تحقیق مقایسه سطح افسردگی و سلامت روان دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه سطح افسردگی و سلامت روان دانشجویان فنی مهندسی و روانشناسی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مقایسه سطح افسردگی و سلامت روان دانشجویان فنی مهندسی و روانشناسی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۶
مقدمه ۸
بیان مسئله ۹
ضرورت تحقیق ۱۰
اهداف پژوهش ۱۱
سوالات تحقیق ۱۱
تعاریف نظری ۱۲
تعاریف عملیاتی اصلاحات ۱۲
پیشینه تحقیق ۱۳
نقش تفاوت های جنسیتی در سلامت روان ۱۵
مفهوم سلامت وبیماری روانی در اسلام ۱۷
معیارهای سلامت روان ۱۹
از قوه به فعل در آوردن استعدادهای ذاتی خود. ۱۹
دوستی وکمک نسبت به کودکان ۲۰
رعایت اعتدال در رفتار جنسی ۲۰
دیدگاه های مختلف در مورد سلامت روان ۲۱
دیدگاه زیست گرایی ۲۱
مکتب شخص شناسی ۲۲
دیدگاه های پدیدار شناختی ۲۷
بهداشت روانی در دوران مختلف رشد ۲۸
قبل از تولد و زمان تولد ۲۹
کودکی ( ۱ تا ۷ – ۶ سالگی) ۲۹
دوره بلوغ(۱۲-۱۱تا ۱۸سالگی) ۳۰
دوران جوانی(۳۰تا۴۰سالگی) ۳۱
دوران میان سالی (۴۰تا۶۵سالگی) ۳۲
دوارن پیری ۳۳
افسردگی چیست؟ ۳۳
اختلال افسردگی ۳۴
افسرده بودن ۳۵
علایم اصلی اختلال افسردگی ۳۶
نگرش منفی نسبت به خود ۳۶
ویژگی حمله افسردگی بر اساس DSN IIIR 37
معیارهای DSM. IV. IR 38
علل افسردگی کدامند؟ ۳۹
عامل زیست شناختی چه نقشی دارد ؟ ۳۹
توارث ۳۹
نظریات مختلف در مورد افسردگی ۴۱
نظریه های روانکاوی ۴۱
نظریه های یادگیری ۴۳
رویکرد تقویت ۴۳
رویکرد های شناختی ۴۴
نظریه های زیست شناختی ۴۷
نظریه شناختی بک ۵۱
تحقیقات انجام شده ۵۲
الف) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۲
ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۳
روش تحقیق ۵۶
جامعه آماری ۵۶
نحوی اجرای آزمون ۵۷
ابزار جمع آوری اطلاعات ۵۸
روایی و پایانی تست بک ۵۹
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ) ( گلدبرگ و هیلر(۱۹۷۹): ۶۰
روایی و پایایی آزمون ۶۰
تجزیه و تحلیل داده های ۶۲
الف) یافته های توصیفی ۶۴
ب) یافته های استنباطی ۶۵
خلاصه پژوهش ۷۱
تحلیل و تفسیر ۷۱
تفسیر ۷۲
نتیجه گیری ۷۲
محدودیتهای پژوهش ۷۴
پیشنهادات ۷۴
فهرست منابع ۷۶

 

