تحقیق فرش و قالیبافی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق فرش و قالیبافی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق فرش و قالیبافی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه: ۱
۱-۱- تعریف فرش دستباف: ۶
۱-۲- اجزای قالی ۶
۱-۳- ابزارتولید ۷
۱-۴- انواع بافت ۱۰
۱-۵- فرآیند قالیبافی ۱۲
۱- ۶- طرح و انواع آن: ۱۳
۱-۷- موارداستفاده فرش: ۱۵
۱-۸- تاریخچه فرش دستباف درایران: ۱۶
۲-۱ اطلاعات گذشته مربوط به کشور ۲۲
۲-۱-۱ تعداد کارگاه ۲۲
۲-۱-۲ نیروی انسانی شاغل ۲۴
۲-۱-۳ تعداد دار ۲۶
۲-۲- اطلاعات سال ۶۸ مربوط به استان خراسان ۲۶
۲-۲-۱- برآورد تعداد دار ۲۷
۲-۲-۲- برآورد تعداد کارگاه ۲۸
۲-۲-۳- برآورد تعداد شاغلین ۲۸
۳-۱- مشخصات سرپرست کارگاهها ۳۰
۳-۱-۳- سواد ۳۱
۳-۱-۴- مهارت درکار: ۳۱
۳-۱-۵ مالکیت کارگاه ۳۱
۳-۲- مشخصات افراد شاغل در کارگاهها ۳۲
۳-۲-۱- جنس ۳۳
۳-۲-۲- نسبت مزدبگیران در کارگاهها ۳۳
۳-۲-۳- سن شاغلین ۳۳
۳-۲-۴- وضعیت سواد ۳۳
۳-۲-۵- سابقه بافندگی افراد شاغل ۳۴
۳-۲-۶- جنس و سن ۳۴
۳-۲-۷- جنس و سواد ۳۵
۳-۲-۸- سن و سواد افراد شاغل ۳۵
۳-۲-۹- جنس و سابقه کار ۳۵
۳-۲-۱۰- سن و سابقه بافندگی ۳۶
۳-۲-۱۱- سواد و سابقه کار ۳۶
۳-۲-۱۲- جنس ،سن،سابقه و سواد ۳۷
۳-۲-۱۳- بررسی وضعیت کارگاهها ازنظرتعداد شاغلین درآنها ۳۷
۴-۱- محل کاربافندگان ۴۱
۴-۲- زیربنای داخل کارگاهها ۴۱
۴-۳-تاریخ تاسیس کارگاهها: ۴۲
۴-۴- وضعیت عمومی کارگاهها: ۴۳
۵-۱:ترک بافندگی فرش،علل وعواقب آن: ۵۰
۶-۱:میزان تولید فرش دراستان خراسان درسال ۱۳۶۸: ۶۰
۶-۲:اندازه های فرش: ۶۲
۶-۳:مواداولیه مصرفی وقیمت تحویلی به صاحب کارگاهها: ۶۳
۶-۴:نقشه ها: ۶۴
۶-۵:قیمت تمام شده و فروش فرش ۷۹
۶-۶:مدت بافت: ۸۵
۶-۷: تعداد افراد مزد بگیر: ۸۶
۶-۸: نحوه بهره برداری فروش فرش تولیدی: ۸۷
۷-۱ : مشکلات اساسی بافنده ها: ۹۱
۷-۲ : پیشنهادات بافندگان برای رفع مشکلات: ۹۳
۷-۳ : خرید سالانه مواد اولیه ومدت زمان به تعویق افتادن فروش فرش ۹۳
۷-۴ : ضرر بافنده ها ازبالارفتن قیمت مواد اولیه وپایین آمدن قیمت فرش وعلت آن : ۹۵
۷-۵ : ضرر فروشندگان فرش درجریان نوسانات قیمت ها وعلت آن: ۹۷
۷-۶ : نظر صاحبان کارگاهها نسبت به کارگروهی ومشارکت: ۱۰۰
۷-۷ : چگونگی حل مشکلات بافنده ها بوسیله تعاونی: ۱۰۳
۷-۸: اطلاعات ازچگونگی تشکیل تعاونی : ۱۰۴
۸-۱: ارتباط با واسطه ها ۱۰۸
۸-۲: ارتباط با سازمان های دولتی ۱۱۰
۹-۱ تعداد دارقالی : ۱۱۴
۹-۲محل کارگاه : ۱۱۴
۹-۳ تاریخ تاسیس کارگاهها: ۱۱۷
۹-۴نحوه بهره برداری ۱۲۱
۹-۵ نحوه فروش فرش تولیدی ۱۲۳
۹-۶ اندازه فرش تولیدی ۱۲۶
فهرست منابع ۱۳۹
ضمیمه ۱: ۱۳۹
نام روستاهای نمونه ومراکز شهرستان (مرحلهاول ) ۱۳۹

