تحقیق علل و دلایل نوسان قیمت و تغییرات شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق علل و دلایل نوسان قیمت و تغییرات شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق علل و دلایل نوسان قیمت و تغییرات شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق   ۱
مقدمه :   ۱
تعریف واژه ها :   ۹
فصل دوم : شرح تحقیق   ۱۱
شاخص قیمت سهام چیست ؟   ۱۱
حق تقدم :   ۱۱
سود سهمی :   ۱۲
سود نقدی :   ۱۲
نسبت قیمت به در آمد :     ۱۲
سفته بازی :   ۱۲
نرخ بهره :   ۱۳
تورم :   ۱۳
در آمد سرانه :   ۱۳
مخاطره:   ۱۴
تنوع دادن :   ۱۴
بازده سهام :   ۱۴
اوراق قرضه :   ۱۵
اسناد خزانه :   ۱۵
کارگزار بورس :   ۱۶
سابق و تاریخچه بورس :   ۱۶
بازار سرمایه در ایران :   ۱۹
جاذبه های بورس اوراق بهادار از دید سرمایه گذاران:   ۲۰
اهمیت بورس از دیدگاه فروشندگان اوراق بهادار:   ۲۲
تغییرات قیمت سهام :   ۲۳
رابطه ی قیمت سهم با مزایای پرداختی :   ۲۴
نوسانات قیمت و حجم معاملات:   ۲۵
چگونگی تغییر قیمت و رابطه ی آن با حجم معاملات:   ۲۶
دامنه ی نوسان قیمت در سایر بورس های جهان :   ۲۸
اثرات حجم مبنا بر بازار:   ۲۹
عوامل مؤثر بر نوسان قیمت در بازار بورس ایران از دیدگاه سرمایه گذاران   ۳۰
چکیده ای از مقالات موجود :   ۳۲
عوامل بیرونی و درونی اثر گذار بر بورس اوراق بهادار:   ۳۲
* عوامل درونی اثر گذار بر فعالیت بورس اوراق بهادار:   ۳۶
فصل سوم : نتایج آماری   ۳۸
مقدمه :   ۳۸
مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران:   ۴۷
چکیده ای مصاحبه های موجود :   ۵۴
فصل چهارم : نتیجه گیری   ۵۹
مقدمه :‌   ۵۹
فرآیند آزمون فرضیه ی اول و نتایج آن :   ۵۹
فرآیند آزمون فرضیه ی دوم و نتایج آن :   ۶۰
فرآیند آزمون فرضیه ی سوم ونتایج آن :   ۶۰
فرآیند آزمون فرضیه چهارم و نتایج آن :   ۶۱
فرآیند آزمون فرضیه ی پنجم و نتایج آن :‌   ۶۲
فرآیند آزمون فرضیه ی ششم و نتایج آن :   ۶۲
فرآیند آزمون فرضیه ی هفتم و نتایج آن :   ۶۳
خلاصه و نتیجه گیری :   ۶۴
بورس ایران به دلایل زیر بیمار است:   ۶۸
سیاست های تشویقی:   ۶۹
سیاست های حمایتی:   ۷۰
سیاست های نظارتی:   ۷۱
سیاست های سازمانی :   ۷۲
پیوست ۱   ۷۵
پیوست ۲   ۷۸
عوامل اقتصادی   ۷۸

منابع   ۷۹

منابع و مآخذ :

گلریز – حسن – بورس اوراق بهادار – موسسه ای انتشارات امیر کبیر – تهران – ۱۳۷۴ –        چاپ نخست . ۳۲۲ صفحه
دوانی – غلامحسین – بورس , سهام و نحوه قیمت گذاری سهام – نشر نخستین – تهران –     زمستان ۱۳۸۱ – چاپ نخست – ۴۰۰ صفحه
تقوی – مهدی – مدیریت مالی (۱) انتشارات دانشگاه پیام نور – آبان ۱۳۸۱ – چاپ نخست –     ۳۹۸ صفحه
آرمان – بهمن, پوریان – حیدر , نقش بورس اوراق بهادار در برنامه ی پنجساله ی دوم توسعه ی اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی ایران – انتشارات موسسه ی تحقیقات پولی و بانکی – تهران – تابستان ۱۳۷۹ – چاپ دوم – ۱۶۸ صفحه

مقدمه :

