تحقیق طراحی بسته بندی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق طراحی بسته بندی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق طراحی بسته بندی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
بخش نظری پروژه:   ۲
۱- شناسایی مسئله   ۲
بررسی تحقیقات مشابه احتمالی (مکاتبات و مراجعة حضوری)   ۵
نتیجه مصاحبه   ۸
نتیجة پرسشنامه   ۸
تأثیر تبلیغاتی:   ۱۰
بررسی بازار و مقدار نیاز:   ۱۰
۲- بررسی و شناخت «نمونه های موجود»   ۱۱
۱-۲ تاریخچة محصول و بررسی ۱۲ پارمتر اصلی طرح.   ۱۱
تاریخچة‌ آلفارومئو   ۱۱
سیر تحول تاریخی کارخانه آلفارومئو از نظر طراحی و فنی   ۱۲
زیبا بر روی جاده: (RL)   ۱۴
مدل «Surveyor» (۱۸۷۲ تا ۱۹۶۵)   ۱۵
«شور و شوق»   ۱۵
مانیاتی ۱۷۵۰:   ۱۶
نخستین Quadrifoglio :   ۱۶
«مدل HP 24»   ۱۷
-پرنس سیام:   ۱۸
شور و شوق:   ۱۸
«مدل ۱۷۵۰ C6»   ۱۹
«مدل C 1500»:   ۲۰
ماشین ویژة ماسبقات جیولتیا:   ۲۱
آلفارومئو ماشین مورد نظر خانمها:   ۲۱
آلفامانیا:   ۲۱
«مدل ۲۵۰۰ C 6»   ۲۲
آخرین ماشین پیش از جنگ و نخستین ماشین پس از جنگ:   ۲۲
مدل ۱۵۸ (آلفاتا):   ۲۳
شور و شوق:   ۲۵
آلفارومئو بعنوان یک سمبل موفقیت:   ۲۵
لوگو (آرم)   ۲۷
«پیکر تراشی با باد»   ۲۹
یک افسانه   ۳۶
مدل  ۲۶۰۰   ۳۷
سبک آراسته و عالی   ۳۷
مدل ۱۷۵۰   ۳۸
اتومبیلی با نامی فرخنده   ۳۸
اتومبیلی متوسط جدید   ۳۹
مدل Giulietta جدید   ۴۰
جیولیا   ۴۰
اشتیاق و جنون آلفا:   ۴۲
مدل جیولتیا اسپرنیت ۱۶۰۰:   ۴۲
آرمی از ۱۹۷۲ تاکنون   ۴۳
هویت آلفارومئو   ۴۴
یک آرم «فضایی»   ۴۴
اتومبیل ورزشی زیبا و مجلل برای آینده   ۴۵
«اتومبیل متوسط N با سبک آلفارومئو»   ۴۶
افسانه دوباره زاده می شود.   ۴۷
کارکرد استثنایی و قابلیت اعتماد کامل   ۴۸
Passion   ۴۹
اولین اتاق متوسط با دیفرانسیل جلو   ۵۰
آرم تجاری جدید، سبک برنده   ۵۱
مهارت فنی و سبکی در آستانه هزاره سوم   ۵۳
مهمترین مدل خودرو مسابقاتی جدید   ۵۵
مؤفقیتهای آلفا ۱۴۷   ۵۶
آلفارومئو در ۹۰ سالگی   ۵۷
اجلاسیه ۲۰۰۱   ۵۷
افسانه GTA دوباره زنده می شود.   ۵۸
Sports wogon سبک آلفارومئو   ۵۹
اتاقک کوچک برای آینده   ۶۰
ساختار و سبک یکسان با دو در اضافی   ۶۱
« یک اتومبیل ورزشی محض دوباره حیات یافته و پرورش داده شد.»   ۶۲
بررسی دوازده بارقه اصلی:   ۶۴
بررسی ساختار فرمی محصولات:   ۶۶
بررسی گشتالت عطر فراری:   ۶۶
بررسی ساختمان گشتالت:   ۶۶
B : بررسی عناصر گشتالت:   ۶۷
بررسی گشتالت عطر JAGVAR (زنانه)   ۶۸
بررسی ساختمان گشتالت:   ۶۸
B: بررسی عناصر گشتالت:   ۶۹
بررسی گشتالت عطر JAGVAR مردانه   ۶۹
بررسی ساختمان گشتالت:   ۶۹
B : عناصر گشتالت:   ۷۰
بررسی گشتالت عطر LAMborghini مردانه   ۷۱
A : بررسی ساختمان گشتالت:   ۷۱
B: عناصر گشتالت:   ۷۱
کاربرد استنیک:   ۷۲