 فهرست منابع

۱- پرسشنامه های آمار گیری روستایی آبان ماه ۱۳۶۰جهادسازندگی در خراسان.
۲- منصور ورزی ، هنر و صنعت قالی در ایران ،چاپ دوم ، ۱۳۵۵ انتشارات روز .
۳- موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت بازرگانی ، نشریه ۲، بازار جهانی فرش ، ۱۳۶۹٫

 

مقدمه:

تقریباً همه کتبی که توسط نویسندگان ایرانی یا خارجی در ارتباط با موضوع قالی ایران نوشته شده یا گردآوری شده است بر اساس انگیزه ای ناشی از تأثیر ذوق و هنر بکار رفته در فرآورده، در نویسنده بوده است. اساساً جلوه ذوف و هنر ایرانی درطی ادوار گذشته در قالی های ریز و درشت بافته شده در این سرزمین تا بدانجا بوده که هر بیننده ای را به تحسین واداشته و عنان از دست مسئول و نویسنده و… خارج کرده و خط سیری سراسر تحسین برای خود ترسیم نموده، نویسنده هر چه بیشتر در موضوع غور کرده بیشتر مجذوب آن شده است تا ناگزیر نهایت احساس خود را در تهیه مجموعه ای از طرح های مختلف همراه با تصاویر و نکات تکمیلی از بافته های این سرزمین نشان داده است. هر تشکل و سازمانی که دراین ارتباط ایجاد شده به اندک زمانی تحت تأثیر ربایندگی این هنر، خط سیرش در جهت حمایت از فرش به عنوان یک «جلوه هنری» محدود و منحصر شده است. بنابراین در همه جا، کمتر به اوضاع و احوال بافندگان و صاحبان هنر پرداخته شده که شاید دلیل این نیز تأثیر کار زیبای بافندگان قالی برمی گردد که این همه مسائل مطروحه را پوشانده است.

 نکته دوم آن که به اعتقاد نگارنده این قشر قبل از این که هنرمندان باشند شاغلین عهده یک صنعت دستی و تولیدی اند اگر چه که هنرمند نیز هستند. صنعت دستی ای که تولید هر هنرش مساوی اضمحلال بخشی از وجود صاحب هنر است. این ها نکاتی است که بعد از بروز انقلاب اسلامی در ایران، به طور جدی مطرح شده که تأثیرات مهمی بر مسئله فرش داشته است. ایده اصلی این بوده که اقشار محروم و مستضعف حمایت و دستگیری شوند. هر چند که در خصوص بافندگان فرش این ایده ها به جز در زمان اندک، به دلایل مختلفی از جمله نبودن افراد حرف زن در داخل قشر بافنده، نبودن آمارها و اطلاعات لازم در دسترس مدیران و مسئولان مربوطه و… عملاً مسکوت مانده است.

جهاد سازندگی هم، همچنان که گفته شد در آغاز تشکیل کمیته فنی خود (که بعداً به کمیته صننایع روستایی تغییر نام یافت با سیاست گسترش بافندگی فرش به آموزش بافندگی به افراد مستعد پرداخت تااز این طریق بتواند به درآمد این افراد از طریق کار تمام وقت یا نیمه وقت در این رشته کمک کند هم اینک نیز جلوه هایی از این سیاست در برنامه های آموزش روستائیان مشهود است اما پس از گذشت چند سال، واحد صنایع دستی در کمیته صنایع روستایی که عهده دار مسئله فرش می باشد به تدریج به سمت سیاست حمایت بافندگان زبردست (بافندگان فرش های هنری بدیع و نفیس) گرایش داشته که مسئله رقبای داخلی و رقبایخارجی (کشورهایی مانند هند و چین و… که پس از انقلاب ایران دست به تولید فرش های به سبک ایرانی زده اند) خود این جریان را تشدید کرده و خواهد کرد.

