تحقیق مطالعه مسکن در بافت های پیرامونی شهر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مطالعه مسکن در بافت های پیرامونی شهر  (نمونه موردی : بلوار جمهوری یزد) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مطالعه مسکن در بافت های پیرامونی شهر  (نمونه موردی : بلوار جمهوری یزد) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : چارچوب نظری      ۱
طرح مسئله     ۲
هدف تحقیق     ۷
فرضیات تحقیق     ۸
روش تحقیق     ۹
فصل دوم : شناخت و تحلیل     ۱۰
منطقه بندی محدوده مطالعاتی     ۱۶
جایگاه محدوده مطالعاتی در طرح های فرادست     ۱۷
بررسی شاخص های اجتماعی محدوده مطالعاتی با مقیاس بالادست     ۲۰
پیش بینی جمعیت     ۲۵
سرانه های کاربری های شهری     ۴۰
بررسی شاخص های اقتصادی محدوده مطالعاتی با مقیاس بالادست     ۵۵
بررسی شاخص های کالبدی محدوده مطالعاتی با مقیاس بالادست     ۶۸
برآورد مسکن     ۷۲
اهداف خرد ، راهبرد ها و راهکار ها     ۹۰
فصل سوم : ارائه طرح پیشنهادی       ۱۱۰
توجیه طرح    ۱۱۳
سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی     ۱۲۰
تراکم پیشنهادی     ۱۳۰
ضوابط تراکمی مناطق محدوده     ۱۳۵
ضابطه های اجرایی     ۱۴۲
سرانه پیشنهادی کاربری های شهری     ۱۵۶
فهرست نقشه ها:
دانه بندی     ۳۵
جهت شیب     ۳۶
تعداد طبقات     ۴۸
تابش     ۵۵
نقشه کاربری اراضی وضع موجود     ۶۶
عمر بنا     ۷۱
مالکیت     ۸۵
قیمت املاک     ۹۳
کیفیت ابنیه     ۱۰۴
سرانه جمعیتی      ۱۱۵
شیب     ۱۲۱
اسکلت بنا     ۱۳۰
توپوگرافی     ۱۴۲
منابع     ۱۷۷

منابع:

۱-     احسن ، مجید ؛”قوانین و مقررات شهرسازی. “جلد اول و دوم ؛ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ، تهران، ۱۳۸۲

۲-     پاپلی یزدی ، محمد حسین – رجبی سناجردی، حسین ؛” نظریه های شهر و پیرامون “؛ انتشارات سمت ،تهران،۱۳۸۲٫

۳-     پور محمدی ، محمدرضا ؛” برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ” ؛انتشارات سمت ؛ تهران ، ۱۳۸۲٫

۴-     پور محمدی ، محمدرضا ؛” برنامه ریزی مسکن” ؛ انتشارات سمت ؛ تهران ، ۱۳۸۵٫

۵-     حبیبی، سید محسن – مسایلی ، صدیقه ؛  “سرانه کاربری های شهری گ ؛ انتشارت سازمان ملی زمین و مسکن ؛ تهران ،۱۳۷۸٫

۶-         خاکی ، غلامرضا ؛ ” روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی” ؛ مرکز تحقیقات علمی کشور ؛ تهران ، ۱۳۷۸٫

۷-  دهخدا ، علی اکبر ؛ “لغت نامه دهخدا “.

۸-  سرایی ، آرش ؛ ” برنامه ریزی مسکن ، ابعاد ملی یا محلی “، شهرداریها ؛ شماره ۶۲ .

