تحقیق کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۷
ماهیت خبر ۹
خبر در تلویزیون ۱۱
تعریف خبر ۱۱
تعریف خبر از دیدگاه صاحب نظران علوم ارتباطات ۱۲
عناصر خبر در تلویزیون ۱۳
سبک‌های خبر نویسی ۱۶
سوگیری های خبری ۱۷
«موضوع‌های خبر در تلویزیون» ۱۹
«ویژگیهای خبر تلویزیون» ۲۰
«ویژگیهای خبر تلویزیون» ۲۱
شروع خبر در تلویزیون ۲۲
ساختار برنامه خبری ۲۳
خبرنویسی برای تلویزیون ۲۵
شیوه ارائه خبر در تلویزیون ۲۵
نگارش خبر تلویزیون ۲۶
معیار گزینش خبر ۲۷
روانی و زلالی در خبر نویسی ۲۷
گرافیک خبری ۲۸
خبرهای رویداد مدار و فرایند مدار (موضوع‌گرا) در تلویزیون ۲۸
تأثیر عوامل گوناگون در فرایند خبر تلویزیون ۲۹
تفاوت خبر با تفسیر و تحلیل ۳۰
گویندگی خبر تلویزیون ۳۱
منابع خبر در تلویزیون ۳۲
منابع خبری رسانه ها ۳۲
هنرهای تجسمی ۳۴
تعریف گرافیک ۳۴
تفاوت گرافیک و نقاشی ۳۵
الفبای تصویری ۳۷
رنگ ۴۳
مقایسه سیستم رنگهای چاپی و نوری ۴۴
محدودیت‌های فنی انتخاب رنگ ۴۵
الف- نظریة تشنگی رنگها ۴۷
نظریه‌‌ی نسبی‌گرایی رنگها ۴۹
نظریه تعامل رنگ و فرم ۵۰
ریخت (ترکیب بندی)‌ ۵۱
هماهنگی (هارمونی) ۵۲
گرافیک تلویزیونی و گرافیک در تلویزیون ۵۴
گرافیک در تلویزیون ۵۵
تاریخچة گرافیک تلویزیونی ۵۸
تیتراژ ۶۱
ویژگی‌های تیتراژ خوب و مناسب ۶۳
تفاوت و تشابه تیتراژ تلویزیونی و تیتراژ سینمایی ۶۴
نکات کلی تیتراژ تلویزیونی ۶۵
کپشن ۶۷
طبقه‌بندی کپشن ها بر اساس شیوة نمایش ۶۹
طبقه‌بندی کپشن‌ها بر اساس موقعیت زمانی و مکانی ۷۰
طبقه‌بندی کپشن‌ها به لحاظ شیوة انتقال به دوربین ۷۲
طبقه‌بندی کپشن ها بر اساس شیوة اجرای آنها ۷۳
دکور ۷۴
آرم استیشن (Arm Station) 76
گرافیک کلیپ ۷۷
تفاوت‌های تیتراژ کلیپ و تیزر ۷۸
طراحی نشانه ۷۸
ویژگی‌های فنی نشانه ۷۹
ویژگی‌‌های ایده‌آل نشانه ۸۱
نشانه های اقتباسی ۸۳
آرم یا لوگو؟ ۸۳
گرافیک خبری چیست؟ ۸۵
اهداف و کارکرد ۸۶
کپشن های ثابت ۹۰
نمودارهای متحرک ۹۱
«تیتر و سوتیتر» ۹۲
شناخت حروف ۹۳
۱- خوانایی حروف ۹۵
۲- ضخامت حروف ۹۶
۳- فشردگی و کشیدگی حروف ۹۷
۴- در هم رفتگی حروف ۹۹
۵- اتصال حروف ۹۹
۶- اندازة حروف ۱۰۰
۷- رنگ بندی حروف ۱۰۱
۸- چینش حروف ۱۰۱
۹- دوری از تصویرسازی ۱۰۲
شیوه نمایش خلاصه اخبار ۱۰۲
آرم استیشن Arm Station 103
طراحی Arm Station خبر ۱۰۴
آرم استیشن در خبر تلویزیون ۱۰۵
استودیو مجازی ۱۰۵
اینفوگرافیک و کاربردهای خبری ۱۰۷
الف ) قابلیت تصویری شدن ۱۰۸
ب ) بیشترین اطلاعات در کمترین زمان ۱۰۸
ج ) مخاطبان عام ۱۰۸
گرافیک در پخش خبر تلویزیون ۱۱۰
اهداف و کارکرد ۱۱۰
ویژگی های گرافیک خبری ۱۱۱
هویت بصری ۱۱۵
نشانه (آرم) و نامواره ( لوگو) ۱۱۷
آرم استیشن ۱۱۸
سرفصل های خبری ۱۱۹
اینفوگرافیک ۱۲۱
کپشن های ثابت و متحرک ۱۲۳
زیر نویس در پخش خبر ۱۲۸
دکور در پخش خبر ۱۳۰
طراحی دوباره (redesign) 130
Redesign کجا؟ ۱۳۲
Redesign ، چرا ؟ ۱۳۲
۱- محدودیتهای فنی ۱۳۲
۲- تأثیرات بازخوردها ۱۳۳
۳- رقابت ۱۳۳
۴- تقویت ارتباط با مخاطب ۱۳۴
Redesignign ، گونه ها ۱۳۴
Redesigning ، چگونه؟ ۱۳۵
پیشنهادها ۱۳۷
منابع ۱۳۸