ادکلن فراری:   ۷۲
کاربرد سمبلیک   ۷۳
کاربرد استیتیک:   ۷۴
ادکلن جگوار:   ۷۴
کاربرد سمبلیک:   ۷۴
کاربرد استنیک   ۷۵
ادکلن لامبورگینی:   ۷۵
کاربرد سمبلیک:   ۷۵
تعریف جامع و مفید از استفاده گر محصول:   ۷۵
۱-۳: مشخص نمودن هویت و موقعیت استفادگر:   ۷۵
۲-۳- نیازهای فرهنگی   ۷۶
۳-۳- نیاز روانی فرد:   ۷۶
۳-۴- نیازهای جسمانی فرد:   ۷۷
آسیبهای فیزیکی :   ۷۷
بررسی آسیبهای احتمالی: (دست و سر)   ۷۷
بررسی وجود شرایط عملکردی خطرناک (حین کار و یا هنگام استراحت محصول):   ۷۸
هنگام استراحت   ۸۰
آسیبهای روانی:   ۸۰
بررسی ترکیببات عملکردی متناقض و یا هماهنگ:   ۸۰
۲-۱-۲-۴-۳- امنیت   ۸۱
شرایط استاتیکی:   ۸۱
میزان ایستایی در صورت عدم عملکرد:   ۸۱
تعداد وضعیت بحرانی نسبت به روند استفاده:   ۸۱
۳-۱-۲-۴-۳- بهداشت   ۸۲
مسائل بهداشتی در قبال انسان   ۸۲
شناسایی وجود ساختارهای غیر مهم:   ۸۲
تعرق بخش های در تماس انسان و کالا   ۸۳
مسائل بهداشتی در قبال محیط:   ۸۳
ایجاد آلودگی پس از استفاده:   ۸۳
۴- آنالیز ساختار فنی (عملکرد فنی)   ۸۴
۴-۴ بررسی مراحل مونتاژ محصول:   ۸۵
۵-۴ مقاومت مصالح با توجه به فرم:   ۸۵
۵- آنالیز روابط محیطی:   ۸۷
فاکتورها و عوامل حاکم بر محیط:   ۸۷
– محل عرضه م‍حصول:   ۸۷
نوع محیط مصرف و بررسی آن.   ۸۸
میزان هماهنگی در محیط- انسان- محصول:   ۸۸
تأثیرات محیط بر محصول:   ۸۸
تأثیرات محصول بر محیط:   ۸۸
آنالیز روابط اقتصادی   ۸۹
بررسی عوامل حاکم بازار و اقتصاد:   ۸۹
مطالعه بازار و عوامل حاکم آن:   ۸۹
رقبای موجود در بازار:   ۹۰
طراحی. تولید بازاریابی عرضه، تبلیغ، فروش و مصرف محصول   ۹۲
تبلیغ و فروش و مصرف محصول:   ۹۲
تبلیغات:   ۹۳
میزان سرمایه گذاری برای تولید محصول:   ۹۴
لیست بایدها:   ۹۴
تاریخچه:   ۹۷
ویژگیهای یک بسته خوب   ۱۰۵
اصولی که باید در بسته بندی رعایت گردد.   ۱۰۸
وظایف طراح بسته بندی   ۱۱۲
ارگونومی یا رابطه بسته با انسان   ۱۱۶
انبار کردن (فرم بسته در هنگام انبار کردن کالا)   ۱۱۷
بسته بندی با ارزش اضافه   ۱۱۷
مواد بسته بندی:   ۱۱۸
استندهای تبلیغاتی   ۱۱۸
بخاطر سپاری اشکال   ۱۱۹
اشکال و معانی:   ۱۲۰
تأثیر رنگ   ۱۲۰
نقش رنگ در بسته بندی   ۱۲۱
فرهنگ زمان، مکان و سن افراد، در انتخاب رنگ   ۱۲۳
ارتباط رنگ و جنس محصول   ۱۲۵
رابطه ظاهر و حالت فرآورده با رنگ   ۱۲۵
کشش بصری رنگها   ۱۲۶
کنتراست رنگها (تضاد)   ۱۲۷
رابطه رنگ و فرم   ۱۲۹
رابطه رنگ و وزن   ۱۳۰
عواملی که اثرات مثبت رنگها را در اذهان بجای می گذارد:   ۱۳۱
عوامل زیر در تشخیص یک بسته در محل فروش مؤثر می باشد:   ۱۳۱
اثرات رنگ در روی شکل جعبه   ۱۳۱
ارتباط رنگ و مزه   ۱۳۲
رابطه رنگ و بو   ۱۳۳
بازسازی انواع بسته بندیها:   ۱۳۴
۱- بسته بندی های فلزی   ۱۳۴
۲- بسته بندی های شیشه ای   ۱۳۵

