تحقیق علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دورة ابتدایی به دورة متوسطه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دورة ابتدایی به دورة متوسطه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود بررسی علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دورة ابتدایی به دورة متوسطه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۸
۱-۱ بیان مسأله ۹
۱-۲ اهداف تحقیق ۹
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۰
۱-۴ سئوالات پژوهش ۱۱
۱ -۵ مدل تحقیق : ۱۱
۱-۶ تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها ۱۱
تغییر مقطع: ۱۲
سطح در آمد ۱۲
سختی کار ۱۳
محل خدمت ۱۳
۲- ۱ ادبیات تحقیق ۱۵
تعریف آموزش و پرورش ۱۵
ساختار آموزش و پرورش ۱۶
تاریخچه آموزش ابتدایی در ایران ۱۷
اهمیت و ضرورت دورة ابتدایی ۱۸
ویژگی‌های دوره ابتدایی ۲۱
الف) ویژگیهای بدنی ۲۱
ب) ویژگی‌های ذهنی و تحول روانی ۲۲
مسائل و مشکلات دوره ابتدایی ۲۳
اهمیت و نقش معلم در دوره ابتدایی ۲۷
۱- معلم در نقش یاد دهنده ۲۹
۲- معلم در نقش مربی ۳۰
۳- معلم در نقش انسان سازی ۳۰
۴- معلم در نقش الگو بودن ۳۰
۵- معلم در نقش تخصصی و حرفه‌ای ۳۱
۶- معلم در نقش متعلم ۳۱
۷- معلم در نقش اصلاح‌گر رفتار ۳۱
۸- معلم در نقش اصلاح‌گر جامعه ۳۲
۹- معلم در نقش ناقل فرهنگی ۳۲
۱۰- معلم در نقش راهنما و مشاور ۳۲
۱۱- معلم در نقش مدیر آموزشی ۳۳
۱۲- معلم در نقش معین عمل ۳۳
۱۳- معلم در نقش کاربر فناوری آموزشی ۳۳
۱۴- معلم در نقش پژوهشگر ۳۳
۱۵- معلم در نقش مبلغ مذهبی ۳۴
۱۶- معلم در نقش انضباطی ۳۴
۱۷- معلم در نقش قاضی ۳۴
۱۸- معلم در نقش پدر و مادر ۳۴
معلم موفق و تأثیر آن بر آموزش و پرورش ۳۵
ویژگی‌های معلم ۳۶
الف) ویژگی‌های شخصیتی معلم ۳۷
ب) ویژگی‌های عاطفی معلم : ۳۹
ج) ویژگی‌های حرفه‌ای و شغلی معلم ۴۰
ویژگیهای معلمان دوره ابتدایی ۴۳
سیمای معلم از دیدگاه علمای تعلیم و تربیت مسلمان ۴۴
ابن سینا ۴۴
غزالی ۴۵
خواجه نصیر الدین طوسی ۴۵
سعدی ۴۵
جامی ۴۵
شهید ثانی ۴۶
ملا احمد نراقی ۴۷
معلمی و ضرورت رضایت‌مندی شغلی ۴۷
علل تمایل معلمان ابتدایی در انتقال به مقاطع تحصیلی دیگر ۴۹
۱- ناکافی بودن حقوق و مزایای ثابت بدون دریافت اضافه کاری. ۴۹
۲- مورد احترام قرار نگرفتن به وسیله والدین، جامعه، همکاران ۵۰
