تحقیق قاعده طهارت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق قاعده طهارت  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۴   صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق قاعده طهارت  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

طرح تحقیق    ۶
۱ ـ طرح مساله    ۶
۲ ـ مسائل تحقیق    ۶
۳ ـ فرضیه ها    ۶
۴ ـ اهداف تحقیق    ۷
۵ ـ سابقه تحقیق    ۷
۶ ـ ضرورت تحقیق    ۸
۷ ـ شیوه تحقیق    ۸
۸ ـ روش نگارش تحقیق    ۸
مبحث اول : مفهوم قاعده    ۱۱
گفتار اول : معنای لغوی قاعده    ۱۱
گفتار دوم : تعریف و معنای اصطلاحی قاعده    ۱۳
مبحث دوم : معنای طهارت‏و بررسی منشا پیدایش مفهوم طهارت و نجاست در بین مردم    ۱۴
مبحث سوم : تفاوتها و جایگاهها    ۱۸
گفتار اول : تفاوت میان قاعده و اصل    ۱۸
گفتار دوم : جایگاه قواعد فقهی بین فقه و اصول    ۲۲
مبحث اول : مدارک قاعده    ۲۵
گفتار اول : آیات شریفه قرآن    ۲۵
گفتار دوم : روایات و سیره معصومین    ۲۸
گفتار سوم : خصوصیات قاعده طهارت    ۳۲
مبحث دوم : جریان قاعده طهارت در شبهات موضوعیه و حکمیه    ۳۳
گفتار اول : شبهه موضوعیه و حکمیه و تفاوت آنها    ۳۳
گفتار دوم : جریان یا عدم جریان این قاعده در شبهات مذکوره    ۳۵
مبحث سوم : اصل احتیاط و قاعده طهارت    ۳۷
گفتار اول : جایگاه اصل احتیاط    ۳۷
گفتار دوم : عدم تعارض اصل احتیاط با قاعده طهارت    ۴۲
گفتار سوم : سیره پیامبر اعظم ( ص ) و معصومین ( ع )    ۴۵
مبحث چهارم : ارتباط اصول عملی دیگر با قاعده طهارت    ۴۶
گفتار اول : استصحاب و قاعده طهارت    ۴۶
گفتار دوم : برائت و قاعده طهارت    ۴۶
گفتار سوم : اجزاء و قاعده طهارت    ۵۰
واقعی بودن طهارت و نجاست    ۵۳
مبحث دوم : عرفی بودن طهارت و نجاست    ۵۵
مبحث سوم : واقعی بودن طهارت و نجاست    ۵۵
مبحث اول : قاعده طهارت و قاعده حرمت نجاست    ۶۶
مبحث دوم : قاعده طهارت و قاعده غلبه    ۶۸
مبحث سوم : قاعده طهارت و قاعده جب    ۷۲
مبحث اول : جواز بهره برداری از پوست مردار    ۷۶
مبحث دوم : طهارت و پاک بودن اهل کتاب    ۸۵
مبحث سوم : نجس بودن نیم خورده کافران    ۹۳
مبحث چهارم : حرام بودن هم غذایی با کافران در یک ظرف    ۱۰۰
مبحث پنجم : حرمت غذا خوردن در ظرفهای کافران    ۱۰۶
مبحث ششم : شستشوی بدن در گندابها    ۱۲۳
مبحث هفتم : پیوند اعضای انسان    ۱۳۱
گفتار اول : پیوند عضو به بدن صاحب عضو    ۱۳۱
بند اول : برداشت عضو یا قطعه‌ای از بدن برای پیوند به صاحب آن    ۱۳۱
بند دوم : پیوند عضو در باب قصاص    ۱۳۴
بند سوم : پیوند عضو پس از اجرای حدود    ۱۳۵
ادله منع پیوند    ۱۳۷
دلیل اول: آیه حد سرقت    ۱۳۷
دلیل دوم: روایات    ۱۳۸
گفتار دوم : پیوند عضو به بدن غیر صاحب عضو    ۱۳۹
بند اول : برداشت عضو کافر به مسلمان    ۱۳۹
بند دوم: پیوند عضو مسلمان به مسلمان    ۱۴۰
اقوال فقها    ۱۴۲
بند سوم : پیوند عضو مسلمان به کافر    ۱۴۳
نتیجه گیری    ۱۴۵
منابع و مآخذ    ۱۴۷