تأثیر تبلیغاتی:

تولید این محصول باعث گسترش brand آلفارومئو خواهد شد و با توجه به ماهیت ذاتی این محصول و حضور آن در شاخة پرطرفدار fashion می تواند تبلیغات مناسبی برای محصولات اصلی این کمپانی باشد و مارک آلفارومئو را سازندة‌ محصولاتی مطابق مدروز معرفی کند و یک مکمل مناسب باری دیگر محصولات این کمپانی باشد.

بررسی بازار و مقدار نیاز:

بازار عطر و ادکلن، یک بازار پرسود جهانی می باشد و نسبت سود به سرمایه گذاری در آن مقدار قابل توجهی است و با توجه به خطور سایه خودروسازان در این بخش از بازار، لذا می توان نتیجه گیری کرد که این بازار گنجایش کافی برای حضور یک خودرساز دیگر با  پشتوانة تاریخی کافی و شهرت مناسب را خواهد داشت.

۲- بررسی و شناخت «نمونه های موجود»

۱-۲ تاریخچة محصول و بررسی ۱۲ پارمتر اصلی طرح.

تاریخچة‌ آلفارومئو

داستان آلفارومئو از فرانسه آغاز می شود. تولید کنندة اتومبیل Alexandre Darracg در حومة میلان یک کارخانه ساخت و قطعات مورد نیاز اتومبیلهای تک سیلندر و دو سیلندر خود را از فرانسه تأمین می کرد. موفقیت او به اندازهای که انظارش را داشت نبود و در سال ۱۹۵۹ کارخانه را به یک گروه ایتالیایی به نام Anonia Lombarda Fabbrica ( با نام اختصاری A.L.F.A ) فروخت.

در سال ۱۹۱۵ گروه ALFA با گروه Romeo متعلق به Nicola Romeo ادغام شد. و Nicola Romeo یک عاشق مسابقات و یک مهندس نابغه بود که محصولات کارخانه را تا حد یک  حریف مقتدر جهانی ارتقاء دارد.

مدلهایی از کارخانه که شمع های آن از کنار و از بالا بودند راه را برای عرضه مدلها ۶ و ۸ سیلندر هموار کردند که طراحی آنها توسط Jano , Merosi انجام گرفته بودند. اولین پیروزی آلفا در مسابقات در سال ۱۹۲۰ بدست آمد و سپس در سال ۱۹۲۴ فاتح گراندپرسی فرانسه شد.

در طی سالها آلفارومئو همواره به عنوان یک کمپانی نوآور در زمینة‌ مکانیک و همچنین طرحی استایل اتومبیل از موفقیتی جهانی برخودار گشته است.

سیر تحول تاریخی کارخانه آلفارومئو از نظر طراحی و فنی

ماشینهای تولیدی در معرض فروش عمومی قرار گرفتند و مردم نیز اطلاع اندکی در این مورد داشند اما با این حال مشتاق مسابقات سرعت از «motor car» بودند. ماجرای ورزشی این ماشین از سال ۱۹۱۱ آغاز می شود، یعنی هنگامی که فرانشی نی و رونزونی سوار بر دو مدل /۲۴ HP در نشیمن نمایش «تارگافلوریو» شرکت نمودند. تجربه در ابتدای امر زیاد راضی کننده نبود، اما این ماشین بوضوح توانست اشتیاق نسبتاً خوبی را ایجاد نماید.

سال تولید: ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۵

موتور: /۴ سیلندر خطی، و با موتوری از جنس چدن. ظرفیت موتور: ۱۹۴۴ سی سی،‌ بازده نیرو: bhp40 در ۳۰۰۰ دور در دقیقه، حداکثر سرعت:/۹۵ کیلومتر بر ساعت.

RL ارزانتر : این مدل که در نمایش ‍«Paris Motor» در سال ۱۹۲۳ به نمایش درآمد، دارای چهار سیلندر بوده و بسیاری از قطعات آنرا می توان در موتور دو لیتری RL مشاهده نمود. اما با قیمت بسیار قابل قبول تری به بازار عرضه گردید. این مدل در سه نوع موجود می باشد، نرمال، اسپرت، و یکدست بطور کلی /۵۰ مدل از ماشین تولید می شوند. نوع RM اولین مدل ورزشی خود را در سومین نمایشگاه «Coppa delle ALP» در سال ۱۹۲۳ برای اولین بار به نمایش گذارد، که در جایگاه چهارم خودروهای دو لیتری، قرار گرفت آن هم پس از آنکه در مسابقه، سرعت تقریباً سه هزار کیلومتر را در سه مرحله طی نمود.

