تحقیق معرفی افراد دو جنسیتی به جامعه به منظور آشنایی افراد جامعه با پدیده دو جنسیتی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق معرفی افراد دو جنسیتی به جامعه به منظور آشنایی افراد جامعه با پدیده دو جنسیتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق معرفی افراد دو جنسیتی به جامعه به منظور آشنایی افراد جامعه با پدیده دو جنسیتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول (چهارچوب پژوهش)   ۱
انگیزه انتخاب موضوع   ۲
مسئله یا طرح پژوهش   ۳
اهمیت و فایده پژوهش   ۸
اهداف پژوهش   ۹
فرضیه های پژوهش   ۹
مدل نظری پژوهش   ۱۱
پرسش های اساسی پژوهش   ۱۲
فصل دوم (ادبیات پژوهش)   ۱۳
پیشینه پژوهش   ۱۴
چکیده پژوهش   ۲۰
ادبیات نظری   ۲۳
نقش جنسی   ۲۶
نحوه شکل گیری هویت جنسی   ۲۷
نقش جنسیتی   ۲۸
پذیرش نقش جنسی   ۲۹
۱- تشخیص نقش جنسی   ۳۰
۲- ترجیح نقش جنسی   ۳۱
۳- قبول نقش جنسی   ۳۱
به کار گیری معیارهای نقش جنسیتی   ۳۲
هنجارهای نقش جنسیتی   ۳۳
عوامل موثر بر شکل گیری هویت جنسی   ۳۴
الف) عوامل زیست شناختی   ۳۴
ب) عوامل اجتماعی   ۳۵
۱٫ نقش خانواده   ۳۵
۲٫نقش همسالان   ۳۸
۳٫ نقش آموزگاران   ۳۸
۴٫رسانه های جمعی   ۳۹
اختلالات هویت جنسی   ۴۲
اختلالهای درد جنسی   ۴۳
اختلالات انگیختگی جنسی و تحریک پذیری   ۴۴
اختلال نعوظ در مردان   ۴۵
دو شکلی جنسی   ۴۵
رفتار نقش جنسی   ۴۶
مالش گرایی   ۴۶
بچه بازی   ۴۷
تماشاگری جنسی (چشم چرانی)   ۴۸
نابرابری جنسیتی   ۴۹
همجنس گرایی   ۴۹
آزارگری جنسی   ۵۱
انحراف آزار طلبی جنسی   ۵۱
بتوارگی جنسی (یادگار پرستی)   ۵۲
جان گرایی   ۵۲
اختلالات شخصیت   ۵۳
علائم بالینی   ۵۶
عوامل موثر بر شکل گیری اختلال هویت جنسی   ۵۹
۱- عوامل روان شناختی   ۵۹
۲- عوامل زیست شناختی   ۶۳
درمان اختلال هویت جنسی   ۶۵
درمان بزرگسالان   ۶۶
روان درمانی   ۶۷
درمان های طبی :   ۶۸
نظریات جامعه شناسی   ۷۰
نظریه برچسب   ۷۰
نظریه نیاز    ۷۲
نظریه امید و انتظار   ۷۵
نظریه حمایت اجتماعی   ۷۹
نظریه روانکاوی   ۷۹
فصل سوم (روش شناسی تحقیق)   ۸۱
روش تحقیق   ۸۲
جامعه مورد مطالعه   ۸۲
حجم نمونه   ۸۳
روش جمع آوری اطلاعات   ۸۳
روش تهیه و تنظیم پرسشنامه   ۸۳
اعتبار پرسشنامه   ۸۴
وسایل آماری مورد نیاز   ۸۴
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم   ۸۴
متغیر وابسته :   ۸۴
متغیر مستقل   ۸۴
فصل چهارم   ۱۰۹
جداول توصیفی   ۱۰۹
جداول تحلیلی   ۱۰۹
فصل پنجم   ۱۴۸
محدودیت های پژوهش   ۱۴۸
پیشنهادات   ۱۴۸
محدودیت های پژوهش   ۱۴۹
پیشنهادات   ۱۴۹
فهرست منابع   ۱۵۲

فهرست منابع

۱٫ آقا زاده ، نازیلا (۱۳۷۳) ، بررسی تصورات قالبی مربوط به جنس در نوجوانان (پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران).

۲٫ آناستازی ، آن ، (۱۳۶۷) ، روان شناسی تفاوت های فردی (ترجمه جواد ظهوریان ، انتشارات آستان قدس رضوی.

۳٫ آیر وین ، جی ساراسون باربارا (۱۳۷۳) ، روان شناسی مرضی ، ترجمه بهمن نجاریان و دیگران ، (تهران :انتشارات رشد ، چاپ دوم).

۴٫ اتکینسون ، ریتار ، هیلگارد ، ارنست (۱۳۷۷) ، زمینه روان شناسی (ترجمه محمد نقی براهنی و همکاران  ، انتشارات رشد).

۵٫ از کمپ ، استوارت (۱۳۷۰) ، روان شناسی اجتماعی کاربردی (ترجمه فرهاد ماهر ، موسسه چاپ و نشر آستان قدس رضوی.

۶٫ اولس ،آلن ۱۳۷۰ () ، اختلالات روانی کودکان (ترجمه امیر هوشنگ مهریار ، فریده یوسفی  ، انتشارات رشد.

۷٫ راجرز و همکاران ، (۱۳۶۴) ، روان شناسی رشد ، (ترجمه نورالدین رحمانیان).

۸٫ راسل ، دیویس (۱۳۷۴) درآمدی بر آسیب شناسی روانی ، (ترجمه نصرت ا…. پورافکاری  ، نشر دنیا.

۹٫ رضایی ، سهیلا ، اختلال هویت جنسی در دختران ، (۱۳۶۷) ، پایان نامه کارشناسی ارشد.

۱۰٫ ساکاری ، عباس ، تاثیر فقان والدین بر اختلالات رفتاری کودکان ، پایان نامه کارشناسی ارشد
۱۱٫ ستوده ، هدایت اله (۱۳۸۶) ، آسیب شناسی خانواده (تهران:  انتشارات ندای آریانا ، چاپ اول).
۱۲٫ ستوده ، هدایت اله (۱۳۸۳) ، مردم شناسی (تهران : انتشارات ندای آریانا ، چاپ دوم).
۱۳٫ ستوده ، هدایت اله و دیگران ، (۱۳۷۶) ، روان شناسی جنایی ، (تهران : انتشارات آوای نور ، چاپ اول).
۱۴٫ ستوده ، هدایت اله (۱۳۸۴) ، روان شناسی اجتماعی (تهران : انتشارات آوای نور ، چاپ هشتم).
۱۵٫ سلیمی ، علی ، داوری ، محمد (۱۳۸۰) ، جامعه شناسی کجروی (پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم).

۱۶٫ فلاحی ، مسعود ، مقاله نقش خانواده در تشکیل هویت جنسی کودکان.اولین کنگره سراسری خانواده و بهتر زیستن ، اسفند ۱۳۷۲٫

۱۷٫ کاپلان هارولد ، سادوک بنیامین (۱۳۷۳) ، مسائل جنسی و اختلالات روان تنی ، (ترجمه نصرت ا…. پور افکاری  نشر آزاده.

