تحقیق مطالعه نگهداری سگ خانگی در میان چهار خانواده در تهران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مطالعه نگهداری سگ خانگی در میان چهار خانواده در تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مطالعه نگهداری سگ خانگی در میان چهار خانواده در تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده  ۴
مقدمه و طرح مسئله  ۶
ادبیات و پیشینه ی تحقیق  ۹
پرسش های تحقیق  ۱۰
روش شناسی  ۱۰
شهر  ۱۳
انسان شهری و سگ  ۱۴
شهر و جانوران  ۱۴
روابط انسانی وسگ  ۱۵
خرده فرهنگ  ۱۸
جنسیت  ۲۰
خانه شهری  ۲۰
رابطه فرد با دیگران  ۲۳
خرده فرهنگ  ۲۷
جمع بندی  ۳۴
نتیجه گیری  ۳۷
مآخذ  ۴۰

 

 مآخذ

– فکوهی، ناصر ، ۱۳۸۱ ،تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی، تهران نشر نی

– دورتیه ، ژان-فرانسوا ،۱۳۸۲ ، علوم انسانی گستره شناخت ها ،تهران،نشر نی

– گیدنز ،آنتونی، ۱۳۷۶ ، ترجه منوچهر صبوری ،تهران ،نشر نی

– فکوهی، ناصر، ۱۳۸۳ ، انسان شناسی شهری ، تهران ،نشر نی

– وبر ، ماکس ، ۱۳۷۵ سوم ، شهر در گذر زمان ، تهران، ترجمه شیوا کاویانی

– حسامیان ، فرخ ، ۱۳۷۵ ، شهرنشینی در ایران ،تهران ، نشر آگاه

– اتحادیه ، منصوره ، ۱۳۷۷ ، اینجا طهران است(مجموعه مقالاتی در باره تهران) ،  تهران، نشر تاریخ ایران

– قمریان ،علیرضا ،۱۳۷۷ اول ، راهنمای تربیت سگ ،تهران ، مرکز نشر سپهر- نیکخواه

– بیسرو ،ب ،  ۱۳۴۵، بیماری هایی که انسان از حیوانات خانگی می گیرد ، تهران

– کاظم عرب، منوچهر،۱۳۸۴ ، مروری بر نگهداری حیوانات خانگی ، تهران

– لواسانی ،سید علی ،۱۳۱۴ ، هوش سگ (پایان نامه دکتری دامپزشکی سال تحصیلی ۴۱-۴۰) ، تهران

– قمریان ، علیرضا ،۱۳۷۹ ،بررسی انگیزه ی نگهداری از حیوانات خانگی در مراجعین به بیمارستان شماره ۲ دامپزشکی دانشگاه تهران (پایان نامه فوق لیسانس) ، تهران

– هدایت ، صادق، ۱۳۲۱ ، سگ ولگرد ، تهران ، انتشارات جاویدان

– Oxford uni press,1988, Companion animals in society, Oxford, Oxford uni press

چکیده

انسان خود به عنوان یک جانور همواره به شکل های گوناگون در کنار بقیه حیوانات زیسته است. هوش بالای انسان ها باعث شده بتوانند در جهت پیشبرد زندگی خود ، بر حیوانات تسلط یابند و با اهلی کردن حیوانات وحشی ، از آنها استفاده هایی به نفع خود داشته باشند.