 سال تولید: ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۰

موتور: /۸ سیلندر خطی، /۴ بلوک از فولاد صفحه ای:

حجم موتور:‌ ۱۹۸۷ سی سی – بازده نیرو: ۱۴۰ bhp (قدرت مفید موتور) در ۵۵۰۰ دور در دقیقه:‌ حداکثر سرعت ۲۲۵ کیلومتر برساعت. مدل ۲p  نخستین ماشینی است که از سوی ویتوریو ژانویه سال ۱۹۲۴ طراحی گردیدند نخستین مدل آلفارومئو با هشت سیلندر و موتور سوپر شارژ /۲ کاربراتور که پس از کمپرسور قرار می گیرد به شمار می رود. این مدل که در کارگاههای پورتلو آماده سازی گردید، توانست در مسابقات سرعت /۲۰۰ مایلی و در پیچ Cremona به سال ۱۹۲۴ برندة بلامنازع پیست سرعت با متوسط سرعت بیش از ۱۵۸ کیلومتر بر ساعت شده و مسابقة آزمایش سرعت را بطور متوسط تا /۱۹۵ کیلومتر بر ساعت کامل نماید. شرکت این مدل در مسابقات بین المللی گراند پریکس سال ۱۹۲۴ و ۱۹۲۵ موجب نخستین قهرمانی جهانی گردید که توانست طرح حلقة‌ تاج گل را برای نشانة ماشین به ارمغان آورد. این نوع که یکی از بهترین ماشینهای گراند پریکس در دهة ‌بیست به شمار می رفت، توانست آجر بنیادی را برای تولید همان آلفارومئو به ارمغان آورد. از میان شش مدل ساخته شده در آن سالها تنها دو مدل باقی مانده و می توان این دو نوع را در موزة آلفارومئو یافت نمود و این در حال است که مدل سال ۱۹۳۰ در موزة اتومبیل تورین دیده می شود.

 سال تولید: ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۷

موتور: /۶ سیلندر خطی، بلوک موتور از جنس چدن؛

حجم موتور: از ۲۹۱۶ تا ۳۶۲۰ سی سی؛ بازده نیرو: /۵۶ bhp در /۳۲۰۰ دور در دقیقه؛ حداکثر سرعت: /۱۱۰ تا /۱۳۰ کیلو متر بر ساعت.

زیبا بر روی جاده: (RL)

این مدل که از سوی مروسی در سال ۱۹۲۱ طراحی گردید، دارای موتوی /۶ سیلندر با متوازنگر وسوپاپ بالا و همچنین ترمز های جلوئی بود که می توانست ایجاد لرزش در هنگام ترمز گرفتن را حذف نماید. مدل پورتلو که به شکل اسپرت و معمولی ساخته شد، از سوی تولید کننده در رقابتها نیز بکار رفت، بویژه برای اهداف تبلیغاتی وارد رقابتهای ملی شده و توانست با تولید مدل ویژة خود در پیتهای مدور جاده ای، مسابقات تپه ای و با مسافت طولانی شرکت نماید. نتیجة آنکه مدل را می توانست موفقیتهای فراوانی را یکی پس از دیگری کسب نموده و موفقیت تجاری محصولات آلفارومئو تضمین نماید. یکی از مدلهای ویژة آلفارومئو که برای شرکت در مسابقة سرعت «Tagflotoio» به سال ۱۹۲۳ و ۱۹۲۴ طراحی گردید، توانست به متوسط سرعت بیش از /۱۷۵ کیلومتر بر ساعت در خلال /۱۰ کیلومتر دست یابد. مدلهای ۲۶۴۰ که در انواع متعددی ساخته شدند توانستند در سرتاسر جهان سفارش قبول نمایند.

مدل «Surveyor» (۱۸۷۲ تا ۱۹۶۵)

طراحی شده از ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۴؛ مدلهای طراحی شده: HP24 : 60/40HP؛ G.P.(1914) –۲۰/۱۵ HP(1915)-30/20HP

جوزپه مروسی که در سال ۱۸۷۲ در پباخنرا بدنیا آمد، وظیفة سنگین تولید ماشینهای پورتلو را در بازاری که هنوز بسیار دور از دست رس بود برعهده رفت. البته او انتخاب مناسبی برای این شغل بود: طرحهای وی منجر به  تولید ماشینهای مؤثری گردید که توانست لذت رانندگی را به همراه آورد، که این امر در رقابتهای جاده ای و باز بدست آمد. در سال ۱۹۲۳ طراح این مدل نوع ۱P را پدید آورد، ماشینی با ظرفیت دو سرنشین که برای اولین بار در مسابقات گرندپریکس مونزا به نمایش درآمد اما به سبب تصادف مرگبار آن در طی مسابقه نیوستی جاده خویش را بر سر آن گذاشت و بدین سان تولید این نوع در بدو امر دچار توقف شد. ماشینهای جاده ای به مرز فروش خود ( مدلهای RL و RM) سخت بهتری داشتند.