۱۸٫ کاستلو تیموتی ، کاستلو جوزف ، (۱۹۷۴) ، روان شناسی نابهنجاری ، (ترجمه نصرت ا…. پور افکاری ، ۱۳۷۷).

۱۹٫ محسنی نیک چهر ه ، مقاله شکل گیری هویت جنسی  ارتباط آن با شرایط فرهنگی ، نشریه علوم تربیتی ، ۱۳۷۰٫

۲۰٫ محمدیان مهرداد ، مقاله نقش محیط بر شکل گیری هویت جنسی ، سومین سمینار سراسری اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان مهر (۱۳۷۶).

۲۱٫ مسترز ویلیام ، جانسون ویرجینیا ، (۱۳۷۷) ، احساسات و پاسخ های جنسی انسان (ترجمه بهنام اوحدی.

۲۲٫ ولمن ، (۱۳۷۰) ، اختلالات روان تنی ، (ترجمه بهمن نجاریان و همکاران).

 

پیشینه پژوهش

آدمی همواره در مورد سلامت جسم ، روابط اجتماعی و جایگاه خود در این عالم نگران بوده و هست.و در این زمینه سوالات بسیاری مطرح کرده و پیرامون آنها نظریاتی ابراز داشته است.برخی از این نظریات تقریباً جهانشمول به نظر می رسند.و در بسیاری از مناطق دنیا و اکثر دوره های تاریخ دیده می شوند.شاید بزرگ ترین فایده مطالعه تاریخ آگاه شدن از همین امر است که درمورد نابهنجاری ها ، باورها و بارها نظریات معینی تکرار شده اند.

طبق نظریه ای کهن که امروزه نیز به چشم می خورد رفتار غیر عادی نتیجه عملکرد نیروهای مارواءالطبیعی و جادویی مثل ارواح شرور و شیطان است.در جوامعی که این نظریه را باور داشتند معمولاً درمان ، همان جادو بوده است.نزد بسیاری از جوامع ، جادوگر قبیله یا طبیب همان کسی که گمان می بردند با نیروهای ماوراء الطبیعی در تماس باشد.واسطه ارتباط ارواح با انسانها بوده است و فرد گرفتار به کمک او می توانست دریابد که کدام ارواح باعث مشکل او شده اند و برای آرام ساختن آنها چه باید کرد.

همچنین در تاریخ رفتار غیر عادی این عقیده نیز رواج داشته است که رفتارهای عجیب و غریب بعضی از مردم ناشی از اختلال کار بدن آنها است.مثلاً نقشی که نه همه بدن فرد بلکه عضو معینی را گرفتار می کند.منشایی که برای چنین نقصی قائل می شوند بسته به ماهیت رفتار غیر عادی ، عقاید فرهنگی جامعه و دانش علمی متفاوت بوده است گاهی رفتار غیر عادی با سوراخ کردن جمجمه درمان می شده است در این روش به کمک شی تیزی مثلاً سنگ سوراخی به قطر ۲ سانتی متر در جمجمه ایجاد می شد.

شواهدی به دست آمده حاکی از اینکه حتی ۲ تا ۳ هزار سال قبل از میلاد مسیح نیز سوراخ کردن جمجمه در کشورهای شرق مدیترانه و شمال آفریقا به کار می رفته است.مطالعه روی جمجمه به منظور ایجاد راه گریزی برای ارواح شیطانی بوده است.دانش دوره یونان باستان نیز محصول قرن ها تکامل بوده است.حدود ۸۰۰ سال قبل از میلاد رفتار آشفته یا جنون آمیز تنیهی در برابر توهین به خدایان تلقی می شد آنهایی که خدایان قصد هلاکشان را داشتند.نخست دیوانه می گردیدند درمان این افراد در معابدی که به اسکلوپیوز[۱] ، خدای تندرستی ، اهدا شده بود صورت می گرفت.

هر معبد ساختاری دالان مانند داشت که بیماران روانی در آن راه می رفتند و می خوابیدند و عاقبت به مرکز آن می رسیدند عقیده بر این بود که در اثنای جریان مذبور خدای تندرستی به خواب آنهامی آمد و آنها را شفا می داد در قرون بعد این عقیده که زندگی شخص در دست خدیان است.تدریجاً حداقل در بین شهروندان تحصیل کرده از بین رفت.فلاسفه یونان نسبت به جنبه هایی از وجود فرد که تبیینی از رفتارهای عادی و غیر عادی به دست می دهد کنجکاو شدند و نابهنجاری و اختلالات شدید به عنوان پدیده های طبیعی در نظر گرفته شدند که باید برای آنها درمان منطقی فراهم شود.

درمورد تاریخچه رفتار و هویت جنسی باید گفت که رفتار جنسی همواره برای اکثر مردم موضوعی بسیار قابل توجه بوده است در طول قرن ها نظرات مردم درباره جنسیت و انحراف جنسی تغییرات قابل توجهی را از سر گذرانیده است.طبق مشاهدات موجود در تاریخ هنری سوم پادشاه فرانسه به طور علنی لباس زنانه می پوشید و آرزو داشت که زن به شمار آید و چون یکی از اهالی ارس موهایش را کوتاه می کرد و ترجیح می داد لباس مردانه بپوشد.طی قرن چهارده قبل از میلاد یونانیان امور جنسی را بخش مطبوعی از طبیعت می دانستند این وسعت نظر با دیدگاه متداول دوره بین سقوط روم و قرن ۱۴ یعنی هنگامی که قدرتمندان کلیسا با موضوعات جنسی به عنوان گناه برخورد می کردند در تعارض است در آن دوره هزاران اروپایی برای اقرار به تماس عاشقانه با شیطان شکنجه می شدند.آنگاه آنان را زنده زنده در انزار عمومی می سوزاندند تمام روستاهای جنوب آلمان و سوئیس به این طریق نابود شدند بهایی که زنان باید برای رهایی از این سرنوش نافرجام می پرداختند این بود که از همه افکار جنسی چشم بپوشند.در اواسط قرن نوزدهم این نظر که زنها باید کاملاً اخلاقی و از لحاظ عشقی سرد و از نظر جنسی بی جاذبه باشند به اوج خود رسید.از زنان انتظار می رفت تنها به خاطر ارضای همسرانشان و به انجام رسانیدن تعهد مادر شدن به رفتار جنسی اقدام کنند.تا اینکه برخی از اشخاص شجاع ترجیح دادند با به خطر انداختن موقعیت حرفه ای خود در مورد نقش جنسیت در رفتار انسان به بحث بپردازند.یکی از این افراد فروید بود.وی موضوعات جمع آوری شده از بیماران متعدد را مورد استفاده قرار داد تا اثرات منفی واپس زنی نسبت به مسائل جنسی و تجارب عاشقانه منتشر نمود وی ردپای انحرافات جنسی در دوران بزرگسالی را در رویدادهای مهم دوران کودکی جستجو می کرد.نظرات او در مورد مسائل جنسی دوران طفولیت اکثر مردم را تکان داد هرچند امروزه بسیاری از جنبه های این نظریات هنوز بحث برانگیزند ولی فروید بیش از هر کس دیگری باعث شد در مورد نقش احساسات جنسی تفکر جدیدی صورت بگیرد.

