تحقیق مطالبات حقوقی زنان از دیدگاه سه گروه از نخبگان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مطالبات حقوقی زنان از دیدگاه سه گروه از نخبگان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مطالبات حقوقی زنان از دیدگاه سه گروه از نخبگان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۷
مقدمه    ۹
طرح مسأ له    ۱۱
روش تحقیق    ۱۴
جامعه مورد مطالعه    ۱۵
الف- عالمان دینی پیشرو    ۱۵
الف-  دیدگاه استاد  شهید مطهری در باره زن    ۱۶
دید گاه های حقوقی استاد مطهری    ۱۷
۱ –  ارث    ۱۷
۲ –  تعدد زوجات    ۱۸
۳ – حق طلاق برای زنان    ۱۸
ب– دیدگاه آیت الله خامنه ای در باره زن    ۱۹
دیدگاههای حقوقی آیت الله خامنه ای    ۲۱
۱ – تفاوت دیه زن و مرد    ۲۱
۲ – خشونت علیه زن    ۲۱
۳ –  ازدواج اجباری    ۲۲
۴ – حق  فتوا دادن    ۲۲
۵ –  ولایت بر فرزند    ۲۳
۶ – حضانت فرزند    ۲۳
۷ –  اجازه خروج از منزل    ۲۳
ج-   دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره زن    ۲۴
دیدگاههای حقوقی آیت الله هاشمی رفسنجانی    ۲۴
۱ –  استقلال زن در انتخاب همسر    ۲۴
۲ – ضرورت ازدواج    ۲۵
۳ – اساس ازدواج بر  یک مرد و یک زن استوار است .    ۲۵
۴ –  زن واستقلال مالی    ۲۶
۵ – مساوات یا عدالت    ۲۶
۶ –  حق طلاق    ۲۷
ب-  نواندیشان دینی    ۲۷
الف- آیت الله شیخ یوسف صانعی    ۲۹
دیدگاه آیت الله صانعی درباره زن    ۲۹
دیدگاه های حقوقی آیت الله صانعی    ۲۹
۱ –  برابری قصاص زن و مرد    ۲۹
۲  –   قیمومت مادر    ۳۰
۳ –  برابری دیه    ۳۱
۴ – برابری شهادت زن و مرد    ۳۱
۵ –   اجازه خروج  از منز ل    ۳۱
۶ –  تعدد زوجات    ۳۲
۷ – حق طلاق    ۳۲
۸ –   خشونت علیه زن    ۳۳
۹ –   ولایت بر ازدواج دختر    ۳۳
ب-  آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی    ۳۳
دیدگاه آیت الله موسوی بجنوردی در باره ی زن    ۳۳
دیدگاههای حقوقی آیت الله موسوی بجنوردی    ۳۴
۱ – اختلاف دیه زن و مرد    ۳۴
۲ –  تعدد زوجات    ۳۴
۳ –  شهادت زن    ۳۵
۴  –   اجازه خروج از منزل    ۳۵
۵ – حضانت فرزند    ۳۶
۶ –   خشونت علیه زن    ۳۶
ج- روشنفکران سکولار    ۳۶
الف-  مهر انگیزکار    ۳۷
دیدگاه مهرانگیز کار درباره ی زن    ۳۷
دیدگاه های حقوقی مهرانگیز کار    ۳۸
۱ – سن ورود زنان به قلمرو مسئولیت کیفری    ۳۸
۲ –   دیه    ۳۸
۳ –  ارزش شهادت زنان    ۳۹
۴ – ارث زنان    ۳۹
۵ –  حق طلاق    ۳۹
۶ – خروج از منزل    ۳۹
۷ –   خشونت علیه زن    ۳۹
ب-  شیرین عبادی    ۴۰
دیدگاه شیرین عبادی درباره ی زن    ۴۰
۱ – تعدد زوجات    ۴۰
۲ – حضانت طفل    ۴۱
۳ – نقش مادر در ازدواج فرزندان    ۴۱
۵ – ازدواج اجباری دختران    ۴۱
جمع بندی    ۴۷
منابع    ۵۰

منابع:

 ابراهیم زاده ، عبد ا…، ۱۳۸۲، دین شناسی ، معاونت آموزش نیروی مقاومت بسیج ، ص۱۰۶۴

تشکری ، زهرا ، ۱۳۸۱، زن در نگاه روشنفکران ، کتاب طاها ، ص۱۵۶

 خامنه ای ، سید علی ، ۷/۱۲/۱۳۷۹، درس خارج فقه واصول ،پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت ایت ا… خامنه ای

