۲
تعداد و مشخصات بیمه شدگان  ۳۲
قسمت دوم :  ۳۲
ارائه خدمات نقاهتگاهی به محرومان طی سال ۱۳۸۰  ۳۲
بخش ششم:  ۳۳
خدمات فرهنگی و آموزشی  ۳۳
قسمت اول:  ۳۴
اطلاعات دانش آموزان تحت پوشش
قسمت دوم:  ۳۴
اطلاعات دانشجویان و طلاب تحت پوشش .  ۳۴
اردوی دانش آموزان و مددجویان خارج از کشور  ۳۵
قسمت چهارم:  ۳۶
اردوهای زیارتی مشهد مقدس و سایر اماکن مقدس، ویژه سالمندان    ۳۶
قسمت پنجم:  ۳۷
خوابگاههای طرح جداسازی محصلین خانواده معتاد     ۳۷
بخش هفتم :  ۳۸
برنامه خودکفایی مدد جویان   ۳۸
قسمت اول:  ۳۹
تعداد و مبلغ وامهای خودکفایی پرداختی  ۳۹
قسمت دوم:  ۳۹
تعداد خانوار های خوکفا شده:    ۴۰
قسمت سوم:  ۴۱
تعداد و متراژ قالی، گلیم و جاجیم بافته شده و تعداد دارقالیدر حال کار:  ۴۱
قسمت چهارم:  ۴۱
تعداد دام و طیور در اختیار خانوارهای تحت پوشش طرحهای خودکفایی در پایان سال:  ۴۱
قسمت پنجم:  ۴۲
طرح حضرت زینب (س):  ۴۲
بخش هشتم:  ۴۳
برنامه امداد به آسیب دیدگان    ۴۳
بخش نهم  درآمدهای اختصاصی امداد امام      ۴۸
بخش دهم:  ۵۲
اقدامات مرتبط با امور نمایندگان و مجلس شورای اسلامی       ۵۲
بخش یازدهم :  ۵۴
برنامه تامین خدمات حمایتی خاص     ۵۴
بخش دوازدهم:  ۶۰
برنامه ازدواج فرزندان خانوادهای تحت پوشش  ۶۰
بخش  سیزدهم  ۶۲
طرحهای منطقه ای  ۶۲
بخش چهاردهم  ۶۵
پرداخت وام قرض الحسنه  ۶۵
بخش پانزدهم :  ۶۶
حمایت از محرومان خارج از کشور         ۶۶
پرسشنامه  ۷۴
نتیجه گیری:      ۹۴
نتیجه گیری کلی و پیشنهادات:  ۱۰۳

بخش اول:

تاریخچه ، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی

  باتوجه به این معضل اجتماعی و به منظور معدوم و یا تعدیل نمودن فقر و مبارزه با استکبار در سال۱۳۵۶ و  ۱۳۵۷ که مبارزات مردم ایران در برابر رژیم شاهنشاهی به اوج خودش رسیده بود اعتصاب و تحصن ها همه جا را فراگرفته بود  در اثر تعطیل شدن کارخانه ها و بیکار شدن کارگران و ازدیاد خانواده های بی سرپرست و اعتصابیون و خانواده زندانیان سیاسی و نیازمندان جامعه سیر سعودی یافت.  و با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و آ‎غاز فعالیت مجدد بخشهای اداری ، اقتصادی و فرهنگی کشور ،لزوم حمایت از نیازمندان در صدر برنامه های نظام قرارگرفت و دقیقاً ۲۲ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان دومین نهاد انقلابی در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۵۷ ، کمیته امداد امام ، باصدور حکمی از طرف امام خمینی برای مدت نامحدود بمنظور تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه در حمایت و امداد   محرومان و مستضعفان و خود کفا کردن آنان ، تاسیس گردید.                        کیمته امداد امام ، بعنوان نهادی انقلابی و از نوع موسسات غیر انتفاعی و عام المنفعه میباشد که مرکز اصلی آن در تهران بوده و در تمامی شهرستانها و اکثر

بخشهای کشور و در بعضی نقاط خارج از کشور دارای شعبه می باشد.