۳- پایین بودن جایگاه و منزلت اجتماعی ۵۰
۴- تفاوت و تبعیض در نگاه مسئولین آموزش و پرورش به مقاطع مختلف ۵۰
۵- مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفتن نیروهای دوره ابتدایی ۵۰
۶- راهیابی کودکان از محیط گرم و صمیمی خانواده، به محیط ناآشنای مدرسه ۵۱
۷- کلاسداری و مدیریت کلاس در دوره ابتدایی برای معلمان مشکل و خسته کننده است ۵۱
۸- تدریس و تفهیم مطالب درسی در دوره ابتدایی مشکلات و دشواریهای خاص خود را دارد ۵۱
۹- پاسخگو بودن دوره ابتدایی بیش از مقاطع دیگر نسبت به عملکرد آموزشی ۵۲
۱۰- گنجاندن برنامه درسی به مدت ۶ روز در هفته ۵۲
۱۱- وجود کلاس‌های چند پایه در مدارس ابتدایی ۵۲
۱۲- عدم تنوع در کلاسداری تا پایان سال تحصیلی ۵۳
۱۳- انتظارات بیش از حد نظام آموزش وپرورش از دوره ابتدایی ۵۳
۱۴- عدم امکانات رفاهی برای معلمان روستایی ۵۳
۱۵- مشکلات مخصوص ایاب و ذهاب به روستا ۵۳
۱۶- عدم وجود کلاس‌های جبرانی ۵۳
۱۷- عدم برخورداری معلمان ابتدایی از اوقات فراغت ۵۴
۱۸- عدم دسترسی به امکانات آموزشی و اطلاعات زنده روز ۵۴
۱۹- مواجه شدن معلمان ابتدایی با مشکلات خانوادگی و فرهنگی دانش‌آموزان ۵۴
۲۰- عدم امکان ترقی و پیشرفت و ادامه تحصیل معلمان ابتدایی ۵۴
۲-۲ پیشینه تحقیق ۵۵
«بررسی رضایت شغلی دبیران بر مبنای نظریة هرزبرگ» ۵۶
«بررسی تطبیقی مشکلات حرفه‌ای معلمان در ایران و چند کشور دیگر» ۵۷
۲-۳ جمع بندی ۵۸
مقدمه ۶۲
۳ـ۱- روش تحقیق ۶۲
۳-۲- جامعه آماری ۶۳
۳-۳- حجم نمونه و روش اندازه گیری ۶۴
۳ـ۴ـ ابزار جمع‌آوری اطلاعات ۶۶
۳ـ۴ـ۱ـ روش کتابخانه‌ای ۶۷
۳–۴–۲- روش میدانی ۶۷
۳ـ۵ـ روایی و اعتبار تحقیق ۶۷
۳ـ۵ـ۱ـ روایی ۶۷
۳ـ۵ـ۲- پایایی تحقیق ۶۸
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۸
مقدمه ۷۰
۴-۱ جمعیت شناختی پاسخگویان ۷۱
۴-۲ بررسی سوالات پژوهش ۷۶
مقدمه ۹۲
۵-۱ بیان مسئله , روش اجرا و یافته ها بصورت خلاصه ۹۳
۵-۲بحث و تفسیر ۹۳
۵ -۳ نتایج ۹۵
۵-۴ پیشنهادها ۱۰۱
الف ) پیشنهادها براساس یافته‌ها ۱۰۲
پیشنهاد برای سوال اول پژوهش ۱۰۲
پیشنهاد برای سوال دوم پژوهش ۱۰۲
پیشنهاد برای سوال سوم پژوهش ۱۰۳
پیشنهاد برای سوال چهارم پژوهش ۱۰۳
ب ) پیشنهادها برای تحقیقات بعدی ۱۰۴
ج ) پیشنهادهای جانبی ۱۰۴
محدودیت‌ها ۱۰۵
منابع و مآخذ ۱۰۷

