تحقیق عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آموزشی مراکز دانش آموزان عقب مانده ذهنی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آموزشی مراکز دانش آموزان عقب مانده ذهنی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آموزشی مراکز دانش آموزان عقب مانده ذهنی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

 

مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
ضرورت پژوهش ۵
هدف پژوهش ۶
فرضیات پژوهش ۷
روش پژوهش ۷
کلید واژه ها ۸

فصل دوم : پیشنیه و تاریخچه پژوهش
مفهوم مدیریت ۱۴
مکتب ها و نظریه های مدیریت ۱۵
مدیریت علمی ۱۶
مدیریت علمی تیلور ۱۸
مدیریت اداری ۲۰
عناصر مدیریت ۲۱
برنامه ریزی ۲۱
سازماندهی ۲۲
هدایت و انگیزش ۲۲
نظارت و ارزشیابی ۲۳
هماهنگی ۲۳
نظریه های کلاسیک مدیریت ۲۴
محدودیتهای نظریه های کلاسیک ۲۵
سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت ۲۶
طبقه بندی های تاریخی نظریه های سازمان و مدیریت ۲۷
اهمیت و ضرورت مدیریت ۲۸
تعریف مدیریت آموزش و پرورش ۳۰
تاریخچه برنامه ریزی آموزش و پرورش ۳۱
اهمیت تدریس ۳۳
تدریس و آموزش ۳۵
تاریخچه عقب ماندگی ذهنی در جهان ۳۶
تعریف عقب ماندگی ذهنی ۳۹
طبقه بندی طبق درجه کم هوشی ۴۲
مونته سوری ۴۳
نظام آموزشی دکودر ۴۵
هدف ها و مقاصد ۴۶
سازمان دهی برنامه های آموزشی ۴۷
برنامه کلاسی پیش از رفتن به مدرسه ۴۸
تاریخچه برنامه آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی در ایران ۵۰
نقش مادران و پدران کودکان استثنایی ۵۲
چه کاری از دست مدیران و معلمان ساخته است ؟ ۵۳
نقش مدیران در بهسازی بهداشت روانی معلمان و دانش آموزان عقب مانده ۵۵
بهداشت روانی ۵۷

فصل سوم :‌ روش اجرای پژوهش
مقدمه ۵۹
طرح تحقیق ۵۹
جامعه آماری ۶۰
ابزار تحقیق ۶۰
روش اجرا ۶۱
روش آماری ۶۲
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲
چگونگی گردآوری داده ها ۶۳
محدودیت های تحقیق ۶۳
ارائه پیشنهادات مدیران در رابطه با موفقیت در کارشان ۶۳
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از ایران در این خصوص ۶۴
فهرست منابع ۶۹

فهرست منابع:

۱٫ سلیمی اشکوری؛ هادی، (۱۳۷۰)، سمپوزیوم عقب ماندگی ذهنی، امیرکبیر، تهران.
۲٫ شریفی درآمدی؛ پرویز، (۱۳۷۳)، آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی، عروج، تهران.
۳٫ علاقه بند؛ علی، (۱۳۸۴)، مدیریت عمومی، نشر روان، تهران.
۴٫ علاقه بند؛ علی، (۱۳۸۵)، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، روان، تهران.
۵٫ الوانی؛ سید مهدی، (۱۳۸۳)، مدیریت عمومی ، نشر نی، تهران.
۶٫ الوانی؛ سید مهدی، (۱۳۸۵)، مدیریت عمومی ، نشر نی، تهران.
۷٫ اقتداری؛ علی محمد، (۱۳۷۲) ، سازمان و مدیریت، دانشگاه تهران.
۸٫ عسگریان؛ مصطفی، (۱۳۷۲)، سازمان مدیریت آموزش و پرورش، امیر کبیر، تهران.
۹٫ ماهر؛ فرهاد، (۱۳۸۰)، عقب ماندگی ذهنی، رشد ، دانشکده علوم تربیتی.
۱۰٫ جوادیان؛ مجتبی، (۱۳۷۲)، کودکان استثنایی، قدس رضوی، مشهد.
۱۱٫ جوادین؛ سید رضا، (۱۳۸۵)، مدیریت و اصول سرپرستی، نگاه دانش، دانشگاه تهران.
۱۲٫ مهدی زاده؛ مجید، (۱۳۸۲)، آموزش و پرورش کودکان عقب مانده، قدس رضوی، مشهد.
۱۳٫ نیوضات؛ یحیی، (۱۳۸۲)، مبانی برنامه ریزی آموزشی، ویرایش، تهران.
۱۴٫ پورظهیر؛ علی تقی، (۱۳۸۱)، مبانی و اصول آموزش و پرورش ، آگه، تهران.
۱۵٫ افروز؛ غلامعلی، (۱۳۷۰)، روان شناسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران.
۱۶٫ طالع؛ فاطمه، (۱۳۷۲)، بررسی عوامل موثر بررفتار مدیران مراکز آموزشی ک ع م ذ ، وزارت آموزش و پرورش.
۱۷٫ دبیریان؛ اکرم، (۱۳۷۰)، تاثیر آگا سازی والدین در خصوص کودکان عقب مانده ذهنی، دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم.
۱۸٫ مدیریت آموزش و شناخت سازمان تشکیلات وزارت آموزش و پرورش ، سال دوم تربیت معلم.