هاولوک الیس یکی دیگر از افراد پر نفوذ در طرح دیدگاههای تازه در مورد مسائل جنسی بود.وی کتاب ها و مقالات زیادی به رشته تحریر درآورد که بر تمامی رفتارهای جنسی متداول در زندگی روزمره مردم متمرکز بود.وی علل جسمانی دراختلالات جنسی را مبتنی بر عوامل روانشناختی ذکر کرد.همچنین معتقد بود اکثر افراد و گروه ها به خاطر اینکه افکارشان بیش از حد با داستان های رذیلانه راجع به جنایات وانحراف جنسی مشغول است.امور جنسی را به عنوان امری پلید می نگرند به موازات توسعه نگرش علمی نسبت به اختلالات روانی ، ترحم و دلسوزی برای افراد که دچار این قبیل اختلال ها بودند افزایش یافت.فیلیپ پینل پیشاهنگ اصلاح بیمارستان های روانی فرانسه همدردی زیادی نسبت به وضعیت بیماران ابراز نمود و اعتقاد راسخ داشت که آن ها به مراقبت و درمان انسانی نیازمندند اگر چه امروزه این نگرش را هم کارگزاران بالینی و هم جامعه تا حدودی پذیرفته اند ولی در زمان خود امری نادر بوده است.پینل مجبور بود با این نظر مبارزه کندکه موسسات ویژه دیوانگان وسیله ای برای محافظت از جامعه به شمار می آید نه برای کمک به بیماران .در قرن ۱۹ به تدریج درمان بیماران روانی و دارای اختلال ، انسانی تر شده بود و امروزه اکثر موسسات مراقبت هایی با کیفیت بسیار خوب ارائه می دهند.خلاصه مطلب آنکه تاریخ روانشناسی رفتار غیر عادی داستان چگونگی برخورد جوامع با افرادی است که متفاوت از دیگران بودند و متناسب با جامعه عمل نمی کردند.فراز و نشیب ها ، پیشرفت ها و عقب گردها به ما احساس خوش بینانه توام با احتیاطی می دهد که در مورد قدرت عقل برای شناخت و تدوین راه های کمک به افرادی که در انطباق با هنجارهای جامعه ناتوانند بیشتر تاکید کنیم.نظریات مربوط به نابهنجاری تقریباً به هیچ روی جدید نبوده و هریک گذشته ای بسیار طولانی دارد.نگرش به افراد نابهنجار همواره منعکس کننده پویایی های اجتماع مسلط زمانه است مثالی از پیوند بین آنچه در جامعه ما می گذرد با نحوه درک و طرز تلقی اختلال به وسیله مطالعات نقش زنان در قرن ۱۹ فراهم آمده است.نظریاتی حاکی از وجود تفاوت هایی مبتنی بر جنسیت در گرفتار آمدن به رفتار غیر عادی ، به وضوح زائیده تفکرات قالبی ، فرهنگی و وضعیت اجتماعی آن دوره بودند نه تنها زنان وابسته به مردان به شمار می آمدند بلکه عقیده بر آن بود که در برابر انواع اختلالات آسیب پذیر تر هستند.

چکیده پژوهش

۱-  سن بر شکل گیری هویت جنسی تاثیر دارد.دختران در کلیه سنین قبل از بلوغ جنس مونث را زنده سازی می کنند در کلیه سنین تعداد افرادی که هریک از نشانه های اختلال هویت جنسی را داشته اند کمتر از تعداد افرادی بوده که این نشانه ها را نداشتند؛

۲-     اختلال هویت جنسی در دوران کودکی و نوجوانی ، محمد رضا احمدی- فرزاد مومنی- فرزانه مهرابی؛

هویت جنسی عبارت است از احساس فردی مرد یا زن بودن که از سنین ۳ تا ۴ سالگی شروع می شود برای تشخیص اختلال هویت جنسی دو ملاک عمده وجود دارد که عبارتند از :

الف) همانند سازی قوی و مستمر با جنس مخالف؛

ب) احساس ناراحتی مستمر از جنس خود یا احساس نامناسب بودن در نقش جنسی خود.

شیوع این اختلال از ۶ تا ۱۶ درصد مطالعات همه گیرشناسی غیر رسمی متغیر بوده است.برای ارزیابی این اختلال می توان از گزارش والدین ، روش های رفتاری و فنون فرافکن استفاده کرد.از عارضه های همراه این اختلال می توان به افسردگی ، آشفتگی های رفتاری و اختلالات شخصیت اشاره کرد بین سوگیری جنسی و هویت جنسی نمی توان رابطه اجتماعی فرض کرد.در سبب شناسی این اختلال می توان به عوامل زیستی و روانی و اجتماعی اشاره کرد.درمدل نظری زاکر برادی و کواتیس یک عامل عمومی که اضطراب کودک را افزایش داده وعوامل اختصاصی که به صورت پویا در درون خانواده کودک وجود دارد.به عنوان عامل اصلی اختلال هویت جنسی معرفی شده اند برای درمان می توان از فنون رفتاری و روان تحلیلی و آموزش خانواده استفاده کرد.ولی کار با خود بیمار و درمان عارضه های همراه از جمله افسردگی و سایر مشکلات روانی و اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردا است؛

۳- بررسی فاکتورهای محیطی ایجاد اختلال هویت جنسی در فضای ارتباطات درون خانوادگی کودک ، دکتر حسینیه اسماعیلی ،دکتر محمد رضا ابراهیمی؛

معمولاً در مراجعان مبتلا به اختلال هویت جنسی متغیرهای متعددی را در فضای ارتباطات درون خانوادگی و شرایط اولیه رشد مشاهده می نماییم که آنها را از دیگران متمایز می سازد.این تمایز این فرض را قوت می بخشد که چهارچوب رشد و ارتباطات اولیه کودک می تواند کیفیتی را فراهم سازد که منجر به ایجاد اختلال گردد.در این اختلال ابعاد گوناگونی از نظر سبب شناسی مطرح شده ونظریه های متعددی در این خصوص ارائه شده و پژوهشگران زیادی از منظرهای گوناگون بدان پرداخته اند ولی تمایز اساسی این افراد در کیفیت ارتباطات اولیه رشد در فضای ارتباط درون خانوادگی با مراجع قدرت از اهمیت به سزایی برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.مهم ترین هدف این پژوهش پاسخ به این سوال اصلی است که آیا سیستم ارتباطی این افراد در فضای ارتباطات درون خانوادگی و در فرایند اولیه رشد با افراد به هنجار تفاوت دارد یا خیر؟ از اهداف دیگر این پژوهش بررسی نقش اعضای خانواده و کیفیت چهارچوب ارتباط آنان درایجاد این اختلال می باشد.