شورای مرکزی کمیته امداد که پس از ولایت فقیه، عالیترین رکن نهاد می باشد ، مسئولیت کلی کارها و امور را به عهده دار است. اعضای این شورا عبارتند از آقایان : حبیب الله عسگر اولادی ، سید رضا نیری ، حبیب الله شفیق و ابوالفضل حاجی حیدری.

این نهاد مستقیماً تحت نظر مستقیم مقام معظم رهیری قرار دارد و اساسنامه آن نیز در مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۶ به توشیح و تایید حضرت امام خمینی رسیده است.     و همچنین با توجه به اهداف اساسی انقلاب که حمایت از نیازمندان و در ماندگان را در صدر برنامه های نظام قرار گرفت .در حال حاضر این نهاد مقدس با انجام وظایفی خطیر و اساسی در زمینه فراهم نمودن فضای خودکفایی و اشتغال زایی ، انجام خدمات بهداشتی و درمانی ، مددکاری ، فرهنگی ، عمرانی و نهایت توسعه نیروی انسانی جهت بهبود فرایند انجام کار ، سعی دارد با زدودن سایه فقر و محرومیت از جامعه نقش موثری را در کارایی و اثر بخشی آن ایفا نماید.

قسمت اول

منابع مالی کمیته امداد امام خمینی

۱-   کمک های مستقیم مقام معظم رهبری

۲-   اعتبارات دولت جمهوری اسلامی ایران

۳-      کمک های مردمی ، موسسات ، نهاد ها و ارگانها

۴-      دریافت صدقات ، نذورات ، هدایا و غیره

۵-      درآمد حاصل از بخشها وامور اقصادی امداد امام

قسمت دوم

اهداف و وظایف امداد امام

کمیته امداد امام خمینی با هدف یاری نمودن محرومان و مستضعفان بر اساس فقه و اخلاق اسلامی از راههای قانونی تشکیل یافته تا در راه امداد درماندگان و آسیب دیدگان و خودکفا نمودن محرومان تلاش مستمر داشته باشد.

قسمت سوم

وظایف اساسی کمیته امداد امام خمینی

۱-   تلاش در تحقق و بررسی و شناخت انواع محرومیتهای مادی و معنوی افراد و خانواده های محروم

۲-      پرداخت مستمری ، کمک های نقدی و جنسی به محرومان و فراهم آوردن امکانات لازم جهت خود کفا نمودن افراد محروم و مستمند در حد توان .

۳-      ایجاد بیمارستان ، درمانگاه ، داروخانه طبق ضوابط مربوط جهت درمان بیماران بی بضاعت و محرومان

۴-      اعطای وام به خانواده های محروم جهت خود کفا شدن ، درمان ، کمک به تجهیز و تهیه مسکن ، تحصیل ، ازدواج و جهیزیه

۵-      تهیه وسائل آموزشی وانجام خدمات فرهنگی و کمک آموزشی برابر مقررات

۶-      آمادگی برای جبران نارساهایی از قبیل تصادفات ، اتفاقات و رویدادهای طبیعی و تجاوزات و تعدیات دشمنان داخلی و خارجی

قسمت چهارم

ارکان کمیته امداد امام خمینی

۱-   ولایت فقیه : این رکن بالاترین مقام و مرتبه تصمیم گیری است که استمرار و یا انحلال امداد امام خمینی صرفاًُ در اختیار ولی فقیه می باشد.

۲-      شورای مرکزی : شورای مرکزی که پس از ولایت فقیه عالیترین رکن امداد امام می باشد که مسئولیت کلی کارها و امور را عهده دار است و با تصویب اکثریت اعضاء در مورد مسائل کلی و امور تصمیم گیری می کنند که از جمله وظایف آنها :

–        بررسی و تصمیم گیری کلی امور جاری امداد امام و تشکیل مجتمع اقتصادی به جهت سامان دادن به هستی اقتصادی امداد امام خمینی

–         انتخاب سرپرست ، قائم مقام ، بازرس یا بازرسین و تعیین هیات مدیره مجتمع اقتصادی و مدیرعامل آن و صدور احکام آنها

–         بررسی وتصویب سازمان و تشکیلات ، شرح وظایف و تعیین پستهای معاونت و تایید معاونان معرفی شده توسط سرپرستی

