تحقیق معجزات انبياء و تأثير معجزه بروي افكار بشر در زمانهاي مختلف


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق  معجزات انبياء و تأثير معجزه بروي افكار بشر در زمانهاي مختلف مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 167  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق  معجزات انبياء و تأثير معجزه بروي افكار بشر در زمانهاي مختلف  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    6
کلــیات    7
اهميت موضوع     7
سؤالات تحقيق     7
چكيده     9
1-  معجزه چيست ؟    11
2- آيا معجزه ممكن است ؟    13
3 – آيا معجزه واقع شده است ؟    15
4- معجزه چگونه دلالت بر صدق ادعاي آورنده آن دارد ؟    16
شرايط معجزه     17
چگونه معجزه گواه بر صدق ادعاي پيامبران مي باشد ؟    18
معجزه در لغت     22
گفتار علماي غرب راجع به معجزه    23
معجزه در اصطلاح     23
معجزه در اصطلاح علوم ديني     26
فاعل معجزه كيست ؟    28
اعجاز و ماهيت آن     29
اعجاز قرآن     30
عموميت اعجاز قرآن براي تمامي افراد انس و جن     31
يك پندار غلط     33
نفي شبهات وارد بر اعجاز    34
دومين آيه نفي اعجاز     38
سومين آيه نفي اعجاز     41
معجزات حضرت موسي (ع)     47
معجزات 9 گانه ي حضرت موسي (ع)     50
كوه « حوريب جايگاه اولين ارتباط عميق موسي (ع) با خدا     55
اثبات معجزه ي حضرت موسي (ع) (عصا) از منظر آيات قرآن كريم     56
نبوت حضرت عيسي (ع)    81
انواع معجزات حضرت عيسي (ع)    83
آيات 49 الي 52 نساء     91
اثبات معجزه ي دوران نوزادي ( سخن گفتن ) حضرت عيسي (ع) از منظر آيات قرآن كريم     97
انواع معجزات پيامبر (ص)    106
اثبات اعجاز قرآن از ديدگاه قرآن كريم     110
1-قرآن معجزه ي جاوداني پيامبر اسلام (ص)    112
جاوداني و جهاني بودن     113
2-شق القمر     117
3 – حركت درخت     130
4 – معراج پيامبر (ص)    135
معراجگاه پيامبر (ص)     140
5 – غيب گويي     142
غيب گويي از ديدگاه آيات قرآن     144
يك پيشگويي عجيب     147
اعجاز قرآن از دريچه علم غيب     148
6 – حنانه    150
7 – معجزه اي ديگر     151
بررسي چند نكته     155
نتیجه گیری     163
فهرست منابع ومؤاخذ    165

فهرست منابع ومؤاخذ

1-                قرآن کریم

2-                نهج البلاغه

3-     آشنائی با قرآن (سوره های حمد و بقره ) استاد مطهری  –  شهید مرتضی- چاپ دوم  –  انتشارات صدرا –  جلد 2 .

4- اعجاز قرآن در نظر اهل بیت (ع) و بیست نفر ازعلمای بزرگ اسلام  –  دکتر مؤدب  –  سید رضا – تاریخ انتشار 1379 –  انتشارات احسن الحدیث .

5-       آموزش کلام اسلامی – سعیدی مهر –  محمد –  چاپ دوم بهار 1381 –  قم کتاب طه –  ج2 .

6-         پرسش و پاسخ هایی در شناخت تاریخ و علوم قرآنی –  دکتر معارف –  مجید –  انتشارات کویر  – چاپ اول 1376 .

7-                تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت  –  دوانی – علی –  تهران  –  انتشارات حقایق .

8-     تاریخ انبیاء ( از آدم تا خاتم ) –  عمار زاده  –  مرحوم حسین  –  ویرایش  2-  ناشر: انتشارات اسلام  1379 .

9-     تاریخ انبیاء ( از آدم تا خاتم ) –  رسولی محلاتی  –  سید هاشم  –  چاپ هفتم –  چاپ و نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی .

10- ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن –  راغب اصفهانی –  حسین بن محمد –  انتشارات مرتضوی .

11- تفسیر المیزان – طباطبایی –  محمد حسین –  ترجمه ی موسوی همدانی –  استاد سید محمد باقر  –  بنیاد علمی و فکری علامه طبا طبایی –  با همکاری نشر فرهنگی رجاء .

12- تفسیر جوامع الجوامع- طبرسی- امین الاسلام ابو علی فضل بن حسن –  چاپ اول 1377 – انتشارات قدس رضوی .