با گذشت زمان ، شیوه های زندگی انسان تغییر یافتند و به تبع ِ آن ،نقش حیوانات اهلی نیز تغییر یافت.   تغییر شکل جوامع انسانی از شکارچی-گردآورنده به یکجا نشین و بعد روستایی شیوه ی استفاده و نگهداری حیوانات را هم دگرگون کرد. در روستاها نقش دام هنوز مشهود است : حیواناتی که برای کار و استفاده در تولیدات غذایی به کار گرفته می شوند. اما  در جوامع شهری این نقش به طور زیادی تغییر کرده است و حیوانات به شکل ها ی مختلفی در شهر و در کنار زندگی می کنند. زندگی جانوران شهری تفاوت های زیادی با زندگی حیوانات در نواحی غیر شهری دارد . بعضی جانوران ولگرد محسوب می شوند و بعضی دیگر خانگی… . همچنین انسان برخی از حیوانات شهری را موذی می نامد و آن ها را نابود می کند. این جانوران در شهر زندگی می کنند ولی سبک زندگی آن ها با دیگران تفاوت می کند. آنها همزیست های انسان اند ؛ از غذا و زباله های او تغذیه می کنند و در محیط زندگی انسان پرسه می زنند ، تولید مثل می کنند و… . می توان گفت انسان شهری هم در تنازع بقا با این جانوران است.

ساخته شدن شهرها ، طبیعت را دچار دگرگونی می کند : زیست گاه های انبوه شهری برای زندگی دسته جمعی انسان ها . در این میان جانورانی زنده می مانند که توانایی و تجربه ی زندگی با انسان را دارند. چرا که شهرهای امروزی مختص زندگی انسان امروزی است و حق انتخاب با انسان است چرا که قدرت بیشتری دارد. شاید زندگی در شهر برای حیوانات هم  با رفاه بیشتر و نیاز های جدید تر همراه باشد.

 امروز در ایران هم جمعیت شهرنشین رو به افزایش است و آبادی ها ی  نیم قرن گذشته ، تبدیل به شهرهای بزرگ  و   شهرستان ها تبدیل به کلانشهرها شده اند.  شهر ، علاوه بر ساختمان و خیابان و انسان ، جانوران شهری را هم دربر می گیرد؛   جانورانی تغییر یافته.

تحقیق جانوران در شهر به مطالعه ی روابط انسان با جانوران در زندگی شهری می پردازد و تأثیرات متقابل آن ها را بررسی می کند. این تحقیق سگ به عنوان حیوان خانگی را بررسی می کند و سعی دارد با دیدگاهی انسان- محور تأثیرات این پدیده بر روابط اجتماعی و پدیده های شهری را مورد مطالعه قرار دهد.

+ مقدمه و طرح مسئله

پدیده های مختلف شهری که برای بیشتر شهرنشینان بدیهی و روزمره جلوه می کنند ، بسیار پیچیده و گسترده هستند و مطالعه و تحقیق بر آن ها احتیاج به تخصص و صرف وقت فراوان دارد. از این رو نیاز به رشته ی مطالعاتی که چگونگی شکل گیری پدیده های انسانی-اجتماعی در شهر ها را تبیین کند کاملا ً محسوس است. مطالعه در زمینه انسان شناسی شهری درک محققان را از ریشه های پدیده های فرهنگی-اجتماعی  در شهر ها بالا می برد و به مسؤلان و برنامه ریزان شهری در پیشرفت زندگی شهری و رفع بسیاری از معضل ها کمک می کند. با توجه به این که جامعه ی ایران به تازگی وبه سرعت در رویه ی شهری شدن قدم گذاشته است ، مسائل و مشکلات اجتماعی ، فرهنگی و قومی شهرها اهمیت بیشتری پیدا می کند. در اینجا شهری شدن ، اشاره دارد به گسترش شهرهای جدید (خدماتی- صنعتی) که از زمان شکل گیری دولت پهلوی در سال۱۹۲۵م. تا امروز ادامه دارد.

طبق آمار های مرکز آمار ایران، نرخ شهرنشینی در سال ۱۳۶۰ ه.ش به بالای پنجاه درصد رسیده است و در سال ۱۳۷۵ ، ۳۱/۶۱ درصد بوده است.

