تحقیق عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق عوامل بروز جرایم جنسی به عنف  و راههای پیشگیری از آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق عوامل بروز جرایم جنسی به عنف  و راههای پیشگیری از آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده:…۴

 عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن۵

بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف۶

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)۶

۱- اختلالات روانی و شخصیتی۷

۲- اختلالات جنسی۸

۲-۱- اختلال عملکرد جنسی۹

۲-۲- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)۱۰

گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم)۱۱

۱- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه۱۲

۱-۱- الکل۱۲

۱-۲- نقش رسانه‌ها۱۳

۲- مشکلات اقتصادی و فقر۱۵

۳- خانواده۱۷

بخش دوم: راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی۲۰

گفتار اول: پیشگیری اصلاحی۲۰

۱- رفع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی۲۱

۲- نقش تربیتی خانواده و ازدواج۲۲

۳- گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی۲۴

گفتار دوم: پیشگیری وضعی۲۶

۱- محافظت از آماجهای جرم۲۶

۲- آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا۲۷

۳- پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزهدیده۲۹

فهرست منابع۳۰

منابع:

۱-رمضان نرگسی، رضا، تجاوز و بزه‌دیدگی زنان، فصلنلمه کتاب زنان، شماره ۲۳
۲-صفار، مهدی، بدحجابی از نگرش جامعه شناختی، فصلنامه کتاب زنان، شماره ۲۲
۳-صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۳۳ و ۳۴
۴-معظمی، شهلا، بررسی جرم شناختی جرایم زنان، علوم جنایی، (سمت) ۱۳۸۴
۵-میرخلیلی، سید محمود، بزه‌دیده شناسی پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایی اسلام، مجله فقه و حقوق، شماره یازدهم
۶-بختیاری، آمنه، زن و خشونت در رسانه‌های غربی، مجله پژوهش، شماره ۱۶
۷-احمدی، حبیب، جامعه‌شناسی انحرافات، تهران، نشر سمت، ۱۳۸۴، چاپ اول.
۸-بیگی، جمال، بزه‌دیدگی اطفال در حقوق ایران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ دوم
۹-حکمت، سعید، روانپزشکی کیفری، تهران، نشر گوتنبرگ، ۱۳۷۰، چاپ اول
۱۰-ستوده، هدایت اله، مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران، نشر آوای نور، ۱۳۷۴، چاپ سوم.
۱۱-صارمی، نودرامین، انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگهای معارض، تهران، نشر دانشگاه علوم انتطامی، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۲-عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۳-کاپلان و سادوک، خلاصه روانپزشکی، ترجمه نصرت‌الله پورافکاری، جلد سوم، تبریز، نشر ذوقی، ۱۳۶۹٫
۱۴-گسن، ریمون، جرم‌شناسی نظری، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، تهران، نشر مجد، ۱۳۷۴، چاپ اول.
۱۵-مساوانی آذر، مجید، آسیب‌شناسی اجتماعی ایران (جامعه‌‌شناسی انحرافات)، تبریز، نشر نوبل، ۱۳۷۴، چاپ اول.
۱۶-مطهری، مرتضی، مسأله حجاب، تهران، نشر صدرا، ۱۳۸۵، چاپ شصت و هشتم.
۱۷-نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، هاشم‌بیگی، حمید، دانشنامه جرم‌شناسی، تهران، نشر دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۷، چاپ اول.
۱۸-نیکسون، ریچارد، فراسوی صلح، ترجمه محمدرضا رضاپور، تهران، نشر چامه، ۱۳۷۷، چاپ اول.
۱۹-رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیدگان و نظام عدالت جنایی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۲ و ۵۳

 

چکیده

در سیاست جنایی ایران، بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه می‌کند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌دیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیت‌های مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز می‌باشد.

علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.