۹-  سرایی ، محمد حسین ؛ تقوایی ، مسعود ؛ ” گسترش افقی شهرها و ظرفیت های موجود زمین مورد شهر یزد “، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ؛ شماره ۷۳٫

۱۰-    شماعی ، علی ؛ “توسعه ناموزون فضایی ـ کالبدی شهر یزد و اثرات آن بر ساخت اکولوژی شهر ” ؛ فصلنامه پژوهش های جغرافیایی ؛ شماره ۴۶ ؛ زمستان ۱۳۸۲

۱۱-    شکویی ، حسین ؛ ” جغرافیای اجتماعی شهرها (اکولوژی اجتماعی شهر) ” ؛ واحد فوق برنامه ی بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ؛ تهران ، ۱۳۶۵ .

۱۲-    شکویی ، حسین ؛ ” جغرافیای شهری ” ؛ انتشارات پیام نور ؛ تهران ، ۱۳۸۱ .

۱۳-    شیعه ، اسماعیل ؛ “مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری” ؛ دانشگاه علم و صنعت ؛ تهران ، ۱۳۸۷٫

۱۴-    طرح تفصیلی شهر یزد . مهندسین مشاور شهربد ، سال۱۳۷۵

۱۵-    طرح تفضیلی شهر یزد ، سال ۱۳۸۵

۱۶-     طرح جامع شهر یزد ، گروه مشاورین عرصه ، ۱۳۸۲

۱۷-    طرح جامع مسکن استان یزد ، گروه مشاورین نقش پارسه ، ۱۳۸۵

۱۸-    مشهدیزاده ، ناصر ؛ ” تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران ” ؛ دانشگاه علم و صنعت ؛ تهران ، ۱۳۷۴ .

۱۹-    مهدیزاده ، جواد ؛ ” برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)”، حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی؛ تهران، ۱۳۸۲٫

۲۰-    هاشمی ، فضل ا…؛ ” آیا ممنوعیت گسترش محدوده شهرها کار درستی است ؟” ، شهر ؛ زمستان ۱۳۸۷٫

۲۱-    دوستی ، معصومه  ؛ ” مکان یابی فضای سبز در منطقه ۱ شهر یزد ” ؛ پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه یزد ؛ بهار ۱۳۸۷

طرح مسئله

توسعه فیزیکی شهرها به مفهوم گسترش و بسط فضاهای کالبدی شهر است . چنانچه توسعه فیزیکی موزون ، سازمند و متعادل صورت گیرد ، مطلوب خواهد بود اما در صورتی که توسعه فیزیکی در بخش های مختلف شهر ناموزون و ناهماهنگ باشد موجب نا پایداری شهری می شود .  هم اکنون شهر یزد چنین وضعیتی را داراست . کتر نظریه ای وجود دارد که با وجود داشتن زمین های بایر و بلا استفاده در بافت شهر ، توسعه پیرا شهری را توصیه کند . اما در شهر یزد ، گسترش بی رویه شهر ایجاد فضاهای خالی شهری و استفاده نکردن از بنا ها و فضاهای درو ن شهر موجب تبدیل زمین های کشاورزی و باغات به فضاهای مسکونی و ساخت و ساز های شهری شده است .

در این میان فرایند عرضه زمین نقش اساسی را ایفا کرده است .در این فرایند شتاب زده ، عرصه های وسیعی به صورت بافت های روستایی کم تراکم و اراضی کشاورزی و بایر هم پیوند با آن ها در محدوده شهر قرار گرفته و در سایه فقدان طرح و مدیریت کارآمد زمین ، به صورت غیر قانونی تفکیک شده و در معرض بورس بازی قرار گرفته اند . ( تقوایی ، مسعود و دیگران ، شماره ۷۳ ، ص ۱۸۸ )  علاوه بر این ، این نوع رشد شهر باعث مهاجرت افراد ساکن در مرکز شهر و در نتیجه متروک ماندن بخش های مرکزی شهر شده است که متعاقبا این امر ، ساخت اکولوژی شهر را تخریب کرده و باعث جدایی گزینی اقشار اجتماعی شده است .