فهرست منابع

۱- آزاد، حسین(۱۳۸۰) روان شناسی مرضی، انتشارات بعثت، تهران.
۲- احدی، حسن(۱۳۸۱)، روان شناسی نوجوانی و جوانی، انتشارات رشد.
۳- ایرانی خواه، نیره(۱۳۷۹)، پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد.
۴- براهنی، دکتر محمدنقی(۱۳۸۳)، زمینه روانشناسی هیلگارد، جلد دوم، انتشارات رشد.
۵- خدارحیمی، سیامک(۱۳۷۴) مفهوم سلامت روان شناختی انتشارات جاودان تهران.
۶- داوودی، حسین(۱۳۸۶) جزوه بهداشت روان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین.
۷- دلاور، علی(۱۳۸۰) احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات رشد.
۸- سالاری، اشرف(۱۳۸۶) مقایسه سلامت روان سالمندان شهر و روستای خمین، پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد خمین.
۹- شاداب، فاطمه(۱۳۸۰) درمان طبیعی افسردگی چاپ شمشاد.
۱۰- عبدا… زاده، مریم(۱۳۷۷) مجله خانواده شماره ۱۳۰ سال هفتم.
۱۱- فرقانی رئیسی، شهلا(۱۳۷۰) شناخت مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوان انتشارات آموزش و پرورش.
۱۲- فقیهی، دکتر علی نقی(۱۳۸۴) بهداشت و سلامت در آینه علم و دین انتشارات تهران.
۱۳- گنجی، حمزه(۱۳۸۴) بهداشت روانی چاپ ارسباران چاپ ششم.
۱۴- گیتی، شمس(۱۳۸۰) مقایسه با افسردگی و شیوه های درمان آن چاپ رشد.
۱۵- میلاخشی،(۱۳۷۵) بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان، کارشناسی ارشد رودهن.
۱۶- میلانی فر، بهروز(۱۳۸۲) بهداشت روانی، انتشارات قومی، تهران ۱۳۸۲٫
۱۷- نوربالا، دکتر احمدعلی(۱۳۸۰) نگاهی بر سیمای سلامت روان در ایران، انتشارات مولف.

 

چکیده:

پژوهش حاضر با مقایسه سطح افسردگی و سلامت روان در بین دانشجویان فنی و مهندسی و روانشناسی می پردازد، سئوال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا بین افسردگی و سلامت روان دانشجویان فنی و مهندسی و روانشناسی تفاوت وجود دارد یا خیر؟

به همین منظور از میان کلیه ی دانشجویان فنی و مهندسی و روانشناسی ۱۰۰ نفر به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه افسردگی بک که دارای ۲۱ سوال ۴ گزینه ای می باشد، استفاده گردید و پرسشنامه سلامت عمومی که شامل ۲۸ سوال ۴ عبارتی می باشد استفاده شد.

برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون t مستقل استفاده گردید.

مقدمه:

موضوع سلامتی از بدو پیدایش بشر در قرون و اعصار متمادی مطرح بوده است اما هرگاه ازآن سخن به میان آمده عموماً بعد جسمی آن مد نظر قرار گرفته و کمتر به سایر ابعاد سلامتی بخصوص بعد روانی آن توجه شده است. سازمان جهانی بهداشت، ضمن توجه دادن مسئولین کشورها در راستای تامین سلامت جسمی، روانی، اجتماعی افراد جامعه همواره بر این نکته تاکید دارد که هر یک از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد طبق گزارشات این سازمان، جهان در طول دو دهه آینده شاهد تغییرات عمده ای در زمینه اییدمیولوژی بیماری ها ونیازهای بهداشتی افراد است. به گونه ای که بسیاری غیر واگیردار هم چون بیماری های روانی به سرعت جای گزین بیمارهای عفونی و واگیر دار گردیده و در صد عوامل ایجاد کننده ناتوانی و مرگ های ز ودرس قرار می گیرند. طبق برآوردهای این سازمان، این در حالی است که در برنامه ریزی های توسعه اجتماعی واقتصادی پایین ترین اولویت به آن ها داده می شود.( نور بالا،۱۳۸۰)

موضوع بهداشت وسلامتی و روانی از زمانی که بشر وجود داشته و خصوصاً از زمانی که اجتماع را شرح کرده، مطرح بوده است . زیرا انسان همواره سلامتی خویش را دوست می داشته ، تمهیدات فراوانی را در پیش گیری از ابتلا به انواع بیماری ها و گرفتاری های روانی که آرامش را به هم می زد، فراهم می ساخته ، و جهت مقابله با فشارهای روانی که آرامش را به هم می زد، فراهم می ساخته،و جهت مقابله بافشارهای روانی هم می کرده است . ( فقیمی، ۱۳۸۴)

پس یکی از شایع ترین عواملی که موجب اختلال در سلامت روانی یعنی افسردگی می باشد
می پردازیم.