 

منابع و مآخذ

۱- دلاور، علی، روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، ۱۳۸۵، چاپ بیستم، تهران، نشر ویرایش
۲- دلاور، علی، احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی، ۱۳۸۵، چاپ بیستم، تهران، انتشارات رشد
۳- سیف، علی اکبر، روان‌شناسی پرورشی، ۱۳۷۵، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات آگاه
۴- شعبانی ، حسن، مهارتهای آموزش و پرورش، ۱۳۷۴، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت
۵- فیوضات، یحیی، مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، ۱۳۷۶، چاپ چهارم، تهران، نشر ویرایش
۶- اقتداری، علی محمد، سازمان و مدیریت، ۱۳۷۰، چاپ بیست و چهارم، تهران انتشارات موسوی
۷- علاقه‌بند، علی، اصول مدیریت آموزشی، ۱۳۷۴، چاپ پنجم، تهران، انتشارات بعث
۸- شریعتمداری، علی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، ۱۳۷۵، چاپ نهم، تهران، انتشارات امیر کبیر
۹- تقی پورظهیر، علی، اصول و مبانی آموزش و پرورش، ۱۳۶۸، چاپ هشتم، تهران، انتشارات پیام نور
۱۰- شعاری‌نژاد، علی اکبر، فلسفه آموزش و پرورش، ۱۳۶۹، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات امیرکبیر
۱۱- شکوهی، غلامحسین، تعلیم و تربیت و مراحل آن، ۱۳۶۹، چاپ هشتم، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی
۱۲- نقیب‌زاده، میر عبدالحسین، نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، ۱۳۷۵، چاپ هفتم، تهران انتشارات سمت
۱۳- مومنی و آذر، عادل، آمار و کاربرد آن در مدیریت، ۱۳۷۶، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت
۱۴- حافظ‌نیا، رضا، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، ۱۳۷۷، چاپ پنجم، تهران انتشارات سمت
۱۵- سرمد و دیگران، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، ۱۳۷۷، چاپ هفتم، تهران، انتشارات آگاه
۱۶- صافی , احمد , آموزش و پرورش ابتدایی , راهنمایی و متوسطه , ۱۳۷۸ , چاپ ششم , تهران انتشارات مدرسه
۱۷- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ۱۳۶۹، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر
۱۸- هرسی، پال و بلانچارد، کنت، مدیریت رفتار سازمانی، ۱۳۷۱، ترجمه دکتر علی علاقه بند، چاپ ششم، انتشارات امیرکبیر
۱۹- باتاچاریا، جانسون، مفاهیم و روش‌های آماری، ۱۳۷۵، ترجمه فتاح میکائیلی، چاپ سوم، نشر دانشگاهی
۲۰- بیابان گرد، قدرت الله، ویژگی‌های آموزش اثر بخش، ماهنامه پیوند، شماره ۳۱۹، ۱۳۸۵، ص۳۷-۴۱
۲۱- محمودی، حسن، کوچ معلمان ابتدایی از دبستانهای کشور، رشد آموزش ابتدایی، شماره ۴۷، ۱۳۸۱ ص ۵۰ تا ۵۴
۲۲- به پژوه، احمد، نقش‌های معلم، ماهنامه پیوند، شماره ۲۶۰،۱۳۸۰، ص ۳۶ تا ۴۴
۲۳- افروز، غلامعلی معلمی و ضرورت رضامندی شغلی، ماهنامه پیوند، شماره ۲۷۹، ۱۳۸۱ ص ۳
۲۴- صافی، احمد، اهمیت و ضرورت تکریم شخصیت معلمان، ماهنامه پیوند، شماره ۲۷۱، ۱۳۸۱ ص ۵۴ تا۵۷
۲۵- ملکی، حسن، صلاحیت‌های حرفه معلمی، رشد معلم، شماره ۱۱۹ تا ۱۲۵، ۱۳۷۵
۲۶- ملکی، حسن، صلاحیت‌های عاطفه معلمی، رشد معلم، شماره ۱۲۱ تا ۱۲۳، ۱۳۷۵
۲۷- جهانیان، رمضان، بررسی رضایت شغلی دبیران بر مبنای نظر یه هرزبرگ، فصل نامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره ۱۹، ۱۳۷۷، ص ۵۹-۶۱
۲۸- صافی، احمد، سیمای معلم، ماهنامه پیوند، شماره ۲۲۳، ۱۳۷۷، ص ۲۰ تا ۲۶
۲۹- افروز، غلامعلی، جایگاه معلم در جامعه ایران اسلامی، ماهنامه پیوند، شماره ۲۱۱،۱۳۷۶، ص ۵-۱۳
۳۰- صیادی ، سیمین ، بررسی تطبیقی مشکلات حرفه ای معلمان در چند کشور پیشرفته پایان نامه کارشناسی ارشد ، ۱۳۷۴ ،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران
۳۱- حیدری ، زهرا ، بررسی عوامل موثر در رضامندی از شغل معلمان دوره راهنمایی شهر اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، ۱۳۷۸ دانشگاه علامه طباطبایی
۳۲- فضایلی، علی اصغر بررسی و شناخت مشکلات معلمان روستاهای مناطق جنوبی کشور ، پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۳۷۸ ، دانشگاه تربیت معلم
۳۳- معتمدیان ، احمد ،بررسی و مشکلات معلمان ابتدایی و راهنمایی تحصیلی مناطق شهری با تاکید بر بررسی شغل دوم آنان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۳۸۱، شورای تحقیقات آموزش و پرورش

 

مقدمه

معلم در مکتب مقدس اسلام از پایگاه و موقعیت والایی برخوردار است به طوری که حضرت رسول اکرم (ص) فرموده است انما بعثت معلماً به همین سبب توجه به معلمان یک جامعه، یعنی توجه به مقام بشری و توجه به سرچشمه خوبی‌ها , اگر عزت نفس معلمان حفظ شود عزت نفس جامعه حفظ و تأمین می‌شود.

بی‌شک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و تداوم آن ناگزیر است که به نظام آموزش و پرورش توجه کند و نظام آموزش و پرورش برای تحقق اهداف خود باید به تأمین و تربیت نیروی انسانی لایق و شایسته برای عصر حاضر و آتی بیندیشد. در این راه مهم‌ترین نیروی انسانی همان معلم است.