  خامنه ای ، سید علی ، ۱۳۸۳، رساله اجوبه الاستفتائات ، امیر کبیر ، ص۳۳۹،۳۴۰- خامنه ای ،سید علی  ، ۱۳۸۰،زن از دیدگاه مقام معظم رهبری، نوادر ، ص۵۰ ،    ۴۷،۹۰ ،         ،۶۷ ،۱۰۳ ،۱۰۴

– سرخوش ،سوسن،۱۳۸۳،جزوه درس روشهای کیفی ،ص۳۶،۲۸

صانعی ، فخر الدین ، ۱۳۸۵،شهادت زن در اسلام ، میثم تمار،ص۶۱ ،  ۴۰

صانعی، یوسف، ۱۳۸۳، فقه زندگی- برابری قصاص ،  میثم تمار، ص۱۱،

 صانعی ،یوسف،  ۱۳۸۴، فقه زندگی – قیومت مادر، میثم تمار،ص۱۴-۱۲

 صانعی،یوسف،  ۱۳۸۴، فقه زندگی – ارث زن از شوهر، میثم تمار،ص۱۰،۱۷،۲۰

 صانعی،یوسف،  ۱۳۸۴، فقه زندگی- برابری دیه ، میثم تمار،ص۱۹،

طالب ،مهدی،۱۳۸۰،شیوه های علمی مطالعات اجتماعی ،دانشگاه تهران ،ص ۱۹ ،۲۴۰

عبادی ، شیرین ، ۱۳۸۱ ، حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران ، گنج دانش ، ص ،۱۲۱، ،۱۲۷،۱۳۳

عبادی ،شیرین ، ۲/۲/۱۳۸۳، حقوق بشر و زن ایرانی،خرد نامه همشهری،ص۳

 کار ، مهر انگیز ،۱۷/۳/۸۵، باران، شماره ۱۰، زن وجنسیت در قوانین کیفری ایران

  کار ،مهر انگیز،۱۳۷۷،ماهنامه زنان ،گفتگو.

مطهری ، مرتضی،۱۳۵۷ ، نظام حقوق زن در اسلام ، صدرا ، ص ۱۰۹  ،۲۵۲،۱۲۱،

۰،۳۲۲،۳۲۶

،مطهری، مرتضی ، ۱۳۶۴ ، پیرامون جمهوری اسلامی ، صدرا ،ص۶۶،۱۲۳،۱۹،۵۸

 موسوی بجنوردی ،سید محمد ،اعتماد ملی ، (روز نامه)۲۷/۸/۸۵ ، عدالت اجتماعی وتعدد زوجات

هاشمی رفسنجانی ، علی اکبر ،۱۳۸۰ ،زن وعدالت اجتماعی ، سفیر صبح ، ص ، ،۵۵،۶۱،۶۷، ،۱۰۶،۱۱۲،۱۳۷،۱۴۰،۱۱۴،۱۳۸،۱۰۲

  وکیلی ، هادی ،۱۳۷۹، اسلام و فمینیسم ، دفتر نشر معارف ،ص ۴۲،۴۱

چکیده:

شناخت و برر سی مطالبات زنان از مهمترین مسائلی است که می تواند برنامه ریزان و کار شناسان اجتماعی – فرهنگی را در محقق ساختن حقوق زنان و ارتقای نقش و جایگاه آنان در جامعه  یاری نما ید.عدم آگاهی از مطالبات زنا ن و نیز فقدان شناخت کافی از حقوق واقعی زنان می تواند ابهامات و در نتیجه عدم رضایت آنان را در پی داشته باشد . این امر نه تنها نیمی از جمعیت کشور را دچار بحران می کند بلکه به تبع آن بر جنبه های دیگر حیات اجتماعی تاثیر می گذارد .

هدف کلی این مطالعه شناخت حقوق  زنان از دیدگاه نخبگان به منظور ارائه راهکار به تصمیم گیران و بر نامه ریزان است تا درهنگام قانونگذاری و برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد . این تحقیق از نوع مطالعات اکتشافی است و در استفاده از اسناد و متون از روش تحلیل محتوا و در تکمیل آن   از مصاحبه استفاده گردیده است.

این مقاله  دیدگاههای سه گروه  یعنی  عالمان دینی پیشرو ، نواندیشان دینی و  برخی از افراد که دیدگاه سکولار  دارند را مورد  بررسی قرار می دهد وپس از ارزیابی به استنتاج نظریه هر یک از آنان  می پردازد.