با گسترش شهرنشینی و تغییر شرایط اجتماعی، نقش های صنعتی- خدماتی جدیدی برای انسان ها به وجود آمده است. نقش حیوانات هم که پیش از این بیشتر در زمینه هایی مثل کشاورزی و تغذیه تعریف می شد، دستخوش تغییرات زیادی گردید.

«حیوانات در ترکیب پیچیده ی پس از صنعتی شدن و تمدن، به شکل های مختلفی در اختیار انسان ها قرار گرفته اند: صنایع غذایی، ورزش، تفریح و نمایش. اما [امروزه] شاید نقش شناخته شده تر برای حیوانات همان همدم بودن باشد که این لفظ بیشتر به سگ و گربه خانگی اطلاق می شود.»

( Oxford, 1988,2-6 (

موضوع «سگ خانگی» بلافاصله سؤالاتی را بر می انگیزد و آن این که چرا سگ خانگی ؟ چه دلیلی دارد که یک جانور وارد خانه ی انسان شود و لقب خانگی را به خود بگیرد. و چگونه است که انسان تصور می کند که از حیوان «نگهداری» می کند؟

حیوانی که می تواند در محیط طبیعی زندگی خود به صورت وحشی زندگی کند به شکار برود و در زمین برای خود لانه بسازد.

نگهداری سگ خانگی در ایران پدیده ای جدید و نه چندان شایع ولی رو به افزایش است. امروزه بعضی شهروندان به دلایل مختلف  به نگهداری حیوانات همدم

(Companion animals )

در محیط زندگی خود (خانه ، آپارتمان و…) روی می آورند و سگ هم یکی از این حیوانات است .

ویژگی خاصی که رابطه ی انسان با حیوان همدم دارد این است که با حیوان مانند یک سوژه رفتار می شود؛ یعنی مثل یک شخصیت انسانی. اسامی انسانی برای این حیوانات انتخاب می شود و در کنار انسان زندگی می کنند. سگ نیز قابلیت زندگی در منزل را دارد و نزد انسان شهری به شکلی انسان-گونه در می آید و آداب زندگی متمدن را می آموزد.

معمولا ً صاحبان سگ ها می توانند آن ها را ملزوم به پیروی از قواعد خاصی کنند.

« سگ و همینطور گربه ویژگی مشترکی به نام   بیان غیر کلامی

(Non-verbal expression)

 دارند به این معنا که می توانند با ژست های مختلف با صاحب خود ارتباط برقرار کنند…  حیوانات نمی توانند صحبت کنند ، دروغ بگویند و یا از صاحب خود انتقاد کنند. آن ها فواید ارتباط انسانی را دارند بدون زیان های آن. »

(Oxford,1988, 2-6)

انسان می تواند  سگ خانگی خود را شخصیت دهی کند ؛ یعنی شخصیت و روحیات انسانی در سگ فرض کند.  گاهی رابطه با سگ همدم به پیچیدگی رابطه ی انسانی می شود. هوش بالای سگ ، موجب ایجاد چنین رابطه ای است.  به گفته ی محققان   سگ ها به اندازه ی کودک دو تا دو ونیم ساله ، ادراک وهوش دارند.
در نتیجه  ارتباطی احساسی و قوی میان سگ و صاحب ش به وجود می آید به طوری که حیوان مانند فرزند انسان ، یا یکی از اعضای خانواده او برای او اهمیت پیدا می کند.

نکته ی دیگری که مطرح می شود وجود خرده فرهنگ هایی ست که نگهداری حیوان خانگی و خصوصا ً سگ در منزل برای شان قابل پذیرش نیست.  این افراد دلایل مختلفی چون مسائل بهداشتی ، ترس از حیوان و سگ، منع های مذهبی و… را بیان کرده اند. این عوامل باعث شده است که این افراد  تجربه ی ناخوشایندی از حیوان خانگی به ویژه سگ  در ذهن داشته باشند و  ارتباط احساسی با حیوان را درک نکنند.