در طی این تحقیق سعی شده تا با شناخت، تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود به دست آمده در فرایند کار به چند پرسش زیر پاسخ داده شود :

–         آیا با ذکر اینکه منطقه ای مرفه نشین و به اصطلاح عامیانه “بالای شهر” است، می توان قضاوت کرد که دارای کیفیت بالای محیط مسکونی است ؟

–         چگونه می توان کیفیت محیط مسکونی را در راستای اهداف تعیین شده در تمامی ابعاد بالا برد ؟

–         چه عواملی هم باعث افزایش تقاضا هم افزایش عرضه شده است ؟

–         چگونه می توان در با بورس بازی زمین و تخریب اراضی کشاورزی و باغات مقابله کرد ؟

–         دلایل ساخت و ساز در محدوده غیرقانونی چیست ؟ یا به عبارتی دیگر چرا برای ساخت و ساز در محدوده غیرقانونی متقاضی وجود دارد ؟

با توجه به الگوی ستاره ای که قبلا ذکر شده است ، توسعه فضایی کالبدی شهر یزد ، از ابتدای پیدایش هسته اولیه شهر که در دوره های تاریخی قبل از اسلام و بعد از اسلام و تا دوره حکومت پهلوی ، رشدی آرام ، موزون و متعادل داشته است . رشد و توسعه محله های منسجم شهری ، طراحی موزون فضاهای شهری و انطباق آن با نیاز های مردم ، همسازی عناصر شهری با عناصر اقلیمی و … مجب رشد و توسعه موزون و متعادل و ارگانیک شهر گردیده بود . اما ا ز دهه ۴۰ به بعد ( دوره پهلوی دوم ) ، همراه با رشد جمعیت و ورود مدرنیسم به شهر های ایران از جمله شهر یزد ، رشد فضایی کالبدی شهر شکلی ناپایدار ، شتابان و ناموزون به خود گرفت . از جمله اقدامات اساسی که در این دوره در شهر های ایران رخ داد ، خیابان کشی های (خیابان های صلیبی ) متعدد و بدون برنامه که باعث از هم پاشیده شدن نظام منسجم محله ها و شهر شد ، می باشد .

چارچوب نظری

شهر یزد که تا پیش از این اقدام ، دارای یک کانون اصلی و متمرکز در مرکز خود بود ، ساختار نظام مند خود را از دست داد و در امتداد این خیابان ها به جهات مختلف به سمت پیرامون شهر شروعبه گسترش کرد . پیامد این رشد که بیشتر به صورت دست اندازی به نواحی پیرامون شهر بوده و هست ، مکان یابی نامناسب و ناموزون عناصرشهری در بخش های ایجاد شده شهری ، بورس بازی زمین و مسکن ، نابرابری های فضایی در سطح شهر، تشدید مهاجرت های بی رویه جمعیت به شهر و گسترش جدایی گزینی و حاشیه نشینی در شهر ، هزینه های گزاف حمل و نقل و خدمات رسانی شهری ، بی هویتی در شهر ، تخریب محیط زیست و تبدیل زمین های کشاورزی و باغات به اراضی بایر و مسکونی می باشد . هم چنین این فرایند توسعه فضایی کالبدی ناموزون شهر ، ساخت اکولوژی شهری را دچار عدم تعادل و توازن کرده و الگوی ساخت اکولوژی متحدالمرکز متداخل شهر به ساخت قطاعی ناپیوسته و نامتعادل تبدیل کرده است . ( شماعی ، ۱۳۸۲،ص ۱۹)

با گسترش شهر به سمت حومه ها و از دست رفتن انسجام مرکز قدیم شهر ( با توجه به الگوی گسترش چند هسته ای ) شهر یزد ، به سمت ساخت چند هسته ای پیش رفت که با حفظ هسته اولیه به عنوان مرکز قدیم ، هسته های جدید در پیرامون و حومه شهر ایجاد شدند . با نگرش به روند یاد شده ، می توان به این نتیجه رسید که روند حومه نشینی در شهر یزد به سوی عدم تمرکز (کانونی نبودن) به گونه انتقال فعالیت ها از کانون تک هسته ای به تمرکز چند هسته ای پیش رفته است . یکی از هسته های جدید شهر ، بلوار جمهوری می باشد که از هسته های خدماتی ـ تجاری شهر محسوب می شود .