۴- نقش محیط در شکل گیری هویت جنسی- مهرداد محمدیان- مقاله ، سومین سمینار سراسری اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

۵- نقش خانواده در تشکیل هویت جنسی کودکان ، مسعود فلاحی ، اولین کنگره سراسری خانواده و بهتر زیستی ، دانشگاه علوم بهزیستی  و توانبخشی ،اسفند ۱۳۷۳٫

۶- شکل گیری هویت جنسی و ارتباط آن با شرایط فرهنگی ، نیک چهره محسنی ، نشریه علوم تربیتی دوره چهاردهم شماره ۱ تا ۴ ، ۱۳۷۰٫

ادبیات نظری

هویت جنسی هویت جنسی[۲] آگاهی شخص از طبیعت زیست شناختی خود و پذیرفتن این طبیعت به عنوان یک مرد یا زن است (کاستلو[۳] ۱۹۹۲ به نقل از پور افکاری ۱۳۷۳).کودکان در دوران کودکی به تدریج درک می کنند چه کسی هستند و کدام یک از هویت های گروهی برای آنها اهمیت دارد.هویت جنسی از ابتدایی ترین و مهم ترین راه هایی است که کودک از طریق آنها خود را می شناسد و به دیگران می شناساند.(ماسن[۴] ۱۹۸۰).

هویت جنسی تجربه شخصی از فردیت خود ، مرد یا زن بودن است تجربه خصوصی و درونی فرد از ابراز آشکار نقش جنسیت می تواند منشا احساس هویت جنسی محسوب شود.به عبارت دیگر آگاهی شخص و بینشی که افراد نسبت به جنسیت و نقش ها و گرایش های متناسب با نقش خود دارند بیانگر هویت جنسی آنها است.کودک هم گام با رشد خود و از طریق جریان هایی که هر روز تجربه می کند در می یابد که چه رفتارهایی مناسب با جنسیت اوست.و در عین حال با رفتارهای جنس مخالف به گونه ای مغایرت دارد.

کودکان خیلی زود در می یابند که به کدام جنس منسوب شده اند.تعمیم در این مورد که نوزاد پسر است یا دختر ، بلافاصله پس از تولد توسط والدین و دیگران مطابق با فرم آلت تناسلی خارجی اتخاذ شده و بعد از آن به طرق مختلف مثل انتخاب رنگ و فرم لباس ، هدایایی که اطرافیان می آورند ، انتظارات و تعابیر والدین از رفتار کودک و نوع رفتارهایی که تشویق می شوند تایید می گردد.همچنین مادرها معمولاً با دختران مثل خود رفتار می کنند ولی با پسران به شکلی متفاوت ، آنچه کودکان در ضمن ۲ تا ۳ سال اول زندگی یاد می گیرند.نقش اساسی در تعیین هویت جنسی آنها دارد یعنی نحوه نگرش آنها را نسبت به تفکیک هایی که بین نقش های مرد و زن در فرهنگی که در آن زندگی می کنند مشخص می سازد.(دیویس ۱۹۹۱ به نقل از پورافکاری ۱۳۷۴).هویت جنسی همچنین ارتباط بین عقاید فرد درباره نقش های جنسی مناسب و همین طور ادراکی که از خود دارد را نیز در بر می گیرد.و از تجربیات اجتماعی تاثیر می پذیرد.و برای اینکه ثبات و دوام پیدا کند به گذشت زمان نیاز دارد.(لیندزی[۵] و تامپسون[۶] ۱۹۹۸).اساس وپایه یک هویت استوار به طور ناهشیار در دوران کودکی بنا می گردد.کودکان بین سنین ۱۸ ماهگی تا ۳ سالگی درباره هویت جنسی شناختی دست کم ناقص کسب می کنند.آنها می آموزند که خود و دیگران را به عنوان مرد یا زن طبقه بندی کنند.در سن ۳ سالگی جهان در درون زن یا مرد دو مقوله ای می شود و کودک تا ۷ سالگی به الگو قرار دادن رفتارش با هنجارهای فرهنگی تن در می دهد.البته لازم به ذکر است که جنس تنها به پدیده های کالبدی و زیست شناختی نسبت داده می شود و هویت جنسی اشاره ضمنی به جنبه های روانی مربوط به مردانگی و زنانگی دارد پس برای یک برخورد اجتماعی توانا و موفق به هویت جنسی روشنی نیاز داریم که منظور از آن بنا به تعریف کمپبل رفتار و نمایی است از آنچه که در فرهنگ اجتماعی از مردی و مرد بودن و از زنی و زن بودن برداشت می شود و می توان آن را همان درک فرد از نقش اجتماعی مردانه و زنانه دانست و هویت جنسی هر چند که در سال های نخستین پدید می آید در طول زندگی امکان دارد که دگرگون شود.

نقش جنسی

مونی و واید کایند[۷] در سال ۱۹۸۰ هویت جنسی را تجربه خصوصی نقش جنسی ونقش جنسی را جلوه عمومی هویت جنسی تعریف کرده اند به عقیده مونی نقش جنسی هرچیزی است که فرد می گوید یا انجام می دهد تا درجه مردی ، زنی یا دوگانه بودن خود را نشان دهد.بنابراین نقش جنسی اصطلاحی است برای بیان وحدت نقش جنسی و هویت جنسی ، تمایز نقش و هویت جنسی حاصل عوامل تعیین کننده و رویدادهای قبل و بعد از تولد می باشد که عامل دوم تاثیر کلی ، عامل اول را بیشتر می کند در تمایز نقش و هویت جنسی همانند سازی مشخص می کند که فرد از طریق تقلید و الگو برداری طرحواره ذهنی از اعضای هم جنس خود در مغز خویش ایجاد نموده است.اختلالات نقش وهویت جنسی در افراد دارای اندام های تناسلی بیرونی و درونی طبیعی روی می دهد.مسیرهای جنسی دستگاه عصبی مرکزی تغییرات ساختاری قابل توجهی که بتوان اختلالات نقش هویت جنسی را به آنها نسبت داد نشان نمی دهند.(ولمن ۱۹۸۹ به نقل از نجاریان ۱۳۷۵).

نحوه شکل گیری هویت جنسی

به طور طبیعی پس از اینکه طفل متولد می شود می توان جنسیت وی را از روی آلت تناسلی خارجی تشخیص داد بعد از تولد عواملی از قبیل احساسات مادر نسبت به نقش جنسی خودش ، رابطه زن و شوهر ، تجربیات گذشته مادر با کودکان دیگر و تربیتی که مادر سعی می کند نوزاد را مطابق به آن بار بیاورد تماماً در تشکیل احساس هویت جنسی در کودک خردسال موثر می باشد (کرمانی ۱۳۶۹).

بعضی از رفتارها و حرکات مادر ممکن است به قدری ظریف و بی اهمیت باشد و هیچ کس نیز به اهمیت آن واقف نباشد مثلاً مادری که صاحب پسری شده ولی اتاقل خواب او را به طرزی ظریف و دخترانه آراسته و یا برای وسایل مورد نیاز کودک رنگ های مناسب دختران را انتخاب کرده باشد ممکن است از نظر وی چنین طرز رفتار و آرایشی بی اهمیت باشد ولی همین اعمال ممکن اس یکی از دلایل بروز اختلال هویت جنسی در طفل باشد موقعی که کودک به سن ۲ تا ۳ سالگی رسید هسته اولیه هویت جنسی یعنی تصور اینکه زن یامرد است در نهاد و شخصیت و افکار کودک نقش می بندد.بنابراین اگر با انحراف در سن جوانی شخص روبرو شدیم باید هسته اولیه را در کودکی او جستجو کنیم.