–         بررسی و تصویب بودجه سالانه امداد امام

–         تصویب آیین نامه ها

–         اخد تصمیم نسبت به پبشنهادات سرپرستی جهت ایجاد و یا انحلال و ادغام دفاتر و شوراهای استانها و شاخه های اصلی همچنین تاسیس یا انحلال شعب و نمایندگیهای خارج از کشور

۳-   سر پرستی : سرپرست یکی از اعضای شورای مرکزی است که با تصویب اکثریت شورا برای مدت ۲ سال انتخاب می شود . سرپرست بالاترین مقام اجرایی و مجری مصوبات شورای مرکزی است و همواره مسئول حسن انجام و اداره کلیه امور و هدایت و هماهنگی و انجام فعالیتها و حفظ حقوق و منابع امداد می باشد

۴-     قائم مقام : در غیاب سرپرست کلیه اختیارات او را قائم مقام عهده دار می باشد و همانند سرپرست پاسخگوی کلیه امور در مقابل شورای مرکزی می باشد.

۵-      شورای استان : در هریک از استانها شورایی مرکب از ۵ تا ۷ نفر جهت تمرکز استانی و هماهنگی و رسیدگی به امور شاخه ها تشکیل می گردد.

۶-      شورای شاخه : در هر شهر شورایی مرکب از ۳ تا ۵ نفر جهت رسیدگی به امور محرومان و ارائه خدمات تشکیل می گردد

۷-      مجتمع اقتصادی : برای تمرکز و اداره شرکتها ،  کارخانجات ، موسسات صنعتی ، معدنی ، دامداری ، کشاورزی ، بارزگانی ، املاک و مستغلات ایجاد و در جهت تقویت بهینه اقتصادی امداد فعالیت می نماید.

قسمت پنجم

ساختار کمیته امداد امام خمینی

تشکیلات امداد امام خمینی در حال حاضر مشتمل بر ۱۱ معاونت و ۳۸ اداره کل در دفتر مرکزی و ۳۱ اداره کل و ۵۵۸ شاخه اصلی و ۳۰۱ شاخه فرعی در سطح استانهاو ۱۹۲۲۱ پست سازمانی می باشد.

قسمت ششم

وضعیت نیروی انسانی کمیته امداد امام خمینی

کارکنان بمثابه سرمایه سازمان می باشند . کارآیی و اثر بخشی هر سازمان تا حد زیادی به نیروی انسانی و نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و موثر آن بستگی دارد. بر همین اساس میزان استفاده از ظرفیتهای بالقوه با افزایش کارآیی و کارآمدی نیروی انسانی فزونی می یابد. اهمیت نیروی انسانی متخصص تا جایی است که فرایند رشد وتوسعه اقتصادی و اجتماعی را بدون این عنصر اساسی و مهم تحقق ناپذیر می انگارند.

 براساس آمار استخراج شده از وضعیت نیروی انسانی کمیته امداد امام خمینی در سال ۱۳۶۷ در مجموع ۶۳۲۲ نفر در امداد امام خمینی مسئولیت انجام خدمات رسانی به محرومین جامعه را بر عهده داشته اند که از این تعداد ۵/۵۸ درصد دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم ۴/۳۴ درصد دیپلم ، ۹/۴ درصد فوق دیپلم و تنها ۹/۱ درصد دارای مـدرک کارشنـاسـی و بـالاتر بوده اند. بر این اساس با برنامه ریزی نیروی انسانی موفق شده تعداد پرسنل را در سال ۱۳۷۹ به ۱۵۹۱۹ نفر افزایش دهد که از این تعداد پرسنل ۱۵ درصد (‌۲۴۰۲ نفر ) دارای مدرک تحصیلی کـارشـناسی و بالاتر ۶/۸ درصد ( ۱۳۷۷ نفر ) فوق دیپلم ، ۸/۵۲ درصد ( ۸۵۸۷ نفر ) دیـپلم و ۶/۲۲ درصد ( ۳۵۶۲ نفر ) دارای مدرک زیر دیپلم هستند. و در پایان سال ۱۳۸۰ تعداد ۱۶۶۰۳ نفر بصورت رسمی ، قراردادی و مامور بخدمت با این نهاد همــکاری داشته اند . بطور متوسط از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۰ سالانه ۸/۵ درصد بر تعداد کارکنان افزدوه شده است.