البته ظرفیت‌های قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

بدون ریشه‌یابی عامل وقوع جرم، نمی‌توان انتظار دست‌یابی به تدابیر صحیح و کارآمد پیشگیرانه را داشت. در مورد تعرضات جنسی نیز برای اتخاذ تدابیر مناسب در جهت کاهش این خشونت باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت. بی‌شک انگیزه ارضاء میل جنسی در این جرم، عمده‌ترین محرک ارتکاب جرم است. هر چند شدت و ضعف آن و میزان تأثیر عوامل دیگر در انواع مختلف تعرضات جنسی، بسته به ویژگیهای مرتکب، بزه‌دیده و حتی نوع جامعه متفاوت است. برای مثال تأثیر میل جنسی در وقوع تجاوز در مواردی که مرتکب تحت عنوان مسافرکش دختران جوان را سوار می‌کند و دور از شهر به آنها تعرض می‌کند[۱]، با مواردی که مرتکب به جهت انتقام‌جویی از جامعه به کودکان تعرض می‌کند و بعد آنها را بی‌رحمانه می‌کشد متفاوت است. به هر حال تمایلات جنسی در کلیه تجاوزات جنسی دخالت دارند. اما در این که میزان این انگیزه و تأثیر محرک‌ها و عوامل دیگری چون خشونت و برتری جویی متجاوز و یا حتی نفرت او از بزه‌دیده، در چه حدی بوده می‌توان به نکاتی از جمله صحبت‌های متجاوز با قربانی در حین ارتکاب توجه کرد. متجاوزی که در حین تجاوز قربانی را تحقیر نموده و به او فحاشی می‌کند، از متجاوزی که سعی در جلب رضایت قربانی دارد و یا با بعضی اظهارات و حرکات سعی در نشان دادن ادب و علاقه به قربانی دارد، کاملاً متفاوت بوده و میزان لذت‌جویی هر کدام متفاوت است[۲].

در این فصل ابتدا عوامل بروز جرایم جنسی و در ادامه راههای پیشگیری از آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف

شاید بتوان گفت میزان تأثیر انگیزه ارضاء جنسی در جوامعی مثل ایران، که روابط جنسی خارج از محدوده ازدواج ممنوع و جرم تلقی شده در بروز تجاوز، بیشتر از جوامعی است که حتی مراکز مخصوص و دارای مجوز برای روابط جنسی غیرزناشویی دارند. به همین دلیل است که تحقیقات انجام شده در غرب نشان می‌دهد که «در بیشتر موارد انگیزه تجاوز، ارضاء جنسی نبوده بلکه بیشتر تحقیر، مرعوب کردن و سرافکندگی قربانی بوده»[۳] و پس از آن نیز متجاوز قربانی را از طرق مختلف تحقیر و مجروح کرده و حتی به قتل او نیز منجر شده است.

به هر حال اظهار نظر قطعی در مورد میزان تأثیر غلیان شهوت و میل جنسی در وقوع تعرضات در کشور ما، با توجه به فقدان آمار جامع و رسمی، امری بعید است. اما ما در بررسی علل وقوع تعرضات جنسی با مفروض گرفتن تأثیر جدی تمایلات جنسی ابتدا به بررسی نقش عوامل فردی یا شخصی پرداخته و سپس عوامل بیرونی یا غیرمستقیم را تحت عنوان عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در افزایش میزان وقوع این جرم مورد بحث قرار می‌دهیم. چرا که میل جنسی امری طبیعی و مبتلا به تمامی افراد جامعه است و باید به این پرداخته شود که به چه دلیل برخی افراد به چنین رفتارهای غیر‌متعارفی روی می‌آورند.

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)

منظور از عوامل شخصی عواملی است که مربوط به شخص بزهکار بوده و به عبارتی از خصوصیات فردی و شخصیتی وی محسوب شده و یا به طور مستقیم در گرایش او به سمت این بزه تأثیر داشته است. این عوامل را می‌توان شامل دو دسته عوامل روانی – شخصیتی واختلالات جنسی تقسیم‌بندی کرد.[۱] – برای دیدن متن قوانین مذکور ر.ک: نرم‌افزار لوح حق، معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نسخه چهارم، بهار ۱۳۸۷٫

[۲] – ر.ک: چارلز سوانسون، پیشین، صفحه ۴۱۳ به بعد

[۳] – ر.ک: اوحدی، بهنام، تمایلات جنسی انسان، اصفهان، نشر مولف، ۱۳۸۰، صفحه ۳۲۱

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اختلالات جنسی
 • انحرافات جنسی در نوجوانی واثرات آن بر روابط جنسی بزرگسالی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.