 

منابع :

۱- شعار غفاری، پرویز. تبلیغات خبری و منافع ملی. تبلیغ سفید،‌سیاه، خاکستری. ویژه نامه آموزشی شماره یک . فصلنامه رسانه . سال ۷۳٫ ص ۳۰٫
۲- ماهنامه آموزشی – تخصصی افق. معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما.سال سوم شماره ۳۳٫ دی ۸۰٫ ص ۱۴ و ۱۵٫
۳- شکرخواه، یونس. خبر. مرکز گسترش و آموزش رسانه ها . سال ۷۴ . ص ۲۵٫
۴- دیبامی،‌فاطمه – مهناز ترابی. تحلیل محتوای اخبار خارجی نیمروزی از دیدگاه سوگیری خبری. مرکز تحقیقات و مطالعات سنجش برنامه صدا و سیما. سال ۷۴٫ ص ۱۰ و ۱۱٫
۵- ساروخانی،‌باقر. دایره المعارف علوم اجتماعی. انتشارات کیهان . چاپ اول. سال ۷۱٫ ص ۶۵٫
۶- شرایبر، سروان. ترجمه سروش حبیبی. نیروی پیام . ص ۲۹۰٫
۷- معتمدنژاد،‌کاظم. وسایل ارتباط جمعی – ص ۲۳۳٫
۸- قاضی زاده ، علی اکبر. واژه لید فراموش می شود. فصلنامه پژوهش و سنجش . شماره ۲۷٫
۹- میرفخرایی، تژا. جزوه درس تحلیل برنامه های خبری . دانشکده صدا و سیما. سال ۸۲٫
۱۰- وند نوروز، جواد. فرهنگ آموزش. سال سوم . شماره ۳۱٫ مهر ۸۰٫ ص ۱۴ و ۱۵٫
۱۱- بدیعی، نعیم. قندی،‌حسین. روزنامه نگاری نوین. دانشگاه علامه. چاپ اول، تهران، ص ۳۸٫
۱۲- میلرسون، جرالد. فن برنامه سازی تلویزیونی. ترجمه مهدی رحیمیان. تهران،‌سروش، ۱۳۸۰٫
۱۳- سعیدی پور، فرشته. گرافیک در عنوان بندی فیلم. تهران، سروش . ۱۳۷۶٫
۱۴- ماهنامه تخصصی آموزش معاونت سیاسی ، افق. سال چهارم. شماره چهل و هشتم.
۱۵- صادقی، مهدی. جزوه درسی مبانی گرافیک خبری. دانشکده صدا و سیما، سال ۸۳٫
۱۶- مصاحبه با مهدی صادقی عضو شورای گرافیک خبر صدا و سیما.

 

مقدمه

در عصری زندگی می کنیم که سرعت و تخصص دو شاخص مهم آن است. ریزشدن و خرد شدن تخصص‌های کلان و روزآمد شدن یافته و بافته‌‌های این روزگار دور از انتظار نیست.

