رابطه بین طلاق و افت تحصیلی دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

رابطه بین طلاق و افت تحصیلی دانش آموزان مربوطه  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۶۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود رابطه بین طلاق و افت تحصیلی دانش آموزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

«فهرست مطالب »

عنوان

صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه

۶

موضوع تحقیق

۸

فرضیه تحقیق

۹

اهمیت مسأله

۹

اهمیت تعلیم برای فرد و اجتماع

۹

تعریف اصطلاحات و واژه ها

۱۱

متغیرهای این تحقیق شامل :

۱۲

تعریف متغیرها

۱۲

فصل دوم : پیشینۀ تحقیق

مقدمه

۱۴

مرور بررسی مطالعات پیشین

۱۴

بررسی تحقیقات در رابطه با اثرات سوء طلاق

۱۴

طلاق و پیشرفت تحصیلی کودکان

۱۵

بررسی تحقیقات در رابطه با عدم اثرات سوء طلاق

۱۸

بخشی از تحقیقات انجام شده در ایران

۳۶

نتایج

۳۸

مروری بر عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان

۳۸

افت تحصیلی را به افت کمی و افت کیفی تقسیم می کنند

۳۹

یکی از بررسی های انجام شده در آمریکا

۴۱

در نپال افت تحصیلی را ناشی از این عوامل می دانند

۴۱

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه

۴۲

موضوع تحقیق

۴۲

فرضیه تحقیق

۴۲

روش انجام تحقیق

۴۴

نوع روش تحقیق

۴۴

روش جمع آوری اطلاعات و روش آماری

۴۵

آزمودنیها و چگونگی گزینش آنان

۴۵

روش جمع آوری اطلاعات و نوع وسیلۀ جمع آوری

۴۶

متغیرهای مستقل و وابسته

۴۶

روش آماری

۴۷

فصل چهارم : شیوۀ تحلیل داده ها

مقدمه

۴۹

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

۵۳

محدودیتهای تحقیق

۵۷

پیشنهادها

۵۸

فهرست منابع و مآخذ

۵۹

نمونه ای از پرسشنامه

۶۱

فهرست منابع و مآخذ

۱- احمدی – احمد ، « چهارمین دوره مقاله نویسی » ، جلد دوم ، سال ۱۳۶۹ ، ص ۱۵۷ .

۲- احدی – حسن ، « نشریه پژوهش » ، انتشارات موسسه کیهان وابسته به امور فرهنگی نهاد ریاست جمهوری ، شماره ۵۰۴ ، سال سوم ۱۳۶۹ .

۳- امین فر – مرتضی ، «فصلنامه تعلیم و تربیت » ، انتشارات آموزشی علمی آموزش و پرورش ، سال ۴ ، شماره ۱ و ۲ ، سال ۱۳۶۷ .

۴- خیر ، محمد « رابطه شکست تحصیلی با زمینه ها وشرایط خانوادگی » مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دوره اول ، شماره دوم ، بهار ۱۳۶۵٫

۵- داماد – سید مصطفی ، « تحصیل فقهی حقوق خانواده و انحلال آن »  ، انتشارات اورنگ ، سال ۱۳۶۵ .

۶- رضویه – علی اصغر ، «پژوهشهای علی مقایسه ای و کاربرد آن در علوم رفتاری»

مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دوره اول ، شماره دوم ، ۱۳۶۵٫

۷- «روزنامه کیهان » ، مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۰ ، ص ۱۴٫

۸- «روزنامه کیهان » ، مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۰ ، ص ۱۱ .

۹- « کیهان هوایی » ، شماره ۹۷۵ ، مورخ ۱۲/۱/۱۳۷۱ ، ص ۱۱

۱۰- عمید – حسن ، «فرهنگ عمید »، چاپ ششم ، جلد دوم ، سال ۱۳۶۴٫

۱۱- قائمی – علی ، « نظام حیات خانواده در اسلام » ، چاپ شفق ، انتشارات آبان ماه ، ۱۳۶۳ .

۱۲- مید – مارگارت ، «نشریه مکتب مام » ، شماره ۹۵ ، سال ۱۳۶۵ ، ص ۱۶٫

۱۳- « نشریه مکتب مام » ، شماره ۹۹ ، ص ۴۸ .