13- تفسیر مجمع البیان- طبرسی – ابو علی فضل بن حسن-  ترجمه آیات- تحقیق و نگارش علی کرمی- تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان چاپ و انتشارات1380 .

14- تفسیر نمونه- مکارم شیرازی-  ناصر- چاپ 16 –  دارالکتاب الاسلامیه تهران –  بازار سلطانی –  تاریخ انتشار 1380ه .ق .

15- تفسیر نور- قرائتی-  محسن –  مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن –  جاپ پنجم –  تابستان 81 .

16-  دانشنامه قرآن و قرآن پزوهی- به کوشش بهاءالدین خرمشاهی –  تهران : دوستان{و} ناهید  1377 .

17- سیمای مسیح-  معلمی-  محبوبه-  نوبت چاپ اول 1382- انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم .

18 –  شناخت قرآن-  نجمی – محمد صادق –  انتشارات : دفتر مدینه العلم ، قم شعبان 1402 .

19 – علوم بلاغت و اعجاز قرآن –  نصیریان –  یدالله-  تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت) چاپ اول 1378-  چاپ دوم 1380 .

20 – عیسی از دیدگاه قرآن ( عیسی و محمد در قرآن – عیسی و محمد در اناجیل ) محقق و مترجم : محسن بینا –  چاپ اول –  تاریخ انتشار1373-  ناشر : محقق و مترجم .

21-  فرهنگ بزرگ جامع نوین ( عربی به فارسی ) ترجمه المنجد –  مترجم احمد سیاح –  تاریخ انتشار  1377 –  انتشارات اسلام .

22-  فرهنگ لغات عربی ( از راهنمایی تا کنکور ) –  نحوی –  سید محمد –  چاپ اول 1369 – انتشارات اسلامی .

23-  فرهنگ لغات قرآن -دکتر قریب–محمد–چاپ اول –  تاریخ انتشار 1366- انتشارات بنیاد.

24-  قاموس قرآن – قریشی –  علی اکبر – تهران – انتشارات دارالکتب الاسلامیه – ج5 .

25-  قرآن آخرین پیامبر (ص)-  مکارم شیرازی –  ناصر – چاپ سوم – تاریخ انتشار 1375 ه . ق .

26-  مرزهای اعجاز – خویی –  سید ابوالقاسم –  ترجمه جعفر سبحانی – کانون انتشارات محمدی – چاپ سوم .

27-  معجزه – دکتر شفاهی –  محسن – ناشر دکتر محسن شفاهی – چاپ اول  1369 .

28-  معجزه بزرگ : پزوهشی در علوم قرآنی – ابو زهره – محمد –  مترجم محمود ذبیحی – مشهد : آستان قدس رضوی – بنیاد پزوهش های اسلامی – چاپ اول 1370 .

29-  معجزه چرا و برای چه – هیئت تحریریه موسسه اصول دین –  قم موسسه اصول دین{ بی تا} .

30-  مسیحیت شناسی مقایسه ای-  زیبایی نزاد – محمد رضا – انتشارات صدا و سیما – جاپ اول 1382 .

31-  مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی(3)–استاد مطهری–شهید مرتضی–تهران–انتشارات ملا صدرا .

32-  وحی ونبوت (3) –استاد مطهری – شهید مرتضی – چاپخانه سپهر –  انتشارات ملا صدرا.

مقدمه

هر علمي براي اينكه خوب توضيح و تفسير شود و نكات ناشناخته آن روشن شود ، احتياج به مقدمات و لوازمي دارد .

قرآن نيز همانند يك اقيانوس بي كران ، ژرف و مواج است كه پر از حقايق كشف نشده و دره هاي كمياب است . براي رسيدن به اين حقايق و تفسير آنها احتياج به لوازم و مقدماتي است كه اين مقدمات در علم قرآن ، علوم قرآني ناميده مي شدند .

يكي از موضوعاتي كه در زمينه علوم قرآني بسيار مؤثر مي باشد ، بررسي موضوع نبوت و رسالت انبياء است ، كه به نظر محقق بررسي و تطبيق اين موضوع در كتابهاي مختلف مي تواند زمينه را براي درك مفاهيم و علومي مانند اعجاز و معجزات انبياء كه از قرآن كريم ، استخراج    نموده اند را فراهم آورد .

براي درك اين علوم ناچار بايد به كتابهاي علوم قرآني مراجعه كرد ، در اين ميان برخي از كتب علوم قرآني از آوازه و شهرت بيشتري برخوردار مي باشند و بيشتر مورد استفاده ي دانش پژوهان قرار مي گيرند ، از بين اين كتابها مي توان ، به كتاب معجزه ي دكتر شفاهي و تاريخ انبياء ( از آدم تا  خاتم ) جناب عمار زاده اشاره كرد .