نقش جنسیتی

منظور از نقش جنسیتی[۸] مجموعه ای از فعالیت ها و گرایش هایی است که برای یک جنس در جامعه خاص رایج است.برای مثال فردی که هویت جنسی زنانه را می پذیرد ممکن است نقش های جنسی زنانه را نیز بپذیرد.همچنین ممکن است از پذیرش همه یا بخشی از آن نقش های جنسی امتناع کند.مثلاً ممکن است فردی بگوید من زن هستم ولی ورزش و ریاضیات را دوست دارم و از خانه داری متنفرم.برای مثال بعضی از جوامع غذا پختن را کاری زنانه و برخی دیگر آن را کاری مردانه می دانند.حتی در جامعه ما آنچه را که رفتار طبیعی زن یا مرد می دانیم ، از نسلی به نسل دیگر تغییر می کند کودک باید از عهده انجام برخی از نقش هایی که اجتماع برایش تعیین کرده برآید و رفتارهای مربوط به آنها را از خود نشان دهد این نقش ها از طریق پاداش و تنبیه والدین و هم سالان که جزئیات رفتارمربوط به آنها را می دانند آموخته می شود.کودک این رفتاهای صحیح را تا حدودی از طریق بازی و تمرین و انتظارات محیطی درمورد منع یا قبول رفتار مقتضی می آموزد.یکی از مجموعه های اساسی نقش ها به جنسیت فرد مربوط می شود.قبل از اینکه کودک بداند و جنس متفاوت وجود دارد والدین نوعی برنامه خاص تربیتی برای جنس او را آغاز می کنند همچنین نقش های جنسیتی انتظارات فرهنگی نیز هستند که تعیین می کنند ارتباط بین زنها و مردها چگونه باشد و نیز فعالیت افراد را بر اساس ارزش ها و علائق مشخص می سازد.این انتظارات بر اساس تفاوت های زیست شناختی و واکنش های روان شناختی بین جنس ها و الگوهای رفتار اجتماعی شکل می گیرند و به نوبه خود وابسته به سازمان های اجتماعی و اقتصاد جامعه هستند (گروهی از نویسندگان ۱۹۷۱ به نقل از رحمانیان ۱۳۷۴).

پذیرش نقش جنسی

این اصطلاح بدین معنی است که فرد خصوصیات شخصی و رفتارهایی را که فرهنگش برای مرد یا زن بودن مناسب می داند کسب کند (ساجدی ۱۳۷۵).هویت نقش جنسی بیشتر بیانگر تعریف و برداشت خصوصی و شخصی فرد از خود است حال آنکه پذیرش نقش جنسی آن دسته از خصوصیات روانشناختی است که دیگران برای مرد یا زن مناسب بدانند مانند پرخاشگری یا وابستگی ، در واقع ویژگی های مردانه یا زنانه قابل جمع است ، یک زن ممکن است هم آشپزی را دوست داشته باشد و هم تعمیر اتومبیل را و در عین حال که علایقی دارد که فرهنگش برخی را مردانه و برخی را زنانه تلقی می کند، حس هویت زنانه داشته باشد.

یک مرد ممکن است احساس نکند که وجود ویژگی های ناهمگون در هویت مردانه او تاثیر منفی بر جا خواهد گذاشت.در سال های اخیر عموماً تحول نقش جنسی به سه جنبه مرتبط ولی متفاوت تقسیم شده است.

۱- تشخیص نقش جنسی[۹]

به ادراک زیر بنایی و ارزیابی از خود به عنوان مرد یا زن اطلاق می شود.(کار تولوی[۱۰] ۱۹۸۸).

که لزوماً این ادارک مردی و زنی هشیار نیست و معمولاً در سه سال اول زندگی با افزایش سن گسترش می یابد.(براون[۱۱] وهمکاران ۱۹۵۱).

۲- ترجیح نقش جنسی[۱۲]

تمایل به قبول رفتارهای متناسب با یک نقش و یا به ادراک ترجیحی و مطلوب تر رفتارهای یک نقش نسبت داده می شود و به تمایز کلی بین مرزهای تعیین شده فرهنگی و نمایش نقش های جنسیتی وابسته می باشد.

۳- قبول نقش جنسی[۱۳]

به رفتارهای مردانه یا زنانه قابل مشاهده و آشکار افراد نسبت داده می شود.قبول نقش جنسی به خصوص در طی زمانی که مهارت های میان فردی در ارتباط با دگر خواهی جنسی متحول می شوند اهمیت دارد.این سه مولفه همیشه همسان نمی باشد.برای مثال ممکن است بین جهت گیری نقش جنسی و ترجیحات نقش جنسی تفاوت هایی را مشاهده کرد.گرچه جهت گیری نقش جنسی در آغاز زندگی شکل می گیرد ولی به نظر می رسد نسبت به تغییرات مقاوم تر از دو جنبه دیگر باشد.ودر بیشتر کودکان هم سانی بین این سه جنبه را در اواخر دوره ابتدایی تحصیل می توان پیش بینی کرد.

به کار گیری معیارهای نقش جنسیتی

تلاش های هماهنگ والدین ودیگران برای انتقال معیارهای نقش جنسیت به پسران و دختران و شکل دادن به رفتارهای متفاوت آنها از دوران طفولیت آغاز می شود.زمانی که کودک نام گذاری می شود والدین رفتارهای مطابق با پسر یا دختربودن او در پیش می گیرند.و تمایز نقش جنسیت صورت می پذیرد.پس از آن تلقین دختر یا پسر بودن با کوششی پیوسته به شیوه های گوناگون صورت می گیرد پوشاندن لباسهای متمایز به کودک ، آرایش مو و انتخاب وسائل بازی و سرگرمی متناسب با جنس ، ایجاد ارتباط با هم بازی ها هم جنس و واکنش های تنبیهی والدین در برابر رفتار نقش جنسیتی نامناسب نمونه ای از این شیوه هاست.در فرهنگ های مختلف همسانی قابل ملاحظه ای در موازین رفتارهای متناسب با نقش جنسیت را می توان یافت.جامعه با توجه به نقش متفاوت زنان و مردان از آنان انتظارات متفاوتی دارد.نقش مردان در جامعه کنترل و تسلط بر محیط است.از آنان انتظار می رود در روابط اجتماعی و جنسیتی افرادی مستقل ، شجاع ، مسلط و رقابت جو باشند در مقابل ، از زنان به ویژه در ایفای نقش های زنانه انتظار می رود که به صورت انفعالی و حساس و حمایت گر رفتار کنند صحبت در مورد روابط شخصی و عدم ابراز نیازهای جنسیتی بیشتر در شأن زنان است تا مردان.هرچند این تقسیم بندی ممکن است توصیف معیارهای نقش جنسیت در دوران گذشته به شمار آید با وجود این مطالعات بیانگر این است که از زنان انتظار می رود از عطوفت و مهر ورزی بیشتری برخوردار باشند.حال آنکه از مردان انتظار می رود پرخاشجوتر یا با کفایت تر از زنان رفتار کنند.