با توجه به بررسی هایی که در مورد حومه و خصوصیات آن در نقاط مختلف از جمله ایران انجام شد ، حومه مورد مطالعه (بلوار جمهوری) یکی از انواع حومه هایی است که رشدی خودرو و بدون برنامه ریزی و طرحی از پیش تعیین شده داشته است . گسترش افقی و شتابان شهر به صورت خانه های ویلایی با مساحت ۲۵۰ الی ۲۰۰۰ متر مربع رشد و گسترش شهری را در این بخش شتابان کرده است . از طرف دیگر توزیع مسکن در این بخش از شهر نا متعادل است و با توجه به مساحت زیاد آن ، تراکم بسیار پایین جمعیتی را داراست .

یکی از مسائل بارز این محدوده رشد بی رویه ساخت و ساز به خصوص در اراضی کشاورزی که ناشی از تقاضای زیاد برای مسکن است. این تقاضای زیاد ناشی از برخی خصوصیات این محدوده به عنوان بخش حومه شهر می باشد که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

پایین بودن قیمت زمین نسبت به دیگر مراکز شهری که ین خود باعث جذب تقاضای موثر مسکن می باشد .
نزدیکی به محل کار به علت تمرکز بسیار مراکز صنعتی ، تجاری و خدماتی در این محدوده باعث جذب تقاضای موثر می شود .
فراوانی عرضه زمین به علت وجود اراضی بایر و کشاورزی زیاد
تامین آسایش به علت وجود محیطی آرام و دور از آلودگی های مرکز شهر
خواستگاه جتماعی متقاضیان که خواستار بالاتر رفتن طبقه اجتماعی خود می باشند . زیرا این محدوده از جمله قطاع های اجتماعی با درآمد بالا و مرفه جامعه می باشد .

با توجه به اینکه تقاضای مسکن در این محدوده بالاست و روز به روز افزایش می یابد ، ولی کیفیت پایین محیط مسکونی از جمله مسائل دیگر این محدوده می باشد . همانطور که قبلا ذکر شد ، به طور کلی رشد خودرو و بی برنامه وفقدان مدیریت شهری مناسب و قوانین کارآمد موجب نزول کیفیت محیط مسکونی شده است . در این راستا ، می توان به عوامل زیر که مسبب و تشدید کننده این مسئله هستند اشاره کرد :

دور بودن از خدمات و تسهیلات مهم شهری که این خود باعث بالاتر رفتن هزینه رفت و آمد می شود .
ناکافی و ناکارآمد بودن وسایط حمل و نقل عمومی باعث شده افراد ساکن بیشتر به وسایل حمل و نقل شخصی و داشتن چند وسیله نقلیه روی بیاورند .
مکان یابی و قرارگیری نامناسب کاربری ها در کنار یکدیگر که منجر به ایجاد محلات بی هویت و فاقد سلسله مراتب دسترسی و تقسیمات کالبدی شده است .
توزیع نامناسب زیر ساخت ها و خدمات شهری در این محدوده باعث ایجاد تفاوت چشمگیری در ارزش زمین و مسکن شده است به طوریکه قیمت زمین در این محدوده طیف وسیعی را در برمی گیرد. (۱۰۰ ـ ۱۰۰۰ هزار تومان)
مساحت زیاد فضاهای مسکونی و هزینه های گزاف نگهداریو تامین امنیت آن ها سبب راکد ماندن سرمایه به صورت فضاهای مسکونی فوق العاده بزرگ شده است .
تراکم کم جمعیتی که ناشی از مساحت بسیار زیاد واحد های مسکونی و اراضی کشاورزی و بایر فراوان می باشد .
عدم وجود امنیت اجتماعی به علت فاصله زیاد بین خانه ها به علت مساحت زیاد زیر بنا و اراضی بایر
تفکیک و تقسیم نادرست اراضی شهری به علت نظارت نداشتن ارگان های شهری و فقدان قانون که زمینه های ایجاد بورس بازی را در این محدوده تشدید کرده است .
عدم وجود و کیفیت دسترسی های درون محله ای
از بین رفتن اراضی کشاورزی و باغات به علت به دست آوردن ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری آن ها
تداخل زندگی روستایی و شهری به علت هم جواری های نامناسب و تداخل منظرهای شهری و روستایی

