تحقیق شیوه های موثر ایجاد مدیریت و انضباط کلاس


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق شیوه های موثر ایجاد مدیریت و انضباط کلاس مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق شیوه های موثر ایجاد مدیریت و انضباط کلاس نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده ی مقاله   ۱
مقدمه   ۳
تعریف مدیریت   ۴
تعریف مدیریت کلاس   ۵
اهمیت و ضرورت مدیریت و انضباط کلاس   ۶
الف) ویژگی های شخصیتی معلم   ۷
ب)روش های تدریس   ۸
ج) فنون تدریس   ۹
۱-   تدبیر منفی   ۱۰
۲-    کم وزیاد کردن تن  صدا   ۱۰
۳-    حرکت های معلم   ۱۰
۴-   تاکید روی بعضی از مفاهیم و کلمات   ۱۱
۵-   اشارات معلم   ۱۱
۶-   مکث های به موقع و هد فمند   ۱۱
۷-   تشویق وتمجید دانش آموزان   ۱۱
۸- نگاههای معنی دار   ۱۲
۹-ضربه زدن به میز و صندلی   ۱۲
۱۰-تدوین قانون و مقررات کلاس   ۱۲
نتیجه گیری   ۱۳
منابع و مآخذ   ۱۶

منابع و مآخذ

پیریایی ، حسین : بررسی راههای افزایش علاقه مندی دبیران استان لرستان با استفاده از روش های تدریس

جویس ،بروس وویل ،مارشا : الگوهای جدید تدریس، ترجمه بهرنگی ،محمد رضا ،نشر تابان ،۱۳۷۶

خلاق کار ،آموزش و پرورش استان لرستان ،۱۳۸۳

رئوفی ،حسین ،مدیریت ،رفتار کلاسی ،چاپ دوم ،انتشارات آستان قدس رضوی،۱۳۷۷

سرمد،غلامعلی ،:تدریس ، هنر معلمی ، انتشارات اشراق ۱۳۷۶

شعبانی ، حسن :مهارت های آموزش و پرورش ( روشها و فنون تدریس ) ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۱

فتحی آذر اسکندر : روشها و فنون تدریس انتشارات دانشگاه تبریز ۱۳۸۲

قورچیان ، نادر قلی : جزیئات روش تدریس ، نشر دفتر همکاری های علمی بین المللی آموزش و پرورش ۱۳۷۹

چکیده ی مقاله

پیشرفت هر جامعه ای به چگونگی کیفیت آموزش و پرورش آن جامعه بستگی دارد . آموزش و پرورش اگر راه دموکراسی  و روش علمی پیش گیرد زمینه ی ایجاد جامعه ای پیشرفته را مهیا می سازد .به منظور رسیدن به این دموکراسی ، رعایت قانون و نظم و ایجاد نگرش مثبت در این زمینه و اعمال آن توسط افراد یک جامعه ، به خصوص متو لیان امر خطیر تعلیم و تربیت ، ضرورت می یابد . در این مقاله ، سعی بر این است که ضمن تعریف کلید واژه های ارائه شده ، به مواردزیر پرداخته شود:

–         اهمیت و ضرورت نظم و انضباط در کلاس

–         روش تدریس مناسب

–         راه ها و فنون ایجاد نظم کلاس و یا مدیریت کلاس

–         ویژگی های رفتاری و اخلاقی یک معلم و رابطه ی آن با ایجاد نظم کلاس .

 همچنین در این مقاله ضمن تبیین وتوضیح مواد ذکر شده و ارائه ی راه حل های کاربردی بر مبنای تئوری های علم تعلیم و تربیت در رابطه با موضوع مقاله ، در پایان پیشنهادهایی نیز براساس موضوع مهم مدیریت کلاس که همه ی معلمان و استادان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با آن درگیر می باشند ، ارائه می گردد .

 

مقدمه

آموزش و پرورش علاوه بر این که در دسته بندی مشاغل در رده بالایی قرار دارد.از نظر پیچیدگی نیز جزء پیچیده ترین حرفه های تخصصی دسته بندی می گردد.(علاقه بند،۱۳۷۵)

اشراف معلم بر موضوعات درسی ، مسائل یادگیری ، الگوها[۱][۲] ، مهارت ها[۲][۳] ، روش ها [۳][۴]، راهبردها[۴][۵] ، و فنون تدریس[۵][۶]، از عوامل عمده ی اثر بخشی رفتار و مدیریت کلاسی می باشد .