هنجارهای نقش جنسیتی

هنجارهای نقش جنسیتی[۱۴] به خصوصیات تایید شده برای مرد و زن اشاره دارد (دارلی[۱۵] ۱۹۸۶) کودک تعاریفی در مورد ویژگی های مربوط به لغات پسرها در مقابل دخترها ، مردها در مقابل زن ها و پدرها در مقابل مادرها می آموزد.تمیز اولیه افراد در این دوران و طبقه بندی ها متفاوت به وسیله وجود انواع اشارات ممکن است (راجرز[۱۶] ۱۹۷۷).

مطالعه رابل در ۱۹۸۳ آشکار ساخت که تغییرات کیفی و کمی در الگوهای قالبی علی رغم افزایش عقاید مربوط به همسانی جنس ها بین سال های ۱۹۶۰تا ۱۹۸۰ به وجود آمده است (پارکر[۱۷] ۱۹۸۶).

عوامل موثر بر شکل گیری هویت جنسی

الف) عوامل زیست شناختی

۱-  نقش کروموزوم ها : در عوامل زیست شناختی نقش کروموزوم y است که باعث می شود جنین انسانی پسر باشد و با الگویی کاملاً متفاوت از الگی جنین دختر رشد کند.

۲-  نقش هورمون ها : تاکید بر اهمیت عوامل زیست شناختی ناشی از این واقعیت است که دو جنس دختر و پسر از جنبه ژنتیکی ، شیمیایی و زیست شناسی متفاوت هستند در دوره کودکی هورمون های مربوط به جنسیت کم است و در سطح یکسانی در کودکان دختر و پسر وجود دارد ولی با رسیدن بلوغ بدن از هورمون های خاص انباشته شده و اختلافات ناشی از هورمون ها از همین دوره آغاز می شود.

۳-  هورمون های نرینگی و مادینگی : آندوژن و تستوسترون هورمون های نرینه هستند که بر اساس بسیاری از مطالعات از هورمون های موثر در تفاوت های جنسی محسوب می شود همچنین استروژن و پروژسترون هورمون های مادینه اند.

۴-  جانبی شدن مغز : رفتار هر فرد تا حدی بر اساس اینکه هرکی از دو نیمکره مغز چگونه سازمان یافته باشند تعیین می شود.با رشد سنی هریک از دو نیمکره مغز به کار خاصی اختصاص می یابند.شواهد حاکی از این است که این فرایند در مردها بیشتر است.تحقیقی در رفتارکودکان ۱۳ تا ۶ نشان داده است که پسران اطلاعات مربوط به اشیایی را که با دست چپ گرفته اند دقیق تر ادراک می کنند و برعکس ادراک دختران از اطلاعات مربوط به اشیایی که با دست چپ یا راست خود گرفته اند یکسان است.

ب) عوامل اجتماعی

صرفنظر از عوامل زیستی معیارهای اجتماعی نیز الگوهای رفتاری طبقه بندی جنسیت را از طریق نهادهای گوناگون اجتماعی تحت تاثیر خود قرار می دهد عوامل اجتماعی شامل خانواده آموزگاران ، همسالان و رسانه های جمعی می باشد.

۱٫ نقش خانواده

یکی از کارکردهای نقش خانواده در تشکیل هویت جنسی کودکان است.بدون شک تربیت صحیح جنسی تحت تاثیر مستقیم خانواده است.ولی این مسئله کمتر مورد توجه قرار گرفته و همیشه در سایه ای از ابهام بوده است شکل گیری رفتارهای متمایز جنسی در درون شبکه اجتماعی سیستم خانوادگی رخ می دهد.والدین سازمان دهنده انتخاب های مرتبط با جنس کودکان می باشند و به رغبت ها و رجحانهای آنها شکل می دهند حتی قبل از اینکه کودک به دنیا بیاید والدین نوعی برنامه تربیتی برای جنس را آغاز می کنند بدون تردید تاثیر والدین به یک میزان نیست در سال های اول زندگی مادران نقش مهم تری ایفا می کنند همچنان که کودک بزرگتر می شود افق جهانی اش گسترده شده و در می یابد که نقش پدر بیشتر و برجسته تر است.

پدر برای پسر الگو و برای دختر منبع تایید یا عدم تایید رفتار است.پدران با رفتار متفاوتی که نسبت به پسران ودختران خود دارند در فرایند طبقه بندی جنسیت نقش مهم تری دارند (گروهی از نویسندگان ۱۹۷۱ به نقل از رحمانیان ۱۳۶۴).

در رابطه با نقش مادران باید خاطر نشان کرد که تاثیر مادران شاغل به مراتب متفاوت است.فقدان والدین تاثیر تاخیری در شکل گیری هویت جنسی دارد.فقدان پدر و نبودن الگوی مردانه نیز در محیط خانوادگی اختلالاتی را در شکل گیری هویت جنسی به وجود می آورد.فقدان پدر قبل از نوجوانی به خصوص قبل از ۵ سالگی تاثیر عمیقی در شکل گیری هویت جنسی به وجود می آورد.ولی برای دختران در دوره نوجوانی زیان آورتر است.فروید معتقد است که دختران ارتباط خود را با پدرهایشان در تعاملات بعدی با مردان ادامه می دهند در تحول هویت جنسی ویژگی های والدین و امکان تقلید از والد همجنس نقش مهمی دارد.والدین مهربان یادگیری نقش های جنسی مناسب را برای کودکان همجنس با خود افزایش می دهند .(هترینگتون و پارکر[۱۸] ، ۱۹۶۹).

قدرت والدین نیز تاثیر مهمی در یادگیری نقش های جنسیتی به خصوص در پسرها دارد.دخترها اگر مادر را کنترل کننده منابع بدانند تحول زندگی شان تسهیل می گردد. (بیلر[۱۹] ۱۹۶۹).

رابطه پدر و مادر نیز در کیفیت کنش شخصیت زن مهم است پدر ممکن است به طور غیر مستقیم از طریق ارتباط با همسرش تاثیری در تحول شخصیت زنانه دختر بگذارد طبق نظر سنجی واتسون اعم از اینکه دختر در حال رشد نقش جنسی ِپیش بینی شده به وسیله اجتماع را بپذیرد یا رد کند یا در حال کشمکش بین رد و قبول بماند به هر حال دچار مشکل است زیرا به نظر می رسد نقش زن در اکثر جوامع جذابیت و اهمیت نقش مرد را ندارد.(رضوانی ۱۳۷۵).

۲٫نقش همسالان

با ورود کودک به کودکستان و بعد از آن مدرسه همسالان آنها به صورت مهم ترین الگوی آنها در می آیند در این هنگام والدینی که می کوشند کودکان خود را بدون توجه به نقش های قالبی جنسیتی تربیت کنند (با ترغیب کودکان به شرکت در فعالیت های متنوع بی آنکه بر چسب زنانه یا مردانه به آنها داده شود).متوجه می شوند که نفوذ همبازی و همسالان تلاش آنها را نقش بر آب می سازد (هیلگارد واتکیفسون ۱۹۸۳ به نقل از براهنی ۱۳۷۷).

کودکان اغلب تشویق می شوند که با سایر کودکان همجنس خودشان سهیم شوند از این رو تقویت برای شرکت جویی در گروه همسالان می تواند نوعی رجحان را نسبت به آن گروه ها به وجود آورد که این امر نیز به نوبه خود توجه و یادگیری مشاهده ای را از طریق آن گروه های همسان آسان می کند (اس کارو ، اف شی یر ۱۹۸۶ به نقل از رضوانی ۱۳۷۵).