کلــیات

اهميت موضوع :

چنانكه ذكر خواهد شد مسئله  اصلي و مهمي كه در انجام اين تحقيق مورد بررسي است چيزي نيست جز آشنايي بيشتر با مسئله ي نبوت و رسالت و همچنين بررسي موردي معجزات انبياء . اهميت اين مسائل مي تواند شبهاتي را كه در مورد اعجاز قرآن و معجزات انبياء در ذهن اقوام گذشته بود روشن سازد .

 پيشينه ي موضوع : مباحثي هم چون ، معجزات انبياء و اعجاز قرآن را در بر گرفته و سهل شدن راه درك و فهم و شناخت آنها را بيان نموده كه مي تواند مورد توجه علاقه مندان علوم قرآني قرار    گيرد .

سؤالات تحقيق :

سؤال اصلي : انبياء به چه شيوه هايي تمسك جسته اند ؟

سؤالات فرعي : معجزات انبياء بيشتر در چه زمينه اي بوده است ؟

2 –  چه موقع پيامبران از معجزه استفاده مي كردند ؟

3 –  معجزه تا چه حد در ايمان آوردن مردم مؤثر بود ؟

فرضيه : معجزه سلاح تدافعي انبياست .

تعريف موضوع : مباحث اصلي اين موضوع بررسي موردي معجزات انبياء و تأثير معجزه بروي افكار بشر در زمانهاي مختلف بوده كه بنده آنها را از كتابهاي مختلف مورد بررسي قرار دادم .

روش تحقيق : از آنجا كه اين تحقيق در نظر دارد به بررسي موضوعاتي از قبيل ، معجزات انبياء و تأثير معجزه و … بپردازد ، روش تحقيق بنده به صورت مطالعه ي كتابخانه اي بوده و با استفاده از فيش برداري ، از كتب كتابخانه تهيه شده سپس اين مطالب در متن اصلي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است .

چكيده :

يكي از موضوعات مهمي كه در زمينه ي علوم قرآني مورد بحث قرار گرفته است فعاليت و بررسي در زمينه ي آشنايي با معجزات پيامبران را اعجاز قرآن مي باشد .

تحقيق بنده شامل چهارفصل مي باشد كه در فصل اول ، بحث لغوي و اصطلاحي و گفتار علماي غرب راجع به معجزه – اعجاز و ماهيت آن ، معجزه چيست و چگونه ممكن است ؟ شرايط معجزه … را از منابعي از جمله : مرزهاي اعجاز سيد ابوالقاسم خويي ، معجزه ي دكتر محسن شفاهي ، اعجاز قرآن در نظر اهل بيت (ع) دكتر سيد رضا مؤدب مورد بررسي قرار    داده ام .

در فصل دوم نيز معجزات نه گانه حضرت موسي (ع) از جمله : عصا، يد بيضا ، شكا فتن دريا و … را از طريق آيات قرآن ، تفاسير و كتب مختلف ، از جمله : قاوس قرآن علي اكبر قرشي ، تاريخ انبياء  ( از آدم تا خاتم ) مرحوم حسين عمارزاده و همينطور تفسير نمونه ، الميزان – مجمع البيان – جامع البيان و تفسير نور – و همچنين تأثير معجزات حضرت موسي (ع) را بر روي قوم بني اسرائيل مورد بحث و بررسي قرار داده ام .

در فصل سوم ابتدا به نبوت حضرت عيسي (ع) اشاره شده و بعد انواع معجزات آن حضرت را از طريق آيات قرآن ، تفاسير و كتب مختلف از جمله تفسير الميزان ، نمونه ، مجمع البيان و همچنين كتاب مسيحيت شناسي مقايسه اي ، و عيسي (ع) از ديدگاه قرآن مورد بررسي قرار داده ايم . فصل چهارم نيز مشتمل بر انواع معجزات پيامبر (ص) از جمله : قرآن ، شق القمر ، حركت درخت ، حنانه و …  مي باشد كه آنها را نيز از تفاسير و كتب مختلف مورد بحث و بررسي قرار داده ايم . پايان اين پروژه نتيجه مباحث گذشته است كه شامل آثار معجزه انبياء ، اهداف معجزه (اصول اعتقادي ) مي باشد .