 

مقدمه:

توجه به شناخت و آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان استثنایی و عقب مانده ی ذهنی یعنی افرادی که به دلایل خاص جسمانی و ذهنی – روانی – عاطفی نمی توانند از برنامه های عادی آموزشی به نحو مطلوب بهره مند گردد .

از نشانه های پیشرفت و اصالت و قوت و غنای فرهنگ و نظام آموزش و پرورش هر جامعه است .

کوشش در جهت شناسایی و برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات آموزشی هر چه بیشتر برای کودکان و دانش آموزان عقب مانده ذهنی که عمدتاً به دلیل نیاز فوق العاده از اولویت خاصی برخوردارند ،‌گامی در تحقق اهداف مقدس انقلاب فرهنگی است .

مطابق ارقام و آمار بین المللی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از کل دانش آموزان سنین مدرسه رو در هر جامعه ای به نحوی از انحاء نیاز به کل برنامه های آموزشی ویژه و خاص دارند ،‌در این رهگذر از جمله مسائل و مشکلات و موانع عمده کمبود قابل ملاحظه نیروی انسانی متعهد و متخصص و آشنا به اصول و روش های آموزش و پرورش استثنایی است ،‌در این میان نقش مدیران به عنوان الگو برای اولیا و مربیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا کارآیی و اثربخشی هر سازمان تا حد قابل ملاحظه ای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و مؤثر منابع انسانی بستگی دارد . بنابراین مدیران مدارس کودکان عقب مانده ذهنی باید به دانش و بینش لازم جهت مواجه شدن و حل مشکلات این عامل پیچیده و حساس مجهز شوند .

بنابراین ما در این پژوهش به دنبال آن هستیم که عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران در این مرکز آموزشی ع . م . ذ در شهر تهران را بیابیم و بررسی کنیم . ( سلیمی اشکوری ، هادی ، ۱۳۷۰ ، ص ۱۲ )

بیان مسئله:

امروزه در جهان ،‌عقیده بهداشت برای همه جنبه عمومیت یافته و به طور مکرر از شعارهای بهداشتی صحبت به میان آمده است اما متأسفانه ،‌عملاً با افزایش روز افزون بسیاری از انواع مشکلات بهداشتی از جمله عقب ماندگیهای ذهنی در جوامع مختلف مواجه هستیم .

موضوع عقب ماندگی های ذهنی در تمام ادوار تاریخ و در تمام جوامع و نیز در تمام طبقات مطرح بوده است اما انسان شناخت چندانی از آن نداشته است . اگر تعداد افراد عقب مانده ذهنی ۳%‌کل جمعیت هر جامعه را تشکیل دهد ،‌اهمیت موضوع به خوبی روشن خواهد شد .