تحولات اخیر در بورس کشور و آغاز روند نزولی در قیمت سهام موجب پاره ای برداشت های عجولانه و در پاره ای موارد ناآگاهانه گردید که در ابعاد گسترده ای در رسانه های گروهی بازتاب یافت. نوسان قیمت سهام درتمام بورس های اوراق بهادار جهان اتفاق افتاده است و امر غیر عادی نمی باشد. زیرا سهام و سایر گونه های اوراق بهادار نمایانگر تمامی عوامل تأثیر گذارنده اعم از برونی و درونی است . بنابراین هر گاه دگرگونی خاصی در عوامل تأثیر گذارنده به وجود آید بازتاب آن ناخودآگاه بر روی قیمت سهام مشاهده می گردد. بورس تهران در طول ۶ ساله تجدید فعالیت خود مواجه با دوره های رکود و رونق بوده است  که متأثر از عوامل برونی و درونی بوده اند. وچود چنین نوسان هایی در بازار بورس اوراق بهادار ،‌یافتن علت های آن را ضروری         می نماید . از آنجا که بازار بورس تهران هنوز بازار نوپا تلقی می شود ، انجام تحقیقات مفید ، برای رشد و توسعه ی چنین بازاری که برای رشد اقتصادی کشور لازم است ضروری به نظر می رسد.

در کشورهای در حال توسعه ،‌هسته ی مرکزی رشد اقتصادی و بستر لازم جهت وارد شدن در فرآیند توسعه یافتگی تشکیل ،‌سرمایه می باشد. تشویق مردم به پس انداز ، سرمایه گذاری در امور تولیدی و تجهیز نهادهایی مستلزم آن است که مقادیر قابل توجهی از منابع کشور ، با انحراف از تهیه ی کالا وخدمات مصرفی ، صرف تولید کالاهای سرمایه ای شده و یا از پس اندازهای خارجی به شکل اخذ وام استفاده شود. به بیان دیگر تشکیل سرمایه در کلی ترین شکل خود تنها از طریق استقراض داخلی یا خارجی امکان پذیر است. از آنجا که توسل به استقراض خارجی توسط دولت ها هیچگاه نمی تواند ،مطلوبیت تجهیز منابع داخلی و کسب مشارکت مردمی را داشته باشد، لذا تجهیز پس اندازهای داخلی برای تأمین مالی و تشکیل سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . البته لازم به توجه است که وجود پس اندازهای داخلی شرط لازم برای تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی نیست . چگونگی جذب پس اندازها و هدایت ان ها به سوی سرمایه گذاری نکته مهم و قابل توجهی است.

یکی از مهمترین اقدامات در این خصوص ،ایجاد نهادهای اقتصادی سالم و کار آمد و فعال است.

در ممالک توسعه یافته بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار قدرت در جهت جذب سرمایه های کوچک و بزرگ سرگردان مردم و هدایت آن ها به سوی امور تولیدی عمل می کند. بورس در حقیقت جایگاهی در قلب اقتصاد دارد و دارای نقش حیاتی به عنوان ابزار اصلی توسعه می باشد . در بورس از طریق ایجاد بازارهای جدید و توسعه ی خدمات آن و آگاهی بخشیدن به عموم از طریق برقراری جریان سالم و سریع اطلاعات از فعالیت های شرکت های پذیرفته شده حمایت می کند. وظیفه ی اصلی بورس تدارک بازارهای کارآمد با ابزار متنوع برای برآورد نیازهای سرمایه گذاران با امیال و اهداف منفاوت است.[۱] بورس محلی است که در آن سرمایه گذارانی نظیر مؤسسات صنعتی و بازرگانی و حتی دولت و شهرداری ها و دیگر سازمان های عمومی و خصوصی به دنبال یافتن شریک در سرمایه گذاری یا گرفتن وام برای تأمین هزینه های خود یا اعمال سیاست های مختلف پولی و مالی با عرضه ی سهام ،‌اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار وارد میدان می شوند . دارندگان پس اندازهای کوچک و بزرگ می توانند با پاسخگویی به این تقاضاها سرمایه گذاری را میسر بسازند.