به عقیده نگارنده، جنبه هنری فرش به طور اعم جزء لاینفک آن است و اساساً تقسیم فرش ها به فرش های هنری و غیرهنری، تقسیم دقیقی نیست. این موضوع در همه سطوح مختلف، از طرح های بومی و محلی که حتی نقشه ای هم ندارد و بافنده از اجداد خود نسل اندر نسل آموخته است تا طرح های بدیع که ابتدا توسط طراحان هنرمندی طراحی شده و سپس هنرمند دیگری آن را به منصه ظهور رسانده است وجود دارد. بنابراین نگارنده به منظور این که خود نیز همانند همه کسانی که در این مقاله وارد شده اند چون مسئولیت بخش های مرتبط با فرش، علاقمندان به فرش ایران و… مجذوب و غرق در مسائل هنری نگشته تا این که بتواند هدف اصلی خود یعنی «بررسی اوضاع و احوال بافندگان و ارتباطات آن ها با سایر دست اندرکاران فرش به منظور تشکیل تعاونی فرش» را به انجام رسانده تادفاع کوچکی باشد از این قشر محروم و بعد از آن کمکی باشد به گسترش و بهبود کیفیتفرش از این طریق که بهبود وضعیت بافندگان خود باعث بهبود وضعیت فرش خواهد شد و این راهی است پسندیده.

از تاریخ ۱۳۶۴ مسئولیت تشکیل تعاونی های فرش به وزارت جهاد سازندگی محول گردید و مسئولیت حقوقی کار (در مقابل مسئولیت نظارت فنی) متوجه واحد تعاونی و اعتبارات ـ معاونت امور اجتماعی گردید. مجموعه حاضر بر اساس نیازهای اطلاعاتی این واحد و دیدگاه هایی که پیرامون مسئله مورد بحث وجود داشته است پدیدار گشته که نحوه اجرای کار به صورت زیر بوده است:

به علت فقدان اطلاعات لازم برای شروع یک بررسی نمونهای، ابتدا اطلاعات موجود در پرسشنامه های آمار سال ۶۰ جهاد سازندگی در روستاها، مشتمل بر نام و کد روستا و تعداد دار قالی موجود در آن به صورت دستی، استخراج شده است سپس این اطلاعات به شهرستان های مربوط ارسال شده تا روستاهایی که پس از آمارگیری سال ۶۰ دارای دار قالی شدها ند نیز به لیست اضافه شود.

یک نمونه به حجم ۳۴۰ روستا، چیزی در حدود ۷% روستاهای دارای دار قالی درسال ۱۳۶۰، با استفاده از روش نمونه گیری PPS (بدون جایگذاری) انتخاب گردید. این روستاها واحدهای اولیه را در نمونه گیری تشکیل دادند. سپس این روستاها فهرست برداری شد و از این اطلاعات به دو منظور استفاده شد.

ابتدا با استفاده از فرمول های برآورد در نمونه گیری PPS با جایگذاری تعداد دار قالی روستاها در شهرستان های مختلف در سال ۶۸ برآورد شد و با استفاده از آن برآوردهای دیگری نیز به دست آمد. و دیگر این که از اطلاعات فرم های فهرست برداری به منظور انتخاب واحدهای کوچک در نمونه گیری مرحله دوم استفاده شد. در مرحله دوم از همه روستاها به تعداد یکسان پنج کارگاه (یا حداکثر پنج کارگاه) به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. همین طور از شهرستان متناسب با تعداد کل دار قالی در سال ۶۰ چیزی در حدود ۷% کارگاه ها، انتخاب شد از هر یک از کارگاه های انتخاب شده که جمعاً برابر ۱۹۲۰ کارگاه بود، پرسشنامه ای طی انجام یک مصاحبه با سرپرست کارگاه که عموماً صاحبان کارگاه بودند تکمیل گردید. پرسشنامه مزبور دارای ۵۰ سؤال بود که جمعاً ۱۸۵ متغیر را مورد بررسی قرار می داد. جزئیات مربوط به پرسشنامه و نحوه تحقیق را می توان در طرح تحقیق ملاحضه نمود. نوشته حاضر، گزارش نتایج حاصل از سه دسته اطلاعات آمار سال ۶۰ اطلاعات فرم های فهرست برداری روستاهای نمونه در مرحله اول و نتایج استخراج پرسشنامه های تحقیق می باشد.