«شور و شوق»

نشان تجاری سال ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۶: تاج حلقة گل که در نقش برجسته ای فلزی کنده کاری شده، تداعی کنندة ‌پیروزی حماسی آن است؛ یعنی پیروزی مدل ۲p در اولین مسابقات قهرمانی رانندگی جهان(۱۹۲۴). قطر این نشان از ۶۵ میلیمتر به ۵ mm افزایش یافت. در سال ۱۹۴۵ اندازة آن بدون تغییر باقی ماند.

مانیاتی ۱۷۵۰:

پت باردن مسئول باشگاه دارندگان ماشین آلفارومئو در آمریکا ورود مدل ۱۷۵۰ در سال ۱۹۶۱ به آمریکا را چنین توصیف می کند: «صدای موتور ماشین آلفارومئو درست مثل راپسودی می ماند. اما همه چیز این ماشین در آدم هیجان ایجاد می کند و هر زمان که موتور ماشین را روشن می کنم، حس می کنم که تمام مشکلات روزانه ام بخار شده و از میان رفته و همه چیز برایم بصورت جدید زندگی را مجدداً از سر گرفته است. پیتر هال در تاریخ آلفارومئو چنین می نویسد: ماشینها درست مثل زنان زیبا و مهیج اند و درست مثل زنان دور از خطا هم نیستند. اما در مورد مدل آلفا ۱۷۵۰ نوعی استثناء وجود دارد.

سه تفنگدار: قالب تیم آلفارومئو شکل گرفته است. آسکاری،‌ کامپای و سیوکی که بعدها «سه تفنگدار» لقب گرفتند.

نخستین Quadrifoglio :

تارگافلوریون ۱۹۲۳: ماشین سیوکی برای نخستین بار نشانة برگ شبدر سبز را در میان مثلثی با زمینة سفید به نمایش گذارد، نشانه ای که بعدها تبدیل به نشان اختصاصی مجلة Auto car چنین شرح می دهد که تنها «طبیعت سخت» نوع آلفای مذبور توانست در تعداد چهار بار پیاپی مسیر سخت مسابقات ۱۵۰۰ را با مسافت /۱۸۰ کیلومتری اش طی کند.


«مدل HP 24»

سال تولید: ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰

موتور: /۴ سیلندر خطی – بلوک موتور از جنس چدن

حجم موتور: ۴۰۸۴ سی سی؛ بازده نیرو: php در ۲۲۰۰ دور در دقیقه؛ حداکثر سرعت: ۱۰۰ تا ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت:

مدل HP 24 که برای نخستین بار از سوی جوزپه مروسی طراحی گردید دارای /۳۰۰ مدل می باشد که ویژگیهائی نظر سریع و قابل اطمینان بودن را دارا بوده و در نوع خود اولین مدل آلفای دارای موفقیت تجاری به شمار می روند. مدل مذبور به سبب قدرت استارت موتور و ساختار دقیق قطعات ماشین بسرعت از سوی عاشقان ماشینهای ورزشی با اقبال روبرو شد. ویژگیهای ماشین یاد شده برای زمان خود پیشرفته به شمار می رود که می توان از آن میان به بلوک واحد موتور و فصل واحد جعبه دندة آن اشاره نمود.

مدل HP24 برای نخستین بار سفر کوتاهی را در ششمین جشنواره Targa Florio به سال ۱۹۱۱ آغاز نمود و در آنجا با دو ماشین که دارای سرعت بالا و قدرت مانور خوبی بر روی جاده بودند موفق گردید. آنان واقعاً « ماشین ورزشی به شمار می روند. مدل HP15 به سال ۱۹۱۱  به گونه ای ویژه برای رقابت ها طراحی گردید که باید به میزان نیروی خروجی آن به مقدار ۴۵ bhp اشاره نمود . سپس در سال ۱۹۱۴ مدل مذبور تغییراتی می نماید، و این در حالی است که پس از مدل HP24 به مدل HP12 برمی خوریم که دارای ساختار کمتر به پیچیده ای بوده اما دارای ویژگیهای خیره کنندة مدل قبلی است.

آلفای مسابقات گردید.

-پرنس سیام:

۱۹۲۴ پرنس سیام در این سال از این ماشین دیدن کرده و نوع اسپرت RL آنرا با مدل بدنة «Castagana» خریداری نمود.

«Mille Miglia» :

نوع اخیر که در سال ۱۹۲۷ عرضه گردید (مسابقات هزار مایل سرعت) بطور کلی احساس جدیدی را پدید می آورد. مسیر و نوع جادة براسیکا-روم براسیکا بزودی توانست مسابقات سرعت اضافه ای را برای این نوع پدید آورد؛ یعنی سفر کوتاه حدود /۱۶۰۰ کیلومتری آن در میان شهر ها و حومة ایتالیا.