تعیین قیمت پایه سهام یکی از موارد حساس و با اهمیت برای سرمایه گذاران است . در کشورهای پیشرفته که دارای بازار سرمایه مترقی و نظام یافته هستند ، تعیین قیمت پایهی سهام توسط بورس های اوراق بهادار صورت نمی گیرد ، بلکه بانک های سرمایه گذاری ،شرکت های پذیره نویسی و شرکت های کارگزاری ،قیمت پایه سهم را تعیین و حتی نسبت به تغییرات قیمت نسبت به قیمت پایه ی اعلام شده احساس مسئولیت نموده و عکس العمل نشان می دهند. در ایران بدلیل فقدان نظام مترقی بازار سرمایه و عدم وجود بانک های سرمایه گذاری و شرکت های پذیره نویسی ، انجام این مهم به عهده ی سازمان بورس اوراق بهادار گذاشته شده بود. اداره ی ارزیابی سهام مسئولیت تعیین قیمت پایه سهام را تقریباً از شروع مجدد سازمان پذیرش ،کمیته ی ارزیابی سهام اقدام به محاسبه ی پایه ی سهام می نمود.

بورس تهران برای قیمت گذاری سهام از فرمول  استفاده می کرد . که در این فرمول:

۱) Eps از فرمول  بدست آمده است که بدون در نظر گرفتن کسری ذخائر است که از خارج قسمت سود قبل از کسر مالیات به تعداد سهام حاصل می گردد.

۲) R نرخ بازده است که بین ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد در نوسان است.

۳) G نرخ رشد است که بین ۰ تا ۵ درصد در نوسان بوده است .

با استفاده از فرمول فوق دو قیمت تعیین می گردد:

الف) پایین ترین قیمت با استفاده از فرمول

ب) بالاترین قیمت با استفاده از فرمول

در صورتیکه فرمول علمی محاسبه ی قیمت سهام به صورت         می باشد که نرخ رشد Eps مورد توجه کامل می باشد.

 تعریف موضوع :

نوسان قیمت و تغییرات شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر اثر برور علل و دلایلی بوده است . بررسی و مطالعه ی این علل و عوامل مورد بررسی قرار میگیرد.

دلایل انتخاب موضوع :

در پی بروز نوسانات اخیر در شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،یافتن علل نوسانات قیمت هسام همواره ذهن ما را به خودمشغول می کرد. همیشه این سوال برایمان مطرح بود که چه عواملی باعث ایجاد نوسان در شاخص قیمت سهام میگردد، و این سوالات ما را ترغیب می کرد تا تلاش های ذهنی خود را برای پاسخ به این سوالات مترکز نماییم و لذا بر آن شدیم تا پروژه ی روش تحقیق خود را به این موضوع اختصاص دهیم.

ایجاد شرایطی در بازار که هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین گردد و هم تخصیص سرمایه که مهمترین عامل تولید و توسعه ی اقتصادی است به صورت مطلوب و بهینه انجام شود ، به کارایی بازار سرمایه بستگی دارد . وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار یکی از مشخصات کارایی بازار می باشد . در بازار کارا،‌اطلاعاتی که در بازار پخش می شود به سرعت بر قیمت تأثیر می گذارد . در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک است به عبارت دیگر ویژگی مهم بازار کارا این است که قیمت تعیین شده در بازار شاخصی مناسب از ارزش واقعی اوراق بهادار است.[۲]

هدف تحقیق :

سابقه ی بازار سرمایه در ایران به صورت سازمان یافته به کمتر از ۴۰ سال می رسد و از قدمت چندانی برخوردار نیست. در این مدت نیز ( مخصوصاً در اواسط کار و بعد از انقلاب ) ، فعالیت بازار بورس از یک رکود نسبی برخوردار بوده و درواقع اصل فعالیت بعد از جنگ شروع شده است . با این حال در این مدت کوتاه بازار بورس شاهد نوسانات شدید و افت و خیزهای فراوانی بوده و مخصوصاً در یک سال اخیر نوسانات آن بسیار چشمگیر بوده است.

درآنچه در ادامه می آید سعی شده است ضمن بررسی عوامل گوناگون تأثیر گذارنده بر این مهم به مسائل جانبی نیز اندکی پرداخته شود.

فرضیه ها :

فرضیه های اولیه ای که برای این کار در نظر گرفتیم شامل سه گروه به شرح زیر است:

الف ) عوامل اقتصادی :

۱)      تغییرات نرخ سود بانکی  و سطح عمومی قیمت ها باعث نوسان قیمت در بازار بورس ایران می شود.

۲)      تغییرات نرخ بیکاری باعث نوسان قیمت در بازار بورس ایران می شود.

۳)      نوسان درآمد سرانه باعث نوسان قیمت در بازار بورس ایران می شود.