دررفتارکلاسی و ارتباط معلم با دانش آموزان با توجه به این که مدرسه و کلاس سازمان های اجتماعی آموزش تربیتی می باشد . از نظر یه های سازمانی استفاده می گردد.

کلاس درس یک سازمان اجتماعی آموزش است ،سازمان های اجتماعی ، آموزشی – تربیتی ، بدون پیروی محض از ارتباطات رسمی  در جهت پویایی پیش می روند . وجود نظم و انضباط در کلاس و یا به عبارتی مدیریت کلاسی ، جهت اثر بخشی و کارآیی و در نهایت بهره وری کار یک معلم بسیار مؤثر می باشد . بنابراین لازم است در این خصوص فنون و ویژگیهای مورد نیاز مدیریت کلاس شناسایی و تبیین گردد، تا مورد استفاده ی همه ی کسانی که با آموزش و پرورش سر و کار دارند ، قرار گیرد .

تعریف مدیریت

از مدیریت تعریف های زیادی شده است که بر اساس اهمیت کاربرد آن ها در رفتار کلاسی به برخی اشاره میشود .یکی از تعاریف قابل قبول مدیریت در امر رفتار کلاسی این تعریف است:

مدیریت یعنی هنر انجام دادن کارها به وسیله ی دیگران (فالت) در این تعریف ، رفتار  آمرانه ی معلم و همچنین خود محوری وی مورد  انتقاد قرار می گیرد . با توجه به این تعریف ، معلم بایستی یک راهنمای خوب باشد ، ولی کارها توسط خود دانش آموز انجام شود . و آنها در امر یادگیری فعال باشند. بدیهی است که هر چه مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای کلاسی و در امر یادگیری بیشتر باشد ،رشد مهارت های گوناگون در آنان بیشتر می شود ،و متکی به خود می گردند و اعتماد بنفس در آنان رشد می کند . باید در نظر داشت که این تعریف در کلاس هایی که فراگیران دوران کودکی را طی می کنند ،دارای کاربرد زیادی نیست در مقطع ابتدایی ،پیش از آنکه معلم به کودکان آموزش دهد ،بایستی عمدتآ خود ، برنامه ریز بوده و اهداف آموزشی را دنبال کند ، زیرا با توجه به ویژگی های خاص کودکان اولآمتکی به دیگران بوده و ثانیآ کم تجربه می باشند ، این وظیفه به معلم برمی گردد ، در حالی که آموزش بزرگسالان به دلیل اینکه آنان در امر برنامه ریزی های درسی و کلاسی ، از اهمیت زیادی برخوردار می گردد . با توجه به موارد فوق در آموزش دوره های بالاتر ، لازم است فراگیران ، خود در امر یادگیری مشارکت داشته باشند . در تعریف دیگر مدیریت کار کردن با افراد به وسیله اعضای گروه هابرای تحقق اهداف سازمانی بیان شده است (پرداختچی ۱۳۷۲)

در این تعریف ، اهمیت مشاکت معلم به عنوان رهبر و راهنمای دانش آموزان ، بیشتر ملحوظ است ، بدین معنی که پس از اینکه اهداف مشخص شد معلم و دانش آموزان بایستی با برنامه ریزی صحیح راه رسیدن به آن را دنبال کنند .

تعریف مدیریت کلاس

مدیریت کلاس درس عبارت ازرهبری کردن امور کلاس درس از طریق : تنظیم برنامه درسی ،سازماندهی مراحل کار و منابع ، سازماندهی محیط به منظور بالا بردن کار نظارت بر پیشرفت دانش آموزان و پیش بینی مسائل با لقوه است .( صفوی،۱۳۷۲) .

تعریف دیگری از سازماندهی و مدیریت کلاس وجود دارد که میتوان از آنها در رهبری کلاس درس ، با تکیه بر بعد انسانی آن چنین تعریف کرد :

مدیریت کلاسی عبارت است ، از هنر به کار بردن دانش تخصصی و بهره گیری ازمهارت های کلاس داری در هدایت دانش آموزان به سوی اهداف مورد نیاز و جامعه .

 

اهمیت و ضرورت مدیریت و انضباط کلاس

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تجربیات مدون آموزشی علل و عوامل بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه
 • مقاله انضباط و تنبیه در کودکان
 • تحقیق مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر
 • مقاله مدیریت کلاس در مقابل یادگیری فعال
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.