 در ادامه می بینیم که چگونه افراد به خاطر داشتن سگ ، از جانب بعضی طرد شده و برعکس، توسط افرادی دیگر مورد پذیرش واقع شده اند.  و یا با وجود علاقه بسیار به سگ خانگی از داشتن آن محروم گردیده اند و… .

این تحقیق با بررسی چهار خانواده تهرانی که سگ نگهداری می کنند در نظر دارد انگیزه ها و الگو های حاکم بر این مسئله را مطالعه کند. این که چرا افراد شهری به نگهداری از سگ خانگی می پردازند و یا چگونه روابط اجتماعی  شهری بر اساس این پدیده شکل می گیرند و یا تغییر می کنند.

+ ادبیات و پیشینه ی تحقیق

«گفته می شود نگهداری حیوانا ت همدم پدیده ای است در جهان غرب مدرن، اما در حقیقت این شیوه ی نگهداری حیوان خانگی قدمت قابل توجهی دارد و ممکن است به قبل از پیدایش کشاورزی و اهلی کردن حیوانات مربوط باشد …[در اروپا] گسترش جمعیت حیوانات خانگی همراه با آغاز دوره ی روشنگری در قرن ۱۸ بود. در این دوره رفتار سودجویانه نسبت به موجودات زنده که درقرون وسطی و رنسانس رایج بود، به تدریج جای خود را به شفقت و دلسوزی نسبت به حیوانات و طبیعت داد. … در قرن اخیر رشد جمعیت حیوانات همدم تسریع شده است. به نظر می رسد بالا بردن استانداردهای زندگی در طول پنجاه سال گذشته ، به این افزایش جمعیت کمک نموده باشد.»

(oxford,1988,8)

در ایران  نگهداری از حیوان خانگی (خصوصا ً سگ ) به عنوان همدم، معمولا ً اقتباسی است از فرهنگ غربی آن. به این معنا که روش ها وشکل نگهداری حیوان، همه برگرفته از تجربه ی غربی در این زمینه می باشد و بسیاری از لوازم و وسایل مربوط به نگهداری حیوان و در پاره ای مواقع خود حیوان  ، از خارج کشور وارد می شوند.

«… با توجه به توسعه شهری و رشد صنعتی کشور کاهش روابط عاطفی بین اعضای خانواده امری بدیهی است… نگهداری حیوان خانگی فقط از رفاه و بی دردی قشری از جامعه نیست.»

 (قمریان ،۷۸-۷۹ )

در آماری که از مراجعین بیمارستان دامپزشکی  دانشگاه تهران بدست آمده است از ۵۰۰ نفر مراجع ، ۲۹۵ نفر در رده سنی ۸-۲۵ سال و ۱۶۵ نفر در سنین ۲۶-۴۳ سال بوده اند. در حالیکه افراد ۶۲-۸۹ سال (سالخوردگان) هفت نفر بوده اند.

همچنین از میان ۵۰۰ حیوان خانگی ، ۳۰۵ سگ ، ۱۰۳ گربه و بقیه حیوانات دیگر (خرگوش، همستر و سنجاب) بو ده اند. همان طور که مشاهده می شود تعداد سگ ها از بقیه حیوانات بیشتر است . می توان فرض کرد اهمیتی که صاحبان سگ به سگ نشان می دهند (برای اطمینان از سالم بودن ، واکسینه کردن و…) بیشتر است.

در این پایان نامه «پر کردن خلاء عاطفی » به عنوان انگیزه ی اصلی نگهداری حیوان خانگی مطرح می شود.

اما این گونه نتیجه گیری تا حدی سطحی به نظر می رسد نمی توان گفت از همان ابتدا کاهش روابط عاطفی است که به نگهداری حیوان خانگی منجر می شود. نگهداری حیوان خانگی ، فرایندی است که در پس آن، پدیده های فرهنگی دیگری نیز هستند که در این تحقیق به آن ها اشاره خواهیم کرد.