شور و شوق:

نخستین نشان آلفا در سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۵: نشان آلفارومئو مشتمل بر دو سمبل Milanese می باشد. افعی ویسکونتی در زمینة آبی کونگ (ایده ای که حاصل از طراح جوان و تکنسین آن است. او پیشنهاد کرد که نقش افعی بر روی بزج filavete به گونه ای نقش بند و که گوئی در انتظار Piazza Castello است) و طیب قرمز رنگ موجود برروی زمینة سفید که در دایره ای فلزی و با الفاظ ALFA قرار گرفته و نوشتة MILANO که بصورت دو تکمة نشان دودمان Sava  از یکدیگر جدا شده اند. ثقل از مجله ای در سال ۱۹۱۰:

آلفا: خود این واژه نشانگر یک برنامة کامل است، یا آنکه به بیان دیگر توصیف واضحی از برنامة ویژة خود است. این علامت مشخص کنندة نخستین حرف الفبا است، نشانة شروع یک نقطة ‌آغاز زندگی جدید که در حال شکل گرفتن است….»

دومین نشان آلفا ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۵ : ALFA ROMEO- MILANO بدل به واژة جدیدی بر روی نشان مذکور گردید که واقعة پس از خرید کارخانه از سوی نیکولارومئو صورت گرفت.

نخستین ماشین: سال ۱۹۲۰ شاهد تولید نخستین ماشین با نشان آلفارومئو بود: HP 30-20 –Torpedo

«مدل ۱۷۵۰ C6»

سال تولید:‌ ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳، موتور :/۶ سیلندر در یک خط، بلوک موتوری از جنس چدن، حجم موتور: ۱۷۵۲ سی سی: بازده نیرو: bhp 46 در /۴۰۰ دور در دقیقه،‌ حداکثر سرعت: /۱۱۰ کیلومتر بر ساعت: ۱۶۵ km/h (1929)، ۱۷۰(۱۹۳۰).

مدل ۵۰۰/c6 قدرتمندتر می گردد: این مدل که به سال ۱۹۲۹ در نمایش ROMe Motor به نمایش گذارده شد و در  توزین نیز تولید گردید، دارای انواع گراند تورین، سوپراسپرت و گراند اسپرت می باشد که دارای وزنی مشابه و ساختاری یکسان چون مدل ۱۵۰۰ است اما از موتورهائی قدرتمندتر و گشتاوری پیشرفته تر بهره می برد که همین امر به آن شتاب بالاتری را بخشیده است ( افزایش /۱۰ تا /۱۵ درصدی برای دست یابی به ۱۰۰ bhp و به هدف شرکت در رقابتهای ویژه خود شرکت نمایند. نوع ورزشی این مدل برای نخستین بار در سال ۱۹۲۹ در مسابقات سرعت «Mukke Mugkuc » شرکت جست و تا سال ۱۹۳۱ در تمامی مسابقات سرعت ویژة ورزشی بی رقیب باقی مانده و در کل میزان ۲۵۷۹ عدد از این ماشین تولید گشتند.

«مدل C 1500»:

سال تولید: ۱۹۲۷ تا ۱۹۲۹؛ موتور: /۶ سیلندر خطی، بلوک موتری از جنس چدن-حجم موتور: ۱۴۸۷ سی سی: بازده خروجی:‌/‌bhp در ۴۲۰۰ دور در دقیقه حداکثر سرعت: ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت (/۴ سرنشینه): ۱۰۵ کیلومتر بر ساعت (/۶ سرنشینه).

ماشینی کوچک و سبک نخستین ماشین تولیدی: این مدل که از سوی ویتوریوژانو تولید گردید، شروعی بر تولید ماشینهای آلفارومئو با موتورهای دارای حجم متوسط تا اندک به شمار می رود. این ماشین که مجهز به موتوری شش سیلندری باشد، سیستم زمانبندی بر اساس یک مدل سوپاپ واحد و قالائی را دارد. ماشین با کمترین وزن ممکن خود بدین عضو است که این ماشین دارای نیویی قابل ملاحظه همراه با ثباتی مطمئن و کنترل عالی می باشد. این مدل که به سال ۱۹۲۵ در نمایش موتری میلان به نمایش درآمده و پس به پاریس و اندی پای گذارد. بیشتر از سوی کارشناسان مورد توجه قرار گرفته که علت آنرا می توان ویژگیهای پیشرفته آن و همچنین موفقیت ورزشی و تجاری قابل ملاحظة آن دانست. سالهای بین ۱۹۲۷ و ۱۹۲۹ تولید بیش از ۱۰۷۵ عدد از این ماشین را به خود دیده است. « جولیتا»

تولیدی نمادین با مفهوم «ساخت ایتالیا» نام این ماشین بر گرفته از شعری از لئوناردو لنیس گالی بوده و اقتباسی از شکپیر نیز می باشد. ماشین مذبور بسرعت تمام بازارهای دنیا را در نوردید.