گاه این تخصص ها چنان هستند که اصلاً به حساب نمی‌آیند و از این رو کمتر به آنها پرداخته شده‌اند طراحی گرافیک برای تولید و پخش خبر تلویزیون از جمله این تخصص‌های ظریف و ناپیداست چندان که گویی اصلاً نیست. پیش از این گرافیک را در دو حوزه «هنر» و «تبلیغات» می‌دانستند و بالطبع افراد شاغل و فعال در آن را به «هنرمند» و یا «تبلیغاتچی» می‌شناختند اما امروزه با گسترده شده کاربردهای این تخصص، تعاریف متفاوتی هم برای آن ساخته و پرداخته شده است. وقتی این روزها صحبت از «گرافیک خبر»  در هر سه نوع‌اش(چاپی، تلویزیونی و سایبر) می‌شود،‌ بایستی بدانیم که گرافیک دیگر صرفاً هنر و یا تبلیغات نیست بلکه مفهوم دیگری را هم در برمی‌گیرد و آن رسانه است. لذا گرافیک خبر ترکیبی از «هنر» و «رسانه» است ترکیبی که تفکیک ناپذیراست.

در این پژوهش در ابتدا تعاریفی از خبر و واژه‌های مرتبط با آن را ارائه می نماییم و سپس وارد مقوله گرافیک شده و آنرا در چند پلان معرفی می کنیم: گرافیک به عنوان یکی از هنرهای تجسمی، گرافیک در تلویزیون و گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون. در انتهای این تحقیق پیشنهادهایی هم ارائه شده تا بتوان بر اساس آنها مشکلات موجود در گرافیک خبر را مرتفع ساخت.

مجموعه‌ای که در پیش رو دارید، پایان‌‌نامه‌ای برای اخذ درجه کارشناسی ارتباطات با گرایش خبر رادیو و تلویزیون است. عنوان این پایان‌نامه «کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون» می‌باشد. هر چند این تحقیق خالی از اشکال و ایراد نیست اما امیداوارم گامی در جهت آشنایی بیشتر بحث گرافیک و خبر برای تمامی عزیزانی که در بخش خبر کار می‌کنند باشد.

در پایان از تمامی اساتید دانشکده صدا و سیما و به خصوص استاد راهنمای محترم و بسیار عزیزم جناب آقای مهدی صادقی که در این راه بسیار مرا یاری رساند کمال تشکر و قدردانی را دارم.


ماهیت خبر

رسانه‌ها در عملکرد روزانه خود صحنه مناظره بینش‌ها و میدان منازعه کلمات و معانی هستند، برخلاف آنچه ظاهراً به نظر می‌رسد، رسانه‌ها در نقش خبری خود آینه‌ی انعکاس رویدادها و واقعیات دنیای اجتماعی و سیاسی نیستند، بلکه برعکس آفریندة واقعیتهای اجتماعی و سیاسی هستند و به تصورات ما از دنیای اطرافمان هستی می‌بخشند این فرض و پیشنهاد در آغاز عجیب می نماید و ممکن است ما را در شناخت محیط اطراف خود دچار تردید کند. لیکن با اندکی اندیشه می‌توان پی‌برد که خبر خود واقعیت و خود عینت جهان اطراف ما نیست، بلکه تنها حکایت و روایتی از این واقعیت است.

اینکه آیا واقعیتی خارج از محدوده کلام وجود دارد یا نه، مورد بحث نیست، بلکه این شناخت اساسی که خبر ساخته و پرداخته ذهن بشر است و این ذهن تنیده در عقاید، آداب و رسوم و هنجارهای فرهنگی است،‌ کلید گشایش راز خبر است. خبر به ما می‌گوید که به چه چیز خبر فکر کنیم و چگونه به آن بیندیشیم.

علاوه بر این، خبر محصول کار سازمان یافته‌ای است که سلسله مراتب، ارزشها و هنجارهای تولیدی خود را دارد. خبر از دنیای واقعی برمی‌خیزد، بر اساس ارزشها و هنجارهای فرهنگی و سازمان خبری واقعیت را دگرگون می‌کند و به صورت روایت و داستان به دنیای واقعی باز می‌گردد.