+ پرسش های تحقیق

۱- چرا سگ ، خانگی می شود؟ و آیا سگ خانگی، زاده ی پدیده شهرنشینی است؟

۲- انگیزه انسان از نگهداری سگ چیست؟ آیا جنبه ی نمادین دارد؟

۳- آیا میان جنسیت فرد و نگهداری سگ مناسباتی هست؟

۴- آیا فضای خانه ی شهری با حضور سگ تغییر می کند یا سگ خود را با آن فضا تطبیق می دهد؟

۵- رابطه و رفتار دیگران با صاحبان سگ چگونه است؟ چرا؟

۶- چه نقش هایی در رابطه انسان و سگ شکل می گیرند؟

+ روش شناسی

«واقعیت های اجتماعی را هرگز نمی توان داده هایی خام به حساب آورد که به خودی خود قابل استفاده باشند، برعکس این واقعیت ها همواره تا اندازه ای به وسیله تحلیلی که بر آنها انجام می گیرد «ساخته» می شوند. همین که ما موضوعی را برای مطالعه بر می گزینیم ، یعنی آن موضوع را از سایر موضوع ها جدا کرده و از توصیف صرف واقعیت خارج شده ایم تا آن را بازسازی کنیم.» (دورتیه،۱۳۸۴،۲۳۱)

موضوعات مورد مطالعه در انسان شناسی نیز خود یک ساخته هستند.

موضوعی که انسان شناس یا جامعه شناس برای مطالعه بر می گزیند،در حقیقت پدیده ایست جداگانه با صفات و شرایطی خاص و نیز پیچیدگی بسیار که فقط در روند کار علمی آشکار می گردد.

در نگاه اول، بیشتر این موضوعات (خصوصا ً در زمینه انسان شناسی شهری )  فقط سطحی از آن دیده می شود اما بخش اعظم آن در اعماق پنهان است. بنابراین مسائل انسان شناسی نیاز به کاوش فراوان دارد تا بتوان به عمق و علل آنها دست یافت. لازم است انسان شناس بتواند به پدیده ها از جنبه های ساختاری ، کارکردی، علّی و… بنگرد و آن ها را توصیف و تبیین کند و پاسخ سؤالات خود را از روش علمی به دست آورد.

در این تحقیق نگارنده سعی کرده است به همین صورت به مطالعه موضوع سگ خانگی بپردازد. مورد های اصلی مورد مطالعه چهار خانواده بوده اند و اطلاعات میدانی به شکل مصاحبه ، پرسش، مشاهده و عکس در چند محله شهر تهران جمع آوری شده اند. همچنین استفاده از منابع اینترنتی و اسناد کتابخانه ای کمک زیادی به پیشبرد این تحقیق کرده است. اما همانطور که اشاره شد به خاطر نوظهور بودن پدیده نگهداری حیوان خانگی در ایران ، منابع مکتوب زیادی در این رابطه به دست نیامد.

 سابقه ی تحقیق در این زمینه (سگ خانگی در ایران) چند پایان نامه دامپزشکی است و در یکی از آن ها به طور غیر تخصصی (از دیدگاه دامپزشک) به بعد اجتماعی- روانشناختی  این پدیده نگاه شده.  همچنین کتاب هایی معدود در این زمینه ترجمه شده اند که چیزی از مشاهدات و تحقیقات مربوط به جامعه ایران در آن دیده نمی شود.    شاید پژوهش پیش رو اولین کار تخصصی انجام شده در زمینه سگ خانگی با دیدگاهی فرهنگی باشد.

 در طول تحقیق، نگارنده تنها توانسته است در محل زندگی یکی از این خانواده ها حضور یابد و با هر سه عضو این خانواده مصاحبه کند. اما حضور محقق در خانه ی سه خانواده ی دیگر مقدور نبود و به مصاحبه با یک یا دو تن از اعضای خانواده اکتفا شد.

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.