افسردگی یکی از رایج ترین بیماری های روانی است که باعث مراجعه به روانشناسان ودیگر متخصصان بهداشت روانی می گردد اگر چه افسردگی از دیر باز به عنوان یکی از نابه سامانی های عمده شناخته شده است ، اما در دو دهه اخیر این دو بیماری، هم از حیث رنج وآزاری که مبتلایان آن را تحمل می کنند و هم از لحاظ بار سنگینی که این ناراحتی بر منابع درمانی ملتها تحمل
می نماید، پیش از پیش مود توجه قرار گرفته است (مهریار،۱۳۸۲)

بیان مسئله :

اصطلاح سلامت روانی اصطلاحی است که از آن برای بیان اظهار کردن هر نظامی برای جامعه استفاده می شود. هر فرهنگی بر اساس معیار های خاصی به دنبال سلامت روانی است. هدف هر جامعه ای این است که شرایطی را که سلامت اعضای جامعه را تضمین می کند، آماده نی نماید. سلامت روان بخشی از سلامت عمومی است . منظور از سلامت روان ، سلامت ابعاد خاص از انسان مثل: ذهن ،حالت و فکر می باشد.

ازطرف دیگر سلامت روانی بر سلامت جسمانی هم تاثیردارد. بسیاری از پژوهش های اخیر مشخص شده است که یک سری اختلال های فیزیکی و جسمانی به شرایط خاص روانی مرتبط هستند. در زمینه تعریف بیماری روانی و سلامت روانی نظریات و دیدگاه های بسیاری ارائه گردیده است. روان پزشکی و روان شناسی نوین رفتار نابهنجار را معادل سلامت روانی و رفتار نابهنجار و غیرعادی را معادل بیماری روانی به کار برده است.( نور بالا،۱۳۸۰)

در این بررسی به یکی از دلایل شایع در اختلال سلامت روان می پردازیم افسردگی یکی از اختلالات شایع روانی است این بیماری که در کار کرد شناختی وعاطفی و رفتاری فردی و اجتماعی فرد تاثیر عمیق دارد. زندگی او را نیز با خطر جدی مواجه می سازد. پدیده افسردگی و آثار آن از دیدگاه های مختلف مورد بحث قرار گرفته است. از دیدگاه پزشکی افسردگی
پدیده ای است که بر اثر ناراحتی ، غم وحزن و اندوه به وجود می آید. از دیدگاه روان شناسی نیز افسردگی حالت غم انگیز و اندوهباری است که بر اثر اضطراب و فشار روانی به وجود می آید. این حالت علاقه انسان را نسبت به تمام فعالیت های روزمره کاهش داده و احساس نا امیدی،ناتوانی،عدم اعتمادبه نفس،دلهره،نگرانی،بی حوصلگی، بدبینی وزودرنجی را بر روح و روانش مستولی می سازد.( فقیمی،۱۳۸۴)

ضرورت تحقیق:

۱-  با توجه به این که سلامت روان یکی از عوامل ایجاد کننده رضایت وموفقیت در ابعاد گوناگون زندگی می باشد، آثاری از میزان شیوع آن خصوصاً در بین دانشجویان، افرادی که در آینده در قسمت های مختلف اجتماع به خدمت مشغول می شوند ضرورت دارد تا در مورد پیشگیری و کمک به بهبود آن قدمی برداشته شود .

۲-  با توجه به این که افسردگی از شایع ترین اختلالات سلامت روان است به بررسی هم زمان افسردگی با سلامت روان پرداخته ایم.

۳-  تاثیر اختلال در سلامت روان در کارکرد اجتماعی و خانوادگی و نتیجتاً ایجاد تعارض زناشویی و حتی طلاق و جدایی و ایجاد نارضایتی از محیط کار ونهایتاً اخراج از کار و پیامدهای اقتصادی منفی .