۳٫ نقش آموزگاران

در بسیاری از مدارس جو زنانه ای حاکم است و معلمان به سکوت ، اطاعت و منفعل بودن ارزش می دهند و متاسفانه بیشتر فرهنگ ها این ویژگی ها را برای نقش جنسی دختر مناسب می دانند در نتیجه پسرها مشکلات بیشتری در سازگاری با جریان عادی مدرسه دارند و مشکلات بیشتری برای معلم ها ایجاد می کنند.زیرا دید مدرسه را همسان با هویت جنسی خودشان نمی بینند در حالی که این دید همسان با هویت جنسی در دختران است.به همین دلیل دخترها در کلاس های اولیه عملکرد بالاتری دارند ولی این عملکرد با افزایش سن کم می شود زیرا رفتارهای وابستگی و انفعال در بلند مدت موجب تاخیر تحصیلی می شود چگونگی تاثیر آموزگاران بر طبقه بندی نقش کودکان بستگی به رابطه بین آنها و دانش آموزان و موقعیتی که معلم از آن برخوردار است دارد نگرش های آموزگاران ممکن است یا به گونه ای ظریف و نا پیدا و یا به شیوه ای آشکارتر نسبت به شاگردان دختر در مقایسه با شاگردان پسر فرق کند و این انتظار را تقویت کند که از پسران انتظار می رود عمل کننده باشند و یا شلوغی و سر و صدای بیشتری را در میان پسرها تحمل می کنند تا در بین دخترها (گیدنز ، ۱۹۸۹).

۴٫رسانه های جمعی

الف) کتاب : در اغلب کتاب های کودکان ، پسران در نقش فعال ظاهر می شوند در این کتاب ها نقش های حاکی از شجاعت و قهرمانی و دست یابی به هدف از آن پسرهاست.دخترها اغلب نقشی پذیرنده و نافعال دارند تصویری که از دخترها در این کتاب ها عنوان می شود به نوعی است که از موقعیت های مخاطره انگیز اجتناب می کنند آسان دست از تلاش بر می دارند و از دیگران یاری می طلبند و تماشاگر تلاش دیگران برای دستیابی به هدف هستند (هیلگارد واتکیفسون ۱۹۸۳ به نقل از براهنی ۱۳۷۷).

ویتزمن[۲۰] در سال ۱۹۷۲ که نقش جنسیت را در برخی از متداول ترین کتاب های کودکان پیش دبستانی تحلیل کرده است چندین تفاوت آشکار در نقش های جنسیتی را یافته است.پسرها نقش بسیار بزرگتری در داستان ها و تصاویر بازی می کنند تا دخترها.و از نظر تعداد به نسبت ۱۱ پسر به ۱ دختر هستند.فعالیت پسرها نیز فرق می کند پسرها به کارهای ماجراجویانه و فعالیت های بیرون از خانه که مستلزم استقلال و نیرومندی است می پردازند.هرجا که دختران ظاهر می گردند به گونه انفعالی و اکثراً به فعالیت های درون خانه محدود شده اند.

دختران برای پسرها غذا می پزند و خانه را تمیز می کند ویا انتظار بازگشت آنها را می کشند تا اندازه زیادی همین وضع در مورد مردان و زنان بزرگسالی که کتاب های قصه نشان داده است صدق می کند زنانی که همسر و مادر نیستند موجوداتی خیالی مانند جادوگران یامادرخوانده های پریان هستند در تمام کتابهایی که مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند حتی یک زن وجود ندارد که شغلی بیرون از خانه داشته باشد و برعکس مردان در نقش های متعدد پلیسی ، قضاوت ، شاه و غیره تصویر شده اند کتاب های مصور و کتاب های قصه ای که از دیدگاه های غیر جنسی نوشته شده اند هنوز چندان تاثیری در بازار کلی ادبیات کودکان ندارند (همان منبع).

ب) تلویزیون

مطالعات صورت گرفته در مورد کارتون هایی که بیش از همه بیننده دارند نشان می دهد که تقریباً همه شخصیت های برجسته در این کارتون ها مرد هستند و مردها بر کارهای فعال که توصیف گردیده مسلط اند تصاویر مشابهی در آگهی های تجارتی که به فواصل منظم در میان برنامه ها ظاهر می شوند می توان یافت (گیدنز ۱۹۸۹ به نقل از صبوری ۱۳۷۶).در برنامه های تلویزیونی اگر زنان را ضعیف و ناتوان تصویر کنند کودکان و بزرگسالان یاد می گیرند که ضعف جزئی از رفتار وهویت زنانه است اگر تلویزیون مردان را ناتوان از تجربه کردن هیجانها ترسیم کنند مشاهده گران آن ضعف را جزئی از هویت جنسی مردانه و مردانگی تلقی می کنند تحقیقات نشان داده است که تماشای زیاد تلویزیون با درک کلیشه ای تری از هویت و نقش جنسی ارتباط دارد (اس کارو ، اف شی یر ۱۹۷۴).

اختلالات هویت جنسی

اختلال هویت جنسی زمانی وجود دارد که فرد در احساس خود در مورد هویت جنسی اش دچار ابهام و سردرگمی است بین جنس تشریحی فرد و احساس های ذهنی در مورد انتخاب سبک زندگی مردانه یا زنانه کشمکش عمیق برقرار است (کاستلو ۱۹۹۲ به نقل از پور افکاری ۱۳۷۲).

به عبارت دیگر اختلال هویت جنسی با احساس ناراحتی مستمر شخص در ارتباط با جنس زیست شناختی با نقش جنسی جنسیت خود مشخص می شوند (کاپلان و سادوک ۱۹۹۶) با تشکیل هویت جنسی ایفای نقش جنسی به صورت ابراز آشکار و غیر خصوصی هویت جنسی و طی الگویابی جنس[۲۱] سبک و آن دسته از ویژگی ها و رفتارهایی که فرهنگ هر جامعه ای برای زنان  و مردان خود به عنوان معیارهای زنانگی و مردانگی مناسب می دانند آغاز می شود دختران و پسرانی  که در تطابق جنس تشریحی با هویت جنسی خود مشکل دارند به صورت مشخص ضمن همانند سازی قوی با جنس مخالف ویژگی های مربوط به نقش جنس آنها را ترجیح می دهند دکتر پریز ویلیام روانشناس کلنیکی توضیح می دهد دخترانی که رفتار پسرانه دارند و یا به عبارت دیگر دختر پسر وار هستند دارای الگوهای رفتاری مشخصی بوده که بسیار متفاوت از شناسایی ویژگی های پسرانه می باشد و فقط از نظر احساساتی با واقعیت دختر بودن خود می جنگند این مسئله فقط یک احساس است و آنها از ویژگی های جنسیتی پسران غافلند جامعه امروزی ما بیشتر این رفتارهای دخترانی که پسروار هستند را می پذیرد و این شامل طرز لباس پوشیدن آنها که مشابه پوشش پسران است و فعالیت پسرانه را نیز در بر می گیرد.اختلال هویت جنسی از نمودارهای رفتاری گوناگون نظیر همانند سازی جنسی مرتبط با سن ، اسباب بازی های مورد  علاقه ، و الویت های نقش و فعالیت ، اولویت های برقراری ارتباط با همسالان وهمانند سازی با جنس مخالف از طریق جلوه های کلامی مبنی بر اینکه شخص عضوی از جنس مخالف است یا دوست دارد ازجنس مخالف باشد استنباط می شود.

