تحقیق مسیحیت در قرآن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مسیحیت در قرآن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مسیحیت در قرآن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۴
پیش گفتار    ۵
واژه شناسی «مسیح»    ۶
مسیح شناسی در عهد جدید    ۶
۱. مسیح در اناجیل همنوا    ۶
۲. مسیح در انجیل یوحنّا و نامه های پولس    ۷
۳. لقب های عیسی مسیح    ۱۰
۴. تجسد    ۱۱
۵. تثلیث    ۱۲
مسیح در قرآن    ۱۷
دسته اول، تأکید بر توحید و اشاره به نفی تثلیث    ۲۱
دسته دوم: نفی صریح تثلیث    ۲۳
دسته سوم: مردود دانستن خدای پسر    ۲۴
دسته چهارم: نفی الوهیت مسیح    ۲۴
دسته پنجم: نفی الوهیت روح القدس    ۲۵
دسته ششم: بندگی خداوند محور تعالیم عیسی(ع)    ۲۵
دسته هفتم: توحید در میان گروهی از مسیحیان    ۲۶
بررسی تطبیقی    ۲۶
مسیحیت در قران    ۲۷
قرآن و مسیحیت/ منشا بعضى خرافات در مسیحیت    ۲۸
قرآن و مسیحیت/مسیح شفیع نزد خداوند، نه خونبهاى گنهکاران    ۲۸
احتجاج قرآن بر ضد مذهب تثلیث    ۲۹
قرآن و مسیحیت/ – مقام حضرت عیسى علیه السلام در درگاه خداوند سبحان    ۳۰
قرآن و مسیحیت/  داستان عیسى و مادرش(ع) در قرآن چگونه است    ۳۰
قرآن و مسیحیت/تقدیس حضرت مسیح (ع) از عقاید خرافى    ۳۳
بیان آیات    ۳۴
منابع مآخذ    ۳۵

منابع مآخذ

۱. قرآن کریم.

۲. کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس، ایران۱۹۸۷م.

۳. بهشتی، احمد؛ عیسی پیام آور اسلام، تهران، نشر اطلاعات، ۱۳۷۳ش.

۴. برانتل، جورج؛ آیین کاتولیک، تحقیق: حسن قنبری، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۱ش.

۵. زیبایی نژاد، محمد رضا؛ مسیحیت شناسی مقایسه ای، تهران، سروش، ۱۳۸۲ش.

۶. سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم؛ در آمدی بر الهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت، قم، انتشارات طه، ۱۳۸۲ش.

۷. صدوق، محمد بن الحسین؛ توحید، م‍ش‍ه‍د، بنیاد پژوهش های اسلامی، ۱۳۶۸ش.

۸. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ش.

۹. فهیمی، موسی؛ ادیان از دیدگاه قرآن و ائمه، تهران، فرهنگ گستر، ۱۳۷۷ش.

۱۰. قرشی، سید علی اکبر؛ قاموس قرآن، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۷ش.

۱۱. لبنانی، ابن جرجس؛ الکنز الجلیل فی تثلیث و توحید، تحقیق: عبدالرحیم اردستانی دمشق، المطبعه البطریکیه، ۱۹۱۲م.

۱۲. میشل، توماس؛ کلام مسیحی، ترجمه: حسین توفیقی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات و ادیان و مذاهب،۱۳۸۰ش.

چکیده:

در مسیحیت شاهد دو نظام عقیدتی هستیم که هر یک با بخشی از کتاب مقدس مطابقت دارد. در قرآن اشارات زیادی به سیره زندگانی حضرت عیسی(ع) شده است. قرآن بر خلاف عهد جدید به جزئیات زندگانی مسیح(ع) نپرداخته، اما به مسائلی اشاره داشته که همواره مورد توجه مسیحیان نیز بوده است. موضوع در خور تأمل این است که پیگیری این مسائل ما را به دو نظام عقیدتی متفاوت در اسلام و مسیحیت در خصوص مسیح منتهی می نماید. ما نیز در این مقاله ابتدا به مسیح شناسی از دیدگاه های مختلف در اناجیل پرداخته و نظریه تثلیث و اسامی متعدد مسیح را طبق آیات انجیل به بحث گذاشته و سپس موضع قرآن را در این باره بیان می نماییم.