خوشبختانه در طی مدت اجرای طرح به انحاء مختلف از اطلاعات حاصله به منظور بهره برداری در برنامه ریزی هاو اتخاذ سیاست ها استفاده شده است.

۱-۱- تعریف فرش دستباف:

فرش کلمه ای است عربی به معنی گستردن و گستردنی، و آن هر چیز که گسترده شود، از قالی و پلاس و بستر و نظایر آن را شامل می شود. قالی مأخوذ از کلمه ترکی قالین می باشد به معنی فرش بزرگ پرزدار که با نخ و پشم به رنگ ها و نقوش مختلف می بافند و قالی کوچک را قالیچه گویند[۱].

مقصود از فرش یا قالی دستباف، فرشی است که به وسیله دست از تار و پود بافته می شود و در این نوشته ها هر جا صحبت از فرش یا قالی می شود همان نوع دستباف مد نظر است. کما این که امروزه فرش های ماشینی گسترش زیادی یافته اند که موضوع بحث ما نیستند.

۱-۲- اجزاء قالی

یک قالی تشکیل شده از تار و پود و پرز و یا خواب قالی که به آن معمولاً گوشت قالی هم می گویند.

تار در قالی عبارت است از نخ هایی که موازی یکدیگر در طول قالی قرار می گیرند. این نخ ها ممکن استاز ابریشم، پشم و یا پنبه انتخاب شود.

پود قالی عبارت است از رشته نخ هایی که به صورت موازی یکدیگر از بین نخ های تار گذشته و به طور افقی در دار قالی عبور داده می شوند. جنس این نخ ها معمولاً در قالی های عالی ابریشم و در قالی های خوب و متئسط پشم و در قالی های متوسط تا معمولی نخ پنبه میباشد. البته بایستی در نظر داشت که استفاده نخ پنبه ای برای پود به واسطه محکم بودن و همچنین عدم کشش زیاد آن برای قالی مناسب تر است.

پرز (خواب و یا گوشت) فرش، سطح خارجی آن را تشکیل می دهد که به وجود آمدن طرح و رنگ های مختلف در فرش به واسطه وجود آن هاست. جنس پرز فرش را در قالی های ممتاز و عالی ابریشم و در سایر قالی ها پشم تشکیل می دهد.

خواب و یا گوشت فرش به وسیله گره هایی که در تارها می خورد به وجود می آید. پس از آن که یک رج گره زده شد آن گاه نخ پود روی آن قرارمی گیرد. ممکن است پس از هر رج گره یک تا سه نخ پود روی آن قرار گیرد. در این صورت در اصطلاح بافندگی به آن هر جین سه پود (و یا هر جین دو پود و…) می گویند و در صورت وجود یک نخ پود به آن جین در میان می گویند.

۱-۳- ابزار تولید

مقصود از ابزار تولید، آن ابزار آلاتی است که در نقاط مختلف کشور در اختیار بافندگان قرار دارد و آن ها با کمک و استفاده از آن ها مبادرت به تولید فرش می کنند.

دار که عبارت است از دستگاهی که قالی بر آن بافته می شود مهم ترین و اساسی ترین ابزار تولید در قالیبافی است و به دو صورت افقی و عمودی می باشد.

در دارهای افقی ۲ تیر چوبی مستقیم به موازات هم در فاصله ثابتی به وسیله چهار میخ چوبی یا فلزی در زمین محکم می شود و نخ های تار به دور این دو تیر پیچیده می شود. در این دستگاه معمولاً تیرهای جانبی وجود ندارد. برپایی و حمل و نقل این گونه دارها آسان است و اغلب توسط ایلات و عشایر کوچ نشین برای تولید قالیچه مورد استفاده قرار می گیرد.

دار عمودی که چهارچوب آن یا مستقیماً روی پایه هایی قرار می گیرد و یا تیرک های کناری آن در گودالی در زمین محکم می شوند، خود بر سه نوع است که عبارتند از: دار ثابت، دار تبریزی و دار گردان.

دار ثابت:

در دار ثابت فرش در چهارچوبی که جایی برای حرکت ندارد بافته می شود و اندازه آن تقریباً برابر اندازه چهارچوب است. در این نوع دار محل نشستن قالیباف همراه با بافت فرش بالا می رود.