در این فراگرد (مشاهد، بغیر، روایت و اشاعه) خبر به ارزشها و هنجارهایی که از آنها برخاسته است، حکم طبیعی و عینی می‌بخشد و در گسترها خود آنها را باز تولید کند. به رغم ادعای روشنگری، خبر از آنجا که باید ساده باشد و در سطح تصورات و ذهنیات مخاطبانش قرار گیرد، از‌ آنجا که باید به زبان آنان سخن می‌گوید از دیدگاه ایشان دارای معنی باشد، نمی‌تواند فراتر از سطح عمومی مخاطبانش حرکت کند . در نتیجه خبر به صورت تأیید کننده و توصیه گر باورهای بیشتر پرداخته مخاطبان عمل می‌کند.


خبر در تلویزیون

تعریف خبر

ارائه تعریفی جامع و مانع بدون تکیه بر تعاریف پیشین و مراحل تهیه و تنظیم خبر، شکل‌ اصلی محققان، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاهها بوده است. مهمترین اشکالهایی را که می‌توان رای تعاریف خبر بیان کرد، بدین ترتیب است.

۱-   بیشتر تعاریف خبر توصیفی هستند و تنها به وصف یک یا دو خبر اکتفا می‌کنند، مانند:

«خبر گزارش از واقعیت‌هاست اما هر واقعیتی را نمیتوان خبر نامید» در این توصیف ابعاد تازگی، مجاورت، شگفتی و … معقول مانده است.

۲-  بعضی تعاریف خبر تمثیلی است مانند : (اگر فردی سگی را گاز بگیرد خبر است)، اما بر عکس، اگرسگی فردی را گاز بگیرد، خبر نیست) این خبر گر چه بعد شگفتی را در خبر روشن می‌کند اما در برابر مثالی دیگر چون خبر «کشتن یک شیر توسط الاغی در باغ وحش تهران) حتی در جنبه‌ تمثیلی‌اش، کاستی‌های فراوان دارد.

۳-  بعضی تعاریف خبر به صورت تک بعدی به خبر می‌پردازد، پس از  خود جریان غافل مانده اند، پس برای رهایی از این گونه تعاریف محدود و شکننده لازم است به چشم اندازی کلی‌تر از خبر پرداخت.

۴-  کاستی مهم دیگر تعاریف خبر، آن است که هر یک از آنها تنها برای یک یا دو نوع از خبرها کاربرد دارند. در حالیکه در خبرنویسی دانشجویان با ابعادی از خبر آشنا می‌شوند که لازم است در تعریف خبر بیان شوند.

لذا با این پیش زمینه به تعاریف متعددی که توسط صاحب نظران دربارة خبر انجام شده است،‌ می‌پردازیم:

تعریف خبر از دیدگاه صاحب نظران علوم ارتباطات:

– خبر، آگاهی. اطلاع، آگهی، وقوف. خبر کلمه‌ی مفردی است که به مبتدا نسبت داده   می‌شود تا با آن کلامی ساخته شود که چون این کلام به مخاطب القا شد، او از حالت منتظره‌ای که دارد، در می‌آید و به اصطلاح سکوت او در این مورد جایز باشد. «لغت نامه دهخدا»

– خبر شامل هر عمل و اندیشه‌ای واقعی که برای عده‌ای کثیر از مخاطبان، جلب توجه کند. «لیل اسپنسر» Lyle spencer

– خبر نقل واقعی و عینی حوادث جاری مهم است که در روزنامه چاپ می‌شود و مورد توجه خوانندگان قرار می‌گیرد. (س، مولی S-mully)

– خبر، گزارش خلاصه و دقیق یک رویداد است، نه خود رویداد «میچل. دی. چارنلی، استاد دانشگاه سینوتای امریکا)

– خبر عبارت است از، انتشار منظم جریان وقایع و آگاهی‌ها و دانش‌های انسانی و نقل عقاید افکار عمومی است.

«فرناندو- ترو، رئیس و استاد انیستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس»

– خبر آگاهی است که برای کسی حائز اهمیت باشد، خبرگزاران و از بین رفتنی است به محض اینکه رویداد یا وضعیتی تفهیم شد و تنش برخاسته از آن کاستی گرفت، آگاهی مورد پذیرش به صورت تاریخ در می‌آید، البته در این حال هم می تواند جالب توجه باشد اما دیگر عاجل و مبرم نیست. دیگر خبر نیست. (شیبوتانی)

عناصر خبر در تلویزیون

اعلام در بیان وقایع جالب اجتماعی موقعی به خوبی صورت می گیرد که عوامل و عناصر مؤثر در ایجاد هر واقعه به طور کامل جستجو و ارائه شود.