کلید واژه ها:

مسیح/ خداوند/ توحید/ تثلیث


پیش گفتار

هر دینی دارای یک نظام عقیدتی است که این نظام عقیدتی باید با آموزه های کتاب مقدس آن دین هماهنـگ باشد. از میان سئوالات مختلفی چون سرشت حضرت عیسی مسیح(ع)چیست، ذات عیسی مسیح(ع) خدایی است یا انسانی و …، مقاله مسیح شناسی در پی پاسخ به این سئوال می باشد که عیسی به عنوان مسیح در قرآن و عهد جدید چگونه مطرح شده است؟ این بحث از مهم ترین مباحث در دین مسیحیت است. نکات بسیار ظریفی در سوره های مریم و آل عمران درباره حضرت عیسی(ع)وجود دارد که دست مایه آفرینش های فکری زیادی در جهان اسلام شده است.

واژه شناسی «مسیح»

قبل از هر چیز باید به معنای واژه مسیح بپردازیم.

عیسى اسم عبرانی یا سریانی است که در ناحیه بیت المقدس بوده است. (طریحى، ‏۴/۸۸)

«لفظ عیسی اصل آن «یسوع» است، به معنی نجات دهنده و شاید عیسی تحریف عیسو باشد. آن به معنی نجات دهنده و مقصود مسیح است که لقب حضرت عیسی(ع)است. لفظ عیسی به مسیح ملقب گشته، زیرا که از برای خدمت به خدا معین گشته، ولی چون قرآن مجید این لقب را قبول کرد، مفهوم خدا در آن ملحوظ نیست.» (قرشی، ۵/۸۲)

مسیح شناسی در عهد جدید

عهد جدید دو نظام الهیاتی در نوع نگاه به مسیح ارائه می دهد:

الف) نظام اعتقادی که در رساله های پولس و انجیل یوحنا وجود دارد و بر اساس الوهیت مسیح است.

ب) نظام اعتقادی که در اناجیل همنوا، اعمال رسولان، رساله های یعقوب، پطرس، یهودا و مکاشفه یوحنا وجود دارد و بر اساس بندگی مسیح است.

۱. مسیح در اناجیل همنوا

در این بخش مسیح صرفاً یک بنده از جنس انسان است و هیچ اثری از الوهیت در او وجود ندارد؛ به گونه ای که با مطالعه این قسمت از اناجیل، هرگز الوهیت مسیح به ذهن خطور نمی کند. در این بخش او پسر خدا خوانده شده است.

شمعون پطرس در جواب گفت: «تویى مسیح پسر خداى زنده» (متى، ۱۶/۱۶)، اما تنها با عنوانی تشریفاتی؛ چرا که در هنگام تولد او خبر داده می شود که او بعدها چنین عنوانی خواهد یافت (لوقا۱/۳۵). از این جهت که حضرت عیسی بدون پدر و به قدرت خداوند به وجود آمده است، مردم او را پسر خدا می نامند. (دوم پطرس، ۱/۱۷-۱۸)

عنوان دیگری که در این بخش بسیار درباره مسیح به کار رفته، عنوان پسر انسان است؛

«پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیارى فدا سازد.» (متى، ۲۰/۲۸)

«فرشته در جواب وى گفت: روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلا بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد.» (لوقا، ۱/۳۵)

«پس رفته، همه امت ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید.» (متی، ۲۸/۱۹)

اما در اینجا این سه صرفاً در کنار هم به کار رفته اند و این دلالت بر الوهیت نمی کند.

۲. مسیح در انجیل یوحنّا و نامه های پولس

در این بخش الوهیت عیسی کاملاً آشکار است و از ایشان به عنوان موجود ازلی یاد می شود؛

«در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود. کلمه نزد خدا بود.» (یوحنا، ۱/۱ـ۲)

«من و پدر، یکی هستیم.» (همان، ۳۰/۱۰)

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله فلسفه و مسیحیت
 • مقاله نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب
 • مقاله ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب
 • مقاله دین مسیحیت
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.