منابع و مآخذ

۱ . آشتیانی ، میرزا محمود ، کتاب الطهاره ، ایران ، انتشارات معارف اسلامی تهران ،۱۴۲۲

۲٫ ابو منصور حسن بن علی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، ج ۲ ، انتشارات جهان ، تهران

۳ . انصاری ، شیخ مرتضی ، فرائد الاصول ، ج ۱ ، چاپخانه مرتضوی ، تهران ، ۱۳۹۵

 ۴ . آصف المحسنی ، محمد ، حدود الشریعه ، ج ۲ ، چاپ اول ، چاپخانه امیرالمومنین

 ۵ . ابن ادریس الاجلی الحلی ، شیخ ابی عبدالله محمد ، السرائر ، چاپ دوم ، انتشارات معارف اسلامی ، تهران ، ۱۳۹۰ ه . ق .

 ۶ . آل مبارک الاحسائی ، شبخ عبد العزیز حمد ، خزانه الفقه المالکی ، جزء سوم ، دارالغرب اسلامی ، لبنان ، بیروت ، ۱۹۹۵ م

 ۷٫ بحرانی ، شیخ یوسف ، حدائق الناظره ، ج ۲۵ ، موسسه نشر اسلامی ، چاپ اول ، قم ، ۱۴۰۹ ق

 ۸٫ بهوتی ، منصور بن یونس ، کشاف القناع عن متن الاقناع ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ، ۱۴۱۸ ق ،  ج ۱۹

۹ . تهاتوی ـ کشاف اصطلاحات الفنون ـ انتشارات دار الاحیاء التراث بیروت ، ج۲

 ۱۰  الجزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، دار الاحیاء التراث العربی ، ۱۴۰۶ ه . ق

 ۱۱ . حلی ، حسن بن یوسف ، تذکره الفقهاء ، ج ۲ ، مکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه ، تهران

 ۱۲٫ حکیم ، محمدتقی ، فوائد الاصول العامه ، نشر مؤسسه آل البیت ، ۱۴۰۲ ه. ق

 ۱۳ . خمینی، روح اللّه‏، تحریرالوسیله، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ج۲٫

 ۱۴ . الخوری الشرتونی اللبنانی ، سعید ، اقرب المورد ، کتابخانه آیت الله مرعشی ، قم ، ج ۳

 ۱۵ . خوئی ، ابوالقاسم ،  منهاج الصالحین‏، مطبعه النعمان ، نجف اشرف ، ۱۳۹۷ ق . ج‏۲ ،

 ۱۶ . راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القرآن ، چاپ دوم ، کتابفروشی مرتضوی ، پائیز ۱۳۶۲

 ۱۷  . زین‏الدین بن على العاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، چاپ اول، ۱۴۱۶ ق، ج ۸

 ۱۸ . الطریحی ، فخرالدین ، مجمع البحرین ، تقیق سید احمد حسینی ، ج ۶ ، چاپ اول ، مکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه ، تهران ، ۱۳۸۱

 ۱۹ . طوسی ، ابی جعفر ، المبسوط ، ج ۶ ، مکتبه الرضویه لاحیاء آثار الجعفریه ، تهران ، ۱۳۶۵ ه . ش

 ۲۰ . شمس الدین المقدسی ، محمد بن مفلح ، الفروع ، عالم الکتب ، چاپ چهارم ، بیروت ، ۱۴۰۵ ه. ق ، ج ۱۰

 ۲۱٫ شهید ثانی ، محمد بن مکی عاملی ، القواعد والفوائد ، ج۱ ، مقدمه به قلم دکتر سید عبدالهادی حکیم ، مکتبه المفید ،  قم.