در پایان هر بخش ،نتیجه گیری کلی  در قالب جدولی خاص می آید و سپس بررسی تطبیقی هر یک از بخشها با یکدیگر برای بدست آوردن نقاط اشتراک و افتراق  انجام می شود . در آخر راه حل هایی برای ایجاد همگرایی بین نخبگان ارائه شده تا راه گشایی برای محقق ساختن مطالبات زنان باشد .

کلید وازه ها : حقوق زنان ، مطالبات زنان ، نخبگان  ، فمینیسم

مقدمه

در جهان کنونی زنان نیمی از جامعه بشری را تشکیل می‌دهند که در طول سالهای زندگی خویش مشکلات فراوانی برای دستیابی به خواست‌ها و مطالبات به حق خود دارند. با آنکه زنان هم از حیث فردی وخانوادگی و هم از حیث اجتماعی تأثیرگذارترین افراد جامعه هستند ، اما هیچگاه جوامع مختلف  نتوانسته‌اند بطور کامل، از تمام توانمندی های آنان بهره گیرند. از سوی دیگر به گواهی شواهد و مستندات دینی وتاریخی زنان همواره از یک ستم تاریخی مداوم و مستمر آسیب دیده‌اند و در تمام طول سالهای گذشته، نتوانستند به آنچه شایسته و بایسته است دست یابند.آیات قرآن کریم و روایات وارده از معصومین علیهم السلام از وجود فرهنگ جاهلی در خصوص زنان در اعصار مختلف و اقدامات متعدد برای اصلاح آن و رساندن زنان به جایگاه شایسته انسانی دلالت می کند ؛ که در این میان سیره روشن و تاثیرگذارپیامبر اعظم صلی الله علیه و آله جایگاه ویژه و منحصر به فردی دارد.

 در طول تاریخ معاصر ایران ، همواره زنان در شکل گیری وقایع و اتفاقات، نقش موثری داشته اند ، آنان در کوران حوادث تاریخی و مبارزات مردمی با حمایت از آزادی خواهان ، ضمن پیشتیبانی از نهضت های مردمی ،   به بیان خواست های خویش نیز پرداخته اند .

این روند یعنی حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی ، سیاسی در تمام دورانهای سه گانه قاجار ، پهلوی ، جمهوری اسلامی ادامه داشته و دارد . نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که زنان در طول این دوران چه خواست هایی داشته اندو تا چه اندازه به آنها دسترسی پیدا کرده اند؟

بعد از انقلاب اسلامی وایجاد بستر مناسب برای حضور زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی ، زمینه برای بیان مطالبات از طریق ابزارهای قابل دسترسی مثل رسانه های جمعی و اینترنت ایجاد گردیده است و با ارتقای سطح آگاهی زنان و افزایش میزان مشارکت آنان در جامعه ، مطالبات آنان نیز ، متحول گردیده است .

  تحولات سریع فرهنگی – اجتماعی ، پیشرفت زندگی شهری و گسترش فن‌آوری‌های جدید در حوزه وسایل ارتباط جمعی، از یک سو فرصت‌های تازه مشارکت اجتماعی و سیاسی را فراروی زنان گشوده و از سوی دیگر آنها را با چالش‌ها و مطالبات زیادی روبرو ساخته است.

ازطرف دیگر ، حضور دین در قالب حکومت و در عرصه مدیریت کلان اجتماعی، انطباق آموزه‌های دینی را با مسائل روز، بیش از گذشته لازم می‌نماید. لذا پاسخ به  خواست‌های بحق زنان، رسالتی است که هم بر دوش نخبگان و هم بر عهده نظام است تا با ایجاد رابطه‌ای سازمان یافته و تعاملی سازنده به سیاستها و برنامه‌هایی دست یابد تا در پرتو آن‌، زنان به کارآمدی و شکوفایی ظرفیت های خویش در تمام عرصه‌ها و زمینه ها برسند.

با مطالعه تاریخ  سرزمین عزیزمان ، می‌توان اذعان نمود که زنان در حال حاضر در مقایسه با دوره‌های پیشین از جایگاه شایسته وحقوق بیشتری برخوردار شده‌اند. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) شرایط لازم برای ارتقای فکری و عملی و حضور زنان در حوزه‌های مختلف اجتماعی فراهم شده است ، لذا توجه جدی نهادهای سیاستگذار و اجرایی نظام اسلامی،به مسائل زنان  اجتناب ناپذیرمی باشد.