بخصوص هنگامی که ملاحظه می شود در استان اصفهان با در نظر گرفتن جمعیت حدود ۴ میلیونی آن نزدیک به ۴۰۰ هزار فرد معلول جسمی و ذهنی وجود دارد .

در سال ۱۳۴۷ دفتری به نام آموزش کودکان و دانش آموزان عقب مانده ذهنی در وزارت آموزش و پرورش ایجاد شد که این امر موجب توسعه مراکز و مدارس استثنائی در نقاط مختلف کشور گردید . این دفتر تا سال ۱۳۵۷ حدود ۸۰۰۰ دانش آموز (‌عقب مانده ذهنی ، نابینا ، ناشنوا ، ناسازگار و تیزهوش ) را تحت پوشش خود قرار داد .

اکنون در طی سال های گذشته توجه واقع بینانه ،‌خیر اندیشانه و عطوفت  اسلامی مسئولین ایران و همکاری سازمان های دولتی و …… با تلاش های شبانه روزی آنان ما را بر این داشته که این گونه به بیان مسئله مورد پژوهش خود بپردازیم :            بنابراین :

â آیا عملکرد مدیران مراکز آموزشی بر پیشرفت دانش آموزان عقب مانده ذهنی تأثیر دارد ؟

( شریفی درآمدی ، پرویز ،‌۱۳۷۳ ،‌ص ۱۶ )

ضرورت پژوهش:

تا زمانی که کودک از لحاظ مغزی و بدنی در حد لازم رشد نکرده باشد و تا موقعی که از نظر کنش ذهنی به اندازه کافی تحول نیافته باشد ،‌در انجام فعالیت های حسی – حرکتی و درک مفاهیم عینی و انتزاعی ناتوان است . به همین دلیل متخصصین علوم تربیتی توصیه می کنند که باید فراگیری مهارت های کلیدی درسی از قبیل خواندن ،‌نوشتن و حساب کردن برای کودکان عادی از ابتدای سن هفت سالگی شروع می شود . بنابراین بایستی به کودکان عقب مانده ذهنی اجازه بدهیم در سن تقویمی بالاتری نسبت به کودکان عادی ،‌یادگیری مطالب و مواد درسی را آغاز کنند و یا مطابق با شرایط بدنی ،‌سن عقلی و سن تقویمی آنان در نوع و حجم برنامه های آموزشی تغییرات مفیدی ایجاد نمود تا به عملکردهای مناسب یادگیری منجر شود . همچنین عوامل دیگر در امر یادگیری آنها مثل تحول عاطفی ،‌سازش یافتگی فردی و اجتماعی ،‌آمادگی قبلی و ایجاد انگیزش ، تمرین و تکرار ، روش های تدریس و موقعیت یادگیری و ……. از عوامل بسیار مهمی هستند که مدیران آموزشی باید به آنها بپردازند . پس در نتیجه تأثیر عملکرد مدیران آموزشی ، در امر یادگیری و پیشرفت این کودکان حائز اهمیت است و باید به آن پرداخته شود .

( شریفی درآمدی ،‌پرویز ، ص ۱۴۲ ، ۱۴۳ )

هدف تحقیق:

هدف کلی :‌عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آموزشی مراکز دانش آموزان عقب مانده ذهنی است ،‌به عبارت دیگر دلیل انتخاب موضوع نقش و اهمیت ویژه ای است که عملکرد مدیریت در رابطه با کودکان استثنایی و عقب مانده ذهنی ایفا می کند .

اهداف جزئی :

۱ )‌بررسی تأثیر مسئولیت پذیری بر عملکرد مدیران مراکز کودکان عقب مانده ذهنی

۲ ‌)‌بررسی تأثیر قدرت و اخلاق سرپرستی بر عملکرد مدیران مراکز کودکان عقب مانده ذهنی

۳ )‌بررسی تأثیر برنامه ریزی و تنظیم آن بر عملکرد مدیران مراکز کودکان عقب مانده ذهنی

۴ )‌بررسی تأثیر قدرت تصمیم گیری بر عملکرد مدیران مراکز کودکان عقب مانده ذهنی

۵ )‌بررسی تأثیر نظارت و سرپرستی بر عملکرد مدیران مراکز کودکان عقب مانده ذهنی

۶ )‌ارائه پیشنهاد در زمینه عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مراکز کودکان عقب مانده ذهنی

روش تحیق :

روش این پژوهش علمی ،‌مقایسه ای می باشد ‌،‌یعنی در این پژوهش محقق ناگزیر بود ،‌بر اساس روش مشخصی عده ای را در جهت مطالعه انتخاب نماید .