۱۴- خفر نجات ، حمید ، « مفاهیم جامعه شناسی » ، انتشارات شیراز ، صفحات ۳۵- ۱۷۱ – ۷۷ – ۴۷ .

۱۵- نریمانی – محمد ، «نشریه ماهنامه آموزش تربیتی پیوند » ، بهمن ۱۳۷۸ ، ص ۴۸٫

۱۶- نقاشیان – ذبیح اله ، «رابطۀ محیط خانوادگی و موفقیت تحصیلی » ، شیراز ، تحقیق دانشکدۀ علوم تربیتی، سال ۱۳۵۸ .

مقدمه :

طلاق اثرات و عوارض بسیاری بر خانواده بر جای می گذارد که بیشترین این اثرات و عوارض متوجه کودکان این خانواده ها می باشد از میان عوارض موثر بر کودکان میتوان از عوارض عاطفی ، اجتماعی سخن به میان آورد که دامنۀ این عوارض بسیار است و این آسیب ها و عوارض بصورت ترس ، اضطراب ، انتقام جویی ،افسردگی ، انزوا و نیاز افراطی به محبت ، اختلال در رفتار آمادگی برای جرم و بزهکاری و حتی تن دادن به جرم و ارتکاب آن اختلال در امر تحصیل و در روابط معاشرتی و رفتارهای ضد اجتماعی را نشان داد .

از آن طرف هر گاه از تعلیم و تربیت سخن می گوییم همه بر این باور هستیم که فرایند تعلیم و تربیت به مثابه مثلثی مقدس است که یکسوی آن خانه است و سوی دیگرش مدرسه و پایه اش دانش آموز . شرایط خاص مدرسه و چگونگی روابط عاطفی حاکم بر خانواده نقش بسزایی در رفتار تحصیلی و انگیزه پیشرفت نوجوانان دارد . و کارنامه تحصیلی دانش آموزان حاصل تلاش مشترک اولیاء و مربیان است .

بررسی ویژگیهای شخصی و شخصیتی آن دسته از دانش آموزانی که در مقایسه با همسالان مشابه خود پیشرفت تحصیلی چشمگیری داشته اند . حاکی از آن است که آنها از محیط خانواده بسیار گرم و صمیمی برخوردار بوده و رد سایۀ مهر و محبت تشویق پدر و مادر از یک نگرش مثبت و انگیزۀ غنی و قوی نسبت به مدرسه و درس خواندن بهره مند شده اند . در مقابل با نگاهی کوتاه با شرایط روانی اجتماعی و درس خواندن بهره مند شده اند . در مقابل  با نگاهی کوتاه با شرایط روانی اجتماعی دانش آموزانی که علی رغم بهره مندی از بهرۀ هوشی بالاتر از متوسط و امکانات مناسب زندگی آنگونه که بایسته و شایسته است تلاش قابل توجهی از خود نشان نداده و پیشرفت تحصیلی مطلوبی را نداشته اند در می یابیم که این قبیل دانش آموزان غالباً متعلق به خانواده هایی هستند که روابط عاطفی متقابل و پایداری بین اعضار آن وجود ندارد و بسیار سست و شکننده است . اکثر این دانش آموزان تجارت خوشایند و فرساینده ای از تهدید ، تحقیر ، تنبیه و بی مهری از خانواده داشته اند و بر همین اساس با اینکه از نظر هوشی با همسالان موفق خود تفاوتی ندارند اما نسبت به مدرسه و درس خواندن چندان شوق و اشتیاقی نداشته و عمدتاً دچار نوعی بی اشتهایی تحصیلی بوده اند ؛ بنابراین پیشرفت تحصیلی فرزندان تحت تاثیر مستقیم والدین در زمینه های مختلف عاطفی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی می باشد. این والدین هستند که با رفتارهای مناسب یا نامناسب شخصیت علمی ، اخلاقی فرزندان را . شکل می دهند و عدم توجه آنها مشکلات به بار خواهد آورد .

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه طلاق
 • مقاله مشکلات دانش آموزان ( رفتاری ، عاطفی ، خانوادگی ، اختلالات یا بیماریها )
 • مقاله طلاق
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.