نگاه ابزاری مجامع حقوق بشر به مطالبات زنان  و لزوم اثبات کارآمدی نظام  دینی وپاسخگویی اسلام به تمام پرسشهای بشر از جمله مسائل با اهمیتی است که غفلت از آنها می‌تواند مسائل زنان را به مشکلی پیچیده و چالشی بزرگ تبدیل نماید.  بررسی مطالبات و خواست های حقوقی زنان از دیدگاه نخبگان از آنجا دارای اهمیت  است که آنان با تیزبینی و مداقه می توانند اولاً نیازهای این قشر از جامعه را بیان نمایند، ثانیاً با ارائه راهکارهای لازم  ، زنان را در رسیدن به مطالبات خویش کمک کنند.نخبگان جامعه  با تبیین مسائل زنان و همگن‌سازی آنها با مفاهیم دینی و در نهایت با ارائه راهبرد های منطقی همواره در نهادهای تصمیم‌گیر و مجری، مؤثر هستند .

 این مقاله سعی دارد از طریق مراجعه به اسناد، کتابها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های نخبگان مورد نظر ، نظرات و اندیشه‌های آنان را در باره مطالبات زنان بررسی نماید.

طرح مسأ له:

تحولات پدید آمده در حیات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جوامع در سده های اخیر و تغییر نگرش سریع فرهنگی واجتماعی  زنان ، گسترش فن آوریهای نوین در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات و ایجاد فرصت های  جدید مشارکت اجتماعی و سیاسی ، عرصه های تازه ای فرا روی زنان نهاده است.

حضور زنان در حوزه های گوناگون اجتماعی از جمله اشتغال ،آموزش ،تصدی مناصب مدیریتی،عضویت در مجلس،دولت، قوه قضا ئیه از مصادیق آن است .اما هنوز برخی از دیدگاه ها بر این باورند که زنان به مناصب  مهم دولتی دست نیافته اند. اگر چه ارتقا و رشد اجتماعی زنان در وهله نخست حاکی از بلوغ اجتماعی و افزایش سطح اندیشه و تفکر جامعه است، اما از طرف دیگر رشد روز افزون مشارکت زنا ن ،ارتباطا ت نزدیک جوامع با یکدیگر سبب شده است تا مطالبا ت زنا ن افزایش یابد.شناخت این مطالبات در حوزه ی امید ها و انتظارات که بخشی از لایه های رفتاری انسان را شکل می دهد دارای اهمیت است . با پیروزی انقلاب اسلامی و تجلی یافتن اسلام در قالب مدیریت کلان اجتماعی و سیاسی فرصتهای زیادی برای حضور اجتماعی  زنا ن بدست آمده است و همین امر سبب گردیده است تا زنا ن در توسعه و تنوع نقشهای اجتماعی خویش تلاش مستمری داشته باشند . شناخت کامل خواست های زنان می تواند افقی نو در جهت عینیت بخشیدن به آنها ایجاد نماید . امروزه پرداختن به مطالبات زنان با توجه به رشد و آگاهی زنان و افزایش سطح انتظارات آنها از نظام اسلامی اجتنا پ نا پذیر است .با تاسیس نظام جمهوری اسلامی و ایجاد انتظار کار آمدی اسلام در حل مشکلات جامعه ، پرداختن به مسئله زنان به عنوان قشری که همواره مورد ستم تاریخی بودند از اهمیت بالایی بر خوردار شده است . غفلت از مطالبات وخواست های واقعی زنان برنامه ریزان را در اداره بهتر جامعه با مشکل روبرو می کند ، از طرف دیگر زمینه را برای تبلیغات سوء علیه نظام اسلامی فراهم می سازد .

 تبیین مطالبات زنان و آشکار شدن مطالبات واقعی (خواست هایی که در صورت تحقق، ظرفیتهای زنان را متبلور می سازد ودر ضمن با هویت فردی و اجتماعی آنها سازگار است.)توسط نخبگان، صحت اندیشه کسانی را که بدون شناخت کافی از زنان ، هر روز مطالباتی را مطرح می کنند با تردید مواجه می سازد .بیان خواسته های زنان از زبان نخبگان ، منجر به جامعه شناختی ، سامان دهی و تحقق پذیری آن می گردد .

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی
 • مقاله حقوق زنان
 • مقاله دیدگاه امام در مورد زنان
 • پایان نامه زن و عدالت اجتماعی
 • تحقیق بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در زمینه قوانین ازدواج
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.