ماشین ویژة ماسبقات جیولتیا:

استیلی جیولتیا ss بعنوان نتیجه ای از پژوهشهای آئرودینامیک انجام گرفته در بخش موتوری ترین میلان شکل گرفت. ماشین مذبور تا نیمه از طنابهای پشمی پوشیده شده و پس از طریق ماشین دیگری که در مجاورت آن در حال رانندگی و حرکت می باشد عکسبرداری شده و سپس فیلمبرداری می گردد. جریانهای هوای پدید آمد. در اطراف سطوح مختلف بدنه از طریق رفتار طنابهای پشمی آشکار شده و به نحوی نشانگر مکان تغییر ایجاد شده در شکل بدنه تلقی می گردید.

آلفارومئو ماشین مورد نظر خانمها:

۱۹۵۵ رالی سینما؛ جینالولو برجیدا در مدل T1 1900-1955 رقابت دوشین Abruzzo و Molise . رپتسی در قالب آلفارومئوی ۱۹۰۰ این مدل که بطور معمول «جهانی» نامیده می شده توانست اثبات کند که ماجراجویانه» نیز به شمار می رود. در سال ۱۹۵۸ دو زن در دایرة Arctic به این موفقیت دست یافتند.

آلفامانیا:

ماشینهای ورزشی شور و شوق جدیدی را در میان مردم ایجاد کردند: موفقیت آلفا ۱۹۰۰ حتی توانست مالتو کوپی را نیز (۱۹۵۲) به سوی خود جلب کند، و هنگامی که ستارگان های دود به ایتالیا می آمدند. دیداران «پورتلو» را فراموش نمی کردند. تیرون پاور برای آزمایش رانندگی نوع «Disco Valante» را برگزید و این در حالی بود که ریتاهای ورث نوع ۲۵۰۰ را به سال ۱۹۵۰ انتخاب کرد. انواع جدید بدل به منبع افتخار برای صنعت ایتالیا شدند و این در حالی بود که از سوی رئیس جمهور نیز قدردانی گشتند. در سال ۱۹۵۵ پرون رئیس جمهور وقت آرژانتین نوع ۳۵۰۰ آنرا خریداری نمود و در سال ۱۹۵۶ شاه بلو دووینو از نمایشگاه آلفارومئو دیدن نمود و همچنین حسین پادشاه اردن نیز جوائزی را برای رانندگان مسابقات ویژة آفریقا و آن هم برای مدل «Giuliettes print» در نظر گرفت. شورشوتی حاصل از آلفارومئو منجر به تأسیس «باشگاه دارندگان» آلفارومئو در انگلستان و ایالات متحده گردید، باشگاهی که در آن صاحبان این ماشین افراد حرفه ای و یا معمولی دارای ماشین آلفارومئو بودند.

«مدل ۲۵۰۰ C 6»

سال تولید: ۱۹۳۹ تا ۱۹۵۰، موتور: /۶ سیلندر خطی،‌ بلوک موتوری واحد؛ حجم موتور: ۲۴۴؛ بازده خروجی: ۸۷ bhp در ۴۶۰۰ دور در دقیقه (۱۹۴۰) ۱۴۵ php /5500 دور در دقیقه (۱۹۴۶)؛ حداکثر سرعت: ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت( نوع اسپرت): /۲۰۰ کیلومتر بر ساعت (نوع ویژه مسابقات).

آخرین ماشین پیش از جنگ و نخستین ماشین پس از جنگ:

ماشینی با کلاس واقعی و بهسازی؛ همراه با شاخصه های اصلی ورزشی،‌ لااقل تکاملی در سری های /۶ سیلندر محسوب می شود که در قالب نوع ۱۵۰۰ تولید گردید از تاریخ تولید آن در سال ۱۹۳۹، مدل آن بر اساس الگوی انواع قبلی و C6، ۲۳۰۰ انجام می گیرد اما با عملکردی خیره کننده تر که خود حاصل از افزایش قدرت موتور به سبب بیشتر شدن حجم موتور و بهبود مصرف سوخت می باشد. در سال ۱۹۴۶ مدل ورزشی و اصلی آن بنام Frecciadore (اولین ماشین پس از جنگ) به بالاتر آمد که دارای بخش عقبی مدور و طولی کوتاه شده بود،‌ که این شکل به مدل مذبور یکی از پیشرفته ترین اشکال آئرودینامیک در آن زمان را بخشید،‌ موفقیت نوع کلاسیک دیگری بنام «uilladeste» که پس از موفقیت نوع پیشین و به همین نام عرضه گردید، به سبب تأثیر قالب U شکل ماشین همانند نوع آلفای ۱۴۷ امروزی است، و خود نشانگر آن است که چگونه ماشینی با کیفیت و استیل بالا می تواند زیبائی و توازن خود را حتی برای عصر حاضر نیز حفظ کند. قدرتمندترین مدل ویژة مسابقات برای نخستین بار پس از پیروزی در مسابقات سرعت Tobruk-Tripolic در سال ۱۹۳۹ خود را به نمایش گذارد و به موفقیت ورزشی خود همچنان از سال ۱۹۴۶ تا ۵۰ ادامه داد. تعداد /۲۸۰۰ مدل از این ماشین به شکل اسپردت و سوپر اسپرت در توربین تولید می شوند.