در فرآیند یاد دهی و یادگیری مهم‌ترین و موثرترین کسی که نقش‌های متعدد و سازنده بر عهده دارد معلم است. جایگاه و نقش معلمان به حدی است که صاحب نظران تعلیم و تربیت بدون وجود معلمان شایسته بازسازی و اصلاح نظام آموزش و پرورش را موفقیت‌آمیز نمی‌دانند.

امروزه کارگزاران اصلی تعلیم و تربیت معلمان‌اند زیرا آن چه دانش‌آموزان کسب می‌کنند متأثر از خصوصیات، کیفیات و شایستگی‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی و معنوی معلمان است و تعامل مستمر و چهره به چهره معلم با دانش‌آموزان وی را در موقعیت ممتاز و منحصر به فردی قرار می‌دهد که هیچ انسان دیگری از چنین موهبتی برخوردار نیست که پژوهش‌های گوناگون نیز موید این امر است.

بنابراین با توجه به رسالت و نقش معلمان در رشد ابعاد وجودی کودکان، نوجوانان و جوانان و تربیت نیروی انسانی هر جامعه باید بگوییم که معلمان، نقطه آغاز هر تحول آموزشی‌اند آموزش و پرورش کلید و فاتح آینده است و معلمان فاتح عرصه تعلیم و تربیت و تمدن‌اند.

لذا توجه جدی و همه جانبه به جذب، انتخاب و تربیت معلمان شایسته، ارتقای علمی،‌ نگهداری و تکریم شخصیت آنان وظیفه مسئولان بالای کشو ر، مدیران عالی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش و اولیای دانش‌آموزان است.

 

1-1 بیان مسأله

در نظام آموزش و پرورش نقش عامل نیروی انسانی بسیار مهم است و معلم از مهمترین عوامل موثر در رشد و توسعه کیفی و محتوی تعلیم و تربیت به شمار می‌آید. با توجه به افزایش روز افزون تعداد دانش‌آموزان مدرسه رو به طبع نیاز به جذب و نگهداری آموزگاران دوره ابتدایی بیشتر محسوس است.

بنابراین در نظام آموزشی ایران نیز باید به امر نگهداری و استفاده بهینه از معلمان توجه بیشتری مبذول گردد چرا که کم توجهی نسبت به این امر مهم مسائل و مشکلات عدیده‌ای را در امر آموزش به وجود می‌آورد.از این رو سرمایه‌گذاری در مورد نیروی انسانی آموزش و پرورش به ویژه معلمان در ابعاد کمی و کیفی به مساعد ساختن محیطی تربیتی و ایجاد شرایطی که معلم را به کار خود دلگرم کند امری اساسی است لذا نظام آموزش و پرورش باید با استفاده صحیح از سیستم نگهداری و ایجاد انگیزه و رغبت در معلمان و اجرای طرح‌های مناسب جهت حل مشکلات مرتبط با آن از بروز مسائل و مشکلات آموزگاران جلوگیری نماید.

علل و عوامل متعددی هستند که باعث گردیده است معلمان ابتدایی به مقاطع بالاتر انتقال یابند که این عوامل با آموزش و پرورش و بعضاً با جامعه در ارتباط هستند بدین جهت این تحقیق به دنبال پاسخ به سئوال و مسأله زیر است:

دلایل تمایل معلمان دوره ابتدایی به انتقال به مقاطع تحصیلی بالاتر چیست ؟

  ۱-۲ اهداف تحقیق

هدف اصلی:

بررسی علل تمایل معلمان دوره ابتدایی به تغییر مقطع و انتقال به مقطع بالاتر

اهداف فرعی:

۱- بررسی تأثیر سطح درآمد در افزایش تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع

۲- بررسی تأثیر جایگاه و منزلت اجتماعی در افزایش تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع

۳- بررسی تأثیر میزان سختی کار در افزایش تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع

۴- بررسی تأثیر مشکلات ناشی از تعیین محل خدمت در افزایش تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

تعلیمات دوره ابتدایی، مهمترین دوره نظام آموزش و پرورش رسمی کشور را تحت پوشش قرار داده و به این سبب از اولویت خاصی برخوردار است تعلیمات این دوره نخستین گامی است که در جهت آموزش افراد برای زندگی کردن برداشته می‌شود با توجه به همین نقش تعیین کنندة آموزش ابتدایی در شکل دادن به زندگی است که تقریباً کلیه کشورهای جهان آموزش ابتدایی را به مثابه یک اصل مهم و همگانی پذیرفته‌اند و آن را به عنوان زیربنا و رکن اصلی نظام آموزش و پرورش تلقی می‌کنند.