۴-   تاثیر اختلال سلامت روان در کار کرد تحصیل واجتماعی دانشجویان.

اهداف پژوهش:

هدف کلی : بررسی میزان افسردگی و سلامت روانی بین دانشجویان روان شناس و فنی مهندسی.

اهداف ویژه :

۱-   بررسی سلامت روان دانشجویان روان شناسی

۲-   بررسی سلامت روان دانشجویان فنی مهندسی

۳-   بررسی سطح افسردگی دانشجویان فنی مهندسی

۴-   بررسی سطح افسردگی دانشجویان روان شناسی

سوالات تحقیق:

۱- آیا بین سطح افسردگی دانشجویان روانشناسی دختر با روانشناسی پسر تفاوت معنی داری وجود دارد؟

۲- آیا بین سطح سلامت روان دانشجویان روانشناسی دختر با روانشناسی پسر تفاوت معنی داری وجود دارد؟

۳- آیا بین سطح افسردگی دانشجویان روانشناسی پسر با فنی مهندسی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

۴- آیا بین سطح سلامت روان دانشجویان روانشناسی پسر با فنی مهندسی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

تعاریف نظری:

افسردگی: بالغ طبیعی آدمی به فشارهای زندگی است که گاه با اضطراب همراه است به طور کلی حالت ناشادی که تحمل آن برای فرد دشوار بوده دو مشخصه اصل افسردگی ناامیدی و غم گینی است.( راحین،۱۳۸۳)

سلامت روان: در روان شناسی بهداشت روان به معنی استمرار روان برای هماهنگی خوشایند و موثر کار کردن برای موقعیت های دشوار و انعطاف پذیر بود برای ارزیابی تعادل خود توانایی داشتن است.(شاملو،۱۳۷۰)

تعاریف عملیاتی اصلاحات:

۱-   افسردگی: نمره ای که فرد در آزمون افسردگی یک کسب می کند.

۲-   سلامت روان: نمره ای که فرد در پرسش نامه سلامت عمومی کسب می کند.

مقدمه :

 تاریخچه سلامت روان[۱] با توجه به وجود بیماری های روانی از زمانی که بشر بوده با او همراه بوده است بنابراین پیدا کردن شروع یک نهضت بخصوص نهضت اصلاحی و علمی به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسئله مشکل است.در حقیقت روان پزشکی را می توان قدیمی ترین چون بیماری های روانی از قدیم وجود داشته اند و تازه ترین علم برای این که تقریباً از سال ۱۹۳۰بعد از تشکیل اولین کنگره بین الملی بهداشت روانی بود که روان پزشکی جزعی از علوم پزشکی بود.(میلانی فر، ۱۳۸۲)

از شایع ترین اختلالات روانی اختلالات خلقی است که عبارتند ارز انواع افسردگی از جمله مانی، شیدایی، سرگویی، به طور خلاصه خلق افسرده درجاتی از ناخشنودی و غمگینی را در یک فرد وجود می آورد که دامنه آن از یک اندوهگینی(مالیخولیایی) متوسط شروع شده و ناامیدی شدید در نوسان گزارش شده است. پاسخ برخی افراد نسبت به استرس از طریق بالا رفتن خلق و خوی که خود عامل اجتماعی شدن فوق العاده و با احساس سرخوشی افراطی و عدم رضایت خاطر از خویش است و افراد افسرده در بخشی از زندگی خود حیاتی نیمه فعال از خودشان می دهند. افسردگی به صورت حمله های ناگهانی در طی چند هفته یا حتی روز ناگهان عارض می شود. به نهایت ناامیدی. تعاملات خانوادگی در ارائه خدمات به کودک است. افسردگی در مادران موجب ناکارآمد شدن تعاملات مادر کودک و کاهش رشد کلامی کودک می گردد.(همان منبع)


۱٫ Mextal health

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سلامت روانی
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پاورپوینت بزهکاری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.