 ۲۲ . شیخ حر عاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، ج ۱۵ ، کتاب النکاح ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت

 ۲۳ . شهید ثانی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، به تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتر ، انتشارات جامعه النجف الدینیه

 ۲۴ . شهید ثانی ، زین الدین ، مسالک الافهام ، ج ۱ ، چاپ سنگی

 ۲۵ . شیخ مفید ، المقنعه ، چاپ دوم ، موسسه نشر اسلامی ، ۱۴۱۰ ه . ق .

 ۲۶ . .شیخ طوسی ، الخلاف‏،موسسه اسماعیلیان ، قم ، ج‏۳

 ۲۷ . شیخ صدوق ، من لایحضره الفقیه،  دار الکتب الاسلامیه ، چاپ پنجم ، ج۳

 ۲۸ . صانعی ، یوسف ، مجمع المسائل ، انتشارات میثم تمار ، قم ، چاپ اول ، ۱۳۷۶ ، ج ۱

 ۲۹ . صافی گلپایگانی ، لطف الله ، جامع الاحکام ، انتشارات حضرت معصومه (ع ) ، قم ، ۱۴۱۹ ، ج ۲

 ۳۰ . طباطبایی، محمدحسین، المیزان ، چاپ پنجم ،  مؤسسه الاعلمی، بیروت ۱۴۰۳ق ـ ۱۹۸۳م ج۱۹٫

 ۳۱ . طوسی ، محمد بن الحسن ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ، انتشارات محمدی ، قم ، ج ۲

  ۳۲  . الکلینی ، محمد بن یعقوب ، فروع کافی ، بیروت ، دارالصعب ، دارالتعارف ، ۱۴۰۱ ه . ق ، ج ۶

 ۳۳ . فاضل هندی ، بهاءالدین  محمد ، کشف اللثام ، ج ۱ ، چاپ سنگی ، به کوشش عبدالحسین سمسار اصفهانی

 ۳۴٫ فاضل تونی ، الوافیه فی اصول الفقه ، تحقیق سید محمدحسین رضوی، مجمع فکر اسلامی، قم

 ۳۵ . فیروز آبادی ، ابو اسحاق ، المهذب ، ج ۳ ، مصر ، مطبعه دار المنار ، ۱۳۶۷ ق

 ۳۶٫ علامه حلی، مختلف الشیعه ، ج۱، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

 ۳۷ . غزالی الطوسی الشافعی، ابی حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد ، المستصفی ، المستصفی من علم الاصول  ج۱ ، تحقیق د. محمد سلیمان الاشقر ، نشر موسسه الرساله بیروت

 ۳۸ . مکی عاملی ، محمد بن حسن ، معروف به شهید اول ، اللمعه الدمشقیه ، چاپ اول ، موسسه فقه شیعه ، بیروت ، ۱۹۹۰ م

 ۳۹  . مغنیه ، محمد جواد ، فصول الشرعیه علی مذهب الامامیه ، بیروت ، ۱۹۶۱ ، چاپ دوم

 ۴۰ . مغنیه ، محمد جواد ،  فقه الامام الصادق(ع)» انتشارات قدس ، قم ، بدون چاپ، ج‏۵ ،

 ۴۱ . میرزای قمی ، جامع الشتات ، چاپ سنگی ، تهران ، ۱۳۱۰ قمری

  ۴۲٫ موسوی سبزواری ، سید عبدالاعلی ، مهذب الاحکام ، موسسه المنار ، قم ، چاپ چهارم ، ۱۴۱۷ ق ، ج ۲۵

۴۳ .  مجلسی، محمد باقر ، بحارالانوار، انتشارات مؤسسه الوفاء، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.، ج ۱۱

۴۴ . موسوی بجنوردی ، میرزا حسن ، قواعد فقهیه ، ج ۴ ، چاپ دوم ، مطبعه الآداب نجف ، ۱۳۹۱ ه . ق

۴۵ . موسوی خمینی، سید روح الله، استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱، ج۳٫

۴۶ . موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، نجف الاشرف، آداب، چاپ دوم،
۱۴۰۹ ق، ج۲٫

۴۷ . موسوی سبزواری، سید عبد الاعلی، مهذّب الأحکام، قم، مکتبه آیه الله السید السبزواری، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ ق، ج ۲۵٫

۴۸ . موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، وجدانی، چاپ سوم، ۱۳۷۱، ج۵٫

۴۹ . مومن سبزواری، محمد باقر، کفایه الاحکام، قم، مهر، بی‌تا.