مدل ۱۵۸ (آلفاتا):

سال تولید: ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۰ – ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۰، موتور، /۸ سیلندر خطی ، بلوک موتوری با دو قطعه از آلیاژ سبک: حجم موتور: ۱۴۷۹ سی سی ، بازده موتور: ۱۹۵ bhp در ۷۲۰۰ دور در دقیقه (۱۹۳۸) – حداکثر سرعت: ۲۳۲ km/h (1939)0 270km/h (48-1947).

زیبا و بدون تکان: مدل تک سرنشینة فوق که از سوی جیوچینو کلومبو به سال ۱۹۳۷ طراحی گردید،‌ در پی درخواست رانزو فراری تولید شد.

مدل ۱۵۸ تحت تأثیر مشتاقان آن «Alfetta» نام گرفت و به نوعی دارندة طرح موتوری آلفارومئو بصورت سنتی و تربیت و قرارگیری قطعات مکانیکی مدلهای گذشته بر روی شاسی است. از ابداعاتت اصلی ارائه شده در مدل مورد نظر می توان به استفاده از دو بخش حفاظت کننده و لغزشی برای فنرهای متقاطع در ماشین نام برد که یکی در جلو و دیگری در عقب قرار دارد، و فنر دیگری نیز در محور پائینی ماشین نصب می گردد و بدین سان مرکز ثقل آن را پدید می آورد. در مقایسه با ماشینهای بزرگتر دارای حجم های موتور بالاتر از /۴۵۰۰ سی سی، نوع ۱۵۸ با حجم موتوری ۱۵۰۰ سی سی خود به نظر مدلی شبیه به ماشین کوچک به شمار می رود. اما شکلی باریک تر و استیلی ظریف و زیبا دارد. هر چند که شتاب آن بیش از همتاهای خود و «نمونه های» موجود در زمان خود بود. مدل ۱۵۸ برای نخستین بار در Livorno و به سال ۱۹۳۸ به نمایش گذارده شد و به نوعی برندة‌اولین دومین و /۷ امین مکان بازیها به شمار می رود و بین سان خواست مکان نخست را به سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۰ از آن خود نماید( در کوپا آسرپو،‌ کوپاسیانو، و در گراند پریکس). در سال ۱۹۴۶ و در انتهای جنگ ، مدل ۱۵۸ موفقیت مجدد خود را در مسابقات سرعت از سر گرفت تا آنکه در سال ۱۹۵۰ عنوان قهرمان فرمول را به خود اختصاص داد.

در سال ۱۹۵۰، آلفتا نام خود را به /۱۵۹ تغییر داد و بدین واسطه تغییرات چندی را پذیرفت : بدین صورت که اکنون دارای محور عقبی بنام DeDron شد. و شاسی آن نیز دارای عناصر لوله ای و موتوری با قدرت بیشتر می باشد. در سال ۱۹۵۱ این مدل برندة‌ جام قهرمانی هان باری بار دوم گردید. عمر طولانی آلفتا به سخن فراوانی با موفقیت و مدلهای پیشرفته از سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۱ همراه می باشد که بدین سان به مدل مذبور چیزی کمتر از چهل سال بالندگی بدون وقفه را در عرصة‌ ماشین رانی وزرشی می بخشد، و در نتیجه مقامی این موارد را باید مرهون پیشرفته های مداوم در ساختمان موتوری، و بدون تغییر ماندن ساختار اصلی ماشین دانست.

از سوی دیگر بازده نیروی آن نیز بطور پیوسته افزایش یافت: از ۱۹۵ bhp در سال ۱۹۳۸ به ۲۲۵ bhp در سال ۱۹۳۹، و سپس از ۳۳۰ bhp در سال ۱۹۴۷ به ۴۵۵bhp در سال ۱۹۵۱٫

شور و شوق:

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی
 • مقاله انگلیسی پوشش پلیمرهای زیستی بر روی مواد بسته بندی کاغذ با ترجمه فارسی
 • مقاله انواع بسته بندی های موجود
 • پایان نامه بسته بندی
 • مقاله بسته بندی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.