نمونه گیری ما در مطالعات ناگزیر هستیم از کل جامعه مورد مطالعه نمونه گیری نمائیم . (‌هومن ، ۱۳۷۴ )

روش تجزیه و تحلیل داده ها

بدلیل آن که هر کدام از گزینه های پرسشنامه عامل جداگانه ای را اندازه می گیرند و  نمی توان از آن یک نمره یا مجموعه ای از نمرات را به دست آورد از آزمون مجذور کای استفاده شد .

فرضیات تحقیق (‌۵ سؤال مطرح شود )

۱ )‌ آیا مسئولیت پذیری بر عملکرد مدیر در مراکز آموزشی کودکان عقب مانده ذهنی تأثیر دارد ؟

۲ ) آیا وجود قدرت و اخلاق سرپرستی بر عملکرد مدیر در مراکز آموزشی کودکان عقب مانده ذهنی تأثیر دارد ؟

۳ )‌آیا داشتن برنامه ریزی و تنظیم آن بر عملکرد مدیر در مراکز آموزشی کودکان عقب مانده ذهنی تأثیر دارد ؟

۴ )‌آیا قدرت تصمیم گیری بر عملکرد مدیر در مراکز آموزشی کودکان عقب مانده ذهنی تأثیر دارد ؟

۵ )‌آیا نظارت و سرپرستی بر عملکرد مدیر در مراکز آموزشی کودکان عقب مانده ذهنی تأثیر دارد ؟

 

تعریف عقب مانده ذهنی :

در این مورد تعریفی که بیشتر از همه مورد استفاده قرار می گیرد تعریفی است که توسط انجمن عقب ماندگی ذهنی آمریکا شده و بدین قرار می باشد :‌عقب ماندگی ذهنی عبارت است از اعمال هوش کمتر از حد متوسط که همراه با نقص رفتار انطباقی بوده و در دوران رشد به وجود می ‌آید .

توضیح : اعمال عمومی هوش توسط آزمون های هوش انفرادی تعیین می شود و اگر نتیجه حاصله ۷۰ و یا کمتر از آن باشد اصطلاح اعمال هوشی کمتر از حد متوسط به آن اطلاق می گردد . ( اشکوری ،‌هادی ،‌۱۳۷۰ ،‌ص ۳۱ )

تعریف عقب مانده ذهنی

این تعریف شامل سه مفهوم  کلی می باشد که بدین شرح است :

۱ ) پایین بودن کنش هوش عمومی : به گفته و مقیاس های وکسلر هوشبهر ۶۹ یا کمتر عقب مانده محسوب می شود .

۲ ) رفتار سازشی : اشاره دارد به توانایی فرد در عملکرد مستقل فردی و مسئولیت پذیری اجتماعی .

۳ ) دوران رشد و تحول : اشاره به اهمیت سال های حساس رشد و تحول از بدو تولد تا ۱۸ سالگی .( شریفی درآمدی ، پرویز ، ۱۳۷۳ ، ص ۱۹ )

انطباق :‌

درجه و حدی است که شخص می تواند مطابق معیارهای سنی و فرهنگی – رسیدگی ، یادگیری استقلال (‌بدون کمک به دیگران ) و مسئولیت اجتماعی از خود نشان داده و در صورت لزوم راه و روش دیگری متناسب با آن موقعیت اتخاذ نماید . به عبارت ساده تر رفتارهای انطباقی انتظاریست که دیگران از توانایی انجام اعمال مختلف یک شخص دارند . ( سلیمی اشکوری ، هادی ، ۱۳۷۰ ،‌ص ۲۷ )‌

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی
 • تحقیق تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک عقب‌مانده
 • مقاله روانشناسی کودکان استثنایی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.