۵۰ . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۵۳ ـ ۱۳۶۶، ج ۳٫

 ۵۱  . نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد نکاح ، تهران

۵۲ . نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، آل البیت، چاپ اول، ۱۴۰۸ق، ج۱۴

۵۳ . نراقی، مولی احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه البصیری (چاپ سنگی)، ۱۴۰۸ ق

 

     طرح تحقیق

۱ ـ طرح مساله

با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .

هر چند تا کنون در کتب فقهی نسبت به قاعده طهارت بحثهای زیادی شده است ولی ابعاد این بحث مهم فقهی بطور جداگانه هیچگاه مد نظر نبوده است .

۲ ـ مسائل تحقیق

الف ـ آیا قاعده طهارت جزء اصول عملیه است یا یک قاعده فقهی است ؟

ب ـ آیا قاعده طهارت در همه ابواب فقه جاری می شود یا فقط به ابواب خاصی تعلق دارد؟

ج ـ آیا قاعده طهارت بر ۴ اصل عملی ( استصحاب ، برائت ، احتیاط و تخییر تقدم دارد یا خیر ؟

۳ ـ فرضیه ها

الف ـ قاعده طهارت یک قاعده فقهی است نه یک اصل عملی ، این قاعده گر چه شباهت زیادی به اصول عملیه دارد ولی وجه افتراق آن با اصول عملیه این است که مجرای اصول عملیه همه ابواب فقه و اصول است ، در حالیکه مجرای قاعده طهارت فقط عبادات می باشد

ب ـ قاعده طهارت فقط به ابواب عبادات اختصاص دارد و در بقیه ابواب فقه همچون معاملات و جزائیات جاری نمی شود .

ج ـ بنظر می رسد قاعده طهارت بر اصل استصحاب رجحان دارد ، تقدم آن بر اصل احتیاط در بعضی موارد محل تردید است ، و قاعده تخییر نیز با این اصل اصطکاک پیدا نمی کند و اصل برائت نیز با این اصل مترادف و هم مبنا است .

۴ ـ اهداف تحقیق

ـ تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی

ـ مطالعه تطبیقی قاعده طهارت بعنوان اصلی مهم در فقه عبادات

– استفاده دانش پژوهان دانشگاه ، حوزه های علمیه و دیگر طالبان علم

۵ ـ سابقه تحقیق

در مورد قاعده طهارت تاکنون تحقیقات زیادی صورت نگرفته و ما حصل آنچه انجام شده وجیزه هایی بوده است که به نگارش در آمده است و از جمله آنها می توان به کتاب  قواعد الفقهیه آیت الله مصطفوی  اشاره نمود که در ایران به چاپ رسیده است .

اما مزیتی که که رساله حاضر نسبت به نظائرش دارد این است که به جزئی ترین مسائل مربوط به مبانی قاعده طهارت و ریشه های آن پرداخته است ، در عین حال اکثر رساله ها و پایان نامه ها و کتب مختلف وقتی به بحث طهارت وارد شدند خصوصا فقهای امامیه به اصل بحث طهارت پرداخته و از کنه قاعده طهارت غافل شده اند  ، در این رساله به اصل قاعده طهارت ، اهمیت آن و اهداف آن پرداخته و کالبد شکافی کرده و سعی شده از حاشیه و به درازا کشانیده شدن بحث با عنایت به گستردگی آن اجتناب گردیده است .

۶ ـ ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت آشنایی با قاعده و اصل طهارت با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در زندگی روزمره و جامعه مشخص می شود ، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر  موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم .

۷ ـ شیوه تحقیق

در این پایان نامه ، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم . در جمع آوری اطلاعات فقهی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع عربی به نحوی گسترده جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .

۸ ـ روش نگارش تحقیق

با استفاده از روش توصیفی ، ابتدا در فصل اول رساله ، به بیان کلی مفاهیم طهارت و قاعده طهارت پرداختیم و در فصل دوم به بیان رابطه قاعده طهارت با اصول عملیه پرداختیم ، در فصل سوم آن را با دیگر قواعد فقهی مقایسه نموده و در فصل پایانی نیز مصادیقی از اجرای این قاعده را بیان نمودیم  .

مبحث اول : مفهوم قاعده

گفتار اول : معنای لغوی قاعده

احمد بن خلیل فرهودی (۱۷۵هـ.ق)، از یاران امام باقر(ع) و نویسنده العین ، اوّلین کتاب لغت نوشته شده در عرب ، درباره لفظ (قاعده) که از (قعود) به معنای نشستن برگرفته شده ، می نویسد: (قعد ، یقعد ، قعوداً ، خلاف قام… والمقعد والمقعده اللذان لایطیقان المشی… وقعده الرجل مقدار ما اُخذ من الأرض… و ذوالقعده اسم شهر کانت العرب تقعد فیه ثم تحجّ فی ذی الحجه.)[۱]

بنابراین ، (قعود) به معنای نشستن است و مرد و زن زمینگیر را (مُقعَد) و مقدار زمینی را که هرکس جا می گیرد ، (قِعدَه الرجل) گویند و چون عرب در ماه ذوالقعده می نشست (از حرکت باز می ایستاد) و در ذوالحجه به حج می رفت ، این ماه را (ذوالقعده) نامیدند.

بدین سان (قعود) توقف و رکون را نیز برمی تابد.کتاب لغت معجم الوسیط (از آخرین نوشتارها در باب لغت )[۲] (قعود) را چنین معنی کرده است:

(قعد ـُـ قعوداً جلس من قیام… القاعد عن الأمر من لایهتمّ به أو یتراخی فی إنجازه وفی التنزیل العزیز: (لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله) والمرئه التی انقطعت عن الولد أو عن الحیض او عن الزواج ، ج قواعد و فی التنزیل العزیز: (والقواعد من النساء) و القاعده من البناء أساسه.)[۳]

از این گفته نیز آشکار می شود که مفهوم (قعود) همان نشستن است و درباره کسی که از جنگ باز می ماند و سستی می کند ، یا زنی که از ازدواج و فرزنددار شدن فرو می ماند، به گونه مجاز به کار می رود. همچنین (قاعده) پایه ساختمان است که ساختمان را بر آن پی می ریزند.

لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی توجه به کاربرد اصطلاح (قاعده) در علمی ویژه، آن را چنین معنی کرده اند: (القاعده = الضابط أو الأمر الکلّی ینطبق علی جزئیات ، مثل کلّ أذون ولود وکلّ صموخ بیوض) [۴]؛ (قاعده)، همان ضابطه یا امر کلی است که بر جزئیات بار می شود [و با توجه به اصل لغت آن]، مانند: ظرفی ثابت که جزئیات و فروع در آن ریخته می شوند و قالب می پذیرند.

پس قاعده، قالب است و برای همین، از تهانوی آورده اند: (انها أمر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعرف أحکامها منه)[۵]


 ۱ . ترتیب العین ، چاپ دفتر انتشارات اسلامی ، ص۶۷۶

 ۲ . این کتاب لغت به دلایلی از المنجد برتر است: الف. مسلمان بودن مؤلفان آن; ب. شاهد آوردن از آیات قرآن; ج. کمتر بودن دور در تعریف لغات.

 ۱ . المعجم الوسیط ، ص ۷۴۸

۲ . لسان العرب ،  ج۳ ، ۳۶۱

۳ . کشاف اصطلاحات الفنون ، ج۵ ، ص ۱۱۷۶

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارت های سه گانه (وضو- غسل- تیمم)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.