چارچوب نظری

چارچوب نظر

چارچوب نظری

غیر قانونی ساختن و خارج از محدوده قانونی شهر که منجر به نداشتن تاسیسات زیر بنایی یا گرفتن آن به صورت غیر قانونی می شود .

همجواری های ناسازگار مانند همجواری مناطق مسکونی و صنعتی و مزاحمت ناشی از آلودگی کارخانه ها

از مسائل دیگر که در این محددوه به چشم می خورد ، عدم نظارت قانونی و صحیح می باشد .تفکیک اراضی و ساخت و ساز مخصوصا در محدوده غیر قانونی ، بدون هیچ نظارتی صورت می پذیرد . قوانین تنها به اخذ جریمه هنگام اخذ پروانه ساخت یا گواهی پایان کار کفایت می کنند و هیچ قانون محکمی وجود ندارد که که از ساخت و ساز در این محدوده به خصوص ساخت و ساز در نزدیکی مراکز صنعتی جلوگیری کند . البته این نکته هم حائز اهمیت است که در اجرای قوانین موجود هم اهمال صورت می گیرد .

در نتیجه این عدم نظارت در برخی نقاط واحد های مسکونی حتی از تسهیلات زیر بنایی مناسب برخوردار نیستند که این سبب نزول کیفیت مسکن شده است . این عدم نظارت صحیح به تدریج باعث تخریب اراضی کشاورزی و باغات و تبدیل آن ها به اراضی مسکونی و بایر شده که این خود زمینه های مسئله دیگر که بورس بازی زمین می باشد را فراهم آورده است .

یکی دیگر از مسائل مهمی که دامن گیر این محدوده است ـ به علت وجود اراضی بایر و کشاورزی و باغات فراوان ـ بورس بازی و سوداگری زمین می باشد .

سوداگری زمین که به طور عمده متاثر از افزایش قیمت اراضی اطراف شهر ها به وجود می آید ، قادر است تاثیرات منفی در اراضی کشاورزی بر جای گذارد به طوری که کشاورزان و مالکان اراضی به طور عمده به تجارت روی اراضی خود می پردازند و از سرمایه گذاری روی اراضی کشاورزی خود ، خودداری می کنند . ( طاهرخانی،مهدی و همکاران ،۱۳۸۳،ص ۹۱) با این توصیفات ، مالک زمین زیر کشت خود را به صورت غیر قانونی و بدون رعایت اصول تفکیک زمین ، به قطعات مختلف تقسیم می کند و بدون گرفتن سند برای آن ها اقدام به فروش آن ها به صورت قولنامه ای می نماید . از جمله عوامل ظهور این مسئله ، یا فقدان قوانین نظارتی بر مالکیت و تفکیک و تغییر کاربری اراضی یا ناکارآمد بودن قوانین موجود و اهمال در اجرای آن ها از سوی مجریان قانون می باشد . از جمله می توان به سیاسی بازی ها و اقتصاد سیاسی ( اقتصادی که تحت تاثیر سیاست قرار می گیرد ) در ارگان های دولتی که اداره کننده امور شهر هستند نام برد . به عنوان نمونه با نزدیک شدن به اتفاقات مهم سیاسی مانند انتخابات که نیاز به جلب رضایت اقشار جامعه دارند ، قوانین را نادیده گرفته و برای جلب نظر مردم امکانات و تاسیسات زیربنایی به نواحی ای که در محدوده غیر قانونی شهر هستند ، داده می شود . از موارد دیگر ، به فرض اگر در طرح جامع برای زمینی کاربری آموزشی در نظر گرفته شده است ، با نادیده گرفتن آن و تشکیل جلسه ای برای تغییر کاربری ، آن را به کاربری مسکونی تغییر ، تصویب و ابلاغ می کنند . در نتیجه حتی طرح جامع مصوب شهری که مهمترین طرح شهری به حساب می آید این چنین نادیده گرفته می شود .

