تحقیق کمی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق کمی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق کمی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش   ۴
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها   ۷
نتایج پژوهش   ۱۰
نتیجه‌گیری   ۱۷
منابع   ۱۸

منابع

قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، تهران، دارالقرآن الکریم، بی تا.

آقایی، اصغر و همکاران، «رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در هنرمندان و مقایسه آن با افراد عادی»، فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی، ش ۲۲، ص ۱۸۱-۱۶۹٫

بورگ، والتر و همکاران، روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی وروانشناسی، ترجمه احمدرضا نصر و همکاران، ج ۱، تهران، سمت و دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳٫

فاطمی، سیدمحسن، پژوهش‌های کیفی و دین سنجی، مبانی نظری مقیاس‌های دینی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۴٫

فرزاد، ولی الله، نکاتی در مورد مقیاس سازی دینی، مبانی نظری مقیاس‌های دینی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۴٫

فرگوسن، جرج. ا، تاکانه، یوشیو، تحلیل آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی، ترجمه علی دلاور، تهران، نشر ارسباران، ۱۳۷۷

مولوی، حسین، راهنمای عملی SPSS در علوم رفتاری، اصفهان، انتشارات پویش اندیشه، ۱۳۸۶

Australian Government, Department of Veterans’ affairs, Lifestyle Questionnaire (Revised in consultation with ex-service organizations), 2007, p 1-36.

Bugajska, J., Lastowiecka, E., “Life style, work environment factors and work ability in different occupations”, International Congress Series, v 1280, 2005, p 247-252.

Gover, A. R., “Risky lifestyles and dating violence: A theoretical test of violent victimization”, Journal of Criminal Justice, v 32, 2004, p 171-180.

Sompson, E., Pilote, L., “Quality of life after acute myocardial infarction: A comparison of diabetic versus non-diabetic acute myocardial infarction patients in Quebec acute care hospitals”, Health and Quality of Life Outcomes, v 80, 2005, p 9-104.

kattryn, T., Dominic, U., The Psychology of lifestyle, london,Routledge, 2008.

Warren, R., Malachy, B., Adlerian Lifestyle Counseling, New York, Routledge, 2006.

 

 

چکیده

هدف این پژوهش فراهم ساختن زمینه‌ای برای کمی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی است. با مطالعه روشمند متون اسلامی و روان‌سنجی، پرسش‌نامه‌ای ۱۳۵ سؤالی تهیه شد. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه اصفهان و طلبه‌های حوزه علمیه قم در سطح کارشناسی بوده‌اند. سیصد نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و دو آزمون «سبک زندگی اسلامی (محقق ساخته)» و «جهت‌گیری مذهبی» روی آنها اجرا شده است. داده‌ها، با روش تحلیل عاملی، آلفای کرونباخ و تحلیل مانوا، تحلیل شده و نتایج نشان می‌دهد که آزمون سبک زندگی اسلامی از پایائی «۷۸۶/.» بهره‌مند است. نتایج تحلیل عوامل نیز روائی و ساختار عاملی مناسبی را نشان می‌دهد. روائی هم‌زمانِ آن با آزمون جهت‌گیری مذهبی نیز از طریق ضریب همبستگی پیرسون (۶۴۴/.)، به دست آمد این پژوهش نشان می‌دهد که سبک زندگی اسلامی قابل کمی شدن است و آزمون ساخته شده، ویژگی‌های روان‌سنجی لازم را دارد.

کلید واژه‌ها: مقیاس، سنجش دینی، روان‌شناسی اسلامی، سبک زندگی اسلامی، جهت‌گیری مذهبی.


 

 

مقدمه

«سبک زندگی» عنوانی است شناخته شده در بیشتر علوم انسانی در سطح بین الملل، لکن از زاویه‌های متعدد به آن نگاه می‌شود. مؤلفه‌های شناخته شده آن در دنیای علمی امروز، عبارت‌اند از: فعالیت‌های فیزیکی، اوقات فراغت، خواب و بیداری، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، معنویت، ایمنی و آرامش، تغذیه و…؛۱ که هر کدام به منزله بزرگ‌راهی از راه‌های زندگی افراد شمرده می‌شوند. سبک‌ زندگی،‌ شیوه‌ای‌ نسبتاً ثابت است‌ که‌ فرد اهداف‌ خود را به وسیله آن پی می‌گیرد. این شیوه‌ها، حاصل زندگی دوران کودکی فرد است. به عبارت دیگر، سبک زندگی، بعد عینی و کمیت‌پذیر شخصیت افراد است. مطالعات در باب سبک زندگی، بیشتر از نوع توصیفی و هنجاری است، لکن در جامعه اسلامی ممکن است این مسئله نیز مطرح شود که سبک زندگی افراد و گروه‌ها، چقدر با آموزه‌های اسلامی منطبق است؟ آیا می‌شود افراد و گروه‌ها را از این جهت درجه‌بندی کرد؟ برای مثال، آیا مردم متدین ایران، پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، سبک زندگی کاملاً اسلامی دارند؟ آیا اساسا نظریه سبک زندگی دینی که با موضوعات مهمی، مثل انسان کامل، انسان سالم، معیار بهنجار و نابهنجار، پیشگیری و درمان و… ارتباط مستقیم دارد، شناسایی و تحلیل شده است؟

اولین بار آلفرد آدلر از بین روان‌شناسان۲ سبک زندگی را مطرح کرد، سپس توسط پیروان او گسترش یافت. آنان سبک زندگی، شکل‌گیری آن در دوران کودکی، نگرش‌های اصلی سبک زندگی، وظایف اصلی زندگی و تعامل آنها با یکدیگر را به تفصیل بحث کرده و آن را در قالب درخت سبک زندگی نشان داده، مفاهیم ارزشی و انسان‌شناختی و فلسفی را مطرح کرده و تمام زندگی را به صورت یک‌پارچه به تصویر کشیدند۳٫