لذا با پیچیده تر شدن و تخصصی شدن وظایف ، رسالتها و ماموریتهای امداد امام یکی از سیاستهای این نهاد مقدس طی سالهای متمادی این بوده تا با جذب نیروی انسانی متخصص و آموزش و توسعه نیروی انسانی ضمن افزایش کمی نیروی انسانی امداد ، سطح کیفی و توانایی های کارکنان موجود را افزایش دهد.

قسمت هفتم

جایگاه آموزش در کمیته امداد امام خمینی

اصولا یکی از نیازهای مهم در هر سازمان جهت دستیابی به اهداف مورد نظر، برنامه ریزی و آموزش کارکنان آن سازمان می باشد تا با توجه به در اختیار داشتن نیروی انسانی پویا و کارآمد نسبت به توسعه و رشد کمی و کیفی قدمهای مثبتی بردارد.

کمیته امداد امام خمینی نیز در این راستا با ایجاد و برگزاری دوره های آموزشی مختلف توانسته است تحولی در ارتقاء سطح علمی و مهارتی کارکنان این نهاد مقدس بوجود آورد. زیرا از یک سو معتقد است سازمان یا نهادی می تواند در انجام امور توفیق داشته باشد که نیروی انسانی آن باکسب آموزشهای لازم با علوم روز همگام و همسو باشد و از سوی دیگر با توجه به اینکه جوامع از نظر علم و تکنولوژی با شتاب سرسام آوری در حال پیشترفت و دگرگونی می باشند آموزش کارکنان را نه تنها ضروری دانسته بلکه معتقد است که هر سازمان باید برای انجام آن برنامه ریزی نماید تا بتواند با اجرایی دوره های آموزشی متناسب ، همواره نیروی انسانی توانمند و کارا در اختیار داشته باشد.


قسمت هشتم

اهم فعالیتهای آموزشی کمیته امداد

امروزه نیروی انسانی در امر توسعه و سازندگی نقش محوری را ایفا مینماید که این امر موجب شده سازمانها در امر تحول و بالندگی خود جایگاه ویژه ای به نقش آموزش در افزایش بهره وری نیروی انسانی قائل شوند. کمیته امداد امام خمینی در سال ۱۳۷۹ بادارا بودن حدود ۱۵۹۱۹ نفر شاغل در سطح کشور که از این تعداد حدود ۳۷۷۹ نفر دارای مدرک تحصیلی عالی و مابقی دیپلم و زیر دیپلم می باشند که جهت رسیدگی و خدمت به محرومین جامعه انجام وظیفه می نمایند . همانطوریکه از آمار مشاهده میشود نسبت نیروی خدماتی به کارشناسی بسیار بالا است که نیاز است با توجه به فرم استانداردهای موجود افزایش یابد.

به همین منظور کمیته امداد امام خمینی برای ارتقاء سطح کارایی خدمت به محرومین انقلاب اسلامی در جهت افزایش توانایی ، علمی و تخصصی کارکنان و همچنین آشنایی آنان به روشهای جدید که معمولاً  روز به روز در حال ترقی وتکامل می باشد از سال ۶۷ با برگزاری دوره های آموزشی مهارتی و تخصصی و دوره های کاردانی ، در مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی و با تشویق و ترغیب و تقبل هزینه تحصیلی کارکنان برای راهیابی به دانشگاهها از طریق بورس تحصیلی اقدام نموده است.

کمیته امداد امام خمینی دوره های را برای ارتقای کارکنان آن نهاد در نظر گرفته است که شامل :

۱-   دوره های آموزشی کوتاه مدت:

دوره های آموزشی کوتاه مدت با هدف کسب مهارتهای لازم به منظور ارائه هرچه مطلوبتر خدمات به خانواده های تحت پوشش و ارتقاء سطح دانش و مهارتهای شغلی جهت افزایش بهره وری کارکنان برگزار می گردد.