به طور کلی هر خبر، هر چند کوچک و کوتاه باشد، باید از لحاظ عوامل و عناصر زیر تکمیل گردد:

– شخص یا اشخاصی که در واقعه شرکت یا مداخله دارند و یا واقعه به نحوی به آنان ارتباط می‌یابد.

–         موضوع و نوع واقعه یعنی آنچه واقعه را تشکیل می‌دهد.

–         علت و انگیزه‌ای که سبب ایجاد واقعه شده است.

–         چگونگی وقوع که تربیت و کیفیت واقعه را معلوم می‌نماید.

–         زمان وقوع که موقعیت واقعه را از نظر تاریخی، روز و ساعت تعیین می‌کند.

–         مکان وقوع که وضع واقعه را از نظر محل و فاصله آن با جاهای دیگر مشخص می‌سازد.

–    بنابراین اگر ارزشهای خبری به اخبار شکل می‌دهند «عناصر خبری» اخبار را به نمایش می‌گذارند، به طوری که هر اندازه که عناصر خبری کامل‌تر باشند، شکل خبر از نظر اطلاعاتی که باید به مخاطب بدهد جذاب‌تر خواهد بود. عنصرهای تشکیل دهنده عناصر خبری به شرح زیر می‌باشد:

چه کسی (که) Woh، چه چیزی (چه) What، کجا؟ where، چه وقت، (کی) when، چرا؟ why چطور(چگونه) how .

افزایش غنای خبر با در نظر گرفتن این عناصر است که میتوان تصویر جامعی از رویداد را به بیننده منتقل کرد.

۱-  چه کسی (که): هر گاه خبری تهیه می‌کنیم، باید عوامل درگیر در ماجرای آن خبر، و در اینجا به طور اخص، فرد یا افراد ماجرا که در پیدایش و وقوع رویداد نقش داشته‌اند دقیق بشناسیم و آنان را در خبر خود معرفی کنیم.

۲-   چه چیزی (چه) این عنصر عمدتاً بر ماهیت رویدادی که قرار است به خبر تبدیل شود متمرکز است. این عنصر و عنصر پیشین( که) معمولاً از مهم‌ترین عناصر خبری هستند.

۳-  کجا؟ : هر رویدادی از وجه مکانی برای خود یک محل وقوع دارد. عنصر کجا از آنجا که محل رویداد را مشخص می‌سازد از اهمیت برخوردار است اطلاعات مربوط به عنصر کجا به ویژه اگر این عنصر شناخته شده نباشد، باید به طرزی تفصیلی‌تر ارائه شوند مثلاً اگر محل رویداد در کشور کوچک و گمنامی باشد باید به مخاطب توضیحاتی در مورد موقعیت جغرافیایی آن ارائه شود.

۴-   چه وقت، کی؟ زمان رویداد برای بینندگان باید ارائه گردد. بیننده باید از زمان وقوع رویداد اطلاع داشته باشد.

۵-   چرا و چطور؟ عناصر خبری چرا و چطور جنبه‌های تحلیلی و توصیفی رویدادها را تبیین می‌کنند. این دو عنصر در بسیاری از مواقع با دیدگاههای شخصی خبرنگار- خواسته و ناخواسته آمیخته می‌‌شوند و همه آنچه دربارة بی طرفی خبری، عینی‌گرایی و پرهیز از جانبداری خبری گفته می‌شود از همین دو عنصر سرچشمه می‌گیرند. بطور کلی عنصر چرا و چگونه عمدتا در گزارشها و خبرهای تحلیلی و توصیفی استفاده می‌شود، نکته‌ای که در اینجا باید متذکر شد این است که بین عناصر خبری و ارزشهای خبری رابطه مستقیمی به شکل زیر وجود دارد:

چه کسی  شهرت

چه چیزی= در برگیری و شگفتن فراوان

کجا= مجاورت

چه وقت= تازگی

و دو عنصر چرا و چطور، ارزش تحلیلی و توصیفی دارند زیرا بیننده نمی‌داند که رویداد چرا و چطور به تحقق پیوست است.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله خبر در اصول روابط عمومی
 • مقاله مبتدا و خبر
 • تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.