۴)      موفقیت های شرکت ها و افزایش سود پیش بینی شده و تقسیم سود باعث نوسان قیمت در بازار بورس ایران میشود.

ب ) عوامل سیاسی:

۱)      حضور جناح های سیاسی متمایل به اقتصاد آزاد در حاکمیت کشور باعث نوسان قیمت در بازار بورس ایران می شود.

۲)      منازعات سیاسی بین الملل باعث نوسان قیمت در بازار بورس ایران می شود.

ج ) عوامل اجتماعی :

۱)      عدم شفافیت لازم ( وجود اطلاعات نامتقارن ) در بازار بورس باعث نوسان قیمت در بازار بورس ایران می شود.

فرضیه های فوق الذکر از نوع فرضیه های نامعلوم می باشند . این بدان علت است که اساساً نوسان دارای جهت مشخصی نمی باشد.

روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات :

روش تحقیق انتخاب شده ، زمینه ای « موردی»[۳]و جامعه ی آماری در نظر گرفته شده برای امر تحقیق مشهد مقدس می باشد.

روش های جمع آوری اطلاعات :

۱)   جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه ی کتب و مراجع کتابخانه ای و منابع کتبی عمومی( به طورکلی مباحث تئوری و نظری مطرح شده در این زمینه )

۲)   مصاحبه ی برنامه ریزی نشده برای کسب هر گونه اطلاعات کاربردی و مفید در این زمینه از افراد صاحب نظر و با تجربه

۳)      استفاده از پرسشنامه بی بی نام با سوالات بسته که نمونه ای از آن در پیوست (۱) ارائه شده است.

موانع و محدودیت های تحقیق :

۱) محدودیت زمانی :‌ به علت گستردگی موضوع مورد بحث و همچنین کوتاه بودن و فشرده بودن ترم دوم تحصیلی ،زمان بیشتری برای انجام این تحقیق نیاز بود.

۲) عدم رقابت مردم و سرمایه گذاران به تکمیل پرسشنامه و پاسخگویی به سوالات .

۳) عدمدادن مجوز برایتوزیع پرسشنامه در تالار بورس مشهد : به علت وجود مسائل و سوالات سیاسی در پرسشنامه از توزیع آن در تالار بورس مشهد جلوگیری به عمل آمد.

تعریف واژه ها :

سهم :‌قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات ومنافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.

ورقه ی سهم : سند قابل معامله ای است که نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

Eps : معیار کلی از عملکرد تجاری شرکت است چرا که عم نتایج حاصل از عملکرد شرکت را نشان می دهد و هم از تأثیر مالی متأثر می شود همچنین به عنوان معیاری از قدرت درآمد آتی شرکت در نظر گرفته شده و بدین سبب عامل مهمی در تعیین قیمت بازاری سهام می باشد . این نسبت هم برای سرمایه گذاران در تصمیم گیری خرید سهام یک شرکت و هم برای خود شرکت ها به منظور تعیین موقعیت نسبی شان در صنعتی که درآن فعالیت می کنند از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است . سرمایه گذاران با استفاده از این نسبت می توانند سود آوری شرکت را اندازه گیری نموده و افزایش یا کاهش آن را در سال های مختلف ملاحظه نمایند.

بورس اوراق بهادار : به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه ی دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی ،‌تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود . مشخصه ی مهم بوری اوراق بهادار ، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است . همچنین بورس اوراق بهادار ،‌از سوی دیگر مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است.

شاخص :‌واژه ی شاخص [۴] به معنای نمودار ،‌نماینده ، نشان دهنده ،نمایاننده می باشد . از نظر کاربردی شاخص کمتیی است که نماینده ی چند متغیر همگن می باشد . شاخص وسیله ای برای اندازه گیری و قایسه پدیده هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند . بنابراین بر مبنای شاخص می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی نمود.

شاخص هر بورس همچون دماسنج نشان دهنده وضعیت بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی یک کشور است. کاهش شاخص سهام عموماً به معنای رکود اقتصادی و افزایش آن به مفهوم رونق اقتصادی است.