به همین منظور از سال ۶۷ تا ۸۰ آموزش با برگزاری دوره های کوتاه مدت در خصوص ، حسابداری ، اصول برنامه ریزی ، انبارداری ، آئین نگارش مکاتبات اداری ، مدیریت منابع انسانی ،شناخت و بازدهی مشاغل ، درمان ، تکثیر آبزیان ، امورمالی ، روخوانی قرآن ، تفسیر و معارف قرآن ، نهج البلاغه ، رایانه و … می باشد

۲-   دوره های آموزشی بلند مدت

دوره های آموزشی بلند مدت با هدف ارتقاء سطح علمی و فنی مهارتهای شغلی و افزایش توان اجرایی به منظور بالا بردن بهره بروری کارکنان و همچنین کسب مهارتهای لازم جهت ارائه خدمات هرچه بهتر امدادرسانی به افراد تحت پوشش برای کارکنان شاغل درامداد برگزار می گردد . به همین منظور از سال ۷۳ اداره کل آموزش با همکاری وزارت آموزش و پرورش اقدام به برگزاری دوره مسئولین و مربیان خوابگاههای دانش آموزی در مقطع کاردانی جهت کارکنان کمیته امداد امام خمینی سراسر کشور نموده است  همچنین از سال ۱۳۷۵ تاکنون مرکز آموزش عالی علمی تاکنون مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی باکسب مجوز از شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی دانشگاه جامع علمی – کاربردی جهت کارکنان امداد در چهار رشته مدیریت امور امداد – نرم افزار کامپیوتر – خدمات پرورشی و فرش دستباف و همچنین در سال جاری نیز موفق به اخذ مجوز برنامه دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور امداد و برنامه دوره کاردانی مدیریت مشارکتهای مردمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گردیده است ، در ضمن دو رشته کاردانی حسابداری و مددکاری اجتماعی نیز با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در کنار دوره های علمی کاربردی در حال اجرا می باشد.

درحال حاضر در شش دوره کاردانی ناپیوسته این مرکز آموزشی بالغ بر ۹۹۹ نفر دانشجو مشغول به تحصیل می باشند که از بین آنها حدود ۴۰۲ نفر در رشته های مذکور فارغ التحصیل شده اند.

در اجرای دوره های آموزشی بلند مدت مرکز آموزش عالی امداد از سال ۱۳۷۵ تاکنون تعداد ۱۲۰  نفر از مدرسین و اساتید دانشگاههای کشور در امر تدریس و پژوهش با این مرکز آموزشی همکاری دارند که از این تعداد حدود ۲۵% دارای مدرک تحصیلی دکترا و ۷۰% با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و ۵% نیز دارای تحصیلات حوزوی و کارشناسی فرش و یا مهندسی کامپیوتر می باشد.


بخش دوم

صدقه و انفاق در اسلام

اسلام که دینی مبتنی بر ایدئولوژی الهی و بینش توحیدی است به این مسئله اندیشیده و راه حلهای را برای مبارزه با فقر ارائه داده است. در این ارتباط رسیدگی و مراقبت از بیماران ، معلولان ، از کار افتادگان ، اسیران ، ایتام ، زنان بی سرپرست را مطرح و از جمله وظایف حکومت اسلامی و امت مسلمان قلمداد نموده است. و در اسلام و حکومت اسلامی به یکی از مسائلی که زیاد به آن توجه و امر شده است دادن صدقه و انفاق است و در این خصوص روایت و احادیث و دستـورات بسیار زیادی داده شده است . که بعضی از آن دستورات به شرح ذیل می باشد.

حضرت محمد (ص) فرمودند: بدرستیکه برای هر چیزی کلیدی است و کلید روزی صدقه است.

در جایی دیگر فرمودند : مال انسان به سبب صدقه دادن کم نمی شود.

یعنی صدقه بدهید زیرا صدقه موجب فراوانی و کثرت مال می شود خدای شما را مورد رحمت قرار دهد صدقه بدهید.

امام صادق علیه السلام فرمودند: اجر برآوردن نیازهای مومنین از ثواب آزاد کردن ۱۰۰۰ برده بیشتر است.