برخی محققان، مثل پاول۴ به بررسی «زندگی خوب و انسان خوشبخت»، تیموتی۵ به «نقش دین در زندگی روزمره مردم انگلیس»، بوسنیتز۶ به «اهداف هدایت شده زندگی» بولن۷ به «زندگی به عنوان یک تکنیک» هالستید، و پیک۸ به «شهروند خوب بودن و رابطه آن با تعلیمات اخلاقی» اینجلس۹ به «رابطه فرهنگ و زندگی روزمره» و شو۱۰ به «چالش‌های عینی زندگی در خانواده‌ها در چارچوب نظریه درمانی روان نمایش‌گری پرداخته‌اند. هم اکنون سایت فعالی تحت عنوان «نهضت سبک زندگی» (۲۰۰۷م) و سایت دیگری منسوب به هنری استین و دیگر پیروان آدلر با نام «درخت سبک زندگی»۱۱ در اینترنت فعال است. مطالعات سبک زندگی در علوم تجربی نیز انجام شده است. شرکت بین‌المللی «سبک زندگی جدید» خدمات متعددی، مثل مشاوره‌های فردی، کارگاه‌های گروهی، سمینارها و سخنرانی‌هایی در موضوعات مختلف سبک زندگی (ریلاکس درمانی، تغذیه، مراقبت از مو و پوست، اخلاق و تعلیمات گروهی و…)، را ارائه می‌کنند. آنان آزمون‌های کوتاه در هر موضوع ساخته‌اند. گریفین و کاریرکلی۱۲ به بررسی «التهاب استخوان‌ها و مفاصل و غضروف‌های فرد و ارتباط آن با سبک زندگی او»، ماهان۱۳ به ساختن «پرسش‌نامه سبک زندگی شخصی ویژه نوجوانان»، مارکتی۱۴ به مطالعه‌ای آزمایشی در باب «سبک زندگی کارفرمایانه و ارتباط آن با کیفیت زندگی»، گاور۱۵به «مطالعه سبک زندگی مخاطره آمیز و مواجه شدن با خشونت»، سامپسون و پایلوت۱۶ به «بررسی سبک زندگی افراد بعد از سکته شدید قلبی»، بوگاسکا۱۷ به «بررسی توانایی‌های شغلی و عوامل محیطی مربوط به کار و ارتباط آنها با سبک زندگی»، ویویان و دیگران۱۸ به «مطالعه سبک زندگی و کیفیت زندگی بیماران با تشخیص سرطان رحم» و کانسر۱۹ به ساختن «پرسش‌نامه سلامتی و سبک زندگی» اقدام کرده‌اند. سنجش دین‌داری و سبک زندگی دینی نیز پیشینه‌ای دارد. پیتر و رالف۲۰ ۱۲۱ مقیاس دینی را معرفی کرده‌اند که توسط مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی ترجمه شده است۲۱٫ این مقیاس‌ها در موضوعاتی، مثل اعتقادات و اعمال دینی، نگرش‌های دینی، جهت‌گیری مذهبی، رشد دینی، نقش دین در زندگی، تجربه دینی، ارزش‌های دینی- اخلاقی، مقابله دینی وحل مشکل، معنویات و عرفان، مفهوم خدا، نگرش به مرگ، عفو و گذشت و…، شکل گرفته‌اند. در ایران نیز بیش از یک دهه است که به این موضوع توجه شده است. برای مثال، غضنفری به «بررسی تأثیر برنامه آموزشی سبک زندگی به بیماران دیابتی نوع دوم»، محمدی زیدی۲۲ به «سبک زندگی بیماران قلبی- عروقی در چابهار»، متعارفی۲۳ به «سبک زندگی بیماران قلبی قبل از ابتلا به بیماری و بستری شدن در سی سی یو»، نوروزی۲۴ آقایی به «بررسی و مقایسه شیوه زندگی دانشجویان….»۲۵؛ و اسماعیلی۲۶ به «تغییرات سبک زندگی و تحولات نسل‌های اجتماعی در ایران» پرداخته‌اند.

به رغم تمام کارهایی که انجام شده، پژوهشی که به طور جامع به سبک زندگی اسلامی توجه و برای آن مقیاس ارائه کرده باشد، انجام نشده است. بر این اساس، مسئله اساسی این پژوهش عبارت است از: ساخت، پایائی۲۷سنجی و اعتبار۲۸ یابی آزمون سبک زندگی اسلامی. همچنان که ملاحظه شد، سنجش‌های اسلامی که صورت گرفته، ناقص و غیرکافی است، از این‌رو، سؤال‌های زیر در مورد آزمون محقق ساخته سبک زندگی اسلامی بررسی شده است: ۱٫ روایی محتوایی و صوری این آزمون چگونه است؟ ۲٫ پایایی آزمون سبک زندگی اسلامی چقدر است؟ ۳٫ روایی هم‌زمان آن با آزمون جهت‌گیری مذهبی چقدر است؟ ۴٫ بارهای عاملی آزمون سبک زندگی اسلامی چگونه است؟

 

 

روش

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان
 • تحقیق رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری
 • تحقیق رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی با پایداری هیجانی
 • مقاله ابعاد جهت‌گیری مذهبی و مرزهای ارتباطی خانواده یک همبستگی بنیادی
 • مقاله رابطه‌ جهت‌گیری مذهبی با اختلالات روانی و پیشرفت تحصیلی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.