پیاژه معتقداست که بهترین طرح‌های اصلاح و بازسازی آموزش و پرورش در صورتی که معلم به تعداد کافی و با کیفیت مطلوب در اختیار نباشد با شکست مواجه خواهد شد

حتی نتایج حاصل از تحقیقات روان‌شناسی تربیتی نیز تنها از طریق آموزگاران با تجربه و علاقه‌مند به مدرسه راه می‌یابد و بار ترقی جوامع و پیشرفت و تحول روش‌های آموزشی هم به دوش معلمان سنگینی می‌کند.

از طرف دیگر می‌دانیم ساخت‌های ذهنی تشکیل شده در دوره ابتدایی شرط اصلی حیات تحصیلی آینده کودک است و تشکیل ساخت‌های ذهنی دوره بالاتر (نوجوانی) در گرو تشکیل ساخت ذهنی دوره پائین‌تر (کودکی) است و شخصیت کودک در این دوره تشکیل می‌گیرد و بسیاری از قوانین اجتماعی را فرا می‌گیرد.

از آنجا که شرط ورود به دوره های تحصیلی بالاتر گذراندن دوره ابتدایی است سرمایه گذاری برای این دوره و توجه به بهبود کمی و کیفی آن زمینه را برای توفیق دانش آموزان در دوره های تحصیلی بعد فراهم کرده و افت تحصیلی و تربیتی آنان را در این دوره کاهش می دهد .

 ۱-۴ سئوالات پژوهش

علل و عواملی متعددی هستند که باعث انتقال معلمان ابتدایی به مقاطع بالاتر می‌گردد که این عوامل از جامعه و نظام آموزش و پرورش نشأت می‌گیرند سئوالاتی که در رابطه با این پژوهش به ذهن می‌رسد به صورت زیر مطرح می‌گردند.

سئوال اصلی:

علل تمایل معلمان دوره ابتدایی به تغییر مقطع و انتقال به مقاطع بالاتر چیست؟

سئوالات فرعی:

۱- آیا سطح درآمد پائین مقطع ابتدایی منجر به تمایل ترک مقطع در معلمان ابتدایی گردیده است؟

۲- آیا کم اهمیت بودن جایگاه و منزلت اجتماعی مقطع ابتدایی منجر به تمایل ترک مقطع در معلمان گردیده است؟

۳- آیا سختی کار بالای مقطع ابتدایی منجر به تمایل ترک مقطع ابتدایی در معلمان گردیده است؟

۴- آیا مشکلات ناشی از تعیین محل خدمت مقطع ابتدایی منجر به تمایل ترک مقطع ابتدایی در معلمان گردیده است؟

۱ -۵ مدل تحقیق :

  تحقیق حاضر از جمله تحقیقات توصیفی پیمایشی علـّی است که محقق در این پژوهش قصد دارد به تبیین علت های تمایل به تغییر مقطع معلمان ابتدایی بپردازد .

 ۱-۶ تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها

تعریف دوره ابتدایی

نظری :

نخستین مرحله از مراحل تعلیم و تربیت رسمی است که همه کودکان اعم از پسر و دختر از سن ۶ تا ۱۱ سالگی را در بر می‌گیرد ( صافی ، ۱۳۷۸ ص۷۹ ).

عملیاتی :

 منظور کودکان ۶ تا ۱۱ ساله هستند که دوره ابتدایی در قوچان تحصیل می کنند که طول مدت  دوره تحصیل آن ۵ سال است .

تمایل:

نظری :

تمایل توجه مستمر فعالیت انسان به سوی جنبه‌ای از جنبه‌های زندگی است یعنی هر وقت فرصت ظهور پیدا کنند آثار خارجی خود را نشان می‌دهند.( سیف ، ۱۳۷۵ ، ص۹۸ )

عملیاتی

منظور میل و رغبتی است که یک معلم دوره ابتدایی تمایل دارد دوره ابتدایی را ترک نماید و به مقطع تحصیلی متوسطه رغبت پیدا کند .

تغییر مقطع:

نظری

 منظور حرکت و انتقال از یک دوره تحصیلی پائین (ابتدایی) و ارتقاء به یک دوره تحصیلی بالاتر (متوسطه) است که طول دورهای تحصیلی در ابتدایی در کشور ما ۵ سال و در دوره متوسطه با احتساب پیش دانشگاهی ۴ سال است.

 عملیاتی

در این تحقیق درصدی از معلمان ابتدایی هستند که به دلیل اخذ مدرک تحصیلی و دیگر عوامل متقاضی انتقال به مقطع تحصیلی بالاتر هستند .

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.