دار تبریزی:

در دار تبریزی که به دار آذربایجانی و ترکی نیز موسوم است تیرک های افقی بالایی و پایینی دار (سردار و زیردار) به وسیله زبانه هایی محکم می شوند م چنان چه زبانه ها بیرون آورده شود، فرش دور سردار و زیردار می چرخد، بدین ترتیب فرشی حداکثر با اندازه دو برابر طول داربست می توان تهیه کرد. در این دار، محل نشستن قالیباف ثابت است.

دار گردان:

در دار گردان سردار یا زیردار یا هر دو به وسیله اهرم هایی به دور خود می چرخند، در این دارها معمولاً نخ های تار روی سردار (تیرک بالایی) و فرش روی زیردار (تیرک پایینی) پیچیده می شود. در چنین دستگاهی می توان طول فرش را به هر انندازه که لازم باشد افزود.

تادهه های اخیر تغییراتی در دار پدید نیامده بود و همه به همان طریق قرون گذشته تهیه و مورد استفاده قرار می گرفتند. کم کم ابداعاتی در ساختمان دار پدید آمد که از آن جمله می توان ساخت دارهای فلزی و یا استفاده از چرخ دنده های فلزی را در دارها نام برد که تا حدودی از زحمت قالیبافان در بالا و پایین بردن فرش کاسته است. گفته می شود که قالی هایی که در دارهای فلزی بافته می شوند، طول و عرض ثابت تری دارند و کمتر سرکجی در آن ها دیده می شود. استفاده از نیمکت های راحت و بهداشتی حداقل در بعضی از کارگاه های بزرگ توصیه شده است.

از ابزار دیگر قالیبافی یم توان شانه یا دفه را نام برد که معمولاً چوبی یا دندانه های آهنی و یا کلاً آهنی است و به وسیله آن پودها بر روی یک ردیف گره کوبیده می شوند. ابزار دیگر قالیبافی چاقو است که هر نخ پرز یا خامه پس از چرخش یا گره به دور تار به وسیله آن بریده می شود. طول این چاقو معمولاً بین ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر است.

سرکش یااره قطعه آهنی است کهنوک آن دندانه دار است و وقتی دو رج قالی را بافتند با آن مثل شانه خامه ها را شانه می کنند تابرای قیچی کردن آماده باشد. پس از سرکش کردن باقیچی با مقراض مخصوصی خامه یا پرز قالی را کوتاه می کنند. به منظور سنجش یکنواختی پرز قالی معمولاً به پشت یکی از تیغه های قیچی یک قطعه کوچک آهن نصب می شود.

ابزار اندازه گیری در قالیبافی گره است و آنن وسیله ای است فلزی به طول  ذرع یعنی ۵/۶ سانتی متر که از آن برای اندازه گیری تعداد گره (خانه) و یا تعیین رج شمار استفاده می شود.

نقشه یا طرح از دیگر وسایل مورد نیاز قالی باف است. نقشه ها معمولاً روی کاغذهای میلیمتری پیاده می شوند و معمولاً برای حفظ آن ها بر روی پارچه متقال آهاردار چسبانده می شود. هر کاغذ میلیمتری نشانه یک گره است که بر حسب اندازه قالی تعداد گره هر ردیف و رنگ در نقشه معین می شود و گره ها به شماره بافته می شود. معمولاً برای اجزاء مختلف قالی نظیر حاشیه، زمینه، ترنج، … نقشه های جداگانه ای وجود دارد.

ایلات و عشایر معمولاً از نقشه های حفظی و یکنواخت برای بافت استفاده می کنند.

۱-۴- انواع بافت

بافت با گره زنی اساس کار قالیبافی را تشکیل می دهد. گره ها توسط نخ های رنگ شده بر روی تار قالی زده می شود. هر قدر تعداد این گره ها در سطح قالی زیادتر باشد مرغوبیت و استحکام قالی نیز زیادتر می باشد. طریقه گره زنی در نقاط مختلف ایران فرق     می کند. معمولاً دو نوع گره در تمام ایران به کار برده می شود، گره فارسی و گره ترکی باف.

گره فارسی باف:

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 


۲٫ حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، چاپ چهاردهم، انتشارات امیرکبیر (تهران: ۱۳۵۹)، صفحات ۷۶۲-۷۸۶

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت فرش اطراف تهران ورامین
 • پاورپوینت قالی سنندج
 • پایان نامه شناخت بازارهای فرش
 • مقاله شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش
 • تحقیق بررسی موانع و مشکلات تولید و صادرات فرش دستباف
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.