هدف تحقیق

این پروژه بر آن است که با شناخت وضع موجود و پیش بینی آینده ، به یک طرح کامل و راهبردی  با اهداف زیر دست یابد :

                 ارتقاء کیفیت محیط مسکونی

                 ایجاد عدالت اجتماعی

                 تعادل میان عرضه و تقاضا

                پایداری زیست محیطی

 

فرضیات:

در راستای رسیدن به طرح و درگیر شدن با مسئله تحقیق، فرضیات زیر مطرح شدند ::

ارتقا سطح خدمات شهری در حومه نسبت به مرکز شهر
وضع قوانین محکم و کارآمد جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی
تعریف مرکز محله با کاربری های مورد نیاز جهت ارتقای کیفیت محیط مسکونی
تعریف سلسله مراتب دسترسی و بهبود کیفیت راه ها همچنین ارتقا وسایط حمل و نقل عمومی
نظارت مستقیم بر ساخت و سازها و تفکیک های غیر قانونی جهت جلوگیری از تخلفات

 

 

روش تحقیق                                                     

در فرآیند این تحقیق ( شناخت ، تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارها و طرح) ، از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است که از تکنیک های متفاوتی همچون :

مطالعات کتابخانه ای
مطالعات میدانی از طریق : مصاحبه ،مشاهده ، پرسشنامه ، برداشت کالبدی
استفاده از فنون تحلیل آماری، تکنیک های ترسیمی و نرم افزارهای رایانه ای
استفاده از روش نمونه گیری منطقه ای
استفاده از فنون متداول برای تحلیل وضع موجود یا پیش بینی سنجه های جمعیتی ، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بهره گرفته شده است.

در این حین خلا مطالعاتی و کمبود پژوهش‌های منطقه ای و محله‌ای در سطح کشور و استان یزد،عدم همکاری سازمانهای دولتی و شرکت‌های مشاوره‌ی، وسعت قابل توجه منطقه مورد مطالعه و همچنین محدودیتهای زمانی و نیروی انسانی، قطعاً تاثیرات خود را روی روند کار گذاشته است.

با توجه به مبانی نظری و راه حل هایی که تا کنون برای پدیده حومه نشینیبه کار گرفته شده است ، به شناخت وضع موجود از طریق پرسشنامه ، مشاهده و برداشت کالبدی پرداخته شده است و بر اساس آن پیش بینی های مورد نظر صورت گرفته اند . سپس با توجه به اطلاعات به دست آمد ه ، تحلیل وضع موجود و تدوین جدول swot انجام گرفته و بر اساس آن و با توجه به اهداف کلانی که در عنوان شده اند ، اهداف خرد تدوین شدند و بر اساس آن ها راهکار ها و سیاست های اجرایی ارائه شده اند که این سیاست ها در یک طرح پیشنهادی گرد هم آمدند .

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله جایگاه مسکن در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب
 • مقاله اشکالات مسکن های مدرن
 • تأثیر کیفیت محیط زندگی و محیط مسکونی مجتمعهای مسکونی در روحیه افراد و سپس روحیه جمعی ساکنین
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.