و در جایی دیگر فرمودند:

مریضهای خود را با صدقه معالجه کنید و با دعا و نیایش از بلا جلوگیری نمائید بوسیله صدقه روزی را بطرف خود کشیده و پائین بیاورید زیرا صدقه از بین چانه هفتاد شیطان خلاص می شود هیچ چیز بر شیطان سنگین تر از صدقه بر مومن نیست قبل از آنکه صدقه داخل در دست سائل شود بدست خدا  می رسد.

و همچین امام باقر فرموده اند: صدقه هفتاد نوع گرفتاری از پیش آمدهای دنیا را جلوگیری می کند و از مرگ ناگهانی و ناروا نیز انسان را نگاه میدارد صدقه دهنده بطور نامطلوبی نخواهد مرد، علاوه بر این ثوابهایی هم برایش ذخیره می شود.

و همچین پیامبر اکرم فرموده اند:

صدقه بد مردن را از انسان دفع می کند .

و قرآن مجید در خصوص صدقه فرموده اند:

آنچه از کار خیر و صدقه برای خودتان از پیش بفرستید آنرا نزد خدا مییابید . همانا که خداوند بکارهای خیر شما بصیر است.

کسانیکه مالهای خود را در راه خدا می بخشند و دنباله بخشش ، منت و اذیتی روا نمی دارند اجرشان نزد خداست و اندوهناک و مخزون نشوند.

آنچه از خوبی انفاق می کنید برای خودتان است و انفاق نمی کنید مگر برای طلب کردن رضای خدا و هر چه انفاق کنید از خوبی جزای آن تمام به شما می رسد و ستم نخواهید دید.

کسانیکه اموال خود را شب و روز آشکار و پنهان انفاق می کنند اجرشان نزد پروردگارشان است بر آنها ترسی نیست و اندوهگین نشوند.

به منتهای خوبی نخواهید رسید تا اینکه از آن چیزهایی که دوست می دارید انفاق کنید و هرچه را انفاق کنید خدا به آن دانا است.

آنچه از نفقه انفاق کردید یا نذری کردید خدا از آن خبر دارد.

و هر آنچه در راه خدا صرف می کنید خداوند تمام و کامل به شما عوض خواهد داد و هرگز به شما ستم نخواهد شد. و شما هر آنچه در راه رضای حق انفاق کنید به شما عوض می دهد و او بهترین روزی دهندگان است.

               
بخش سوم:

موقعیت و امکانات کمیته امداد

الف –  تعداد واحدهای امداد، روستاهای تحت پوشش

تعداد واحدهای کمیته امداد امام خمینی در پایان سال ۱۳۸۰ برابر ۱۸۸۳ واحد شامل ۵۵۹ شاخه اصلی۲۹۵ شاخه فرعی ، ۲۲۶ شعبه توزیع، ۶۱۴ مرکز خدماتی، (شامل‌۱۰۸‌خوابگاه دانش آموزی ،۵ مجتمع فرهنگی، اردوگاه آموزشی و تربیتی، ۴۷۴ کانون فرهنگی و ۸ نقاهتگاه)، ۱۱۵ کارگاه آموزش خودکفایی و ۷۴ واحد سایر واحدهای امداد (شامل ۲۸ دفتر استان، ۲دفتر منطقه، و حوزه‌های مختلف دفتر مرکزی) بوده است.

تعداد واحدهای امداد در پایان سال ۱۳۸۰ در مقایسه با سال ۱۳۷۹ حدود ۸/۲۷ درصد افزایش داشته است که دلیل اصلی آن افزایش کانونهای فرهنگی می باشد.

تعداد روستاهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در پایان سال ۱۳۸۰ برابر ۵۲۳۸۴ روستا بوده است بدین معنا که مددجویان نیازمند این تعداد روستا، تحت پوشش طرحها و برنامه های مختلف این نهاد قرار داشته اند.

تعداد روستاهای تحت پوشش در پایان سال ۱۳۸۰نسبت به رقم مشابه سال قبل تعداد ۲۲۱ روستا معادل۴/۰درصد افزایش داشته است.

قسمت اول:

تعداد خانوار تحت پوشش

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.