اختلالهای درد جنسی

مقاربت دردناک به درد تکرار شونده و پایدار در ضمن نزدیکی ، خواه مرد و خواه زن اطلاق می شود.این اختلال با واژنیسم مربوط بوده و غالباً همراه با آن دیده می شود اگر در زنی علتی عضوی وجود داشته باشد یا علت درد واژنیسم و یا فقدان لیز شدگی مهبلی باشد ، نباید تشخیص مقاربت دردناک گذاشت مقاربت های دردناک ممکن است حاصل اختلالهای عضوی متعدد ویا ناشی از تنش و اضطراب مربوط به عمل جنسی و انقباض غیر ارادی مهبل باشد ، درد واقعی بوده و نزدیکی را ناخوشایند و غیر قابل تحمل می سازد، مقاربت دردناک ممکن است در مرد نیز دیده شود ، اما شایع نبوده و اغلب مربوط به علل عضوی است.

اختلالات انگیختگی جنسی و تحریک پذیری

این اختلالات که قبلاً انگیزش جنسی مهار شده نامیده می شدند در تغییر جنسیت به دو دسته تقسیم شده اند :

 ۱) اختلال نعوظی مرد MADEERECTILEDISORDER که با ناتوانی نسبی یا کامل ، مستمر یا مکرر برای کسب و حفظ حالت نعوظ یا تکمیل عمل جنسی مشخص می شود.

۲) اختلال انگیختگی جنسی در زن که با ناتوانی نسبی یا کامل ، مستمر یا مکرر برای کسب و حفظ واکنش لیزشدگی مهبلی و تورم تا تکمیل عمل جنسی مشخص می شود.

اختلال نعوظ در مردان

عبارت است از ناتوانی در به دست آوردن نعوظ طولانی مدت برای رسیدن به ارگاسم ، یا ارضای شریک جنسی ، هرچند بعضی از مردان می توانند علیرغم فقدان نعوظ با آلتی شل نیز به ارگاسم برسند اما اغلب کج کاری انگیختگی در مردان با ارگاسم بازداری شده همراه است و این دو حالت با هم در یک فرد وجود دارند و شباهتهایی نیز در سبب شناسی آنها دیده می شود.بنابراین تحریک پذیری جنسی را به عنوان گرایش به انگیختگی یا میزان رسیدن فرد به بالاترین حد انگیختگی جنسی تعریف نموده اند ممکن است یک فرد فراوانتر از فردی  دیگر انگیخته شود.مفهوم تحریک پذیری این امکان را به ما می دهد که درمورد سرشت و سببهای تفاوت های فردی در برانگیختگی جنسی دست به کاوش بزنیم.پس ، اینکه تفاوتهای جنسی را در تحریک پذیری بررسی می کنیم یعنی تفاوتهای میان زنان و مردان.

دو شکلی جنسی

پژوهشگران دریافته اند که تفاوت اندازه ناشی از جنس در هسته دو شکلی جنسی ، نتیجه اثر آندروژنهاست ، این هسته در موشهایی که درست پس از تولد اخته شده اند ۵۰% کوچکتر است می توان اثر اختگی را بر اندازه این هسته از طریق تزریق تستوسترون به موش صحرایی ، بر عکس ساخت کارکرد هسته دو شکلی جنسی هنوز شناخته شده نیست.

رفتار نقش جنسی

هرچند نقش هورمونها در تعیین هویت جنسی جدال آمیز باقی می ماند لیکن در مورد اینکه هورمونها می توانند نقش جنسی را متاثر سازند توافق عمومی وجود دارد رفتار نقش جنسی قالبی ممکن است در دوره جنینی بوسیله هورمونهای قبل از تولد تعیین می شود.

مالش گرایی

ویژگی اصلی اختلال مالش گرایی این است که مرد آلت تناسلی خود را به باسن یا بدن زنی که لباس کامل بر تن دارد می مالد تا به ارگاسم دست یابد این کار معمولاً در جاهای شلوغ ، به ویژه ایستگاههای اتوبوس و غیره روی می دهد.فرد مالنده به شدت پذیرا و منزوی است و این کار اغلب تنها منبع ارضای جنسی اوست.ملاکهای تشخیص این اختلال عبارتند از : ۱- در خلال یک دوره دست کم شش ماهه ، امیال جنسی و خیالپردازیهای برانگیزاننده جنسی با لمس کردن و مالیدن خود به شخصی بی خبر پیوند دارد.۲- شخص در جهت این امیال عمل می کند و یا به شکلی چشمگیردار اثر آن پریشان است (کاپلان و  سادوک ، ۱۹۸۸ : ۳۶۱).

بچه بازی

عبارت است از میل شدید جنسی یا تحریک جنسی برگشت پذیر در رابطه با کودکان ۱۳ سال به پایین که دست کم ۶ ماه دوام داشته باشد تشخیص بچه بازی برای کسی که بکار می رود که دست کم ۱۶ سال داشته باشد و از قربانی خود نیز حداقل ۵ سال بزرگتر باشد در بیشتر اوقات سوء استفاده جنسی از کودکان در بر گیرنده دستمالی آلت تناسلی یا رابطه جنسی دهانی است.رابطه جنسی مهبلی یا مقعدی باکودک چندان دیده نمی شود ، مگر در مواردی که بچه بازی با محارم صورت گرفته باشد اکثر کودکانی که قربانی فرد بچه بازی می شوند دختر هستند ، واین شاید نتیجه ارجاع بیشتر این موردها به مراکز قانونی و بالینی باشد از سوی دیگر مرتکبین گزارش می کنند که اکثریت (۶۰ درصد) کودکانی که از سوی آنها مورد سوء استفاده جنسی لمسی قرار می گیرند پسر هستند.۹۵ درصد بچه بازی ها غیر همجنس گرا بوده و نیمی از آنها به هنگام ارتکاب جرم بطور شدیدی مست هستند.

علاوه بر بچه بازی ، تعداد قابل توجهی از این افراد بطور همزمان یا پیش از این زمان به عورت نمایی ، تماشاگری جنسی یا تجاوز به عنف نیز پرداخته اند (کاپلان و سادوک ، ۱۹۸۸ : ۳۱۲).

تماشاگری جنسی (چشم چرانی)


[۱]. Sclopuze

[2].Gender ldentity

[3] . Kastlo

[4] . Masen

[5] . Lindzey

[6] . Tompson

1. moni wied king

[8] . gender Role

[9] .Sex role orlention

[10].Corterlevy

[11] . Brown

[12] . Sex role prefrnece

[13] . Sex role odoption

[14]. Sex role standard

[15] . Darley

[16] . Rogers

[17] .  Parker

[18]. Heterington parker

[19] . Biller

[20]. witzman

[21]. Sex typing

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه مقایسه اختلالات شخصیت متقاضیان جراحی زیبایی با افراد عادی
 • تحقیق بررسی نوع اختلالات شخصیت در بین دختران فراری و عادی
 • مقاله مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.