فصل دوم : شرح تحقیق

شاخص قیمت سهام چیست ؟

متداول ترین نقطه ی شروع برای سرمایه گذاران در موقع خرید سهام بررسی روند تغییرات قیمت سهام می باشد . این قیمت تحت تأثیر دو عامل قرار دارد : نخست عواملی که بر یک سهم به خصوص تأثیر می گذارد و دیگری عواملی که بر کل بازار سهام اثر خواهد گذاشت. در بازار سرمایه عوامل نوع دوم به نام ریسک بازار شناسایی می شوند . شاخص های قیمت سهام و بهتر از آن تغییرات این شاخص ها بیان کننده ی درجه ی ریسک بازار خواهد بود.

 

حق تقدم :

درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده های نقدی ضرب در تفاوت آخرین قیمت از قیمت اسمی سهام شرکت .

سود سهمی :

درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها ضرب درآخرین قیمت

سود نقدی :

سود نقدی ناخالص اعلام شده در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت

نسبت قیمت به در آمد :

نسبت آخرین قیمت سهام پیش از برگزاری مجمع عمومی در سود هر سهم قبل از کسر مالیات ، این نسبت واحد ندارد و بر حسب مرتبه بیان می شود.

سفته بازی :

سفته بازی یا بورس بازی عملی مبتنی بر پیش بینی یا پیش گویی است.

در واقع سفته بازی در بورس وقتی مصداق پیدا می کند که طرفین معامله به جای انجام تعهدات در باب تسلیم اوراق توسط فروشنده و پرداخت لبهای آنتوسط خریدار ، تنها به پرداخت تفاوت بها در روز معامله و روز تصفیه مبادرت کنند بدون آنکه اوراق بهادار  رد و بدل گردد. اگر قیمت سهام تنزل کرده باشد ،‌خریدار تفاوت بها را به فروشنده خواهد پرداخت و در صورت ترقی بهای سهام ،‌فروشنده موظف به پرداخت تفاوت بها به خریدار است .

سفته بازان گاهی در تعدیل قیمت سهام وگاهی نیز در تشدید نوسان آن ها تأثیر زیادی می گذارند .

یک سفته باز خوش بین کسی است که با خرید یک سهم معین انتظار دارد که قیمت آن در آینده بالا برود و بدین ترتیب به افزایش قیمت آن اوراق کمک نی کند. بالعکس ، سفته باز بد بین که نسبت به آینده ی اوراق معینی نظر خوبی ندارد با عرضه ی آن اوراق به کاهش قیمت آن دامن می زند.

نرخ بهره :

قیمت استفاده از اعتبارات است .

تورم :

عبارتست از افزایش نامتناسب و بی رویه سطح عمومی قیمت ها به طور مستمر و      معنی دار

در آمد سرانه :

سهم هر فرد از تولید ناخالص ملی را گویند.[۵]

مخاطره[۶]:

احتمال تحمل زیان یا به عبارتی دیگر امکان وقوع رویدادی نامطلوب است.

تنوع دادن [۷]:

توزیع سرمایه گذاران دررشته ها ومنابع مختلف به منظور پایین آوردن مخاطره

بازده سهام :

منظور از بازده کل ،مجموعه مزایایی است که در طول سال به سهم تعلق می گیرد. مجموعه ی این مزایا شامل موارد زیر است:

الف ) افزایش قیمت سهام در اخر سال مالی نسبت به ابتدای سال مالی مورد محاسبه      ( تفاوت نرخ اول و اخر سال مالی سهم شرکت )

ب ) سود نقدی ناخالص هر سهم طبق مصوبه ی مجمع عمومی صاحبان سهام که بعد از کسر مالیات پرداخت می گردد.

ج ) مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام که قابل تقدیم به ارزش ریالی است.‌

د ) مزایای ناشی از سود سهمی

مجموعه ی این مزایا که در طول سال به سهم تعلق می گیرد ،‌به نسبت اولین قیمت سهم یا به نسبت آخرین قیمت سهم می تواند مورد محاسبه قرار گیرد و نرخ بازده کل سهم محاسبه گردد.

اوراق قرضه :


[۱] -GR kincaid , “ policy implication of structural changes in finacial markets”.

Finance & Development , march 1988 Vol 25, No 1, pp2-5

[2] – دکتر علی جهانخانی،‌نظریه ی بازار کارای سرمایه ، مجله ی تحقیقات مالی ، سال اول ، شماره ۱ ، زمستان ۷۲ ، ص ۷

-[۳] Case – Study

[4] -index

[6] -RISK

[7] -portfolio

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت سازمان بورس تهران
 • پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل ۴۴ و لایحه اجرای اصل ۴۴
 • تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • تحقیق بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.