1-  معجزه چيست ؟

بعضي مي پندارند معجزه مسئله اي نيست ، بلكه مسئله مهم قبول و يا عدم قبول خداوند است . يعني مي گويند ما اگر خدا را قبول كرديم ديگر راجع به معجزه بحثي نداريم ، زيرا خداي مورد قبول ما قادر مطلق است و به حكم « ان الله علي كل شي ء قدير » او قدرت دارد مرده را زنده كند و از چوبي اژدها بسازد و رسول الله (ص) را در ظرف لحظه اي از مسجد الحرام به مسجد الاقصي ببرد و بلكه به همه آسمانها سير دهد ولي برخلاف اين پندار مسئله بر اين سادگي ها نيست كه اگر خدا را قبول كرديم مشكلات همه حل شده باشد .

توضيح اينكه : 1-  بعضي ممكن است معجزه را اينطور تعريف كنند كه : معجزه يعني آنچه كه بدون علت روي مي دهد ولي اين تعريف بسيار نادرست است و شايد مادي مسلكان و آنان كه            مي خواهند معجزه را نفي كنند اين نغمه را آغاز كرده اند وسپس كم و بيش به سرزبانها ا فتاده   است . زيرا كساني طرفدار معجزه هستند مي خواهند آن را دليل بر چيزي بدانند و حال اينكه اگر معجزه بدون علت رخ داده باشد ؛ دليل بر هيچ امري نخواهد بود !!

حال اگر به فرض محال يك چيزي بدون علت پيدا شود ديگر هيچ چيز را در عالم نمي شود اثبات  كرد ، نه اصلي از اصول علمي و طبيعي برجاي مي ماند و نه از اصول فلسفي و كلامي ، و حتي  اثبات خدا هم متزلزل مي گردد . چرا ؟ زيرا ما خدا را به دليل اينكه علت عالم است   مي شناسيم و اگر فرض كنيم كه در هستي نظامي وجود ندارد بلكه ممكن است چيزي بدون علت پديد آيد ، اين احتمال را كه عالم بدون علت پديد آمده است نمي توانيم رد كنيم . پس اين تعريف براي معجزه بسيار نادرست است .

2 – ممكن است گروهي ديگر بگويند معجزه پيدايش چيزي بدون علت نيست ، استثناء در قانون عليت نيست بلكه به اين معناست كه به جاي علت واقعي يك شيئي ، علت ديگري جانشين آن مي گردد ، و بالاخره معجزه يعني جانشين شدن علتي به جاي علت ديگر .

مثلاً علت واقعي و حقيقي پيدايش انسان آميزش دو انسان است حالا اگر اين علت حقيقي كنار رود و جايش را به علت ديگري بدهد و انساني از غير طريق آميزش دو انسان پديد آيد ، آن معجزه است .

3 – در مقابل اين دو تعريف ؛ تعريف سومي براي معجزه هست كه اشكالات عقلي فوق به هيچ وجه بر آن وارد نمي گردد. و آن اين است كه معجزه نه نفي قانون عليت است و نه نقض و استثناء آن ، بلكه خرق ناموس طبيعت است . فرق است ميان خرق قانون عليت و خوق ناموس طبيعت . معجزه نه آن است كه چيزي از غير راه علت اصلي پديد آمده باشد بلكه آنچه از غير مسير و جريان عادي و طبيعي بوجود آمده است ، معجزه نام دارد .

به بيان بهتر : معجزه خارج شدن امري است از جريان عادي به نحوي كه دخالت ماوراء الطبيعه در آن آشكار باشد . با اين بيان در پيدايش معجزه علتي به جاي علت ديگر نمي نشيند بلكه اين مطلب كه بين علت و معلول يك نوع رابطه حقيقي و تخلف ناپذير برقرار است پذيرفته شده ؛ ولي معجزه بدين گونه توجيه مي گردد كه : علل واقعي اشياء براي بشر كه      مي خواهد با علم و تجربه به آنها برسد همواره مجهول است و تنها خداوند آگاه بر علتهاي واقعي اشياء است و بشر بوسيله تجربه و آزمايش فقط به يك سلسله تقارنات و ارتباطات دسترسي پيدا مي كند و بيجا آن را رابطه عليت مي پندارد .

روي اين حساب معجزه امري است كه از غير مسير عادي كه بشر تنها مسير پيدايش آن امر پنداشته است پديد آيد .

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اعجاز قرآن
 • مقاله اعجاز قرآن
 • مقاله بررسي دلالت معجزه بر نبوت
 • مقاله سیری در قرآن به عنوان کلام وحی
 • مقاله بررسي معجزات سه تن از انبياء (ع)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی